54

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
54:1 Tund tõmbub lähemale, ja kuu on lõhki rebitud.
54:2 Ja kui nad tunnustähte näevad, siis nad pööravad ära ning ütlevad: “Kestev maagia!”
54:3 Ja nad ei uskunud, ja järgisid oma ihasid, ja igat vana traditsiooni.
54:4 Samas kui neile olid tulnud uudised, milles oli piisav hoiatus.
54:5 Täiuslik elutarkus; aga hoiatustest ei ole kasu.
54:6 Nii et pööra neist ära; saab tulema Päev, mil hüüdja teeb kohutava katastroofi teatavaks.
54:7 Nad väljuvad alandatud silmadega oma haudadest, kui laialipillutud ritsikad.
54:8 Hüüdja poole kiirustades.
Need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid, saavad ütlema: “See on üks keeruline Päev”.
54:9 Noa inimesed enne neid ei uskunud. Nad umbusaldasid Meie teenrit ning ütlesid: “Ta on hull!” Ja teda ahistati.
54:10 Nii et ta hüüdis oma Isandat: “Ma olen löödud, nii et anna mulle võit”.
54:11 Nii et Me avasime taevaväravad kallava veega.
54:12 Ja Me lasime allikatel maa seest välja pursata. Seega veed täitsid määratud eesmärgi.
54:13 Me kandsime teda veesõidukil, mis tehtud plaatidest ja mördist.
54:14 See sõitis Meie valvsate silmade all; autasu ühele, keda oli salatud.
54:15 Ja Me oleme jätnud selle kui tunnustähe. On seal mõni, kes soovib õppida?
54:16 Nii et, kuidas oli Mu karistus pärast hoiatusi!
54:17 Ja Me tegime Koraani lihtsaks meelde jätta. On seal mõni, kes tahab õppida?
54:18 ´Aad ei uskunud. Nii et, kuidas oli Mu karistus pärast hoiatusi!
54:19 Me saatsime nende peale vägivaldse tuule lakkamatu kannatuse päeval.
54:20 See juuris inimesed välja, nagu nad oleksid kõdunevad palmipuu tüved.
54:21 Nii et, kuidas oli Mu karistus pärast hoiatusi!
54:22 Ja Me tegime Koraani lihtsaks meelde jätta. On seal mõni, kes hakkab õppima?
54:23 Thamud salgas hoiatusi.
54:24 Nad ütlesid: “Kas peaksime järgima ühte meie seast – surelikku? Me läheksime siis eksitusse, ja oleksime põrgus”.
54:25 “Kas Meeldetuletus on tulnud alla temale, kõikide meie inimeste seast? Ta on üks kuri valetaja.”
54:26 Nad saavad homme teada, kes on kuri valetaja.
54:27 Me oleme saatmas neile testiks kaameli. Nii et vaata neid ning ole kannatlik.
54:28 Ja informeeri neid, et vesi tuleb nende vahel jagada – igaühel tuleb lasta kordamööda juua.
54:29 Aga nad kutsusid oma sõbra ning talle maksti veristamise eest.
54:30 Nii et, kuidas oli Mu karistus pärast hoiatusi!
54:31 Me saatsime nende peale ühe karjatuse, mille peale nad muutusid justkui lõigatud heinaks.
54:32 Ja Me tegime Koraani lihtsaks meelde jätta. On seal mõni, kes hakkab õppima?
54:33 Loti inimesed salgasid hoiatajaid.
54:34 Me saatsime nende peale mürsud. Välja arvatud Loti perekond, Me päästsime nad koidikul.
54:35 Õnnistus Meilt – see on nii, et Me autasustame tänulikke.
54:36 Ja ta hoiatas neid Meie karistuse eest, aga nad naeruvääristasid hoiatusi.
54:37 Ja nad otsisid võimalusi, et teda tema külalistest eraldada; nii et Me juhtisime kõrvale nende silmad. “Maitske Mu karistust – teid oli hoiatatud”.
54:38 Ja varahommikul lõi neid laastav karistus.
54:39 “Maitske Mu karistust – teid oli hoiatatud.”
54:40 Ja Me tegime Koraani lihtsaks meelde jätta. On seal mõni, kes hakkab õppima?
54:41 Ja hoiatused olid tulnud Vaarao inimestele.
54:42 Nad salgasid kõik Meie tunnustähed. Nii et Me võtsime nad – võtmine Suursuguse, Võimeka poolt.
54:43 Kas sinu salgajad on nendest paremad? Või olete te pühakirjade poolt lunastuse saanud?
54:44 Või kas nad ütlevad: “Me oleme suur grupp ja me saame võitma”.
54:45 Suur grupp saab löödud; nad saavad ümber pöörama ning põgenema.
54:46 Tund on neile kindlaksmääratud aeg, ja Tund on kaugelt halvem ning valusam.
54:47 Kurjategijad on eksituses ja saavad põlema.
54:48 Päeval, mil neid nende nägude peal tulle lohistatakse: “Maitske kõrvetava kuumuse agooniat!”
54:49 Kõik Me oleme loonud mõõdetult.
54:50 Ja Meie käsud täidetakse silmapilkselt.
54:51 Ja Me oleme hävitanud teie analoogid. Kas mõni teist soovib õppida?
54:52 Ja kõik, mida nad teinud olid, on pühakirjades.
54:53 Ja kõik – väike või suur – on kirja pandud.
54:54 Need, kes kaalutletud kartuses,
saavad olema aedades ning jõgedes.
54:55 Aukohal Kõigevägevama Kuninga juures.