41

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
41:1 HM.
41:2 Järkjärguline seaduse alla saatmine Kõikvõimsalt, Kõige Halastavamalt.
41:3 Määrus, mille tunnustähed on liigitatud ning detailseks tehtud – araabiakeelne Koraan/retsiteering inimestele, kes teavad.
41:4 Rõõmusõnumite kandja ning hoiataja.
Aga enamus neist pöörab ära, seega nad ei kuule.
41:5 Ja nad ütlevad: “Meie südamete peal on katted selle vastu, millesse sa meid kutsud. Ja meie kõrvades on kurtus. Ja meie ning sinu vahel on barjäär. Seega sa tööta. Meie oleme töötamas”.
41:6 Ütle: “Ma olen vaid surelik, nagu teie. Mind on inspireeritud, et teie Jumal on üks Jumal. Siis minge otse Tema juurde ning otsige andestust Temalt!”
Ja häda ebajumalakummardajatele,
41:7 neile, kes ei puhastu ning on Pärastelu eitajad.
41:8 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neil on autasu, mis ei lõppe.
41:9 Ütle: “Kas te eitate Teda, kes lõi maa kahe päevaga ning teete võrdseid Temale? See on Kogu Inimkonna Isand!”
41:10 Ja Ta asetas sellesse püsivad mäed selle kohalt ning õnnistas seda. Ja määras sellesse selle annid nelja päevaga, võrdelised küsijatele.
41:11 Seejärel Ta pööras taeva poole kui see veel suits oli ja ütles sellele ning maale: “Tulge vabatahtlikult või vastu tahtmist”.
Nad ütlesid: “Me tuleme vabatahtlikult”.
41:12 Seejärel Ta määras nad seitsmeks taevaks kahe päevaga ning inspireeris igat taevast selle korralduses.
Ja Me kaunistasime madalaima taeva lampidega, ja kui kaitsena.
Selline on määramine Võimsa, Teadliku poolt.
41:13 Seejärel, kui nad ära pööravad, siis ütle: “Ma hoiatan teid äikese eest nagu ´Aadi ning Thamudi äike”.
41:14 Kui sõnumitoojad tulid nende juurde enne neid ning pärast neid: “Ärge teenige muud peale Jumala”.
Nad ütlesid: “Kui meie Isand oleks soovinud, Ta oleks alla saatnud inglid. Seega me oleme selle eitajad, millega sind saadetud on”.
41:15 Mis puutub ´Aadi: nad olid ülbed maa peal ilma põhjuseta.
Ja nad ütlesid: “Kes on võimsam kui meie jõu poolest?”
(Kas nad ei olnud kaalutlenud, et Jumal, kes nad loonud oli: Tema on võimsam kui nemad jõu poolest?)
Ja nad eitasid Meie tunnustähti.
41:16 Seejärel Me saatsime nende peale elajaliku tuule saatuselöögi päevadel, et võiksime panna nad maitsma alandamise karistust selle maailma elus. Aga Pärastelu karistus on veelgi alandavam. Ja neid ei aidata.
41:17 Ja mis puutub Thamudisse: Me juhatasime neid. Aga nad eelistasid pimedust juhatusele. Seega äike alandava karistusega võttis nad selle eest, mida nad pälvisid.
41:18 Ja Me päästsime need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kaalutletud kartuses olid.

41:19 Ja päeval, mil Jumala vaenlasi tule suunas kogutakse: siis saavad nad olema rühmitatud.
41:20 Kui nad on selle juurde jõudnud, saavad nende kuulmine, nende nägemine ning nende nahad tunnistama nende vastu vastavalt sellele, nagu nad teinud olid.
41:21 Ja nad saavad oma nahkadele ütlema: “Miks te meie vastu tunnistasite?”
Nad saavad ütlema: “Jumal pani meid rääkima. Ta on üks, kes paneb kõik rääkima.”
Ja Ta on üks, kes oli teid loonud esimesel korral.
Ja Tema juurde saate te tagasi minema.
41:22 Ja te ei peitnud ennast, et teie kõrvad või teie silmad või teie nahad teie vastu ei tunnistaks. Aga te kaalutlesite, et Jumal ei teadnud paljut sellest, mida te tegite.
41:23 Ja see – teie oletus, mida te oletasite oma Isanda kohta – oli see, mis teie ebaõnnestumise põhjustanud oli. Ja nõnda said teist kaotajad.
41:24 Ja kui nad on kannatlikud: tuli on neile koduks.
Ja kui nad otsivad, et teha parandusi: nad ei ole nende hulgas, kes võiksid teha parandusi.
41:25 Ja Me olime määranud neile lähedased kaaslased: nad kaunistasid neile selle, mis nende käte vahel oli ning selle, mis neile järgnes.
Ja nende suhtes muutus siduvaks sõna džinnide ning inimkonna kogukondadega seoses, kes olid tulnud ning läinud varem.
Nad on kaotajad.

41:26 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ütlevad: “Ärge kuulake seda Koraani ning rääkige mõttetusi selle ajal, et võiksite olla võidukad”.
41:27 Aga Me põhjustame hoiatuse suhtes ükskõiksed karmi karistust maitsma.
Ja Me autasustame neid halvima eest, mida nad tegid.
41:28 Selline on autasu Jumala vaenlastele: tuli. Neile on selles igavene eluase, tasuna Meie tunnustähtede eitamise eest.
41:29 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, saavad ütlema: “Meie Isand, näita meile neid džinnide ning inimkonna hulgast, kes meid eksiteele juhatasid, et saaksime nad endi jalge alla trampida, et nad võiksid olla madalaimate hulgas”.

41:30 Need, kes ütlevad: “Meie Isand on Jumal” ning seejärel on sirgeseljalised: inglid laskuvad nende peale: “Ärge kartke ega kurvastage, aga rõõmustage aedade üle, mis teile lubatud on”.
41:31 “Me oleme teie liitlased selle maailma elus ning Pärastelus.
Teile on selles, mida iganes teie hinged ihaldavad. Ja teile on selles, mida iganes te küsite,”
41:32 “tervituskingitus Andestajalt, Kõige Halastavamalt.”
41:33 Ja kes on parem ütlemises kui tema, kes kutsub oma Isanda juurde ning töötab õigluses ja ütleb: “Ma olen üks neist, kes on alistunud”?
41:34 Ja hea ning halb ei ole samad. Tõrju tagasi sellega, mis on parem. Ja seejärel tema, kes varem su vaenlane oli, võib sinu parimaks sõbraks saada.
41:35 Aga see on tagatud vaid neile, kes on kannatlikud. Ja see on tagatud vaid ühele, kes omab hiiglaslikku edukust.
41:36 Ja kui sind provotseerib provokatsioon kurjusele saatanalt: otsi varjupaika Jumalas. Ta on Kuulja, Teadlik.
41:37 Ja Tema tunnustähtede hulgas on öö ning päev ja päike ning kuu. Ära alistu päikesele ega kuule, aga alistu Jumalale, kes nad loonud on, kui see on tõesti Tema, keda sa teenid.
41:38 Seejärel, kui nad on ülbed, siis need, kes on koos sinu Isandaga, ülistavad Teda öösel ning päeval, ja nad ei ole kunagi kurnatud.
41:39 Ja Tema tunnustähtede hulgas on, et sa näed maad liikumatuna, aga kui Me saadame alla selle peale vee, siis see liigutab ning annab kasvu. Tema, kes annab sellele elu, on Surnute Kiirendaja.
Ta on võimas üle kõikide asjade.

41:40 Need, kes Meie tunnustähtedest kõrvale kalduvad, ei ole Meie eest varjatud.
On siis parem tema, kes tulle heidetakse või tema, kes Ülestõusmispäeval turvalisuses on?
Tehke, mida iganes te soovite, Ta näeb, mida te teete.
41:41 Need, kes eitavad Meeldetuletust, kui see neile tuleb…

Ja see on üks võimas määrus
41:42 – tühisus ei saa selleni ulatuda ei enne ega pärast – järkjärguline allasaatmine Ühelt, kes Elutark, Kiiduväärne.
41:43 Sinule on siin üteldud vaid seda, mida oli üteldud sõnumitoojatele enne sind: sinu Isand on üks, kes valdab andestust ning üks, kes valdab valusat kättemaksu.
41:44 Ja oleks Me selle Koraani teinud mitte-araabiakeelseks, nad oleksid ütelnud: “Oh, et selle tunnustähed oleks vaid liigitatud ning detailseks tehtud!”
Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle: “Nendele, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ning ravi. Mis puutub nendesse, kes ei usu, nende kõrvades on kurtus ning nad on selle suhtes pimedad.
Sellised on justkui kutsutud kohast, mis on kaugel eemal”.

41:45 Ja Me andsime Moosesele seaduse, aga selle üle vaieldi. Ja kui ei oleks olnud sõna, mis oli läinud esile sinu Isandalt, see oleks nende vahel koheselt lahendatud. Ja nad on skeptilises kahtluses selle suhtes.
41:46 Kes iganes töötab õiglaselt, see on tema hingele. Ja kes iganes teeb kurja, see on selle vastu. Ja sinu Isand ei ole ebaõiglane sulastele.
41:47 Temale kuulub teadmine Tunni kohta.
Ja mitte ükski vili ei tule esile oma kestast ning mitte ükski emane ei kanna ega sünnita muidu kui et Ta on sellest teadlik.
Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub: “Kus on Minu partnerid?”
Nad saavad ütlema: “Me teatame Sulle: mitte keegi meist ei saa olema säärasele tunnistajaks”.
41:48 Ja nad saavad olema maha jäetud selle poolt, mida nad varem hüüdsid. Ja nad saavad näha, et neil pole kohta, kuhu põgeneda.

41:49 Inimene ei väsi hüüdmast hea järele. Aga kui kurjus teda puudutab: ta on ilma lootuseta, meeleheitlik.
41:50 Ja kui Me põhjustame ta maitsma halastust pärast seda kui kannatused teda puudutanud olid, saab ta ütlema: “See on minu. Ja ma ei arva, et Tund aset leiab. Ja isegi kui mind tuuakse tagasi Minu Isanda juurde, minu oma saab olema parim koos Temaga”.
Aga Me saame informeerima neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, sellest, mida nad teinud olid.
Ja Me panema nad maitsma karmi karistust.
41:51 Ja kui Me asetame armu inimese peale: ta pöörab ära ning jääb eemalviibivaks oma küljel.
Ja kui kurjus teda puudutab: siis on ta täis pikka palvet!

41:52 Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui see on Jumalalt, seejärel te salgate selle, kes on kaugemal eksituses kui üks, kes on ülimas sektantluses?”

41:53 Me näitame neile oma tunnustähti horisontidel ning neis endis kuni see saab selgeks neile, et see on tõde.

Kas sellest ei piisa sinu Isandaga seoses, et Ta on tunnistaja kõikidele asjadele?
41:54 Tõde on: nad on kahtluses oma Isandaga kohtumise suhtes.
Tõde on: Ta ümbritseb kõiki asju.