47

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
47:1 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ja hülgavad Jumala tee – Ta juhib nende tegemised eksitusse.
47:2 Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad ja usuvad sellesse, mis oli alla saadetud Muhamedile – sest see on tõde nende Isandalt – Ta eemaldab neilt nende kurjuse ning seab õigeks nende seisundi.
47:3 See on sellepärast, et need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
järgivad tühisust, samas kui need, kes hoiatust kuulda võtavad, järgivad tõde oma Isandalt.
Sedasi toob Jumal inimestele esile nende näited.
47:4 Ja kui te kohtute nendega, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
siis lööge kaeltesse. Kui te olete nad põhjalikult kinni sidunud, siis tugevdage köidikud. Seejärel, kas arm pärast seda või lunaraha kuni sõda lõpeb.
Oleks Jumal soovinud, Tema üksi võinuks neid võita, aga Ta testib teid sedasi läbi üksteise. Mis puutub nendesse, kes Jumala teel maha löödakse, Ta ei lase nende tegudel mitte kunagi raisku minna.
47:5 Ta juhatab neid ning teeb õigeks nende seisundi
47:6 ja paneb nad sisenema aeda, millest Ta nad teadlikuks on teinud.
47:7 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui te aitate Jumalat, aitab Tema teid ning teeb kindlaks teie jalgealuse.
47:8 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on: neile on viletsus.
Ja Ta juhib nende tegemised eksitusse,
47:9 sest nad vastanduvad sellele, mida Jumal alla saatis. Seega Ta teeb nende tööd tühisuseks.
47:10 Kas nad pole rännanud maa peal, et näha, milline oli lõpp neile, kes olid enne neid? Jumal hävitas nad. Ja neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on selle sarnane.
47:11 Sest Jumal on Heategija nendele, kes hoiatust kuulda võtavad, samas kui neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, pole heategijat.
47:12 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, naudivad endid ning söövad, nagu kariloomad söövad. Ja tuli on koduks neile.
47:13 Ja kui palju oleme Me hävitanud linnasid, mis olid tugevamad kui sinu linn, mis sind välja ajas!
Ja neil pole mitte ühtegi abilist.
47:14 On siis tema, kes on selgetel asitõenditel oma Isandalt, nagu tema, kellele tema kurjad teod ilustatud on ning kes järgneb oma tühistele ihadele?
47:15 Näide aiast, mis on lubatud neile, kes kaalutletud kartuses: seal on jõed riknematust veest,
ja jõed muutumatu maitsega piimast,
ja jõed joovastavatest ainetest naudinguna joojatele,
ja jõed puhastatud meest.
Ja neil on selles kõiksugused viljad ning armuandmine nende Isandalt.
Kas nende näide on selline, nagu näide nendest, kes igavesti tules elunevad ning kellele antakse juua keevat vedelikku, mis nende sisikonna lõhki kisub?
47:16 Ja nende hulgas on mõned, kes sind kuulavad. Kui nad sinu juurest välja lähevad, ütlevad nad neile, kellele on antud teadmised: “Mis see oli, mida ta just ütles?”
Sellised on need, kelle südamed Jumal kinni kattis. Ja nad järgivad oma tühiseid ihasid.
47:17 Ja need, keda on õigesti juhatatud – Ta suurendab neid juhatuses ning annab neile nende kaalutletud kartuse.
47:18 Kas nad on ootamas, et Tund neile ootamatult tuleks? Aga selle tingimused on juba täidetud!
Nii et mis kasu on neile – kui see neile tuleb – nende meeldetuletusest?
47:19 Ja tea, et pole jumalat peale Jumala. Ja küsi andestust enda üleastumisele ja usklikele meestele ning usklikele naistele.
Ja Jumal teab teie tulemisi ning minemisi ja teie eluaset.
47:20 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad: “Oh, et kui vaid üks peatükk alla saadetaks!”
Seejärel, kui üks selgesõnaline peatükk alla saadetakse ning selles tapmist mainitakse, näed sa neid, kelle südameis on haigus, vaatamas sind pilguga, nagu ühel, kes surma poolt üle võetud.
Nii et häda neile!
47:21 Kuulekus ning asjakohane kõne!
Ja kui olukord on otsustatud, siis see oleks neile parim, kui nad Jumalale tõesed oleksid.
47:22 Nii et kas te ehk – kui te ära pöörate – teete korruptsiooni maa peal ning katkestate oma perekonna sidemed?
47:23 Sellised on need, keda Jumal on neednud. Seejärel Ta tegi nad kurdiks ning pimestas nende nägemise.
47:24 Kas nad siis ei kaalutleks Koraani hoolega! Või kas nende südamete peal on lukud?
47:25 Need, kes pööravad oma seljad pärast seda, kui juhatus neile selgeks oli tehtud: kurat on neid ahvatlenud ja neile tähtaja pikendust andnud,
47:26 sest nad ütlesid neile, kes olid vastandunud sellele, mida Jumal alla saatis: “Me kuuletume teile osades asjades.”
Aga Jumal teab nende saladusi.
47:27 Nii et kuidas saab see olema siis, kui inglid neid võtavad, lüües nende nägusid ning selgasid,
47:28 sest nad järgisid seda, mis Jumalat vihastas ning vastandusid sellele, mis Talle meeldis? Seega, Ta tegi nende tegemised tühisuseks.
47:29 Või kas need, kelle südameis on haigus, arvavad, et Jumal ei too esile nende kurje mõtteid?
47:30 Ja oleks Me soovinud, Me oleksime neid sulle näidanud, nii et sa teaksid neid nende eraldusmärkide järgi. Aga sa saad neid teadma nende kõne tooni järgi. Ja Jumal teab teie tegemisi.
47:31 Ja Me saame teid testima, kuni Me teame teie hulgast püüdlejaid ning kannatlikke.
Ja Me saame testima teie väiteid.
47:32 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on ning Jumala tee hülgavad ja sõnumitooja suhtes vaenulikud on – pärast seda kui juhatus neile selgeks on tehtud – nad ei kahjusta Jumalat kõige vähimatki. Aga Ta teeb tühisuseks nende tegemised.
47:33 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale ja ärge tehke tühisuseks oma tegemisi.
47:34 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning hülgavad Jumala tee, seejärel surevad ateistidena: Jumal ei anna neile armu.
47:35 Seega ärge pehmenege ning kutsuge alistumisele, sest teie olete ülimad. Ja Jumal on koos teiega ning ei lahuta teid teie saavutustest.
47:36 Selle maailma elu on vaid mäng ning kõrvalejuhtimine. Aga kui te usute ja olete kaalutletud kartuses, siis Ta annab teile teie autasud ega küsi teilt teie jõukust.
47:37 Ja kui Ta seda teilt küsimas oleks ning teid survestaks, siis te muutuksite ihneteks ning teie peidetud kurjus saaks paljastatud.
47:38 Siin te olete, olles kutsutud Jumala teel kulutama, seejärel on teie hulgas tema, kes on ihne. Ja kes iganes on ihne: ta on vaid ihne iseenda vastu.
Ja Jumal on Vaba Vajadusest.
Ja teie olete vaesed.
Ja kui te ära pöörate, Ta asendab teid teistsuguste inimestega. Seejärel nad ei saa olema teie sarnased.