46

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
46:1 HM.
46:2 Seaduse järkjärguline alla saatmine Jumalalt, Võimsalt, Elutargalt.
46:3 Me lõime taevad ning maa ja kõik, mis nende vahel vaid tões ning kindlaksmääratud ajaks. Aga need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, pööravad ära sellest, millega neid hoiatatakse.
46:4 Ütle: “Olete te kaalutlenud, mida te hüüate Jumala kõrval? Näidake mulle, mida on nad loonud maast! Või kas neil on kaasosalus taevastes? Tooge mulle mõni määrus varasemast või mingigi jälg teadmistest, juhul kui peaksite olema tõetruud”.
46:5 Ja kes on kaugemal eksituses kui need, kes hüüavad Jumala kõrval neid kes ei vasta nende hüüetele kuni Ülestõusmispäevani ning nende hüüetest teadmatuses on!
46:6 Ja siis kui inimkond kogutakse, saavad nad olema vaenlased neile ning nende teenistuse eitajad.
46:7 Ja siis kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, tõe kohta, siis kui see nende juurde tuleb: “See on ilmselge maagia!”
46:8 Või kas nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud”?
Ütle: “Juhul kui ma olen selle välja mõtelnud, siis te ei saa mind Jumala vastu vähimatki kaitsta. Ta teab kõige paremini, mida te selle suhtes ütlete. Temast piisab tunnistajana minu ning teie vahele. Ja Ta on Andestav, Kõige Halastavam”.
46:9 Ütle: “Ma pole mitte midagi uut sõnumitoojatest. Ja ma ei tea, mida tehakse minuga ega teiega. Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on. Ja ma pole muud kui vaid selge hoiataja”.
46:10 Ütle: “Olete te kaalutlenud: juhul kui see on Jumalalt ning te ei usu sellesse? Ja tunnistaja Iisraeli Lastest tunnistab selle sarnasust. Ja tema uskus, samas kui teie olete ülbed”.
Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
46:11 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad nende kohta, kes hoiatust kuulda võtavad: “Juhul kui see oleks hea olnud, nad poleks jõudnud selleni enne meid”.
Ja siis kui nad pole võimelised sellest juhatust saama, ütlevad nad: “See on üks iidne vale!”
46:12 Ja varasemast Moosese seadus: juhatus ning halastus.
Ja see on kinnitav määrus – araabia keeles – hoiatus neile, kes valet tegemas ning rõõmusõnumid heategijaile.
46:13 Need, kes ütlevad: “Meie Isand on Jumal”, seejärel on õiglased: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
46:14 Sellised on aia kaaslased, elunedes selles igavesti autasuna selle eest, mida nad tegid.
46:15 Ja Me nõuame inimestelt head käitumist oma vanemate suunas. Tema ema kandis teda raskustega ning tõi ta esile raskustega. Ja tema kandmine ning võõrutamine on kolmkümmend kuud.
Siis kui ta on jõudnud täisikka ning on saanud neljakümne aastaseks, ütleb ta: “Minu Isand, suuna mind olema tänulik armu eest, millega Sa mind ning mu vanemaid soosinud oled ja töötama õigluses Sinule meelepäraselt. Ja tee õigust läbi minu mu järglaste seas. Ma pööran Sinu poole pattukahetsevana ning olen nendest, kes alistunud”.
46:16 Sellised on need, kellelt Me aktsepteerime parima sellest, mida nad tegid ja jätame tähelepanemata nende kurjuse. Aia kaaslaste seas. Lubadus tõest, mis neile lubati.
46:17 Ja tema, kes ütleb oma vanematele: “Ptüi teile mõlemale! Kas lubate mulle, et mind tuuakse esile? Ja põlvkonnad enne mind on juba lahkunud.”
Samal ajal kui nad Jumala abi otsivad: “Häda sulle! Usu! Jumala lubadus on tõde”.
Seejärel ta ütleb: “See pole muu kui iidsed legendid!”
46:18 Sellised on need, kelle peal muutub siduvaks sõna, mis antud varem lahkunud kogukondadele džinnidest ning inimestest. Nad on kaotajad.
46:19 Ja kõigile on tasemed selle eest, mida nad tegid. Ja et Ta võiks tasuda neile täielikult nende tegude eest. Ja neile ei tehta ülekohut.
46:20 Ja päev, mil need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, tulele paljastatakse: “Te jätsite maha enda head asjad selle maailma elus ning otsisite naudingut selles. Seega sel päeval teid autasustatakse alandamise karistusega kuna olite uhked maa peal ilma põhjuseta ja kuna olite hoolimatult reetlikud”.

46:21 Ja meenuta ´Aadi venda, siis kui ta hoiatas oma inimesi tuulest tekkivate liivaluidete eest – ja hoiatajad olid tulnud ning läinud enne teda ja pärast teda – “Ärge teenige mitte kedagi peale Jumala. Ma kardan teile hiiglasliku päeva karistust!”
46:22 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde, et eksitada meid ära meie jumalatest? Siis too meile see, mida meile lubamas oled, juhul kui peaksid olema nendest, kes tõtt räägivad!”
46:23 Ta ütles: “Teadmine on vaid koos Jumalaga. Ja ma edastan teile selle, millega mind saadetud on, aga ma näen, et te olete ignorantsed inimesed”.
46:24 Siis kui nad nägid seda massiivse pilvena endi orgudele lähenemas, ütlesid nad: “See on massiivne pilv, mis meile vihma toob!”
Ei: see on see, mida te kiirendada palusite, elajalik tuul, milles valus karistus,
46:25 hävitamas kõik asjad läbi oma Isanda korralduse.
Seejärel leidis nad hommik. Seal polnud näha mitte midagi peale nende eluasemete. Sedasi autasustame Me kurja tegevaid inimesi.
46:26 Ja Me olime nad sisse seadnud seal, kus Me ei ole teid sisse seadnud. Ja Me andsime neile kuulmise, nägemise ning südamed, aga nende kuulmine, nägemine ning südamed ei tulnud neile kasuks mitte milleski siis kui nad olid salgamas Jumala tunnustähti. Ja neid ümbritses see, mida nad nöökisid.
46:27 Ja Me hävitasime selle, mis ümbritseb teid linnadest.
Ja Me seletasime lahti tunnustähed, et nad võiksid naaseda.
46:28 Oh, et neid vaid oleksid aidanud need, keda nad olid võtnud Jumala kõrvale jumalateks vahendina lähenemiseks!
Ei: nad hülgasid nad.
Ja selline oli nende vale ning see, mida nad leiutanud olid.

46:29 Ja siis kui Me juhatasime sinu juurde seltskonna džinne Koraani kuulama.
Siis kui nad selle kohalolus olid, ütlesid nad: “Kuulake tähelepanelikult!”
Ja siis kui see oli lõpetatud, naasesid nad oma inimeste juurde hoiatama.
46:30 Nad ütlesid: “Oo, meie inimesed! Me saime kuulda määrust, mis alla saadetud pärast Moosest, kinnitamas seda, mis selle käte vahel, juhatamas tõe juurde ning sirgele teele”.
46:31 “Oo, meie inimesed! Vastake Jumala juurde kutsujale ning uskuge Temasse. Ta andestab teile teie üleastumised ning kaitseb teid valusa karistuse eest.”
46:32 Ja kes iganes ei vasta Jumala juurde kutsujale: ta ei saa põgeneda maa peal ning talle pole Tema kõrval mitte ühtegi liitlast.
Sellised on ilmses eksituses.
46:33 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Jumal, Tema kes lõi taevad ning maa, ja ei väsinud nende loomisest, on võimeline andma elu surnutele?
Jah, tõepoolest – Jumal on võimeline tegema kõiki asju.
46:34 Ja päeval, mil neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, tulele paljastatakse: “Kas see pole siis tõde?”, saavad nad ütlema: “Jah, tõepoolest, meie Isanda nimel!”
Ta saab ütlema: “Siis maitske karistust selle eest, et te eitasite!”
46:35 Seega, ole kannatlik nagu tugeva tahtejõuga sõnumitoojad enne sind kannatlikud olid ning ära otsi neile kiirendamist.
Päeval, mil nad näevad seda, mida neile lubatakse, saab see olema nagu nad oleksid oodanud vaid ühe tunni ühest päevast.
Info edastamine!
Siis kas saab olema hävitatud kedagi peale hoolimatult reetlike inimeste?