51

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
51:1 Hajutajate nimel, üks hajutamine,
51:2 ja koorma kandjate,
51:3 ja nende, kes voolavad kergusega,
51:4 ja nende, kes jagavad laiali läbi korralduse!
51:5 Teile ollakse lubamas vaid seda, mis on tõde.
51:6 Nii et Kohtumõistmine saab aset leidma.
51:7 Taeva nimel, mis omab radu,
51:8 Te olete järgimas õpetust, mis on erinev!
51:9 Sellest on eemale eksitatud tema, kes on eksitatud.
51:10 Valede rääkijad on neetud.
51:11 Need, kes on hajameelsed, segaduses,
51:12 Nad küsivad: “Millal on Kohtumõistmispäev?”
51:13 Päev, mil nad tulega proovile pannakse.
51:14 “Maitske oma usu salgamise vahendeid –
see on see, mille kiirendamist te otsisite.”
51:15 Need, kes kaalutletud kartuses,
saavad olema aedade ning allikate keskel.
51:16 Võtmas vastu seda, mida nende Isand neile annab.
Sest nad olid heategijad enne seda.
51:17 Nad magasid vaid vähese ööst.
51:18 Ja koidikul otsisid andestust.
51:19 Ja nende vara hulgas oli osa ühele, kes küsis
ning ühele, kes tõkestatud.
51:20 Ja maa peal on tunnustähed nendele, kes on kindlad.
51:21 Ja teis endis – kas te siis ei näe!
51:22 Ja taevas on teie annid ning see, mida teile lubatakse.
51:23 Taeva ning maa Isanda nimel,
see on sama tõene, kui on fakt, et te räägite!
51:24 Kas sinuni on jõudnud jutustus Abrahami suursugustest külalistest?
51:25 Kui nad tema juurde sisenesid ning ütlesid: “Rahu”.
Ta ütles: “Rahu, tundmatud inimesed!”
51:26 Ja pööras kõrvale oma pere poole ning tõi paksu vasika.
51:27 Ja asetas selle nende lähedale.
Ta ütles: “Kas te ei söö?”
51:28 Seejärel ta muutus nende suhtes kartlikuks.
Nad ütlesid: “Ära karda”,
ja andsid talle rõõmusõnumeid õpetatud pojast.
51:29 Ja tema naine tuli häält tõstes esile,
andis oma näole laksu ning ütles: “Viljatu vana naine!”
51:30 Nad ütlesid: “Sedasi ütles sinu Isand.
Ta on Elutark, Teadev”.
51:31 Ta ütles: “Mis on teie missioon, oo, saadikud?”
51:32 Nad ütlesid: “Meid on saadetud kurja tegevate inimeste juurde”.
51:33 “Et võiksime nende peale savist kive saata.”
51:34 “Mis märgistatud sinu Isanda pilgu all üleliigse tegijatele.”
51:35 Ja Me tõime sellest välja seal olnud usklikud.
51:36 Ja ei leidnud sealt rohkem, kui ühe majapidamise alistunutega.
51:37 Ja Me jätsime sellesse tunnustähe neile, kes valusat karistust kardavad.
51:38 Ja Moosesesse,
kui Me ta koos selge volitusega Fir´awni juurde saatsime.
51:39 Ta pööras ära koos enda toetajatega,
ja ütles: “Maag või kurjast vaimust vaevatud!”
51:40 Ja Me võtsime nii tema kui tema väed,
ning heitsime nad merre,
ja ta oli karistuse vääriline.
51:41 Ja ´Aadi, kui Me nende peale viljatu tuule saatsime.
51:42 See ei jätnud alles midagi, milleni see jõudis,
välja arvatud, et see tegi selle justnagu see oleks ära mädanenud.
51:43 Ja Thamudisse, kui neile üteldi: “Nautige endid mõnda aega!”
51:44 Aga nad põlgasid ära oma Isanda korralduse,
nii et piksenool võttis nad, kui nad vaatamas olid.
51:45 Ja nad olid võimetud üles tõusma.
Ja nad ei suutnud end aidata.
51:46 Ja Noa inimestesse enne seda –
nad olid hoolimatult reetlikud inimesed.
51:47 Ja taeva Me ehitasime koos võimsusega,
ja Me oleme tõepoolest ressursirikkad.
51:48 Ja maa Me laotasime laiali:
kui suurepärased on need, kes tasandavad!
51:49 Ja kõiksugused asjad Me lõime paaridena,
et võiksite kuulda võtta.
51:50 Nii et tõtake Jumala poole.
Ma olen teile selge hoiataja Temalt.
51:51 Ja ärge tehke koos Jumalaga teist jumalat.
Ma olen teile selge hoiataja Temalt.
51:52 Seal ei tulnud nende juurde, kes olid enne neid, sõnumitoojat,
ilma, et nad ütlesid: “Maag või kurjast vaimust vaevatud!”
51:53 Kas nad on selle ütluse üksteisele edasi andnud kui pärandi?
Tõde on: nad on inimesed, kes on ületamas kõiki piirjooni.
51:54 Nii et pööra neist ära: seda ei hakata sulle ette heitma.
51:55 Aga tuleta meelde, sest meeldetuletus toob kasu usklikele.
51:56 Ja Ma lõin džinnid ning inimesed vaid selleks,
et nad võiksid Mind teenida.
51:57 Ma ei ihalda neilt ühtegi andi,
ja Ma ei ihalda, et nad mind toidaks.
51:58 Jumal: Tema on Varustaja, Püsiva Vägevuse Isand.
51:59 Ja nendele, kes valet teevad,
saab olema sarnane saatus, kui nende kaaslastele;
nii et ärgu nad otsigu Minu kiirendamist.
51:60 Ja häda neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
nende Päeval, mis neile lubatud on!