52

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
52:1 Mäe nimel!
52:2 Määruse nimel, mis pandud kirja
52:3 lahtirullitud pärgamendile!
52:4 Sagedasti külastatava maja nimel!
52:5 Tõstetud katuse nimel!
52:6 Täidetud mere nimel!
52:7 Karistus teie Isandalt tuleb!
52:8 Mitte ükski ei saa seda ära hoida.
52:9 Päeval, mil taevast raputamisega raputatakse
52:10 ja mägesid liigutamisega liigutatakse.
52:11 Häda sel päeval tunnistamast keeldujatele!
52:12 Neile, kes pilgates mängivad.
52:13 Päeval, mil nad heitmisega Põrgusse heidetakse:
52:14 “See on tuli, mida te keeldusite tunnistamast!”
52:15 “On see maagia? Või kas te ei näe?”
52:16 “Põlege selles: olete te kannatlikud või kannatamatud – see on teile sama, teid ollakse vaid autasustamas selle eest, mida te tegite.”
52:17 Kaalutletud kartuses olijad on aedades ning õndsuses,
52:18 rõõmsameelsed selle üle, mida nende Isand neile andnud on. Ja nende Isand kaitses neid Põrgu karistusest.
52:19 “Sööge ning jooge kergendatult selle eest, mida te tegite!”
52:20 Lesimas korrastatud voodites.
Ja Me panime nad paari puhaste särasilmsete neitsidega.
52:21 Ja need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kelle järglased neid usus järgisid, Me põhjustame nende järglased nendega ühinema.
Ja Me ei vähenda mitte midagi nende tegudest.
Iga inimene vastutab selle eest, mida ta välja teenib.
52:22 Ja Me varustame neid selliste viljade ning lihaga, mida nad ihaldavad.
52:23 Nad on seal üksteisega rahulolevad, juues karikast, millest ei tulene ei tühist kõne ega väärtegusid.
52:24 Ja nende hulgas liiguvad seal nende enda noorukid, justkui nad oleksid lähedalt kaitstud pärlid.
52:25 Ja osad neist tõmbuvad teiste lähedale, küsides üksteise kohta,
52:26 üteldes: “Me olime varem oma perekondade suhtes kartlikud”.
52:27 “Aga Jumal on olnud meile armuline. Ja Ta on kaitsnud meid kõrvetava kuumuse karistuse eest.”
52:28 “Me hüüdsime Tema poole varem. Ta on Vooruslik, Kõige Halastavam.”
52:29 Seega, meenuta! Ja – läbi oma Isanda armu – sa ei ole ei posija ega kurjast vaimust vaevatu.
52:30 Või kas nad ütlevad: “Üks poeet – me lihtsalt ootame, kuni õnnetus tema peale langeb!”?
52:31 Ütle: “Siis oodake, ma olen koos teiega nende hulgas, kes ootavad”.
52:32 Või kas seda dikteeris neile nende arutluskäik või on nad inimesed, kes on astumas üle kõikide piirjoonte?
52:33 Või kas nad ütlevad: “Ta mõtles selle välja”?
Tõde on: nad lihtsalt ei usu.
52:34 Siis las nad toodavad ise jutustuse, mis selle sarnane, kui nad tõetruud on.
52:35 Või kas nad on loodud mitte millestki?
Või kas nad ise olid enda loojad?
52:36 Või kas nemad lõid taevad ning maa?
Tõde on: nad ei ole veendunud.
52:37 Või kas sinu Isanda varakambrid on koos nendega?
Või kas nemad kontrollivad olukorda?
52:38 Või kas neil on trepp, millel nad saavad pealt kuulata?
Siis las nende kuulaja tuleb selge volitusega!
52:39 Või kas tütred on Talle ning pojad teile?
52:40 Või kas sa küsid nende käest tasu, nii et nad on kohustusega koormatud?
52:41 Või kas nad on näinud nähtamatut?
Siis kas on nad kirjutamas?
52:42 Või kas nad kavatsevad teha plaani?
Tõepoolest, need on hoiatuse suhtes ükskõiksed, kelle vastu plaanimas ollakse.
52:43 Või kas neil on jumalaks muu kui Jumal?
Ülistus olgu Jumalale üle selle, millele nad partnerlust omistavad!
52:44 Ja kui nad näeksid taeva tükke langemas, ütleksid nad: “Kuhjatud pilved!”
52:45 Seejärel jäta nad kuni nad kohtavad oma päeva, milles nad teadvuse kaotavad,
52:46 päeva, mil nende plaanimine neile mitte milleski abiks ei ole ning mil neid ei aidata.
52:47 Ja nendele, kes valet teevad, saab olema karistus veel peale selle, aga enamus neist ei tea.
52:48 Ja ole kannatlik oma Isanda otsusega, sest sa oled Meie silme all. Ja ülista oma Isanda kiituseks siis kui sa üles tõused.
52:49 Ja osa ööst ülista Teda, ja tähtede taganemisel.