59

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
59:1 Kõik, mis on taevastes ning kõik, mis on maal, ülistab Jumalat.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
59:2 Tema see on, kes tõi esile oma kodudest esimesele kogunemisele need seadusetundjate hulgast, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid.
Te ei eeldanud, et nad esile tuleksid.
Ja nemad eeldasid, et nende kindlused kaitsevad neid Jumala eest. Aga Jumal jõudis nendeni moel, mida nad ei osanud oodata ning heitis nende südametesse kabuhirmu.
Nad hävitasid oma eluasemed ise endi kätega ning usklike kätega.
Nii et õppige sellest, oo, teie, kel silmad, mis näevad!
59:3 Ja kui Jumal poleks määranud neile maapakku minemist, Ta oleks karistanud neid selles maailmas.
Ja neile on pärastelus tule karistus,
59:4 sest nad olid vaenulikud Jumala ning Tema sõnumitooja suhtes.
Ja kes iganes on vaenulik Jumala suhtes: Jumal on karm karistamises.
59:5 Mida iganes te palmipuudest maha võtsite või jätsite seisma nende juurtele: see oli Jumala loal, ja et Ta võiks alandada hoolimatult reetlikke.
59:6 Ja millega Jumal rikastas oma sõnumitoojat nendelt: teie ei kannustanud selle jaoks mitte ühtegi hobust ega ratsutamis-kaamelit, aga Jumal annab oma sõnumitoojale volituse üle kelle Ta soovib.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
59:7 See, millega Jumal rikastas oma sõnumitoojat linnade inimestelt: Jumalale ning Tema sõnumitoojale, ja sugulastele, isatutele, puuduse käes kannatajatele ning teekäijatele. Et see ei jääks jagamisele rikaste vahel teie hulgas.
Ja mida sõnumitooja teile annab: võtke.
Ja mida ta teile keelab: hoiduge.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, Jumal on karm kättemaksus.
59:8 Vaestele maapakku minejatele, kes on oma kodudest välja aetud ning oma varast ilma jäetud, otsides Jumala armu ning aktsepteerimist ja aidates Jumalat ning Tema sõnumitoojat.
Sellised on tõetruud.
59:9 Ja need, kes seadsid end sisse kodus ning usus enne neid, armastavad neid, kes nende juurde maapakku tulevad. Ja nad ei leia oma rinnus mitte mingit soovi selle suhtes, mis neile antakse, aga  annavad meeleldi eelisõiguse üle iseendi, kuigi nad ise vajavad seda, millest loobuvad.
Ja kes iganes on kaitstud oma hinge saamahimu eest: sellised on edukad.
59:10 Ja need, kes tulevad pärast neid, ütlevad: “Meie Isand, andesta meile ning meie vendadele, kes enne meid usu juurde jõudsid ja ära pane meie südametesse mistahes vaenulikkust nende suunas, kes hoiatust kuulda võtavad.
Meie Isand, Sina oled Helde, Kõige Halastavam”.
59:11 Oled sa kaalutlenud kõhklejate ütlust oma vendadele, kes seadusetundjate hulgast hoiatuse suhtes ükskõiksed on: “Kui teid peaks välja aetama, lahkume me koos teiega. Ja me ei kuuletu teiega seoses mitte kellelegi mitte kunagi. Ja kui teid rünnatakse, me aitame teid.”?
Ja Jumal on tunnistajaks, et nad on valetajad.
59:12 Kui neid välja aetaks, nad ei lahkuks koos nendega.
Ja kui neid rünnataks, nad ei aitaks neid.
Ja isegi kui nad neid aitaksid, nad pööraksid seljad ning põgeneks. Seejärel neid ei aidataks.
59:13 Te olete tugevama hirmu allikas nende südametes kui Jumal, sest nad on inimesed, kes ei mõista.
59:14 Nad ei hakka teie vastu võitlema kõik koos, välja arvatud kindlustatud linnades või müüri tagant.
Nende võimsus näib neile isekeskis muljetavaldav.
Sa mõtleksid, et nad on üksmeelsed, kuid nende südamed on lahutatud, sest nad on inimesed, kes ei juurdle.
59:15 Nagu näide nendest, kes enne neid seal lähedal: nad maitsesid oma olukorra kurje tagajärgi ning neil oli valus karistus.
59:16 Nagu näide kuradist, siis kui ta ütleb inimesele: “Eita!”
Aga siis kui ta eitab, ütleb ta: “Ma olen sinust süütu. Ma kardan Jumalat, Kogu Inimkonna Isandat”.
59:17 Nii et lõplik tulemus neile mõlemale on, et nad saavad olema tules, elunedes selles igavesti. Ja see on tasu patustajatele.
59:18 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumalast!
Ja las iga hing uurib, mida ta homseks ette on saatnud.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida te teete.
59:19 Ja ärge olge nagu need, kes Jumala unustavad, nii et Ta paneb nad unustama endi hinged. Sellised on hoolimatult reetlikud.
59:20 Ei ole võrdsed tule kaaslased ning aia kaaslased.
Aia kaaslased: nemad on võidukad.
59:21 Oleks Me selle Koraani alla saatnud mäele, sa näeksid seda tükkideks rebenemas tingituna hirmust Jumala ees.
Ja selliseid näiteid Me esitame inimkonnale, et nad võiksid peegeldada.
59:22 Ta on Jumal – pole jumalat peale Tema – Nähtamatu Ning Nähtava Teadja.
Ta on Kõikvõimas, Kõige Halastavam.
59:23 Ta on Jumal – pole jumalat peale Tema – Kuningas, Püha, Täiuslik, Ustav, Alalhoidja, Suursugune, Võimas, Ülim.
Olgu Jumal ülistatud üle selle, millele nad partnerlust omistavad.
59:24 Ta on Jumal – Looja, Algataja, Disainer.
Temale kuuluvad kõige kaunimad nimed.
Teda ülistavad kõik, kes on taevastes ning maal.
Ja Ta on Võimas, Elutark.