48

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
48:1 Me andsime sulle selge võidu.
48:2 Et Jumal võiks andestada sulle sinu eelnevad üleastumised,
ning need, mis järgnevad,
ja täiustada oma armu sinu suunas,
ja sind sirgele teele juhatada.
48:3 Ja et Jumal võiks aidata sind võimsa abiga.
48:4 Tema see on, kes saatis alla hingerahu usklike südametesse,
et nad võiksid kasvada usus koos nende olemasoleva usuga.
Ja Jumalale kuuluvad taevaste ning maa jõud,
ja Jumal on Teadev, Elutark.
48:5 Et Ta võiks panna usklikud mehed ning usklikud naised
sisenema aedadesse, mille all voolavad jõed,
– nad elunevad nendes igavesti –
ja eemaldada neilt nende kurjuse.
Ja Jumala silmis on see hiiglaslik saavutus.
48:6 Ja karistada kõhklejaid mehi ning kõhklejaid naisi,
ja ebajumalakummardajatest mehi
ning ebajumalakummardajatest naisi;
neid, kes mõtlevad Jumala kohta kurje mõtteid.
Nende kurjus saab neile tagasi tulema;
ja Jumal on nende suhtes raevus,
ja on nad neednud,
ja on nad ette valmistanud Põrgu jaoks.
Ja kurjus on see teekonna lõpuna.
48:7 Ja Jumalale kuuluvad taevaste ning maa jõud.
Ja Jumal on Suursugune, Elutark.
48:8 Me saatsime su tunnistaja, rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
48:9 Et võiksite uskuda Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse,
ja Teda austada,
ja Tema suhtes aukartuses olla,
ja ülistada Teda hommikul ning õhtul.
48:10 Need, kes sinule ustavust vannuvad,
on õigupoolest vandumas ustavust Jumalale.
Jumala käsi on nende käte kohal.
Seejärel, kes iganes lubadusest taganevad,
taganevad lubadusest vaid iseenda hinge vastu.
Ja kes iganes täidab selle, mida ta enda peale võtnud on,
kui vande Jumalale:
siis temale saab Ta andma hiiglasliku autasu.
48:11 Need kes olid maha jäetud nomaadidest, saavad sulle ütlema:
“Me olime seotud meie omandi ning meie perekondadega,
nii et küsi andestust meie jaoks”.
Nad räägivad oma keeltega seda, mida pole nende südametes.
Ütle: “Kes saab teile milleski abiks olla Jumala vastu,
kui Ta kavatseks teile kannatusi või kavatseks teile kasu tuua?”
Tõde on: Jumal on täielikult Teadvel kõigest, mida te teete.
48:12 Tõde on: te arvasite, et sõnumitooja ning usklikud
ei naase kunagi oma perekondade juurde.
Ja see oli tehtud teie südametele meeldiv näima.
Ja te mõtlesite halvimaid mõtteid,
ja te olete riknenud inimesed.
48:13 Ja kes iganes ei usu Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse,
siis Me oleme ette valmistanud põrgutule neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
48:14 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ta andestab, kellele iganes ta soovib,
ja Ta karistab, keda iganes Ta soovib.
Jumal on Andestav, Armulik.
48:15 Need, kes olid maha jäetud,
saavad ütlema siis, kui sa teele asud, et sõjasaaki korjata:
“Lase meil sulle järgneda!”
Nad otsivad, et muuta Jumala sõna.
Ütle: “Te ei järgne meile;
see on see, mida Jumal eelnevalt ütelnud on”.
Seejärel nad ütlevad: “Tõde on: sa oled meie suhtes kade”.
Tõde on: nad ei mõista, välja arvatud vähest.
48:16 Ütle neile, kes nomaadidest maha jäetud olid:
“Te saate olema kokku kogutud inimeste vastu,
kes omavad suurt võimsust.
Te saate nendega võitlema või nad saavad alistuma.
Kui te siis kuuletute, annab Jumal teile hea autasu,
aga kui te ära pöörate, nagu te varem ära pöörasite,
siis karistab Ta teid valusa karistusega”.
48:17 Ei ole mingit süüd pimeda peal,
ega ole mingit süüd sandi peal,
ega ole mingit süüd haige peal.
Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale,
tema paneb Ta sisenema aedadesse, mille all voolavad jõed.
Ja kes iganes ära pöörab, teda karistab Ta valusa karistusega.
48:18 Jumal oli rahul usklikega,
kes sulle puu all truudust vandusid.
Ja Ta teadis, mis nende südametes oli,
nii et Ta saatis nende peale alla hingerahu,
ja autasustas neid lähedase võiduga.
48:19 Ja rikkaliku sõjasaagiga, mille te võtsite.
Jumal on Suursugune, Elutark.
48:20 Jumal lubab teile palju sõjasaake, mida te võtate.
Ja Ta kiirendas seda teie jaoks,
ja hoidis tagasi inimeste käed teist,
et see võiks olla tunnustäheks usklikele,
ja et Ta võiks teid sirgele teele juhatada.
48:21 Ja teised, üle kelle teil jõudu polnud, neid hõlmas Jumal.
Ja Jumalal on võim üle kõikide asjade.
48:22 Ja oleks need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
teiega võidelnud, oleksid nad ära pööranud ning põgenenud.
Seejärel poleks nad leidnud ei liitlast ega abilist.
48:23 Jumala süsteem nende hulgas, kes olid olnud varem.
Ja sa ei saa leidma Jumala süsteemis mitte ühtegi muutust.
48:24 Ja Tema see on, kes nende käed teist tagasi hoidis,
ja teie käed nendest,
purustamise üsas,
pärast seda, kui Ta teid nende üle võidukateks teinud oli.
Ja Jumal on Nägija selle üle, mida te teete.
48:25 Nad on need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid ning teid puutumatust ülistamiskohast kõrvale juhtisid.
Ja see, mis pidi juhtuma, oli tõkestatud aset leidmast.
(Ja kui poleks olnud usklikke mehi ning usklikke naisi,
kellest teie ei teadnud, ja keda te oleksite võinud jalge alla trampida…
Seejärel oleks teie peale nende tõttu häbiplekk langenud ilma teadmisteta.)
Et Jumal võiks panna sisenema enda armu sisse, keda Ta soovib.
Oleksid nad olnud eraldatud,
siis Me oleksime karistanud nende hulgast valusa karistusega neid,
kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid.
48:26 Kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
olid oma südametes üles seadnud fanaatilise põlguse
– ignorantse fanaatilise põlguse –
saatis Jumal oma sõnumitooja ning usklike peale alla hingerahu,
ja mõjustas nende peale sõna kaalutletud kartusest;
ja nad olid sellele vägagi õigustatud ning selle väärilised.
Ja Jumal on täielikult teadvel kõikidest asjadest.
48:27 Jumal on kinnitanud oma sõnumitooja nägemuse tõe olevat:
“Te saate sisenema puutumatusse ülistamiskohta
– Jumala soovil – turvaliselt,
pead raseeritud ning lõigatud,
mitte kartes”.
Ja Ta teadis seda, mida teie ei teadnud.
Ja Ta määras lisaks sellele võidu, mis lähedal.
48:28 Ta on saatnud oma sõnumitooja koos juhatuse
ning tõe-süsteemiga,
et Ta võiks lasta sel avalduda üle kõikide teiste süsteemide.
Ja Jumalast piisab tunnistajana.
48:29 Muhamed on Jumala sõnumitooja.
Ja need, kes on koos temaga, on ateistide suhtes karmid,
aga omavahel armulikud.
Sa näed neid alandlikena, alistunutena,
otsimas Jumala soosingut ning meelehead.
Nende eraldusmärk nende nägudel kui tulemus alistumisest.
Selline on nende näide Tooras.
Ja nende näide Gospelis on nagu seeme,
mis hargneb laiali ning muutub jämedaks,
ja see seisab sirgelt oma tüvel, pakkudes silmailu vaatajatele.
Et Ta võiks ateiste nende läbi raevu ajada.
Jumal on lubanud andestuse
ning hiiglasliku autasu neile nende hulgast,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.