60

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
60:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke Minu vaenlasi ning enda vaenlasi kui liitlasi,
laiendades nende suunas armastust,
kui nad on eitanud selle, mis teile tõest tulnud on.
Nad on sõnumitoojat ning teid endid välja ajamas lihtsalt sellepärast,
et te usute Jumalasse, oma Isandasse.
Kui te lähete esile, et püüelda Minu põhjusel, otsides Minu õnnistusi, siis kuidas saate te neid salaja armastada?
Ja Ma olen täielikult teadvel kõigest, mida te varjate
ning mida te avaldate.
Ja kes iganes teie hulgast seda teeb, on tasaselt teelt ära eksinud.
60:2 Kui nad teie üle ülemvõimu saavutavad,
kohtlevad nad teid kui vaenlasi,
ja sirutavad välja oma käed ning oma keeled teie vastu kurjusega.
Ja nad ihaldavad, et te salgaksite.
60:3 Ei teie sugulased ega teie lapsed saa teile kasuks tulema.
Ta otsustab teie vahel Ülestõusmispäeval.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
60:4 Teile on seatud hea eeskuju Abrahamis ning tema kaaslastes,
kui nad oma inimestele ütlesid:
“Me oleme süütud teist ning kõigest, mida te Jumala kõrval teenite.
Me salgame teid,
ja meie ning teie vahele on tõusnud lõputu vaenulikkus ning vihkamine, kuni te hakkate uskuma Jumalasse üksi”.
Välja arvatud Abrahami ütlus oma isale: “Ma küsin sulle andestust,
kuigi minus pole mingit jõudu, et sind Jumala eest kaitsta”.
“Meie Isand, me oleme oma usalduse Sinusse pannud,
ja me pöörame Sinu poole kahetsevatena,
ja Sinu juurde on teekonna lõpp.”
60:5 “Meie Isand, ära tee meist usu salgamise vahendit neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on ning andesta meile, meie Isand.
Sina oled Suursugune, Elutark.”
60:6 Nendes on seatud hea eeskuju ühele, kes Jumalat ning Viimset Päeva ootab.
Ja kes iganes ära pöörab: Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
60:7 See võib olla, et Jumal asetab armastuse teie ning nende vahele, kellega teil vihavaen on.
Ja Jumal on Võimekas.
Ja Jumal on Andestav, Armulik.
60:8 Jumal ei keela teid nende suhtes, kes pole teiega teie süsteemi pärast võidelnud ega teid teie kodudest välja ajanud.
Et te oleksite nendega vooruslikud ning erapooletud.
Jumal armastab erapooletuid.
60:9 Jumal vaid keelab teile neid, kes teiega teie süsteemi pärast võitlevad,
ja teid teie kodudest välja ajavad,
ja abistavad teie välja ajamisel.
Et te ei võtaks neid kui liitlasi.
Ja kes iganes võtavad liitlasi nende hulgast: sellised on üleastujad.
60:10 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui usklikud naisterahvad teie juurde põgenikena tulevad,
siis testige neid.
Jumal teab nende usku kõige paremini.
Seega, kui olete kindlaks teinud, et nad on usklikud,
siis ärge tagastage neid ateistidele.
Sellised naisterahvad ei ole neile seaduslikud,
ja nemad ei ole seaduslikud sellistele naisterahvastele.
Ja andke neile (meessoost mitmus), mida nad kulutanud olid.
Ja te ei tee valesti nendega abielludes,
kui annate neile nende kaasavara.
Ja ärge hoidke eitavaid naisi tingimuslikult,
ja küsige tagasi, mida olete kulutanud,
ja las nemad küsivad tagasi, mida nemad on kulutanud.
Selline on Jumala otsus.
Ta otsustab teie vahel.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
60:11 Ja kui mõni teie naistest libiseb teilt ära ateistidele,
ja kui teie kord tuleb, siis andke neile, kelle naised üle on läinud,
võrdväärselt sellele, mida nad kulutanud olid.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, kellesse te usute.
60:12 Oo, prohvet!
Kui usklikud naisterahvad tulevad sinu juurde truudust vanduma,
et nad ei omista partnerlust koos Jumalaga mitte millelegi,
ega varasta,
ega riku abielu,
ega tapa nende lapsi,
ega tooda laimu,
ega ole sulle allumatud selles, mis on sobilik,
siis aktsepteeri nende truuduse vandumine,
ja palu Jumalal neile andestada.
Jumal on Andestav, Armulik.
60:13 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke liitlastena inimesi, kelle peale Jumal vihane on.
Nad on Pärastelu suhtes alla andnud, just nagu ateistid on alla andnud selliste suhtes, kes haudades.