41

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
41:1 HM.
41:2 Järkjärguline alla saatmine Kõikvõimsalt, Kõige Halastavamalt.
41:3 Määrus, mille tunnustähed on liigitatud ning detailseks tehtud – araabiakeelne Koraan/retsiteering inimestele, kes teavad.
41:4 Rõõmusõnumite kandja ning hoiataja.
Aga enamus neist pöörab ära, seega nad ei kuule.
41:5 Ja nad ütlevad: “Meie südamete peal on katted selle vastu, millesse sa meid kutsud. Ja meie kõrvades on kurtus. Ja meie ning sinu vahel on barjäär. Seega sa tööta. Meie oleme töötamas”.
41:6 Ütle: “Ma olen kõigest surelik nagu teie. Mind on inspireeritud, et teie jumal on Jumal, Üks. Siis minge otse Tema juurde ning otsige Tema andestust!
Ja häda ebajumalakummardajatele,”
41:7 “neile, kes ei puhastu ning on pärastelu eitajad.”
41:8 “Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neil on autasu, mis ei lõppe.”
41:9 Ütle: “Kas te eitate Teda, kes lõi maa kahe päevaga/ajastuga ning teete võrdseid Temale? See on Kogu Inimkonna Isand!”
41:10 Ja Ta asetas sellesse püsivad mäed selle kohalt ning õnnistas seda. Ja määras sellesse selle annid nelja päevaga, võrdelised küsijatele.
41:11 Seejärel Ta pööras taeva poole, siis kui see veel suits oli ja ütles sellele ning maale: “Tulge, vabatahtlikult või vastu tahtmist”.
Nad ütlesid: “Me tuleme vabatahtlikult”.
41:12 Seejärel Ta komplekteeris nad seitsmeks taevaks kahe päevaga ning inspireeris igat taevast selle korralduses.
Ja Me kaunistasime madalaima taeva lampidega, ja kui kaitsena.
Selline on määramine Võimsa, Teadliku poolt.
41:13 Seejärel, juhul kui nad ära pööravad, siis ütle: “Ma hoiatan teid äikese eest nagu ´Aadi ning Thamudi äike”.
41:14 Siis kui sõnumitoojad olid tulnud nende juurde enne neid ning pärast neid: “Ärge teenige muud peale Jumala”.
Nad ütlesid: “Kui meie Isand oleks soovinud, Ta oleks alla saatnud inglid. Seega me oleme selle eitajad, millega sind saadetud on”.
41:15 Siis mis puutub ´Aadi: nad olid ülbed maa peal ilma põhjuseta.
Ja nad ütlesid: “Kes on võimsam kui meie jõu poolest?”
(Kas nad ei olnud kaalutlenud, et Jumal, kes nad loonud oli: Tema on võimsam kui nemad jõu poolest?)
Ja nad eitasid Meie tunnustähti.
41:16 Seejärel Me saatsime nende peale elajaliku tuule saatuselöögi päevadel, et võiksime panna nad maitsma seisundi halvenemise karistust selle maailma elus. Aga pärastelu karistus on veelgi häbiväärsem. Ja neid ei aidata.
41:17 Ja mis puutub Thamudisse: Me juhatasime neid. Aga nad eelistasid pimedust juhatusele. Seega äike alandava karistusega võttis nad selle eest, mida nad välja teenisid.
41:18 Ja Me päästsime need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kaalutletud kartuses olid.

41:19 Ja päeval, mil Jumala vaenlasi tule suunas kogutakse: siis saavad nad olema rühmitatud.
41:20 Kui nad on selle juurde jõudnud, saavad nende kuulmine, nende nägemine ning nende nahad tunnistama nende vastu vastavalt sellele, nagu nad teinud olid.
41:21 Ja nad saavad oma nahkadele ütlema: “Miks te meie vastu tunnistasite?”
Nad saavad ütlema: “Jumal pani meid rääkima. Ta on üks, kes paneb kõik rääkima.”
Ja Tema lõi teid esimesel korral.
Ja Tema juurde saate te olema tagasi viidud.
41:22 Ja te ei peitnud ennast, et teie kõrvad või teie silmad või teie nahad teie vastu ei tunnistaks. Aga te kaalutlesite, et Jumal ei teadnud paljut sellest, mida te tegite.
41:23 Ja see – teie oletus, mida te oletasite oma Isanda kohta – on see, mis teie hävingu põhjustas. Ja nõnda said teist kaotajad.
41:24 Ja kui nad on kannatlikud: tuli on neile koduks.
Ja kui nad otsivad, et teha parandusi: nad ei ole nendest, kes võiksid teha parandusi.
41:25 Ja Me määrasime neile lähedased kaaslased: nad kaunistasid neile selle, mis nende käte vahel oli ning selle, mis neile järgnes.
Ja nende suhtes muutus siduvaks sõna džinnide ning inimkonna kogukondadega seoses, kes olid tulnud ning läinud varem.
Nad on kaotajad.

41:26 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ütlevad: “Ärge kuulake seda Koraani ning rääkige mõttetusi selle ajal, et võiksite olla võidukad”.
41:27 Aga Me põhjustame hoiatuse suhtes ükskõiksed maitsma karmi karistust. Ja Me autasustame neid halvima eest, mida nad tegid.
41:28 Selline on autasu Jumala vaenlastele: tuli. Neile on selles igavene eluase, tasuna Meie tunnustähtede eitamise eest.
41:29 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, saavad ütlema: “Meie Isand, näita meile neid džinnide ning inimkonna hulgast, kes meid eksiteele juhatasid, et saaksime nad endi jalge alla trampida, et nad võiksid olla madalaimate hulgas”.

41:30 Need, kes ütlevad: “Meie Isand on Jumal” ning seejärel on sirgeseljalised: inglid laskuvad nende peale: “Ärge kartke ega kurvastage, aga rõõmustage aedade üle, mis teile lubatud on”.
41:31 “Me oleme teie liitlased selle maailma elus ning pärastelus.
Teile on selles, mida iganes teie hinged ihaldavad. Ja teile on selles, mida iganes te küsite,”
41:32 “tervituskingitus Andestajalt, Kõige Halastavamalt.”
41:33 Ja kes on parem ütlemises kui tema, kes kutsub oma Isanda juurde ning töötab õigluses ja ütleb: “Ma olen üks neist, kes on alistunud/moslem”?
41:34 Ja hea ning halb ei ole samad. Tõrju tagasi sellega, mis parem. Seejärel vaata: tema, kelle ja sinu vahel vihavaen: justkui ta oleks lähedane sõber.
41:35 Ja seda ei võimaldata, väljaarvatud neile, kes kannatlikud. Ja seda ei võimaldata, väljaarvatud hiiglasliku edu omanikule.
41:36 Ja kui sind provotseerib provokatsioon kurjusele saatanalt: otsi varjupaika Jumalas. Ta on Kuulja, Teadlik.
41:37 Ja Tema tunnustähtede hulgas on öö ning päev ja päike ning kuu. Ära alistu päikesele ega kuule, aga alistu Jumalale, kes nad loonud on, kui see on üksnes Tema, keda sa teenid.
41:38 Seejärel, juhul kui nad on ülbed, siis need, kes on koos sinu Isandaga, ülistavad Teda öösel ning päeval ja nad ei ole kunagi kurnatud.

41:39 Ja Tema tunnustähtede hulgas on, et sa näed maad liikumatuna, aga siis kui Me saadame alla selle peale vee: see liigutab ning kasvab. Tema, kes annab sellele elu, on ka Eluandja Surnutele.
Ta on võimas üle kõikide asjade.
41:40 Need, kes Meie tunnustähtedest kõrvale kalduvad, ei ole Meie eest varjatud.
On siis tema, kes heidetakse tulle, parem, või tema, kes pääseb turvalisusesse Ülestõusmispäeval?
Tehke, mida iganes te teete, Ta näeb, mida te teete.
41:41 Need, kes eitavad Meeldetuletust kui see neile tuleb…

Ja see on üks võimas määrus –
41:42 tühisus ei saa selleni ulatuda ei enne seda ega pärast seda – üks järkjärguline allasaatmine Ühelt, kes Elutark, Kiiduväärne.
41:43 Sinule on siin üteldud vaid seda, mida oli üteldud sõnumitoojatele enne sind: sinu Isand on üks, kes valdab andestust ning üks, kes valdab valusat kättemaksu.
41:44 Ja oleks Me selle Koraani teinud mitte-araabiakeelseks, nad oleksid ütelnud: “Oh, et selle tunnustähed oleks vaid liigitatud ning detailseks tehtud!”
Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle: “Nendele, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ning ravi. Mis puutub nendesse, kes ei usu, nende kõrvades on kurtus ning nad on selle suhtes pimedad.
Sellised on justkui kutsutud kohast, mis kaugel eemal”.

41:45 Ja Me andsime Moosesele seaduse, aga selle üle vaieldi. Ja kui ei oleks olnud sõna, mis eelnes sinu Isandalt, see oleks nende vahel lahendatud. Ja nad on skeptilises kahtluses selle suhtes.
41:46 Kes iganes töötab õiglaselt, see on tema hingele. Ja kes iganes teeb kurja, see on selle vastu. Ja sinu Isand ei ole ebaõiglane sulastele.
41:47 Temale kuulub teadmine Tunni kohta.
Ja mitte ükski vili ei tule esile oma kestast ning mitte ükski emane ei kanna ega sünnita muidu, kui et Ta on teadlik sellest.
Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub: “Kus on Minu partnerid?”
Nad saavad ütlema: “Me teatame Sulle: meie hulgas pole mitte ühtegi tunnistajat”.
41:48 Ja kadunud neist saab olema see, mida nad varem appi hüüdsid. Ja nad saavad nägema, et neil pole kohta, kuhu põgeneda.

41:49 Inimene ei väsi hüüdmast hea järele.
Ja kui teda puudutab kurjus: ta on ilma lootuseta, meeleheitel.
41:50 Ja kui Me põhjustame ta maitsma halastust Meilt pärast seda, kui üks kannatus teda puudutanud oli, saab ta ütlema: “See on minu. Ja ma ei arva, et Tund aset leiab. Ja isegi kui mind tuuakse tagasi minu Isanda juurde, siis mulle koos Temaga saab olema parim”.
Aga Me saame informeerima neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, sellest, mida nad teinud olid.
Ja Me paneme nad maitsma karmi karistust.
41:51 Ja kui Me asetame armu inimese peale: ta pöörab ära ning jääb eemalviibivaks oma küljel.
Ja kui kurjus teda puudutab: siis on ta täis pikka palvet.

41:52 Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui see on Jumalalt, seejärel te salgate selle, kes on kaugemal eksituses kui üks, kes ülimas sektantluses?”

41:53 Me näitame neile oma tunnustähti horisontidel ning neis endis, kuni see saab selgeks neile, et see on tõde.

Kas sellest ei piisa sinu Isandaga seoses, et Ta on tunnistaja kõikidele asjadele?
41:54 Tõde on: nad on kahtluses oma Isandaga kohtumise suhtes.
Tõde on: Ta ümbritseb kõiki asju.