43

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
43:1 HM.
43:2 Selge seaduse nimel!
43:3 Me tegime selle araabiakeelse retsiteeringuna/Koraanina, et võiksite kasutada mõistust.
43:4 Ja see on seaduse põhialuses Meie kohalolus, ülistatud ning täis elutarkust.
43:5 Kas peaksime ära pöörama teilt meeldetuletuse kuna olete inimesed, kes ülemäärast teevad?
43:6 Ja kui palju prohveteid Me varasematele inimestele saatnud oleme!
43:7 Ja neile ei tulnud mitte ühtegi prohvetit ilma, et nad teda nöökinud poleks.
43:8 Ja Me oleme hävitanud nendest võimsamaid.
Ja näide eelmistest inimestest on juba antud.
43:9 Ja kui sa neilt küsid: “Kes lõi taevad ning maa?”, ütlevad nad: “Need lõi Suursugune, Teadlik”.
43.10 Üks, kes tegi maa teile voodiks ning asetas teile sellesse rajad, et võiksite olla õigesti juhatatud.
43:11 Ja Üks, kes saadab alla taevast vee mõõdetud kogustes. Ja Me taaselustame seeläbi surnud maa. Niisamuti saate ka teie olema esile toodud.
43:12 Ja Üks, kes lõi kõik paaridena.
Ja tegi teile laevad ning kariloomad, millel te sõidate,
43:13 et võiksite võtta oma kohad nende selgadel.
Siis meenutage oma Isanda armu kui nende peal oma kohad võtate, ja ütelge: “Ülistus olgu Temale, kes selle meie jaoks teenistusvalmiks on teinud! Ja meie ei allutanud neid”.
43:14 “Ja me: oma Isanda juurde oleme tagasi minemas.”
43:15 Aga nad omistasid Talle Tema enda sulaste hulgast portsioni.
Inimene on üks ilmselge lipitseja.
43:16 Või kas Ta võttis sellest, mida Ta loob, tütred ning valis teile pojad?
43:17 Ja siis kui ühele neist antakse rõõmusõnumeid sellest, mille sarnast ta Kõikvõimsale omistab, muutub tema nägu tumedaks ja ta surub alla kahetsust:
43:18 “Mida! Üks, kes kasvatatakse üles kaunistuste hulgas ega ole abiks konfliktis!”
43:19 Ja nad teevad inglid – need, kes ise Kõikvõimsa sulased – naissoost! Olid nad tunnistajateks nende loomisele?
Nende tunnistus salvestatakse ning neid hakatakse küsitlema.
43:20 Ja nad ütlevad: “Oleks Kõikvõimas soovinud, me poleks neid teeninud”. Neil pole selle kohta mitte mingit teadmist. Nad räägivad vaid valesid.
43:21 Või kas Me andsime neile määruse enne seda, millest nad kinni hoiavad?
43:22 Tõde on: nad ütlevad: “Me leidsime oma isad ühes kogukonnas ning neid täpselt järgides oleme me õigesti juhatatud”.
43:23 Ja sarnaselt, Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi linna mitte ühtegi hoiatajat muidu, kui et selle ülikülluslikud ütlesid: “Me leidsime oma isad ühes kogukonnas ning neid täpselt järgides oleme me õigesti juhatatud”.
43:24 Ta ütles: “Isegi kui ma toon teile parema juhatuse kui see, millelt te leidsite oma isad?”
Nad ütlesid: “Me eitame seda, millega sind on saadetud”.
43:25 Seega Me võtsime nad kättemaksuga.
Seejärel, näe, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujatele.
43:26 Ja kui Abraham ütles oma isale ning oma inimestele: “Ma olen süütu sellest, mida teie teenite,”
43:27 “välja arvatud Temast, kes mind algatas, ja Tema saab mind juhatama.”
43:28 Ja Ta tegi selle sõnaks, mis jäi kestma tema järglaste hulka, et nad võiksid naaseda.
43:29 Tõde on: Ma andsin nautida neile ning nende isadele kuni neile tuli tõde ning selge sõnumitooja.
43:30 Ja kui neile tuli tõde, ütlesid nad: “See on maagia ning me eitame seda!”
43:31 Ja nad ütlesid: “Oh, kui vaid see Koraan/retsiteering olnuks avaldatud mõnele suurmehele kahest linnast!”
43:32 Kas see on nemad, kes sinu Isanda halastust laiali jagavad?
Meie jagame nende vahel laiali nende elatise selle maailma elus.
Ja tõstame mõndasid neist üle teiste järkudes, et mõned neist võiksid kasutada teiste tööjõudu.
Aga sinu Isanda halastus on parem kui see, mida nad kokku kuhjavad.
43:33 Ja kui see ei oleks, et inimkond saab üheks kogukonnaks, Me oleksime määranud temale, kes eitab Kõikvõimsat, hõbedast katused nende elamutele ning trepid läbi mille tõusta.
43:34 Ja nende elamutele uksed, ja voodid, millel lesida,
43:35 ja kaunistused.
Ja kõik see on vaid selle maailma elu nauding.
Ja Pärastelu koos teie Isandaga on neile, kes kaalutletud kartuses.
43:36 Ja tema, kes on pime Kõikvõimsa meenutamises, Me määrame talle kuradi ning ta on talle lähedane kaaslane.
43:37 Ja nad juhivad nad teelt ära.
Aga nad arvavad, et nad on õigesti juhatatud!
43:38 Kuni kui ta Meie juurde tuleb, ta ütleb: “Oleks, et minu ja sinu vahel oleks kahe ida kaugus! Milline kuri lähedane kaaslane!”
43:39 See ei tooks sulle sel päeval kasu, sest sa oled valet teinud. Te olete partnerid karistuses.
43:40 Saad sa panna kurti kuulma? Või saad sa juhatada pimedat või teda, kes ilmses eksituses?
43:41 Ja kas Me võtame su ära (seejärel Me saadaksime nende peale kättemaksu)
43:42 või Me näitame sulle seda, mida Me neile lubame (Me oleme kõikvõimsad nende üle):
43:43 hoia tugevasti kinni sellest, mida sulle inspireeritud on. Sa oled sirgel teel.
43:44 Ja see on meeldetuletus sulle ning sinu inimestele. Ja teid hakatakse küsitlema.
43:45 Ja küsi Meie sõnumitoojatelt, keda Me saatsime enne sind, kas Me oleme määranud jumalaid, keda lisaks Kõikvõimsale teenida?

43:46 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtedega Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde.
Nii et ta ütles: “Ma olen sõnumitooja Kogu Inimkonna Isandalt”.
43:47 Ja kui ta tõi neile Meie tunnustähed, nad naersid nende üle.
43:48 Ja iga tunnustäht, mida Me neile näitasime, oli suurem kui eelmine.
Ja Me võtsime neid kannatustega, et nad võiksid naaseda.
43:49 Ja nad ütlesid: “Oo, sina, maag! Hüüa oma Isandat meie jaoks tõotuse pärast, mille Ta sulle andis. Seejärel me saame olema õigesti juhatatud.”
43:50 Aga kui Me neilt karistuse eemaldasime, siis nad taganesid oma lubadusest.
43:51 Ja Fir´awn hüüdis oma inimesi, üteldes: “Oo, mu inimesed! Kas siis kaubanduse keskuse ülemvõim ei ole minu? Ja need jõed minu all voolamas? Kas te siis ei näe!”
43:52 “Olen mina parem või on see, kes on põlatud ning kellest vaevu aru võib saada?”
43:53 “Oh, kui talle oleks vaid kuldsed käevõrud valatud! Või oleks vaid inglid koos temaga tulnud kui toetajad!”
43:54 Nii et ta veenis oma inimesi ning nad kuuletusid talle. Nad olid ühed hoolimatult reetlikud inimesed.
43:55 Nii et kui nad Meid vihastanud olid, võtsime Me nad kättemaksuga ning uputasime nad kõik koos
43:56 ja tegime nad pretsedendiks ning näidiseks neile, kes hiljem tulevad.

43:57 Ja kui Maarja poega näidisena esitati, siis tõstsid sinu inimesed kisa selle peale.
43:58 Ja nad ütlesid: “Kas meie jumalad on paremad või on tema?”
Nad tõid selle esile vaid selleks, et sinuga vaielda. Tõde on: nad on vaidlushimulised inimesed.
43:59 Ta oli vaid sulane, kelle peale Me asetasime armu ning kelle Me tegime näidiseks Iisraeli Lastele.
43:60 Ja oleks Me soovinud, Me oleks pannud teie hulka inglid, et neist võiks saada järeltulijad maa peal.

43:61 Ja see on teadmine Tunni kohta.
Ärge kahelge selle suhtes.
Ja järgige Mind – see on sirge tee.
43:62 Ja ärge laske kuradil end kõrvale juhtida, ta on teile selge vaenlane.

43:63 Ja kui tuli Jeesus koos selgete asitõenditega, ütles ta: “Ma olen tulnud teie juurde koos elutarkusega ning et selgitada mõndasid asju, milles te lahkarvamusel olete. Seega olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
43:64 “Jumal: Ta on minu Isand ning teie Isand. Seega teenige Teda! See on sirge tee.”
43:65 Seejärel tekkisid osapooltel nende hulgas lahkarvamused.
Häda neile, kes valet tegid valusa päeva karistusest!
43:66 Kas nad on ootamas muud kui seda, et Tund nende peale ootamatult tuleb, siis kui nad ei taju?
43:67 Sel päeval saavad sõbrad üksteisele vaenlasteks olema, välja arvatud need, kes kaalutletud kartuses.
43:68 “Oo, Mu sulased! Teil pole vaja karta seda päeva ega hakka te kahetsema.”
43:69 Neile, kes uskusid Meie tunnustähtedesse ning olid alistunud:
43:70 “Sisenege aeda, teie ning teie naised, rõõmustades.”
43:71 Nende hulgas saavad ringi liikuma kullast taldrikud ning karikad ja seal saab olema mida hinged ihaldavad ning milles silmad rõõmu leiavad. Ja selles saate te elunema igavesti.
43:72 Ja see on aed, mis teile antakse pärandina selle eest, mida te tegite.
43:73 Teile on seal külluslikult vilju, millest te sööma hakkate.
43:74 Kurjategijad elunevad igavesti Põrgu karistuses.
43:75 Seda ei kergendata neile. Ja nad on seal ahastuses.
43:76 Ja Meie ei tee neile ülekohut, aga nemad on patustajad.
43:77 Ja nad saavad hüüdma: “Oo, Malek! Lase oma Isandal meile lõpp teha!”
Ta saab ütlema: “Te jääte siia”.
43:78 Me oleme toonud sulle tõe, aga enamik teist vihkab tõde.
43:79 Või kas nemad määravad mõne olukorra?
Seejärel määrame Meie.
43:80 Või kas nad arvavad, et Me ei kuule nende salajasi mõtteid ning nende eravestlusi?
Tõepoolest, Meie sõnumitoojad on koos nendega, salvestamas.
43:81 Ütle: “Kui Kõikvõimsal olnuks poeg, siis oleksin mina esimene nendest, kes teenivad!”
43:82 Ülistus olgu Taevaste ning Maa Isandale, Trooni Isandale, selle eest, mida nad kirjeldavad!
43:83 Nii et jäta nad naljatlema ning mängima kuni nad kohtavad päeva, mida neile lubamas ollakse.
43:84 Ja Tema see on, kes on jumalus taevas ning jumalus maa peal.
Ja Ta on Elutark, Teadlik.
43:85 Ja õnnistatud olgu Tema, kellele kuulub ülemvõim taevaste ning maa üle ja kõige üle, mis nende vahel; ja kellega koos on teadmine Tunnist! Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
43:86 Ja need, keda nad hüüavad Tema kõrval, ei oma mitte mingit eestkostet, välja arvatud tema, kes on tunnistajaks tõele.
Ja nad teavad seda.
43:87 Ja kui sa neilt küsid, kes on nad loonud, saavad nad ütlema: “Jumal”.
Siis kuidas on nad eksitusse viidud?
43:88 Ja tema ütlus oli: “Oo, mu Isand, need on inimesed, kes ei usu!”
43:89 Nii et ära pane neid tähele ning ütle: “Rahu!”
Ja nad saavad teada saama.