58

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
58:1 Jumal on kuulnud ütlust naiselt, kes vaidleb sinuga oma abikaasa suhtes. Ja ta suunas oma kaebuse Jumalale. Ja Jumal kuuleb vestlust teie kahe vahel.
Jumal on Kuulja, Nägija.
58:2 Need teie hulgas, kes abistavad nende naiste hulgas: nad ei ole nende emad. Nende emad on vaid need, kes nad sünnitasid.
Ja nad ütlevad seda, mis on paheline ning vale.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
58:3 Ja need, kes abistavad nende naiste hulgas, seejärel lähevad tagasi selle juurde, mida nad olid ütelnud: orja vabastamine enne kui nad üksteist puudutavad. Seda olete te manitsetud tegema.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.
58:4 Ja kellel iganes ei ole vahendeid selleks: paast kaks kuud järjestikku enne kui nad üksteist puudutavad. Ja kes iganes ei ole võimeline: kuuekümne puuduses kannataja toitmine.
See on, et võiksite uskuda Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse.
Ja need on Jumala piirjooned.
Ja neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on valus karistus.
58:5 Need, kes töötavad vastu Jumalale ning Tema sõnumitoojale, saavad olema alandatud samamoodi nagu nende varasemaid analooge alandati.
Ja Me oleme alla saatnud selged tunnustähed.
Ja neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on alandav karistus.
58:6 Päeval, mil Jumal nad kõik koos üles tõstab, informeerib Ta neid sellest, mida nad tegid. Jumal on selle salvestanud, samas kui nemad on selle unustanud. Ja Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
58:7 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal teab, mis on taevastes ning mis on maal? Ei ole privaatset nõupidamist kolmele muidu, kui et Tema on neile neljandaks; ega viiele muidu, kui et Tema on neile kuuendaks; ega vähem kui see ega rohkem, ilma et Ta on koos nendega, kus iganes nad ka ei oleks. Seejärel, Ülestõusmispäeval Ta informeerib neid kõigest, mida nad tegid.
Jumal on kõikidest asjadest täielikult teadvel.
58:8 Oled sa kaalutlenud neid, kellele privaatsed nõupidamised keelati, kuid seejärel naasesid selle juurde, mis neile keelatud oli?
Ja nad peavad privaatseid nõupidamisi väärtegudest, vaenulikkusest ning allumatusest sõnumitooja suhtes.
Ja siis kui nad sinu juurde tulevad, tervitavad nad sind tervitusega, millega Jumal sind tervitanud ei ole.
Ja nad ütlevad iseendis: “Oh, et Jumal vaid karistaks meid selle eest, mida me ütleme!”
Nende arvestus on põrgu, milles nad põlevad. Ja kuri on teekonna lõpp.
58:9 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui peate privaatseid nõupidamisi, siis ärge pidage privaatseid nõupidamisi väärtegudest, vaenulikkusest ega allumatusest sõnumitooja suhtes. Aga pidage privaatseid nõupidamisi vooruslikkusest ning kaalutletud kartusest. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kelle juurde teid kokku kogutakse.
58:10 Privaatsed nõupidamised on vaid kuradist, et ta võiks kurvastada neid, kes hoiatust kuulda võtavad. Aga ta ei saa neid vähimatki kahjustada, välja arvatud siis kui Jumal soovib.
Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse.
58:11 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Siis kui teile kogunemistel üteldakse, et tehke ruumi, siis tehke ruumi.
Jumal saab tegema teile ruumi.
Ja kui teile üteldakse, et tõuske, siis tõuske.
Jumal saab tõstma neid, kes hoiatust kuulda võtavad teie hulgas ning neid, kes teadmisi omandavad, järkudes.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.
58:12 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui soovite sõnumitoojaga privaatselt nõu pidada, siis peaksite enne seda armuanni pakkuma. See on teile parem ning puhtam. Aga kui te ei leia vahendeid: Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
58:13 Kas te kardate pakkuda armuandi enne privatset nõupidamist?
Siis kui te seda ei tee ning Jumal teie poole pöörab: täitke kohustust, puhastuge ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.
58:14 Oled sa kaalutlenud neid, kes võtavad liitlastena inimesi, kelle peale Jumal vihane on?
Nad ei ole teie hulgast ega nende hulgast. Ja nad vannuvad valesid. Ja nad teavad.
58:15 Jumal on neile ette valmistanud karmi karistuse.
Kurjus on see, mida nad teevad.
58:16 Nad võtavad oma vanded kattevarjuks, et hüljata Jumala tee.
Sellest tulenevalt: neile on alandav karistus.
58:17 Nende vara ning nende lapsed ei saa neile olema abiks Jumala vastu mitte milleski. Sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
58:18 Päeval, mil Jumal nad kõik üles tõstab, siis vannuvad nad Temale samamoodi nagu nad teile vannuvad. Ja nad arvavad, et nad seisavad millelgi.
Tõde on: see on nemad, kes on valetajad.
58:19 Kurat võttis nad üle ning pani nad unustama Jumala meenutamise. Sellised on kuradi seltskond.
Tõde on: kuradi seltskond – nemad on kaotajad.
58:20 Need, kes töötavad vastu Jumalale ning Tema sõnumitoojale, nad saavad olema kõige armetumate hulgas.
58:21 Jumal on määranud: “Ma saan olema võidukas, Mina ja Minu sõnumitoojad”.
Jumal on Võimas, Suursugune.
58:22 Sa ei saa leidma mitte ühtegi inimest, kes Jumalasse ning Viimsesse Päeva usub, armastamas neid, kes Jumala ning Tema sõnumitooja vastu töötavad. Isegi kui need on nende vanemad või nende lapsed või nende õed-vennad või nende sugulased.
Sellised: Ta on määranud usu nende südametesse ning on tugevdanud neid Vaimuga endalt ja paneb nad sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, elunedes nendes igavesti.
Jumal on nendega rahul ja nemad on Temaga rahul.
Sellised on Jumala seltskond.
Tõde on: Jumala seltskond – nemad on edukad.