41

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
HM.
Järkjärguline alla saatmine Kõikvõimsalt, Kõige Halastavamalt.
Üks määrus, mille tunnustähed on esitatud loogilises järjekorras/kategoriseeritult ja esitatud lihtsasti arusaadavalt/detailselt – araabiakeelne Koraan/re-tsiteering inimestele, kes teavad. Rõõmusõnumite kandja ning hoiataja.

Aga enamus neist pöörab ära, seega nad ei kuule.
Ja nad ütlevad: “Meie südamete peal on katted selle vastu, millesse sa meid kutsud. Ja meie kõrvades on kurtus. Ja meie ning sinu vahel on barjäär. Seega sa tööta. Meie oleme töötamas”.

Ütle: “Ma olen kõigest surelik nagu teie. Mind on inspireeritud, et:
– teie jumal/jumalus on Jumal, üks/ainuke (nii et minge otse Tema juurde ning otsige Tema andestust!);
– ja häda ebajumalakummardajatele, neile, kes ei puhastu ning on pärastise elu eitajad;
– need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neil on autasu, mis ei lõppe.”

Ütle: “Kas eitate Teda, kes lõi maa kahe päevaga/ajastuga?, ja teete võrdseid Temale? See on Kogu Inimkonna Isand!”
Ja Ta asetas sellesse püsivad mäed selle kohalt ning õnnistas seda. Ja määras sellesse selle elatusvahendid nelja päevaga, võrdelised küsijaile.
Seejärel Ta pööras taeva poole, siis kui see veel suits oli, ja ütles sellele ning maale: “Tulge, vabatahtlikult või vastu tahtmist!”
Nad ütlesid: “Me tuleme vabatahtlikult”.
Seejärel Ta komplekteeris nad seitsmeks taevaks kahe päevaga ning inspireeris igat taevast selle korralduses.
Ja Me kaunistasime madalaima taeva lampidega, ja kui kaitsena.
Selline on määramine Võimsa, Teadliku poolt.

Seejärel, juhul kui nad ära pööravad, siis ütle: “Ma hoiatan teid äikese eest nagu ´Aadi ning Thamudi äike.
Siis kui sõnumitoojad olid tulnud nende juurde enne neid ning pärast neid: ´Ärge teenige muud peale Jumala´.
Nad ütlesid: ´Juhul kui meie Isand oleks soovinud, Ta oleks alla saatnud inglid. Seega me oleme selle eitajad, millega sind saadetud on´.
Siis mis puutub ´Aadi: nad olid ülbed maa peal ilma põhjuseta.
Ja nad ütlesid: ´Kes on võimsam kui meie jõu poolest?´
Kas nad ei olnud kaalutlenud, et Jumal, kes nad loonud oli, Tema on võimsam kui nemad jõu poolest?”
Ja nad eitasid Meie tunnustähti. Seejärel Me saatsime nende peale elajaliku tuule saatuselöögi päevadel, et võiksime panna nad maitsma seisundi halvenemise karistust selle maailma elus. Aga pärastelu karistus on veelgi häbiväärsem. Ja neid ei aidata.
Ja mis puutub Thamudisse: Me juhatasime neid. Aga nad eelistasid pimedust juhatusele. Seega äike alandava karistusega võttis nad selle eest, mida nad välja teenisid. Ja Me päästsime need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kaalutletud kartuses olid.”

Ja päeval, mil Jumala vaenlasi tule suunas kogutakse: siis saavad nad olema rühmitatud. Siis kui nad on selle juurde jõudnud, tunnistavad nende vastu nende kuulmine, nende nägemine ning nende nahad – vastavalt sellele, nagu nad teinud olid.
Ja nad ütlevad oma nahkadele: “Miks te meie vastu tunnistasite?”
Nad ütlevad: “Meid pani rääkima Jumal – üks, kes paneb rääkima iga asja.”

Ja Tema lõi teid esimesel korral.
Ja Tema juurde viiakse teid tagasi.
Ja te ei peitnud ennast, et teie kõrvad või teie silmad või teie nahad teie vastu ei tunnistaks. Aga te kaalutlesite, et Jumal ei teadnud paljut sellest, mida te tegite. Ja see – teie oletus, mida te oletasite oma Isanda kohta – on see, mis teie hävingu põhjustas. Ja nõnda said teist kaotajad.

Ja juhul kui nad peaksid olema kannatlikud: tuli on neile koduks. Ja juhul kui nad peaksid otsima, et teha parandusi: nad ei ole nendest, kes võiksid teha parandusi.
Ja Me olime määranud neile lähedased kaaslased kaunistama neile seda, mis nende käte vahel ning seda, mis neile järgnemas.
Ja muutus siduvaks nende vastu sõna kogukondadele džinnidest ning inimkonnast, kes olid tulnud ning läinud varem: nad on kaotajad.

Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Ärge kuulake seda Koraani/re-tsiteeringut ning rääkige mõttetusi selle ajal, et võiksite olla võidukad”.
Aga Me põhjustame hoiatuse suhtes ükskõiksed maitsma karmi karistust: ja Me autasustame neid halvima eest, mida nad tegid. Selline on autasu Jumala vaenlastele: tuli. Neile on selles igavene eluase, tasuna Meie tunnustähtede eitamise eest.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, saavad ütlema: “Meie Isand, näita meile neid džinnidest ning inimkonnast, kes meid eksiteele juhatasid, et saaksime nad endi jalge alla trampida, et nad võiksid olla madalaimatest”.

Need, kes ütlevad: “Meie Isand on Jumal”, ja seejärel on sirgeseljalised, nende peale laskuvad inglid: “Ärge kartke ega kurvastage, aga võtke vastu rõõmusõnumid aedadest, mis teile lubati. Me oleme teie liitlased selle maailma elus ning pärastises elus. Teile on selles, mida iganes teie hinged ihaldavad ja teile on selles, mida iganes te küsite, tervituskingitus Andestajalt, Kõige Halastavamalt.”
Ja kes on parem ütluses kui tema, kes kutsub Jumala juurde ning töötab õigluses ja ütleb: “Ma olen nendest, kes alistunud/moslem”?

Ja hea ning halb ei ole samad.
Tõrju tagasi sellega, mis parem. Seejärel, vaata: tema, kelle ja sinu vahel oli vihavaen: justkui ta oleks lähedane sõber. Ja seda ei võimaldata, väljaarvatud neile, kes kannatlikud. Ja seda ei võimaldata, väljaarvatud hiiglasliku edu omanikule.
Ja juhul kui sind provotseerib provokatsioon kurjusele saatanalt: otsi varjupaika Jumalas. Ta on Kuulja, Teadev.
Ja Tema tunnustähtedest on öö ning päev ja päike ning kuu. Ära alistu päikesele ega kuule, aga alistu Jumalale, kes nad loonud on, juhul kui see peaks olema üksnes Tema, keda sa teenid.
Seejärel, juhul kui nad peaksid olema ülbed, siis need, kes sinu Isanda ligiolus, ülistavad Teda öösel ning päeval, ja nad ei väsi.
Ja Tema tunnustähtedest on, et sa näed maad liikumatuna, aga siis kui Me saadame alla selle peale vee: see liigutab ning kasvab. Tema, kes annab sellele elu, on ka elu andja surnutele.
Ta on võimas üle kõikide asjade.
Need, kes Meie tunnustähtedest kõrvale kalduvad, ei ole Meie eest varjatud.
On siis tema, kes Ülestõusmispäeval tulle heidetakse parem või tema, kes pääseb turvalisusesse?

Tehke, mida iganes te teete, Ta näeb, mida te teete.

Need, kes eitavad Meeldetuletust siis kui see neile tuleb…!
Ja see on üks võimas määrus – tühisus ei saa selleni ulatuda ei enne seda ega pärast seda – üks järkjärguline allasaatmine ühelt, kes Elutark, Kiiduväärne.
Sinule on siin üteldud vaid seda, mida oli üteldud sõnumitoojatele enne sind: sinu Isand on üks, kes valdab andestust ning üks, kes valdab valusat kättemaksu.
Ja oleks Me selle Koraani teinud mitte-araabiakeelseks, nad oleksid ütelnud: “Oh, et selle tunnustähed oleks vaid esitatud loogilises järjekorras/kategoriseeritult ja esitatud lihtsasti arusaadavalt/detailselt!”
Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle: “Neile, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ning ravi. Mis puutub neisse, kes ei usu, nende kõrvades on kurtus ning nad on selle suhtes pimedad. Sellised on justkui kutsutud kohast, mis kaugel eemal”.

Ja Me andsime Moosesele seaduse. Aga selle üle vaieldi, ja juhul kui ei oleks olnud sõna, mis eelnes sinu Isandalt, see oleks nende vahel lahendatud. Ja nad on skeptilises kahtluses selle suhtes.

Kes iganes töötab õiglaselt, see on tema hingele. Ja kes iganes teeb kurja, see on selle vastu. Ja sinu Isand ei ole ebaõiglane sulastega.

Temale kuulub teadmine Tunni kohta. Ja mitte ükski vili ei tule esile oma kestast ning mitte ükski emane ei kanna ega sünnita muidu, kui et Ta on teadlik sellest.

Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub: “Kus on Minu partnerid?”,
ütlevad nad: “Me teatame Sulle: meie seas pole mitte ühtegi tunnistajat”.
Ja kadunud neist on see, mida nad varem appi hüüdsid. Ja nad näevad, et neil pole kohta, kuhu põgeneda.

Inimene ei väsi hüüdmast hea järele.
Ja juhul kui teda puudutab kurjus: ta on ilma lootuseta, meeleheitel.
Ja juhul kui Me põhjustame ta maitsma halastust Meilt pärast seda kui teda oli puudutanud kannatus, ütleb ta: “See on minu. Ja ma ei arva, et Tund aset leiab. Ja isegi kui mind tuuakse tagasi mu Isanda juurde, mulle koos Temaga on parim”.
Aga Me saame informeerima neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, sellest mida nad teinud olid ja paneme nad maitsma karmist karistusest.
Ja siis kui Me asetame armu inimese peale: ta pöörab ära ning jääb eemalviibivaks oma küljel.
Ja siis kui kurjus teda puudutab: siis on ta täis pikka palvet.

Ütle: “Olete te kaalutlenud: juhul kui see peaks olema Jumalalt, seejärel te salgate selle – kes on kaugemal eksituses kui üks, kes ülimas sektantluses?”

Me näitame neile oma tunnustähti horisontidel ning neis endis, kuni see saab selgeks neile, et see on tõde.
Kas sellest ei piisa sinu Isandaga seoses, et Ta on tunnistaja üle kõikide asjade?
Tõde on: nad on kahtluses kohtumisest oma Isandaga.
Tõde on: Ta ümbritseb kõiki asju.

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
41:1 HM.
41:2 Järkjärguline alla saatmine Kõikvõimsalt, Kõige Halastavamalt.
41:3 Üks määrus, mille tunnustähed on kategoriseeritud ning detailideni lahti seletatud – araabiakeelne Koraan/retsiteering inimestele, kes teavad.
41:4 Rõõmusõnumite kandja ning hoiataja.
Aga enamus neist pöörab ära, seega nad ei kuule.
41:5 Ja nad ütlevad: “Meie südamete peal on katted selle vastu, millesse sa meid kutsud. Ja meie kõrvades on kurtus. Ja meie ning sinu vahel on barjäär. Seega sa tööta. Meie oleme töötamas”.
41:6 Ütle: “Ma olen kõigest surelik nagu teie. Mind on inspireeritud, et teie jumal on Jumal, Üks. Nii et minge otse Tema juurde ning otsige Tema andestust!
Ja häda ebajumalakummardajatele,”
41:7 “neile, kes ei puhastu ning on pärastelu eitajad.”
41:8 “Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neil on autasu, mis ei lõppe.”
41:9 Ütle: “Kas eitate Teda, kes lõi maa kahe päevaga/ajastuga ning teete võrdseid Temale? See on Kogu Inimkonna Isand!”
41:10 Ja Ta asetas sellesse püsivad mäed selle kohalt ning õnnistas seda. Ja määras sellesse selle elatusvahendid nelja päevaga, võrdelised küsijaile.
41:11 Seejärel Ta pööras taeva poole, siis kui see veel suits oli, ja ütles sellele ning maale: “Tulge, vabatahtlikult või vastu tahtmist!”
Nad ütlesid: “Me tuleme vabatahtlikult”.
41:12 Seejärel Ta komplekteeris nad seitsmeks taevaks kahe päevaga ning inspireeris igat taevast selle korralduses.
Ja Me kaunistasime madalaima taeva lampidega, ja kui kaitsena.
Selline on määramine Võimsa, Teadliku poolt.
41:13 Seejärel, juhul kui nad ära pööravad, siis ütle: “Ma hoiatan teid äikese eest nagu ´Aadi ning Thamudi äike”.
41:14 Siis kui sõnumitoojad olid tulnud nende juurde enne neid ning pärast neid: “Ärge teenige muud peale Jumala”.
Nad ütlesid: “Juhul kui meie Isand oleks soovinud, Ta oleks alla saatnud inglid. Seega me oleme selle eitajad, millega sind saadetud on”.
41:15 Siis mis puutub ´Aadi: nad olid ülbed maa peal ilma põhjuseta.
Ja nad ütlesid: “Kes on võimsam kui meie jõu poolest?”
Kas nad ei olnud kaalutlenud, et Jumal, kes nad loonud oli, Tema on võimsam kui nemad jõu poolest?
Ja nad eitasid Meie tunnustähti.
41:16 Seejärel Me saatsime nende peale elajaliku tuule saatuselöögi päevadel, et võiksime panna nad maitsma seisundi halvenemise karistust selle maailma elus. Aga pärastelu karistus on veelgi häbiväärsem. Ja neid ei aidata.
41:17 Ja mis puutub Thamudisse: Me juhatasime neid. Aga nad eelistasid pimedust juhatusele. Seega äike alandava karistusega võttis nad selle eest, mida nad välja teenisid.
41:18 Ja Me päästsime need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kaalutletud kartuses olid.

41:19 Ja päeval, mil Jumala vaenlasi tule suunas kogutakse: siis saavad nad olema rühmitatud.
41:20 Siis kui nad on selle juurde jõudnud, tunnistavad nende vastu nende kuulmine, nende nägemine ning nende nahad – vastavalt sellele, nagu nad teinud olid.
41:21 Ja nad ütlevad oma nahkadele: “Miks te meie vastu tunnistasite?”
Nad ütlevad: “Meid pani rääkima Jumal – üks, kes paneb rääkima iga asja.”
Ja Tema lõi teid esimesel korral.
Ja Tema juurde viiakse teid tagasi.
41:22 Ja te ei peitnud ennast, et teie kõrvad või teie silmad või teie nahad teie vastu ei tunnistaks. Aga te kaalutlesite, et Jumal ei teadnud paljut sellest, mida te tegite.
41:23 Ja see – teie oletus, mida te oletasite oma Isanda kohta – on see, mis teie hävingu põhjustas. Ja nõnda said teist kaotajad.
41:24 Ja juhul kui nad peaksid olema kannatlikud: tuli on neile koduks.
Ja juhul kui nad peaksid otsima, et teha parandusi: nad ei ole nendest, kes võiksid teha parandusi.
41:25 Ja Me määrasime neile lähedased kaaslased kaunistama neile seda, mis nende käte vahel ning seda, mis neile järgnemas.
Ja muutus siduvaks nende vastu sõna kogukondadele džinnidest ning inimkonnast, kes olid tulnud ning läinud varem: nad on kaotajad.

41:26 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Ärge kuulake seda Koraani/re-tsiteeringut ning rääkige mõttetusi selle ajal, et võiksite olla võidukad”.
41:27 Aga Me põhjustame hoiatuse suhtes ükskõiksed maitsma karmi karistust. Ja Me autasustame neid halvima eest, mida nad tegid.
41:28 Selline on autasu Jumala vaenlastele: tuli. Neile on selles igavene eluase, tasuna Meie tunnustähtede eitamise eest.
41:29 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, saavad ütlema: “Meie Isand, näita meile neid džinnidest ning inimkonnast, kes meid eksiteele juhatasid, et saaksime nad endi jalge alla trampida, et nad võiksid olla madalaimatest”.

41:30 Need, kes ütlevad: “Meie Isand on Jumal”, ja seejärel on sirgeseljalised, nende peale laskuvad inglid: “Ärge kartke ega kurvastage, aga võtke vastu rõõmusõnumid aedadest, mis teile lubati”.
41:31 “Me oleme teie liitlased selle maailma elus ning pärastelus.
Teile on selles, mida iganes teie hinged ihaldavad ja teile on selles, mida iganes te küsite,”
41:32 “tervituskingitus Andestajalt, Kõige Halastavamalt.”
41:33 Ja kes on parem ütluses kui tema, kes kutsub Jumala juurde ning töötab õigluses ja ütleb: “Ma olen nendest, kes alistunud/moslem”?

41:34 Ja hea ning halb ei ole samad.
Tõrju tagasi sellega, mis parem. Seejärel, vaata: tema, kelle ja sinu vahel oli vihavaen: justkui ta oleks lähedane sõber.
41:35 Ja seda ei võimaldata, väljaarvatud neile, kes kannatlikud. Ja seda ei võimaldata, väljaarvatud hiiglasliku edu omanikule.
41:36 Ja juhul kui sind provotseerib provokatsioon kurjusele saatanalt: otsi varjupaika Jumalas. Ta on Kuulja, Teadev.
41:37 Ja Tema tunnustähtedest on öö ning päev ja päike ning kuu. Ära alistu päikesele ega kuule, aga alistu Jumalale, kes nad loonud on, juhul kui see peaks olema üksnes Tema, keda sa teenid.
41:38 Seejärel, juhul kui nad peaksid olema ülbed, siis need, kes sinu Isanda ligiolus, ülistavad Teda öösel ning päeval, ja nad ei väsi.

41:39 Ja Tema tunnustähtedest on, et sa näed maad liikumatuna, aga siis kui Me saadame alla selle peale vee: see liigutab ning kasvab. Tema, kes annab sellele elu, on ka elu andja surnutele.
Ta on võimas üle kõikide asjade.
41:40 Need, kes Meie tunnustähtedest kõrvale kalduvad, ei ole Meie eest varjatud.
On siis tema, kes Ülestõusmispäeval tulle heidetakse parem või tema, kes pääseb turvalisusesse?
Tehke, mida iganes te teete, Ta näeb, mida te teete.
41:41 Need, kes eitavad Meeldetuletust siis kui see neile tuleb…

Ja see on üks võimas määrus –
41:42 tühisus ei saa selleni ulatuda ei enne seda ega pärast seda – üks järkjärguline allasaatmine ühelt, kes Elutark, Kiiduväärne.
41:43 Sinule on siin üteldud vaid seda, mida oli üteldud sõnumitoojatele enne sind: sinu Isand on üks, kes valdab andestust ning üks, kes valdab valusat kättemaksu.
41:44 Ja oleks Me selle Koraani teinud mitte-araabiakeelseks, nad oleksid ütelnud: “Oh, et selle tunnustähed oleks vaid kategoriseeritud ning detailideni lahti seletatud!”
Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle: “Neile, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ning ravi. Mis puutub neisse, kes ei usu, nende kõrvades on kurtus ning nad on selle suhtes pimedad.
Sellised on justkui kutsutud kohast, mis kaugel eemal”.

41:45 Ja Me andsime Moosesele seaduse, aga selle üle vaieldi. Ja juhul kui ei oleks olnud sõna, mis eelnes sinu Isandalt, see oleks nende vahel lahendatud. Ja nad on skeptilises kahtluses selle suhtes.
41:46 Kes iganes töötab õiglaselt, see on tema hingele.
Ja kes iganes teeb kurja, see on selle vastu.
Ja sinu Isand ei ole ebaõiglane sulastega.
41:47 Temale kuulub teadmine Tunni kohta.
Ja mitte ükski vili ei tule esile oma kestast ning mitte ükski emane ei kanna ega sünnita muidu, kui et Ta on teadlik sellest.
Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub: “Kus on Minu partnerid?”,
ütlevad nad: “Me teatame Sulle: meie seas pole mitte ühtegi tunnistajat”.
41:48 Ja kadunud neist on see, mida nad varem appi hüüdsid. Ja nad näevad, et neil pole kohta, kuhu põgeneda.

41:49 Inimene ei väsi hüüdmast hea järele.
Ja juhul kui teda puudutab kurjus: ta on ilma lootuseta, meeleheitel.
41:50 Ja juhul kui Me põhjustame ta maitsma halastust Meilt pärast seda kui teda oli puudutanud kannatus, ütleb ta: “See on minu. Ja ma ei arva, et Tund aset leiab. Ja isegi kui mind tuuakse tagasi mu Isanda juurde, mulle koos Temaga on parim”.
Aga Me saame informeerima neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, sellest mida nad teinud olid ja paneme nad maitsma karmist karistusest.
41:51 Ja siis kui Me asetame armu inimese peale: ta pöörab ära ning jääb eemalviibivaks oma küljel.
Ja siis kui kurjus teda puudutab: siis on ta täis pikka palvet.

41:52 Ütle: “Olete te kaalutlenud: juhul kui see peaks olema Jumalalt, seejärel te salgate selle – kes on kaugemal eksituses kui üks, kes ülimas sektantluses?”

41:53 Me näitame neile oma tunnustähti horisontidel ning neis endis, kuni see saab selgeks neile, et see on tõde.

Kas sellest ei piisa sinu Isandaga seoses, et Ta on tunnistaja üle kõikide asjade?
41:54 Tõde on: nad on kahtluses kohtumisest oma Isandaga.
Tõde on: Ta ümbritseb kõiki asju.