45

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
45:1 HM.
45:2 Seaduse järkjärguline alla saatmine Jumalalt, Võimsalt, Elutargalt.
45:3 Taevastes ning maal: tunnustähed usklikele.
45:4 Ja teie loomises, ja mida Ta levitab liikuvatest elukatest: tunnustähed inimestele, kes kindlad.
45:5 Ja öö ning päeva vaheldumises, ja selles, mida Ta saadab alla taevast varustamisena, et anda seeläbi elu maale pärast selle surma, ja tuulte lähetamises: tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
45:6 Need on Jumala tunnustähed, Me retsiteerime neid sulle tões.
Siis millisesse jutustusse peale Jumala ning Tema tunnustähtede nad usuvad?
45:7 Ebaõnnestub iga väärtegusid tegev petis,
45:8 kes kuuleb Jumala tunnustähti endale retsiteeritavat, seejärel jätkab ülbelt, justnagu ta poleks neid kuulnud!
Nii et edasta talle sõnum valusast karistusest!
45:9 Ja siis kui ta teab midagi Meie tunnustähtedest, teeb ta need pilkamiseks. Sellistele on alandav karistus.
45:10 Neid on ootamas põrgu. Ja neile ei ole kasuks tulemas see, mida nad olid välja teeninud millestki; ega see, mida nad olid võtnud Jumala kõrvale liitlastena. Ja neile on hiiglaslik karistus.
45:11 See on juhatus! Ja need, kes eitavad oma Isanda tunnustähti, neile on karistus valusast nuhtlusest.
45:12 Jumal see on, kes tegi teenistusvalmiks teile mere, et laevad võiksid sellel seilata, läbi Tema korralduse, ja et võiksite otsida Tema heldekäelisusest, ja et võiksite olla tänulikud.
45:13 Ja Ta tegi teenistusvalmiks teile kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal – kõik Temalt. Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
45:14 Ütle neile, kes hoiatust kuulda võtavad: “Andestage neile, kes ei oota Jumala päevi”, et Ta võiks autasustada inimesi selle eest, mida nad välja teenivad.
45:15 Kes iganes teeb õiglast tööd: see on tema hingele.
Ja kes iganes teeb kurja: see on selle vastu.
Seejärel tuuakse teid tagasi teie Isanda juurde.

45:16 Ja Me andsime Iisraeli Lastele seaduse ja hindamisvõime ja prohvetipõlve ja varustasime neid headest asjadest ja soosisime neid üle kogu inimkonna
45:17 ja andsime neile selged asitõendid korraldusest.
Ja nad ei läinud lahkarvamusele, välja arvatud pärast seda, kui teadmised olid nendeni jõudnud, tingituna sektantlikust fanatismist nende vahel.
Sinu Isand otsustab nende vahel Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles nad lahkarvamusel olid.

45:18 Seejärel seadsime Me sinu ühe määratud tee peale, nii et järgi seda! Ja ära järgi nende tühiseid ihasid, kes ei tea.
45:19 Nad ei saa mitte kunagi sulle abiks olla Jumala vastu mitte milleski.
Ja patustajad on liitlased üksteisele.
Ja Jumal on nende liitlane, kes kaalutletud kartuses.
45:20 See on vahend intuitsiooniks inimkonnale, ja juhatus ning halastus inimestele, kes kindlad.
45:21 Või kas eeldavad need, kes teevad kurja, et Me kohtleme neid nende käesolevas elus ning nende suremises samamoodi kui neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad? Armetu on see, kuidas nad hindavad.
45:22 Ja Jumal lõi taevad ning maa tões, ja et iga hing võiks saada autasustatud selle eest, mida ta välja teenib. Ja neile ei tehta ülekohut.
45:23 Oled sa kaalutlenud teda, kes võttis oma jumalaks oma tühise iha? Ja Jumal saatis ta eksiteele vastavalt teadmistele ja kattis kinni tema kuulmise ning tema südame ja seadis loori tema silmadele. Seejärel kes saaks teda juhatada peale Jumala?
Kas te siis ei võtaks kuulda!
45:24 Ja nad ütlevad: “On vaid meie selle maailma elu, me sureme ning me elame ja meid hävitab vaid aeg.”
Aga neil pole selle kohta mitte mingit teadmist. Nad vaid oletavad.
45:25 Ja siis kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse, on nende ainsaks argumendiks ütelda: “Too tagasi meie esiisad, juhul kui peaksid olema tõetruu”.
45:26 Ütle: “Jumal annab teile elu, seejärel Ta annab teile surma, seejärel Ta kogub teid Ülestõusmispäevale, milles pole kahtlust”.
Aga enamus inimesi ei tea.
45:27 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja päev, mil Tund saabub: sel päeval on tühisuse järgijad kaotuses.
45:28 Ja sa näed igat kogukonda oma põlvedel, iga kogukond kutsutud oma määruse juurde. Sel päeval autasustatakse teid selle eest, mida te tegite.
45:29 See Meie määrus räägib teie vastu tões. Me salvestasime kõik, mida te tegite.
45:30 Mis puutub neisse, kes hoiatust kuulda võtsid ning õiglaseid tegusid tegid: nende Isand paneb nad sisenema enda halastusse. Selline on selge saavutus.
45:31 Ja mis puutub neisse, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed: “Kas Meie tunnustähti ei retsiteeritud teile? Aga te olite ülbed ning kurja tegevad inimesed!”
45:32 “Ja siis kui üteldi: ´Jumala lubadus on tõde, samuti Tund, mille suhtes pole kahtlust´, ütlesite te: ´Me ei tea, mis on Tund! Me oleme täis oletusi selle kohta´ ja: ´Me ei ole veendunud´.”
45:33 Ja nende tehtud tegude kurjus saab neile ilmne olema.
Ja nad saavad olema ümbritsetud sellest, mida nad varem nöökisid.
45:34 Ja neile üteldakse: “Sel päeval Me unustame teid, nagu teie unustasite selle enda päeva kohtumise. Ja teie eluase on tuli. Ja teile pole mitte ühtegi abilist”.
45:35 “See on sellepärast, et te võtsite Jumala tunnustähed nöökimiseks ning selle maailma elu eksitas teid.”
Nii et sel päeval nad ei välju sellest ega lasta neil teha parandusi.
45:36 Ja Jumalale on kogu kiitus. Taevaste Isand! Ja Maa Isand! Kogu Inimkonna Isand!
45:37 Ja Temale on ausära taevastes ning maal. Ja Ta on Võimas, Elutark.