42

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
42:1 HM
42:2 A´SQ
42:3 Seega, inspireerimas sind ja neid, kes enne sind, on Jumal: Võimas, Elutark.
42:4 Temale kuulub, mis on taevastes ning mis on maal, ja Ta on Ülistatud, Hiiglaslik.
42:5 Taevad on iseendi kohal peaaegu kildudeks purunemas.
Aga inglid ülistavad oma Isanda kiituseks ning küsivad andestust neile, kes maa peal.
Tõde on: Jumal, Ta on Andestaja, Kõige Halastavam.
42:6 Ja need, kes võtavad Tema kõrvale liitlasi: Jumal on hooldaja nende üle, ja sina ei ole kaitsja nende üle.
42:7 Ja seega Me inspireerime sind läbi araabiakeelse Koraani, et sa hoiataksid linnade ema ning neid selle ümber. Ja hoiataksid Kogunemispäeva eest, milles pole kahtlust. Osad saavad olema aias ning osad põrgutules.
42:8 Ja oleks Jumal soovinud, Ta oleks teinud nad üheks kogukonnaks. Aga Jumal paneb, keda Ta soovib, sisenema enda halastusse. Ja patustajatel pole ei liitlast ega abilist.
42:9 Või kas nad on võtnud liitlasi Tema kõrvale?
Jumal, Tema on liitlane.
Ja Tema annab elu surnutele.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
42:10 Ja milles iganes te lahkarvamusel olete: otsus selle kohta on Jumala käes.
Selline on Jumal, minu Isand, kellesse ma oma usalduse panen ning kelle poole ma pööran.
42:11 Algataja taevastele ning maale!
Ta on teinud teile teie endi seast paarid ja kariloomade seast paarid. Ta paljundab teid seeläbi.
Seal pole mitte midagi Tema sarnast.
Ja Ta on Kuulja, Nägija.
42:12 Temale kuuluvad taevaste ning maa võtmed.
Ta paisutab ning kitsendab varustamist, kellele Ta soovib.
Ta teab kõiki asju.
42:13 Ta pani kirja teie jaoks doktriini, mida Ta Noalt nõudis ning mille Me sinule inspireerinud oleme ja mida Me Abrahamilt, Mooseselt ning Jeesuselt nõudsime. Hoidke ülal seda doktriini ning ärge jagunege selles!
Keeruline on ebajumalakummardajate jaoks see, millele sa neid kutsumas oled.
Jumal valib endale keda iganes Ta soovib, juhatades enda juurde tema, kes pöörab kahetsedes.
42:14 Ja nad jagunesid vaid alles pärast seda kui teadmised nendeni olid jõudnud – läbi sektantliku fanatismi endi vahel. Ja kui poleks olnud sõna, mis oli läinud esile sinu Isandalt kuni ettemääratud tähtajani, see oleks nende vahel koheselt lahendatud.
Ja need, kes olid pandud pärima seaduse pärast neid, on selle suhtes skeptilises kahtluses.
42:15 Nii et selle juurde siis kutsu sina.
Ja ole sirgeseljaline, nagu sind kästud on ning ära järgi nende tühiseid ihasid, aga ütle: “Ma usun sellesse, mida Jumal määrusena alla on saatnud ja mind on kästud olla õiglane teie hulgas.
Jumal on meie Isand ning teie Isand.
Meile olgu meie tööd ning teile olgu teie tööd.
Meie ning teie vahel ei ole vaidlust. Jumal saab meid kõiki kokku koguma ning Tema juurde on teekonna lõpp!”
42:16 Ja need, kes vaidlevad Jumala suhtes pärast seda kui see vastus neile antud on, nende argumendil ei ole kaalu nende Isanda juures. Ja nende peal on raev ning neil on karm karistus.
42:17 Jumal see on, kes saatis alla seaduse koos tõe ning tasakaaluga.
Ja mis saab panna sind teadma, et Tund võib väga lähedal olla?
42:18 Need, kes sellesse ei usu, otsivad selle kiirendamist.
Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, on selle suhtes kartlikud ning teavad, et see on tõde.
Tõde on: need, kes Tundi vaidlustavad, on sügavas eksituses.
42:19 Jumal on vaevuhoomatav oma sulaste suhtes.
Ta varustab, kellele Ta soovib, ja Ta on Tugev, Võimas.
42:20 Kes iganes ihaldab Pärastelu lõikusaega, Me suurendame talle tema lõikust. Ja kes iganes ihaldab selle maailma lõikusaega, Me anname talle sellest, aga Pärastelus ei ole tal mitte mingit osa.
42:21 Või kas neil on partnerid, kes on nende jaoks doktriini kirja pannud, sellise, mida Jumal volitanud pole?
Ja kui poleks juba antud sõna otsusest, see oleks nende vahel koheselt lahendatud.
Ja patustajatel on valus karistus.
42:22 Sa saad nägema patustajaid kartlikena sellest, mida nad pälvinud on kui see nende peale langeb.
Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, saavad olema aedade külluslikel väljadel. Neil saab olema see, mida nad soovivad oma Isanda silme all. See on suurepärane soosing.
42:23 Sellised on rõõmusõnumid Jumalalt Tema sulastele, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ütle: “Ma ei küsi teilt mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud armastus sugulaste vastu”.
Ja kes iganes teeb hea teo – Me lisame talle head selles. Jumal on Andestav, Hindav.
42:24 Või kas nad ütlevad: “Ta leiutas vale Jumala kohta”?
Kui Jumal sooviks, Ta võiks sinu südame kinni katta.
Hoopiski – Jumal on kõrvaldamas tühisust ning sisse seadmas tõde läbi enda sõnade.
Ta teab, mis on rinnus.
42:25 Ja Tema see on, kes aktsepteerib kahetsust oma sulastelt, ja andestab kurjuse, ja teab mida te teete,
42:26 ja vastab neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, ja Ta suurendab neid enda heldekäelisusest.
Aga need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad: neil on karm karistus.
42:27 Ja oleks Jumal suurendanud varustamist oma sulastele, nad hakkaksid rõhuma maa peal. Aga Ta saadab alla doseerituna, mida Ta soovib.
Ta on oma sulastest teadvel, nägemas.
42:28 Ja Tema see on, kes saadab alla vihma pärast seda kui nad on meeleheitele viidud, ja laotab lahti oma halastuse.
Ja Tema on Liitlane, Kiiduväärne!
42:29 Ja Tema tunnustähtede hulgast on taevaste ning maa loomine ning mida Ta on levitanud seal olenditest. Ja Ta on võimeline nad kokku koguma, millal Ta soovib.
42:30 Ja mis langeb teie peale ebaõnnest: see on tagajärg sellest, mida teie käed teenivad. Aga Ta vaatab paljust üle.
42:31 Ja te ei saa põgeneda maa peal.
Ja teil pole Jumala kõrval ei liitlast ega abilist.
42:32 Tema tunnustähtede hulgast on laevad merel kui maamärgid.
42:33 Kui Ta soovib, Ta vaigistab tuuled ning need jäävad selle peal liikumatuks. Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.
42:34 Või Ta põhjustab nad hukkuma selle eest, mida nad pälvinud on. Ja Ta vaatab paljust üle.
42:35 Ja need, kes Meie tunnustähtede üle vaidlevad, saavad teadma, et neil pole kohta, kuhu peituda.
42:36 Ja mida teile on antud millestki, on selle maailma elu nauding.
Aga mis on koos Jumalaga, on parem ning kauakestvam neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning enda Isandasse oma usalduse panevad,
42:37 ja neile, kes hoiduvad suurtest väärtegudest ning seksuaalsetest ebamoraalsustest.
Ja kui neid raevu aetakse, nad andestavad.
42:38 Ja neile, kes vastavad oma Isandale ning täidavad kohustust.
Ja nende olukorrad on läbi vastastikuse konsultatsiooni.
Ja millest Me neid varustame, nad kulutavad.
42:39 Ja neile, kes – kui sektantlik fanatism nende peale langeb – aitavad iseend.
42:40 Ja autasu kurjuse eest on kurjus sarnane sellele. Aga kes iganes armu annab ning õigust teeb: tema autasu on Jumala peal.
Ta ei armasta patustajaid.
42:41 Ja kes iganes aitab iseend pärast ebaõiglust tema vastu: sellised: ei ole teed nende vastu.
42:42 On vaid tee nende vastu, kes inimeste vastu üle astuvad ning rõhuvad ilma põhjuseta. Neil on valus karistus.
42:43 Ja kes iganes on kannatlik ning andestab – see on indikaator otsusekindlusest.
42:44 Ja kelle Jumal saadab eksitusse: temale ei ole mitte ühtegi liitlast peale Tema.
Ja sa saad nägema patustajaid – kui nad karistust näevad – ütlemas: “On siin mõni võimalus tagasi minemiseks?”
42:45 Ja sa saad nägema neid sellele paljastatuna, alandlikud nõrkusest, vaatamas, püüdes samal ajal mitte vaadata.
Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, saavad ütlema: “Kaotajad on need, kes kaotavad iseend ning oma perekonnad Ülestõusmispäeval.”
Tõde on: patustajad on alalises karistuses
42:46 ja neil pole mitte ühtegi liitlast, et neid aidata, peale Jumala.
Ja kelle Jumal eksitusse saadab: temale pole mitte ühtegi teed.
42:47 Vastake oma Isandale! Enne kui tuleb päev Jumalalt, mida pole võimalik ära hoida. Teile ei saa olema mitte ühtegi varjupaika sel päeval. Ja teil ei ole eitamist.
42:48 Aga kui nad ära pööravad: Me ei saatnud sind hooldajana nende üle. Sinu peal on vaid info edastamine.
Ja kui Me põhjustame inimolendi maitsma halastust Meilt: ta juubeldab sellega.
Ja kui kurjus tabab neid selle tõttu, mida nende käed neile ette on saatnud: siis on inimolend lipitseja.
42:49 Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ta loob, mida Ta soovib.
Ta annab, kellele Ta soovib, tütreid.
Ja Ta annab, kellele Ta soovib, poegi.
42:50 Või Ta annab neile mõlemaid – nii poegi kui tütreid.
Ja Ta teeb viljatuks, kelle Ta soovib.
Ta on Teadev, Võimas.
42:51 Ja see ei ole surelikule, et Jumal temaga räägiks. Ainult läbi inspiratsiooni. Või barjääri tagant. Või saadab sõnumitooja inspireerima, läbi enda loa, mida Ta soovib.
Ta on Ülistatud, Elutark.
42:52 Ja nõnda Me inspireerime sind: läbi Vaimu, läbi Meie korralduse.
Sa ei teadnud, mis on seadus ega mis on usk.
Aga Me tegime selle valguseks, läbi mille Me juhatame keda Me soovime enda sulastest.
Ja sa juhatad sirgele teele,
42:53 Jumala teele, kellele kuulub, mis on taevastes ning mis on maal.
Tõde on: olukorrad lõppevad Jumalas.