43

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
43:1 HM.
43:2 Selge seaduse nimel!
43:3 Me tegime selle araabiakeelse retsiteeringuna/Koraanina, et võiksite juurelda.
43:4 Ja see on seaduse põhialuses Meie kohalolus, ülistatud ning täis elutarkust.
43:5 Kas peaksime ära pöörama teilt meeldetuletuse, kuna olete inimesed, kes teevad üleliigset?
43:6 Ja kui palju oleme Me saatnud prohvetitest varasematele inimestele!
43:7 Ja neile ei tulnud prohvetitest muidu, kui et nad nöökisid teda.
43:8 Ja Me oleme hävitanud neist võimsamad.
Ja näide varasematest inimestest on juba antud.
43:9 Ja juhul kui sa neilt küsid: “Kes lõi taevad ning maa?”, ütlevad nad: “Need lõi Suursugune, Teadlik”.
43.10 Üks, kes tegi maa teile voodiks ning asetas teile sellesse rajad, et võiksite olla õigesti juhatatud.
43:11 Ja üks, kes saadab alla taevast vett mõõdetuna, seejärel Me taaselustame sellega surnud maa. Niisamuti tuuakse ka teid esile.
43:12 Ja üks, kes lõi kõik paaridena.
Ja tegi teile laevad ning kariloomad, millel te sõidate,
43:13 et võiksite võtta oma kohad nende selgadel. Seejärel meenutage oma Isanda armu, siis kui nende peal oma kohad võtate, ja ütelge: “Ülistus olgu Temale, kes selle meie jaoks teenistusvalmiks on teinud! Ja meie ei allutanud neid”.
43:14 “Ja me: oma Isanda juurde oleme tagasi minemas.”
43:15 Aga nad omistavad Talle Tema enda sulastest portsioni.
Inimene on üks ilmselge lipitseja.
43:16 Või kas Ta võttis sellest, mida Ta loob, tütred ning valis teile pojad?
43:17 Ja siis kui ühele neist antakse rõõmusõnumeid sellest, mille sarnast ta Kõikvõimsale omistab, muutub tema nägu tumedaks ja ta surub alla kahetsust:
43:18 “Mida! Üks, kes kasvatatakse üles kaunistuste keskel ega ole abiks konfliktis!”
43:19 Ja nad teevad inglid – need, kes ise Kõikvõimsa sulased – naissoost! Olid nad tunnistajad nende loomisele?
Nende tunnistus salvestatakse ning neid hakatakse küsitlema.
43:20 Ja nad ütlevad: “Oleks Kõikvõimas soovinud, me poleks neid teeninud”. Neil pole selle kohta mitte mingit teadmist. Nad räägivad vaid valesid.
43:21 Või kas Me andsime neile määruse enne seda, millest nad kinni hoiavad?
43:22 Tõde on: nad ütlevad: “Me leidsime oma isad ühes kogukonnas ning neid täpselt järgides oleme me õigesti juhatatud”.
43:23 Ja sarnaselt, Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi linna mitte ühtegi hoiatajat muidu, kui et selle ülikülluslikud ütlesid: “Me leidsime oma isad ühes kogukonnas ning neid täpselt järgides oleme me õigesti juhatatud”.
43:24 Ta ütles: “Isegi juhul kui toon teile parema juhatuse kui see, millelt leidsite oma isad?”
Nad ütlesid: “Me eitame seda, millega sind on saadetud”.
43:25 Seega Me võtsime nad kättemaksuga.
Seejärel, vaata, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujaile.
43:26 Ja siis kui ütles Abraham oma isale ning oma inimestele: “Ma olen puhas sellest, mida teie teenite,”
43:27 “välja arvatud Tema, kes mind algatas. Ja Tema juhatab mind.”
43:28 Ja Ta tegi selle sõnaks, mis jäi kestma tema järglaste hulka, nii et nad võiksid naaseda.
43:29 Tõde on: Ma andsin nautida neile ning nende isadele, kuni neile tuli tõde ning selge sõnumitooja.
43:30 Ja siis kui neile tuli tõde, ütlesid nad: “See on maagia ning me eitame seda!”
43:31 Ja nad ütlesid: “Oh, et vaid see Koraan/retsiteering olnuks avaldatud mõnele suurmehele kahest linnast!”
43:32 Kas see on nemad, kes sinu Isanda halastust laiali jagavad?
Meie jagame nende vahel laiali nende elatise selle maailma elus.
Ja tõstame mõndasid neist üle teiste järkudes, et mõned neist võiksid kasutada teiste tööjõudu.
Aga sinu Isanda halastus on parem kui see, mida nad kokku kuhjavad.
43:33 Ja juhul kui see ei oleks, et inimkond saab üheks kogukonnaks, Me oleksime määranud temale, kes eitab Kõikvõimsat, hõbedast katused nende elamutele ning trepid läbi mille tõusta.
43:34 Ja nende elamutele uksed, ja voodid, millel lesida,
43:35 ja kaunistused.
Ja kõik see on vaid selle maailma elu nauding.
Ja pärastine elu koos teie Isandaga on neile, kes kaalutletud kartuses.
43:36 Ja tema, kes pime Kõikvõimsa meenutamises, Me määrame talle kuradi ning tema on talle lähedane kaaslane.
43:37 Ja nad juhivad nad teelt ära.
Ja nad arvavad, et nad on õigesti juhatatud!
43:38 Kuni siis kui ta Meie juurde tuleb, ta ütleb: “Oleks, et minu ja sinu vahel oleks kahe ida kaugus! Milline kuri lähedane kaaslane!”
43:39 See ei tooks sulle sel päeval kasu, sest sa oled valet teinud. Te olete partnerid karistuses.
43:40 Saad sa panna kurti kuulma? Või saad sa juhatada pimedat või teda, kes ilmses eksituses?
43:41 Ja kas Me võtame su ära (seejärel Me saadaksime nende peale kättemaksu)
43:42 või Me näitame sulle seda, mida Me neile lubame (Me oleme kõikvõimsad nende üle):
43:43 hoia tugevasti kinni sellest, mida sulle inspireeritud on. Sa oled sirgel teel.
43:44 Ja see on meeldetuletus sulle ning sinu inimestele. Ja teid hakatakse küsitlema.
43:45 Ja küsi nendelt, keda Me saatsime enne sind Meie sõnumitoojatest, kas Me oleme määranud Kõikvõimsa kõrvale jumalaid, keda teenida?

43:46 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtedega Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde.
Nii et ta ütles: “Ma olen sõnumitooja Kogu Inimkonna Isandalt”.
43:47 Ja siis kui ta tõi neile Meie tunnustähed, vaata, nad naersid nende üle.
43:48 Ja iga tunnustäht, mis Me neile näitasime, oli suurem kui eelmine.
Ja Me võtsime neid kannatustega, et nad võiksid naaseda.
43:49 Ja nad ütlesid: “Oo, sina, maag! Hüüa oma Isandat meie jaoks tõotuse pärast, mille Ta sulle andis. Me oleme õigesti juhatatud.”
43:50 Aga siis kui Me eemaldasime neist karistuse, vaata, nad taganesid oma lubadusest.
43:51 Ja Fir´awn kuulutas oma inimestele, ta ütles: “Oo, mu inimesed! Kas siis kaubanduse keskuse ülemvõim ei ole minu? Ja need jõed minu all voolamas? Kas te siis ei näe!”
43:52 “Või kas ma pole parem temast, kes põlatud ning kellest vaevu aru võib saada?”
43:53 “Miks pole tema peal kullast käevõrusid ega pole tulnud koos temaga inglid toetajatena!”
43:54 Nii et ta veenis oma inimesi ning nad kuuletusid talle. Nad olid ühed hoolimatult reetlikud inimesed.
43:55 Nii et siis kui nad olid Meid vihastanud, võtsime Me nad kättemaksuga ning uputasime nad kõik.
43:56 Ja Me tegime nad pretsedendiks ning näidiseks neile, kes tulevad hiljem.

43:57 Ja siis kui Maarja poega näidisena esitati, vaata, su inimesed naersid selle peale.
43:58 Ja nad ütlesid: “On meie jumalad paremad või on tema?”
Nad tõid selle esile vaid selleks, et sinuga vaielda. Tõde on: nad on vaidlushimulised inimesed.
43:59 Ta oli vaid sulane, kelle peale Me asetasime armu ning kelle Me tegime näidiseks Iisraeli Lastele.
43:60 Ja juhul kui Me soovinuks, Me teinuks teie hulka inglid, et neist võiksid saada järeltulijad maa peal.

43:61 Ja see on teadmine Tunni kohta, nii et ärge kahelge selle suhtes ning järgnege Mulle. See on sirge tee.
43:62 Ja ärge laske kuradil end kõrvale juhtida, ta on teile selge vaenlane.

43:63 Ja siis kui tuli Jeesus koos selgete asitõenditega, ütles ta: “Ma olen tulnud teie juurde koos elutarkusega ning et selgitada mõndasid asju, milles te lahkarvamusel olete. Seega olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle!”
43:64 “Jumal: Ta on minu Isand ning teie Isand. Seega teenige Teda! See on sirge tee.”
43:65 Seejärel läksid osapooled nende seast lahkarvamusele. Ja ebaõnnestumine neile, kes valet tegid, karistusest valusal päeval!
43:66 Kas nad on ootamas muud kui seda, et Tund nende peale ootamatult tuleb, siis kui nad ei taju?
43:67 Sel päeval on osad sõbrad teistele vaenlasteks, välja arvatud need, kes kaalutletud kartuses.
43:68 “Oo, Mu sulased! Te ei pea kartma seda päeva ja te ei kahetse.”
43:69 Need, kes uskusid Meie tunnustähtedesse ning olid alistunud:
43:70 “Sisenege aeda, teie ja teie naised, rõõmustades.”
43:71 Nende jaoks liiguvad ringi kullast taldrikud ning karikad ja seal on, mida hinged ihaldavad ning milles silmad rõõmu leiavad. Ja selles elunete te igavesti.
43:72 Ja see on aed, mis teile antakse, pärandina selle eest, mida tegite.
43:73 Teile on seal külluslikult vilju, millest te sööte.
43:74 Kurjategijad elunevad igavesti põrgu karistuses.
43:75 Seda ei kergendata neile. Ja nad on seal ahastuses.
43:76 Ja Meie ei tee neile ülekohut, aga nemad on patustajad.
43:77 Ja nad hüüavad: “Oo, Malek! Lase oma Isandal meile lõpp peale teha!”
Ta ütleb: “Te olete jäämas”.
43:78 Me oleme toonud sulle tõe, aga enamik teist vihkab tõde.
43:79 Või kas nemad määravad mõne olukorra? Seejärel määrame Meie.
43:80 Või kas nad arvavad, et Me ei kuule nende salajasi mõtteid ning nende eravestlusi?
Tõde on: Meie sõnumitoojad on koos nendega, salvestamas.
43:81 Ütle: “Juhul kui Kõikvõimsal oleks poeg, siis mina oleksin esimene neist, kes teenivad!”
43:82 Ülistus olgu taevaste ning maa isandale, trooni isandale, selle eest, mida nad kirjeldavad!
43:83 Nii et jäta nad naljatlema ning mängima, kuni nad kohtavad päeva, mida neile lubamas ollakse.
43:84 Ja Tema see on, kes jumalus taevas ning jumalus maa peal.
Ja Ta on Elutark, Teadlik.
43:85 Ja õnnistatud olgu Tema, kellel ülemvõim taevaste ning maa üle ja kõige üle, mis nende vahel. Ja koos Temaga on teadmine Tunnist. Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
43:86 Ja need, keda nad hüüavad Tema kõrval, ei oma mitte mingit eestkostet, välja arvatud tema, kes tunnistajaks tõele.
Ja nad teavad seda.
43:87 Ja juhul kui sa küsid neilt, kes on nad loonud, ütlevad nad: “Jumal”.
Siis kuidas on nad eksitusse viidud?
43:88 Ja tema ütlus oli: “Oo, minu Isand, need on inimesed, kes ei usu!”
43:89 Nii et ära pane neid tähele ning ütle: “Rahu!”
Ja nad saavad teadma.