6

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
6:1 Kiitus kuulub Jumalale, kes lõi taevad ning maa ja tegi pimeduse ning valguse.
Seejärel need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, omistavad võrdseid oma Isandale.
6:2 Tema see on, kes lõi teid savist, seejärel määras ooteaja – aeg, mis teada vaid Temale.
Seejärel te kahtlete!
6:3 Ja Ta on Jumal taevastes ning maal.
Ta teab teie saladusi ning seda, mida te avaldate, ja Ta teab, mida te pälvite.
6:4 Ja neile ei tule mitte ühtegi tunnustähte nende Isanda tunnustähtedest, millest nad ära ei pööra.
6:5 Seejärel on nad keeldunud tunnistamast tõde, kui see nende juurde tuli.
Aga neile saavad tulema uudised sellest, mida nad nöökisid.
6:6 Kas nad ei ole kaalutlenud, kui palju generatsioone Me enne neid hävitasime?
Me seadsime nad sisse maa peale, nagu Me ei ole teid sisse seadnud, ja Me saatsime taeva neile rikkalike vihmadega ning panime jõed nende all voolama.
Seejärel Me hävitasime nad nende üleastumiste pärast ja tõime olemasolusse pärast neid uue generatsiooni.
6:7 Ja kui Me oleksime sulle alla saatnud määruse pärgamendil, nii et nad võiksid seda puudutada oma enda kätega, siis need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, oleksid ütelnud: “See on vaid ilmselge maagia!”
6:8 Ja nad oleksid ütelnud: “Kui vaid ingel oleks tema juurde alla saadetud!”
Aga kui Me oleksime alla saatnud ingli, oleks olukord olnud lõpetatud, siis neile poleks enam ajapikendust antud.
6:9 Ja kui Me oleksime saatnud ingli, oleksime Me teinud ta mehena välja paistma ning oleksime nad katnud sellega, millega neid kaetakse.
6:10 Ja sõnumitoojaid on nöögitud enne sind.
Seejärel ümbritses naeruvääristajaid see, mida nad nöökisid.
6:11 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujatele!”
6:12 Ütle: “Kellele kuulub see, mis on taevastes ning maal?”
Ütle: “Jumalale”.
Ta on enda peale halastuse määranud.
Ta saab teid kõiki kokku tooma Ülestõusmispäevale, mille suhtes pole kahtlust.
Need, kes on kaotanud oma hinged, nemad ei usu.
6:13 Ja Temale kuulub see, mis puhkab öösel ning päeval.
Ja Ta on Kuulja, Teadja.
6:14 Ütle: “Kas peaksin võtma liitlaseks muu, kui Jumala – taevaste ning maa algataja, ja kes toidab, aga ei ole toidetud!”
Ütle: “Mind on kästud olema esimene nende hulgast, kes alistub”.
Ja ära ole ebajumalakummardajate hulgas.
6:15 Ütle: “Ma kardan, et kui ma peaksin oma Isandale vastanduma, hiiglasliku päeva karistust!”
6:16 Kellelt see kõrvale pööratakse sel päeval, siis teda on Ta õnnistanud.
Ja see on selge saavutus.
6:17 Ja kui Jumal puudutab sind kannatusega, siis seal pole selle eemaldajat peale Tema.
Ja kui Ta puudutab sind heaga, siis Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
6:18 Ja Ta on Kõikvõimas üle oma teenrite.
Ja Ta on Elutark, Ekspert.
6:19 Ütle: “Milline on suurim tunnistusena?”
Ütle: “Jumal on tunnistaja minu ning teie vahel,
ja see Koraan on mulle antud inspiratsioonina, et ma võiksin hoiatada sellega teid ja neid, kelleni see ulatub.
Kas te tunnistate, et seal on teised jumalad koos Jumalaga?”
Ütle: “Mina ei tunnista!”
Ütle: “Ta on vaid Üks Jumal,
ja ma olen süütu sellest, millele teie partnerlust omistate.”
6.20 Need, kellele Me seaduse andnud oleme, tunnevad selle ära, nagu nad oma lapsi ära tunnevad.
Need, kes kaotavad oma hinged, nemad ei usu.
6:21 Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes mõtleb välja vale Jumala kohta ja keeldub tunnistamast Tema tunnustähti!
Üleastujad ei saa olema edukad.
6:22 Ja päeval, mil Me nad kõik kokku kogume, ütleme Me neile, kes partnerlust omistasid:
“Kus on teie partnerid, keda te väitsite?”
6:23 Siis saab nende usu salgamise vahendiks vaid olema ütelda:
“Jumala, meie Isanda nimel, me polnud ebajumalakummardajad!”
6:24 Vaata, kuidas nad iseendi vastu valetama hakkavad siis, kui neist eemaldatakse see, mille nad leiutanud olid.
6:25 Ja nende hulgas on mõned, kes sind kuulavad, aga Me asetame nende südamete peale katted, et nad seda ei mõistaks,
ja nende kõrvadesse kurtuse.
Ja kui nad näevad igat tunnustähte, nad ei usu nendesse.
Kui nad sinu juurde on tulnud, nad vaidlevad sulle vastu.
Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ütlevad:
“See on vaid varasemate inimeste legendid.”
6:26 Ja nad keelavad seda teistele ning hoiavad endid sellest eemal – aga nad vaid hävitavad iseennast, ent nad ei märka.
6:27 Ja kui sa võiksid näha, kui nad tule ette seatakse ning ütlevad:
“Kui meid vaid tagasi saadetaks, me ei keelduks tunnistamast oma Isanda tunnustähti, vaid oleksime usklike hulgas!”
6:28 Tõde on: neile saab siis selgeks see, mida nad varem varjasid.
Ja kui nad tagasi saadetaks, naaseksid nad selle juurde, mis neile keelatud oli – nad on vaid valetajad!
6:29 Ja nad ütlevad: “On vaid elu selles maailmas ning meid ei äratata surnuist üles.”
6:30 Ja kui sa võiksid näha, kui nad nende Isanda ette seatakse, Ta saab ütlema: “Kas see pole siis tõde?”,
nad saavad ütlema: “Tõepoolest, meie Isanda nimel”,
Ta saab ütlema: “Siis maitske karistust oma eitamise eest”.
6:31 Nemad on kaotanud, kes keelduvad tunnistamast Jumalaga kohtumist.
Kui Tund neile ootamatult tulnud on, siis nad ütlevad:
“Oh meie kahetsust, et me selle tähelepanuta jätsime”,
ja nad saavad kandma oma koormaid enda selgadel.
Tõde on: kurjus on see, mida nad kandma hakkavad.
6:32 Ja selle maailma elu on vaid mäng ning kõrvalejuhtimine,
ja Pärastelu eluase on palju parem neile, kes kaalutletud kartuses.
Kas te siis ei juurdleks?
6:33 Me teadsime, et see, mida nad ütlevad, kurvastab sind.
Ja nad ei salga sind, aga üleastujad salgavad Jumala tunnustähti.
6:34 Ja sõnumitoojaid enne sind eitati,
aga nad olid kannatlikud selles, milles neid eitati,
ja neid kahjustati kuni Meie abi neile tuli.
Ja seal pole kedagi, kes Jumala sõnu muudaks.
Ja sulle on tulnud mõned uudised sõnumitoojatest.
6:35 Ja kui nende vastumeelsus sulle raske on: kui oled võimeline leidma tunneli maasse või trepi taevasse, siis too neile tunnustäht!
Ja kui Jumal oleks soovinud, oleks Ta nad juhatusele kokku kogunud, nii et ära ole ignorantide hulgas.
6:36 Reageerivad vaid need, kes kuulevad.
Mis surnutesse puutub, siis Jumal äratab nad surnuist üles, seejärel saadetakse nad tagasi Jumala juurde.
6:37 Ja nad ütlevad: “Kui vaid tunnustäht oleks talle alla saadetud tema Isandalt!”
Ütle: “Jumal on võimeline tunnustähe alla saatma”.
Aga enamus neist ei teaks.
6:38 Ja pole ühtegi elukat maa peal, ega lindu oma tiibadel lendamas, mis ei kuuluks kogukondadesse, nagu teie kuulute
– Me ei jätnud midagi seadusest välja –
seejärel kogutakse nad nende Isanda juurde.
6:39 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti, on kurdid ning tummad pimeduses.
Keda Jumal soovib, juhib Ta eksiteele, ja keda Ta soovib, seab Ta sirgele teele.
6:40 Ütle: “Olete te kaalutlenud, et kui Jumala karistus teie peale tuleb, või kui tund teie peale tuleb, kas te siis hüüaksite kellegi muu, kui Jumala poole, kui olete tõetruud?”
6:41 Tõde on: see on Tema, keda te siis hüüaksite.
Ja Ta kõrvaldaks selle, mille pärast te Teda hüüdsite, kui Ta soovib.
Ja te unustaksite selle, millele te partnerlust omistate.
6:42 Ja Me saatsime kogukondadele enne sind.
Seejärel Me võtsime neid ebaõnne ning raskustega, et nad võiksid alandlikuks muutuda.
6:43 Oh, kui nad vaid oleksid alandlikuks muutunud, kui Meie karistus neile tuli.
Aga nende südamed kõvastusid ning kurat ilustas neile seda, mida nad tegemas olid.
6:44 Nii et kui nad olid unustanud selle, mis neile meelde oli tuletatud, siis Me avasime neile kõikide võimaluste väravad.
Ja kui nad olid õnnelikud sellega, mis neile antud oli, võtsime Me nad äkitselt!
Ja seejärel olid nad keeletud.
6:45 Ja valet tegevate inimeste juur sai läbi lõigatud.
Ja kiitus kuulub Jumalale, kogu inimkonna Isandale.
6:46 Ütle: “Olete te kaalutlenud, et kui Jumal võtaks ära teie kuulmise ning silmanägemise ja kataks kinni teie südamed – kes on see jumal peale Jumala, kes saaks need teile tuua?”
Vaata, kuidas Me neile tunnustähti lahti seletame, aga seejärel nad pööravad ära.
6:47 Ütle: “Olete te kaalutlenud, et kui Jumala karistus peaks teie peale tulema, ootamatult või koos hoiatusega, kas saab keegi hävitatud peale üleastuvate inimeste?”
6:48 Ja Me saadame sõnumitoojaid vaid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena.
Seejärel, kes iganes usuvad ning õigust teevad, neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
6:49 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti – neid saab puudutama karistus, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
6:50 Ütle: “Ma ei ütle teile, et ma oman Jumala aardeid, ega tea ma tulevikku, ega ütle ma teile, et olen ingel.
Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on”.
Ütle: “Kas pime ning nägija on võrdsed?
Kas te siis ei võtaks mõttepausi?”
6:51 Ja hoiata seeläbi neid, kes kardavad, et nad saavad olema kogutud nende Isanda juurde – neil pole ühtegi liitlast ega vahemeest Tema kõrval – et nad võiksid kaalutletud kartuses olla.
6:52 Ja ära tõrju tagasi neid, kes hüüavad oma Isandat koidikul ning hämarikul Tema nägu otsides,
(sina ei ole vastutav nende arvestuse eest, ega ole nemad vastutavad sinu arvestuse eest)
kui peaksid nad tagasi tõrjuma, siis oled üleastuv.
6:53 Ja sedasi Me teeme osad neist subjektideks usu salgamisele läbi teiste, et nad võiksid ütelda:
“Kas nemad on need, keda Jumal meie hulgast eelistab?”
Kas siis Jumal ei tea tänulikke kõige paremini?
6:54 Ja kui sinu juurde tulevad need, kes Meie tunnustähtedesse usuvad, ütle:
“Rahu olgu teie peal!
Teie Isand on määranud halastuse enda peale, et kes iganes teie seast, kes tegi kurja ignorantsusest ja seejärel hiljem kahetses ning tegi õigust: siis Ta on Andestav, Armulik”.
6:55 Ja sedasi Me liigitame ning selgitame tunnustähti.
Ja et kurjategijate tee võiks olla pandud ilmnema.
6:56 Ütle: “Mind on keelatud teenida neid, kelle poole teie Jumala kõrval hüüate”.
Ütle: “Ma ei järgi teie tühiseid ihasid, muidu ma läheksin eksiteele, ega oleks nende hulgas, kes on õigesti juhatatud”.
6:57 Ütle: “Ma olen selgetel asitõenditel oma Isandalt, aga teie keeldute seda tunnistamast.
Minul pole seda, mille kiirendamist te otsite – kohtumõistmine on ainult Jumalale – Tema seostab tõe, ja Tema on parim otsustama”.
6:58 Ütle: “Kui mul oleks see, mille kiirendamist te otsite, oleks olukord minu ning teie vahel lõpetatud.
Ja Jumal teab üleastujaid kõige paremini”.
6:59 Ja koos Temaga on seninägematu võtmed,
ja mitte keegi ei tea neid peale Tema.
Ja Tema teab, mis on maal ning meres.
Ja mitte ükski leht ei lange muidu, kui et Ta teab seda.
Ja pole seemet maa pimeduses, ega midagi niisket ega midagi kuiva, välja arvatud, et see on selges määruses.
6:60 Ja Tema see on, kes võtab teid öösel,
ja teab, mida te päeva jooksul välja teenite.
Seejärel Ta tõstab teid ülesse selles, et lõpule viia määratud tähtaeg.
Seejärel on Tema juurde teie naasemine.
Seejärel Ta informeerib teid sellest, mida te tegite.
6:61 Ja Ta on Kõikvõimas oma teenrite üle,
ja Ta saadab teie kohale kaitsjad.
Nii et kui surm on tulnud teist kellegi juurde, siis Meie sõnumitoojad võtavad ta, ja nad ei ebaõnnestu.
6:62 Seejärel saadetakse nad tagasi Jumala, nende tõelise heategija juurde.
Tõde on: kohtumõistmine kuulub Temale,
ja Ta on kiireim arvestuse pidajatest.
6:63 Ütle: “Kes päästab teid maa ning mere pimedusest?”
Te hüüate Teda alandlikkuses ning salajas:
“Kui Sa meid sellest päästad, saame olema tänulike hulgas!”
6:64 Ütle: “Jumal päästab teid sellest ning kõiksugustest katsumustest, seejärel te omistate partnerlust!”
6:65 Ütle: “Ta on Üks, kes on võimeline saatma teie peale karistuse teie kohalt ning teie jalge alt;
või panema teid kuuluma vastanduvatesse usulahkudesse ning laskma osadel teist maitsta teiste vägevust”.
Vaata, kuidas Me tunnustähti lahti seletame, et nad võiksid mõista.
6:66 Ja sinu inimesed keelduvad seda tunnistamast, aga see on tõde.
Ütle: “Ma pole valvur teie üle!”
6:67 “Iga aruande jaoks on koht ning te saate teada saama.”
6:68 Ja kui sa kohtud nendega, kes Meie tunnustähtede üle naljatlevad, siis pöördu neist ära, kuni nad mõnel muul teemal naljatlevad.
Ja kui kurat peaks põhjustama, et sa unustad, siis peale meenumist ära istu koos üleastuvate inimestega.
6:69 Ja nende peal, kes on kaalutletud kartuses, pole mitte mingit muud kohustust nende suhtes, kui vaid meelde tuletada – et nad võiksid kaalutletud kartuses olla.
6:70 Ja jäta maha need, kes oma süsteemi mängu ning kõrvalejuhtimisena võtavad ning keda selle maailma elu petnud on.
Ja meenuta sellega, et hing ei saaks piiratud sellest, mida ta pälvinud on.
Tal pole Jumala kõrval mitte ühtegi liitlast ega eestkostjat.
Ja isegi kui ta toob kompensatsiooniks kogu õigluse, siis seda ei aktsepteerita temalt.
Sellised on need, kes saavad olema piiratud sellest, mida nad pälvinud olid.
Neil saab olema keev jook ning valus karistus selle eest, et nad eitasid.
6:71 Ütle: “Kas peaksime hüüdma muud kui Jumalat – seda, mis ei saa meile kasuks tulla ega meid kahjustada,
ja olema tagasi pööratud oma kandadel pärast seda, kui Jumal meid juhatanud on?”
Nagu üks, keda kuradid maa peal võrgutavad, olles eksinud ning segaduses.
Tal on kaaslased teda juhatusele kutsumas: “Tule meie juurde!”
Ütle: “Jumala juhatus – see on juhatus,
ja meid on kästud alistuda kogu inimkonna Isandale,”
6:72 “ja täita kohustust,
ja olla kaalutletud kartuses Tema suhtes.”
Ja Tema see on, kelle juurde teid kokku kogutakse.
6:73 Ja Tema see on, kes lõi taevad ning maa tões.
Ja päeval, mil Ta ütleb: “Ole!”, siis see on!
Tema kõne on tõde.
Ja Temale kuulub ülemvõim päeval, mil sarve puhutakse.
Nähtamatu ning nähtava teadja.
Ja Ta on Elutark, Teadlik.
6:74 Ja kui Abraham oma isale Azar´ile ütles:
“Kas sa oled võtnud valmistatud asjad jumalateks!
Ma näen sind ja sinu inimesi selges eksituses”.
6:75 Ja nagu see, Me näitasime Abrahamile taevaste ning maa kuningriiki, nii et ta oleks nende hulgas, kes on kindlad.
6:76 Seejärel, kui öö teda kattis, nägi ta tähte, ja ta ütles: “See on minu Isand”.
Seejärel, kui see kadus, ütles ta: “Mulle ei meeldi need, mis kaovad”.
6:77 Seejärel, kui ta nägi kuud esile kerkimas, ütles ta: “See on minu Isand”.
Aga kui see kadus, ütles ta: “Kui minu Isand mind ei juhata, saan olema inimeste hulgas, kes eksivad!”
6:78 Seejärel, kui ta nägi päikest esile kerkimas, ütles ta: “See on minu Isand, see on suurem”.
Seejärel, kui see kadus, ütles ta: “Oo, mu inimesed!
Ma olen süütu sellest, millele te partnerlust omistate”.
6:79 “Ma sean oma näo Tema poole, kes algatas taevad ning maa,
kaldumas tõe poole, ja ma ei ole ebajumalakummardajate hulgast.”
6:80 Ja tema inimesed vaidlesid temaga.
Ta ütles: “Kas vaidlete minuga Jumala suhtes?
Aga Ta on mind juhatanud.
Ja ma ei karda seda, millele teie partnerlust omistate, välja arvatud, kui minu Isand peaks soovima.
Minu Isand hõlmab kõiki asju teadmistega.
Kas te siis ei võtaks kuulda!”
6:81 “Ja kuidas saaksin ma karta seda, millele te partnerlust omistate, kui teie ei karda, et omistate partnerlust koos Jumalaga sellele, mille kohta Ta pole mitte ühtegi volitust alla saatnud!
Nii et milline meie kahest grupist omab rohkem õigust turvalisusele, kui te teate?”
6:82 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja ei ole riietanud oma usku ebaõiglusega, nendel on turvalisus ning nemad on õigesti juhatatud.
6:83 Ja selline on Meie argument.
Me andsime selle Abrahamile tema inimeste vastu.
Me tõstame järkudes, keda Me soovime.
Sinu Isand on Elutark, Teadlik.
6:84 Ja Me andsime talle Iisaku ning Jakobi, mõlemaid Me juhatasime.
Ja Noad Me juhatasime varasemalt.
Ja tema järeltulijatest Taavetit, Saalomoni, Jobi ning Joosepit, ja Moosest ning Aaronit.
Sedasi Me autasustame heategijaid.
6:85 Ja Zachariah, John, Jeesus ning Elias – kõik olid õiglaste hulgast.
6:86 Ja Ismael, Elisha, Joona ning Lot.
Ja igaüht eelistasime Me üle kogu inimkonna.
6:87 Ja nende isade, järglaste ning vendade hulgast oleme Me samuti valinud.
Ja Me juhatasime nad sirgele teele.
6:88 Selline on Jumala juhatus, millega Ta juhatab, keda Ta soovib oma teenritest.
Ja kui nad oleksid omistanud partnerlust, siis kõik, mida nad tegid, oleks olnud neile tühine.
6:89 Nemad on need, kellele Me andsime seaduse, otsustamisvõime ning prohvetipõlve.
Ja kui nad oleks neid eitanud, siis Me oleksime usaldanud need inimestele, kes neid ei eita.
6:90 Nemad on need, keda Jumal juhatas, seega – järgi nende juhatust.
Ütle: “Ma ei küsi teilt mitte mingit tasu selle eest.
See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale.”
6:91 Ja nad ei väärtusta Jumalat Temale vääriliselt, kui nad ütlevad: “Jumal pole ühelegi surelikule mitte kunagi midagi alla saatnud”.
Ütle: “Kes siis on alla saatnud seaduse, mille Mooses tõi, kui valguse ning juhatuse inimestele?
Te kohtlete seda lihtsalt kui pärgamenti näitamiseks,
ja te varjate paljut;
ja teile õpetati, mida te ei teadnud, teile ning teie isadele”.
Ütle: “Jumal on”, seejärel jäta nad mängima nende narruses.
6:92 Ja see on määrus, mille Me alla saatsime, üks, mis õnnistatud, kinnitamas seda, mis on selle käte vahel,
ja et sa võiksid hoiatada linnade pealinna ning neid, kes selle ümber.
Ja need, kes Pärastellu usuvad, usuvad sellesse,
ja nad hoiavad oma kohustuse poole.
6:93 Ja kes on rohkem nurjatu kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta või ütleb: “Mind on inspireeritud”, kui talle pole mitte midagi inspireeritud;
ja kes ütleb: “Ma saadan alla sarnase kui see, mille Jumal alla saatis”.
Ja kui sa võiksid näha üleastujaid surma hetkel, mil inglid oma käsi välja sirutamas on:
“Tooge esile oma hinged, täna on teie tasuks alandav karistus, sest te omistasite Jumalale muud kui tõde ning põlgasite ära Tema tunnustähed!”
6:94 “Ja te olete Meie juurde tulnud üksinda, just nagu Me olime teid loonud esimesel korral;
ja te olete endast maha jätnud kõik, mida Me teile võimaldasime;
ja Me ei näe koos teiega teie eestkostjaid, keda te väitsite, et on koos teiega kui partnerid;
kõik on lahutatud teie vahel ning see, mida te väitnud olete, on teid maha jätnud”.
6:95 Jumal on seemnete ning terade lõhestaja.
Ta toob esile elusa surnust ning on surnu esiletooja elusast.
Selline on Jumal, miks te siis eksitatud olete?
6:96 Hommiku Algataja.
Ja Ta määras ametisse öö, et selles puhata;
ja päikese ning kuu arvestamiseks.
Selline on Suursuguse, Teadja mõõt.
6:97 Ja Tema see on, kes tegi teie jaoks tähed, et võiksite olla nende järgi õigesti juhatatud maa ning mere pimeduses.
Me oleme tunnustähed liigitanud ning detailseks teinud inimestele, kes teavad.
6:98 Ja Tema see on, kes tõi teid olemasolusse ühest hingest;
seejärel koht stabiilsuseks ning arenguks.
Ja Me oleme tunnustähed liigitanud ning detailseks teinud inimestele, kes mõistavad.
6:99 Ja Tema see on, kes saatis alla vee taevast.
Ja Me tõime seeläbi esile taimed kõikidest liikidest,
ja Me tõime sellest esile roheluse, tuues sellest esile arvukalt seemneid.
Ja datlipalmist, selle õietolmust punt datleid käe ulatuses;
ja aiad viinamarjadest, oliividest ning granaatõuntest, sarnased ning mitte sarnased.
Vaata nende vilju, kui need vilju kannavad ning küpsevad.
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
6:100 Ja nad teevad Jumalale partnereid džinnide hulgast, samas kui Tema need loonud oli!
Ja nad omistasid Talle poegi ning tütreid, omamata ühtegi teadmist!
Olgu Ta ülistatud ning ülendatud üle selle, mida nad kirjeldavad.
6:101 Taevaste ning maa algataja – kuidas saab Tal olla poeg, kui Tal pole elukaaslast!
Ja Ta lõi kõik asjad ning Ta on teadlik kõikidest asjadest.
6:102 Selline on Jumal, teie Isand.
Pole jumalat peale Tema – kõikide asjade Looja.
Nii et teenige Teda.
Ja Ta on Eestkostja üle kõikide asjade.
6:103 Silmanägemine ei mõista Teda, aga Tema mõistab silmanägemist.
Ja Ta on Vaevuhoomatav, Ekspert.
6:104 “See, mis annab intuitsiooni, on tulnud Teieni teie Isandalt.
Nii et, kes iganes näeb, siis see on tema hinge jaoks,
ja kes iganes on pime, siis see on selle vastu.
Ja ma ei ole hooldaja teie üle.”
6:105 Ja nõnda Me seletame lahti tunnustähed,
et nad võiksid ütelda: “Sa oled õppinud”,
ja et Me võiksime teha selle selgeks inimestele, kes teavad.
6:106 Järgi seda, mida sulle sinu Isandalt inspireeritud on – pole jumalat peale Tema,
ja pööra ära ebajumalakummardajatest.
6:107 Ja oleks Jumal soovinud, nad poleks partnerlust omistanud.
Ja Me ei teinud sind nende üle hooldajaks, ega ole sa nende üle kui kaitsja.
6:108 Ja ära solva neid, kelle poole nad Jumala kõrval hüüavad, et nad ignorantsusest Jumalat ei solvaks.
Ja sarnaselt Me ilustame igale kogukonnale nende tegemised.
Seejärel on nende Isanda juurde nende naasemine,
ja Ta saab neid informeerima sellest, mida nad tegid.
6:109 Ja nad vandusid Jumala nimel oma tugevamaid vandeid, et kui neile tunnustäht tuleks, siis nad usuksid sellesse.
Ütle: “Tunnustähed on vaid koos Jumalaga”.
Ja mis paneks teid taipama, et see on need, kui need tulevad?
Nad ei usu.
6:110 Nii et Me juhime kõrvale nende südamed ning silmanägemise, kuna nad ei uskunud sellesse juba esimesel korral.
Nii et jäta nad pimedalt uitama nende üleastumisse.
6:111 Ja kui Me oleks neile inglid alla saatnud,
ja kui surnud nendega rääkinuks,
ja kui Me oleks kogunud kõik nende ette näost näkku:
nad endiselt ei usuks – välja arvatud, kui Jumal peaks soovima.
Paraku, enamik neist on ignorantsed.
6:112 Ja sedasi Me määrame igale prohvetile vaenlased
– kurivaimud inimeste ning džinnide hulgast –
inspireerima üksteist ilustatud sõnadega läbi pettuse.
Ja oleks sinu Isand soovinud, nad poleks seda teinud.
Nii et eira neid ning nende väljamõeldisi.
6:113 See on nii, et nende südamed, kes Pärastellu ei usu, võiksid selle poole kalduda ning sellega rahul olla,
ja et nad võiksid saavutada, mida nad saavutavad.
6:114 Kas see on muu, kui Jumal, keda ma peaksin otsima kohtumõistjaks?
Ja Tema see on, kes saatis teile alla seaduse, mis on liigitatud ning detailseks tehtud.
Ja need, kellele Me andsime seaduse varem, teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt tões, nii et ära ole nende hulgas, kes kahtlevad.
6:115 Ja teie Isanda sõnad on täiustatud tões ning õigluses, seal pole kedagi, et muuta Tema sõnu.
Ja Ta on Kuulja, Teadja.
6:116 Ja kui sa kuuletud enamikule neist, kes maa peal – nad saavad sind Jumala teelt kaugele eemale juhtima.
Nad järgivad vaid hüpoteese ning nad räägivad vaid valesid.
6:117 Sinu Isand, Ta on täielikult teadvel, kes Tema teelt uitab,
ja Ta on täielikult teadvel õigesti juhatatutest.
6:118 Nii et sööge sellest, mille üle Jumala nime on meenutatud, kui te tõepoolest Tema tunnustähtedesse usute.
6:119 Ja miks ei peaks te sööma sellest, mille üle Jumala nime on meenutatud, kui Ta on teile liigitanud ning täielikult detailseks teinud, mis teile keelatud on, välja arvatud, mida te sunnitud olete?
Ja paljud on eksitatud läbi nende tühiste ihade, ilma teadmisteta.
Sinu Isand, Ta on üleastujatest täielikult teadvel.
6:120 Ja jäta avalik patt, ning privaatne sellest.
Need, kes pälvivad patu, saavad tasutud sellega, mida nad omandanud on.
6:121 Ja ära söö sellest, mille üle Jumala nime meenutatud pole, sest see on hoolimatu reetlikkus.
Ja kuradid inspireerivad oma toetajaid teiega vaidlema.
Ja kui te neile allute, siis olete ebajumalakummardajad.
6:122 Kas on üks, kes oli surnud ning kellele Me andsime elu,
ja kellele Me määrasime valguse, milles ta inimeste seas kõnnib,
nagu üks, kes pimeduses, millest ta väljuda ei suuda?
See on nii, et neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on nende tegemised ilustatud.
6:123 Ja sedasi määrame Me igas linnas selle suurimatele kurjategijatele, et nad selles skeemitaksid.
Ja nad skeemitavad vaid oma enda hingede vastu, aga nad ei taju seda.
6:124 Ja kui tunnustäht neile tuleb, ütlevad nad:
“Me ei hakka sellesse uskuma seni, kuni meile antakse sama, mis oli antud Jumala sõnumitoojatele!”
Jumal teab paremini, kuhu Ta oma sõnumi paneb.
Neile, kes on kurjategijad, langeb osaks alandus Jumala ees,
ja karm karistus selle eest, mida nad skeemitanud on.
6:125 Ja keda iganes Jumal juhatada soovib, Ta paisutab tema rinna alistumisele.
Ja keda iganes Ta soovib eksiteele juhtida, Ta teeb tema rinna kokkusurutuks ning pitsitavaks – justnagu ta oleks tõusmas taevasse.
Sedasi määrab Jumal riknemise nendele, kes ei usu.
6:126 Ja see on teie Isanda tee, üks mis sirge.
Me oleme tunnustähed liigitanud ning täielikult detailseks teinud inimestele, kes kuulda võtavad.
6:127 Neil on rahu eluase koos nende Isandaga.
Ja Ta on nende liitlane selle tõttu, mida nad tegid.
6:128 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub:
“Oo, džinnide assamblee! Te olete võtnud paljud inimkonna hulgast”.
Ja nende liitlased inimkonna hulgast saavad ütlema:
“Meie Isand, me oleme tõepoolest üksteisele kasu toonud,
ja me oleme jõudnud oma tähtajani, mida Sa meile viivitasid”.
Ta saab ütlema: “Tuli on teie eluase, te elunete selles igavesti”.
Välja arvatud, mida Jumal peaks soovima.
Sinu Isand on Elutark, Teadev.
6:129 Ja sedasi Me teeme üleastujad üksteise liitlasteks läbi selle, mida nad pälvinud on.
6:130 “Oo, džinnide ja inimkonna assamblee!
Kas teie juurde ei tulnud sõnumitoojad teie endi hulgast,
ja ei jutustanud teile Minu tunnustähti,
ja ei hoiatanud teid kohtumise eest sellel teie päeval?”
Nad saavad ütlema: “Jah, me oleme tunnistajad iseendi vastu”.
Ja selle maailma elu eksitas nad,
ja nad saavad tunnistama iseendi vastu, et nad olid need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
6:131 See on sellepärast, et sinu Isand ei hävitanud ühtegi ebaõiglast linna ajal, mil selle inimesed teadmatuses olid.
6:132 Aga kõigile on astmed selles, mida nad teinud on.
Ja teie Isand ei ole teadmatuses sellest, mida nad teevad.
6:133 Ja teie Isand on Vaba Vajadusest, Halastuse Valdaja.
Kui Ta soovib, Ta eemaldab teid ning määrab järgnema pärast teid, keda Ta soovib.
Just nagu Ta teid teiste inimeste järeltulijatest olemasolusse tõi.
6:134 See, mida teile lubatud on, on tulemas,
ja te ei saa selle eest põgeneda.
6:135 Ütle: “Oo, mu inimesed!
Tehke tööd, nagu näete sobivat, ka mina olen töötamas.
Ja te saate seejärel teadma, millistele meist on parim eluase.”
Üleastujad ei ole edukad.
6:136 Ja nad teevad Jumalale portsjoni sellest, mida Ta põllule ning kariloomadesse seemendas.
Nad ütlevad: “See on Jumalale”, nende väitel, “Ja see on meie partneritele”.
Nii et see, mis on nende partneritele, see ei jõua Jumalale,
ja see, mis on Jumalale, jõuab nende partneritele!
Armetu on see, kuidas nad otsustavad.
6:137 Ja sedasi ilustavad nende partnerid paljudele ebajumalakummardajate hulgast oma laste tapmist, et nad hävitada ning neile nende süsteem segaseks teha.
Ja oleks Jumal soovinud, nad poleks seda teinud, nii et ignoreeri neid ning seda, mida nad leiutavad.
6:138 Ja nad ütlevad: “Need kariloomad ning põllusaak on tabu, mitte keegi ei saa sellest sööma, välja arvatud, nagu meie soovime”, nende väitel.
Ja kariloomad, kelle seljad on tehtud ebaseaduslikuks,
ja kariloomad, mille peale nad Jumala nime ei meenuta, kui uuendus Tema vastu.
Ta saab neile tasuma selle eest, mida nad leiutavad.
6:139 Ja nad ütlevad: “See, mis on selliste kariloomade kõhtudes, on eksklusiivselt meie meestele ning keelatud meie naistele,
ja kui tuleb välja surnuna, siis nad on partnerid selles”.
Jumal saab neile tasuma nende kirjelduse eest.
Ta on Elutark, Teadev.
6:140 Nad on kaotanud – need, kes rumalalt oma lapsi tapavad, ilma teadmisteta,
ja teevad ebaseaduslikuks seda, mida Jumal neile võimaldab, Jumala kohta valetades.
Nad on läinud eksiteele ning pole õigesti juhatatud.
6:141 Ja Tema see on, kes tõi olemasolusse aiad – võretatud ning mittevõretatud,
ja datlipalmid,
ja taimed, mitmekülgsed oma toidus,
ja oliivid,
ja granaatõunad, sarnased ning mitte sarnased.
Sööge nende viljast, kui see vilja kannab.
Ja andke sellest vääriline saagi koristamise päeval.
Ja ärge raisake, Jumal ei armasta raiskajaid.
6:142 Ja kariloomad koorma jaoks ning naha pärast.
Sööge sellest, mida Jumal teile võimaldanud on ning ärge järgnege kuradi jalajälgedele – ta on teile selge vaenlane.
6:143 Kaheksa paari: lammastest kaks ning kitsedest kaks.
Ütle: “Kas Ta on keelanud kaks isast või kaks emast?
Või mida kahe emase üsad sisaldavad?
Informeerige mind koos teadmistega, kui olete tõetruud!”
6:144 Ja kaamelitest kaks ning veistest kaks.
Ütle: “Kas Ta on keelanud kaks isast või kaks emast?
Või mida kahe emase üsad sisaldavad?
Või olite te tunnistajad, kui Jumal selle teile määras?”
Siis kes on rohkem nurjatu, kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta, et ta võiks juhtida inimesed eksitusse ilma teadmisteta.
Jumal ei juhata üleastuvaid inimesi.
6:145 Ütle: “Ma ei leia selles, mida mulle inspireeritud on, olema ebaseaduslikuks tehtud sööjale süüa, välja arvatud, et see on korjus,
või jooksev veri,
või sealiha – sest see on riknenud,
või pühendatud hoolimatu reeturlikkusega muule, kui Jumalale”.
Aga kes iganes on sunnitud, ilma ihaldamata või üleastumata, siis sinu Isand on Andestav, Armulik.
6:146 Ja nendele, kes on juudiusulised, tegime Me ebaseaduslikuks kõik sõrgadega loomad,
ja veistest ning lammastest tegime Me neile ebaseaduslikuks nende rasva, välja arvatud selle, mis on kinnitatud nende seljale või sisikonnale, või selle, mis on segunenud kondiga.
See on tasu nende sektantliku fanatismi eest.
Ja Me oleme tõetruud.
6:147 Ja kui nad sind eitavad, siis ütle:
“Teie Isand on ääretu halastuse Isand, aga Tema raev ei pöördu ära kurja tegevate inimeste pealt”.
6:148 Need, kes partnerlust omistavad, saavad ütlema:
“Oleks Jumal nii soovinud, me poleks partnerlust omistanud,
ega oleks seda teinud meie isad,
ega oleks me midagi ebaseaduslikuks teinud”.
Need, kes olid enne neid, salgasid samamoodi, kuni nad Meie võimsust maitsesid.
Ütle: “Kas teil on mingitki teadmist meile esile tuua?
Te järgite vaid hüpoteese ning te vaid valetate”.
6:149 Ütle: “Jumalale kuulub lõplik argument: oleks Ta soovinud, Ta oleks juhatanud teid kõiki”.
6:150 Ütle: “Tooge esile oma tunnistajad, kes tunnistavad, et Jumal on selle ebaseaduslikuks teinud”.
Seejärel, kui nad tunnistavad, siis ära sina tunnista koos nendega.
Ja ära järgi nende tühiseid ihasid, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ega nende, kes ei usu Pärastellu ning omistavad võrdseid oma Isandale!
6:151 Ütle: “Tulge, ma retsiteerin teile, mida teie Isand teile keelanud on:
et te omistate partnerlust millelegi koos Temaga
(samal ajal vanemate suhtes hea käitumine),
ja ärge tapke oma lapsi vaesuse pärast
(Ma varustame teile ning neile),
ja ärge lähenege seksuaalsetele ebamoraalsustele – ei avalikele ega varjatutele sellest,
ja ärge tapke hinge, mille Jumal ebaseaduslikuks on teinud, välja arvatud õigusemõistmisel.
Selle on Ta teile ette kirjutanud, et võiksite juurelda”.
6:152 “Ja ärge lähenege isatute varale – välja arvatud koos sellega, mis on parem – kuni ta jõuab oma küpsusesse.
Ja andke täis mõõt ning kaaluge õiglaselt.
Me ei koorma hinge muu, kui sellega, mida ta kanda suudab.
Ja kui te räägite, olge õiglased, isegi kui ta on sugulane.
Ja Jumalale antud tõotus – täitke.
Seda on Ta teid käskinud, et võiksite kuulda võtta.”
6:153 Ja see on Minu sirge tee.
Nii et järgige seda ning ärge järgige teisi teid, sest siis saate olema lahutatud Tema teelt.
Seda Ta käskis teid, et võiksite kaalutletud kartuses olla.
6:154 Seejärel andsime Me Moosesele seaduse, terviklik temale, kes head teeb, ja selgitus kõige kohta, ja juhatus ning õnnistus, et nad võiksid uskuda oma Isandaga kohtumisse.
6:155 Ja see on määrus, mille Me alla saatsime, üks, mis õnnistatud.
Nii et järgige seda ning olge kaalutletud kartuses, et võiksite vastu võtta õnnistuse.
6:156 Et te ei ütleks: “Seadus oli alla saadetud vaid kahele grupile enne meid ning me olime nende õpingutest teadmatuses!”
6:157 Või et te ütlete: “Kui meie peale oleks seadus alla saadetud, me oleksime olnud rohkem juhatatud kui nemad!”
Ja teile on tulnud selged asitõendid teie Isandalt ja juhatus ning õnnistus.
Siis kes on rohkem ebaõiglane, kui tema, kes keeldub tunnistamast Jumala tunnustähti ning neist ära pöörab?
Me saame autasustama neid, kes Meie tunnustähtedest ära pööravad, kurja karistusega sest nad pöörasid ära.
6:158 Kas nad ootavad, et inglid peaks nende juurde tulema,
või et sinu Isand peaks tulema,
või et peaksid tulema mõned sinu Isanda tunnustähtedest?
Päeval, mil mõned sinu Isanda tunnustähtedest tulevad, ei tee uskumine ühelegi hingele vähimatki head, kui ta varem ei uskunud ega olnud läbi oma usu head saavutanud.
Ütle: “Oodake, meie oleme ootamas”.
6:159 Need, kes on jaganud oma süsteemi ning on usulahkudeks muutunud: sa pole koos nendega mitte milleski.
Nende olukord saab olema Jumalaga, seejärel Ta informeerib neid sellest, mida nad tegid.
6:160 Kes iganes toob hea teo, saab selle väärtuse kümnekordselt,
ja kes iganes toob kurja, talle ei tasuta muu kui samaväärsega.
Ja neile ei tehta ülekohut.
6:161 Ütle: “Mis minusse puutub, minu Isand on mind sirgele teele juhatanud, sirgeseljalisele süsteemile, Abrahami usutunnistusele,
kallutamas tõe poole.
Ja ta ei olnud ebajumalakummardajate hulgast”.
6:162 Ütle: “Minu kohustus ning minu patukahetsus, ja minu elamine ning minu suremine on Jumalale – kogu inimkonna Isandale”.
6:163 “Tal pole partnerit.
Ja seda on mind kästud, ja ma olen esimene alistunutest.”
6:164 Ütle: “On see muu kui Jumal, keda peaksin ihaldama Isandaks, kui Tema on Isand kõigele?”
Ja iga hing ei pälvi muud kui iseendale,
ega kanna ükski kandja teise koormat.
Seejärel on teie Isanda juurde teie naasemine, Ta saab teid informeerima sellest, milles te eristusite.
6:165 Ja Tema see on, kes tegi teid maa pärijateks ning tõstis osad teist üle teiste järkudes, et Ta võiks testida teid läbi selle, mida Ta teile andnud on.
Teie Isand on kiire karistamises.
Ja Ta on Andestav, Armulik.