6

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
6:1 Kiitus kuulub Jumalale, kes lõi taevad ning maa ja tegi pimeduse ning valguse. Seejärel need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, omistavad võrdseid oma Isandale!
6:2 Tema see on, kes lõi teid savist, seejärel määras ooteaja – aja, mis teada vaid Temale. Seejärel te kahtlete!
6:3 Ja Ta on Jumal taevastes ning maal. Ta teab teie seesmist ning välimist. Ja Ta teab, mida te pälvite.
6:4 Ja neile ei tule mitte ühtegi tunnustähte nende Isanda tunnustähtede hulgas, millest nad ära ei pööra!
6:5 Seega nad on keeldunud tunnistamast tõde kui see nende juurde tuli.
Aga neile saavad tulema uudised sellest, mida nad nöökisid.
6:6 Kas nad ei ole kaalutlenud: kui palju põlvkondi Me enne neid hävitasime? Me seadsime nad sisse maa peale, nagu Me ei ole teid sisse seadnud, ja Me saatsime taeva neile rikkalike vihmadega ning panime jõed nende all voolama. Seejärel Me hävitasime nad nende üleastumiste pärast ning tõime olemasolusse pärast neid uue põlvkonna.
6:7 Ja oleksime Me alla saatnud sulle määruse pärgamendil, nii et nad võiksid seda puudutada oma enda kätega: need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, oleksid ütelnud: “See on vaid ilmselge maagia!”
6:8 Ja nad oleksid ütelnud: “Kui vaid ingel oleks tema juurde alla saadetud!”
Aga oleks Me alla saatnud ingli, oleks olukord olnud lõpetatud, siis neile poleks enam ajapikendust antud.
6:9 Ja oleksime Me saatnud ingli, Me oleksime teinud ta kui inimese ning oleksime nad katnud sellega, millega neid kaetakse.
6:10 Ja sõnumitoojaid on nöögitud enne sind. Seejärel ümbritses naeruvääristajaid see, mida nad nöökisid.
6:11 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujatele!”
6:12 Ütle: “Kellele kuulub see, mis on taevastes ning maal?”
Ütle: “Jumalale”.
Ta on määranud enda peale halastuse.
Ta toob teid kõiki kokku Ülestõusmispäevale, milles pole kahtlust.
Need, kes on kaotanud oma hinged: nemad ei usu.
6:13 Ja Temale kuulub see, mis puhkab öös ning päevas.
Ja Ta on Kuulja, Teadja.
6:14 Ütle: “Kas peaksin võtma liitlaseks muu kui Jumala – taevaste ning maa algataja, ja kes toidab, aga ei ole toidetud?”
Ütle: “Mind on kästud olla esimene nende hulgast, kes alistub”,
ja: “Ära ole ebajumalakummardajate hulgas”.
6:15 Ütle: “Ma kardan, et kui ma peaksin oma Isandale vastanduma, hiiglasliku päeva karistust!”
6:16 Kellelt see kõrvale pööratakse sel päeval: tema peale on Ta halastanud. Ja see on selge saavutus.
6:17 Ja kui Jumal puudutab sind kannatusega: siis seal pole selle eemaldajat peale Tema. Ja kui Ta puudutab sind heaga: siis Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
6:18 Ja Ta on Allutaja üle oma sulaste.
Ja Ta on Elutark, Ekspert.
6:19 Ütle: “Mis asi on suurim tunnistusena?”
Ütle: “Jumal on tunnistaja minu ja teie vahel, et see Koraan on antud mulle inspiratsioonina, et ma võiksin hoiatada sellega teid ning neid, kelleni see ulatub.
Kas te tunnistate, et seal on teised jumalad koos Jumalaga?”
Ütle: “Mina ei tunnista!”
Ütle: “Ta on vaid Üks Jumal ja mina olen süütu sellest, millele teie partnerlust omistate.”
6.20 Need, kellele Me andsime seaduse, tunnevad selle ära nagu nad oma poegi ära tunnevad.
Need, kes kaotavad oma hinged: nemad ei usu.
6:21 Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes mõtleb välja vale Jumala kohta ning keeldub tunnistamast Tema tunnustähti!
Patustajad ei saa olema edukad.
6:22 Ja päeval, mil Me nad kõik kokku kogume, ütleme Me neile, kes partnerlust omistasid: “Kus on teie partnerid, keda te väitsite?”
6:23 Siis saab nende usu salgamise vahendiks olema vaid ütelda: “Jumala, meie Isanda nimel, me polnud ebajumalakummardajad!”
6:24 Vaata, kuidas nad iseendi vastu valetama hakkavad kui neist eemaldatakse see, mille nad leiutanud olid.
6:25 Ja nende hulgas on mõned, kes sind kuulavad, aga Me asetame nende südamete peale katted, et nad seda ei mõistaks ning nende kõrvadesse kurtuse. Ja kui nad näevad kõiki tunnustähti, nad ei usu nendesse.
Kui nad on sinu juurde tulnud, nad vaidlevad sulle vastu.
Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “See on vaid varasemate inimeste legendid.”
6:26 Ja nad keelavad seda teistele ning hoiavad endid sellest eemal – aga nad vaid hävitavad iseennast, ent nad ei märka.
6:27 Ja kui sa võiksid näha, kui nad on seatud tule ette ning ütlevad: “Oleks, et meid tagasi saadetaks, me ei keelduks tunnistamast oma Isanda tunnustähti vaid oleksime usklike hulgas!”
6:28 Tõde on: neile saab siis selgeks see, mida nad varem varjasid.
Ja kui nad tagasi saadetaks, nad naaseksid selle juurde, mis neile keelatud on. Ja nad on valetajad.
6:29 Ja nad ütlevad: “On vaid meie elu selles maailmas ning meid ei tõsteta üles.”
6:30 Ja kui sa võiksid näha kui nad on seatud nende Isanda ette: Ta saab ütlema: “Kas see pole siis tõde?”
Nad saavad ütlema: “Tõepoolest, meie Isanda nimel.”
Ta saab ütlema: “Siis maitske karistust oma eitamise eest”.
6:31 Need on kaotanud, kes keelduvad tunnistamast Jumalaga kohtumist. Kui Tund neile ootamatult tulnud on, siis nad ütlevad: “Oh meie kahetsust, et me selle tähelepanuta jätsime”, ja nad saavad kandma oma koormaid enda selgadel.
Tõde on: kurjus on see, mida nad kandma hakkavad.
6:32 Ja selle maailma elu on vaid mäng ning kõrvalejuhtimine.
Ja Pärastelu eluase on palju parem neile, kes kaalutletud kartuses.
Kas te siis ei juurdleks?
6:33 Me teadsime, et see, mida nad ütlevad, kurvastab sind. Ja nad ei salga sind, aga patustajad salgavad Jumala tunnustähti.
6:34 Ja sõnumitoojaid eitati enne sind, aga nad olid kannatlikud selles, milles neid eitati. Ja neid kahjustati kuni Meie abi neile tuli.
Ja seal pole Jumala sõnade muutjat.
Ja sulle on tulnud mõned uudised sõnumitoojatest.
6:35 Ja kui nende vastumeelsus sulle raske on: kui oled võimeline leidma tunneli maasse või trepi taevasse, siis too neile tunnustäht!
Ja oleks Jumal soovinud, Ta oleks nad juhatusele kokku kogunud, nii et ära ole ignorantide hulgas.
6:36 Vastavad vaid need, kes kuulevad.
Ja surnud: Jumal tõstab nad, seejärel saadetakse nad tagasi Tema juurde.
6:37 Ja nad ütlevad: “Oh, kui vaid tunnustäht olnuks talle alla saadetud tema Isandalt!”
Ütle: “Jumal on võimeline tunnustähe alla saatma”.
Aga enamus neist ei teaks.
6:38 Ja pole mitte ühtegi elukat maa peal ega lindu oma tiibadel lendamas, välja arvatud on kogukonnad nagu teie – Me pole mitte midagi seaduses tähelepanuta jätnud – seejärel kogutakse nad nende Isanda juurde.
6:39 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti, on kurdid ning tummad pimeduses. Keda Jumal soovib, Ta juhib eksiteele ning keda Ta soovib, Ta seab sirgele teele.
6:40 Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui Jumala karistus teie peale tuleb või kui tund teie peale tuleb: kas te siis hüüaksite kellegi muu kui Jumala poole, kui olete tõetruud?”
6:41 Tõde on: see on Tema, keda te siis hüüaksite.
Ja Ta kõrvaldaks selle, mille pärast te Teda hüüdsite, kui Ta peaks soovima. Ja te unustaksite selle, millele te partnerlust omistate.
6:42 Ja Me saatsime kogukondadele enne sind. Seejärel Me võtsime neid ebaõnne ning raskustega, et nad võiksid muutuda alandlikuks.
6:43 Oh, et kui Meie karistus neile tuli, oleksid nad vaid alandlikuks kasvanud! Aga nende südamed kõvastusid ning kurat ilustas neile selle, mida nad tegemas olid.
6:44 Nii et kui nad olid unustanud selle, mis neile meelde oli tuletatud, siis Me avasime neile kõikide võimaluste väravad. Ja kui nad juubeldasid selles, mis neile antud oli, võtsime Me nad mitteteadvelolevatena! Ja seejärel olid nad keeletud.
6:45 Ja valet tegevate inimeste juur sai läbi lõigatud.
Ja kiitus kuulub Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale!
6:46 Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui Jumal võtaks ära teie kuulmise ning nägemise ja kataks kinni teie südamed – kes on see jumal peale Jumala, kes need teile taastaks?”
Vaata, kuidas Me neile tunnustähti lahti seletame. Seejärel nad pööravad ära.
6:47 Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui Jumala karistus tuleks teie peale avalikult ja koos hoiatusega, kas saaks keegi hävitatud peale patustavate inimeste?”
6:48 Ja Me saadame sõnumitoojaid vaid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena. Seejärel, kes iganes usuvad ning õigust teevad: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
6:49 Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: neid puudutab karistus, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
6:50 Ütle: “Ma ei ütle teile: ´Ma oman Jumala aardeid´ ega: ´Ma tean nähtamatut´. Ega ütle ma teile: ´Ma olen ingel´. Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on”.
Ütle: “Kas pime ning nägija on võrdsed?
Kas te siis ei võtaks mõttepausi?”
6:51 Ja hoiata seeläbi neid, kes kardavad, et nad saavad olema kogutud nende Isanda juurde – neil pole mitte ühtegi liitlast ega vahemeest Tema kõrval – et nad võiksid olla kaalutletud kartuses.
6:52 Ja ära tõrju tagasi neid, kes hüüavad oma Isandat koidikul ning hämarikul Tema nägu otsides (sina ei ole vastutav nende arvestuse eest ega ole nemad vastutavad sinu arvestuse eest), kui peaksid nad tagasi tõrjuma, siis oled patustajatest.
6:53 Ja sedasi Me teeme osad neist subjektideks usu salgamise vahenditele läbi teiste, et nad võiksid ütelda: “Kas nemad on need, keda Jumal meie hulgast eelistab?”
Kas siis Jumal ei tea tänulikke kõige paremini?
6:54 Ja kui sinu juurde tulevad need, kes Meie tunnustähtedesse usuvad, ütle: “Rahu olgu teie peal! Teie Isand on määranud enda peale halastuse, et kes iganes teie seast teeb kurja ignorantsusest, seejärel pöörab kahetsedes pärast seda ning teeb õigust: Ta on Andestav, Kõige Halastavam”.

6:55 Ja sedasi Me liigitame ning teeme detailseks tunnustähed.
Ja et kurjategijate tee võiks olla pandud ilmnema.

6:56 Ütle: “Mind on keelatud teenida neid, kelle poole teie Jumala kõrval hüüate”.
Ütle: “Ma ei järgi teie tühiseid ihasid, muidu läheksin eksiteele ega oleks õigesti juhatatute hulgas”.
6:57 Ütle: “Ma olen selgetel asitõenditel oma Isandalt, aga teie keeldute seda tunnistamast. Minul pole seda, mille kiirendamist teie otsite. Kohtumõistmine on vaid Jumalale. Tema seostab tõe. Ja Tema on parim otsustajatest”.
6:58 Ütle: “Oleks mul see, mille kiirendamist te otsite, oleks olukord minu ning teie vahel lahendatud!”
Ja Jumal teab kõige paremini patustajaid.
6:59 Ja koos Temaga on nähtamatu võtmed. Ja mitte keegi ei tea neid peale Tema. Ja Tema teab, mis on maal ning meres. Ja mitte ükski leht ei lange muidu kui et Ta teab seda. Ja pole seemet maa pimeduses ega midagi niisket ega midagi kuiva, välja arvatud, et see on selges määruses.
6:60 Ja Tema see on, kes võtab teid öösel ning teab, mida te päeva jooksul välja teenite. Seejärel Ta tõstab teid üles selles, et saaks täidetud ettemääratud tähtaeg. Seejärel on Tema juurde teie naasemine. Seejärel Ta informeerib teid sellest, mida te tegite.
6:61 Ja Ta on Allutaja üle oma sulaste.
Ja Ta saadab kaitsjad üle teie.
(Kui surm on tulnud teist kellegi juurde: Meie sõnumitoojad võtavad ta. Ja nad ei ebaõnnestu.
6:62 Seejärel saadetakse nad tagasi Jumala, nende tõelise Heategija juurde.
Tõde on: kohtumõistmine on Temale.
Ja Tema on kiireim arvepidajatest.)
6:63 Ütle: “Kes päästab teid maa ning mere pimedusest?”
Te hüüate Teda alandlikkuses ning salajas: “Kui Sa meid sellest päästad, saame olema tänulike hulgas!”
6:64 Ütle: “Jumal päästab teid sellest ning kõiksugustest katsumustest, seejärel omistate te partnerlust!”
6:65 Ütle: “Ta on Üks, kes võimeline saatma teie peale karistuse teie kohalt ning teie jalge alt või panema teid kuuluma vastanduvatesse sektidesse ning panema osad teist maitsema teiste vägevust”.
Vaata, kuidas Me tunnustähti lahti seletame, et nad võiksid mõista.
6:66 Ja sinu inimesed keelduvad seda tunnistamast, aga see on tõde.
Ütle: “Ma ei ole valvur üle teie!”
6:67 Iga aruande jaoks on koht ja te saate teada saama.
6:68 Ja kui sa näed neid, kes naljatlevad Meie tunnustähtede üle: pööra neist ära kuni nad naljatlevad mõnel muul teemal. Ja kui kurat peaks põhjustama, et unustad, siis ära istu peale meeldetuletust koos patustavate inimestega.
6:69 Ja nende peal, kes on kaalutletud kartuses, pole mitte mingit muud kohustust nende suhtes kui vaid meelde tuletada – et nad võiksid olla kaalutletud kartuses.
6:70 Ja jäta maha need, kes võtavad oma doktriini mängu ning kõrvalejuhtimisena ja keda selle maailma elu on petnud.
Ja meenuta koos sellega, et hing ei saaks piiratud sellest, mida ta on pälvinud. Tal pole Jumala kõrval liitlast ega eestkostjat.
Ja isegi kui ta pakub kompensatsiooniks kõik samaväärse, seda ei aktsepteerita temalt. Sellised on need, kes saavad olema piiratud sellest, mida nad pälvivad. Neil on keev jook ning valus karistus selle eest, mida nad eitasid.
6:71 Ütle: “Kas peaksime hüüdma Jumala asemel pigem seda, mis ei saa meile kasuks tulla ega meid kahjustada ja olema tagasi pööratud oma kandadel pärast seda kui Jumal meid juhatanud on, nagu üks, keda kuradid maa peal võrgutavad, olles eksinud ning segaduses?” Tal on kaaslased teda juhatusele kutsumas: “Tule meie juurde!”
Ütle: “Jumala juhatus – see on juhatus. Ja meid on kästud alistuda Kogu Inimkonna Isandale”
6:72 “ja täita kohustust ning olla kaalutletud kartuses Temast.”
Ja Tema see on, kelle juurde saate olema kokku kogutud.
6:73 Ja Tema see on, kes lõi taevad ning maa tões.
Ja päeval, mil Ta ütleb: “Ole!”, siis see on!
Tema kõne on tõde.
Ja Temale kuulub ülemvõim päeval, mil sarve puhutakse.
Nähtamatu ning nähtava teadja.
Ja Ta on Elutark, Teadlik.

6:74 Ja kui Abraham ütles oma isale Azar´ile: “Kas oled võtnud valmistatud asjad jumalateks! Ma näen sind ning sinu inimesi selges eksituses”.
6:75 Ja seega, Me näitasime Abrahamile taevaste ning maa kuningriiki, nii et ta võiks olla nende hulgas, kes on kindlad.
6:76 Seejärel, kui öö teda kattis, nägi ta tähte, ta ütles: “See on minu Isand”.
Seejärel, kui see kadus, ütles ta: “Mulle ei meeldi need, mis kaovad”.
6:77 Seejärel, kui ta nägi kuud esile kerkimas, ütles ta: “See on minu Isand”.
Seejärel, kui see kadus, ütles ta: “Kui minu Isand mind ei juhata, saan olema inimestest, kes eksivad!”
6:78 Seejärel, kui ta nägi päikest esile kerkimas, ütles ta: “See on minu Isand, see on suurem”.
Seejärel, kui see kadus, ütles ta: “Oo, mu inimesed! Ma olen süütu sellest, millele teie partnerlust omistate”.
6:79 “Ma sean oma näo Tema poole, kes algatas taevad ning maa, kaldumas tõe poole. Ja ma ei ole ebajumalakummardajatest.”
6:80 Ja tema inimesed vaidlesid temaga.
Ta ütles: “Kas vaidlete minuga Jumala suhtes? Aga Ta on mind juhatanud. Ja ma ei karda seda, millele teie partnerlust omistate, välja arvatud kui minu Isand peaks soovima.
Minu Isand ümbritseb kõiki asju teadmistega.
Kas te siis ei võtaks kuulda!”
6:81 “Ja kuidas saaksin ma karta seda, millele teie partnerlust omistate, kui teie ei karda, et omistate partnerlust koos Jumalaga sellele, mille kohta Ta pole volitust alla saatnud! Nii et millisel kahest kildkonnast on rohkem õigust turvalisusele, kui teate?”
6:82 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja ei ole riietanud oma usku ebaõiglusesse: nendel on turvalisus ning nemad on õigesti juhatatud.
6:83 Ja selline on Meie argument.
Me andsime selle Abrahamile tema inimeste vastu. Me tõstame järkudes, keda Me soovime.
Sinu Isand on Elutark, Teadlik.
6:84 Ja Me andsime talle Iisaku ning Jakobi, mõlemaid Me juhatasime.
Ja Noad Me juhatasime varasemalt.
Ja tema järeltulijatest Taavetit, Saalomoni, Jobi, Joosepit, Moosest ning Aaronit.
Ja sedasi Me autasustame heategijaid.
6:85 Ja Zachariah, John, Jeesus ning Elias – igaüks oli õiglastest.
6:86 Ja Ismael, Elisha, Joona ning Lot.
Ja igaüht eelistasime Me üle kogu inimkonna.
6:87 Ja nende isade, järglaste ning vendade hulgast oleme Me samuti valinud ja juhatanud nad sirgele teele.
6:88 See on Jumala juhatus, millega Ta juhatab, keda Ta soovib oma sulastest. Ja oleksid nad omistanud partnerlust: see, mida nad tegid, oleks olnud neile tühine.
6:89 Nemad on need, kellele Me andsime seaduse, otsustusvõime ning prohvetipõlve.
Ja kui need neid eitavad: Me oleme usaldanud need inimestele, kes neid ei eitanud.
6:90 Nemad on need, keda Jumal juhatas, seega järgi nende juhatust.
Ütle: “Ma ei küsi teilt mitte mingit autasu selle eest. See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale.”

6:91 Ja nad ei väärtusta Jumalat Temale väärilise väärtustamisega kui nad ütlevad: “Jumal pole mitte ühelegi surelikule mitte kunagi mitte midagi alla saatnud”.
Ütle: “Kes saatis alla seaduse, mille Mooses tõi kui valguse ning juhatuse inimestele? Te kohtlete seda lihtsalt kui pärgamenti näitamiseks. Ja te varjate paljut. Ja teile õpetati, mida te ei teadnud, teile ning teie isadele”.
Ütle: “Jumal on”, seejärel jäta nad mängima nende narruses.
6:92 Ja see on määrus, mille Me alla saatsime: üks, mis õnnistatud, kinnitamas seda, mis on selle käte vahel. Ja et sa hoiataksid linnade ema ning neid, kes selle ümber.
Ja need, kes Pärastellu usuvad, usuvad sellesse. Ja nad hoiavad oma kohustuse poole.
6:93 Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta või ütleb: “Mind on inspireeritud”, kui teda pole inspireeritud mitte milleski, ja kes ütleb: “Ma saadan alla sarnase sellele, mis Jumal alla saatis”.
Ja kui sa võiksid näha siis kui patustajad on surma sünnitusvaludes ja inglid on oma käsi välja sirutamas: “Tooge esile oma hinged, sel päeval teid autasustatakse alandava karistusega, sest te omistasite Jumalale muud kui tõde ning põlgasite ära Tema tunnustähed!”
6:94 “Ja te olete tulnud Meie juurde üksinda, nagu Me lõime teid esimesel korral. Ja te olete jätnud kõik, mida Me teile võimaldasime, enda selja taha. Ja Me ei näe koos teiega teie eestkostjaid, keda te väitsite, et on teie hulgas partneritena. Kõik on lahutatud teie vahel. Ja maha on teid jätnud see, mida väitsite”.

6:95 Jumal on seemnete ning tuumade lõhestaja. Ta toob esile elusa surnust ning on surnu esiletooja elusast. Selline on Jumal, kuidas te siis eksitatud olete?
6:96 Koidiku Algataja.
Ja Ta määras öö puhkamiseks ja päikese ning kuu arvestamiseks. Selline on Võimsa, Teadja mõõdupuu.
6:97 Ja Tema see on, kes tegi teie jaoks tähed, et võiksite olla õigesti juhatatud seeläbi maa ning mere pimedustes.
Me oleme liigitanud ning detailseks teinud tunnustähed inimestele, kes teavad.
6:98 Ja Tema see on, kes tõi teid olemasolusse ühest hingest. Seejärel koht stabiilsuseks ning arenguks.
Ja Me oleme liigitanud ning detailseks teinud tunnustähed inimestele, kes mõistavad.
6:99 Ja Tema see on, kes saadab alla vett taevast. Ja Me toome esile seeläbi taimed kõikidest liikidest. Ja Me toome sellest esile roheluse, tuues esile sellest arvukalt seemneid. Ja datlipalmist, selle õietolmust kobarad datleid haardeulatuses. Ja aiad viinamarjadest, oliividest ning granaatõunadest, sarnased ja mitte sarnased. Vaata nende vilju kui need vilju kannavad ning küpsevad. Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
6:100 Ja nad teevad Jumalale partnereid džinnide hulgast kui Tema need loonud oli!
Ja nad omistavad Talle poegi ning tütreid, ilma teadmisteta.
Olgu Ta ülistatud ning ülendatud üle selle, mida nad kirjeldavad!
6:101 Taevaste ning maa algataja – kuidas saab Tal olla poeg kui Tal pole elukaaslast!
Ja Ta lõi kõik asjad. Ja Ta on teadlik kõikidest asjadest.
6:102 Selline on Jumal, teie Isand. Pole jumalat peale Tema – kõikide asjade Looja. Nii et teenige Teda.
Ja Ta on Hooldaja üle kõikide asjade.
6:103 Silmanägemine ei mõista Teda, aga Tema mõistab silmanägemist.
Ja Ta on Vaevuhoomatav, Teadvel.

6:104 See, mis annab intuitsiooni, on tulnud teieni teie Isandalt.
Nii et, kes iganes näeb: siis see on tema hinge jaoks.
Ja kes iganes on pime: see on selle vastu.
Ja ma ei ole hooldaja teie üle.
6:105 Ja nõnda Me seletame lahti tunnustähed, et nad võiksid ütelda: “Sa oled õppinud” ning et Me võiksime teha selle selgeks inimestele, kes teavad.
6:106 Järgi seda, mida sulle inspireeritud on sinu Isandalt – pole jumalat peale Tema. Ja pööra ära ebajumalakummardajatest.
6:107 Ja oleks Jumal nii soovinud, nad poleks omistanud partnerlust.
Ja Me ei teinud sind hooldajaks üle nende.
Ega ole sa kaitsja üle nende.
6:108 Ja ära solva neid, kelle poole nad Jumala kõrval hüüavad, et nad ei solvaks Jumalat ilma teadmisteta.
Seega, igale kogukonnale Me ilustame nende tegemised. Seejärel on nende Isanda juurde nende naasemine. Ja Ta saab informeerima neid sellest, mida nad tegid.
6:109 Ja nad vandusid Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et kui neile tunnustäht tuleks, siis nad usuksid sellesse.
Ütle: “Tunnustähed on vaid koos Jumalaga”.
Ja mis paneks teid taipama, et see on need kui need tulevad!?
Nad ei usu.
6:110 Nii et Me pöörame ära nende südamed ning silmanägemise, sest nad ei uskunud sellesse juba esimesel korral.
Ja jäta nad pimedana uitama nende üleastumisse.
6:111 Ja kui Me oleksime saatnud alla neile inglid ning surnud nendega rääkima ja kui Me oleksime kogunud kõik nende ette näost näkku: nad endiselt ei usuks, välja arvatud kui Jumal peaks soovima.
Paraku, enamik neist on ignorandid.
6:112 Ja sedasi Me määrame igale prohvetile vaenlase – saatanad inimestest ning džinnidest – inspireerima üksteist ilustatud sõnadega läbi pettuse. Ja oleks sinu Isand soovinud, nad poleks seda teinud. Nii et eira neid ning nende väljamõeldisi.
6:113 See on nii, et nende südamed, kes ei usu Pärastellu, võiksid selle poole kalduda ning sellega rahul olla ning et nad võiksid saavutada, mida nad saavutavad.
6:114 On see muu kui Jumal, keda peaksin otsima kohtumõistjaks? Ja Tema see on, kes saatis alla teile seaduse, mis on liigitatud ning detailseks tehtud. Ja need, kellele Me oleme andnud seaduse, teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt tões, nii et ära ole nende hulgas, kes kahtlevad.
6:115 Ja teie Isanda sõnad on täiustatud tões ning õigluses.
Seal pole mitte kedagi, et muuta Tema sõnu.
Ja Ta on Kuulja, Teadja.
6:116 Ja kui sa kuuletud enamikule neist, kes maa peal – nad saavad juhtima sind kaugele eemale Jumala teelt. Nad järgivad vaid hüpoteese. Ja nad räägivad vaid valesid.
6:117 Sinu Isand – Tema teab kõige paremini, kes uitab Tema teelt. Ja Ta teab kõige paremini õigesti juhatatuid.
6:118 Nii et sööge sellest, üle mille Jumala nime on meenutatud, kui te tõepoolest Tema tunnustähtedesse usute.
6:119 Ja miks ei peaks te sööma sellest, mille üle Jumala nime on meenutatud, kui Ta on teile liigitanud ning detailseks teinud, mis teile keelatud on, välja arvatud, mida te sunnitud olete?
Ja paljud on juhatatud eksiteele läbi nende tühiste ihade, ilma teadmisteta.
Sinu Isand, Ta on täielikult teadvel üleastujatest.
6:120 Ja jäta avalik väärtegudest ning privaatne nendest. Need, kes pälvivad väärteo, saavad autasustatud sellega, mida nad omandanud on.
6:121 Ja ära söö sellest, mille üle Jumala nime meenutatud pole, sest see on hoolimatu reetlikkus.
Ja saatanad inspireerivad oma liitlasi teiega vaidlema. Ja kui te allute neile, olete ebajumalakummardajad.
6:122 Kas on üks, kes oli surnud ja kellele Me andsime elu ning kellele Me määrasime valguse, milles ta inimeste seas kõnnib, nagu üks, kes pimeduses, millest ta ei saa väljuda?
See on nii, et neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on nende tegemised ilustatud.
6:123 Ja sedasi määrame Me igas linnas selle suurimatele kurjategijatele, et nad selles skeemitaksid. Ja nad skeemitavad vaid oma enda hingede vastu, aga nad ei taju seda.
6:124 Ja kui tunnustäht neile tuleb, ütlevad nad: “Me ei hakka uskuma seni, kuni meile antakse sama, mis oli antud Jumala sõnumitoojatele!”
Jumal teab kõige paremini, kuhu Ta oma sõnumi asetab.
Nende peale, kes on kurjategijad, langeb alandus Jumala ees ning karm karistus selle eest, mida nad skeemitanud on.
6:125 Ja keda Jumal soovib juhatada, Ta paisutab tema rinna alistumise suunas. Ja keda Ta soovib eksiteele juhtida, Ta teeb tema rinna kokkusurutuks ning pitsitavaks – justnagu ta oleks tõusmas taevasse. Sedasi määrab Jumal riknemise neile, kes ei usu.
6:126 Ja see on sinu Isanda tee, üks mis sirge.
Me oleme tunnustähed liigitanud ning detailseks teinud inimestele, kes kuulda võtavad.
6:127 Neil on rahu eluase koos nende Isandaga.
Ja Ta on nende liitlane selle tõttu, mida nad tegid.
6:128 Ja päeval, mil Ta nad kõik kokku kogub: “Oo, džinnide assamblee! Te olete võtnud paljud inimkonna hulgast”.
Ja nende liitlased inimkonna hulgast saavad ütlema: “Meie Isand, me oleme üksteisele kasu toonud, aga me oleme jõudnud oma tähtajani, mida Sa meile viivitasid”.
Ta saab ütlema: “Tuli on teie eluase, te elunete selles igavesti”.
Välja arvatud, mida Jumal peaks soovima.
Sinu Isand on Elutark, Teadev.
6:129 Ja sedasi Me teeme patustajad üksteise liitlasteks läbi selle, mida nad pälvinud on.
6:130 “Oo, džinnide ja inimkonna assamblee!
Kas teie juurde ei tulnud sõnumitoojad teie endi hulgast jutustama teile Minu tunnustähti ning hoiatama teid kohtumise eest sellel teie päeval?”
Nad saavad ütlema: “Me tunnistame iseendi vastu”.
Ja selle maailma elu eksitas nad.
Ja nad saavad tunnistama iseendi vastu, et nad olid need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
6:131 See on sellepärast, et sinu Isand ei hävitanud linnasid ebaõiglaselt ajal, mil selle inimesed olid mitteteadvel.
6:132 Ja kõigile on järgud selles, mida nad tegid.
Ja teie Isand ei ole teadmatuses sellest, mida nad teevad.
6:133 Ja teie Isand on Vaba Vajadusest, Halastuse Valdaja. Kui Ta soovib, Ta eemaldab teid ning määrab järgnema pärast teid, keda Ta soovib. Nagu Ta tõi teid olemasolusse teiste inimeste järeltulijatest.
6:134 See, mida teile lubatakse, on tulemas. Ja te ei saa põgeneda.
6:135 Ütle: “Oo, mu inimesed! Töötage vastavalt oma võimsusele. Mina olen töötamas. Ja te saate teadma, millistele meist on parim eluase.”
Patustajad ei ole edukad.

6:136 Ja nad teevad Jumalale portsjoni sellest, mida Ta põllule ning kariloomadesse seemendas, nad ütlevad: “See on Jumalale” – nende väitel – “ja see on meie partneritele”.
Nii et see, mis on nende partneritele: see ei jõua Jumalale. Ja mis on Jumalale: see jõuab nende partneritele.
Kurjus on see, kuidas nad otsustavad.
6:137 Ja sedasi ilustavad nende partnerid paljudele ebajumalakummardajate hulgast oma laste tapmist, et nad võiksid tuua nad hävingusse ning neile nende doktriini segaseks teha.
Ja oleks Jumal soovinud, nad poleks seda teinud.
Nii et ignoreeri neid ning seda, mida nad leiutavad.
6:138 Ja nad ütlevad: “Need kariloomad ning põllusaak on tabu, mitte keegi ei saa sellest sööma, välja arvatud, nagu meie soovime”, nende väitel.
Ja kariloomad, kelle seljad on tehtud ebaseaduslikuks ning kariloomad, üle kelle nad Jumala nime ei meenuta, kui uuendus Tema vastu.
Ta saab neile tasuma selle eest, mida nad leiutavad.
6:139 Ja nad ütlevad: “See, mis on selliste kariloomade kõhtudes, on eksklusiivselt meie meestele ning keelatud meie naistele, ja kui tuleb välja surnuna, siis nad on partnerid selles”.
Ta saab neile tasuma nende kirjelduse eest.
Ta on Elutark, Teadev.
6:140 Nad on kaotanud – need, kes rumalalt tapavad oma lapsi ilma teadmisteta ning teevad ebaseaduslikuks seda, mida Jumal neile võimaldab, Jumala kohta valetades. Nad on läinud eksiteele ning pole õigesti juhatatud.
6:141 Ja Tema see on, kes tõi olemasolusse aiad – võretatud ning mittevõretatud, ja datlipalmid, ja taimed, mitmekülgsed oma toidus, ja oliivid, ja granaatõunad, sarnased ning mitte sarnased.
Sööge nende viljast kui see vilja kannab. Ja andke sellest vääriline saagi koristamise päeval. Ja ärge raisake, Jumal ei armasta raiskajaid.
6:142 Ja kariloomad koorma jaoks ning naha jaoks.
Sööge sellest, mida Jumal teile võimaldanud on ning ärge järgnege saatana jalajälgedele – ta on teile selge vaenlane.
6:143 Kaheksa paari: lammastest kaks ning kitsedest kaks.
Ütle: “Kas Ta on keelanud kaks isast või kaks emast? Või mida kahe emase üsad sisaldavad? Informeerige mind koos teadmistega, kui olete tõetruud!”
6:144 Ja kaamelitest kaks ning veistest kaks.
Ütle: “Kas Ta on keelanud kaks isast või kaks emast? Või mida kahe emase üsad sisaldavad? Või kas te olite tunnistajaks kui Jumal teilt seda nõudis?”
Siis kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta, et ta võiks juhtida inimesi eksitusse ilma teadmisteta.
Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
6:145 Ütle: “Ma ei leia selles, mida mulle inspireeritud on, olema midagi tehtud ebaseaduslikuks sööjale süüa, välja arvatud, et see on raipeliha või jooksev veri või sealiha (sest see on jälkus) või pühendatud hoolimatu reetlikkusega muule kui Jumalale”.
Aga kes iganes on sunnitud, ilma ihaldamata või üle astumata: sinu Isand on Andestav, Kõige Halastavam.
6:146 Ja nendele, kes on juudiusulised, tegime Me ebaseaduslikuks kõik sõrgadega loomad. Ja härgadest ning lammastest tegime Me neile ebaseaduslikuks nende rasva, välja arvatud selle, mis on kinnitatud nende seljale või sisikonnale, või selle, mis on segunenud kondiga.
Sedasi Me autasustasime neid nende sektantliku fanatismi eest.
Ja Me oleme tõetruud.
6:147 Ja kui nad sind salgavad, siis ütle: “Teie Isand on ääretu halastuse Isand, aga Tema raev ei pöördu ära kurja tegevate inimeste pealt”.
6:148 Need, kes omistavad partnerlust, saavad ütlema: “Oleks Jumal nii soovinud, me poleks omistanud partnerlust ega oleks seda teinud meie isad, ega oleks me midagi ebaseaduslikuks teinud”.
Samuti salgasid need, kes olid enne neid, kuni nad maitsesid Meie võimsust.
Ütle: “Kas teil on mingitki teadmist, et meile esile tuua?
Te järgite vaid hüpoteesi. Ja te räägite vaid valesid”.
6:149 Ütle: “Siis Jumalale kuulub lõplik argument: oleks Ta soovinud, Ta oleks juhatanud teid kõiki”.
6:150 Ütle: “Tooge oma tunnistajad, kes tunnistavad, et Jumal tegi selle ebaseaduslikuks”.
Seejärel, kui nad tunnistavad, siis ära sina tunnista koos nendega.
Ja ära järgi nende tühiseid ihasid, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ega nende, kes ei usu Pärastellu ning omistavad võrdseid oma Isandale!
6:151 Ütle: “Tulge, ma retsiteerin teile, mida teie Isand on teile ebaseaduslikuks teinud:
– et te omistate partnerlust millelegi koos Temaga
(samal ajal vanemate suhtes hea käitumine),
– ja ärge tapke oma lapsi vaesuse pärast
(Ma saame varustama teile ning neile),
– ja ärge lähenege seksuaalsetele ebamoraalsustele
(ei avalikele ega varjatutele sellest),
– ja ärge tapke hinge, mille Jumal ebaseaduslikuks on teinud
(välja arvatud õigusemõistmisel).
Seda Ta teilt nõuab, et võiksite kasutada juurdlemist”.
6:152 “- Ja ärge lähenege isatute varale – välja arvatud koos sellega, mis on parem – kuni ta jõuab oma küpsusesse.
– Ja andke täis mõõt ning kaaluge õiglaselt.
Me ei koorma hinge muu kui sellega, mida ta kanda suudab.
– Ja kui te räägite, olge õiglased, isegi kui ta on sugulane.
– Ja tõotus Jumalale – täitke.
Seda on Ta teid käskinud, et võiksite kuulda võtta.”
6:153 “Ja see on minu sirge tee. Nii et järgige seda. Ja ärge järgige teisi teid, sest siis saate olema lahutatud Tema teelt.
Seda Ta käskis teid, et võiksite olla kaalutletud kartuses.”

6:154 Seejärel andsime Me Moosesele seaduse. Terviklik temale, kes teeb head. Ja selgitus kõige kohta. Ja juhatus ning halastus, et nad võiksid uskuda oma Isandaga kohtumisse.
6:155 Ja see on määrus, mille Me alla saatsime, üks, mis õnnistatud. Nii et järgige seda ning olge kaalutletud kartuses, et võiksite vastu võtta halastuse.
6:156 Et te ei ütleks: “Seadus oli alla saadetud vaid kahele grupile enne meid ning kui me oleme nende õpingutest teadmatuses…”
6:157 Või et te ütlete: “Kui meie peale oleks seadus alla saadetud, me oleksime olnud rohkem juhatatud kui nemad!”
Ja teile on tulnud selged asitõendid teie Isandalt ja juhatus ning halastus.
Siis kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes keeldub tunnistamast Jumala tunnustähti ning neist ära pöörab?
Me saame autasustama neid, kes Meie tunnustähtedest ära pööravad, kurja karistusega, sest nad pöörasid ära.
6:158 Kas nad ootavad midagi muud kui et inglid nende juurde tuleksid või et sinu Isand tuleks või et tuleksid mõned sinu Isanda tunnustähtedest?
Päeval, mil mõned sinu Isanda tunnustähtedest tulevad, ei tule hinge uskumine talle vähimaski kasuks kui ta varem ei uskunud ega olnud läbi oma usu head pälvinud.
Ütle: “Oodake. Meie oleme ootamas”.
6:159 Need, kes on jaganud oma doktriini ning on sektid: sa pole nendega mitte milleski. Nende olukord on vaid koos Jumalaga. Seejärel saab Ta neid informeerima sellest, mida nad tegid.
6:160 Kes iganes toob hea teo: tal on selle sarnane kümnekordselt.
Ja kes iganes toob kurja: teda ei autasustata muu kui selle sarnasega.
Ja neile ei tehta ülekohut.
6:161 Ütle: “Mis puutub minusse: minu Isand on juhatanud mu sirgele teele: sirgeseljalisele doktriinile, Abrahami usutunnistusele,
kallutamas tõe poole. Ja ta ei olnud ebajumalakummardajatest”.
6:162 Ütle: “Minu kohustus ning minu patukahetsus ja minu elamine ning minu suremine on Jumalale – Kogu Inimkonna Isandale”.
6:163 “Tal pole partnerit.
Ja seda on mind kästud.
Ja ma olen esimene alistunutest.”
6:164 Ütle: “On see muu kui Jumal, keda peaksin ihaldama Isandaks kui Tema on Isand kõigele?”
Ja iga hing ei pälvi muud kui iseendale ega kanna ükski kandja teise koormat. Seejärel on teie Isanda juurde teie naasemine, Ta saab teid informeerima sellest, milles te eristusite.
6:165 Ja Tema see on, kes tegi teid maa pärijateks ning tõstis osad teist üle teiste järkudes, et Ta võiks teid proovile panna läbi selle, mida Ta teile andnud on.
Sinu Isand on kiire karistamises.
Ja Ta on Andestav, Kõige Halastavam.