60

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
60:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke Minu vaenlasi ning enda vaenlasi liitlastena, laiendades nende suunas armastust, samas kui nad eitavad seda, mis teile tõest tulnud on, ajades välja sõnumitoojat ning teid ennast lihtsalt sellepärast, et te usute Jumalasse oma Isandasse.
Juhul kui te tulete esile, et püüelda Minu põhjusel ja et otsida Minu naudingut, siis kuidas saate te neid salaja armastada? Ja Ma olen täielikult teadvel kõigest, mida te varjate ning mida te avaldate.
Ja kes iganes teeb seda teist: ta on tasaselt teelt ära eksinud.
60:2 Juhul kui nad teie üle ülemvõimu saavutaksid, nad kohtleksid teid vaenlastena ja sirutaksid välja oma käed ning oma keeled teie vastu kurjusega. Ja nad ihaldavad, et te eitaksite.
60:3 Ei teie sugulased ega teie lapsed saa teile kasuks tulema.
Ülestõusmispäeval saab Ta mõistma kohut teie vahel.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
60:4 Teile on seatud hea eeskuju Abrahamis ning nendes, kes koos temaga, siis kui nad oma inimestele ütlesid: “Me oleme süütud teist ning kõigest sellest, mida te teenite Jumala kõrval. Me salgame teid. Ja meie ning teie vahele on tõusnud vaenulikkus ning vihkamine alatiseks, kuni te hakkate uskuma üksnes Jumalasse”.
(Välja arvatud Abrahami ütlus oma isale: “Ma küsin sulle andestust, kuigi minus pole mitte mingit jõudu, et sind Jumala eest kaitsta”.)
“Meie Isand, Sinusse me paneme oma usalduse.
Ja Sinu poole me pöörame pattukahetsevatena.
Ja Sinu juurde on teekonna lõpp.”
60:5 “Meie Isand, ära tee meist usu salgamise vahendit neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Ja andesta meile, meie Isand.
Sa oled Suursugune, Elutark.”
60:6 Teile on nendes seatud hea eeskuju – temale, kes lootusrikas Jumala ning Viimse Päeva suhtes.
Ja kes iganes ära pöörab: Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
60:7 See võib olla, et Jumal asetab armastuse teie ning nende vahele nendest, kellega teil vihavaen on. Ja Jumal on Võimekas.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
60:8 Jumal ei keela teid nendest, kes ei võitle teiega doktriini pärast ja ei aja teid välja teie kodudest – et te oleksite nendega vooruslikud ning erapooletud!
Jumal armastab erapooletuid.
60:9 Jumal vaid keelab teid nendest, kes võitlevad teiega doktriini pärast ja teid teie kodudest välja ajavad ning on abilised teie välja ajamisel – et te ei võtaks neid liitlastena!
Ja kes iganes võtavad neid liitlastena: sellised on patustajad.
60:10 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Siis kui tulevad teie juurde usklikud naisterahvad põgenikena: uurige neid. Jumal teab nende usku kõige paremini. Seega, juhul kui olete kindlaks teinud, et nad on usklikud, siis ärge tagastage neid ateistidele. Sellised naisterahvad ei ole neile seaduslikud ning nemad ei ole seaduslikud sellistele naisterahvastele.
Ja andke neile (meessoost mitmus), mida nad kulutanud olid.
Ja te ei tee valesti juhul kui nendega abiellute, siis kui olete andnud neile nende kaasavara.
Ja ärge hoidke abielusidemeid eitavate naistega, aga küsige tagasi, mida olete kulutanud ning las nemad küsivad tagasi, mida nemad on kulutanud.
Selline on Jumala kohtumõistmine. Ta mõistab kohut teie vahel.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
60:11 Ja juhul kui mõni teie abikaasadest (naistest) libiseb teilt ära ateistidele ning teie kord tuleb: andke neile, kelle abikaasad üle on läinud, sarnane sellele, mida nad olid kulutanud.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kellesse te usute.
60:12 Oo, prohvet!
Siis kui tulevad sinu juurde usklikud naisterahvad vandudes sulle ustavust, et nad ei omista partnerlust koos Jumalaga mitte millelegi ega varasta ega pane toime ebaseaduslikku seksuaalvahekorda ega tapa oma lapsi ega too laimujuttu, mida nad on leiutanud oma käte ning jalge vahel ega ole sulle allumatud selles, mis kohane, siis aktsepteeri nende ustavuse vandumine ja palu Jumalal neile andestada.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
60:13 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke liitlastena inimesi, kelle peal on Jumala raev. Nad on pärastelu suhtes alla andnud, just nagu ateistid on alla andnud haudade kaaslaste suhtes.