40

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
40:1 HM.
40:2 Järkjärguline tunnustäht seadusest on Jumalalt,
Suursuguselt, Teadlikult.
40:3 Üleastumiste Andestajalt
ja Kahetsuse Aktsepteerijalt,
Kättemaksus Karmilt,
Külluse Omanikult.
Pole jumalat, välja arvatud Tema.
Tema juurde on teekonna lõpp.
40:4 Mitte ükski ei vaidle Jumala tunnustähtede üle,
välja arvatud need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Nii et ära lase nende mõjuvõimul maa peal ennast petta.
40:5 Enne neid oli eitamine tulnud Noa inimeste poolt,
ja osapooled pärast neid.
Ja iga rahvas soovis oma sõnumitooja kinni võtta,
ja nad vaidlesid, abinõuks tühisus, et tõde ümber lükata.
Seejärel Ma võtsin nad;
siis kuidas oli Mu karistus?
40:6 Ja seega sinu Isanda sõna muutus siduvaks neile,
kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid,
et nad on tule elanikud.
40:7 Need, kes Trooni kannavad,
ja kõik need, kes seda ümbritsevad,
ülistavad kiidulauluga oma Isandat,
ja usuvad Temasse,
ja nad otsivad andestust neile, kes hoiatust kuulda võtnud on:
“Meie Isand, Sina hõlmad kõiki asju armulikkuse ja teadmistega,
nii et andesta neile, kes kahetsesid ning Sinu teed järgivad,
ja säästa nad põrgu agooniast.”
40:8 “Meie Isand,
ja võta nad vastu naudingute aedadesse, mida Sa neile lubanud oled,
ja neile, kes nende isadest, kaasadest ning järglastest head tegid.
Sina oled Suursugune, Elutark.
40:9 “Ja päästa nad pattudest.
Ja keda iganes Sa sel Päeval pattudest päästad,
teda oled Sa õnnistanud.
Ja selline on suur triumf.”
40:10 Neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, saab olema üteldud:
“Jumala jälestus teie suhtes on suurem kui teie jälestus enda suhtes,
sest teid oli kutsutud uskuma, aga te otsustasite salata”.
40:11 Nad saavad ütlema: “Meie Isand,
Sa oled pannud meid surema kaks korda,
ja Sa oled andnud meile elu kaks korda.
Nüüd me oleme tunnistanud oma patud.
Kas on mõni väljapääs sellest seisundist?”
40:12 See on sellepärast, et kui Jumalat üksi mainiti, te salgasite,
aga kui partnerid olid koos Temaga üles seatud, te uskusite.
Seega, kohtumõistmine on Jumalale, Kõige Kõrgemale, Suurele.
40:13 See on Tema, kes teile oma tunnustähti näitab,
ja Ta saadab teile alla ande taevast.
Aga ükski ei mäleta, välja arvatud need, kes kahetsevad.
40:14 Seega, hüüdke Jumalat,
olles siirad Talle süsteemis,
isegi kui need,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, seda vihkavad.
40:15 Kõrgeimate auastmete valdaja, Üks koos Trooniga.
Ta saadab Vaimu koos oma korraldusega,
kelle peale oma teenijatest Ta soovib,
et nad Kokkukutsumise Päeva eest hoiataksid.
40:16 Päeva eest, mil nad saavad olema paljastatud.
Mitte ükski neist ei saa mitte midagi Jumala eest varjama.
Kellele kuulub sel Päeval ainuvõim?
Jumalale, Ühele, Ülimale.
40:17 Täna saab iga hing tasustatud selle eest, mida ta pälvinud oli.
Täna ei saa olema ebaõiglust.
Tõesti, Jumal on kiire arvestamises.
40:18 Ja hoiata neid ligidal oleva Päeva eest,
mil südamed saavad jõudma kurkudesse,
ja paljud saavad olema süümepiinades.
Üleastujatel ei saa olema ühtegi sõpra ega lepitajat,
kellele kuuletuda.
40:19 Tema teab, mida silmad on näinud, ja mida rindkered varjavad.
40:20 Ja Jumal mõistab kohut koos tõega,
samas kui need, keda nad Tema kõrval hüüavad,
ei mõista kohut mitte millegagi.
Kindlasti, Jumal on Kuulja, Nägija.
40:21 Kas nad ei ole rännanud maa peal ja näinud,
millised olid tagajärjed nendele, kes olid enne neid?
Nad olid tugevamad kui nemad,
ja olid maa peale rohkem ehitanud.
Aga Jumal omastas nad nende pattude pärast,
ja neil polnud ühtegi kaitsjat Jumala vastu.
40:22 See on sellepärast,
et nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos tõenditega,
aga nad salgasid.
Seega Jumal omastas nad;
sest Ta on Võimas, karm karistamises.
40:23 Ja Me olime saatnud Moosese koos Meie tunnustähtede ning selge autoriteediga.
40:24 Vaarao, Haamaani ja Qarooni juurde.
Aga nad ütlesid: “Valetav maag!”
40:25 Ja kui ta tõi nendeni tõe Meie kohalolust, ütlesid nad:
“Tapke nende lapsed, kes koos temaga hoiatust kuulda võtsid,
ja vägistage nende naised”.
Aga nende plaanid,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
on alati vigased.
40:26 Ja Vaarao ütles: “Jätke Mooses minule tapmiseks,
ja las ta hüüab oma Isanda poole.
Ma kardan, et ta võib teie süsteemi muuta,
või et ta saab põhjustama kurjuse leviku üle maa”.
40:27 Ja Mooses ütles:
“Ma otsin varjupaika oma Isandalt ja sinu Isandalt iga ülbiku eest,
kes ei usu Arvete Tasumise Päeva”.
40:28 Ja üks usklik mees Vaarao inimeste hulgast,
kes oma usku varjanud oli,
ütles: “Kas tapad mehe lihtsalt sellepärast,
et ta ütleb: ´Minu Isand on Jumal´,
ja ta on tulnud sinu juurde koos tõenditega sinu Isandalt?
Ja kui ta on valetaja, siis tema vale jääb tema peale,
aga kui ta on tõetruu, siis osa sellest, mida ta sulle lubamas on,
saab sulle kannatusi tooma.
Sest Jumal ei juhata ühtegi patustajat, valetajat”.
40:29 “Oo, mu inimesed,
teil on täna ülemvõim üle maa.
Aga kes päästaks meid Jumala piinade eest,
kui need meile tulema peaks?”
Vaarao ütles: “Ma olen teile näitamas seda, mida ma näen,
ja ma olen teid õigele teele juhatamas”.
40:30 Ja see, kes hoiatust kuulda võttis, ütles:
“Oo, mu inimesed,
ma kardan teile sama saatust, nagu osapoolte päev”.
40:31 “Nagu Noa, ´Aadi ning Thamudi inimeste saatus,
ja nende, kes pärast neid.
Ja Jumal ei soovi teenijatele mitte mingit ebaõiglust”.
40:32 Ja, “Oo, mu inimesed,
ma kardan teile vastastikuse süüdistamise Päeva.”
40:33 “Päeva, mil te saate ümber pöörama ning põgema.
Teil ei saa olema ühtegi kaitsjat peale Jumala;
ja keda iganes Jumal eksiteele saadab,
siis seal pole kedagi, kes teda juhatada saaks.”
40:34 “Ja eelnevalt oli teie juurde tulnud Joosep koos tõenditega,
aga te jäite kahtlema selle suhtes, millega ta teie juurde tuli.
Kuni kui ta suri, te ütlesite:
´Jumal ei saada ühtegi sõnumitoojat pärast teda´.
See on nii, et Jumal saadab eksiteele tema, kes on patustaja, kahtleja”.
40:35 Need, kes vaidlevad Jumala tunnustähtede üle
ilma ühegi volituseta, mis nende juurde tulnud oleks –
see on suuresti põlastatav koos Jumalaga,
ja nendega, kes hoiatust kuulda võtavad.
Jumal seega pitseerib iga ülbe türanni südame.
40:36 Ja Vaarao ütles: “Oo, Haamaan,
ehita mulle kõrge platvorm, et ma võiksin paljastada saladused”.
40:37 “Taevaste saladused,
nii et ma võiksin vaadata Moosese Jumalat;
kuigi ma arvan, et ta on valetaja.”
Seega Vaarao kurjad tööd olid talle kaunistatud,
ja ta oli õigelt teelt blokeeritud.
Ja Vaarao planeerimine ei toonud muud kui kahetsust.
40:38 Ja see, kes hoiatust kuulda võttis, ütles:
“Oo, mu inimesed,
järgnege mulle ja ma juhatan teid õigele teele”.
40:39 “Oo, mu inimesed,
see maine elu on vaid üks nauding,
samas kui Pärastelu on alaline eluase.”
40:40 “Kes iganes teeb pattu, ei saa tasutud muu kui samaväärsega,
ja kes iganes teeb head – ükskõik kas mees või naine – olles usklik,
siis need võetakse vastu aeda,
kus nad saavad vastu võtma ande ilma arvestuseta.”
40:41 Ja, “Oo, mu inimesed,
miks on nii, et mina kutsun teid lunastusse,
samas kui teie kutsute mind tulle!”
40:42 “Te kutsute mind Jumalat salgama
ja Tema kõrvale üles seadma partnereid,
kelle kohta mul teadmist pole,
ja mina kutsun teid Suursuguse, Andestaja juurde.”
40:43 “Selles pole kahtlust,
et see, millesse teie mind kutsute,
ei oma mingit alust selles maailmas ega Pärastelus.
Ja meie lõplik tagasiminek saab olema Jumala juurde,
ja patustajad saavad olema tule elanikud.”
40:44 “Te saate seda mäletama, mida ma teile räägin,
ja ma jätan oma olukorra selles küsimuses Jumalale;
sest Jumal on teenijate Nägija.”
40:45 Nii et Jumal kaitses teda kurjuse eest, mida nad skeemitasid,
samas kui Vaarao inimesed olid halvima karistuse esile kutsunud.
40:46 Tule, mille kätte nad saavad jääma hommikul ning õhtul.
Ja Päeval, mil Tund sisse seatakse:
“Määrake Vaarao inimesed kõige karmimasse karistusse”.
40:47 Ja kui nad põrgus vaidlevad,
saavad nõrgad ütlema neile, kes ülbed olid:
“Me olime teie järgijad.
Kas te saate meilt ära võtta mõne osa tulest?”
40:48 Need, kes ülbed olid, saavad ütlema:
“Me oleme kõik selles koos,
sest Jumal on teenijatele kohtuotsuse langetanud”.
40:49 Ja need, kes on tules, saavad põrgu valvuritele ütlema:
“Hüüdke oma Isanda poole,
et meile karistust vähendataks, ainult üheks päevaks!”
40:50 Nad saavad ütlema:
“Kas teie sõnumitoojad ei tulnud teie juurde koos tõenditega?”
Nad saavad ütlema: “Tõepoolest”.
Nad saavad ütlema: “Siis anuge,
aga nende anumine,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
ei saa olema muud kui tühisus”.
40:51 Me saame tõepoolest andma võidu Meie sõnumitoojatele
ja neile, kes maises elus hoiatust kuulda võtavad,
ja Päeval, mil tunnistajad tõusma saavad.
40:52 Päeval, mil nende õigustused ei saa üleastujatele mingiks abiks olema,
ja nad saavad olema neetud, ja neil saab olema halvim eluase.
40:53 Ja Me andsime Moosesele juhatuse,
ja Me põhjustasime Iisraeli Lapsed pärima seaduse.
40:54 Juhatus ning meeldetuletus neile, kes intuitsiooni omavad.
40:55 Nii et olge kannatlikud, kuna Jumala lubadus on tõde,
ja otsige andestust oma patule,
ja ülistage ning kiitke oma Isandat õhtul ning hommikul.
40:56 Tõesti, nende rinnus,
kes vaidlevad Jumala tunnustähtede üle
ilma ühegi neile antud volituseta,
pole midagi peale ülbuse, mida nad ei taju.
Seega otsi varjupaika Jumalalt. Ta on Kuulja, Nägija.
40:57 Taevaste ja maa loomine on suursugusem kui inimese loomine,
aga enamus inimesi ei tea.
40:58 Ja pime ning nägija ei ole võrdsed,
ega need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
ning need, kes kurja teevad.
Vähe te mäletate.
40:59 Tõepoolest, Tund on tulemas, selles pole kahtlust,
aga enamik inimesi ei usu.
40:60 Ja teie Isand ütles: “Hüüdke Mind ja Ma vastan teile”.
Tõepoolest, need, kes on liiga ülbed, et Mind teenida,
saavad sisenema põrgusse, alandlikuks tehtuna.
40:61 Jumal, see on Tema,
kes on teinud teile öö sees elamiseks
ja päeva, et selles näha.
Tõepoolest, Jumal annab palju õnnistusi inimestele,
aga enamik inimesi pole tänulikud.
40:62 See on Jumal, teie Isand, kõikide asjade Looja.
Pole jumalat peale Tema.
Nii et miks te kõrvale kaldute?
40:63 Seega, need, kes Jumala tunnustähti eitasid,
olid kõrvale kaldunud.
40:64 Jumal on Üks, kes tegi maa teile elupaigaks,
ja taeva kui struktuuri,
ja Ta disainis teid,
ja Ta on täiustanud teie disaini.
Ja Ta varustas teid heade andidega.
Selline on Jumal, teie Isand.
Enim Ülistatud on Jumal, kogu inimkonna Isand.
40:65 Ta on Elav; pole jumalat peale Tema.
Nii et hüüa Teda, pühendades samal ajal süsteem Temale.
Kiitus olgu Jumalale, kogu inimkonna Isandale.
40:66 Ütle: “Mind on keelatud teenimast neid,
kelle poole te Jumala kõrval hüüate,
sest tõendid on tulnud minuni minu Isandalt.
Ja mind on kästud alistuda kogu inimkonna Isandale”.
40:67 Ta on Üks, kes on loonud teid tolmust,
seejärel seemnest,
seejärel embrüost.
Seejärel toob Ta teid välja lapsena,
seejärel laseb Ta teil täisikka jõuda,
seejärel saate te vanaks;
ja osadel teist saavad olema elud lõpetatud enne seda;
ja et te võiksite jõuda määratud tähtajani.
Ja ehk võiksite te seega mõista.
40:68 Ta on Üks, kes annab elu ja surma.
Ja kui Ta otsustab millegi üle, ütleb Ta sellele lihtsalt: “Ole!”,
ja see on.
40:69 Kas te ei märganud, kuidas need,
kes Jumala tunnustähtede üle vaidlesid,
kõrvale on kaldunud?
40:70 Need, kes eitavad seadust,
ja seda, millega Me oma sõnumitoojad saatnud oleme.
Seega, nad saavad teada saama.
40:71 Siis kui ahelad nende kaelte ümber olema saavad,
ja neid kettides välja tiritakse.
40:72 Keevasse vette.
Seejärel voolavad nad üle tulle.
40:73 Seejärel saab neile olema üteldud:
“Kus on need, keda te partneritena üles olete seadnud”
40:74 “Jumala kõrvale?”
Nad saavad ütlema: “Nad on meid maha jätnud.
Ei, me ei hüüdnud mitte millegi poole varem!”
Nõnda juhatab Jumal eksitusse need,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
40:75 See oli sellepärast,
et te parastasite maa peal ilma ühegi õiguseta,
ja selle eest, mille üle te rõõmu tundsite.
40:76 Sisenege põrgu väravatest, elunedes selles.
Milline armetu eluase ülbetele.
40:77 Nii et ole kannatlik, sest Jumala lubadus on tõde.
Nii et kui Me näitame sulle mõnda sellest, mida Me neile lubame,
või Me lõpetame su elu,
siis on see Meie juurde, kuhu nad saavad olema tagasi toodud.
40:78 Ja Me oleme saatnud sõnumitoojaid enne sind.
Mõnest neist oleme Me sulle rääkinud,
ja mõnest Me sulle ei rääkinud.
Ja ühelegi sõnumitoojale polnud antud, et ta tooks tunnustähe,
välja arvatud Jumala loal.
Seega, kui Jumala kohtuotsus on väljastatud,
on olukord otsustatud koos tõega,
ja vale järgijad saavad olema eksinud.
40:79 Jumal on Üks, kes tegi teile kariloomad, et võiksite ratsutada neist mõne peal, ja mõnda neist te sööte.
40:80 Ja teil on nendes muid hüvesid.
Ja et te võiksite nende abil ulatuda selleni,
mida te oma rinnus ihaldate.
Ja nende ning laevade peal teid veetakse.
40:81 Ja Ta näitab teile oma tunnustähti.
Nii et milliseid Jumala tunnustähtedest te eitate?
40:82 Kas nad pole maa peal rännanud
ja tähele pannud tagajärgi neile, kes enne neid olid?
Neid oli arvuliselt rohkem kui neid,
ja nad olid tugevuselt võimsamad,
ja nad olid maale rohkem ehitanud.
Siiski, mitte miski, mida nad teeninud olid, ei suutnud neile abiks olla.
40:83 Siis,
kui nende sõnumitoojad selgete tõenditega nende juurde tulid,
olid nad rahul sellega, mis neil juba teadmistest oli.
Ja nad saavad olema ümbritsetud selle poolt, mida nad nöökisid.
40:84 Nii et kui nad Meie võimsust nägid, ütlesid nad:
“Me usume Jumalasse üksi,
ja me salgame kõik partnerid, mida me varem üles seadsime!”
40:85 Aga nende usk ei saa neid aidata pärast seda,
kui nad kord juba Meie võimsust näevad;
selline on Jumala meetod, mis on Tema teenijatele sisse seatud;
ja need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid,
olid seejärel totaalselt kaotuses.