4

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
4:1 Oo, inimkond!
Olge kaalutletud kartuses oma Isandast, kes lõi teid ühest hingest ning lõi sellest selle paarilise ja saatis neist esile palju mehi ning palju naisi. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, kelle läbi – ning läbi sugulaste – te üksteise kohta küsite.
Jumal on üle teie vaatamas.
4:2 Ja andke isatutele nende omand ning ärge vahetage head halva vastu ega neelake nende omandit enda omandi hulka: see on suur väärtegu!
4:3 Ja kui te kardate, et te ei suuda olla õiglased isatutega: laske abielluda, mis näib teile sobilik naistest, kahe kaupa või kolme kaupa või nelja kaupa. Aga kui te kardate, et te ei suuda olla õiglased, siis üks, või keda teie paremad käed omavad.
See on rohkem tõenäoline et te ei saa tegema ebaõiglust.
4:4 Ja andke naistele nende kaasavara tasuta kingitusena. Aga kui nad tagastavad teile midagi sellest vabatahtlikult, siis tarbige seda kergenduse ning naudinguga.
4:5 Ja ärge andke ebaküpsetele oma vara, mille Jumal andis teile elatiseallikana. Aga toitke neid ning riietage neid sellest.
Ja rääkige nendega õiglast juttu.
4:6 Ja pange proovile isatud, kui nad on jõudnud abiellumise ikka: kui leiate nad olevat veatu otsustusvõimega: andke neile üle nende omand.
Ja ärge tarbige seda raiskavalt või kiirustades enne kui nad on üles kasvanud. Ja tema, kes on vaba vajadusest: las ta hoidub. Ja tema, kes on vaene: las ta tarbib vastavuses sellega, mis on kohane.
Ja kui te annate üle neile nende omandi: võtke tunnistajad üle nende.
Ja piisav on Jumal Arvestajana.
4:7 Meestele kuulub osa sellest, mida vanemad ning lähisugulased maha jätavad ja naistele kuulub osa sellest, mida vanemad ning lähisugulased maha jätavad, vähesest või paljust: määratud osa.
4:8 Ja kui jaotamisele on tulnud lähisugulased, isatud ning puuduse käes kannatajad: andke neile sellest ning rääkige nendega õiglast juttu.
4:9 Ja las need olla kartlikud, kes – kui nemad jätaksid endast maha nõrga järelkasvu – kardaksid nende pärast. Nii et las nad olla kaalutletud kartuses Jumalast ning rääkigu tabavat juttu.
4:10 Need, kes tarbivad isatute vara ebaõiglaselt: nad vaid tarbivad endi kõhtudesse tuld ning nad saavad põlema põrgutules.
4:11 Jumal suunab teid teie laste suhtes: meesterahvale portsjon nagu kahele naisterahvale; aga kui naisi on üle kahe: neile kaks kolmandikku sellest, mis ta maha jättis; ja kui naisterahvas on ainuke: talle pool.
Ja tema vanematele: neist kummalegi üks kuuendik sellest, mis maha jäi, kui tal on üks laps; aga kui tal ei ole last ja temalt pärivad vanemad: tema emale on kolmandik; aga kui tal on õdesid-vendasid: tema emale on üks kuuendik.
Pärast testamenti, mille ta oli teinud või võlga.
Teie vanemad ning teie lapsed: te ei tea, milline neist on lähim teile kasulikkuses.
Kui kohustus Jumalalt.
Jumal on Teadlik, Elutark.
4:12 Ja teile pool sellest, mida teie naised maha jätsid, kui neil pole last; aga kui neil on laps: teile on neljandik sellest, mida nad jätsid.
Pärast testamenti, mille nad olid teinud või võlga.
Ja neile (naissoost mitmus) on neljandik sellest, mida teie jätsite, kui teil pole last; aga kui teil on laps: neile (naissoost mitmus) on kaheksandik sellest, mida te jätsite.
Pärast testamenti, mille te olete teinud või võlga.
Ja kui mehel või naisel, kellelt päritakse, ei ole lapsi, aga on vend või õde: kummalegi neist kuuendik; aga kui neid on rohkem kui see: nad on partnerid kolmandikus.
Pärast testamenti, mille ta oli teinud või võlga, ilma kahjustamiseta.
Kui testament Jumalalt.
Ja Jumal on Teadev, Kaastundlik.
4:13 Need on Jumala piirjooned.
Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale, Ta paneb ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, milledes nad elunevad igavesti. Ja see on hiiglaslik saavutus.
4:14 Ja kes iganes ei kuuletu Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja astub üle Tema piirjoontest: Ta paneb ta sisenema tulle, milles Ta eluneb igavesti. Ja talle on alandav karistus.

4:15 Ja need, kes sooritavad seksuaalse ebamoraalsuse teie naiste hulgast: kutsuge tunnistama nende vastu neli endi seast. Seejärel, kui nad tunnistavad: hoidke neid majapidamistes kuni surm nad võtab või Jumal neile tee teeb.
4:16 Ja kaks, kes selle teie hulgast toime panevad: takistage neid.
Aga kui nad kahetsevad ning õigesti teevad: jätke nad rahule.
Jumal on Lunastav, Kõige Halastavam.
4:17 Jumalal lasub vaid kahetsuse aktsepteerimine nendelt, kes teevad kurja ignorantsusest ning seejärel kahetsevad peagi pärast seda. Ja sellised on need, kelle poole Jumal pöörab.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
4:18 Ja kahetsuse aktsepteerimine ei ole neile, kes teevad kurja ning seejärel kui surm neist ühe juurde tuleb, ta ütleb: “Ma kahetsen nüüd!” Ega ole see neile, kes surevad ateistidena. Sellistele oleme Me ette valmistanud valusa karistuse.

4:19 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
See ei ole teile seaduslik, et pärida naistelt vastu nende tahtmist. Ega pea te nende peale piirangut panema, et võiksite võtta ära osa sellest, mida te neile andnud olete, välja arvatud, et nad sooritavad ilmselge seksuaalse ebamoraalsuse.
Aga elage nendega vastavuses sellega, mis on kohane.
Ja kui nad teile ei meeldi: see võib olla, et teile ei meeldi mõni asi, aga Jumal teeb selles palju head.
4:20 Ja kui te soovite asendada ühe naise teisega ning te olete andnud ühele neist suure varanduse: ärge võtke sellest mitte midagi.
Kas võtaksite selle valesüüdistuse või ilmselge väärteo läbi?
4:21 Kuidas saate te seda võtta pärast seda kui te olete läinud üksteisesse ning nad on võtnud teilt pühaliku kokkuleppe?
4:22 Ja ärge abielluge nendega, kellega teie isad on abiellunud naiste hulgast, välja arvatud, mis on juba tehtud. See on seksuaalne ebamoraalsus, jäledus ning kuri tee.
4:23 Keelatud teile on teie emad, teie tütred, teie õed, teie isa õed ning teie ema õed, vennatütred ning õetütred, teie kasuemad, kes teid imetasid ning teie õed imetamisest, teie naiste emad, teie kasutütred, kes on teie elukohtades teie naistelt, kellesse te olete läinud (aga kui te ei ole nendesse läinud, siis teie peal ei ole pattu), teie seemnest poegade naised ja et te toote kaks õde kokku, välja arvatud, mis juba on tehtud
(Jumal on Andestav, Kõige Halastavam)
4:24 ja abielus naised, välja arvatud, mida teie paremad käed omavad.
Jumala seadus on teie kohal.
Aga seaduslik teile on see, mis on üle selle – kui otsite oma varaga vooruslikkust, olemata abielurikkujad. Ja mida te ihaldate sellest nende hulgast: andke neile nende autasud kohustusena. Ja teie peal pole pattu selles, mida te teete läbi vastastikuse kokkuleppe pärast kohustust.
Jumal on Teadev, Elutark.
4:25 Ja kes iganes pole olnud võimeline teie hulgas endale võimaldama, et abielluda vabade usklike naistega, kelle vooruslikkus teile teada on, siis sellest, mida teie paremad käed omavad usklikest naistest.
Ja Jumal teab kõige paremini teie usku.
Te olete üksteisest.
Nii et abielluge nendega nende inimeste loal ning andke neile nende autasud vastavuses sellega, mis on kohane, et nad oleks vooruslikud ning mitte abielurikkujad ega võtaks salajasi sõpru.
Aga kui nad on abiellunud ning kui nad seejärel panevad toime seksuaalse ebamoraalsuse: nende osaks on pool sellest karistusest, mis vabadele naistele.
See on temale, kes kardab raskusi teie hulgas.
Ja et te olete kannatlikud, on parim teile.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
4:26 Jumal ihaldab teile selgeks teha ning juhatada teid sisseseatud radadele nendelt, kes olid enne teid ja teie poole pöörata.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
4:27 Ja Jumal ihaldab teie poole pöörata.
Aga need, kes järgnevad tühistele himudele, ihaldavad, et te kalduksite kõrvale hiiglaslikku kõrvalekaldumisse.
4:28 Jumal soovib teile leevendada.
Ja inimene oli loodud nõrgana.

4:29 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge tarbige oma vara üksteise vahel tühisuses, kui mitte, et see on läbi kaubanduse läbi vastastikuse nõusoleku teie vahel.
Ja ärge tapke iseendid.
Jumal on Kõige Halastavam teile.
4:30 Ja kes iganes teeb seda vaenulikkuses ning ebaõigluses: Me saame põletama teda tules. Ja see on lihtne Jumala jaoks.
4:31 Kui te väldite peamisi patte sellest, mida teile keelatud on: Me saame eemaldama teist teie kurjuse ning paneme teid sisenema suursugusest sissepääsust.
4:32 Ja ärge himustage seda, millega Jumal on soosinud mõnda teie seast üle teiste. Meestele on osa sellest, mida nemad pälvivad ning naistele on osa sellest, mida nemad pälvivad.
Ja küsige Jumalalt Tema heldekäelisusest.
Jumal on kõikide asjade teadja.
4:33 Ja igaühele oleme Me määranud pärijad selle jaoks, mida vanemad ning lähisugulased maha jätavad.
Ja need, kellega te olete astunud lepingulisesse suhtesse, andke neile nende osa.
Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
4:34 Mehed on vastutavad naiste ees läbi selle, millega Jumal neid soosinud on üle üksteise ning läbi selle, mille peale nad kulutavad oma varandusest.
Ja õiglased naised on pühendunult kohusetundlikud, hoidmas nähtamatuna seda, mille üle Jumal valvab.
Mis puutub nendesse naistest, kellest te kardate hülgamist: noomige neid, seejärel hüljake nad magamistubades, seejärel eralduge neist.
Ja kui nad teile kuuletuvad: ärge otsige teed nende vastu.
Jumal on Ülistatud, Suur.
4:35 Ja kui te kardate alalist lõhet nende vahel: tõstke üles vahekohtunik mehe perekonnast ning vahekohtunik naise perekonnast. Kui nad ihaldavad õiget asjade korraldust: Jumal saab nad lepitama.
Jumal on Teadev, Ekspert.
4:36 Ja teenige Jumalat ning ärge omistage partnerlust koos Temaga mitte millelegi.
Ja vanemate suunas hea käitumine, ja lähisugulaste ja isatu ja puuduse käes kannataja ja naabri, kes suguluses ning naabri, kes ei ole suguluses ja kaaslase enda kõrval ja teelise ja nende, keda teie parem käsi omab suunas.
Jumal ei armasta selliseid, kes ülbed, uhkeldajad,
4:37 neid, kes on ihned ning nõuavad ihnust inimkonna peale ning varjavad seda, mida Jumal neile oma heldekäelisusest andnud on (ja Me oleme ette valmistanud neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, alandava karistuse),
4:38 ja neid, kes kulutavad oma vara, et olla nähtud inimeste ees ning ei usu Jumalasse ega Viimsesse Päeva.
Ja kellel iganes on kurat lähedaseks kaaslaseks: kuri on ta lähedase kaaslasena!
4:39 Ja kuidas see kahjustaks neid, kui nad usuksid Jumalasse ning Viimsesse Päeva ning kulutaksid sellest, millega Jumal neid varustanud on?
Ja Jumal teab neid.
4:40 Jumal ei tee ülekohut isegi aatomi kaalule.
Ja kui seal on midagi head, Ta mitmekordistab selle ning annab endast hiiglasliku autasu.
4:41 Seejärel, kuidas, kui Me toome igast kogukonnast tunnistaja ning toome sinu kui tunnistaja selliste vastu?
4:42 Sel päeval saavad soovima need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning vastanduvad sõnumitoojale, et maa nad alla neelaks. Ja nad ei saa peitma Jumala eest mitte ühtegi avaldust.

4:43 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge lähenege kohustuse täitmisele kui olete joobnud kuni te aru saate, mida te ütlete ega siis kui olete ebapuhtad (välja arvatud teelised), kuni te pesete.
Ja kui te olete haiged või reisimas või üks teist tuleb fekaali väljutamast või teil on olnud seksuaalne kontakt naistega ja te ei leia vett: kasutage puhast pinnast ja pühkige enda näod ning käed.
Jumal on Armuandev, Andestav.

4:44 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kellele on antud osa seadusest?
Nad soetasid eksituse ning otsivad, et panna teid teelt eksima.
4:45 Ja Jumal teab kõige paremini teie vaenlasi.
Ja piisav on Jumal liitlasena. Ja piisav on Jumal abilisena.
4:46 Mõned juudiusulised võtavad sõnu kontekstist välja (ja nad ütlevad: “Me kuuleme ning vastandume” ja: “Sa kuula muud kui seda, mis on kuulda” ja: “Nõustu sina meiega”), keerates oma keeled sõlme ning pilgates doktriini!
Ja oleksid nad ütelnud: “Me kuuleme ning me kuuletume” ja: “Kuula ning uuri meid”, see oleks olnud neile parem ning sirgeseljalisem.
Aga Jumal on nad neednud nende eitamise tõttu: nad ei usu, välja arvatud üksikud.

4:47 Oo, teie, kelle valduses on seadus!
Uskuge sellesse, mis Me alla saatsime, kinnitamas seda, mis on koos teiega, enne kui Me kustutame näod ning nad lõpetame või neame neid nagu Me Sabati kaaslasi needsime.
Ja Jumala korraldus täidetakse.
4:48 Jumal ei andesta, et Talle partnerlust omistatakse.
Ja Ta andestab muu kui see kellele Ta soovib.
Ja kes iganes Jumalale partnerlust omistab: ta on leiutanud hiiglasliku väärteo.

4:49 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes “suurendasid iseend puhtuses”?
Tõde on: Jumal suurendab puhtuses, keda Ta soovib. Ja neile ei tehta vähimatki ebaõiglust.
4:50 Vaata, kuidas nad leiutavad valesid Jumala kohta! Ja see on piisav ilmselgeks väärteoks.
4:51 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kellele oli antud osa seadusest?
Nad usuvad müstilisi väljamõeldisi ning ebajumalaid ja nad ütlevad nende kohta, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: “Sellised on paremini teele juhatatud kui need, kes hoiatust kuulda võtavad”.
4:52 Sellised on need, keda Jumal on neednud. Ja tema, keda Jumal on neednud: sa ei saa leidma talle abilist.
4:53 Kui neil oleks osa ülemvõimust: nad ei annaks inimkonnale kübetki.
4:54 Kui nad kadestavad inimesi sellepärast, mida Jumal neile oma heldekäelisusest andis: Me andsime Abrahami järglastele seaduse ning elutarkuse ja andsime neile hiiglasliku ülemvõimu.
4:55 Ja nende hulgas on sellised, kes usuvad sellesse ning nende hulgas on sellised, kes sellest ära pööravad.
Ja piisav on Põrgu põrgutulena.
4:56 Need, kes eitavad Meie tunnustähti: Me saame põletama neid tules. Niipea, kui nende nahad on küpsenud, asendame Me nende nahad teistega, et nad võiksid maitsta karistust.
Jumal on Võimas, Elutark.
4:57 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me paneme nad sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, milledes nad elunevad igavesti. Neile on seal puhastatud paarilised. Ja Me paneme nad sisenema kaitsva varju alla.
4:58 Jumal käsib teid, et te toimetate kohale selle omanikele selle, millega teid usaldatud on; ja kui te inimeste vahel kohut mõistate, et mõistaksite kohut õiglusega.
Suurepärane on see, millesse Jumal teid manitseb.
Jumal on Kuulja, Nägija.

4:59 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kuuletuge Jumalale ja kuuletuge sõnumitoojale ning neile, kes pädevad teie hulgast.
Aga kui te mõnes küsimuses eristute: suunake see Jumalale ja Tema sõnumitoojale, kui usute Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
See on hea ning parem tõlgendus.

4:60 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes väidavad, et usuvad sellesse, mis on sulle alla saadetud ning mis oli alla saadetud enne sind, ihaldades minna kohtumõistmiseks ebajumalate juurde, samas kui neil oli kästud see hüljata?
Ja kurat ihaldab nad kaugele eksiteele juhtida.
4:61 Ja kui neile üteldakse: “Tulge selle juurde, mille Jumal alla saatis ning sõnumitooja juurde”, näed sa kõhklejaid sinust tugevalt ära pööramas.
4:62 Siis kuidas saab see olema siis kui nende peale langeb ebaõnn selle tõttu, mida on ette saatnud nende käed?
Siis saavad nad tulema sinu juurde vandudes Jumala nimel: “Me kavatsesime vaid head käitumist ning edu”.
4:63 Sellised on need, kellest Jumal teab, mis on nende südametes: pööra neist ära ning noomi neid. Ja ütle neile nende hinge selge ütlemine.
4:64 Ja Me saatsime iga sõnumitooja vaid selleks, et talle kuuletutaks, läbi Jumala loa.
Ja kui nad oleksid – siis kui nad ennast eksitanud olid – tulnud sinu juurde ning Jumala andestust otsinud ja sõnumitooja oleks neile andestust küsinud: nad oleksid leidnud Jumala Andestava ning Kõige Halastavamana.
4:65 Aga ei, sinu Isanda nimel, nad ei usu enne kuni nad lasevad sinul kohut mõista selles, mis nende vahel üles kerkib. Siis ei leia nad oma hingedes vähimatki vaenulikkust selle suhtes, mida sa otsustad ning nad alistuvad täielikult.
4:66 Ja oleksime Me neile määranud: “Tapke endid!” või “Minge esile oma kodudest!”, oleks seda teinud vaid mõned neist.
Ja kui nad oleksid teinud seda, millesse neid manitseti: see oleks parem neile olnud ning tugevam kinnitusena.
4:67 Ja siis oleksime Me andnud neile hiiglasliku autasu Meilt
4:68 ning juhatanud nad sirgele teele.
4:69 Ja kes iganes kuuletuvad Jumalale ning sõnumitoojale: need saavad olema koos nendega, kelle suhtes Jumal on üles näidanud soosingut prohvetite hulgast ja tõetruude, tunnistajate ning õiglaste hulgast.
Ja suurepärased on sellised seltskonnana!
4:70 See on heldekäelisus Jumalalt.
Ja piisav on Jumal teadjana.

4:71 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Võtke kasutusele ettevaatusabinõud gruppidena välja minnes või kõik koos välja minnes.
4:72 Ja teie hulgas on tema, kes jääb maha. Seejärel kui ebaõnn teie peale langeb, ütleb ta: “Jumal oli mulle armuline, et ma polnud tunnistamas koos nendega!”
4:73 Ja kui teieni jõuab heldekäelisus Jumalalt, siis ta räägib nagu teie ning tema vahel ei oleks kiindumust olnud: “Oleks, et ma oleksin koos nendega olnud, siis oleksin ma saavutanud hiiglasliku saavutuse!”
4:74 Ja las võitlevad Jumala põhjusel need, kes müüvad selle maailma elu pärastelu vastu. Ja kes iganes võitleb Jumala põhjusel ning saab tapetud või saavutab võidu: teda rikastame Me hiiglasliku autasuga.
4:75 Ja miks ei peaks te võitlema Jumala põhjusel, kui rõhutud meeste, naiste ning laste hulgast ütlevad: “Meie Isand, võta meid välja sellest linnast, mille inimesed on patustajad” ja: “Anna meile endalt liitlane” ja: “Anna meile endalt abiline”?
4:76 Need, kes hoiatust kuulda võtavad, võitlevad Jumala põhjusel. Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed võitlevad ebajumalate põhjusel.
Nii et võidelge kuradi liitlaste vastu. Kuradi plaanimine on nõrk.

4:77 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kellele oli üteldud: “Hoidke tagasi oma käed, täitke kohustust ja puhastuge”?
Aga kui võitlemine neile määratakse, siis mõned neist kardavad inimesi nagu kartus Jumala vastu või isegi suurema kartusega.
Ja nad ütlevad: “Meie Isand, miks oled meile võitlemise määranud? Oh, et Sa vaid viivitaksid meid mõneks ajaks!”
Ütle: “Lühike on selle maailma nauding. Ja Pärastelu saab olema kaugelt parem tema jaoks, kes on kaalutletud kartuses.”
Ja teile ei tehta vähimatki ülekohut.
4:78 Kus iganes te olete, surm leiab teid, isegi kui olete kindlustatud tornides.
Ja kui midagi head nende peale langeb, ütlevad nad: “See on Jumalalt”.
Ja kui midagi halba nende peale langeb, ütlevad nad: “See on sinult!”
Ütle: “Kõik on Jumalalt”.
Siis mis vaevab selliseid inimesi? Nad vaevu mõistavad mistahes jutustust:
4:79 mistahes head teie peale langeb: see on Jumalalt, ja mistahes halba teie peale langeb: see on teist enestest.
Ja Me saatsime su inimkonnale sõnumitoojana.
Ja Jumal on piisav tunnistajana.
4:80 Kes iganes kuuletub sõnumitoojale: ta on kuuletunud Jumalale.
Ja kes iganes pöörab ära: Me ei saatnud sind hooldajaks nende üle.
4:81 Ja nad ütlevad: “Kuulekus”, aga kui nad sinu juurest välja tulevad, plaanib grupp neist öösel muud kui seda, mida sina ütesid.
Ja Jumal salvestab, mida nad öösel plaanivad.
Nii et pööra neist ära ning pane oma usaldus Jumalasse.
Ja Jumal on piisav kaitsjana.
4:82 Kas nad siis ei kaalutle Koraani hoolega! Ja kui see oleks olnud muult kui Jumalalt, oleksid nad leidnud selles palju vasturääkivusi.
4:83 Ja kui nendeni jõuab mõni olukord seoses turvalisuse või hirmuga, teevad nad selle avalikult teatavaks. Aga oleksid nad suunanud selle sõnumitoojale või neile, kel nende hulgas pädevus, oleksid sellest teadlikuks saanud need, kes oskavad õigeid seoseid luua nende hulgas.
Ja kui teie peal ei oleks Jumala heldekäelisust ning Tema halastust, oleksite järgnenud kuradile, välja arvatud mõned.
4:84 Nii et võitle Jumala põhjusel. Sa pole vastutav muu kui iseenda eest. Ja ärgita usklikke.
See võib olla, et Jumal saab tagasi hoidma nende vägevuse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Ja Jumal on tugevam võimsuses ning tugevam hoiatavas karistamises.
4:85 Kes iganes astub kellegi kaitseks välja heal põhjusel, sellel on osa sellest. Ja kes iganes astub välja kurjal põhjusel, sellel on osa sellest.
Ja Jumal on kõigele elatise andja.
4:86 Ja kui teid tervitatakse tervitusega: vastake paremaga kui see või vastake samaga.
Jumal on Arvestaja üle kõikide asjade.
4:87 Jumal, pole jumalat peale Tema. Ta saab teid kõiki kokku koguma Ülestõusmispäevale, milles pole kahtlust.
Ja kes on ütluses rohkem tõetruu kui Jumal?
4:88 Mis teil viga on, et olete kõhklejate suhtes jagunenud kui Jumal pööras nad tagasi selle eest, mida nad pälvisid? Kas soovite juhatada teda, keda Jumal eksitusse saadab?
Ja tema, kelle Jumal eksitusse saadab: talle sa ei saa leida mitte ühtegi teed.
4:89 Nad loodavad, et te salgaksite nagu nemad salgavad, nii et te võiksite olla samad.
Ja ärge võtke liitlasi nende hulgast kuni nad Jumala põhjusel maapakku lähevad.
Seejärel, juhul kui nad tagasi pööravad: võtke neid ning tapke neid, kus iganes te neid leiate ja ärge võtke mitte ühtegi liitlast ega abilist nende hulgast,
4:90 välja arvatud neid, kes ühinevad inimestega, kellega teil on kokkulepe või kui nad tulevad teie juurde südametes vastumeelsus teiega võitlemaks või võitlemaks nende endi inimestega.
Ja oleks Jumal tahtnud, Ta oleks andnud neile võimu üle teie, siis nad oleksid teiega võidelnud.
Aga kui nad teid rahule jätavad ja ei võitle teiega ning pakuvad teile rahu, siis Jumal ei tee teile teed nende vastu.
4:91 Te saate leidma teised ihaldamas turvalisust teilt ning turvalisust oma enda inimestelt.
Iga kord kui nad tuuakse tagasi usu salgamise vahendite juurde, pööravad nad ümber.
Seejärel, kui nad teist eemale ei hoia ega paku teile rahu ning ei hoia tagasi oma käsi: võtke neid ning tapke neid, kus iganes te nende üle ülemvõimu saavutate.
Ja selliste vastu anname Me teile selge volituse.
4:92 See ei ole usklikule, et tappa teist usklikku, välja arvatud läbi eksituse.
Ja kes iganes tappis uskliku läbi eksituse: uskliku orja vabastamine ning vereraha tema perele, välja arvatud juhul kui nad andestavad läbi heategevuse.
Ja kui ta oli inimeste hulgast, kes on teie suhtes vaenulikud ning ta oli usklik: uskliku orja vabastamine.
Ja kui ta oli inimeste hulgast, kellega teil on kokkulepe: vereraha tema perele ning uskliku orja vabastamine.
Ja kellel iganes ei ole vahendeid: paastumine kaks kuud järjestikku patukahetsusena Jumalalt.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
4:93 Ja kes iganes tapab uskliku tahtlikult: tema autasu on Põrgu, ta eluneb selles igavesti. Ja Jumal on temaga raevukas ning on ta neednud. Ja talle on ette valmistatud hiiglaslik karistus.

4:94 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui lähete esile Jumala põhjusel: kontrollige üle!
Ja ärge ütelge temale, kes teile rahu pakub: “Sa pole usklik!”, otsides selle maise elu mööduvaid asju.
Koos Jumalaga on palju saavutusi.
See on nii nagu te varem olite, aga Jumal oli teiega armuline, nii et kontrollige üle.
Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
4:95 Ei ole võrdsed need usklikest, kes jäävad maha olles vigastamata ja need, kes Jumala põhjusel oma vara ning eludega pingutavad. Jumal eelistab neid, kes oma vara ning eludega pingutavad astme võrra üle nende, kes maha jäävad. Ja mõlemale lubab Jumal headust, aga Ta eelistab hiiglasliku autasuga neid, kes pingutavad, üle nende, kes maha jäävad.
4:96 Astmed on Temalt, nagu on andestus ning halastus.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
4:97 Need, keda inglid võtavad ajal mil nad oma hingi eksitavad:
(nad ütlevad: “Millises olukorras te olite?”
Nad ütlevad: “Meid rõhuti maa peal”.
Nad ütlevad: “Kas Jumala maa ei olnud piisavalt avar, et oleksite võinud selles maapakku minna?”)
sellised: nende eluase on Põrgu (ja kuri on see teekonna lõpuna),
4:98 välja arvatud rõhutud meeste, naiste ning laste hulgast, kellel puudusid vahendid ega olnud õigesti juhatatud teele,
4:99 sellised: see võib olla, et Jumal annab armu neile.
Jumal on Armuandev, Andestav.
4:100 Ja kes iganes läheb maapakku Jumala põhjusel, saab leidma maalt palju varjupaiku ning küllust.
Ja kes iganes jätab oma maja, minnes maapakku Jumala ning Tema sõnumitooja juurde, seejärel võtab surm ta üle: tema autasu lasub Jumalal.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
4:101 Ja kui olete maal reisimas, siis te ei tee valesti kui mõnda kohustust vähendate, kui kardate, et need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, teid usu salgamise vahendite subjektideks teevad.
Need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on teile selged vaenlased.
4:102 Ja kui sa oled nende hulgas, täida kohustus neile: las seisab grupp neist koos sinuga ning las nad võtavad oma relvad.
Seejärel, kui nad on alistunud, las nad olla teie taga.
Ja las tuleb teine grupp, kes pole kohustust täitnud ning las nad täidavad kohustuse koos sinuga. Ja las nad olla ettevaatlikud ning las nad võtavad oma relvad.
Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, loodavad, et te oma relvad ning varustuse hooletusse jätaksite, nii et nad võiksid rünnata teid ühe rünnakuga.
Teie peal pole pattu kui olete vihmasajust takistatud või kui olete haiged, et te oma relvad maha panete. Aga võtke kasutusele ettevaatusabinõud.
Jumal on ettevalmistanud neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, alandava karistuse.
4:103 Ja kui olete kohustuse lõpetanud, meenutage Jumalat seistes, istudes või oma külgedel, ja kui olete kergenduses.
Ja täitke kohustust. Kohustus on usklike peal ajaliselt seatud määrus.
4:104 Ja ärge pehmenege inimesi taga ajades. Kui teie olete kannatamas, siis nemad kannatavad samuti kui teiegi. Aga teie loodate Jumalalt seda, mida nemad ei looda.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.

4:105 Me oleme saatnud alla sulle seaduse tões, et sa mõistaksid kohut inimeste vahel sellega, mida Jumal sulle näidanud on.
Ja ära ole advokaat reetlikele.
4:106 Ja otsi Jumala andestust. Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
4:107 Ja ära vaidle nende huvides, kes end eksitavad.
Jumal ei armasta neid, kes on reetlikud, patustajad.
4:108 Nad tahavad seda varjata inimeste eest, aga nad ei varja seda Jumala eest. Ja Ta on koos nendega kui nad plaanivad öösel seda, mida Ta heaks ei kiida. Ja Jumal ümbritseb nende tegemisi.
4:109 Siin te olete, vaidlemas nende huvide eest selles maailmas, aga kes vaidleb nende huvide eest Jumalaga Ülestõusmispäeval? Või kes saab olema nende kaitsja?
4:110 Ja kes iganes teeb kurja või eksitab enda hinge ning otsib seejärel Jumala armu andmist, leiab Jumala Andestava, Kõige Halastavamana.
4:111 Ja kes iganes sooritab väärteo, sooritab selle vaid oma hinge vastu.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
4:112 Ja kes iganes sooritab vea või väärteo, seejärel süüdistab selles süütut inimest: ta on koormanud end valesüüdistuse ning selge väärteoga.
4:113 Ja kui sinu peal poleks olnud Jumala heldekäelisust ning Tema halastust, oleks neist osad võtnud sinu eksiteele viimise kinnisideeks.
Aga nad eksitavad vaid iseennast ning nad ei kahjusta sind vähimalgi määral.
Ja Jumal saatis sulle alla seaduse ning elutarkuse ja õpetas sulle seda, mida sa ei teadnud. Ja Jumala heldekäelisus sinu suunas on hiiglaslik.
4:114 Nende privaatses nõupidamises pole enamasti head, välja arvatud, kes iganes nõuab heategevust ja seda, mis on kohane ning õiglast asjaajamist inimeste vahel. Ja kes iganes teeb seda otsides Jumala head naudingut: Me rikastame teda hiiglasliku autasuga.
4:115 Ja kes iganes on vaenulik sõnumitooja suhtes pärast seda kui juhatus on talle selgeks saanud ning järgib muud kui usklike teed: Me pöörame ta selle suunas, mille suunas ta pöörab ning põletame ta Põrgus. Ja kurjus on see teekonna lõpuna.
4:116 Jumal ei anna armu, et Talle partnerlust omistatakse, aga Ta annab armu muus kui selles, kellele Ta soovib. Ja kes iganes omistab partnerlust Jumalale: ta on eksinud kaugele eksitusse.
4:117 Nad hüüavad Tema kõrval vaid elutute asjade poole. Ja nad hüüavad vaid mässumeelset kuradit.
4:118 Jumal needis ta.
Ja ta ütles: “Ma võtan Sinu sulastest määratud portsjoni”
4:119 “ning juhatan nad eksitusse. Ja ma äratan neis ihad.
Ja ma käsin neid ning nad lõikavad kariloomade kõrvasid.
Ja ma käsin neid ning nad muudavad Jumala loomingut.”
Ja kes iganes võtab kuradi liitlaseks Jumala asemel: ta kannatab selget kaotust.
4:120 Ta lubab neile ning äratab neis ihasid.
Aga kurat lubab neile vaid pettust.
4:121 Sellised: nende eluase on Põrgu ning nad ei saa leidma sellest mitte ühtegi pelgupaika.
4:122 Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me paneme nad sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, milledes nad elunevad igavesti.
Jumala lubadus on tõde.
Ja kes on ütlemises rohkem tõetruu kui Jumal?
4:123 See ei ole vastavalt teie tühistele ihadele ega vastavalt seadusetundjate tühistele ihadele.
Kes iganes teeb kurja, saab sellest tasutud. Ja ta ei saa leidma Jumala kõrval mitte ühtegi liitlast ega abilist.
4:124 Ja kes iganes teeb mistahes õiglaseid tegusid – nii mees kui naine – ning on usklik: sellised sisenevad aeda ning neile ei tehta vähimatki ülekohut.
4:125 Ja kes on parem doktriinis kui tema, kes alistab oma näo Jumalale, on heategija ning järgib Abrahami usutunnistust, kaldumas tõe poole?
Ja Jumal võttis Abrahami sõbrana.
4:126 Ja Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maal.
Ja Jumal ümbritseb kõiki asju.

4:127 Ja nad küsivad sinult juhtnööre naiste suhtes.
Ütle: “Jumal annab teile juhtnöörid seoses nendega ja mis on teile retsiteeritud seaduses seoses isatute naistega (kellele te ei anna seda, mis neile määratud on, kui ihaldate nendega abielluda) ja seoses ahistatutega laste hulgast.
Ja et te hoiaksite ülal õiglust isatute suhtes”.
Ja mida iganes head te teete: Jumal teab seda.
4:128 Aga kui naine kardab upsakust või hülgamist oma abikaasalt: nad ei tee valesti, et nad teevad õigeks omavahel rahus.
Ja õigeks tegemine on parem.
Ja ahnus on kohalviibiv hingedes.
Aga kui te teete head ning olete kaalutletud kartuses, siis Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
4:129 Ja te ei saa olema võimelised naiste vahel õiglaselt jagama, vaatamata sellele, et te proovite. Seega ärge pöörake täiesti eemale, jättes ühe tühjusesse rippuma.
Aga kui te teete õigust ning olete kaalutletud kartuses: Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
4:130 Aga kui nad lahutavad: Jumal rikastab kumbagi oma küllusest.
Ja Jumal on Ümbritsev, Elutark.
4:131 Ja Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maal.
Ja Me nõudsime neilt, kelle valduses oli seadus enne teid ning teilt endilt, et oleksite kaalutletud kartuses Jumalast.
Ja kui te eitate: Jumalale kuulub mis on taevastes ning mis on maal.
Ja Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
4:132 Ja Jumalale kuulub mis on taevastes ning mis on maal.
Ja Jumal on piisav Kaitsjana.
4:133 Kui Ta soovib, Ta eemaldab teid – oo, inimkond – ning toob esile teised. Ja Jumal on suuteline seda tegema.
4:134 Kes iganes ihaldab selle maailma autasu: koos Jumalaga on selle maailma ning Pärastelu autasu.
Ja Jumal on Kuulja, Nägija.

4:135 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge vastutavad õigluse eest, tunnistajad Jumalale, isegi kui see on teie enda või vanemate või lähisugulaste vastu.
Olgu ta rikas või vaene: Jumal on neist mõlemast lähemal.
Nii et ärge järgige tühiseid ihasid, muidu olete ebaõiglased.
Ja kui te moonutate või kõrvale põiklete: Jumal on teadvel teie tegemistest.

4:136 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse ja seadusesse, mille Ta on alla saatnud oma sõnumitoojale ning seadusesse, mille Ta on alla saatnud varem.
Ja kes iganes eitab Jumalat, Tema ingleid, Tema seadusi, Tema sõnumitoojaid ning Viimset Päeva: ta on eksinud kaugele eemale.
4:137 Need, kes hoiatust kuulda võtavad, seejärel salgavad, seejärel usuvad, seejärel salgavad, seejärel suurenevad salgamises: Jumal ei ole neile armu andnud ega neid teele juhatamas.
4:138 Anna uudiseid kõhklejaile, et neil saab olema valus karistus.
4:139 Need, kes võtavad usklike asemel liitlasteks pigem neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad: kas nad otsivad õndsust koos nendega?
Aga kogu õndsus kuulub Jumalale.
4:140 Ja Ta on teile seaduses alla saatnud, et kui te kuulete, et Jumala tunnustähti salatakse ning nöögitakse: ärge istuge koos nendega kuni nad liiguvad edasi muu jutuni. Siis oleksite nende sarnased.
Jumal kogub kõhklejad ning need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, kõik kokku Põrgusse.
4:141 Need, kes vaatavad ning viivitavad teie suhtes: kui teile tuleb võit Jumalalt, ütlevad nad: “Kas me ei olnud koos teiega?”; ja kui edu on neil, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ütlevad nad: “Kas me pole välja teeninud teie kiindumust, kaitstes teid usklike vastu?”
Jumal saab teie vahel kohut mõistma Ülestõusmispäeval.
Ja Jumal ei tee neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, mitte ühtegi teed usklike vastu.
4:142 Kõhklejad püüavad Jumalat tüssata, aga Tema tüssab neid.
Ja kui nad tulevad kohustuse täitmisele, tulevad nad, et olla inimeste poolt nähtud ning nad ei meenuta Jumalat, välja arvatud väga vähe,
4:143 kõheldes kahe vahel, ei ühe ega teise grupi poole. Ja tema, keda Jumal põhjustab minema eksitusse: sa ei saa leidma talle teed.

4:144 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, liitlastena usklike asemel. Kas annaksite Jumalale selge volituse endi vastu?
4:145 Kõhklejad on tule madalaimas lohus.
Ja sa ei saa leidma neile mitte ühtegi abilist.
4:146 Välja arvatud need, kes kahetsevad, õigust teevad, kõvasti Jumala poole hoiavad ning on siirad oma doktriinis Jumalale: sellised on koos usklikega.
Ja Jumal annab usklikele hiiglasliku autasu.
4:147 Mida oleks Jumalal tegemist teie karistamisega, kui olete tänulikud ning usute?
Ja Jumal on Tänulik, Teadlik.
4:148 Jumal ei armasta avalikku kurjuse mainimist, välja arvatud ühe poolt, kes eksituses.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.
4:149 Kui sa tood esile hea või hoiad selle saladuses, või andestad kurjuse: Jumal on Armuandev, Võimas.
4:150 Need, kes eitavad Jumalat ning Tema sõnumitoojaid ja tahavad teha eraldamise Jumala ning Tema sõnumitoojate vahel ja ütlevad: “Me usume osasse ning salgame osa!”
(ja nad ihkavad valida tee seal vahel):
4:151 sellised on tõepoolest need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad. Ja neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, oleme Me ettevalmistanud alandava karistuse.
4:152 Ja need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojatesse ja ei ole teinud vahet neist mitte ühegi vahel: sellistele annab Jumal nende autasud.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.

4:153 Seadusetundjad paluvad sul tuua alla neile seadus taevast.
Ja nad olid küsinud Moosese käest isegi rohkem kui see, nad ütlesid: “Näita meile Jumalat avalikult!”
Seega välgunool võttis nad nende ebaõigluse tõttu.
Seejärel võtsid nad vasika, pärast seda kui selged asitõendid olid nendeni tulnud. Ja Me andsime armu selles.
Ja Me andsime Moosesele selge volituse.
4:154 Ja Me tõstsime nende kohale mäe nende kokkuleppe kinnituseks.
Ja Me ütlesime neile: “Sisenege väravast alistunult”.
Ja Me ütlesime neile: “Ärge astuge üle Sabatist”.
Ja Me võtsime neilt karmi kokkuleppe.
4:155 Seejärel, et nad oma kokkulepet rikkusid,
ja et nad eitasid Jumala tunnustähti,
ja et nad tapsid prohveteid ilma põhjuseta,
ja et nad ütlesid: “Meie südamed on kinni kaetud”
(tõde on: Jumal seadis pitseri nende peale nende eitamise tõttu, seega nad ei usu, välja arvatud üksikud),
4:156 ja et nad eitasid,
ja et nad Maarja kohta hiiglaslikku laimu räägivad,
4:157 ja nende ütluse eest: “Me tapsime Messiase, Jeesuse, Maarja poja, Jumala sõnumitooja!” (Ja nad ei tapnud teda ega pannud teda surema tulba peal, aga see näis neile sedasi. Ja need, kes selle suhtes vaidlevad, on sellest kahtlustes, neil pole sellest muid teadmisi peale hüpoteesi järgimise.)
Ja nad ei tapnud teda kindlasti.
4:158 (Tõde on: Jumal tõi selle tema ette.
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
4:159 Ja pole seadusetundjat, kes tuleks selle kaudu usule enne oma surma. Ja Ülestõusmispäeval saab see olema tunnistaja nende vastu.)
4:160 Seega, ebaõigluse tõttu nende hulgas, kes on juudiusulised, tegime Me neile seadusevastaseks head asjad, mis olid neile seaduslikud olnud,
ja et nad paljusid Jumala teelt eemale peletavad,
4:161 ja et nad intressi võtavad kui see neile keelatud oli,
ja et nad inimeste vara tühisuses tarbivad.
Ja Me oleme ettevalmistanud valusa karistuse nendele nende hulgast, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
4:162 Aga need, kes on teadmistega hästi varustatud ning usklikud nende hulgast, usuvad sellesse, mis on alla saadetud sinule ning mis oli alla saadetud enne sind. Nagu teevad ka kohustuse täitjad, puhastujad ja need, kes usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Sellistele anname Me hiiglasliku autasu.
4:163 Me inspireerime sind, nagu Me inspireerisime Noad ning prohveteid pärast teda. Ja me inspireerisime Abrahami, Ismaeli, Iisakut, Jakobit, lapselapsi, Jeesust, Job´i, Joonast, Aaronit ning Saalomoni (ja Taavetile Me andsime Psalmid)
4:164 ja sõnumitoojaid, kellest Me sulle varem jutustasime ning sõnumitoojaid, kellest Me sulle jutustanud ei ole. Ja Moosesega rääkis Jumal läbi kõne.
4:165 Sõnumitoojad kui rõõmusõnumite kandjad ning hoiatajad, et inimestel poleks mitte ühtegi õigustust Jumala vastu pärast sõnumitoojaid.
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
4:166 Ja Jumal on tunnistamas seda, mida Ta sulle alla saatis: Ta saatis selle alla koos enda teadmistega. Ja inglid tunnistavad. Ja Jumal on piisav tunnistajana.
4:167 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning hülgavad Jumala tee: nad on eksinud kaugele eksitusse.
4:168 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning teevad valet: Jumal pole neile andestanud ega juhata Ta neid teele,
4:169 välja arvatud teele Põrgusse, milles nad saavad elunema igavesti. Ja see on kerge Jumalale.

4:170 Oo, inimkond!
Sõnumitooja on toonud teile tõe teie Isandalt.
Seega uskuge – see on teile parem.
Ja kui te eitate: Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning maal.
Ja Jumal on Teadlik, Elutark.

4:171 Oo, seadusetundjad!
Ärge oma doktriini piirjoontest üle astuge ega omistage Jumalale muud kui tõde. Messias, Jeesus, Maarja poeg oli vaid Jumala sõnumitooja ning Tema sõna, mille Ta Maarjale edasi andis, ja Vaim Temalt. Nii et uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojatesse ning ärge ütelge: “Kolm”. Lõpetage! See on teile parim. Jumal on vaid Üks Jumal. Olgu ta ülistatud, et Tal peaks olema poeg! Talle kuulub kõik, mis on taevastes ning maal.
Ja Jumal on piisav kaitsjana.
4:172 Messias ei ole liiga uhke olemaks Jumala sulane, ega ole Talle lähedale toodud inglid. Ja kes iganes on liiga uhke Tema teenistuseks ning on ülbe: Ta saab nad kõik enda juurde kokku koguma.
4:173 Seejärel, mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Ta annab neile nende autasud täielikult ning suurendab neid oma heldekäelisusest.
Ja mis puutub nendesse, kes on liiga uhked ning ülbed: Ta karistab neid valusa karistusega ning nad ei saa leidma endale Jumala kõrval mitte ühtegi liitlast ega abilist.

4:174 Oo, inimkond!
Nüüd on asitõendid tulnud teile teie Isandalt.
Ja Me oleme teile alla saatnud selge valguse.
4:175 Seejärel, mis puutub nendesse, kes usuvad Jumalasse ning kõvasti Tema poole hoiavad: Ta paneb nad sisenema halastusse ning heldekäelisusse Temalt. Ja Ta juhatab nad enda juurde läbi sirge tee.

4:176 Nad küsivad sinult juhtnööre, ütle: “Jumal annab teile juhtnöörid nende suhtes, kes surevad ilma ülalpeetavateta.
Kui inimene sureb ilma lapseta, aga on õde, siis õele pool sellest, mis ta maha jättis. Ja tema pärib õelt, kui sel ei ole last. Kui tal aga on kaks õde, siis neile on kaks kolmandikku sellest, mis ta maha jättis. Ja kui tal on nii õdesid kui vendi: meesterahvale on sama palju kui kahele naisterahvale.”
Ja Jumal teeb teile selgeks, et te eksitusse ei läheks.
Ja Jumal teab kõiki asju.