45

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
45:1 HM.
45:2 Järk-järguline ilmutus seadusest on Jumalalt,
Suursuguselt, Elutargalt.
45:3 Taevastes ning maal on tunnustähed usklike jaoks.
45:4 Ja teie loomises
ning elukates, keda Ta maa peale laiali hajutab,
on tunnustähed inimestele, kes on kindlad.
45:5 Ja öö ning päeva vaheldumises,
ja selles, mida Ta saadab alla andidena taevast,
– et anda seeläbi elu maale pärast selle surma –
ja tuulte lähetamises
on tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
45:6 Need on Jumala tunnustähed,
Me retsiteerime neid sulle tões.
Siis millisesse jutustusse, peale Jumala ja Tema tunnustähtede, nad usuvad?
45:7 Häda igale patusele petjale.
45:8 Ta kuuleb Jumala tunnustähti talle retsiteeritavat,
seejärel jätkab ülbuses, just nagu ta poleks neid kuulnud!
Seejärel anna talle uudiseid valusast karistusest.
45:9 Ja kui ta midagi Meie tunnustähtedest teab,
teeb ta need pilkamiseks.
Sellistel on alandav karistus.
45:10 Neid on ootamas Põrgu.
Ja see, mida nad teenisid, sellest ei piisa neile mitte millekski,
ega nendest, keda nad liitlastena Jumala kõrvale võtavad.
Ja neil on hiiglaslik karistus.
45:11 See on juhatus!
Ja need, kes oma Isanda tunnustähti eitavad,
neile on kannatus valusast nuhtlusest.
45:12 Jumal see on, kes tegi mere teile teenistusvalmiks,
et laevad võiksid sellel sõita läbi Tema korralduse,
ja et te võiksite otsida Tema andidest,
ja et võiksite olla tänulikud.
45:13 Ja Ta tegi teile teenistusvalmiks selle, mis on taevastes,
ja selle, mis on maal – kõik Temalt.
Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
45:14 Ütle nendele, kes hoiatust kuulda võtavad:
“Andestage neile, kes Jumala päevi ei oota”.
Et Ta võiks autasustada inimesi selle eest, mida nad teenivad.
45:15 Kes iganes teeb õiglast tööd – see on tema hingele.
Ja kes iganes teeb kurja – see on selle vastu.
Seejärel tuuakse teid tagasi teie Isanda juurde.
45:16 Ja Me andsime Iisraeli Lastele seaduse, hindamisvõime ning prohvetipõlve,
ja Me varustasime neid heade asjadega,
ja Me soosisime neid üle kogu inimkonna.
45:17 Ja andsime neile selged asitõendid korraldusest.
Ja nad läksid lahkarvamustele alles pärast seda,
kui teadmine nendeni oli jõudnud,
tingituna sektantlikust fanatismist endi seas.
Sinu Isand otsustab nende vahel Ülestõusmispäeval
selle suhtes, milles nad lahkarvamusel olid.
45:18 Seejärel oleme Me korralduse teele seadnud sinu:
järgi seda!
ja ära järgi nende tühiseid ihasid, kes ei tea.
45:19 Nad ei saa sind Jumala vastu mitte milleski aidata.
Ja üleastujad on üksteisele liitlased.
Ja Jumal on nende liitlane, kes on kaalutletud kartuses.
45:20 See on vahend intuitsiooniks inimkonnale,
ja juhatus,
ja õnnistus inimestele, kes on kindlad.
45:21 Kui need, kes teevad kurja,
eeldavad, et Me kohtleme neid samamoodi
nagu neid, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
nende käesolevas elus ning nende surmas:
siis armetu on see, kuidas nad hindavad.
45:22 Ja Jumal lõi taevad ning maa tões,
ja nii, et iga hing võiks olla tasustatud selle eest, mida ta teenis,
ja neile ei tehta ülekohut.
45:23 Oled sa siis kaalutlenud teda,
kes võttis oma jumalana oma tühise iha?
Ja Jumal saatis ta eksiteele vastavalt teadmistele,
ja kattis kinni tema kuulmise ning tema südame,
ja seadis loori tema silmadele.
Siis kes saaks teda juhatada, peale Jumala?
Kas te siis ei võtaks kuulda!
45:24 Ja nad ütlevad: “On vaid meie selle maailma elu,
me sureme ja me elame ning meid hävitab vaid aeg.”
Aga neil pole mingit teadmist selle kohta.
Nad vaid oletavad.
45:25 Ja kui neile Meie selgeid tunnustähti retsiteeritakse,
on nende ainsaks argumendiks ütelda:
“Siis too tagasi meie esiisad, kui oled tõetruu”.
45:26 Ütle: “Jumal annab teile elu,
seejärel Ta annab teile surma,
seejärel Ta kogub teid Ülestõusmispäevale, milles pole kahtlust.
Aga enamus inimesi ei tea”.
45:27 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja Päev, mil Tund tuleb,
sel Päeval need, kes tühisust järgisid, saavad olema kaotanud.
45:28 Ja sa saad nägema igat kogukonda oma põlvedel.
Iga kogukond kutsutud tema määruse juurde.
“Sel Päeval saate olema tasustatud selle eest, mida te tegite”.
45:29 “See Meie määrus räägib teie vastu tões.
Me salvestasime kõik, mida te tegite.”
45:30 Mis puutub nendesse,
kes hoiatust kuulda võtsid ning õiglaseid tegusid tegid,
nende Isand paneb nad sisenema enda õnnistusse.
Selline on selge saavutus.
45:31 Ja mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid:
“Kas Meie tunnustähti ei retsiteeritud teile?
Aga te olite ülbed ning kurja tegevad inimesed!”
45:32 Ja kui üteldi: “Jumala lubadus on tõde,
nagu on ka Tund, mille suhtes pole kahtlust”,
ütlesite te : “Me ei tea, mis Tund on!
Me oleme täis oletusi selle suhtes”.
Ja: “Me ei ole veendunud”.
45:33 Ja nende poolt tehtu kurjus saab neile ilmsiks,
ja nad saavad olema ümbritsetud sellest, mida nad varem nöökisid.
45:34 Ja neile üteldakse: “Sel Päeval Me unustame teid,
just nagu teie selle enda Päeva kohtumise unustasite.
Ja teie eluase on tuli,
ja teil ei saa olema abilisi”.
45:35 “See on sellepärast,
et te võtsite Jumala tunnustähed nöökimiseks
ja selle maailma elu eksitas teid.”
Nii et sel Päeval nad ei välju sellest
ega lasta neil teha parandusi.
45:36 Ja Jumalale kuulub kiitus;
Taevaste Isand!
Ja Maa Isand!
Kogu Inimkonna Isand.
45:37 Ja Temale kuulub ausära taevastes ning maal.
Ta on Suursugune, Elutark.