57

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
57:1 Kõik, mis on taevastes ning maal, ülistab Jumalat.
Ja Ta on Suursugune, Elutark.
57:2 Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja Tema annab elu ning Tema annab surma.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
57:3 Ta on Esimene ning Viimane,
Ja Väline ning Sisemine.
Ja Ta on kõikidest asjadest täielikult teadvel.
57:4 Tema see on, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga,
seejärel Ta võttis oma koha Troonil.
Ta teab seda, mis siseneb maasse ning seda, mis sellest esile tuleb,
ja seda, mis taevast alla tuleb ning seda, mis sellesse tõuseb.
Ja Ta on koos teiega, kus iganes te olete.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
57:5 Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja Jumala juurde naaseb kogu aines.
57:6 Tema paneb öö sisenema päeva sisse,
ja paneb päeva sisenema öö sisse.
Ja Tema teab, mis on rinnus.
57:7 Uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse,
ja kulutage sellest, mille õigusjärglaseks Ta teid teinud on.
Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning kulutavad,
nende päralt on suurepärane autasu.
57:8 Ja miks ei peaks te uskuma Jumalasse,
kui sõnumitooja kutsub teid uskuma teie Isandasse?
Ja Ta on juba võtnud teilt kokkuleppe,
kui olete usklikud!
57:9 Tema see on, kes saadab alla selged tunnustähed oma teenrile,
et Ta võiks teid pimedusest esile tuua valgusesse.
Ja Jumal on teile Lahke, Armulik.
57:10 Ja miks ei peaks te kulutama Jumala teel,
kui Jumalale kuulub kogu taevaste ning maa pärand?
Ei ole võrdsed teie seas need, kes kulutasid ning võitlesid enne võitu.
Sellised on kõrgemas järgus kui need,
kes kulutasid ning võitlesid pärastpoole.
Aga kummalegi on Jumal lubanud head.
Ja Jumal on teadvel kõigest, mida te teete.
57:11 Kes laenaks Jumalale hea laenu?
Seejärel Ta mitmekordistab selle talle,
ja tal on suursugune autasu.
57:12 Päeval, mil sa saad nägema usklikke mehi ning usklikke naisi,
nende valgus liikumas nende juhtimisel ja nende paremas käes.
“Rõõmsad uudised teile sel Päeval!
Aiad, millede all voolavad jõed!”
Nad elunevad nendes igavesti.
See on hiiglaslik saavutus!
57:13 Päeval, mil kõhklejad mehed ning kõhklejad naised
saavad ütlema nendele, kes hoiatust kuulda võtsid:
“Vaadake meie peale, et võiksime saada osa teie valgusest”.
Saab olema üteldud: “Minge tagasi enda selja taha ja otsige valgust!”
Seejärel pannakse nende vahele sein koos väravaga,
mis saab eraldama seespool oleva armu
väljaspool olevast karistusest.
57:14 Nad saavad neile hüüdma: “Kas me ei olnud koos teiega?”
Nad saavad vastama: “Tõepoolest,
aga te tegite endi hinged subjektiks usu salgamise vahenditele,
ja ootasite ning kahtlesite,
ja tühised ihad viisid teid eksiteele,
kuni Jumala korraldus kätte jõudis.
Ja Petja pettis teid Jumala suhtes”.
57:15 “Seega, sel Päeval ei võeta teilt ühtegi lunaraha,
ega nendelt, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid.
Teie eluase on tuli, see on teie heategija.
Ja kurjus on selle teekonna lõpp.”
57:16 Kas pole jõudnud kätte aeg neile, kes hoiatust kuulda võtavad,
et nende südamed muutuksid alandlikuks Jumala meenutamisele,
ja sellele, mis on alla tulnud tõest?
Ja et nad ei oleks nagu need, kelle valduses oli seadus varem.
Ja ooteaeg tundus neile pikk ning nende südamed kõvastusid.
Ja paljud neist olid hoolimatult reetlikud.
57:17 Teadke, et Jumal annab elu maale pärast selle surma.
Me oleme teile tunnustähed selgeks teinud, et võiksite juurelda.
57:18 Mehed, kes annavad heategevuseks ning naised, kes annavad heategevuseks, ja Jumalale hea laenu laenavad:
see mitmekordistatakse neile ning neil on suursugune autasu.
57:19 Ja need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojatesse: sellised on tõetruud ning tunnistajad oma Isanda ees.
Neil on nende autasu ning nende valgus.
Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad Meie tunnustähti tunnistamast: nemad on Põrgu kaaslased.
57:20 Teadke, et selle maailma elu on vaid mäng,
ja kõrvalejuhtimine,
ja kaunistused,
ja vastastikune hooplemine teie hulgas,
ja võistlus, et kasvada rikkuses ning lastes.
Nagu näide vihmast:
see avaldab ateistidele muljet oma kasvuga,
seejärel see närbub ning sa näed seda kollaseks muutumas,
seejärel see muutub aganateks.
Ja Pärastelus on karm karistus,
ja andestus ning hea nauding Jumalalt.
Ja selle maailma elu on vaid pettuse nautimine.
57:21 Võistelge oma Isanda andestuse nimel,
ja aia nimel, mille laius on nagu taeva ning maa laius,
ette valmistatud neile, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojatesse.
See on Jumala küllus, millega Ta rikastab, keda Ta soovib.
Ja Jumal on Hiiglasliku Külluse Valdaja.
57:22 Mitte ükski õnnetus ei juhtu maa peal ega teis enestes,
välja arvatud, et see on määruses, enne kui Me selle olemasolusse toome.
See on kerge Jumalale.
57:23 Et te ei kurvastaks selle üle, mis teilt käest lipsab,
ega juubeldaks selle üle, mis teile osaks langeb.
Ja Jumal ei armasta ühtegi egoisti ega hooplejat.
57:24 Neid, kes on ihned ning käsivad ihnust inimestele.
Ja kes iganes pöörab ära, teadku –
Jumal, Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
57:25 Ja Me saatsime oma sõnumitoojad koos selgete asitõenditega,
ja saatsime alla koos nendega seaduse ning tasakaalu,
nii et inimesed võiksid õiglust ülal hoida.
Ja Ta saatis alla raua,
milles on suur kahju ning paljud hüved inimestele.
Ja et Jumal võiks teada teda,
kes aitab Teda ning Tema sõnumitoojaid nähtamatuses.
Jumal on Võimas, Suursugune.
57:26 Ja Me olime saatnud Noa ning Abrahami,
ja asetasime nende järglaste hulka prohvetipõlve ning seaduse.
Ja nende hulgas on tema, kes on õigesti juhatatud,
aga paljud neist on hoolimatult reetlikud.
57:27 Seejärel Me saatsime oma sõnumitoojad neile püsivalt järgnemas.
Ja Me saatsime Jeesuse, Maarja poja,
ja Me andsime talle Gospeli,
ja panime nende südametesse, kes seda järgisid,
kaastundlikkuse ning halastuse.
Aga nad leiutasid kloostrielu.
Me määrasime neile vaid Jumala naudingu otsimise,
aga seejärel nad ei järginud seda selle vääriliselt.
Ja Me andsime nendele, kes nende seast hoiatust kuulda võtsid, nende autasu,
aga paljud neist on hoolimatult reetlikud.
57:28 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
ja uskuge Tema sõnumitoojasse.
Ta annab teile kahekordse osa oma õnnistusest,
ja määrab teile valguse, milles te käima hakkate,
ja Ta andestab teile.
Ja Jumal on Andestav, Armulik.
57:29 Et seadusetundjad võiksid teada,
et nad ei oma mitte midagi Jumala küllusest,
ja et küllus on Jumala käes.
Ta rikastab sellega, keda Ta soovib.
Ja Jumal on Hiiglasliku Külluse Valdaja.