47

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
47:1 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ja Jumala tee hülgavad –
Ta juhib nende tegemised eksitusse.
47:2 Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad
ning õiglaseid tegusid teevad,
ja usuvad sellesse, mis oli alla saadetud Muhamedile,
– sest see on tõde nende Isandalt –
Ta eemaldab neilt nende kurjuse ning seab õigeks nende seisundi.
47:3 See on sellepärast, et need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
järgivad tühisust,
samas kui need, kes hoiatust kuulda võtavad,
järgivad tõde oma Isandalt.
Sedasi toob Jumal inimestele esile nende näited.
47:4 Ja kui te kohtute nendega, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
siis lööge kaeladesse.
Kui te olete nad põhjalikult kinni sidunud, siis tugevdage köidikud.
Seejärel kas armuandmine või lunaraha, kuni sõda lõpeb.
Oleks Jumal soovinud, Tema üksi võinuks neid võita,
aga Ta testib teid sedasi läbi üksteise.
Mis puutub nendesse, kes Jumala teel maha lüüakse,
Ta ei lase nende tegudel kunagi raisku minna.
47:5 Ta saab neid juhatama ning teeb õigeks nende seisundi.
47:6 Ja paneb nad sisenema aeda, millest Ta nad teadlikuks on teinud.
47:7 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
kui te aitate Jumalat, aitab Tema teid
ning teeb kindlaks teie jalgealuse.
47:8 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on – neile on viletsus.
Ja Ta juhib nende tegemised eksitusse.
47:9 Sest nad vastanduvad sellele, mida Jumal alla saatis,
seega Ta teeb nende tööd tühisuseks.
47:10 Kas nad pole rännanud maa peal, et näha,
milline oli lõpp neile, kes olid enne neid?
Jumal hävitas nad.
Ja neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
on selle sarnane.
47:11 Sest Jumal on Heategija nendele, kes hoiatust kuulda võtavad,
samas kui neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
pole heategijat.
47:12 Jumal paneb need,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad,
sisenema aedadesse, mille all voolavad jõed.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, on iseennast nautimas
ning söömas, nagu kariloomad söövad,
ja tuli on neile koduks.
47:13 Ja kui palju oleme Me hävitanud linnasid, mis olid tugevamad kui sinu linn, mis sind välja ajas!
Ja neil pole abilist.
47:14 On siis tema, kes on selgetel asitõenditel oma Isandalt,
nagu tema, kellele tema kurjad teod ilustatud on,
ja kes järgnevad oma tühistele ihadele?
47:15 Näide aiast, mis on lubatud neile, kes kaalutletud kartuses on:
seal on jõed riknematust veest,
ja jõed muutumatu maitsega piimast,
ja jõed joovastavatest ainetest, naudinguna joojatele,
ja jõed puhastatud meest.
Ja neil on selles kõiksugused viljad,
ning andestus nende Isandalt.
Kas nende näide on selline, nagu näide nendest,
kes igavesti tules elunevad,
ja kellele antakse juua keevat vedelikku,
mis nende sisikonna lõhki kisub?
47:16 Ja nende hulgas on mõned, kes sind kuulavad.
Kui nad sinu juurest välja lähevad, ütlevad nad neile, kellele on antud teadmised: “Mis see oli, mida ta just ütles?”
Sellised on need, kelle südamed Jumal kinni kattis.
Ja nad järgivad oma tühiseid ihasid.
47:17 Ja need, keda on õigesti juhatatud –
Ta suurendab neid juhatuses,
ja annab neile nende kaalutletud kartuse.
47:18 Kas nad on ootamas, et Tund neile ootamatult tuleks?
Aga selle tingimused on juba täidetud!
Nii et mis kasu on neile – kui see neile tuleb –
nende meeldetuletusest?
47:19 Ja tea, et pole jumalust peale Jumala,
ja küsi andestust enda üleastumiste eest,
ja usklike meeste ning usklike naiste eest.
Ja Jumal teab teie tulemisi ning minemisi, ja teie eluaset.
47:20 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad:
“Oh, kui vaid üks peatükk alla saadetaks!”
Seejärel, kui üks selgesõnaline peatükk alla saadetakse,
ja selles tapmist mainitakse,
näed sa neid, kelle südameis on haigus,
vaatamas sind pilguga, nagu ühel, kes surma poolt üle võetud.
Nii et häda neile!
47:21 Kuulekus ning asjakohane kõne!
Ja kui olukord on otsustatud, siis see oleks neile parim, kui nad Jumalale tõesed oleksid.
47:22 Nii et kas te ehk – kui te ära pöörate – teete korruptsiooni maa peal ning katkestate oma perekonna sidemed?
47:23 Sellised on need, keda Jumal on neednud.
Seejärel Ta tegi nad kurdiks ning pimestas nende nägemise.
47:24 Kas nad siis ei kaalutleks Koraani hoolega!
Või kas nende südamete peal on lukud?
47:25 Need, kes pööravad oma seljad pärast seda,
kui juhatus neile selgeks oli tehtud –
neid on ahvatlenud kurat,
ja on lubanud neile tähtaja pikendust.
47:26 Sest nad ütlesid neile,
kes olid vastandunud sellele, mida Jumal alla saatis:
“Me kuuletume teile osades asjades.”
Aga Jumal teab nende saladusi.
47:27 Nii et kuidas saab see olema siis, kui inglid neid võtavad,
lüües nende nägusid ning selgasid?
47:28 Sest nad järgisid seda, mis Jumalat vihastas,
ja vastandusid sellele, mis Talle meeldis.
Seega, Ta tegi nende tegemised tühisuseks.
47:29 Või kas need, kelle südameis on haigus,
arvavad, et Jumal ei too esile nende kurjasid mõtteid?
47:30 Ja oleks Me soovinud, Me oleksime neid sulle näidanud,
nii et sa teaksid neid nende omaduste järgi.
Aga sa saad neid teadma nende kõne tooni järgi.
Ja Jumal teab teie tegemisi.
47:31 Ja Me saame teid testima,
kuni Me teame teie hulgast püüdlejaid ning kannatlikke.
Ja Me saame testima teie väiteid.
47:32 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ja Jumala tee hülgavad,
ja sõnumitooja suhtes vaenulikud on
– pärast seda, kui juhatus neile selgeks on tehtud –
nad ei kahjusta Jumalat kõige vähimaski.
Aga Ta teeb tühisuseks nende tegemised.
47:33 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale.
Ja ärge tehke oma tegemisi tühisuseks.
47:34 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ja Jumala tee hülgavad,
seejärel surevad ateistidena,
neile Jumal ei andesta.
47:35 Seega ärge vaibuge ning kutsuge alistumisele,
sest teie olete ülimad.
Ja Jumal on koos teiega ning ei lahuta teid teie saavutustest.
47:36 Selle maailma elu on vaid mäng ning kõrvalejuhtimine.
Aga kui te usute ja kaalutletud kartuses olete,
siis Ta annab teile teie autasud ning ei küsi teilt teie jõukust.
47:37 Ja kui Ta seda teilt küsimas oleks ning teid survestaks,
siis te muutuksite ihneteks,
ja teie peidetud kurjus saaks olema paljastatud.
47:38 Siin te olete, olles kutsutud Jumala teel kulutama,
seejärel on teie hulgas tema, kes on ihne.
Ja kes iganes on ihne, on ihne vaid iseenda vastu.
Ja Jumal on Vaba Vajadusest.
Ja teie olete vaesed.
Ja kui te pöörate ära, siis asendab Ta teid teistsuguste inimestega.
Ja nemad ei saa olema teie sarnased.