46

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
46:1 HM.
46:2 Järk-järguline ilmutus seadusest on Jumalalt,
Suursuguselt, Elutargalt.
46:3 Me lõime taevad ja maa ning kõik, mis nende vahel, vaid tões,
ja kindlaksmääratud ajaks.
Aga need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
pööravad ära sellest, millega neid hoiatatakse.
46:4 Ütle: “Olete te kaalutlenud,
kelle poole te Jumala kõrval hüüdmas olete?
Näidake mulle, mida nad maa peal loonud on!
Kui neil on kaasosalus taevastes,
siis tooge mulle määrus varasemast,
või mingi jälg teadmistest,
kui olete tõetruud”.
46:5 Ja kes on kaugemal eksituses kui need,
kes selle asemel, et hüüda Jumalat, hüüavad selliste poole,
kes ei vasta nende hüüetele kuni Ülestõusmispäevani,
ja on täielikult teadmatuses nende hüüetest!
46:6 Ja kui inimkond kogutakse,
saavad nad olema vaenlased neile,
ja nende teenistuse salgajad.
46:7 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse,
ütlevad need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
tõe kohta, kui see nende juurde tuleb:
“See on ilmselge maagia!”
46:8 Või nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud!”
Ütle: “Kui ma olen selle välja mõtelnud,
siis te ei saa mind Jumala vastu vähimatki kaitsta.
Ta teab kõige paremini, mida te selle kohta ütlete.
Temast piisab tunnistajana minu ning teie vahele.
Ta on Andestaja, Armuline”.
46:9 Ütle: “Ma ei ole midagi uut sõnumitoojate hulgas,
ja ma ei tea, mis juhtub minu või teiega.
Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on.
Ja ma olen vaid selge hoiataja”.
46:10 Ütle: “Olete te kaalutlenud:
kui see on Jumalalt ning te seda eitate?
Ja tunnistaja Iisraeli Laste hulgast oli tunnistanud selle sarnasust.
Ja tema uskus, samas kui teie olete ülbed”.
Jumal ei juhata üleastuvaid inimesi.
46:11 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ütlevad nende kohta, kes on hoiatust kuulda võtnud:
“Oleks see hea olnud, nad poleks jõudnud selleni enne meid”.
Ja kui nad pole võimelised sellest juhatust saama,
ütlevad nad: “See on üks iidne vale!”
46:12 Ja enne seda oli Moosese seadus kui näidis ning õnnistus.
Ja see on kinnitav määrus, araabia keeles,
et see võiks hoiatada neid, kes on valet tegemas,
ja tuua rõõmusõnumeid heategijatele.
46:13 Need, kes ütlevad: “Meie Isand on Jumal”,
ja on seejärel õiglased:
neil pole vaja karta ega saa nad kahetsema.
46:14 Need on aia elanikud,
nad elunevad selles autasuna selle eest, mida nad tegid.
46:15 Ja Me kirjutasime inimesele ette
hea asjaajamise oma vanemate suhtes.
Tema ema kandis teda raskustega ning sünnitas ta raskustega,
ja tema kandmine ning võõrutamine on kolmkümmend kuud.
Kui ta on jõudnud täisikka ning on saanud neljakümne aastaseks,
ütleb ta: “Minu Isand, suuna mind olema tänulik õnnistuste eest,
millega Sa mind ning mu vanemaid soosinud oled,
ja töötama õigluses Sinule meelepäraselt.
Ja tee õigust läbi minu mu järglaste suhtes.
Ma pöördun Sinu poole pattukahetsevana,
ja ma olen nende hulgast, kes alistunud”.
46:16 Nemad on need, kellelt Me aktsepteerime parima sellest, mida nad tegid
ja vaatame üle nende kurjusest.
Aia elanike hulgas.
Lubadus tõest, mis neile lubatud on.
46:17 Ja tema, kes ütleb oma vanematele: “Ptüi!
Kas te lubate mulle, et mind äratatakse surnuist üles,
kui põlvkonnad on tulnud ning läinud enne mind?”
Samal ajal, kui nad Jumala abi otsivad:
“Häda sulle! Usu! Jumala lubadus on tõde”.
Seejärel ta ütleb: “See pole muu kui vana aja legendid!”
46:18 Nemad on need, kelle peale sõna siduvaks muutus
seoses džinnide ning inimeste kogukondadega,
mis olid tulnud ja läinud enne neid.
Nemad on kaotajad.
46:19 Ja kõigile on tasemed selle eest, mida nad tegid,
et Ta võiks tasuda neile täiel määral nende tegude eest.
Ja neile ei tehta ülekohut.
46:20 Ja Päeval, mil neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid,
tulele paljastatakse:
“Te jätsite maha enda head asjad selle maailma elus,
ja otsisite naudingut selles.
Ja sel päeval tasutakse teile häbiväärse karistusega,
kuna olite uhked maa peal ilma põhjuseta,
ja selle eest, et olite hoolimatult reetlikud”.
46:21 Ja meenuta ´Aadi venda,
kui ta oma inimesi tuulest tekkivate liivaluidete eest hoiatas
– ja hoiatajad olid tulnud ning läinud enne teda –
“Ärge teenige kedagi peale Jumala,
ma kardan teile hiiglasliku päeva karistust!”
46:22 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde,
et meid meie jumalatest ära pöörata?
Siis too meie peale see, mida sa meile lubamas oled,
kui oled nende hulgast, kes tõtt räägivad!”
46:23 Ta ütles: “Teadmine on vaid koos Jumalaga.
Ja ma edastan teile selle, millega mind saadetud on.
Siiski, ma näen, et te olete ignorantsed inimesed”.
46:24 Seejärel, kui nad nägid seda kui massiivset pilve
enda orgudele lähenemas, ütlesid nad:
“See on massiivne pilv, mis meile väga vajalikku vihma toob!”
Ei, see on see, mida te kiirendada palusite –
elajalik tuul, milles on valus karistus.
46:25 Hävitamas kõik asjad oma Isanda korralduse kohaselt.
Seejärel leidis nad hommik.
Seal polnud näha midagi peale nende eluasemete.
Sedasi tasume Me kurja tegevatele inimestele.
46:26 Ja Me olime nad sisse seadnud seal,
kus Me ei ole teid sisse seadnud.
Ja Me andsime neile kuulmise, nägemise ning südamed.
Aga nende kuulmine, nägemine ning südamed
ei olnud neile abiks mitte milleski,
sest nad hülgasid Jumala tunnustähed,
ja ümbritses neid see, mida nad nöökisid.
46:27 Ja Me hävitasime linnad teie ümber,
ja seletasime lahti tunnustähed, et nad võiksid naaseda.
46:28 Oh, kui vaid neid oleks aidanud need,
keda nad Jumala kõrvale jumalateks võtnud olid,
kui vahendina saavutamaks lähedust!
Ei, nad hülgasid nad.
Ja selline oli nende vale ning see, mida nad leiutanud olid.
46:29 Ja kui Me sinu juurde seltskonna džinne juhtisime,
et lasta neil kuulata Koraani:
kui nad selle kohalolus olid, ütlesid nad: “Kuulake tähelepanelikult!”
Ja kui see lõpetatud oli, naasesid nad oma inimeste juurde,
et neid hoiatada.
46:30 Nad ütlesid: “Oo, meie inimesed,
me saime kuulda määrust, mis on alla saadetud pärast Moosest,
see kinnitab seda, mis selle käte vahel on,
juhatamas tõe juurde ning sirgele teele”.
46:31 “Oo, meie inimesed, vastake Jumala juurde kutsujale,
ja uskuge Temasse.
Siis Ta andestab teie patud ning päästab teid valusast karistusest.”
46:32 Ja kes iganes ei vasta Jumala juurde kutsujale,
ta ei saa põgeneda maa peal,
ja tal pole ühtegi liitlast Tema kõrval.
Sellised on ilmses eksituses.
46:33 Kas nad ei ole kaalutlenud,
et Jumal, kes oli loonud taevad ning maa
ja ei olnud nende loomisest väsinud,
on võimeline andma elu surnutele?
Jah, tõepoolest – Jumal on võimeline tegema kõiki asju.
46:34 Ja Päeval, mil need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid,
tulele paljastatakse: “Kas see pole siis tõde?”,
saavad nad ütlema: “Jah, tõepoolest, meie Isanda nimel!”
Ta saab ütlema: “Siis maitske karistust selle eest, mida te eitasite!”
46:35 Seega ole kannatlik,
nagu tugeva tahtejõuga sõnumitoojad enne sind kannatlikud olid,
ja ära otsi neile kiirendamist.
Päeval, mil nad näevad seda, mida neile lubatakse, saab see olema,
nagu nad oleksid oodanud vaid ühe tunni ühest päevast.
Teabe edastamine!
Siis kas hävitatakse seal keegi peale hoolimatult reetlike inimeste?