53

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
53:1 Kui täht langes.
53:2 Teie sõber polnud eksituses, ega olnud teda petetud.
53:3 Ega räägi ta tingituna isiklikust ihast.
53:4 See on jumalik inspiratsioon.
53:5 Teda on õpetanud Üks, kes on vägev võimsuses.
53:6 Ilma ühegi veata, ta saavutas oma tõelise vormi.
53:7 Samal ajal, kui ta kõrgeimal horisondil oli.
53:8 Siis ta tõmbus lähemale, liikudes alla.
53:9 Kuni ta oli nii lähedal, nagu on kahe kummarduse pikkus, või lähemal.
53:10 Seejärel Ta inspireeris oma teenrile, mida Ta inspireeris.
53:11 Süda ei leiutanud seda, mida see nägi.
53:12 Kas te kahtlete temas seoses sellega, mida ta nägi?
53:13 Ja tõepoolest, ta nägi teda teises generatsioonis.
53:14 Ülimas punktis.
53:15 Mille lähedal on igavene aed.
53:16 Kogu koht oli ülekoormatud.
53:17 Silmad ei ebalenud; ega muutunud pimedaks.
53:18 Ta on näinud oma Isanda suurepäraseid tunnustähti.
53:19 Olete te arvesse võtnud Allaat´i ja Al-`Uzzah´i?
53:20 Ja Manaat´i, seda kolmandat?
53:21 Kas teil on isased, samas kui Temal on emased?
53:22 Milline kummaline jaotus!
53:23 Need on vaid nimed, mida te olete välja mõtelnud – teie ja teie esiisad. Jumal pole säherduseks kunagi volitust andnud. Nad järgivad vaid oletusi, ja isiklikku iha, samas kui juhatus nende Isandalt oli neile tulnud.
53:24 Või kas inimolend peaks saama, mida ta soovib?
53:25 Jumalale kuulub lõpp ning algus.
53:26 Ja taevastes on palju ingleid, kelle eestkoste vähimatki kasu ei too, välja arvatud siis, kui Jumal loa annab, kellele Ta soovib, ja temaga rahulolev on.
53:27 Need, kes Pärastellu ei usu, nimetavad ingleid naiste nimedega.
53:28 Samas kui neil pole selle kohta mitte ühtegi teadmist – nad järgivad vaid oletusi. Ja oletused ei ole tõe aseaine.
53:29 Nii et ära pane tähele teda, kes Meie meeldetuletusest ära pöörab, ja vaid seda maist elu ihaldab.
53:30 See on nende teadmiste ulatus. Teie Isand on täielikult teadvel nendest, kes Tema teelt ära on eksinud, ja Ta on täielikult teadvel nendest, kes on juhatatud.
53:31 Ja Jumalale kuulub see, mis on taevastes,
ja see, mis on maa peal.
Ta tasub neile, kes kurja teevad, sellega, mida nad teevad.
Ja tasub neile, kes teevad head, heaga.
53:32 Nad väldivad peamisi patte ning seksuaalset ebamoraalsust, välja arvatud väikesed vead.
Teie Isand on koos rikkaliku õnnistusega.
Ta on olnud teist täielikult teadvel alates ajast,
mil Ta teid maa seest olemasolusse tõi,
ja mil te olite peidetud oma emade kõhtudes.
Seetõttu – ärge omistage endile puhtust!
Ta on täielikult teadvel nendest, kes kaalutletud kartuses.
53:33 Oled sa kaalutlenud teda, kes ära pööras?
53:34 Ja ta andis väga vähe ning oli vastumeelne.
53:35 Kas tal on teadmised seninägematu kohta?
53:36 Või kas teda polnud informeeritud sellest,
mis on Moosese käsikirjades?
53:37 Ja Abrahamist, kes kohustused täielikult täitis?
53:38 Et ükski kandja ei kanna teise koormaid.
53:39 Ja et inimesel pole muud kui see, mille poole ta püüdleb.
53:40 Ja et tema püüdlused saavad olema nähtavad.
53:41 Seejärel saab ta olema täielikult tasustatud.
53:42 Ja et teie Isanda juurde on lõplik elutee.
53:43 Ja et Tema teeb naeru ning teeb nutu.
53:44 Ja et Tema annab surma ja annab elu.
53:45 Ja et Tema lõi kaks paarilist – isase ning emase –
53:46 vedeliku tilgast, kui see väljutati.
53:47 Ja et Tema teha on teine loomine.
53:48 Ja et Ta on Üks, kes teeb su rikkaks või vaeseks.
53:49 Ja et Ta on eredaima tähe Isand.
53:50 Ja et Ta on Üks, kes hävitas ´Aad´i – esimese.
53:51 Ja Thamudist ei jätnud Ta ühtegi alles.
53:52 Ja Noa inimesed enne seda – nad olid kurjad üleastujad.
53:53 Ja kukutatud linn oli pandud langema.
53:54 Nii et see oli kaetud sellega, mis katab.
53:55 Nii et, millistes oma Isanda jõududes te kahtlete?
53:56 See on hoiatus, nagu vanad hoiatused.
53:57 See, mis on vältimatu, tõmbub lähemale.
53:58 Ükski peale Jumala ei saa seda paljastada.
53:59 Olete te sellest jutustusest üllatunud?
53:60 Ja te olete naermas, samas kui peaksite olema nutmas!
53:61 Ja te olete endile kõike lubamas?
53:62 Nii et – alistuge Jumalale ning teenige!