41

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
41:1 HM.
41:2 Järkjärguline tunnustäht Kõikvõimsalt, Armulikult.
41:3 Määrus, mille värsid on liigitatud ja detailseks tehtud – araabiakeelne Koraan inimestele, kes teavad.
41:4 Rõõmusõnumite kandja ja hoiataja.
Aga enamus neist pöörab ära, seega nad ei kuule.
41:5 Ja nad ütlesid: “Meie südamed on kinni pitseeritud selle suhtes, millesse sa meid kutsud, ja meie kõrvades on kurtus, ning meie ja sinu vahel on barjäär. Nii et tööta. Meie oleme töötamas”.
41:6 Ütle: “Ma ei ole rohkemat kui surelik nagu teie. Mulle on inspireeritud, et teie Jumal on Üks Jumal, seega – te peaksite olema Tema suhtes sirgeseljalised ja otsima Tema andestust. Ja häda ebajumalakummardajatele”.
41:7 “Neile, kes ei pühendu puhastumise suunas, ja Pärastelu suhtes pole nad usklikud.”
41:8 Kindlasti, need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad, saavad vastu võtma kompensatsiooni, mis ei lõppe.
41:9 Ütle: “Te olete salgamas Ühte, kes on loonud maa kahe päevaga, ja te seate üles võrdseid koos Temaga. See on kogu inimkonna Isand!”
41:10 Ja Ta pani sellesse stabilisaatorid selle pealt, ja Ta õnnistas seda ning seadis nelja päevaga sisse selle annid proportsioonides, et rahuldada neid, kes küsivad.
41:11 Seejärel seadis Ta end sisse taevasse, samal ajal, kui see endiselt veel suits oli, ja Ta ütles sellele, ja maale: “Tulge vabatahtlikult või vastu tahtmist”. Nad ütlesid: “Me tuleme vabatahtlikult”.
41:12 Nõnda, seejärel Ta tegi nad kahe päevaga seitsmeks taevaks, ja Ta inspireeris igale taevale selle korralduse. Ja Me kaunistasime madalaima taeva lampidega, ja kaitseks. Selline on Suursuguse, Teadliku disain.
41:13 Aga kui nad ära pööravad, siis ütle: “Ma olen hoiatanud teid hukatuse eest nagu ´Aadi ja Thamudi hukatus”.
41:14 Siis kui sõnumitoojad nii avalikult kui privaatselt nende juurde tulid: “Te ei peaks teenima muud peale Jumala”, ütlesid nad: “Oleks meie Isand soovinud, oleks Ta saatnud inglid. Me oleme salgamas seda, millega sind saadetud on”.
41:15 Mis puutub ´Aadi, siis nad muutusid maa peal ülbeks ilma ühegi õiguseta, ja nad ütlesid: “Kes on jõu poolest meist võimsam?” Kas nad ei näinud, et Jumal, kes nad loonud oli, oli neist jõu poolest võimsam? Ja nad olid Meie tunnustähti eitamas.
41:16 Sellest tulenevalt, Me saatsime nende peale elajaliku tuule mõneks armetuks päevaks, et võiksime neil alandavat karistust maitsta lasta selles maises elus, ja Pärastelu karistus on veelgi alandavam; nad ei saa kunagi võita.
41:17 Ja mis puutub Thamudisse, siis Me andsime neile juhatuse, aga nad eelistasid juhatusele pimedust. Sellest tulenevalt, plahvatus alandava karistusega hävitas nad selle eest, mida nad pälvinud olid.
41:18 Ja Me päästsime need,
kes olid kaalutletud kartuses ja hoiatust kuulda võtsid.
41:19 Ja Päeval, mil Jumala vaenlased sunniviisiliselt tulle kogutakse.
41:20 Kui nad selle juurde tulevad, saavad nende enda kuulmine, silmad ja nahad tunnistama kõike, mida nad teinud olid.
41:21 Ja nad saavad oma nahkadele ütlema: “Miks te meie vastu tunnistasite?” Nad saavad ütlema: “Jumal pani meid rääkima; Ta on Üks, kes paneb kõik rääkima. Ta on Üks, kes oli teid loonud esimesel korral, ja Tema juurde saate te tagasi minema”.
41:22 Ja seal ei olnud ühtegi moodust, et te võinuks oma enda kuulmise või silmade või nahkade tunnistuse eest peitu pugeda. Õigupoolest, te arvasite, et Jumal oli teadmatuses paljust sellest, mida te teete.
41:23 Ja sedalaadi mõtlemine oma Isandast on see, mis teie ebaõnnestumise põhjustanud oli, ja nõnda said teist kaotajad.
41:24 Kui nad ootavad, siis nende saatuseks saab olema tuli, ja kui nad anuvad, et nad vabastataks, siis neid ei vabastata.
41:25 Ja Me määrasime neile kompanjonid, kes nende oleviku ning mineviku tegusid kaunistasid. Seega, sõna on nende peale siduvaks muutunud, samamoodi nagu eelmistele džinnide ja inimkonna kogukondadele – kõik nad olid kaotajad.
41:26 Ja need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlesid:
“Ärge kuulake seda Koraani ning tehke lärmi üle selle, et võiksite edeneda”.
41:27 Me laseme maitsta karmi karistust nendel,
kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Ja Me saame neile tasuma kurja eest, mida nad tegid.
41:28 Selline on tasu Jumala vaenlastele. Tuli saab nende igavene eluase olema – tasuks Meie tunnustähtede salgamise eest.
41:29 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, saavad ütlema:
“Meie Isand, näita meile neid džinnide ja inimkonna hulgast, kes meid eksitasid, nii et me saaksime nad enda jalge alla trampida, nii et nad oleksid madalaimad”.
41:30 Need, kes ütlevad: “Meie Isand on Jumal”,
ja seejärel on sirgeseljalised,
nende peale laskuvad inglid: “Ärge kartke ega kurvastage,
aga rõõmustage aedade üle, mida teile lubatakse”.
41:31 “Me oleme teie liitlased selles maises elus ja Pärastelus.
Teile on seal mida iganes, mida teie hinged ihaldavad,
ja teile on seal kõik, mida te küsite.”
41:32 “Tervituskingitus Andestajalt, Armulikult.”
41:33 Ja kes on parem ütlemises kui tema, kes kutsub Jumala juurde, ja töötab õigluses, ning ütleb: “Ma olen üks neist, kes on alistunud”.
41:34 Hea ja halb vastus ei ole võrdsed. Sa peaksid kasutama seda, mis on parem. Seega see, kes varem su vaenlane oli, võib sinu parimaks sõbraks saada.
41:35 Ja mitte keegi ei saa seda saavutada, välja arvatud need, kes on kannatlikud. Ja mitte keegi ei saa seda saavutada, välja arvatud need, kes on erakordse õnnega.
41:36 Ja kui kibedus saatanalt sind vaevab, siis otsi varjupaika Jumalalt. Ta on Kuulja, Teadlik.
41:37 Ja Tema tunnustähtede hulgast on öö ja päev
ning päike ja kuu.
Ära alistu päikesele ega kuule;
aga alistu Jumalale, kes nad loonud on,
kui see on tõesti Tema, keda sa teenid.
41:38 Nii et kui nad muutuvad ülbeks, siis need, kes koos sinu Isandaga on, ülistavad Teda öösel ning päeval, ja nad ei ole kunagi kurnatud.
41:39 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et sa näed maad liikumatuna. Seejärel, niipea kui Me selle peale vett alla saadame, see rapub ja kasvab. Kindlasti, Üks, kes selle taaselustas, suudab surnuid taaselustada. Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
41:40 Need, kes Meie tunnustähti moonutavad, ei ole Meie eest varjatud. Kumb on parem, kas see, kes on põrgusse heidetud, või see, kes Ülestõusmispäeval turvalisuses on? Tehke, mida iganes te tahate; Ta on selle Nägija, mida te teete.
41:41 Need, kes olid Meeldetuletuse salanud, kui see neile tuli. Ja see on auväärne määrus.
41:42 Mitte ükski valskus ei saa sellesse siseneda, ei praegu ega hiljem; tunnustäht Ühelt Kõige Elutargemalt, Kiiduväärselt.
41:43 Sulle on üteldud vaid seda,
mida oli üteldud sõnumitoojatele enne sind.
Sinu Isand on Üks, kes valdab andestust,
ja Üks, kes valdab valusat kättemaksu.
41:44 Ja oleks Me selle Koraani teinud mitte-araabiakeelseks,
oleksid nad ütelnud:
“Kui selle värsid vaid oleks arusaadavaks tehtud!”
Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle:
“Neile, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ja ravi.
Mis puutub nendesse, kes umbusaldavad,
nende kõrvades on kurtus,
ja nad on selle suhtes pimedad.
Nad saavad justkui olema kutsutud kohast, mis on kaugel eemal”.
41:45 Ja Me olime andnud Moosesele seaduse, aga selle üle vaieldi. Ja kui see poleks olnud teie Isanda ettemääratud otsus, oleks nende üle koheselt kohut mõistetud. Tõepoolest, nad hellitavad selle suhtes palju kahtlusi.
41:46 Kes iganes õigluses töötab, teeb seda oma enda hingele, ja kes iganes teeb kurja, peab saama sama. Sinu Isand ei ole teenrite suhtes ebaõiglane.
41:47 Temale kuulub teadmine Tunni kohta. Ja mitte ükski vili ei tule välja oma kestast, ja mitte ükski emane ei rasestu ega sünnita muidu, kui et Ta on sellest teadlik. Ja Päeval, mil Ta neilt küsib: “Kus on Minu partnerid?”, saavad nad ütlema: “Sinu loal, mitte keegi meist ei saa olema säärasele tunnistajaks!”
41:48 Ja nad olid maha jäetud selle poolt, mille poole nad varem hüüdsid, ja nad taipasid, et seal ei saa olema ühtegi põgenemist.
41:49 Inimolend ei väsi heade asjade järele palvetamast. Aga kui ebaõnn teda puudutab, on ta araks tehtud, meeleheitel!
41:50 Ja kui Me laseme tal maitsta Meie õnnistust pärast seda, kui raskused teda puudutanud olid, saab ta ütlema: “See oli minu tegude tulemus, ja ma ei arva, et Tund saabub. Ja isegi kui mind tagasi Minu Isanda juurde tuuakse, saan ma Tema juurest endale häid asju leidma”.
Kindlasti, Me saame informeerima neid, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, kõigest, mida nad teinud olid, ja Me laseme neil maitsta karmi karistust.
41:51 Ja kui Me õnnistame inimest, tõmbub ta tagasi ning pöördub ära; ja kui ta mõnd ebaõnne kogeb, siis ta anub pikalt!
41:52 Ütle: “Olete te kaalutlenud, et kui see on Jumalalt, seejärel te salgate selle? Kes on kaugemal eksituses kui need, kes on opositsioonis?”
41:53 Me saame neile näitama oma tunnustähti horisontidel, ja neis endis, kuni neile saab selgeks, et see on tõde. Kas sellest ei piisa, et teie Isand on kõikide asjade tunnistaja?
41:54 Tõepoolest, nad on kahtlemas oma Isandaga kohtumise suhtes; aga Ta on hõlmamas kõiki asju.