59

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
59:1 Kõik, mis on taevastes ning maal ülistab Jumalat. Ja Ta on Võimas, Elutark.
59:2 Tema see on, kes tõi välja oma kodudest esimesele kogunemisele need seadusetundjate hulgast, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid. Te ei eeldanud, et nad välja tuleksid. Ja nemad eeldasid, et nende kindlused kaitsevad neid Jumala eest. Aga Jumal jõudis nendeni moel, mida nad ei osanud oodata ning heitis nende südametesse kabuhirmu. Nad hävitasid oma eluasemed ise enda kätega ning usklike kätega.
Nii et õppige sellest, oo, teie, kel silmad, mis näevad.
59:3 Ja kui Jumal poleks määranud neile maapakku minemist, Ta oleks neid karistanud selles maailmas.
Ja Pärastelus on neil tule karistus,
59:4 sest nad olid vaenulikud Jumala ning Tema sõnumitooja suhtes.
Ja kes iganes on vaenulik Jumala suhtes: Jumal on karm karistamises.
59:5 Mida te palmipuudest maha võtsite või selle juurtele seisma jätsite: see toimus läbi Jumala loa ja et Ta võiks alandada hoolimatult reetlikke.
59:6 Ja millega Jumal rikastas oma sõnumitoojat nendelt: te ei kannustanud selleks mitte ühtegi hobust ega ratsutamis-kaamelit, aga Jumal annab oma sõnumitoojale volituse üle kelle Ta soovib.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
59:7 Millega Jumal rikastas oma sõnumitoojat linnade inimestelt: see kuulub Jumalale ning Tema sõnumitoojale, ja sugulastele, isatutele, puuduse käes kannatajatele ning teekäijatele. Et see ei jääks jagamisele rikaste vahel teie hulgas.
Ja mida sõnumitooja teile annab – võtke.
Ja mida ta teile keelab – hoiduge.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, Jumal on karm kättemaksus.
59:8 Vaestele maapakku minejatele, kes olid oma kodudest välja aetud ning oma varast ilma jäetud, otsides Jumala armu ning aktsepteerimist ja aitasid Jumalat ning Tema sõnumitoojat.
Sellised on tõetruud.
59:9 Ja need, kes neile peavarju pakkusid ning olid usklikud enne neid, armastavad neid, kes nende juurde maapakku tulid. Ja nad ei leia oma rinnus pahameelt selles, mis neile anti, aga nad annavad meeleldi neile eelisõiguse iseendi ees, isegi kui nad ise vajavad seda, millest nad loobuvad.
Ja kes iganes on kaitstud oma hinge saamahimu eest: sellised on edukad.
59:10 Ja need, kes tulevad pärast neid, ütlevad: “Meie Isand, andesta meile ning meie vendadele, kes enne meid usu juurde jõudsid ja ära pane meie südametesse mistahes vaenulikkust nende vastu, kes hoiatust kuulda võtavad. Meie Isand, Sina oled Helde, Kõige Halastavam”.
59:11 Oled sa kaalutlenud kõhklejate ütlemist oma vendadele, kes seadusetundjate hulgast hoiatuse suhtes ükskõiksed on: “Kui teid välja aetakse, me läheme välja koos teiega ning me ei kuuletu mitte kellelegi, kes teile vastandub. Ja kui teid rünnatakse, me aitame teid”?
Ja Jumal on tunnistajaks, et nad on valetajad.
59:12 Kui neid välja aetaks, nad ei läheks välja koos nendega ning kui neid rünnataks, nad ei aitaks neid. Ja isegi kui nad neid aitaksid, nad pööraksid ringi ning põgeneks. Seejärel neid ei aidataks.
59:13 Te olete tugevama hirmu allikas nende südametes kui Jumal, sest nad on inimesed, kes ei mõista.
59:14 Nad ei hakka teie vastu võitlema kõik koos, välja arvatud kindlustatud linnades või müüri tagant. Nende võimsus näib neile isekeskis muljetavaldav.
Sa mõtleksid, et nad on üksmeelsed, kuid nende südamed on lahutatud. Sest nad on inimesed, kes ei juurdle.
59:15 Nagu näide nendest, kes enne neid seal lähedal. Nad maitsesid oma olukorra kurje tagajärgi ning neil oli valus karistus.
59:16 Nagu näide kuradist kui ta inimesele ütleb: “Salga!”, seejärel kui ta salgab, ütleb ta: “Ma olen sinust süütu. Ma kardan Jumalat, Kogu Inimkonna Isandat”.
59:17 Nii et lõplik tulemus neile mõlemale on tuli, nad mõlemad elunevad selles igavesti. Ja selline on tasu patustajatele.
59:18 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumalast! Ja las iga hing uurib, mida ta homseks ette on saatnud. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, sest Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida te teete.
59:19 Ja ärge olge nagu need, kes Jumala unustavad, nii et Ta paneb nad unustama endi hinged. Sellised on hoolimatult reetlikud.
59:20 Ei ole võrdsed tule kaaslased ning aia kaaslased.
Aia kaaslased: nemad on võidukad.
59:21 Oleks Me selle Koraani alla saatnud mäele, sa näeksid seda tükkideks rebenemas hirmust Jumala ees.
Ja selliseid näiteid Me esitame inimkonnale, et nad võiksid peegeldada.
59:22 Ta on Jumal – pole jumalat peale Tema: Nähtamatu Ning Nähtava Teadja. Ta on Kõikvõimas, Kõige Halastavam.
59:23 Ta on Jumal – pole jumalat peale Tema: Kuningas, Püha, Täiuslik, Ustav, Alalhoidja, Suursugune, Võimas, Ülim.
Olgu Jumal ülistatud üle selle, millele nad partnerlust omistavad.
59:24 Ta on Jumal: Looja, Algataja, Disainer.
Temale kuuluvad kõige kaunimad nimed.
Teda ülistavad kõik, kes on taevastes ning maal.
Ja Ta on Võimas, Elutark.