49

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
49:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge pange oma arvamust ette poole Jumala ning Tema sõnumitooja arvamusest, aga olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Jumal on Kuulja, Teadev.
49:2 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge tõstke oma häält üle prohveti hääle ega hõigake temaga rääkides, nagu te üksteisele hõikate, et teie töid ei tehtaks tühisuseks ajal, mil te ei märka.
49:3 Need, kes madaldavad oma hääled Jumala sõnumitooja juuresolekul: sellised on need, kelle südamed on Jumal läbi vaadanud kaalutletud kartuse suhtes. Neil on andestus ning hiiglaslik autasu.
49:4 Need, kes sind teistest tubadest hüüavad: enamus neist ei juurdle.
49:5 Ja oleks nad olnud kannatlikud, kuni sa nende juurde välja tuled, see oleks olnud neile parem. Aga Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
49:6 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui hoolimatult reetlik toob teile mõne uudise: kontrollige üle, et te ei kahjustaks inimesi ignorantselt ega muutuks kahetsevaks selle tõttu, mida te tegite.
49:7 Ja teadke, et Jumala sõnumitooja on teie hulgas. Kui ta oleks teile kuuletumas enamikes olukordades, te oleksite kannatustes. Aga Jumal pani teid usku armastama ning ilustas selle teie südametes. Ja tegi eitamise, hoolimatu reetlikkuse ning vastandumise teile vastikuks. Sellised on ausameelsed.
49:8 Soosing ning arm on Jumalalt. Ja Jumal on Teadlik, Elutark.
49:9 Ja kui kaks gruppi usklikke isekeskis võitlevad: tehke asjad õigeks nende vahel. Ja kui üks neist rõhub teist: võidelge selle vastu, kes rõhub, kuni see naaseb Jumala korraldustele. Seejärel, kui see naaseb: tehke asjad õigeks nende vahel koos õiglusega. Ja olge erapooletud. Jumal armastab erapooletuid.
49:10 Usklikud on vennad, seega tehke asjad õigeks oma vendade vahel. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, et võiksite saavutada halastuse.
49:11 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärgu inimesed naeruvääristagu inimesi, see võib olla, et nad on paremad kui nemad. Ega naised naisi, see võib olla, et nad on paremad kui nemad. Ega ärge rääkige üksteisest halba ega solvake üksteist hüüdnimedega. Hoolimatu reetlikus pärast usku on halb. Ja kes iganes pole pöördunud kahetsemisele: sellised on patustajad.
49:12 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Hoiduge rohkest eeldamisest, sest osa eeldamisest on väärtegu.
Ja ärge spioneerige ega rääkige üksteisest kuulujutte. Kas mõnele teist meeldiks oma surnud venna liha süüa? Te jälestaksite seda.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Jumal on Pehmenev, Kõige Halastavam.

49:13 Oo, inimkond!
Me lõime teid mehest ning naisest ja tegime teid kogukondadeks ning suguharudeks, et võiksite üksteist teada.
Kõige auväärsemad teie seast Jumala silmis on need, kes on kõige rohkem kaalutletud kartuses: Jumal on Teadev, Ekspert.
49:14 Nomaadid ütlevad: “Me usume”.
Ütle: “Te pole uskunud, aga ütelge: ´Me alistume´, sest usk ei ole sisenenud teie südametesse. Aga kui te kuuletute Jumalale ning Tema sõnumitoojale, siis Ta ei lase mistahes teie tegudel raisku minna. Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.”
49:15 Usklikud on vaid need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse, seejärel ei kahtle ja pingutavad oma vara ning oma eludega Jumala teel. Sellised on tõetruud.
49:16 Ütle: “Kas te õpetaksite Jumalale enda doktriini, kui Jumal teab, mis on taevastes ning mis on maa peal? Ja Jumal teab kõiki asju”.
49:17 Nad arvavad selle teenena sulle, et nad alistuvad!
Ütle: “Ärge arvake oma alistumist teenena minule. Tõde on: Jumal on teile teenet osutamas, et Ta teid usule juhatab, kui olete tõetruud”.
49:18 Jumal teab taevaste ning maa nähtamatut. Ja Jumal näeb, mida te teete.