46

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
46:1 HM.
46:2 Järkjärguline seaduse alla saatmine on Jumalalt, Võimsalt, Elutargalt.
46:3 Me lõime taevad ning maa ja kõik, mis nende vahel, vaid tões ning kindlaksmääratud ajaks. Aga need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, pööravad ära sellest, millega neid hoiatatakse.
46:4 Ütle: “Olete te kaalutlenud, kelle poole te Jumala kõrval hüüdmas olete? Näidake mulle, mida nad maa peal loonud on!
Kui neil on kaasosalus taevastes, siis tooge mulle määrus varasemast või mingi jälg teadmistest, kui olete tõetruud”.
46:5 Ja kes on kaugemal eksituses kui need, kes selle asemel, et hüüda Jumalat, hüüavad selliste poole, kes ei vasta nende hüüetele kuni Ülestõusmispäevani ning on täielikult teadmatuses nende hüüetest!
46:6 Ja kui inimkond kogutakse, saavad nad olema vaenlased neile ning nende teenistuse salgajad.
46:7 Ja siis kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, tõe kohta, siis kui see nende juurde tuleb: “See on ilmselge maagia!”
46:8 Või nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud!”
Ütle: “Kui ma olen selle välja mõtelnud, siis te ei saa mind Jumala vastu vähimatki kaitsta. Ta teab kõige paremini, mida te selle kohta ütlete. Temast piisab tunnistajana minu ning teie vahele. Ta on Andestav, Kõige Halastavam”.
46:9 Ütle: “Ma ei ole mitte midagi uut sõnumitoojate hulgas. Ja ma ei tea, mis juhtub minu või teiega. Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on. Ja ma olen vaid selge hoiataja”.
46:10 Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui see on Jumalalt ning te seda eitate? Ja tunnistaja Iisraeli Laste hulgast oli tunnistanud selle sarnasust. Ja tema uskus, samas kui teie olete ülbed”.
Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
46:11 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad nende kohta, kes hoiatust kuulda on võtnud: “Oleks see hea olnud, nad poleks jõudnud selleni enne meid”.
Ja kui nad pole võimelised sellest juhatust saama, ütlevad nad: “See on üks iidne vale!”
46:12 Ja enne seda oli Moosese seadus kui näidis ning halastus.
Ja see on kinnitav määrus – araabia keeles – et see võiks hoiatada neid, kes valet tegemas ning tuua rõõmusõnumeid heategijatele,
46:13 neile, kes ütlevad: “Meie Isand on Jumal” ja on seejärel õiglased: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
46:14 Sellised on aia kaaslased, nad elunevad igavesti selles autasuna selle eest, mida nad tegid.
46:15 Ja Me nõuame inimestelt head käitumist oma vanemate suunas. Tema ema kandis teda raskustega ning sünnitas ta raskustega. Ja tema kandmine ning võõrutamine on kolmkümmend kuud.
Kui ta on jõudnud täisikka ning on saanud neljakümne aastaseks, ütleb ta: “Minu Isand, suuna mind olema tänulik armu eest, millega Sa mind ning mu vanemaid soosinud oled ja töötama õigluses Sinule meelepäraselt. Ja tee õigust läbi minu mu järglaste suhtes. Ma pööran Sinu poole pattukahetsevana ning olen nendest, kes alistunud”.
46:16 Sellised on need, kellelt Me aktsepteerime parima sellest, mida nad tegid ning jätame tähelepanemata nende kurjuse. Aia kaaslaste hulgas. Lubadus tõest, mis neile lubati.
46:17 Ja tema, kes ütleb oma vanematele: “Ptüi! Kas te lubate mulle, et mind äratatakse surnuist üles kui põlvkonnad on tulnud ning läinud enne mind?”
Samal ajal kui nad Jumala abi otsivad: “Häda sulle! Usu! Jumala lubadus on tõde”.
Seejärel ta ütleb: “See pole muu kui vana aja legendid!”
46:18 Sellised on need, kelle peale sõna siduvaks muutub seoses džinnide ning inimeste kogukondadega, mis olid tulnud ja läinud enne neid. Nad on kaotajad.
46:19 Ja kõigile on tasemed selle eest, mida nad tegid, et Ta võiks tasuda neile täiel määral nende tegude eest. Ja neile ei tehta ülekohut.
46:20 Ja päeval, mil neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, tulele paljastatakse: “Te jätsite maha enda head asjad selle maailma elus ning otsisite naudingut selles. Ja sel päeval tasutakse teile häbiväärse karistusega kuna olite uhked maa peal ilma põhjuseta. Ja selle eest, et olite hoolimatult reetlikud”.

46:21 Ja meenuta ´Aadi venda, siis kui ta oma inimesi tuulest tekkivate liivaluidete eest hoiatas – ja hoiatajad olid tulnud ning läinud enne teda – “Ärge teenige mitte kedagi peale Jumala. Ma kardan teile hiiglasliku päeva karistust!”
46:22 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde, et meid meie jumalatest ära pöörata? Siis too meie peale see, mida sa meile lubamas oled, kui oled nendest, kes tõtt räägivad!”
46:23 Ta ütles: “Teadmine on vaid koos Jumalaga. Ja ma edastan teile selle, millega mind saadetud on, aga ma näen, et te olete ignorantsed inimesed”.
46:24 Seejärel, kui nad nägid seda kui massiivset pilve enda orgudele lähenemas, ütlesid nad: “See on massiivne pilv, mis meile väga vajaliku vihma toob!”
Ei, see on see, mida te kiirendada palusite: elajalik tuul, milles valus karistus,
46:25 hävitamas kõik asjad läbi oma Isanda korralduse.
Seejärel leidis nad hommik. Seal polnud näha mitte midagi peale nende eluasemete. Sedasi autasustame Me kurja tegevaid inimesi.
46:26 Ja Me olime nad sisse seadnud seal, kus Me ei ole teid sisse seadnud. Ja Me andsime neile kuulmise, nägemise ning südamed, aga nende kuulmine, nägemine ning südamed ei olnud neile abiks mitte milleski, sest nad salgasid Jumala tunnustähti. Ja neid ümbritses see, mida nad nöökisid.
46:27 Ja Me hävitasime linnad teie ümber ning seletasime lahti tunnustähed, et nad võiksid naaseda.
46:28 Oh, et neid vaid oleksid aidanud need, keda nad olid võtnud Jumala kõrvale jumalateks vahendina läheduse saavutamiseks! Ei, nad hülgasid nad.
Ja selline oli nende vale ning see, mida nad leiutanud olid.

46:29 Ja kui Me sinu juurde seltskonna džinne juhatasime, et lasta neil kuulata Koraani: kui nad selle kohalolus olid, ütlesid nad: “Kuulake tähelepanelikult!” Ja kui see lõpetatud oli, naasesid nad oma rahva juurde, et neid hoiatada.
46:30 Nad ütlesid: “Oo, meie inimesed! Me saime kuulda määrust, mis on alla saadetud pärast Moosest. See kinnitab seda, mis selle käte vahel on, juhatamas tõe juurde ning sirgele teele”.
46:31 “Oo, meie rahvas! Vastake Jumala juurde kutsujale ning uskuge Temasse. Siis Ta andestab teie üleastumised ning päästab teid valusast karistusest.”
46:32 Ja kes iganes ei vasta Jumala juurde kutsujale: ta ei saa põgeneda maa peal ning tal pole mitte ühtegi liitlast Tema kõrval.
Sellised on ilmses eksituses.
46:33 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Jumal, kes oli loonud taevad ning maa ja ei olnud nende loomisest väsinud, on võimeline andma elu surnutele?
Jah, tõepoolest – Jumal on võimeline tegema kõiki asju.
46:34 Ja päeval, mil neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, tulele paljastatakse: “Kas see pole siis tõde?”, saavad nad ütlema: “Jah, tõepoolest, meie Isanda nimel!”
Ta saab ütlema: “Siis maitske karistust selle eest, mida te eitasite!”
46:35 Seega ole kannatlik nagu tugeva tahtejõuga sõnumitoojad enne sind kannatlikud olid ning ära otsi neile kiirendamist.
Päeval, mil nad näevad seda, mida neile lubatakse, saab see olema, nagu nad oleksid oodanud vaid ühe tunni ühest päevast.
Info edastamine!
Siis kas saab olema hävitatud keegi peale hoolimatult reetlike inimeste?