5

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
5:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Täitke lepinguid.
Teile on tehtud seaduslikuks neljajalgsed kariloomad, välja arvatud see, mida teile retsiteeritud on.
Jahipidamine pole lubatud ajal, mil piirangu all olete.
Jumal määrab, mida Ta soovib.
5:2 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge keelake asju, mis Jumala olemasolule osutavad ega puutumatut kuud ega juhendeid ega regulatsioone ega puutumatu maja külastajaid, kes otsimas oma Isanda soosingut ning naudingut.
Ja kui see teile lubatud on, siis võite jahti pidada.
Ja ärge laske nende inimeste vihal, kes teid puutumatust ülistamiskohast kõrvale juhtisid, teid panna ebaõiglust tegema.
Ja abistage üksteist vooruslikkusele ning kaalutletud kartusele.
Ja ärge abistage üksteist väärtegudele ning vaenulikkusele.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Jumala kättemaks on karm.
5:3 Keelatud on teile raiped ja veri ja sealiha ja see, mis pühitsetud muule kui Jumalale ja kägistatu ja pekstu ja kõrgelt kukkunu ja paakunu ja see, mis röövloomade poolt söödud – välja arvatud see, mida teie veristate ja see, mis ohverdatud altaril ja see, mida te jagate juhuslikkuse noolte kaudu. See on hoolimatu reetlikkus.
Sel päeval on need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, teie doktriini pärast meeleheitel. Ärge kartke neid, aga kartke Mind!
Sel päeval olen Ma täiustanud teile teie doktriini ning viinud lõpuni oma soosingu teie peale ja heaks kiitnud teie jaoks alistumise kui doktriini.
Seejärel, kes iganes on sunnitud nälja tõttu – mitte otsides väärtegu: Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
5:4 Nad küsivad sinult, mis neile seaduslikuks on tehtud.
Ütle: “Seaduslikuks on tehtud teile head asjad. Ja see, mida treenitud koerad ning linnud püüavad, te õpetate neid sellest, mida Jumal teile õpetab. Nii et sööge sellest, mida nad teile püüavad ning meenutage Jumala nime selle peal. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast”.
Jumal on vilgas arvestamises.
5:5 Sel päeval on head asjad teile seaduslikuks tehtud.
Ja nende toit, kelle valduses oli seadus, on teile seaduslik ning teie toit on neile seaduslik; nagu on ka vooruslikud naised usklike naiste hulgast ning vooruslikud naised nendest, kelle valduses oli seadus enne teid, kui annate neile nende kaasavara, olles vooruslikud ja mitte abielurikkujad ega salajasi sõpru võttes.
Ja kes iganes salgab usu: tema töö on olnud tühisuses ning Pärastelus saab ta olema kaotajate hulgas.
5:6 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui tulete kohustuse täitmisele: peske oma näod ning oma käed kuni küünarnukkideni ja pühkige oma pead ning jalad kuni pahkluudeni.
Ja kui olete ebapuhtad: puhastage endid.
Ja kui olete haiged või reisil või kui üks teist tuleb fekaali väljutamast või kui teil on olnud seksuaalne kontakt naistega ja te ei leia vett: kasutage puhast pinnast ja pühkige sellega enda näod ning käed.
Jumal ei soovi teie peale mitte ühtegi kannatust panna, aga Ta soovib teid puhastada ning oma soosingu teie peale lõpuni viia, et võiksite olla tänulikud.
5:7 Ja meenutage Jumala armu teie suunas ning Tema kokkulepet, mille Ta teiega sõlmis kui ütlesite: “Me kuuleme ja me kuuletume”.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Jumal teab, mis on rinnus.
5:8 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge vastutustundlikud Jumala suunas, tunnistajad õiglusele.
Ja ärge laske inimeste vihal teid õiglasest käitumisest eemale juhtida. Tehke õiglust, see on lähemal kaalutletud kartusele.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Jumal on teie tegemistest teadvel.
5:9 Ja Jumal on lubanud neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, et neil saab olema andestus ning hiiglaslik autasu.
5:10 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: need on Põrgu kaaslased.
5:11 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Meenutage Jumala armu teie suunas kui ühed inimesed võtsid eesmärgiks oma käed teie vastu välja sirutada ning Ta nende käed teist eemal hoidis.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Ja Jumalasse seejärel las usklikud panevad oma usalduse.

5:12 Ja Jumal võttis kokkuleppe Iisraeli Lastelt.
Ja Me tõstsime nende hulgas üles kaksteist liidrit.
Ja Jumal ütles: “Ma olen teiega juhul kui te kohustust täidate, puhastute, Minu sõnumitoojatesse usute, neid toetate ja Jumalale hea laenu laenate. Siis Ma eemaldan teist teie kurjuse ning panen teid sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed. Seejärel, kes iganes teie hulgas eitab pärast seda, on tasaselt teelt eksinud.”
5:13 Aga et nad oma kokkulepet rikkusid, Me needsime nad ning tegime nende südamed kõvaks. Nad võtsid sõnu kontekstist välja ning unustasid osa sellest, mida neile selles meenutatud oli.
Ja sa saad neist jätkuvalt reetlikkust leidma, välja arvatud mõnest neist. Aga anna armu neile ning vaata sellest üle.
Jumal armastab heategijaid.
5:14 Ja need, kes ütlevad: “Me oleme naatsaretlased”, Me võtsime neilt kokkuleppe. Seejärel nad unustasid osa sellest, mida neile selles meenutatud oli. Nii et Me istutasime nende vahele vaenulikkuse ning vihkamise kuni Ülestõusmispäevani.
Ja Jumal saab neile teada andma, mida nad teinud on.
5:15 Oo, seadusetundjad!
Meie sõnumitooja on tulnud teie juurde, andes teada teile paljut sellest, mida te seadusest peitnud olete ning andma armu paljus. Teie juurde on tulnud valgus Jumalalt ning selge määrus.
5:16 Jumal juhatab seeläbi rahu teedele tema, kes Tema head naudingut otsib. Ja see toob nad välja pimedusest valgusesse – läbi Tema loa – ning juhatab nad sirgele teele.
5:17 Need on eitanud, kes ütlevad: “Jumal on Messias, Maarja poeg”.
Ütle: “Kellel olnuks võim üle Jumala, kui Ta soovinuks hävitada Messiase, Maarja poja ning tema ema ja kõik, kes maa peal?”
Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim ja kõige, mis on nende vahel.
Ta loob, mida Ta soovib.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
5:18 Ja juudiusulised ning naatsaretlased ütlevad: “Me oleme Jumala lapsed ning Tema armastatud”.
Ütle: “Siis miks Ta karistab teid teie üleastumiste pärast?”
Tõde on: te olete vaid surelikud nende hulgast, keda Ta loonud on.
Ta andestab, kellele Ta soovib ning karistab, keda Ta soovib.
Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim, ja kõige, mis on nende vahel.
Ja Tema juurde on teekonna lõpp.
5:19 Oo, seadusetundjad!
Meie sõnumitooja on tulnud teie juurde, et selgitada teile sõnumitoojate ooteaja sees, et te ei saaks ütelda: “Meie juurde ei tulnud mitte ühtegi rõõmusõnumite kandjat ega hoiatajat”, sest rõõmusõnumite kandja ning hoiataja on teie juurde tulnud.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

5:20 Ja kui Mooses oma inimestele ütles: “Oo, mu inimesed!
Meenutage Jumala armu teie suunas kui Ta tegi teie hulgas prohveteid ning tegi teid kuningateks ja andis teile seda, mida Ta polnud andnud mitte kellelegi inimkonna hulgast”.
5:21 “Oo, mu inimesed! Sisenege pühale maale, mille Jumal teile määranud on ning ärge pöörake tagasi, sest saaksite tagasi pöörama kui kaotajad.”
5:22 Nad ütlesid: “Oo, Mooses! Selle sees on türannid. Ja me ei sisene sellesse seni kuni nad sellest lahkuvad. Ja kui nad sellest lahkuvad, siis me siseneme”.
5:23 Kaks meest nende hulgast, kes kartsid, keda Jumal oli soosinud, ütlesid: “Sisenege nende juurde läbi värava, sest siis kui sisenete selle kaudu, saate olema võidukad. Ja pange oma usaldus Jumalasse, kui peaksite olema usklikud!”
5:24 Nad ütlesid: “Oo, Mooses! Me ei sisene sellesse seni kuni nemad selles on. Nii et minge – sina ja sinu Isand – ning võidelge, meie jääme siia istuma!”
5:25 Ta ütles: “Minu Isand! Mul pole võimu muu kui iseenda ning oma venna üle, nii et tee eraldamine meie ning hoolimatult reetlike inimeste vahel!”
5:26 Ta ütles: “Siis olgu see neile keelatud. Nelikümmend aastat ekselgu nad maa peal. Ja ära kurvasta hoolimatult reetlike inimeste pärast.”

5:27 Ja retsiteeri neile uudiseid Aadama kahest pojast tões.
Kui nad ohvriandi pakkusid: see aktsepteeriti ühelt ning ei aktsepteeritud teiselt.
Ta ütles: “Ma tapan su!”
Ta ütles: “Jumal aktsepteerib vaid nendelt, kes kaalutletud kartuses”.
5:28 “Kui sirutad välja minu vastu oma käe, et mind tappa, siis mina ei siruta välja sinu vastu oma kätt, et sind tappa. Ma kardan Jumalat, Kogu Inimkonna Isandat.”
5:29 “Ma soovin, et sa kannaksid minu väärtegu ning iseenda väärtegu ja et saaksid olema tule kaaslaste hulgas.”
Ja see on patustajate autasu.
5:30 Ja tema süda lubas tal oma venna tappa ja ta tappis ta ning muutus üheks kaotajatest.
5:31 Seejärel tõstis Jumal üles ronga maad kraapima, et näidata talle, kuidas oma venna häbi peita.
Ta ütles: “Häda mulle! Kas ma pole suuteline olema nagu see ronk ning peitma oma venna häbi?”
Ja ta muutus üheks kahetsejatest.
5:32 Sel põhjusel määrasime Me Iisraeli Lastele: “Kes iganes tapab hinge muu kui hinge eest või korruptsiooni eest maa peal: see saab olema nagu ta oleks tapnud kogu inimkonna. Ja kes iganes annab sellele elu: see saab olema nagu ta oleks andnud elu kogu inimkonnale”.
Ja Meie sõnumitoojad tulid nende juurde selgete asitõenditega.
Aga paljud neist on pärast seda maa peal korruptsiooni tegemas!

5:33 Nende autasu, kes sõdivad Jumala ning Tema sõnumitooja vastu ja pingutavad, et korruptsiooni maa peal levitada, on, et nad saavad olema tapetud või et nad pannakse tulba peale surema või et nende käed ning jalad vastaskülgedelt maha lõigatakse või et nad maalt välja saadetakse.
See…
Neil on seisundi halvenemine selles maailmas ning neil on hiiglaslik karistus Pärastelus.
5:34 Välja arvatud neil, kes kahetsevad enne kui sa nende üle võimust võtad.
Ja tea, et Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.

5:35 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumalast ja otsige lähenemise vahendeid  Temani ning pingutage Tema teel, et võiksite olla edukad.
5:36 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed: kui neil oleks kõik, mis on maa peal ning selle sarnane veel koos sellega, et maksta see lunarahaks Ülestõusmispäeva karistuse vastu, seda ei aktsepteeritaks neilt.
Ja neil on valus karistus.
5:37 Nad saavad soovima tulest väljuda, aga nad ei välju sellest.
Ja neil saab olema alaline karistus.
5:38 Ja meessoost varas ning naissoost varas: lõigake nende ressurssidest tasuna selle eest, mida nad pälvinud on, näidiskaristusena Jumalalt.
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
5:39 Seejärel, kes iganes pärast oma ebaõiglust kahetseb ning õigesti teeb: Jumal pehmeneb tema suunas.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
5:40 Kas sa ei teadnud, et Jumal – Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim? Ta karistab, keda Ta soovib ning Ta andestab, kellele Ta soovib.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

5:41 Oo, sõnumitooja!
Ärgu sind kurvastagu need, kes võistlevad eitamises nende hulgas, kes ütlevad: “Me usume” oma suudega, samas kui nende südamed ei ole uskunud.
Ja nende hulgas, kes on juudiusulised, on innukaid valede kuulajaid –  innukaid selliste inimeste kuulajaid, kes pole sinu juures käinud, võttes välja sõnu nende kontekstidest, üteldes: “Kui teile on antud see, siis võtke see vastu, aga kui teile pole seda antud: olge ettevaatlikud!”
Ja keda Jumal soovib proovile panna: sul ei saa olema võimsust tema jaoks Jumala vastu mitte milleski.
Sellised on need, kelle südameid Jumal pole ihaldanud puhastada.
Neil on selles maailmas seisundi halvenemine ning Pärastelus on neil hiiglaslik karistus.
5:42 Innukad valede kuulajad, innukad ebaseaduslike saavutuste tarbijad. Ja kui nad sinu juurde tulevad: mõista nende vahel kohut või pööra neist ära. Ja kui sa neist ära pöörad: nad ei saa sind kahjustada vähimalgi määral. Ja kui sa kohut mõistad: mõista nende vahel kohut õiglusega. Jumal armastab õiglaseid.
5:43 Ja kuidas tulevad nad sinu juurde kohtumõistmisele kui neil on Toora, milles on Jumala kohtumõistmine! Seejärel pööravad ära pärast seda. Ja sellised ei ole usklikud.
5:44 Me saatsime alla Toora, milles on juhatus ning valgus. Prohvetid, kes alistusid, mõistsid seeläbi kohut juudiusulistele, nagu tegid ka Jumalale pühendunud ning religioossed õpetlased sellega, mida Jumala seadusest neile usaldatud oli. Ja nad olid sellele tunnistajateks.
Nii et ära karda inimkonda, aga karda Mind.
Ja ära müü Mu tunnustähti odava hinna vastu.
Ja kes iganes ei mõista kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud: sellised on need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
5:45 Ja Me määrasime neile selles, et: hing hinge vastu ja silm silma vastu ja nina nina vastu ja kõrv kõrva vastu ja hammas hamba vastu ja haavad olgu sarnased. Aga kes iganes midagi sellest andestab heategevusena: see lunastab tema patte.
Ja kes iganes ei mõista kohut läbi selle, mida Jumal on alla saatnud: sellised on patustajad.
5:46 Ja Me saatsime Jeesuse, Maarja poja neile kohe järgnemas, kinnitamas seda, mis oli tema käte vahel Toorast. Ja Me andsime talle Gospeli, milles on juhatus ning valgus, mõlemad kinnitamas seda, mis oli tema käte vahel Toorast. Ja kui juhatuse ning manitsusena neile, kes kaalutletud kartuses.
5:47 Ja las Gospeli inimesed mõistavad kohut läbi selle, mida Jumal selles alla saatis.
Ja kes iganes ei mõista kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud: sellised on hoolimatult reetlikud.
5:48 Ja Me saatsime alla sulle seaduse tões, kinnitamas seda, mis on selle käte vahel seadusest ning kui kaitsja üle selle.
Nii et mõista nende vahel kohut läbi selle, mida Jumal alla saatis.
Ja ära järgi nende tühiseid ihasid, mis viivad eemale sellest, mis on tulnud sinule tõest.
Igaühele teie seast oleme Me määranud reglemendi ning toimingud.
Ja oleks Jumal soovinud, Ta võinuks teha teid üheks kogukonnaks.
Aga et Ta võiks teid proovile panna selles, mida Ta teile andnud on.
Nii et tehke võidu heades tegudes.
Jumala juurde saate te naasema – teie kõik – ja Tema saab teid informeerima sellest, milles te eristute.
5:49 Ja mõista nende vahel kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud ning ära järgi nende tühiseid ihasid. Ja ole nende suhtes ettevaatlik, et nad sind eemale ei peibutaks osast sellest, mida Jumal on alla saatnud sulle.
Ja kui nad ära pööravad: tea, et Jumal vaid kavatseb neid vaevata mõne nende üleastumise pärast.
Ja paljud inimeste hulgast on hoolimatult reetlikud.
5:50 Kas see on ignorantne kohtumõistmine, mida nad otsivad?
Ja kes on kohtumõistmises parem kui Jumal inimestele, kes on kindlad?

5:51 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke juudiusulisi ning naatsaretlasi liitlastena. Nad on liitlased üksteisele. Ja kes iganes võtab neid liitlastena teie hulgas: ta on üks nendest.
Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
5:52 Ja sa näed neid, kelle südametes on haigus, nende juurde kiirustamas ning ütlemas: “Me kardame, et meid tabab ümberpööramine!”
Ja see võib olla, et Jumal toob võidu või korralduse enda kohalolust ning nad hakkavad oma salajasi mõtteid kahetsema.
5:53 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad: “Kas need pole need, kes vandusid Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et nad on koos sinuga?”
Nende tööd on tühisus ning neist on saanud kaotajad.
5:54 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kes iganes teie hulgast ütleb lahti Tema doktriinist: Jumal saab tooma inimesed, keda Tema armastab ning kes Teda armastavad, vagad usklike suunas, karmid nende suunas, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, pingutamas Jumala põhjusel ning mitte kartmas kriitikute süüdistusi.
See on Jumala heldekäelisus, mida Ta annab, kellele Ta soovib.
Ja Jumal ümbritseb, teab.
5:55 Teie liitlaseks on vaid Jumal ning Tema sõnumitooja ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, need, kes kohustust täidavad, puhastuvad ja alandlikud on.
5:56 Ja kes iganes võtab Jumalat, Tema sõnumitoojat ning neid, kes hoiatust kuulda võtavad, liitlastena: Jumala seltskond, nemad on võidukad.
5:57 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke liitlastena ateiste ega neid, kes teie doktriini nöökimise ning mänguna võtavad nende hulgast, kelle valduses oli seadus enne teid.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kui olete usklikud.
5:58 Ja kui te hüüate kohustuse täitmisele, võtavad nad seda nöökimise ning mänguna, sest nad on inimesed, kes ei juurdle.

5:59 Ütle: “Oo, seadusetundjad!
Kas panete meile pahaks, et me usume Jumalasse ja sellesse, mis oli alla saadetud meile ning sellesse, mis oli alla saadetud varem?”
Ja enamus neist on hoolimatult reetlikud.
5:60 Ütle: “Kas peaksin teid informeerima halvemast kui see tasuna Jumalalt? Tema, kes neetud Jumal poolt ning kelle peale Ta vihastas ja tegi neist ahvid ning sead ning ebajumalate teenijad”.
Sellised seisavad kõige kehvemini ning on tasaselt teelt kaugemal eksituses.
5:61 Ja kui nad sinu juurde tulevad, ütlevad nad: “Me usume”. Aga nad sisenesid eituses ning väljusid samaga.
Ja Jumal teab kõige paremini, mida nad varjasid.
5:62 Ja sa näed neist paljusid võistlemas väärtegudes, vaenulikkuses ning ebaseaduslike saavutuste tarbimises.
Kurjus on see, mida nad teevad.
5:63 Oh, kui vaid pühendunud ning religioossed õpetlased oleksid neid keelanud rääkimast väärtegudest ning nende ebaseaduslike saavutuste tarbimisest!
Kurjus on see, mida nad sepitsesid.

5:64 Ja juudiusulised ütlevad: “Jumala käsi on kammitsetud!”
Nende käed on kammitsetud!
Ja neetud on nad selle eest, mida nad ütlevad!
Tõde on: Tema käed on täiesti avali. Ta kulutab nagu Ta soovib.
Ja paljusid neist suurendab vastuhakus ning eitamises see, mis sulle on alla saadetud sinu Isandalt.
Ja Me oleme heitnud nende sekka vaenulikkuse ning vihkamise kuni Ülestõusmispäevani.
Millal iganes nad süütavad sõjatule, Jumal kustutab selle.
Ja nad pingutavad maa peal korruptsiooniga.
Ja Jumal ei armasta korruptsiooni töölisi.
5:65 Ja kui seadusetundjad vaid oleksid uskunud ning kaalutletud kartuses olnud, Me oleksime eemaldanud neist nende kurjuse ning pannud nad sisenema õndsuse aedadesse.
5:66 Ja oleksid nad ülal hoidnud Toorat, Gospelit ning seda, mis oli alla saadetud neile nende Isandalt, nad oleksid söönud endi kohalt ning endi jalge alt.
Nende hulgas on kaalutlev kogukond. Aga paljud neist: kurjus on see, mida nad teevad.

5:67 Oo, sõnumitooja!
Edasta see, mis on alla saadetud sulle sinu Isandalt!
Ja kui sa seda ei tee, siis oled Tema sõnumi edastamata jätnud.
Ja Jumal kaitseb sind inimeste eest.
Jumal ei juhata inimesi, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
5:68 Ütle: “Oo, seadusetundjad! Teil pole mitte millelgi seista kuni hakkate ülal hoidma Toorat, Gospelit ning seda, mis on alla saadetud teile teie Isandalt”.
Ja paljusid neist suurendab üleastumises ning eitamises see, mis on alla saadetud sulle sinu Isandalt. Nii et ära kurvasta nende pärast, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
5:69 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja juudiusulised ja saabialased ja naatsaretlased – kes iganes neist usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva ja töötavad õigluses: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
5:70 Me võtsime Iisraeli Lastelt kokkuleppe ning saatsime neile sõnumitoojaid. Millal iganes tuli nende juurde sõnumitooja sellega, mida nende hinged ei ihaldanud: osasid nad eitasid ning osad nad tapsid.
5:71 Ja nad ei kaalutlenud, et see oli vahend usu salgamiseks, aga nad olid pimedad ning kurdid. Seejärel Jumal pööras nende poole, aga paljud neist jätkasid pimedate ning kurtidena.
Ja Jumal näeb, mida nad teevad.
5:72 Need on eitanud, kes ütlevad: “Jumal on Messias, Maarja poeg”.
Ja Messias ütles: “Oo, Iisraeli Lapsed! Teenige Jumalat, minu Isandat ning teie Isandat”.
Kes iganes omistab partnerlust Jumalale, temale on Jumal aia keelanud ning tema eluasemeks on tuli. Ja patustajatele pole seal abilisi.
5:73 Need on eitanud, kes ütlevad: “Jumal on kolmas kolmest.”
Ja seal pole jumalat peale Ühe Jumala!
Ja kui nad ei lakka nii ütlemast, puudutab valus karistus neid nende hulgast, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed.
5:74 Kas nad siis ei pööraks Jumala poole ning ei otsiks Tema andestust!
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
5:75 Messias, Maarja poeg oli vaid sõnumitooja. Sõnumitoojad olid tulnud ning läinud enne teda. Ja tema ema oli tõetruu naine. Nad mõlemad sõid toitu. Vaata, kuidas Me neile tunnustähti selgitame. Seejärel vaata, kuidas on nad eksitusse viidud.
5:76 Ütle: “Kas te teenite Jumala kõrval seda, millel pole jõudu teid ei kahjustada ega teile kasu tuua?”
Ja Jumal: Tema on Kuulja, Teadev.
5:77 Ütle: “Oo, seadusetundjad! Ärge järgige oma doktriinis muud kui tõde ning ärge järgige nende inimeste tühiseid ihasid, kes olid eksinud varem ning eksitasid paljusid ja eksisid tasaselt teelt”.
5:78 Need Iisraeli Lastest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, olid neetud Taaveti ning Jeesuse, Maarja poja poolt, sest nad vastandusid ja astusid üle kõikide piirjoonte.
5:79 Nad ei keelanud üksteist sellest, mis on paheline, vaid nad tegid seda. Kurjus oli see, mida nad tegid.
5:80 Sa näed paljusid neist võtmas liitlasi nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on. Kurjus on see, mida nende hinged neile ette on saatnud, sest nende peal on Jumala raev.
Ja karistuses elunevad nad igavesti.
5:81 Ja oleksid nad uskunud Jumalasse ning prohvetisse ja sellesse, mis talle oli alla saadetud, siis nad poleks võtnud neid liitlastena.
Aga paljud neist on hoolimatult reetlikud.
5:82 Sa saad leidma, et suurima vaenulikkusega inimesed nende suhtes, kes hoiatust kuulda võtavad, on juudiusulised ning ebajumalakummardajad.
Ja sa saad leidma, et lähimad kiindumuses nende suhtes, kes hoiatust kuulda võtavad, on need, kes ütlevad: “Me oleme naatsaretlased”. See on sellepärast, et nende hulgas on preestrid ning mungad ja sellepärast, et nad ei ole ülbed.
5:83 Ja kui nad kuulavad seda, mida sõnumitoojale alla oli saadetud, näed sa nende silmi pisaratest üleujutatuna tingituna sellest, mida nad tõest ära tunnevad.
Nad ütlevad: “Meie Isand, me usume, pane meid kirja tunnistajate hulka”.
5:84 Ja: “Kuidas saaksime me mitte uskuda Jumalasse ning sellesse, mis meie juurde tõest tulnud on?”
Ja: “Me loodame, et meie Isand paneb meid sisenema koos õiglaste inimestega.”
5:85 Seega Jumal autasustas neid selle eest, mida nad ütlesid: aiad millede all voolavad jõed, milledes nad elunevad igavesti.
Ja see on autasu heategijaile.
5:86 Ja nemad, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: nemad on Põrgu kaaslased.

5:87 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge keelake häid asju, mida Jumal teile seaduslikuks on teinud.
Ja ärge üle astuge – Jumal ei armasta üleastujaid.
5:88 Ja sööge sellest, millega Jumal teid varustanud on – hea ning seaduslikuga.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kellele te usklikud olete.
5:89 Jumal ei noomi teid tühja kõne eest teie vannetes, aga Ta noomib teid selle eest, mida te läbi vande kokku lepite. Nende tühistamiseks on kümne puuduse käes kannataja toitmine sellega, millega te keskmiselt oma pere toidate. Või et te riietate neid. Või et te vabastate orja. Aga kellel iganes puuduvad vahendid, siis kolmepäevane paast. See on vannete tühistamiseks kui vannute. Aga pidage oma vandeid.
Sedasi teeb Jumal teile selgeks oma tunnustähed, et võiksite olla tänulikud.
5:90 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Joobnuks tegevad ained, õnnemängud, altarid ja juhuslikkuse nooled
on vaid jäledus kuradi tööde hulgas.
Nii et vältige teda, et võiksite olla edukad.
5:91 Kurat soovib teie seas läbi joobnuks tegevate ainete ja õnnemängude vaid vaenulikkust ning vihkamist põhjustada ja teid Jumala meenutamisest ning kohustuse täitmisest kõrvale juhtida.
Nii et kas saate olema eemale peletatud!
5:92 Ja kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale ja olge ettevaatlikud.
Aga kui te ära pöörate: teadke, et Meie sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
5:93 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, ei tee valesti selles, mida nad söövad kui nad on kaalutletud kartuses ja usuvad ja õiglaseid tegusid teevad.
Siis olge kaalutletud kartuses ja uskuge!
Siis olge kaalutletud kartuses ja tehke õiglaseid tegusid!
Ja Jumal armastab heategijaid.
5:94 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Jumal saab teid testima mõne ulukiga jahtimiseks, mis teie ning teie odade käeulatusse tulemas on, nii et Jumal võiks teada, kes kardab Teda nähtamatuna.
Seejärel, kes iganes pärast seda üle astub: temale on valus karistus.
5:95 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge tapke mitte ühtegi ulukit siis kui piirangu all olete.
Ja kes iganes teist tapab selle ettekavatsetult, siis hüvitiseks tapetu eest on sama väärtus kariloomade hulgast, mille üle mõistku kohut kaks õiglast isikut teie hulgast, läbi juhendi, mis ulatub pahkluuni.
Või lunastuseks: selle kasutamine puuduse käes kannatajate toitmiseks, ise sellest hoidudes – et ta võiks maitsta oma olukorra kurje tagajärgi.
Jumal annab armu möödaniku suhtes. Aga kes iganes läheb tagasi: Jumal maksab talle kätte. Jumal on Võimas, võimeline tasuma.
5:96 Seaduslikuks on teile tehtud saak merest ning toit sellest, et seda naudinguga süüa – teile ning neile, kes reisivad, aga ebaseaduslik on teile saak maismaalt seni kuni piirangu all olete.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kelle juurde teid kokku kogutakse.
5:97 Jumal tegi pahkluu ning puutumatu maja elatise allikaks inimkonnale, ja puutumatu kuu ja juhendi ja regulatsioonid.
See on nii, et võiksite teada, et Jumal teab, mis on taevastes ning mis on maa peal ja et Jumal teab kõiki asju.
5:98 Teadke, et Jumal on karm kättemaksus ja et Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
5:99 Sõnumitooja peal on vaid info edastamine.
Ja Jumal teab, mida te avaldate ning mida te varjate.
5:100 Ütle: “Halb ja hea ei ole samad”.
Isegi kui halva küllus sulle muljet avaldab.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast – oo, teie, kes intuitsiooni omate – et võiksite olla edukad!
5:101 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge küsige asjade kohta, mis juhul kui teile selgitatakse, teid kurvastaksid. Aga kui te küsite nende kohta samas kui Koraan on alla saadetud, siis need saavad teile avaldatud.
Jumal annab armu nende suhtes.
Ja Jumal on Andestav, Kaastundlik.
5:102 Inimesed enne teid on küsinud sama, seejärel nad muutusid eitajateks seetõttu.
5:103 Jumal ei määranud mitte ühtegi piirangut kariloomadega kombineerimise kohta või kariloomade rände kohta või nende kohta, kes kaksikuid sünnitavad või isase kaameli tööst vabastamise kohta.
Aga inimesed, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, leiutasid valesid Jumala kohta.
Ja enamus neist ei juurdle.
5:104 Ja kui neile üteldakse: “Tulge selle juurde, mida Jumal on avaldanud ja sõnumitooja juurde”, ütlevad nad: “Meile on piisav see, millelt me oma isad leidsime”.
Isegi kui nende isad ei teadnud midagi ega olnud õigesti juhatatud?
5:105 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Te olete vastutavad endi hingede eest. Mitte keegi, kes on läinud eksiteele, ei saa teid kahjustada kui teie õigesti juhatatud olete.
Jumala juurde on teie naasemine – teie kõigi – seejärel Ta annab teile teada, mida te tegite.
5:106 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui surm on ühele teist lähenemas ning tehakse testamenti, tuleb kahel õiglasel isikul teie hulgast olla tunnistajaks. Või kahel tundmatul kui olete maa peal rändamas ning surm lähenemas on.
Hoidke neid kinni pärast kohustuse täitmist ning las nad vannuvad, kui kahtlete: “Jumala nimel, me ei vaheta seda mitte ühegi hinna vastu, isegi kui see on lähedase sugulase poolt. Ja me ei varja tunnistust Jumalale, muidu oleme patustajate hulgas.”
5:107 Aga kui seejärel avastatakse, et nad on esitanud valeväite, siis nende positsiooni peavad võtma kaks teist. Kaks edumeelseimat nende hulgast, kes väite esitavad. Ja las nad vannuvad: “Jumala nimel, meie tunnistus on rohkem tõene kui nende tunnistus. Ja me pole üle astunud, sel juhul peaksime olema patustajatest”.
5:108 See saab kallutama neid tooma korrektse tunnistuse või panema kartma, et võetakse vanded pärast nende vandeid.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuulake.
Ja Jumal ei juhata hoolimatult reetlikke inimesi.

5:109 Päev, mil Jumal sõnumitoojad kokku kogub, siis Ta ütleb: “Millise vastuse te saite?”
Nad ütlevad: “Meil pole selle kohta teadmist, Sina oled nähtamatu teadja”.
5:110 Siis kui Jumal saab ütlema: “Oo, Jeesus, Maarja poeg!
Meenuta Minu soosingut sinule ning sinu emale:
kui Ma sind Püha Vaimuga tugevdasin, sa rääkisid inimestega hällis ning täiseas;
ja kui Ma õpetasin sulle seadust ning elutarkust ning Toorat ning Gospelit;
ja kui sa lõid savist linnu kuju, läbi Minu loa, seejärel puhusid sellesse ning see muutus linnuks, läbi Minu loa;
ja sa tervendasid pimedaid ning leeprahaigeid, läbi Minu loa;
ja kui sa tõid esile surnud, läbi Minu loa;
ja kui Ma Iisraeli Lapsi sinu suhtes vaos hoidsin, siis kui sa tulid nende juurde koos selgete asitõenditega. Seejärel need, kes nende hulgast hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, ütlesid: ´See on vaid ilmselge maagia!´”
5:111 “Ja kui Ma jüngreid inspireerisin: `Uskuge Minusse ja Minu sõnumitoojasse!´, ütlesid nad: ´Me usume, ja ole tunnistajaks, et oleme alistunud (muslim)´.“
5:112 Kui jüngrid ütlesid: “Oo, Jeesus, Maarja poeg! Kas sinu Isand on võimeline meile kaetud laua taevast alla saatma?”
Ta ütles: “Olge kaalutletud kartuses Jumalast, kui olete usklikud”.
5:113 Nad ütlesid: “Me soovime sellest süüa, ja et meie südamed leevendust saaksid, ja et teada, et oled meile tõtt rääkinud, ja et saaksime selle üle tunnistajateks olla”.
5:114 Jeesus, Maarja poeg ütles: “Oo, Jumal, meie Isand! Saada meile alla kaetud laud taevast, et see võiks olla pidusöök meile, esimesest meie hulgas viimaseni meie hulgas, ja tunnustäht Sinult.
Ja varusta meid, Sina oled parim varustajatest”.
5:115 Jumal ütles: “Ma saadan selle alla teile, seejärel, kes iganes teie hulgast pärast seda eitab: teda karistan Ma karistusega, millega Ma ei karista mitte kedagi kogu inimkonnast!”
5:116 Ja kui Jumal saab ütlema: “Oo, Jeesus, Maarja poeg! Kas sa ütlesid inimestele: `Võtke mind ja minu ema kaheks jumalaks Jumala kõrvale?´”
Ta saab ütlema: “Ülistus olgu Sulle!
See polnud mulle, et ütelda seda, milleks mul õigust polnud.
Kui ma oleksin seda ütelnud, siis Sa oleksid seda teadnud.
Sina tead, mis on minu hinges, aga mina ei tea, mis on Sinu hinges. Sina oled kõige nähtamatu Teadja”.
5:117 “Ma ütlesin neile vaid seda, mida Sina mul ütelda käskisid:
´Teenige Jumalat – minu Isandat ning teie Isandat´.
Ja ma olin tunnistaja nende üle ajal, mil ma nende hulgas olin, aga siis kui Sa mu võtsid, olid Sina vaataja üle nende. Ja Sina oled tunnistaja kõikidele asjadele”.
5:118 “Kui Sa neid karistad – nad on Sinu sulased.
Ja kui Sa neile andestad – Sa oled Võimas, Elutark.”
5:119 Jumal saab ütlema: “See on päev, mil tõetruud saavad kasu oma tõetruudusest. Neil saavad olema aiad, millede all voolavad jõed, milledes nad elunevad igavesti“.
Jumal on nendega rahul ja nemad Temaga.
See on hiiglaslik saavutus.
5:120 Jumalale kuulub ülemvõim taevaste ning maa üle, ja kõige üle, mis on nendes. Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.