42

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
42:1 HM
42:2 A´SQ
42:3 Ühtviisi, inspireerimas sind
ja neid, kes enne sind,
on Jumal, Suursugune, Elutark.
42:4 Temale kuulub kõik, mis on taevastes ning maal,
ja Ta on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
42:5 Taevad on nende kohal peaaegu kildudeks purunemas,
aga inglid ülistavad oma Isanda ausära,
ja küsivad andestust neile, kes maa peal.
Tõde on: Jumal, Ta on Andestaja, Armulik.
42:6 Ja need, kes Tema kõrvale liitlasi võtavad –
nende üle on Jumal järelevaataja,
ja sina ei ole nende kaitsja.
42:7 Ja seega Me oleme sulle araabiakeelse Koraani inspireerinud,
et sa hoiataksid linnade ema, ning neid, mis selle ümber,
ja hoiataksid Kogunemispäeva eest, milles pole kahtlust –
osad saavad olema aias ning osad põrgutules.
42:8 Ja oleks Jumal soovinud,
Ta oleks teinud nad üheks kogukonnaks.
Aga Jumal paneb sisenema enda õnnistusse, keda Ta soovib.
Ja üleastujatel pole ei liitlast ega abilist.
42:9 Või kas nad on võtnud liitlasi Tema kõrvale?
Jumal, Tema on liitlane,
ja Tema annab elu surnutele,
ja Ta on võimeline tegema kõiki asju.
42:10 Ja milles iganes te lahkarvamusel olete:
otsus selle üle on Jumala käes.
Selline on Jumal, minu Isand,
kellesse ma oma usalduse panen,
ja kelle poole ma pööran.
42:11 Taevaste ning maa Algataja.
Ta on loonud teile teie endi seast paarilised,
ja paarilised kariloomadele,
Ta paljundab teid seeläbi.
Seal pole midagi Tema sarnast.
Ja Ta kuuleb ning näeb.
42:12 Temale kuuluvad taevaste ning maa võtmed.
Ja Ta suurendab ning piirab ande, kellele Ta soovib.
Ta teab kõiki asju.
42:13 Ta on määranud teile sama süsteemi,
mis Ta Noale kohustuslikuks tegi,
ja mis Me sinule inspireerinud oleme,
ja mis Me Abrahamile, Moosesele ning Jeesusele kohustuslikuks tegime:
“Hoidke ülal seda süsteemi ning ärge jagunege selles!”
Keeruline on ebajumalakummardajate jaoks see,
millele sa neid kutsumas oled.
Jumal valib endale, keda iganes Ta soovib,
ja juhatab enda juurde selle, kes kahetsedes pöördub.
42:14 Ja nad jagunesid vaid alles pärast seda,
kui teadmised nendeni olid jõudnud,
läbi sektantliku fanatismi endi vahel.
Ja kui poleks olnud sõna,
mis oli kuni ettemääratud tähtajani sinu Isandalt esile läinud,
oleks see nende vahel koheselt lahendatud.
Ja need, kes pandi seadust pärima pärast neid,
on selle suhtes skeptilises kahtluses.
42:15 Nii et kutsu siis selle juurde.
Ja ole sirgeseljaline, nagu sind kästud on,
ja ära järgi nende tühiseid ihasid,
aga ütle: “Ma usun sellesse, mida Jumal määrusena alla on saatnud,
ja mind on kästud olla õiglane teie hulgas.
Jumal on meie Isand ning teie Isand.
Meile olgu meie tööd ja teile olgu teie tööd.
Meie ning teie vahel ei ole vaidlust.
Jumal saab meid kõiki kokku koguma,
ja Tema juurde on teekonna lõpp.”
42:16 Ja need, kes vaidlevad Jumala suhtes pärast seda,
kui see vastus neile antud on,
nende argumendil ei ole kaalu nende Isanda juures.
Ja nende peal on raev,
ja neil on karm karistus.
42:17 Jumal see on, kes saatis alla seaduse koos tõega,
ja tasakaalu.
Ja mis saaks panna sind teadma,
kui vaid see, et Tund võib väga lähedal olla?
42:18 Need, kes sellesse ei usu, otsivad selle kiirendamist,
aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, on selle suhtes kartlikud,
ja teavad, et see on tõde.
Tõde on: need, kes Tundi vaidlustavad, on kaugel eksituses.
42:19 Jumal on vaevumärgatav oma teenrite suhtes.
Ta varustab, keda Ta soovib,
ja Ta on Võimas, Suursugune.
42:20 Kes iganes ihaldab Pärastelu lõikusaega,
Me suurendame talle tema lõikust.
Ja kes iganes ihaldab selle maailma lõikusaega,
Me anname talle sellest,
aga Pärastelus ei ole tal mitte mingit osa.
42:21 Või kas neil on partnerid, kes neile süsteemi määravad,
sellise, mida Jumal volitanud pole?
Ja kui poleks juba antud sõna otsusest,
oleks see nende vahel koheselt lahendatud.
Ja üleastujatel on valus karistus.
42:22 Sa saad nägema üleastujaid kartlikena endi tegude pärast –
kui see nende peale langeb.
Mis aga puutub nendesse,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad,
siis nemad saavad olema õndsuse aedades.
Neil saab olema see, mida nad soovivad oma Isanda silme all.
See on suurepärane soosing.
42:23 Sellised on rõõmusõnumid Jumalalt Tema teenritele,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ütle: “Ma ei küsi teilt ühtegi tasu selle eest,
välja arvatud armastus sugulaste vastu”.
Ja kes iganes teeb hea teo – sellele Me lisame head selles.
Jumal on Andestav, Tänulik.
42:24 Või kas nad ütlevad: “Ta leiutas Jumala kohta vale!”
Kui Jumal sooviks, Ta võiks sinu südame kinni katta.
Hoopiski – Jumal on kõrvaldamas tühisust
ja sisse seadmas tõde läbi enda sõnade.
Ta teab, mis on rinnus.
42:25 Ja Tema see on, kes aktsepteerib kahetsust oma teenritelt,
ja andestab kurjuse,
ja teab mida te teete.
42:26 Ja vastab neile,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad,
ja Ta suurendab neid enda õnnistustes.
Mis aga puutub nendesse,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
siis neile on karm karistus.
42:27 Ja oleks Jumal oma teenreid varustamises suurendanud,
hakkaksid nad maa peal rõhuma.
aga Ta saadab alla, mida Ta soovib – doseerituna.
Ta on oma teenritest teadvel, nägemas.
42:28 Ja Tema see on, kes saadab alla vihma
pärast seda, kui nad on meeleheitele viidud,
ja laotab lahti enda õnnistused.
Ja Ta on Liitlane, Kiiduväärne.
42:29 Ja Tema tunnustähtede hulgast on taevaste ning maa loomine,
ja olendid, keda Ta neis levitab.
Ja Ta on võimeline nad kokku koguma, millal Ta soovib.
42:30 Ja mis langeb teie peale ebaõnnest,
see on tagajärg sellest, mida teie käed ette on saatnud.
Aga Ta vaatab paljust üle.
42:31 Ja te ei saa põgeneda maa peal,
ja teil pole Jumala kõrval ei liitlast ega abilist.
42:32 Tema tunnustähtede hulgast on laevad merel kui maamärgid.
42:33 Kui Ta soovib, siis Ta vaigistab tuuled,
ja need muutuvad selle peal liikumatuteks.
Selles on tunnustähed igaühele, kes on kannatlik, tänulik.
42:34 Või Ta põhjustab nende huku selle eest, mida nad pälvinud on.
Ja Ta vaatab paljust üle.
42:35 Ja need, kes Meie tunnustähtede üle vaidlevad,
saavad teadma, et neil pole kohta, kuhu peituda.
42:36 Ja millest iganes teile antud on,
on pelgalt selle maailma elu nauding,
aga see, mis on koos Jumalaga,
on kaugelt parem ning kauakestvam
neile, kes hoiatust kuulda võtavad
ja oma usalduse enda Isandasse panevad.
42:37 Ja neile, kes hoiduvad suurematest pattudest,
ja seksuaalsetest ebamoraalsustest.
Ja kui neid raevu aetakse, nad andestavad.
42:38 Ja neile, kes vastavad oma Isandale,
ja täidavad kohustusi.
Ja nad korraldavad oma olukorrad läbi omavahelise nõupidamise.
Ja sellest, mida Me neile võimaldame, nad kulutavad.
42:39 Ja neile, kes – kui sektantlik fanatism neid tabab –
aitavad iseendid.
42:40 Ja tasu kurjuse eest on samasugune kurjus,
aga kes iganes andestab ning õigust teeb,
siis tema autasu on Jumala peal.
Ta ei armasta üleastujaid.
42:41 Ja kes iganes ennast ise aitab pärast temale tehtud ebaõiglust,
nende vastu ei ole teed.
42:42 Aga tee on vaid nende vastu, kes inimeste vastu üle astuvad,
ja ilma põhjuseta maa peal rõhuvad.
Neil on valus karistus.
42:43 Ja kes iganes on kannatlik ning andestab –
siis see on lahend, mille poole pürgida.
42:44 Ja kelle Jumal eksitusse saadab,
sellele pole mitte ühtegi liitlast, peale Tema.
Ja sa saad nägema üleastujad, kui nad karistust näevad,
ütlemas: “On siin mõni võimalus tagasi minekuks?”
42:45 Ja sa saad nägema neid sellele paljastatuna,
alandlikena nõrkusest,
vaatamas, püüdes samal ajal mitte vaadata.
Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, saavad ütlema:
“Kaotajad on need, kes Ülestõusmispäeval oma hinged ning perekonnad kaotavad.”
Tõde on: üleastujad saavad olema alalises karistuses.
42:46 Ja neil pole mitte ühtegi liitlast neid Jumala kõrval aitamas.
Ja kelle Jumal eksitusse saadab, see ei saa iial õiget teed leidma.
42:47 Vastake oma Isandale,
enne kui tuleb Päev Jumalalt, mida pole võimalik ära hoida.
Teile ei saa sel Päeval ühtegi varjupaika olema,
ega saa te eitada.
42:48 Aga kui nad ära pööravad,
siis Me pole saatnud sind kui nende järelevaatajat.
Sinu peal on vaid teabe edastamine.
Ja siis, kui Me põhjustame inimolendile, et maitsta Meie õnnistust,
muutub ta sellega juubeldavaks;
ja kui nende peale langeb kurjus
selle eest, mida nende käed neile ette on saatnud,
siis inimolend muutub salgavaks.
42:49 Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ta loob, mida Ta soovib.
Ta rikastab tütardega, keda iganes Ta soovib;
ja rikastab poegadega, keda iganes Ta soovib.
42:50 Või Ta rikastab neid mõlemate – nii poegade kui tütardega,
ja Ta teeb viljatuks, keda Ta soovib.
Ta on Teadev, Võimas.
42:51 Ja see on surelikule,
et Jumal peaks temaga rääkima vaid läbi inspiratsiooni,
või barjääri tagant,
või saadab sõnumitooja inspireerima, läbi enda loa, mida Ta soovib.
Ta on Ülistatud, Elutark.
42:52 Ja seega Me inspireerime sind läbi Vaimu läbi Meie korralduse.
Sa ei teadnud, mis on seadus ega mis on usk.
Aga Me tegime selle valguseks,
läbi mille Me juhatame, keda Me soovime enda teenritest.
Ja sa juhatad sirgele teele.
42:53 Teele Jumalalt,
kellele kuulub see, mis on taevastes ja see, mis on maal.
Tõde on: kogu aines naaseb Jumala juurde.