60

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
60:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke Minu vaenlasi ning enda vaenlasi kui liitlasi, laiendades nende suunas armastust, kui nad on eitanud selle, mis teile tõest tulnud on. Nad on sõnumitoojat ning teid ennast välja ajamas lihtsalt sellepärast, et te usute Jumalasse, oma Isandasse. Kui te lähete esile, et püüelda Minu põhjusel ja otsida Minu naudingut, siis kuidas saate te neid salaja armastada? Ja Ma olen täielikult teadvel kõigest, mida te varjate ning mida te avaldate.
Ja kes iganes teie hulgast seda teeb, on tasaselt teelt ära eksinud.
60:2 Kui nad teie üle ülemvõimu saavutavad, nad kohtlevad teid kui vaenlasi ja sirutavad välja oma käed ning oma keeled teie vastu kurjusega. Ja nad ihaldavad, et te eitaksite.
60:3 Ei teie sugulased ega teie lapsed saa teile kasuks tulema.
Ülestõusmispäeval Ta mõistab kohut teie vahel.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
60:4 Teile on seatud hea eeskuju Abrahamis ning tema kaaslastes, kui nad oma inimestele ütlesid: “Me oleme süütud teist ning kõigest, mida te Jumala kõrval teenite. Me salgame teid. Ja meie ning teie vahele on tõusnud lõputu vaenulikkus ning vihkamine, kuni te hakkate uskuma ainult Jumalasse”.
(Välja arvatud Abrahami ütlus oma isale: “Ma küsin sulle andestust, kuigi minus pole mitte mingit jõudu, et sind Jumala eest kaitsta”.)
“Meie Isand, me oleme oma usalduse Sinusse pannud. Ja me pöörame Sinu poole pattukahetsevatena. Ja Sinu juurde on teekonna lõpp.”
60:5 “Meie Isand, ära tee meist usu salgamise vahendit neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on ning andesta meile, meie Isand.
Sa oled Suursugune, Elutark.”
60:6 Nendes on seatud hea eeskuju ühele, kes Jumalat ning Viimset Päeva ootab. Ja kes iganes ära pöörab: Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
60:7 See võib olla, et Jumal asetab armastuse teie ning nende vahele, kellega teil vihavaen on. Ja Jumal on Võimekas.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
60:8 Jumal ei keela teid nende suhtes, kes pole teiega teie doktriini pärast võidelnud ega teid teie kodudest välja ajanud. Et te oleksite nendega vooruslikud ning erapooletud.
Jumal armastab erapooletuid.
60:9 Jumal vaid keelab teile neid, kes teiega teie doktriini pärast võitlevad ja teid teie kodudest välja ajavad ning on abilised teie välja ajamisel. Et te ei võtaks neid liitlastena.
Ja kes iganes võtavad liitlasi nende hulgast: sellised on patustajad.
60:10 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui usklikud naisterahvad teie juurde põgenikena tulevad: uurige neid. Jumal teab nende usku kõige paremini. Seega: kui olete kindlaks teinud, et nad on usklikud, siis ärge tagastage neid ateistidele. Sellised naisterahvad ei ole neile seaduslikud ning nemad ei ole seaduslikud sellistele naisterahvastele.
Ja andke neile (meessoost mitmus), mida nad kulutanud olid.
Ja te ei tee valesti nendega abielludes, kui annate neile nende kaasavara.
Ja ärge hoidke eitavaid naisi tingimuslikult.
Ja küsige tagasi, mida olete kulutanud ning las nemad küsivad tagasi, mida nemad on kulutanud.
Selline on Jumala kohtumõistmine. Ta mõistab kohut teie vahel.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
60:11 Ja kui mõni teie naistest libiseb teilt ära ateistidele ning teie kord tuleb: andke neile, kelle naised üle on läinud, sarnane sellele, mida nad kulutanud olid.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kellesse te usute.
60:12 Oo, prohvet!
Kui usklikud naisterahvad tulevad sinu juurde truudust vanduma, et nad ei omista partnerlust koos Jumalaga mitte millelegi ega varasta ega riku abielu ega tapa oma lapsi ega tooda laimu ega ole sulle allumatud selles, mis on sobilik, siis aktsepteeri nende truuduse vandumine ning palu Jumalal neile andestada.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
60:13 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke liitlastena inimesi, kelle peale Jumal vihane on. Nad on Pärastelu suhtes alla andnud, just nagu ateistid on alla andnud selliste suhtes, kes haudades.