5

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
5:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Täitke lepinguid.
Teile on tehtud seaduslikuks neljajalgsed kariloomad,
välja arvatud see, mida teile retsiteeritud on.
Jahipidamine pole lubatud ajal, mil piirangu all olete.
Jumal määrab, mida Ta soovib.
5:2 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge keelake asju, mis Jumala olemaolule osutavad,
ega puutumatut kuud,
ega juhendeid,
ega regulatsioone,
ega puutumatu ülistamiskoha külastajaid, kes otsimas oma Isanda küllust ning õnnistust.
Ja kui see teile lubatud on, siis võite jahti pidada.
Ja ärge laske nende inimeste vihkamisel, kes teid puutumatust ülistamiskohast kõrvale juhtisid, end agressiivseks muuta.
Ja juhendage üksteist vooruslikkusele ning kaalutletud kartusele,
ja ärge juhendage üksteist patule ning vaenulikkusele.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, sest Jumala kättemaks on karm.
5:3 Keelatud on teile raiped,
ja veri,
ja sealiha,
ja see, mis on ohverdatud muule kui Jumalale,
ja see, mis on kägistatud,
ja see, millele on kaikaga äsatud,
ja see, mis on kõrgelt kukkunud,
ja see, mis on paakunud,
ja see, mida röövloomad on söönud – välja arvatud see mida teie veristate,
ja see, mis on ohverdatud altaritel,
ja see, mida te jagate juhuslikkuse noolte kaudu.
See kõik on hoolimatu reeturlikkus.
Sel päeval on need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, teie süsteemi pärast meeleheitel.
Ärge kartke neid, aga kartke Mind!
Sel päeval olen Ma teile teie süsteemi täiustanud ning lõpuni viinud oma soosingu teie peale, ja heaks kiitnud teie jaoks alistumise süsteemina.
Seejärel, kes iganes on sunnitud kange nälja tõttu – mitte pattu otsides: Jumal on Andestav, Armulik.
5:4 Nad küsivad sinult, mis neile seaduslikuks on tehtud.
Ütle: “Seaduslikuks tehtud teile on head asjad,
ja see, mida treenitud koerad ning linnud püüavad,
te õpetate neile sellest, mida Jumal teile õpetab.
Nii et sööge sellest, mida nad teile püüavad ning meenutage Jumala nime selle peal, ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes”.
Jumal on vilgas arvestuses.
5:5 Sel päeval on head asjad teile seaduslikuks tehtud.
Ja nende toit, kelle valduses on seadus, on teile seaduslik ning teie toit on neile seaduslik;
nagu on ka vooruslikud naised usklike naiste hulgast,
ja vooruslikud naised nendest, kelle valduses oli seadus enne teid, kui te annate neile nende kaasavara, olles vooruslikud, mitte abielurikkujana ega salajasi sõpru võttes.
Ja kes iganes salgab usu, siis tema töö on olnud tühisuses ning Pärastelus on ta kaotajate hulgas.
5:6 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui tulete kohustuse täitmisele, siis peske oma näod ning oma käed kuni küünarnukkideni,
ja pühkige oma pead ning jalad kuni pahkluudeni;
ja kui olete ebapuhtad: puhastage endid.
Ja kui olete haiged,
või reisil,
või kui üks teist tuleb fekaali väljutamast,
või kui teil on olnud seksuaalne kontakt naistega,
– ja te ei leia vett –
kasutage puhast pinnast ja pühkige sellega enda näod ning käed.
Jumal ei soovi teie peale mitte ühtegi kannatust panna, aga Ta soovib teid puhastada ning oma soosingu teie peale lõpuni viia, et võiksite olla tänulikud.
5:7 Ja mäletage Jumala õnnistusi teie suunas ning Tema pühalikku lepingut, millega Ta teid sidunud on, kui te ütlesite: “Me kuuleme ja me kuuletume”.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Jumal teab, mis on rinnus.
5:8 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge vastutustundlikud Jumalasse puutuvalt, tunnistajad õiglusele.
Ja ärge laske inimeste vihal teid õiglane olemisest eemale juhtida.
Tehke õiglust, sest see on ligemal kaalutletud kartusele.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Jumal on teie tegemistest teadvel.
5:9 Ja Jumal on lubanud neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, et neil saab olema andestus ning hiiglaslik autasu.
5:10 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: need on Põrgu kaaslased.
5:11 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Meenutage Jumala õnnistusi teie suunas, kui inimesed võtsid eesmärgiks oma käed teie vastu välja sirutada ning Ta nende käed teist eemal hoidis.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Ja seejärel las usklikud panevad oma usalduse Jumalasse.
5:12 Ja Jumal sõlmis Iisraeli Lastega pühaliku lepingu.
Ja Me tõstsime nende hulgast üles kaksteist liidrit.
Ja Jumal ütles: “Ma olen teiega, kui te kohustust täidate,
ja puhastumiseks annate,
ja Minu sõnumitoojatesse usute,
ja neid toetate,
ja Jumalale hea laenu laenate:
siis Ma eemaldan teist teie kurjuse ning panen teid sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed”.
Seejärel, kes iganes teie hulgast pärast seda eitab, on tasaselt teelt eksinud.
5:13 Aga et nad oma pühalikku lepingut rikkusid, needsime Me nad ning tegime nende südamed kõvaks.
Nad võtsid sõnu kontekstist välja ning unustasid osa sellest, mida neile selles meenutatud oli.
Ja sa saad neist jätkuvalt reeturlikkust leidma, välja arvatud mõnest neist.
Seega andesta neile ning vaata sellest üle.
Jumal armastab heategijaid.
5:14 Ja need, kes ütlevad: “Me oleme naatsaretlased”, Me sõlmisime nendega pühaliku lepingu.
Seejärel nad unustasid osa sellest, mida neile selles meenutatud oli.
Nii et Me istutasime nende vahele vaenulikkuse ning vihkamise kuni Ülestõusmispäevani.
Ja Jumal saab neile teada andma, mida nad teinud on.
5:15 Oo, seadusetundjad!
Meie sõnumitooja on tulnud teie juurde, et informeerida teid paljust sellest, mida te seadusest peitnud olete ning andestama paljut.
Teie juurde on tulnud valgus Jumalalt ning selge määrus.
5:16 Jumal juhatab läbi selle rahu teedele keda iganes, kes Tema head naudingut otsib.
Ja see toob nad välja pimedusest valgusesse, läbi Tema loa ning juhatab nad sirgele teele.
5:17 Need on eitanud, kes ütlevad: “Jumal on Messias, Maarja poeg”.
Ütle: “Kellel olnuks vähimatki jõudu Jumala vastu, kui Ta oleks soovinud hävitada Messiase, Maarja poja ja tema ema, ning kõik, kes maa peal?”
Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim, ning kõige, mis on nende vahel.
Ta loob, mida Ta soovib.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
5:18 Ja juudiusulised ning naatsaretlased ütlevad: “Me oleme Jumala lapsed ning Tema armastatud”.
Ütle: “Miks Ta teid siis teie üleastumiste pärast karistab?”
Tõde on: te olete vaid surelikud nende hulgast, keda Ta loonud on.
Ta andestab, kellele Ta soovib, ning karistab, keda Ta soovib.
Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim, ning kõige, mis on nende vahel.
Ja Tema juurde on teekonna lõpp.
5:19 Oo, seadusetundjad!
Meie sõnumitooja on tulnud teie juurde, et informeerida teid sõnumitoojate ooteaja sees, et te ei saaks ütelda:
“Meie juurde ei tulnud ühtegi rõõmusõnumite kandjat ega hoiatajat”,
sest rõõmusõnumite kandja ning hoiataja on teie juurde tulnud.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
5:20 Ja kui Mooses oma inimestele ütles: “Oo, mu inimesed!
Meenutage Jumala õnnistusi enda suunas, kui Ta teie hulgast prohveteid tegi ning teid kuningateks tegi;
ja Ta andis teile seda, mida Ta pole andnud mitte kellelegi inimkonna hulgast”.
5:21 “Oo, mu inimesed!
Sisenege pühale maale, mille Jumal teile määranud on ning ärge pöörake tagasi, sest saate tagasi pöörama kui kaotajad.”
5:22 Nad ütlesid: “Oo, Mooses!
Selle sees on türannid.
Ja me ei sisene sellesse seni, kuni nad sellest lahkuvad.
Ja kui nad sellest lahkuvad, siis me siseneme”.
5:23 Kaks meest nende hulgast, kes olid kartlikud, keda Jumal oli soosinud, ütlesid:
“Sisenege nende juurde läbi värava.
Sest kui te sisenete selle kaudu, siis saate olema võidukad.
Ja pange oma usaldus Jumalasse, kui peaksite olema usklikud!”
5:24 Nad ütlesid: “Oo, Mooses!
Me ei sisene sellesse seni, kuni nemad selles on.
Nii et minge sina ja sinu Isand ning võidelge kahekesi, meie jääme siia istuma!”
5:25 Ta ütles: “Minu Isand!
Mul pole võimu muu kui iseenda ning oma venna üle, nii et tee eraldamine meie ning hoolimatult reetlike inimeste vahel!”
5:26 Ta ütles: “Siis olgu see neile keelatud.
Nelikümmend aastat ekselgu nad maa peal.
Ja ära ole kurb hoolimatult reetlike inimeste pärast.”
5:27 Ja retsiteeri neile uudiseid Aadama kahest pojast tões, kui nad ohvriandi pakkusid.
See aktsepteeriti ühelt ning ei aktsepteeritud teiselt.
Ta ütles: “Ma tapan su!”
Ta ütles: “Jumal aktsepteerib vaid nendelt, kes kaalutletud kartuses”.
5:28 “Kui sa sirutad välja oma käe, et mind tappa, siis mina ei siruta välja oma kätt sinu vastu, et sind tappa.
Ma kardan Jumalat, kogu inimkonna Isandat.”
5:29 “Ma soovin, et sa kannaksid nii minu pattu, kui iseenda pattu,
ja et saaksid olema tule kaaslaste hulgas.
Ja see on üleastujate autasu”.
5:30 Ja tema süda lubas tal oma venna tappa ning ta tappis ta.
Ja muutus üheks kaotajatest.
5:31 Seejärel tõstis Jumal üles ronga maad kraapima, et näidata talle, kuidas oma venna häbi peita.
Ta ütles: “Häda mulle! Kas ma pole suuteline olema nagu see ronk ning peitma oma venna häbi?”
Ja ta muutus üheks nendest, kes kahetses.
5:32 Sel põhjusel määrasime Me Iisraeli Lastele:
“Kes iganes võtab elu muu kui elu eest või korruptsiooni eest maa peal, siis see saab olema, nagu ta oleks tapnud kogu inimkonna.
Ja kes iganes annab elu, siis see saab olema, nagu ta oleks andnud elu kogu inimkonnale”.
Ja Meie sõnumitoojad tulid nende juurde selgete asitõenditega, aga paljud neist on – pärast seda – endiselt maa peal korruptsiooni tegemas!

5:33 Nende autasu, kes Jumala ning Tema sõnumitooja vastu võitlevad, ja pingutavad, et korruptsiooni maa peal levitada, on, et nad saavad olema tapetud või et nad pannakse tulba peale surema või et nende käed ning jalad vastaskülgedelt maha lõigatakse või et nad maalt välja saadetakse.
See on neile allakäik selles maailmas ning Pärastelus saab neil olema hiiglaslik karistus.
5:34 Välja arvatud need, kes kahetsevad enne, kui sa nende üle võimust võtad.
Ja tea, et Jumal on Andestav, Armuline.
5:35 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes ja otsige teed Temani ning pingutage Tema teel, et võiksite olla edukad.
5:36 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on: kui neil oleks kõik, mis on maa peal, ning selle sarnane veel koos sellega, et maksta seda lunarahaks Ülestõusmispäeva karistuse vastu, seda ei aktsepteeritaks neilt.
Ja neil on valus karistus.
5:37 Nad soovivad tulest väljuda, aga nad ei välju sellest.
Ja neil saab olema kestev karistus.
5:38 Mis puutub varastesse, nii mehesse kui naisesse: lõigake nende ressurssidest, tasuna selle eest, mida nad pälvinud on, et anda näide Jumalalt.
Jumal on Suursugune, Elutark.
5:39 Seejärel, kes iganes pärast oma ebaõiglust kahetseb ning õigesti teeb, siis Jumal pehmeneb tema suunas.
Jumal on Andestav, Armulik.
5:40 Kas sa ei teadnud, et Jumal, Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim?
Ta karistab, keda Ta soovib ning Ta andestab, kellele Ta soovib.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
5:41 Oo, sõnumitooja!
Ärgu sind kurvastagu need, kes võistlevad eitamises nende hulgast, kes ütlevad: “Me usume”, oma suudega, samas kui nende südamed ei ole uskunud.
Ja nende hulgas, kes on juudiusulised, on innukaid valede kuulajaid –  innukaid selliste inimeste kuulajad, kes pole sinu juures käinud, kes võtavad välja sõnu nende kontekstidest, üteldes:
“Kui teile on antud see, siis võtke see vastu, aga kui teile pole seda antud, siis olge ettevaatlikud!”
Ja keda iganes Jumal soovib proovile panna, siis sul ei saa olema võimsust tema jaoks Jumala vastu mitte milleski.
Sellised on need, kelle südameid Jumal pole ihaldanud puhastada.
Neil saab olema allakäik selles maailmas ning Pärastelus saab neil olema hiiglaslik karistus.
5:42 Innukad valede kuulajad ning innukad ebaseaduslike saavutuste tarbijad: kui nad sinu juurde tulevad, siis mõista nende vahel kohut või pööra neist ära.
Ja kui sa neist ära pöörad, siis nad ei saa sind vähimalgi määral kahjustada.
Ja kui sa kohut mõistad, siis mõista nende vahel kohut õiglusega.
Jumal armastab neid, kes on õiglased.
5:43 Ja kuidas saavad nad tulla sinu juurde kohtumõistmisele, kui neil on Toora, milles on Jumala kohtumõistmine!
Seejärel nad pööravad ära pärast seda.
Ja sellised ei ole usklikud.
5:44 Me saatsime alla Toora, milles on juhatus ning valgus.
Prohvetid, kes alistusid, mõistsid seeläbi kohut neile, kes olid juudiusulised.
Samuti tegid ka Jumalale pühendunud ning religioossed õpetlased sellega, mida Jumala seadusest neile usaldatud oli.
Ja nad olid nende üle tunnistajateks.
Nii et ära karda inimkonda, aga karda Mind.
Ja ära müü Mu tunnustähti odava hinna vastu.
Ja kes iganes ei mõista kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud: sellised on need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
5:45 Ja Me määrasime neile selles,
et elu elu vastu,
ja silm silma vastu,
ja nina nina vastu,
ja kõrv kõrva vastu,
ja hammas hamba vastu,
ja haavad olgu sarnased;
aga kes iganes midagi sellest andestab heategevusena, siis see tühistab tema patte.
Ja kes iganes ei mõista kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud: sellised on üleastujad.
5:46 Ja Me saatsime Jeesuse, Maarja poja neile kohe järgnemas, kinnitamas seda, mis oli tema käte vahel Toorast.
Ja Me andsime talle Gospeli, milles on juhatus ning valgus.
Mõlemad kinnitamas seda, mis oli tema käte vahel Toorast,
ja kui juhatuse ning manitsusena neile, kes kaalutletud kartuses.
5:47 Ja las Gospeli inimesed mõistavad kohut läbi selle, mida Jumal selles alla saatis.
Ja kes iganes ei mõista kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud: sellised on hoolimatult reetlikud.
5:48 Ja Me saatsime alla sulle seaduse koos tõega, kinnitamas seda, mis on selle käte vahel seadusest ning ületama seda.
Nii et mõista sina nende vahel kohut läbi selle, mida Jumal alla saatis.
Ja ära järgi nende tühiseid ihasid, mis viivad eemale sellest, mis sinule tõest tulnud on.
Igaühele teie seast oleme Me määranud reglemendi ning toimingud.
Ja oleks Jumal soovinud, Ta võinuks teid üheks kogukonnaks teha.
Aga et Ta võiks teid proovile panna selles, mida Ta teile andnud on.
Nii et tehke võidu heades tegudes.
Jumala juurde saate te naasema – teie kõik – ja Ta saab teid informeerima sellest, milles te eristute.
5:49 Ja mõista nende vahel kohut läbi selle, mida Jumal alla on saatnud ning ära järgi nende tühiseid ihasid.
Ja ole nende suhtes ettevaatlik, et nad sind eemale ei peibutaks osast sellest, mida Jumal sulle alla on saatnud.
Ja kui nad ära pööravad, siis tea, et Jumal kavatseb neid vaevata mõne nende üleastumise pärast.
Ja paljud inimeste hulgast on hoolimatult reetlikud.
5:50 Kas see on ignorantne kohtumõistmine, mida nad otsivad?
Kes on kohtumõistmises parem kui Jumal inimestele, kes kindlad on?
5:51 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke juudiusulisi ning naatsaretlasi liitlastena.
Nad on liitlased üksteisele.
Ja kes iganes teie hulgast neid liitlastena võtab: ta on üks nendest.
Jumal ei juhata üleastuvaid inimesi.
5:52 Ja sa näed neid, kelle südametes on haigus, nende juurde kiirustamas ning ütlemas:
“Me kardame, et meie peale langeb õnnetus!”
Ja see võib olla, et Jumal toob võidu või korralduse enda kohalolust ning nad hakkavad oma salajasi mõtteid kahetsema.
5:53 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad:
“Kas need pole need, kes vandusid Jumala nimel, et nad on koos sinuga?”
Nende tööd on tühisus ning neist on saanud kaotajad.
5:54 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kes iganes teie hulgast Tema süsteemist ära pöörab:
Jumal saab tooma inimesed, keda Tema armastab ning kes Teda armastavad: vagad usklike suunas, karmid nende suunas, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, pingutamas Jumala põhjusel ning mitte kartmas kriitikute süüdistusi.
See on Jumala küllus, mida Ta annab, kellele Ta soovib.
Ja Jumal on Ümbritsev, Teadev.
5:55 Teie liitlaseks on vaid Jumal ning Tema sõnumitooja,
ja need, kes hoiatust kuulda võtavad,
need, kes kohustust täidavad,
ja puhastumiseks annavad,
ja alandlikud on.
5:56 Ja kes iganes võtab Jumalat, Tema sõnumitoojat ning neid, kes hoiatust kuulda võtavad, kui liitlasi: Jumala seltskond, nemad on võidukad.
5:57 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke liitlastena ateiste ega neid, kes teie süsteemi nöökimise ning mänguna võtavad nende hulgast, kelle valduses oli seadus enne teid.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, kui peaksite usklikud olema.
5:58 Ja kui te kohustuse täitmisele hüüate, võtavad nad seda nöökimise ning mänguna, sest nad on inimesed, kes ei juurdle.
5:59 Ütle: “Oo, seadusetundjad!
Kas vihkate meid pelgalt sellepärast,et me usume Jumalasse
ja sellesse, mis oli alla saadetud meile,
ja sellesse, mis oli alla saadetud varem?”
Paraku, enamus neist on hoolimatult reetlikud.
5:60 Ütle: “Kas peaksin teid informeerima halvemast kui see, tasuna Jumalalt?
Need, keda Jumal needis ning kelle peale Ta vihastas, ja kellest ta ahvid ning sead tegi, kui nad ebajumalaid teenisid.
Sellised seisavad kõige kehvemini ning nad on tasaselt teelt kaugel eksituses”.
5:61 Ja kui nad sinu juurde tulevad, ütlevad nad: “Me usume”, samas kui nad sisenesid eituses ning väljusid samaga.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida nad varjasid.
5:62 Ja sa näed neist paljusid võistlemas patus, vaenulikkuses ning ebaseaduslike saavutuste tarbimises.
Kurjus on see, mida nad teevad.
5:63 Kui vaid pühendunud ning preestrid oleksid neid keelanud kurja rääkimisest ning ebaseaduslike saavutuste tarbimisest!
Kurjus on see, mida nad sepitsevad.
5:64 Ja juudiusulised ütlevad: “Jumala käsi on kammitsetud!”
Nende käed on kammitsetud!
Ja nad on neetud selle eest, mida nad ütlevad!
Tõde on: Tema käed on täiesti avali, kulutamas, nagu Ta soovib.
Ja see, mida sulle sinu Isandalt alla on saadetud, suurendab paljusid neist vastuhakkamises ning eitamises.
Ja Me oleme nende vahele heitnud vaenulikkuse ning vihkamise kuni Ülestõusmispäevani.
Millal iganes nad süütavad sõjatule: Jumal kustutab selle ära.
Ja nad pingutavad maa peal korruptsiooniga.
Ja Jumal ei armasta korruptante.
5:65 Ja kui seadusetundjad vaid oleksid uskunud ning kaalutletud kartuses olnud, Me oleksime nende kurjuse neist eemaldanud ning pannud nad sisenema õndsuse aedadesse.
5:66 Ja kui nad oleksid ülal hoidnud Toorat, Gospelit ning seda, mis neile oli alla saadetud nende Isanda poolt, nad oleks söönud endi kohalt ning endi jalge alt.
Nende hulgas on kaalutlev kogukond, aga enamus neist teevad vaid kurja.
5:67 Oo, sõnumitooja!
Edasta see, mis sulle sinu Isandalt alla oli saadetud!
Ja kui sa seda ei tee, siis oled Tema sõnumi edastamata jätnud.
Ja Jumal kaitseb sind inimeste eest.
Jumal ei juhata neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
5:68 Ütle: “Oo, seadusetundjad!
Teil pole mitte millegi peal seista, kuni hakkate ülal hoidma Toorat, Gospelit ning seda, mida teile teie Isandalt alla oli saadetud”.
Ja paljusid neist suurendab üleastumises ning salgamises see, mis sulle sinu Isandalt alla oli saadetud.
Nii et ära tunne kurbust nende suhtes, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
5:69 Need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja need, kes on juudiusulised,
ja saabialased,
ja naatsaretlased
– kes iganes neist usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva ning õiglaseid tegusid teevad – neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
5:70 Me võtsime Iisraeli Lastelt pühaliku lepingu ning saatsime neile sõnumitoojad.
Millal iganes tuli nende juurde sõnumitooja sellega, mida nende hinged ei ihaldanud: osad neist nad salgasid ning osad neist nad tapsid.
5:71 Ja nad ei kaalutlenud, et see oli vahend usu salgamiseks, aga nad olid pimedad ning kurdid.
Seejärel Jumal pööras nende poole, aga paljud neist jätkasid pimedate ning kurtidena.
Jumal on Nägija selle suhtes, mida nad teevad.
5:72 Need on eitanud, kes ütlevad: “Jumal on Messias, Maarja poeg”.
Ja Messias ütles: “Oo, Iisraeli Lapsed!
Teenige Jumalat – minu Isandat ning teie Isandat”.
Kes iganes Jumalale partnerlust omistab, temale on Jumal aia keelanud ning tema saatuseks on tuli.
Ja üleastujatele pole seal abilisi.
5:73 Need on eitanud, kes ütlevad: “Jumal on kolmas kolmest.”
Ja seal pole jumalat peale Ühe Jumala!
Ja kui nad ei lakka nii ütlemast, puudutab valus karistus neid nende hulgast, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
5:74 Kas nad siis ei pööraks Jumala poole ning ei otsiks Tema andestust?
Ja Jumal on Andestav, Armulik.
5:75 Messias, Maarja poeg oli vaid sõnumitooja.
Sõnumitoojad olid tulnud ning läinud enne teda.
Ja tema ema oli tõetruu naine.
Nad mõlemad sõid toitu.
Vaata, kuidas Me neile tunnustähti selgitame.
Seejärel vaata, kuidas on nad eksitusse viidud.
5:76 Ütle: “Kas te teenite Jumala kõrval seda, millel pole jõudu teid ei kahjustada ega teile kasu tuua?”
Ja Jumal: Tema on Kuulja, Teadja.
5:77 Ütle: “Oo, seadusetundjad!
Ärge järgige oma süsteemis muud kui tõde ning ärge järgige nende inimeste tühiseid ihasid, kes olid eksitatud varem ning paljusid eksitasid.
Ja nad kaldusid tasaselt teelt kõrvale”.
5:78 Need Iisraeli Laste hulgast, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, olid neetud Taaveti ning Jeesuse, Maarja poja poolt.
Sest nad vastandusid ja astusid üle kõikide piirjoonte.
5:79 Nad ei keelanud üksteist sellest, mis on paheline, vaid nad tegid seda.
Kurjus oli see, mida nad tegid.
5:80 Sa näed paljusid neist võtmas liitlasi nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Kurjus on see, mida nende hinged neile ette on saatnud, sest nende peal on Jumala raev.
Ja karistuses elunevad nad selles igavesti.
5:81 Ja kui nad oleksid uskunud Jumalasse ning prohvetisse, ja sellesse, mis talle alla oli saadetud, siis nad poleks võtnud neid liitlastena.
Aga paljud neist on hoolimatult reetlikud.
5:82 Sa saad leidma, et suurima vaenulikkusega inimesed nende suhtes, kes hoiatust kuulda võtavad, on juudiusulised ning ebajumalakummardajad.
Ja sa saad leidma, et lähimad kiindumuses nende suhtes, kes hoiatust kuulda võtavad, on need, kes ütlevad: “Me oleme naatsaretlased”.
See on sellepärast, et nende hulgas on preestrid ning mungad, ja sellepärast, et nad ei ole ülbed.
5:83 Ja kui nad kuulavad seda, mida sõnumitoojale alla oli saadetud, näed sa nende silmi pisaratest üleujutatuna tingituna sellest, mida nad tõest ära tunnevad.
Nad ütlevad: “Meie Isand, me usume, seega pane meid kirja tunnistajate hulka”.
5:84 “Ja miks ei peaks me uskuma Jumalasse ning sellesse, mis meie juurde tõest tulnud on?
Ja me loodame, et meie Isand paneb meid sisenema koos õiglaste inimestega.”
5:85 Seega Jumal autasustas neid selle eest, mida nad ütlesid, aedadega millede all voolavad jõed.
Nad elunevad nendes igavesti.
Ja see on autasu heategijatele.
5:86 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: nemad on Põrgu kaaslased.
5:87 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge keelake häid asju, mida Jumal teile seaduslikuks teinud on,
ja ärge astuge üle – Jumal ei armasta üleastujaid.
5:88 Ja sööge sellest, millega Jumal teid varustanud on – hea ning seaduslikuga.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, kellele te usklikud olete.
5:89 Jumal ei noomi teid tühja kõne eest teie vannetes, aga Ta noomib teid selle eest, mida te läbi vande kokku lepite.
Nende tühistamiseks on kümne puuduse käes kannataja toitmine sellega, millega te keskmiselt oma pere toidate,
või et te riietate neid,
või et te vabastate orja.
Aga kellel iganes puuduvad vahendid, siis kolmepäevane paast.
See on vannete tühistamiseks, kui vannute.
Aga pidage oma vandeid.
Sedasi teeb Jumal teile selgeks oma tunnustähed, et võiksite olla tänulikud.
5:90 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Joobnuks tegevad ained,
ja õnnemängud,
ja altarid,
ja juhuslikkuse nooled
pole muu kui jäledus kuradi tööde hulgast.
Nii et vältige teda, et võiksite olla edukad.
5:91 Kurat soovib teie seas läbi joobnuks tegevate ainete ja õnnemängude vaid vaenulikkust ning vihkamist põhjustada, ja teid Jumala mäletamisest ning kohustuse täitmisest kõrvale juhtida.
Nii et kas saate olema eemale peletatud!
5:92 Ja kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale.
Ja olge teadvel.
Aga kui te ära pöörate, siis teadke, et Meie sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
5:93 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, ei tee valesti selles, mida nad söövad, kui nad kaalutletud kartuses on ja usuvad ning õiglaseid tegusid teevad.
Siis olge kaalutletud kartuses ning uskuge!
Siis olge kaalutletud kartuses ning tehke õiglaseid tegusid!
Ja Jumal armastab heategijaid.
5:94 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Jumal saab teid testima mõne ulukiga jahtimiseks, mis teie ning teie odade käeulatusse tulemas on, nii et Jumal võiks teada, kes kardab Teda seninägematuna.
Seejärel, kes iganes nüüdsest üle astub, siis temale saab olema valus karistus.
5:95 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge tapke ühtegi ulukit siis, kui piirangu all olete.
Ja kes iganes teist tapab selle ettekavatsetult, siis hüvitiseks tapetu eest on sama väärtus kariloomade hulgast, mille üle mõistku kohut kaks õiglast isikut teie hulgast, läbi juhendi, mis ulatub pahkluuni.
Või selle lunastamiseks olgu selle kasutamine selleks, et toita puuduse käes kannatajaid, samas ise sellest hoidudes – et ta võiks maitsta oma teo kurje tagajärgi.
Jumal andestab, mis on möödanik.
Aga kes iganes tagasi pöördub, siis Jumal maksab talle kätte.
Jumal on Võimas, võimeline kätte maksma.
5:96 Seaduslikuks on teile tehtud saak merest ning toit sellest, et seda naudinguga süüa – teile ning neile, kes reisivad.
Aga ebaseaduslik on teile saak maismaalt, seni kuni piirangu all olete.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, kelle juurde teid kokku kogutakse.
5:97 Jumal tegi pahkluu ning puutumatu ülistamiskoha elatise allikaks inimkonnale,
ja puutumatu kuu,
ja juhendi,
ja regulatsioonid.
See on nii, et te võiksite teada, et Jumal teab, mis on taevastes ning mis on maa peal, ja et Jumal on teadvel kõikidest asjadest.
5:98 Teadke, et Jumal on karm kättemaksus, ja et Jumal on Andestav, Armulik.
5:99 Sõnumitooja peal on vaid info edastamine.
Ja Jumal teab, mida te avaldate ning mida te varjate.
5:100 Ütle: “Halb ja hea ei ole samad”.
Isegi kui halva küllus sulle muljet avaldab.
Nii et olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, – oo, teie, kes intuitsiooni omate! – et võiksite olla edukad.
5:101 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge küsige asjade kohta, mis juhul, kui teile selgitatakse, teid kurvastaksid.
Aga kui te küsite nende kohta samas, kui Koraan on alla saadetud,
siis need saavad teile avaldatud.
Jumal annab nende eest andeks.
Ja Jumal on Andestav, Kaastundlik.
5:102 Inimesed enne teid on küsinud sama, seejärel nad muutusid eitajateks selles.
5:103 Jumal ei määranud ühtegi piirangut kariloomadega kombineerimise kohta,
või kariloomade rände kohta,
või nende kohta, kes kaksikuid sünnitavad,
või isase kaameli tööst vabastamise kohta
– aga inimesed, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, leiutasid valesid Jumala kohta.
Ja enamus neist ei juurdle.
5:104 Ja kui neile üteldakse: “Tulge selle juurde, mida Jumal on avaldanud ja sõnumitooja juurde”,
ütlevad nad: “Meile on piisav see,  millelt me oma isad leidsime”.
Isegi kui nende isad ei teadnud midagi ega olnud õigesti juhatatud?
5:105 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Te olete vastutavad iseendi eest.
Mitte keegi, kes on läinud eksiteele, ei saa teid kahjustada, kui teie õigesti juhatatud olete.
Jumala juurde on teie naasemine – teie kõigi – seejärel Ta annab teile teada, mida te tegite.
5:106 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui surm on ühele teist lähenemas ning tehakse testamenti, tuleb kahel õiglasel isikul teie hulgast olla tunnistajaks.
Või kahel tundmatul, kui olete maal rändamas ja surm lähenemas on.
Kui olete nende suhtes kahtluses, siis hoidke neid pärast kohustuse täitmist kinni ning las nad vannuvad:
“Jumala nimel, me ei vaheta seda ühegi hinna vastu, isegi kui see on lähedase sugulase poolt; ja me ei varja tunnistust Jumalale, muidu oleme patustajate hulgas.”
5:107  Aga kui seejärel avastatakse, et nad on esitanud valeväite, siis nende positsiooni peavad võtma kaks teist.
Kaks edumeelseimat nende hulgast, kes väite esitavad.
Ja las nad vannuvad: “Jumala nimel, meie tunnistus on rohkem tõetruu kui nende tunnistus; ja me pole patustanud, sel juhul peaksime olema üleastujate hulgast”.
5:108 See saab kallutama neid tooma korrektse tunnistuse või panema kartma, et võetakse vanded pärast nende vandeid.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes ning kuulake.
Ja Jumal ei juhata hoolimatult reetlikke inimesi.
5:109 Päev, mil Jumal sõnumitoojad kokku kogub.
Siis Ta ütleb: “Millise vastuse te saite?”
Nad ütlevad: “Meil pole selle kohta teadmist, Sina oled kõige seninägematu Teadja”.
5:110 Siis kui Jumal saab ütlema: “Oo, Jeesus, Maarja poeg!
Meenuta Minu õnnistusi sinule ning sinu emale, kui Ma sind Püha Vaimuga tugevdasin;
sa rääkisid inimestega hällis ning täiseas;
ja kui Ma õpetasin sulle seadust ning elutarkust,
ja Toorat ning Gospelit;
ja kui sa lõid savist linnu kuju, läbi Minu loa, seejärel sa puhusid sellesse ning see muutus linnuks, läbi Minu loa;
ja sa tervendasid pimedaid ning leeprahaigeid, läbi Minu loa;
ja kui sa tõid esile surnud, läbi Minu loa;
ja kui Ma Iisraeli Lapsi sinu suhtes vaos hoidsin, kui sa nende juurde koos selgete asitõenditega tulid;
seejärel need, kes nende hulgast hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, ütlesid: ´See on ilmselge maagia!´”
5:111 “Ja kui Ma jüngreid inspireerisin: `Uskuge Minusse ja Minu sõnumitoojasse!´,
ütlesid nad: ´Me usume, ole tunnistajaks, et oleme alistunud´.“
5:112 Ja kui jüngrid ütlesid: “Oo, Jeesus, Maarja poeg!
Kas sinu Isand on võimeline meile kaetud laua taevast alla saatma?”
Ta ütles: “Olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, kui olete usklikud”.
5:113 Nad ütlesid: “Me soovime sellest süüa,
ja et meie südamed leevendust saaksid,
ja et teada, et sa oled meile tõtt rääkinud,
ja et saaksime selle üle tunnistajateks olla”.
5:114 Jeesus, Maarja poeg ütles: “Oo, Jumal, meie Isand!
Saada meile alla kaetud laud taevast, et see saaks pidusöögiks meile, esimesest meie hulgas viimaseni meie hulgas, ja tunnustäheks Sinult.
Ja varusta meid, Sina oled parim varustajatest”.
5:115 Jumal ütles: “Ma saadan selle alla teile, seejärel, kes iganes teie hulgast pärast seda eitab, teda karistan Ma karistusega, millega Ma mitte kedagi teist kogu inimkonnast ei karista!”
5:116 Ja kui Jumal saab ütlema:
“Oo, Jeesus, Maarja poeg! Kas sa ütlesid inimestele:
`Võtke mind ja minu ema kaheks jumalaks Jumala kõrvale?´”
Ta saab ütlema: “Ülistus olgu Sulle!
See polnud mulle, et ütelda seda, milleks mul õigust polnud.
Kui ma oleksin seda ütelnud, siis Sa oleksid seda teadnud.
Sina tead, mis on minu hinges, aga mina ei tea, mis on Sinu hinges.
Sina oled Teadja seninägematu suhtes”.
5:117 “Ma ütlesin neile vaid seda, mida Sina mul ütelda käskisid:
´Teenige Jumalat – minu Isandat ning teie Isandat´.
Ja ma olin tunnistaja nende üle ajal, mil ma nende hulgas olin, aga siis kui Sa mu võtsid, olid Sina nende üle vaataja.
Ja Sina oled tunnistaja kõikidele asjadele”.
5:118 “Kui Sa neid karistad – nad on Sinu teenrid,
ja kui Sa neile andestad – Sa oled Suursugune, Elutark.”
5:119 Jumal saab ütlema:
“See on päev, mil tõetruud saavad kasu oma tõetruudusest, neil saavad olema aiad, millede all voolavad jõed.
Nad elunevad nendes igavesti“.
Jumal on nendega rahul ja nemad Temaga.
See on hiiglaslik saavutus.
5:120 Jumalale kuulub ülemvõim taevaste ning maa üle, ja kõige üle, mis nendes on.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.