40

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
40:1 HM.
40:2 Järkjärguline seaduse alla saatmine on Jumalalt,
Võimsalt, Teadlikult,
40:3 Üleastumiste Andestajalt
ja Kahetsuse Aktsepteerijalt,
Kättemaksus Karmilt,
Külluse Omanikult.
Pole jumalat peale Tema.
Tema juurde on teekonna lõpp.
40:4 Jumala tunnustähtede üle vaidlevad vaid need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Ära lase nende minemistel ning tulemistel maa peal end petta.
40:5 Enne neid salgasid Noa inimesed,
ja osapooled pärast neid.
Ja iga kogukond soovis oma sõnumitooja kinni võtta,
ja nad vaidlesid tühisuses, et seeläbi tõde ümber lükata.
Seejärel Mina võtsin neid.
Seejärel kuidas oli Mu kättemaks?
40:6 Ja seega sinu Isanda sõna muutus siduvaks nende peal,
kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on:
nad on tule kaaslased.
40:7 Need, kes Trooni kannavad,
ja kõik need, kes seda ümbritsevad,
ülistavad kiidulauluga oma Isandat,
ja usuvad Temasse,
ja küsivad andestust neile, kes hoiatust kuulda võtavad:
“Meie Isand, Sina hõlmad kõiki asju armulikkuse ning teadmistega:
andesta neile, kes kahetsevad ning Sinu teed järgivad,
ja kaitse neid Põrgu karistuse eest.”
40:8 “Meie Isand,
pane nad sisenema alalise eluaseme aedadesse, mida Sa neile lubanud oled,
ja sellised nende isadest, kaasadest ning järglastest, kes õigust teevad.
Sina oled Võimas, Elutark.
40:9 “Ja kaitse neid kurjuse eest.
Ja tema, keda Sa kaitsed kurjuse eest sel päeval,
teda oled Sa õnnistanud.”
Ja see on hiiglaslik saavutus.
40:10 Neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, saab olema üteldud:
“Jumala jälestus teie suhtes on suurem,
kui teie iseenese jälestamine,
sest teid kutsuti usule, aga te eitasite”.
40:11 Nad saavad ütlema: “Meie Isand,
kaks korda oled Sa andnud meile surma,
ja kaks korda oled Sa andnud meile elu.
Ja me oleme üles tunnistanud oma patud.
Kas on mõni väljapääs sellelt teelt?”
40:12 See on sellepärast, et kui Jumalat üksi mainiti, te eitasite,
aga kui Talle partnerlust omistati, te uskusite.
Seega, kohtumõistmine kuulub Jumalale, Kõige Kõrgemale, Suurele.
40:13 Tema see on, kes teile oma tunnustähti näitab,
ja teile taevast ande alla saadab.
Aga kuulda võtavad vaid need, kes kahetsedes pöörduvad.
40:14 Nii et hüüdke Jumalat, olles siirad Talle süsteemis,
isegi kui need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, sellele vastu on.
40:15 Tasemetes Tõstja, Trooni Omanik.
Ta saadab Vaimu koos oma korraldusega,
kelle peale Ta soovib oma teenritest,
et hoiatada Kohtumispäeva eest.
40:16 Päeval, mil nad üles kerkivad:
mitte miski neist pole Jumala eest varjatud.
Kellele kuulub ülemvõim sel päeval?
See kuulub Jumalale: Ühele, Ülimale.
40:17 Sel päeval saab iga hing autasustatud selle eest, mida ta pälvinud oli.
Pole ebaõiglust sel päeval.
Jumal on kiire arvestamises.
40:18 Ja hoiata neid Läheneva Päeva eest,
mil südamed saavad lämmatama kurkusid,
ja paljud saavad olema süümepiinades.
Üleastujatel ei saa olema mitte ühtegi lähedast sõpra!
Ega lepitajat, kellele kuuletuda!
40:19 Ta teab silmade reetlikkust,
ning kõike, mida rindkered varjavad.
40:20 Ja Jumal otsustab tões.
Ja need, kelle poole nad Tema kõrval hüüavad,
ei otsusta mitte midagi.
Jumal, Ta on Kuulja, Nägija.
40:21 Kas nad pole maa peal rännanud ning näinud,
kuidas oli lõplik tulemus neile, kes olid enne neid?
Nad olid tugevamad kui nemad jõu poolest,
ning avaldasid suuremat mõju maale.
Seejärel Jumal võttis nad nende pattude pärast,
ja neil polnud ühtegi kaitsjat Jumala vastu.
40:22 Sest nende sõnumitoojad olid toonud neile selged asitõendid, aga nad eitasid. Seega Jumal võttis nad.
Ta on tugev, karm kättemaksus.

40:23 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtede ning selge volitusega
40:24 Fir´awni, Haamaani ning Qarooni juurde.
Nad ütlesid: “Valetav maag!”
40:25 Ja kui ta tõi neile tõe Meie kohalolust, ütlesid nad:
“Tapke nende lapsed, kes koos temaga hoiatust kuulda võtsid,
ja vägistage nende naised”.
Aga nende plaanid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on alati vigased.
40:26 Ja Fir´awn ütles: “Jätke Mooses mulle tapmiseks,
ja las ta hüüab oma Isanda poole.
Ma kardan, et ta muudab teie süsteemi,
või põhjustab korruptsiooni maa peal”.
40:27 Ja Mooses ütles: “Ma otsin varjupaika enda Isandas ning sinu Isandas iga ülbiku eest, kes ei usu Arvete Tasumise Päeva”.
40:28 Ja üks usklik mees Fir´awni inimeste hulgast, kes oma usku varjanud oli, ütles: “Kas tapaksid mehe lihtsalt sellepärast, et ta ütleb: ´Minu Isand on Jumal´ ja on toonud sulle selged asitõendid sinu Isandalt?
Kui ta on valetaja, siis tema vale on tema peal, aga kui ta on tõetruu, siis osa sellest, mida ta sulle lubab, saab sinu peale langema.”
Jumal ei juhata teda, kes on üleliigse tegija, valede rääkija.
40:29 “Oo, mu inimesed!
Teile kuulub ülemvõim sel päeval, te olete mõjuvõimsad maa peal.
Aga kes päästaks meid Jumala raevu eest, kui see meie peale tuleb?”
Fir´awn ütles: “Ma vaid näitan teile seda, mida ma mõtlen.
Ja ma vaid juhatan teid juurdlemise teele”.
40:30 Ja tema, kes hoiatust kuulda võttis, ütles:
“Oo, mu inimesed!
Ma kardan teile osapoolte päeva näidet”.
40:31 “Nagu Noa, ´Aadi ning Thamudi juhtum, ja nende, kes pärast neid.
Ja Jumal ei soovi teenritele mitte mingit ebaõiglust”.
40:32 Ja: “Oo, mu inimesed!
Ma kardan teile Kogunemispäeva,”
40:33 “päeva, mil te pöörate oma seljad ning põgenete, omamata mitte ühtegi kaitsjat Jumala vastu.
Ja kelle Jumal eksiteele saadab, temale pole juhatajat.”
40:34 “Ja Joosep oli toonud teile selged asitõendid enne seda, aga te ei lõpetanud kahtlemist selle suhtes, mis ta tõi.
Kuni, kui ta oli surnud, te ütlesite:
´Jumal ei tõsta üles ühtegi sõnumitoojat pärast teda´.”
Sedasi saadab Jumal eksiteele tema, kes on üleliigse tegija, põhjendamatu kahtleja.
40:35 Need, kes vaidlevad Jumala tunnustähtede suhtes,
ilma ühegi volituseta, mis nende juurde oleks tulnud:
see on suur jälkus Jumala silmis,
ja nende silmis, kes hoiatust kuulda võtavad.
Sedasi pitseerib Jumal iga ülbe türanni südame.
40:36 Ja Fir´awn ütles: “Oo, Haamaan!
Ehita mulle torn, et võiksin jõuda põhjusteni”.
40:37 “Taevaste põhjusteni,
nii et ma võiksin vaadata Moosese Jumalat.
Kuigi ma arvan, et ta on valetaja.”
Ja seega Fir´awni kurjad tööd olid talle kaunistatud,
ja ta oli õigelt teelt kõrvale juhitud.
Ja Fir´awni planeerimine ei toonud muud, kui hukatust.
40:38 Ja tema, kes hoiatust kuulda võttis, ütles:
“Oo, mu inimesed!
Järgnege mulle ning ma juhatan teid juurdlemise teele”.
40:39 “Oo, mu inimesed!
Selle maailma elu on vaid üks nauding,
samas kui Pärastelu – see on püsiv eluase.”
40:40 “Kes iganes teeb kurja, ei ole autasustatud muu, kui samaväärsega.
Ja kes iganes töötab õigluses – kas mees või naine – ja on usklik:
sellised sisenevad aeda, kus neile antakse varustamine ilma arvestuseta.”
40:41 Ja: “Oo, mu inimesed!
Miks on nii, et mina kutsun teid lunastusse,
samas kui teie kutsute mind tulle?”
40:42 “Teie kutsute mind Jumalat eitama,
ning omistama Talle partnerlust, mille kohta mul teadmist pole,
ja mina kutsun teid Võimsa, Andestaja juurde.”
40:43 “Väljaspool kahtlust, te vaid kutsute mind selle juurde,
mille poole ei ole hüüdmist selles maailmas ega Pärastelus.
Ja meie lõplik tagasi minemine on Jumala juurde.
Ja üleliigse sooritajad saavad olema tule kaaslased.”
40:44 “Siis te saate mäletama seda, mida ma teile ütlen.
Ja ma pühendan oma olukorra Jumalale.
Jumal näeb teenreid.”
40:45 Nii et Jumal kaitses teda kurjuse eest, mida nad skeemitasid,
samas kui Fir´awni inimesi ümbritses kuri karistus.
40:46 Tuli: nad on sellele paljastatud hommikul ning öösel.
Ja päeval, mil Tund tuleb:
“Põhjusta Fir´awni inimesed sisenema kõige karmimasse karistusse”.
40:47 Ja kui nad põrgus koos vaidlevad,
siis need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid ülbed:
“Me olime teie järgijad,
kas te saate meilt ära võtta osa tulest?”
40:48 Need, kes olid ülbed, saavad ütlema:
“Me oleme selles kõik koos.
Jumal on otsustanud teenrite vahel”.
40:49 Ja need, kes on tules, saavad ütlema Põrgu valvuritele:
“Hüüdke oma Isanda poole, et kergendada meile karistuse päeva”.
40:50 Nad saavad ütlema:
“Kas teie sõnumitoojad ei tulnud teie juurde selgete asitõenditega?”
Nad saavad ütlema: “Tõepoolest”.
Nad saavad ütlema: “Siis hüüdke.”
Aga nende hüüdmine, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on vaid eksituses”.
40:51 Me aitame oma sõnumitoojaid ning neid, kes hoiatust kuulda võtavad selle maailma elus ning päeval, mil tunnistajad seisavad.
40:52 Päeval, mil üleastujate õigustused neile abiks ei ole ja nad neetud on.
Ja neil kuri eluase on.
40:53 Ja Me andsime Moosesele juhatuse.
Ja Me põhjustasime Iisraeli Lapsed pärima seaduse,
40:54 juhatuse ning meeldetuletusena neile, kes intuitsiooni omavad.

40:55 Nii et ole kannatlik.
Jumala lubadus on tõde.
ja küsi andestust oma üleastumisele,
ja ülista oma Isanda kiituseks öösel ning hommikul.
40:56 Need, kes vaidlevad Jumala tunnustähtede suhtes,
ilma, et ühtegi volitust neile tulnud oleks:
nende rindkeredes on vaid suursugusus,
milleni nad mitte kunagi ei küündi.
Seega otsi varjupaika Jumalas.
Ta on Kuulja, Nägija.
40:57 Taevaste ning maa loomine on suursugusem kui inimkonna loomine,
aga enamus inimesi ei tea.
40:58 Ja ei ole võrdsed pime ning nägija,
või need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad,
ja kurjategijad.
Vähe te võtate kuulda.
40:59 Tund on tulemas.
Selles pole kahtlust.
Aga enamus inimesi ei usu.

40:60 Ja teie Isand ütles: “Hüüdke Mind – Ma vastan teile”.
Need, kes on liiga ülbed Minu teenistuseks: nad saavad sisenema Põrgusse alandatuna.
40:61 Jumal see on, kes tegi teile öö, et võiksite selles puhata,
ja nägemist andva päeva.
Jumal on heldekäeline inimkonna suunas,
aga enamik inimesi pole tänulikud.
40:62 See on Jumal, teie Isand, kõikide asjade Looja.
Pole jumalat peale Tema.
Kuidas te siis eksitusse viidud olete?
40:63 Niisiis on eksitusse viidud need,
kes salgavad Jumala tunnustähed.
40:64 Jumal see on, kes tegi teile maa fikseeritud elukohaks,
ja taeva struktuurina,
ja kujundas teid,
ja tegi heaks teie kujud,
ja tegi teile varustamise headest asjadest.
See on Jumal, teie Isand.
Nii et õnnistatud olgu Jumal, kogu inimkonna Isand!
40:65 Ta on Elav.
Pole jumalat peale Tema.
Nii et hüüa Teda siirana Talle süsteemis.
Kiitus kuulub Jumalale, kogu inimkonna Isandale.

40:66 Ütle: “Mind on keelatud teenimast seda, mille poole teie Jumala kõrval hüüate, sest minuni on tulnud selged asitõendid minu Isandalt. Ja mind on kästud alistuda kogu inimkonna Isandale”.
40:67 Tema see on, kes lõi teid tolmust,
seejärel tilgast vedelikust,
seejärel embrüost.
Seejärel Ta toob teid esile lapsena,
seejärel, et te jõuate täisikka,
seejärel, et te saate vanaks,
(ja teie hulgas on tema, kes on põhjustatud surema varem)
ja et te jõuate ettemääratud tähtajani.
Ja et te võiksite juurelda.
40:68 Tema see on, kes annab elu ning annab surma.
Ja kui Ta määrab mõne asja, Ta vaid ütleb sellele: “Ole!”,
ja see on.
40:69 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes Jumala tunnustähtede suhtes vaidlevad, kuidas on nad kõrvale juhitud?
40:70 Need, kes keelduvad tunnistamast seadust ning seda, millega Me saatsime oma sõnumitoojad: nad saavad teada saama,
40:71 siis, kui ketid ning ahelad nende kaeltel on, lohistatuna
40:72 keevasse vedelikku.
Seejärel on nad kuumutatud tules.
40:73 Seejärel saab olema neile üteldud:
“Kus on see, millele te partnerlust omistasite”
40:74 “Jumala kõrval?”
Nad saavad ütlema: “Nad on meid maha jätnud.
Tõde on: me ei hüüdnud varem mitte millegi poole”.
Sedasi saadab Jumal eksitusse need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
40:75 “See on sellepärast, et te juubeldasite maa peal ilma õiguseta,
ja sellepärast, et te olite ennasttäis.”
40:76 “Sisenege Põrgu väravatest, elunedes igavesti selles.”
Ja kuri on ülbete eluase.
40:77 Ja ole kannatlik, Jumala lubadus on tõde.
Ja kas Me laseme sul näha mõnda sellest, mida Me neile lubame või Me võtame su, see on Meie juurde, kuhu nad saavad olema tagasi toodud.
40:78 Ja Me saatsime sõnumitoojaid enne sind.
Nende hulgas on need, kellest Me oleme sulle jutustanud,
ja nende hulgas on need, kellest Me ei ole sulle jutustanud.
Ja see oli sõnumitoojale, et tuua tunnustäht, ainult läbi Jumala loa.
Seejärel, kui Jumala korraldus tuleb:
olukord saab olema otsustatud tões,
ja seeläbi saavad need, kes järgivad tühisust, olema kaotanud.
40:79 Jumal see on, kes tegi teile kariloomad,
et võiksite ratsutada mõnega,
ja süüa mõnda,
40:80 ja teil on neis muid hüvesid,
ja et võiksite ulatuda nende abil oma rinnus oleva ihani.
Ja nende peal ning laevade peal teid kantakse.
40:81 Ja Ta näitab teile oma tunnustähti.
Seejärel, milliseid Jumala tunnustähtedest te eitama hakkate?
40:82 Kas nad pole rännanud maa peal ning näinud lõplikku tulemust neile, kes olid enne neid?
Nad olid arvukamad kui nemad ja tugevamad jõus ning mõju avaldamises maale: neile ei tulnud abiks see, mida nad teeninud olid:
40:83 siis, kui nende sõnumitoojad neile selged asitõendid tõid,
nad juubeldasid selle üle, mis neil teadmistest olemas oli,
aga neid sai ümbritsema see, mida nad nöökisid.
40:84 Ja kui nad Meie võimsust nägid, ütlesid nad:
“Me usume Jumalasse üksi ning eitame seda, millele me partnerlust omistasime!”
40:85 Aga nende usk ei tulnud neile kasuks, kui nad kord juba Meie võimsust nägid – Jumala meetod, mis oli olnud varem seoses Tema teenritega.
Ja seeläbi need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid, olid totaalselt kaotuses.