53

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
53:1 Tähe nimel siis kui see loojub!
53:2 Teie kaaslane ei ole eksinud ega eksitatud.
53:3 Ega räägi ta tingituna tühisest ihast.
53:4 See on vaid inspireeritud inspiratsioon.
53:5 Teda õpetas üks, kes on vägev võimsuses.
53:6 Võimeline muunduma. Ta võttis oma koha
53:7 samal ajal kui ta kõrgeimal horisondil oli.
53:8 Siis ta tõmbus lähemale, liikudes alla.
53:9 Ta oli kahe kummarduse pikkuse kaugusel või lähemal.
53:10 Seejärel ta inspireeris Tema sulasele, mida ta inspireeris.
53:11 Süda ei valetanud selle kohta, mida see nägi.
53:12 Kas te seejärel vaidlete temaga selle suhtes, mida ta nägi?
53:13 Ja ta nägi teda teises ajastus,
53:14 ülimas punktis.
53:15 Selle lähedal on elunemise aed.
53:16 Kogu koht oli kaetud.
53:17 Nägemine ei hälbinud ega astunud üle.
53:18 Ta on näinud oma Isanda suurepäraste tunnustähtede hulgast.
53:19 Olete te kaalutlenud Allaat´i ning Al-`Uzzah´t?
53:20 Ja Manat, seda kolmandat?
53:21 Kas teil on isased ning Temal on emased?
53:22 Milline ebaõiglane jaotus!
53:23 Need on vaid nimed, mida te nimetate – teie ning teie esiisad – milliste kohta Jumal mitte ühtegi volitust alla pole saatnud.
Nad järgivad vaid oletusi ning seda, mida hing ihaldab.
Aga neile on tulnud juhatus nende Isandalt!
53:24 Kui inimene on saamas, mida ta soovib:
53:25 siis Jumalale kuulub hilisem ning varasem.
53:26 Ja kui palju on ingleid taevastes!
Nende eestkoste ei tule kasuks mitte milleski, välja arvatud pärast seda kui Jumal loa annab, kellele Ta soovib, ja rahul on.
53:27 Need, kes Pärastellu ei usu, nimetavad ingleid naiste nimedega.
53:28 Aga kuidas saaks neil olla selle kohta teadmisi?
Nad järgivad vaid oletusi. Aga oletustest ei piisa tõe vastu.
53:29 Nii et pööra ära temast, kes Meie meeldetuletusest ära pöörab ega ole ihaldanud muud kui selle maailma elu.
53:30 See on nende teadmiste ulatus.
Sinu Isand teab kõige paremini teda, kes Tema teelt ära on eksinud.
Ja Ta teab kõige paremini teda, kes on õigesti juhatatud.
53:31 Ja Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maa peal. Et Ta võiks autasustada neid, kes kurja teevad, sellega, mida nad teevad. Ja autasustada heaga neid, kes head teevad.
53:32 Neid, kes hoiduvad suurtest väärtegudest ning seksuaalsest ebamoraalsusest, välja arvatud kerged vead.
Teie Isand on koos küllusliku halastusega.
Ta on olnud teist täielikult teadvel alates ajast, mil Ta teid maa seest olemasolusse tõi ja mil te oma emade kõhtudes peidus olite.
Seetõttu – ärge omistage oma hingedele puhtust.
Ta on täielikult teadvel nendest, kes kaalutletud kartuses.
53:33 Oled sa kaalutlenud teda, kes ära pööras
53:34 ja andis väga vähe ning ihne oli?
53:35 Kas tal on teadmised nähtamatu kohta, nii et ta näeb?
53:36 Kui ta ei ole informeeritud sellest, mis on Moosese käsikirjades,
53:37 ja Abrahami, kes kohustused täielikult täitis:
53:38 et ükski kandja ei kanna teise koormaid
53:39 ja et inimesel pole muud kui see, mille poole ta püüdleb,
53:40 ja et tema püüdlused saavad olema näha,
53:41 (seejärel saab ta olema täielikult autasustatud)
53:42 ja et teie Isanda juurde on lõplik elutee,
53:43 ja et Tema teeb naeru ning teeb nutu,
53:44 ja et Tema annab surma ning annab elu,
53:45 ja et Tema lõi kaks paarilist – isase ning emase –
53:46 vedeliku tilgast kui see väljutati,
53:47 ja et Tema teha on teine loomine,
53:48 ja et Tema teeb vabaks vajadusest ning rikastab,
53:49 ja et Tema on Siiriuse Isand,
53:50 ja et Tema hävitas varaseima – ´Aad´i,
53:51 ja Thamudist ei jätnud Ta mitte ühtegi,
53:52 ja Noa inimesed enne seda – nad olid kaugemal patustamises ning kaugemal üleastumises,
53:53 ja kukutatud linnad Ta hävitas,
53:54 ja kattis nad sellega, millega Ta kattis.
53:55 Nii et milliste oma Isanda õnnistuste üle te vaidlete?
53:56 See on hoiatus vanemate hoiatuste hulgas.
53:57 Lähedale tõmbumine on tõmbunud lähedale.
53:58 Pole mitte kedagi peale Jumala, et seda eemaldada.
53:59 Kas te seejärel imestate selle jutustuse üle?
53:60 Ja naerate ning ei nuta,
53:61 samas kui olete hoolimatult püstipäised?
53:62 Aga alistuge Jumalale ning teenige!