49

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
49:1 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
ärge pange oma arvamust üle Jumala ja Tema sõnumitooja arvamuse.
Aga olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Jumal on Kuulja, Teadev.
49:2 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
ärge tõstke oma häält üle prohveti hääle,
ega ärge rääkige temaga valjuhäälselt,
nagu te üksteisega valjuhäälselt räägite,
et teie töid ei tehtaks tühisuseks ajal, mil te ei märka.
49:3 Need, kes Jumala sõnumitooja juuresolekul endi hääled madaldavad,
nemad on need, kelle südameid Jumal on kaalutletud kartuse suhtes testitud.
Neile on andestuse ning hiiglasliku autasu.
49:4 Need, kes sind majade tagant hüüavad – enamus neist ei juurdle.
49:5 Ja kui nad oleksid kannatlikud olnud,
kuni sa nende juurde välja tuled,
oleks see neile parem olnud.
Aga Jumal on Andestav, Armulik.
49:6 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
kui hoolimatult reetlik tuleb teie juurde mõne uudisega,
kontrollige üle, et te ei kahjustaks inimesi tingituna ignorantsusest, ega muutuks kahetsevaks selle suhtes, mida teinud olete.
49:7 Ja teadke, et Jumala sõnumitooja on teie hulgas.
Kui ta oleks teile enamikes olukordades kuuletumas,
oleksite te kannatustes.
Aga Jumal pani teid usku kalliks pidama,
ja Ta ilustas selle teie südametes,
ja Ta pani teid vihkama eitamist, hoolimatut reetlikkust ning vastandumist.
Sellised on ausameelsed.
49:8 Soosing ning arm on Jumalalt.
Ja Jumal on Teadlik, Elutark.
49:9 Ja kui kaks gruppi usklikke omavahel võitlevad:
siis tee asjad õigeks nende vahel.
Aga kui üks neist rõhub teist,
siis võitle selle vastu, kes rõhub,
kuni see naaseb Jumala korraldustele.
Seejärel, kui see naaseb:
siis tee asjad õigeks nende vahel koos õiglusega.
Ja ole erapooletu,
Jumal armastab erapooletuid.
49:10 Usklikud on vennad,
nii et tee asjad õigeks oma vendade vahel.
Ja ole kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
et võiksid vastu võtta õnnistuse.
49:11 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
ärgu ühed inimesed teisi naeruvääristagu,
see võib olla, et nad on paremad kui nemad.
Ega naised teisi naisi,
see võib olla, et nad on paremad kui nemad.
Ega ärge rääkige üksteisest halba,
ega ärge solvake üksteist hüüdnimedega.
Hoolimatu reeturlikkus pärast usku on halb.
Ja kes iganes pole pöördunud kahetsemisele,
siis need on üleastujad.
49:12 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
hoiduge rohkest kahtlustamisest,
sest osa kahtlustamisest on vale.
Ja ärge spioneerige üksteise järgi,
ega ärge rääkige üksteist taga.
Kas keegi teist naudiks oma surnud venna liha söömist?
Te jälestaksite seda.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Jumal on Lunastaja, Armulik.
49:13 Oo, inimkond, Me lõime teid mehest ning naisest,
ja Me tegime teid rahvasteks ning suguharudeks,
et te üksteist teada võiksite.
Kõige auväärsemad teie seast Jumala silmis on need,
kes on kõige enam kaalutletud kartuses.
Jumal on Teadev, Ekspert.
49:14 Nomaadid ütlevad: “Me usume”.
Ütle: “Te pole uskunud, aga te peaksite ütlema: ´Me alistume´,
sest usk ei ole veel teie südametesse sisenenud”.
Aga kui te Jumalale ning Tema sõnumitoojale kuuletute,
siis Ta ei lase mistahes teie tegudel raisku minna.
Jumal on Andestav, Armulik.
49:15 Usklikud on vaid need,
kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse,
seejärel nad ei kahtle,
ja nad pingutavad oma vara ning oma eludega Jumala teel.
Sellised on tõetruud.
49:16 Ütle: “Kas te õpetaksite Jumalale enda süsteemi,
kui Jumal teab, mis on taevastes ning mis on maa peal?
Ja Jumal teab kõiki asju”.
49:17 Nad mõtlevad, et nad osutavad sulle teenet, et nad alistuvad!
Ütle: “Ärge mõtelge, et teie alistumine on teene minule.
Tõde on: Jumal on teile teenet osutamas, et Ta teid usule juhatab,
kui olete tõetruud”.
49:18 Jumal teab taevaste ning maa seninägematut.
Ja Jumal näeb, mida te teete.