4

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
4:1 Oo, inimkond!
Olge kaalutletud kartuses oma Isanda suhtes, kes lõi teid ühest hingest ja lõi sellest selle elukaaslase ja saatis neist esile palju mehi ning palju naisi.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, kelle läbi, ning läbi sugulaste, te üksteise kohta küsite.
Jumal on teie üle vaatamas.
4:2 Ja andke isatutele nende omand ning ärge vahetage head halva vastu ega neelake nende omandit enda omandi hulka: see on suur väärtegu!
4:3 Ja kui te kardate, et te ei suuda teha õiglust isatute kaudu:
abielluge, mis teile naistest meeldivad, kaks või kolm või neli.
Aga kui te kardate, et te ei suuda teha õiglust, siis ainult üks;
või keda teie paremad käed omavad (e orjad).
See on rohkem tõenäoline et te ei saa tegema ebaõiglust.
4:4 Ja andke naistele nende kaasavara kui tasuta kingitus.
Aga kui nad vabatahtlikult teile midagi sellest tagastavad, siis tarbige seda kergenduse ning naudinguga.
4:5 Ja ärge andke ebaküpsetele oma vara, mille Jumal teile elatiseallikana andnud on, aga toitke neid ning riietage neid sellest.
Ja rääkige nendega sobivaid sõnu.
4:6 Ja testige isatuid, kui nad on jõudnud abiellumise ikka.
Kui te leiate nad olevat veatu otsustusvõimega, siis andke neile üle nende omand.
Ja ärge tarbige seda raiskavalt või kiirustades enne, kui nad on suureks kasvanud.
Ja tema, kes on vaba vajadusest, las ta hoidub,
ja tema, kes on vaene, las ta tarbib vastavalt sellele, mis on sobilik.
Ja kui te neile nende omandi üle annate, võtke tunnistajad üle nende.
Ja piisav on Jumal Arvestajana.
4:7 Meestele kuulub osa sellest, mida vanemad ning lähisugulased maha jätavad,
ja naistele kuulub osa sellest, mida vanemad ning lähisugulased maha jätavad,
vähesest või paljust – ettekirjutatud jaotis.
4:8 Ja kui jaotamisele on tulnud lähedased sugulased, isatud ning puuduse käes kannatajad, andke neile sellest ning rääkige nendega sobivate sõnadega.
4:9 Ja las nad olla kartlikud, et kui nemad jätaksid endast maha nõrga järelkasvu, kas nad ei kardaks nende pärast?
Nii et las nad olla kaalutletud kartuses Jumala suhtes ning rääkigu asjakohaseid sõnu.
4:10 Need, kes tarbivad isatute vara ebaõiglaselt, nad vaid tarbivad tuld enda kõhtudesse. Ja nad saavad põlema põrgutules.
4:11 Jumal suunab teid teie laste suhtes:
meessoost isikule portsjon nagu kahele naissoost isikule;
aga kui naisi on rohkem kui kaks, siis neile saab kaks kolmandikku sellest, mis ta maha jättis;
ja kui naisterahvas on ainuke, siis talle pool.
Ja tema vanematele, neist kummalegi üks kuuendik sellest, mis maha jäi – kui tal on üks laps;
kui tal ei ole last ja temalt pärivad vanemad:
tema emale on kolmandik;
aga kui tal on õdesid-vendasid:
tema emale on üks kuuendik.
Pärast testamenti, mille ta oli teinud või võlga.
Teie vanemad ning teie lapsed: te ei tea, milline neist on lähim teile kasulikkuses.
Kui kohustus Jumalalt.
Jumal on Teadlik, Elutark.
4:12 Ja teile on pool sellest, mida teie naised maha jätsid, kui neil pole last;
aga kui neil on laps, siis teile on neljandik sellest, mida nad jätsid.
Pärast testamenti, mille nad olid teinud või võlga.
Ja neile (naissoost mitmus) on neljandik sellest, mida teie jätsite, kui teil pole last;
aga kui teil on laps, siis neile (naissoost mitmus) on kaheksandik sellest, mida te jätsite.
Pärast testamenti, mille te olete teinud või võlga.
Ja kui mehelt või naiselt, kellelt päritakse, ei ole lapsi, aga on vend või õde, siis igaühele neist on kuuendik;
aga kui neid on rohkem kui see, siis nad on partnerid kolmandikus.
Pärast testamenti, mille ta oli teinud või võlga, ilma kahjustamiseta.
Kui testament Jumalalt.
Ja Jumal on Teadev, Kaastundlik.
4:13 Need on Jumala piirjooned.
Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale, Ta paneb ta sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Nad elunevad nendes igavesti.
Ja see on hiiglaslik saavutus.
4:14 Ja kes iganes ei kuuletu Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja astub üle Tema piirjoontest: Ta paneb ta sisenema tulle.
Ta eluneb selles igavesti ning talle on alandav karistus.
4:15 Ja need, kes sooritavad seksuaalset ebamoraalsust teie naiste hulgast, kutsuge tunnistama nende vastu neli endi seast.
Seejärel, kui nad tunnistavad, hoidke neid majapidamistes, kuni surm nad võtab või Jumal neile tee teeb.
4:16 Ja kaks, kes selle teie hulgast toime panevad, tõkestage neid.
Aga kui nad kahetsevad ning õigesti teevad, siis jätke nad rahule.
Jumal on Lunastav, Armuline.
4:17 Jumalal lasub vaid kahetsuse aktsepteerimine nendelt, kes teevad kurja ignorantsusest ning seejärel kahetsevad peagi pärast seda.
Ja sellised on nemad, kelle poole Jumal pöörab.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
4:18 Ja kahetsuse aktsepteerimine ei ole neile, kes teevad kurja ning seejärel, kui surm neist ühe juurde tuleb, ta ütleb: “Ma kahetsen nüüd!”
Ega ole see neile, kes surevad ateistidena.
Sellistele oleme Me ette valmistanud valusa karistuse.
4:19 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
See ei ole teile seaduslik, et pärida naistelt vastu nende tahtmist.
Ega pea te nende peale piirangut panema, et võiksite ära võtta osa sellest, mida te neile andnud olete, välja arvatud siis, kui nad ilmselge seksuaalse ebamoraalsuse toime panevad.
Aga elage nendega vastavalt sellele, mis on sobilik.
Ja kui nad teile ei meeldi, siis see võib olla, et teile ei meeldi midagi, aga Jumal teeb selles palju head.
4:20 Ja kui te soovite asendada ühe naise teise vastu ning te olete andnud ühele neist suure varanduse, siis ärge võtke sellest midagi.
Kas võtaksite selle valesüüdistuse või ilmselge patu läbi?
4:21 Ja kuidas te saate seda võtta pärast seda, kui te olete läinud üksteisesse ning nad on võtnud teilt pühaliku kokkuleppe?
4:22 Ja ärge abielluge nendega, kellega teie isad on abiellunud naiste hulgast, välja arvatud, mis on juba tehtud.
See on seksuaalne ebamoraalsus, jäledus ning kuri tee.
4:23 Keelatud on teile teie emad,
ja teie tütred,
ja teie õed,
ja teie isa õed ning teie ema õed,
ja vennatütred ning õetütred,
ja teie kasuemad, kes teid imetasid,
ja teie õed imetamisest,
ja teie naiste emad,
ja teie kasutütred, kes on teie elukohtades teie naistelt, kellesse te olete läinud, aga kui te ei ole nendesse läinud, siis teie peal ei ole pattu,
ja teie seemnest poegade naised,
ja et te toote kaks õde kokku.
Välja arvatud, mis juba on tehtud, Jumal on Andestav, Armuline.
4:24 Ja juba abiellunud naised, välja arvatud need, keda teie paremad käed omavad.
Jumala seadus on teie kohal.
Aga lubatud on teile see, mis on üle selle – kui te otsite oma varandusega vooruslikkust, mitte otsides abieluvälist seksi.
Ja mida te sellest ihaldate nende hulgast, andke neile nende autasud kohustusena.
Ja teie peal ei ole pattu selles, mida te teete läbi vastastikuse kokkuleppe pärast kohustust.
Jumal on Teadev, Elutark.
4:25 Ja kes iganes pole olnud võimeline teie hulgast endale võimaldama, et abielluda vabade usklike naistega, kelle vooruslikkus teile teada on, siis nende hulgast usklikest naistest, keda teie paremad käed omavad.
Ja Jumal teab paremini teie usku.
Te olete üksteisest.
Nii et abielluge nendega nende inimeste loal ning andke neile nende autasud vastavalt sellele, mis on sobilik, et nad oleks vooruslikud ning mitte abielurikkujad, ega võtaks salajasi sõpru.
Aga kui nad on abiellunud ning kui nad seejärel panevad toime seksuaalse ebamoraalsuse, siis nende osaks on pool sellest karistusest, mis vabadele naistele.
See on temale, kes kardab raskusi teie hulgas.
Ja et te olete kannatlikud, on teile parim.
Ja Jumal on Andestav, Armulik.
4:26 Jumal ihaldab teile selgitada ning juhatada teid sisseseatud radadele nendelt, kes olid enne teid, ja teie poole pöörata.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
4:27 Ja Jumal ihaldab teie poole pöörata.
Aga need, kes järgnevad tühistele himudele, ihaldavad, et te kalduksite kõrvale hiiglaslikku kõrvalekaldumisse.
4:28 Jumal soovib teile leevendada.
Ja inimene oli loodud nõrgana.
4:29 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge tarbige oma raha üksteise vahel tühisuses, kui mitte, et see on läbi kaubanduse, mis on teie vahel vastastikku kokku lepitud.
Ja ärge tapke iseendid.
Jumal on teile Armulik.
4:30 Ja kes iganes teeb seda vaenulikkuses ning ebaõigluses, Me heidame ta tulle.
Ja see on lihtne Jumala jaoks.
4:31 Kui te väldite peamisi patte sellest, mida teile keelatud on, siis Me eemaldame teist teie kurjuse ning võtame teid vastu heldesse sissepääsu.
4:32 Ja ärge himustage seda, mida Jumal on heldusest andnud mõnele teist üle teiste.
Meestele on osa sellest, mida nad pälvivad ning naistele on osa sellest, mida nad pälvivad.
Ja küsi Jumalalt Tema heldusest.
Jumal on teadlik kõigis asjus.
4:33 Ja igaühele oleme Me määranud pärijad selle jaoks, mis vanematest ning sugulastest maha jääb.
Ja need, kellega te olete astunud lepingulisesse suhtesse, andke neile nende osa.
Jumal on tunnistaja kõikide asjade üle.
4:34 Mehed on vastutavad naiste ees läbi selle, millega Jumal neid üle üksteise soosinud on ning läbi selle, mille peale nad kulutavad oma varandusest.
Ja õiglased naised on jumalakartlikult pühendunud, hoidmas privaatsena isiklikke asju, mille üle Jumal valvab.
Mis puutub nendesse naistest, kellest te kardate hülgamist:
te peaksite neid nõustama,
ja hülgama nad magamistubades,
ja eralduma neist.
Ja kui nad teile kuuletuvad, siis ärge otsige teed nende vastu.
Jumal on Kõige Kõrgem, Suur.
4:35 Ja kui te kardate alalist lõhet nende vahel, siis kutsuge kohtunik mehe perekonnast ning kohtunik naise perekonnast.
Kui nad ihaldavad õiget asjade korraldust, siis Jumal lepitab nad.
Jumal on Teadev, Ekspert.
4:36 Ja teenige Jumalat ning ärge omistage partnerlust koos Temaga mitte millelegi.
Ja vanemate suhtes hea käitumine,
ja sugulaste suhtes,
ja isatute,
ja puuduse käes vaevlejate,
ja naabri, kes on sugulane,
ja naabri, kes ei ole sugulane,
ja kaaslase enda kõrval,
ja teelise,
ja nende, keda teie parem käsi omab.
Jumal ei armasta ülbet, uhkeldajat,
4:37 neid, kes on ihned ning käsivad inimesi ihnusele ning varjavad seda, mida Jumal neile oma küllusest andnud on
(ja Me oleme neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, alandava karistuse ettevalmistanud),
4:38 ja neid, kes kulutavad oma vara, et olla nähtud inimeste ees ning ei usu Jumalasse ega Viimsesse Päeva.
Ja kellel iganes on kurat lähedaseks kaaslaseks: kuri on ta lähedase kaaslasena!
4:39 Ja kuidas see neid kahjustaks, kui nad usuksid Jumalasse ning Viimsesse Päeva ning kulutaksid sellest, millega Jumal neid varustanud on?
Ja Jumal teab neid.
4:40 Jumal ei tee ülekohut isegi aatomi kaalule.
Ja kui seal on midagi head, Ta mitmekordistab selle.
Ja Ta annab endast hiiglasliku autasu.
4:41 Seejärel, kuidas saab see siis olema, kui Me toome iga kommuuni hulgast esile tunnistaja ning toome sinu, kui tunnistaja selliste vastu?
4:42 Sel päeval need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on ning sõnumitoojale vastanduvad, saavad soovima et maa nad alla neelaks.
Ja nad ei saa peita Jumala eest mitte ühtegi avaldust.
4:43 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge lähenege kohustuse täitmisele, kui:
-olete joobnud, kuni te aru saate, mida te ütlete,
-ega siis, kui olete ebapuhtad, välja arvatud teelised, kuni olete pesnud.
Ja kui te olete haiged või reisimas,
või üks teist tuleb fekaali väljutamast,
või teil on olnud seksuaalne kontakt naistega,
ja te ei leia vett:
siis kasutage puhast pinnast: ja pühkige enda näod ning käed.
Jumal on Andeksandev, Andestav.
4:44 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kellele on antud osa seadusest?
Nad soetasid eksimise ning nad tahavad ka teid teelt eksitada.
4:45 Ja Jumal teab teie vaenlasi kõige paremini.
Ja piisav on Jumal liitlasena  ning piisav on Jumal abistajana.
4:46 Mõned juudiusulised võtavad sõnu kontekstist välja.
Ja nad ütlevad: “Me kuuleme ja me ei kuuletu,
ja sa kuula muud kui seda, mis on kuulda,
ja nõustu sina meiega”,
keerates oma keeled sõlme ning süsteemi pilkamiseks!
Ja oleksid nad ütelnud: “Me kuuleme ning me kuuletume”,
ja: “Kuula ja uuri meid”,
see oleks olnud neile parem ja sirgeseljalisem.
Aga Jumal on nad neednud nende eitamise tõttu.
Nad ei usu, välja arvatud üksikud.
4:47 Oo, teie, kelle valduses on seadus!
Uskuge sellesse, mis Me alla saatsime, kinnitamas seda, mis on koos teiega, enne kui Me kustutame näod ning nad lõpetame,
või neame neid, nagu Me Sabati kaaslasi needsime.
Ja Jumala korraldus saab alati täidetud.
4:48 Jumal ei andesta, et Talle partnerlust omistatakse, aga Ta andestab muu kui see, kellele Ta soovib.
Ja kes iganes Jumalale partnerlust omistab: ta on leiutanud hiiglasliku vale.
4:49 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes end puhtuses suurendasid?
Tõde on: Jumal suurendab puhtuses, keda Ta soovib.
Ja neile ei tehta vähimatki ebaõiglust.
4:50 Vaata, kuidas nad leiutavad valesid Jumala kohta!
Ja see on piisav ilmselgeks patuks.
4:51 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kellele oli antud osa seadusest?
Nad usuvad väljamõeldisi ning ebajumalaid, ja nad ütlevad nende kohta, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed: “Sellised on paremini teele juhatatud kui need, kes hoiatust kuulda võtavad”.
4:52 Sellised on need, keda Jumal on neednud.
Ja keda Jumal on neednud, sa ei leia talle abilist.
4:53 Kui neil oleks osa ülemvõimust: nad ei annaks inimkonnale kübetki.
4:54 Või kas nad kadestavad inimesi selle pärast, mida Jumal neile oma küllusest andnud on?
Me oleme andnud Abrahami järglastele seaduse ning elutarkuse.
Ja Me oleme andnud neile hiiglasliku ülemvõimu.
4:55 Ja nende hulgas on sellised, kes usuvad sellesse.
Ja nende hulgas on sellised, kes sellest ära pööravad.
Ja piisav on Põrgu põrgutulena.
4:56 Need, kes Meie tunnustähti eitavad – Me määrame nad tulle.
Iga kord, kui nende nahad on küpsenud, asendame Me nende nahad teistega, et nad võiksid karistust maitsta.
Jumal on Võimas, Elutark.
4:57 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me paneme nad sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, nad elunevad nendes igavesti.
Neil saavad seal olema puhastatud paarilised,
ja Me määrame nad kaitsva varju alla.
4:58 Jumal käsib teil kätte toimetada ükskõik mille, millega teid usaldatud on, selle omanikele.
Ja kui te inimeste vahel kohut mõistate, mõistke kohut õiglusega.
Suurepärane on see, millesse Jumal teid manitseb.
Jumal on Kuulja, Nägija.
4:59 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kuuletuge Jumalale,
ja kuuletuge sõnumitoojale,
ja neile, kes pädevad teie hulgast.
Aga kui te mõnes küsimuses eristute, siis suunake see Jumalale ja Tema sõnumitoojale, kui usute Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
See on hea ning parem tõlgendus.
4:60 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes väidavad, et nad usuvad sellesse, mis sulle on alla saadetud ning mis oli alla saadetud enne sind, ihaldades minna kohtumõistmiseks ebajumalate juurde, samas kui neil oli kästud see hüljata.
Ja kurat ihaldab nad kaugele eksiteele juhtida.
4:61 Ja kui neile üteldakse: “Tulge selle juurde, mille Jumal alla saatis ning sõnumitooja juurde”, näed sa kõhklejaid sinust tugevalt ära pööramas.
4:62 Kuidas saab see olema siis, kui nende peale langeb ebaõnn selle tõttu, mida nende käed neile ette on saatnud?
Seejärel saavad nad tulema sinu juurde, vandudes Jumala nimel: “Me kavatsesime vaid head käitumist ning edu”.
4:63 Sellised on need, kellest Jumal teab, mis nende südametes on.
Pööra neist ära ning hoiata neid, ja ütle neile nende hinge selge ütlemine.
4:64 Ja Me oleme saatnud sõnumitoojad vaid selleks, et neile kuuletutaks, läbi Jumala loa.
Ja kui nad oleksid, siis, kui nad ennast eksitanud olid, tulnud sinu juurde ning Jumala andestust otsinud, ja sõnumitooja oleks neile andestust küsinud, siis nad oleksid leidnud Jumala Andestava ning Armulikuna.
4:65 Aga ei, sinu Isanda nimel, nad ei usu enne, kuni nad lasevad sinul kohut mõista selles, mis nende vahel üles kerkib.
Siis ei leia nad oma hingedes vähimatki vaenulikkust selle suhtes, mida sa otsustad ning nad alistuvad täielikult.
4:66 Ja kui Me oleksime neile määranud: “Tapke endid”, või “Minge esile oma kodudest”, oleks seda teinud vaid mõned neist.
Ja kui nad oleksid teinud, mida neile soovitati, oleks see parem neile olnud ning tugevam kinnitamisena.
4:67 Ja seejärel oleksime Me andnud neile hiiglasliku autasu Meilt.
4:68 Ja Me oleksime juhatanud nad sirgele teele.
4:69 Ja kes iganes kuuletuvad Jumalale ning sõnumitoojale, need saavad olema koos nendega, keda Jumal on õnnistanud
prohvetite hulgast,
ja tõetruude,
ja tunnistajate,
ja õiglaste hulgast.
Ja suurepärased on sellised seltskonnana!
4:70 See on küllus Jumalalt.
Ja piisav on Jumal teadjana.
4:71 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Võtke kasutusele ettevaatusabinõud gruppidena välja minnes või kõik koos välja minnes.
4:72 Ja teie hulgas on tema, kes jääb maha, seejärel kui ebaõnn teie peale langeb, ütleb ta: “Jumal oli mulle armuline, et ma polnud tunnistamas koos nendega!”
4:73 Ja kui teieni jõuab küllus Jumalalt, siis ta räägib, nagu teie ning tema vahel ei oleks kiindumust olnud: “Oh, ma soovin, et ma oleksin koos nendega olnud, siis oleksin ma saavutanud hiiglasliku saavutuse!”
4:74 Ja las võitlevad Jumala põhjusel need, kes müüvad selle maailma elu pärastelu vastu.
Ja kes iganes võitleb Jumala põhjusel ning saab tapetud või saavutab võidu: teda rikastame Me hiiglasliku autasuga.
4:75 Ja miks ei peaks te võitlema Jumala põhjusel, kui rõhutud meeste, naiste ning laste hulgast ütlevad: “Meie Isand, võta meid välja sellest linnast, mille inimesed on üleastujad,
ja anna meile endalt liitlane,
ja anna meile endalt abiline”?
4:76 Need, kes hoiatust kuulda võtavad, võitlevad Jumala põhjusel.
Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed võitlevad ebajumalate põhjusel.
Nii et võidelge kuradi liitlaste vastu.
Kuradi plaanimine on nõrk.
4:77 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kellele oli üteldud:
“Lõpetage oma rünnak
ja täitke kohustust ning andke puhastumiseks”.
Aga kui võitlemine neile määrati, siis mõned neist kartsid inimesi, nagu kartus Jumala suhtes. Või isegi suurem kartus.
Ja nad ütlevad: “Meie Isand, miks oled meile võitlemise määranud?
Kui Sa vaid viivitaksid meid mõneks ajaks”.
Ütle: “Selle maailma nauding on väike. Ja Pärastelu on kaugelt parem tema jaoks, kes on kaalutletud kartuses.
Ja teile ei tehta vähimatki ülekohut.”
4:78 Kus iganes te olete, surm leiab teid, isegi kui olete kindlustatud tornides.
Ja kui midagi head nende peale langeb, ütlevad nad: “See on Jumalalt”.
Ja kui midagi halba nende peale langeb, ütlevad nad: “See on sinult!”
Ütle: “Kõik on Jumalalt”.
Siis mis vaevab selliseid inimesi?
Nad vaevu mõistavad mistahes jutustust!
4:79 Mistahes head teie peale langeb, see on Jumalalt.
Ja mistahes halba teie peale langeb, see on teist enestest.
Ja Me saatsime su inimkonnale sõnumitoojaks.
Ja Jumal on piisav tunnistajana.
4:80 Kes iganes kuuletub sõnumitoojale, on kuuletunud Jumalale.
Ja kes iganes pöörab ära, Me ei saatnud sind hooldajaks nende üle.
4:81 Ja nad ütlevad: “Kuulekus”, aga kui nad sinu juurest välja tulevad, plaanib grupp neist öösel muud kui seda, mida sina ütesid.
Ja Jumal salvestab, mida nad öösel plaanivad.
Nii et pööra neist ära ning pane oma usaldus Jumalasse.
Ja Jumal on piisav kaitsjana.
4:82 Kas nad ei kaalutle Koraani hoolega?
Ja kui see oleks olnud muult kui Jumalalt, oleksid nad leidnud selles palju vasturääkivusi.
4:83 Ja kui nendeni jõuab mõni olukord seoses turvalisuse või hirmuga, teevad nad selle avalikult teatavaks.
Aga kui nad oleksid tulnud sellega sõnumitooja juurde, või nende juurde, kel nende hulgas pädevus, siis need, kes oskavad õigeid seoseid luua, oleksid sellest teadlikuks saanud.
Ja kui teie peal ei oleks Jumala küllust ning Tema õnnistust, oleksite te järgnenud kuradile, välja arvatud mõned.
4:84 Nii et võitle Jumala põhjusel, sa pole vastutav muu kui iseenda eest.
Ja ärgita usklikke.
See võib olla, et Jumal saab tagasi hoidma nende vägevuse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Ja Jumal on kaugelt vägevam ning tugevam hoiatavas karistamises.
4:85 Kes iganes astub kellegi kaitseks välja heal põhjusel, sellel on osa sellest.
Ja kes iganes astub välja kurjal põhjusel, sellel on osa sellest.
Ja Jumal on kõigele elatise andja.
4:86 Ja kui teid tervitatakse tervitusega: vastake paremaga kui see, või vastake samaga.
Jumal on Arvestaja üle kõikide asjade.
4:87 Jumal, pole jumalat peale Tema. Ta saab teid kõiki kokku koguma Ülestõusmispäevale, milles pole kahtlust.
Ja kes on ütluses rohkem tõetruu kui Jumal?
4:88 Mis teil viga on, et olete kõhklejate suhtes jagunenud, kui Jumal pööras nad tagasi selle eest, mida nad pälvisid?
Kas te soovite juhatada teda, keda Jumal eksitusse saatis?
Ja tema, keda Jumal eksitusse saadab, temale sa ei saa leida kunagi teed.
4:89 Nad loodavad, et te salgaksite, nagu nemad salgavad, nii et te võiksite olla samad.
Ja ärge võtke liitlasi nende hulgast, kuni nad Jumala põhjusel maapakku lähevad.
Seejärel, juhul kui nad tagasi pööravad, siis võtke neid ning tapke neid, kus iganes te neid leiate.
Ja ärge võtke ühtegi liitlast ega abilist nende hulgast.
4:90 Välja arvatud need, kes ühinevad inimestega, kellega teil on leping.
Või kui nad tulevad teie juurde rinnus vastumeelsus teiega võitlemaks, või võitlemaks nende endi inimestega.
Ja oleks Jumal tahtnud, Ta oleks andnud neile võimu teie üle, siis nad oleksid teiega võidelnud.
Aga kui nad teid rahule jätavad, ja ei võitle teiega ning pakuvad teile rahu, siis Jumal ei tee teile teed nende vastu.
4:91 Te saate leidma teised, kes ihaldavad turvalisust teilt ning turvalisust oma enda inimestelt.
Iga kord, kui nad tuuakse tagasi usu salgamise vahendite juurde, pööravad nad ümber.
Seejärel, kui nad teist tagasi ei tõmbu, ja ei paku teile rahu ega hoia tagasi oma käsi, siis võtke neid ning tapke neid, kus iganes te nende üle ülemvõimu saavutate.
Ja selliste vastu oleme Me teile selge volituse andnud.
4:92 See ei ole usklikule, et tappa teist usklikku, kui vaid läbi eksituse.
Ja kes iganes tapab uskliku läbi eksituse, siis ta peaks vabastama uskliku orja ning andma tema perele kompensatsiooni, välja arvatud, kui nad ta sellest vabastavad.
Ja kui ta oli inimeste hulgast, kes on teie suhtes vaenulikud ning ta oli usklik, siis ta peaks vabastama uskliku orja.
Ja kui ta oli inimeste hulgast, kellega teil on leping, siis kompensatsioon tema perele ning uskliku orja vabastamine.
Kellel iganes ei ole vahendeid, siis paastumine kaks kuud järjestikku, kui patukahetsus Jumalalt.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
4:93 Ja kes iganes tapab uskliku tahtlikult: tema autasu on Põrgu, ta eluneb selles igavesti.
Ja Jumal on temaga raevukas ning on ta neednud,
ja talle on ette valmistatud hiiglaslik karistus.
4:94 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui te lähete välja Jumala põhjusel, uurige põhjalikult.
Ja ärge ütelge temale, kes teile rahu pakub: “Sa pole usklik!”, otsides selle maise elu mööduvaid asju.
Koos Jumalaga on palju saavutusi.
See on nii, nagu te varem olite, aga Jumal oli teiega armulik, nii et uurige põhjalikult.
Jumal on Ekspert teie tegemiste suhtes.
4:95 Ei ole võrdsed need usklikest, kes maha jäid – välja arvatud vigastatud – ja need, kes Jumala põhjusel oma vara ning eludega pingutasid.
Jumal eelistab neid, kes oma vara ning eludega pingutasid, astme võrra üle nende, kes maha jäid.
Ja mõlemale lubab Jumal headust.
Aga Jumal eelistab hiiglasliku autasuga neid, kes pingutasid, üle nende, kes maha jäid.
4:96 Astmed on Temalt, nagu on andestus ning õnnistus.
Jumal on Andestav, Õnnistav.
4:97 Need, keda inglid võtavad ajal, kui nad end eksitavad:
nad ütlevad: “Millises olukorras te olite?”
Nad ütlevad: “Meid rõhuti maa peal”.
Nad ütlevad: “Kas Jumala maa ei olnud piisavalt avar, et oleksite saanud selles maapakku minna?”
Sellised: nende eluase on Põrgu. Ja kuri on see teekonna lõpuna!
4:98 Välja arvatud rõhutud meeste, naiste ning laste hulgast, kellel puudusid vahendid ega olnud õigesti juhatatud teele.
4:99 Sellised: see võib olla, et Jumal andestab neile.
Jumal on Andeksandja, Andestav.
4:100 Ja kes iganes läheb maapakku Jumala põhjusel, saab leidma maalt palju varjupaiku ning küllust.
Ja kes iganes jätab oma maja, minnes maapakku Jumala ning Tema sõnumitooja juurde, seejärel võtab surm ta üle, siis tema autasu lasub Jumalal.
Ja Jumal on Andestav, Armuline.
4:101 Ja kui te olete maal reisimas, siis te ei tee valesti, kui mõnda kohustust vähendate, kui kardate, et need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, teid usu salgamise vahendite subjektiks teevad.
Need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on teile selged vaenlased.
4:102 Ja kui sa oled nende hulgas, täida kohustus neile. Las seal seisab grupp nendest koos sinuga ning las nad võtavad oma relvad.
Seejärel, kui nad on alistunud, las nad olla sinu taga.
Ja las tuleb teine grupp, kes pole kohustust täitnud ning las nad täidavad kohustuse koos sinuga, ja las nad olla ettevaatlikud ning las nad võtavad oma relvad.
Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, loodavad, et te oma relvad ning varustuse hooletusse jätaksite, nii et nad saaksid teie peale ühe puhanguga tulla.
Teie peal pole pattu, kui olete vihmasajust takistatud või kui olete haiged, et te oma relvad maha panete. Aga võtke kasutusele ettevaatusabinõud.
Neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on Jumal ette valmistanud alandava karistuse.
4:103 Seejärel, kui olete kohustuse lõpetanud, mäletage Jumalat seistes, istudes või oma külgedel, ja kui olete vabalt.
Ja täitke kohustust. Kohustus on usklike peal ajaliselt seatud määrus.
4:104 Ja ärge andke järgi inimesi taga ajades.
Kui teie olete kannatamas, siis nemad kannatavad samuti kui teiegi.
Aga teie loodate Jumalalt seda, mida nemad ei looda.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
4:105 Me oleme saatnud alla sulle seaduse tões, et sa mõistaksid kohut inimeste vahel sellega, mida Jumal sulle näidanud on.
Ja ära ole advokaat reetlikele.
4:106 Ja otsi Jumala andestust. Jumal on Andestav, Armulik.
4:107 Ja ära vaidle nende huvides, kes end eksitavad.
Jumal ei armasta neid, kes on reetlikud, patustajad.
4:108 Nad tahavad seda varjata inimeste eest, aga nad ei varja seda Jumala eest.
Ja Ta on koos nendega, kui nad plaanivad öösel seda, mida Ta heaks ei kiida.
Jumal ümbritseb nende tegemisi.
4:109 Siin te olete, vaidlemas nende huvide eest selles maailmas, aga kes vaidleb nende huvide eest Jumalaga Ülestõusmispäeval?
Või kes saab olema nende kaitsja?
4:110 Ja kes iganes teeb kurja või eksitab enda hinge ning otsib seejärel Jumalalt andestust, leiab Jumala Andestava, Armulisena.
4:111 Ja kes iganes teeb mõne patu, teeb selle vaid oma hinge vastu.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
4:112 Ja kes iganes sooritab vea või patu ning seejärel süüdistab selles süütut inimest, on koormanud end valesüüdistuse ning selge patuga.
4:113 Ja kui sinu peal poleks olnud Jumala armu ning Tema õnnistust, oleks neist osa võtnud sinu eksiteele viimise kinnisideeks.
Aga nad eksitavad vaid iseennast ning nad ei kahjusta sind vähimalgi määral.
Ja Jumal saatis sulle alla seaduse ning elutarkuse ja õpetas sulle seda, mida sa ei teadnud.
Ja Jumala küllus sinu suunas on hiiglaslik.
4:114 Nende privaatses nõupidamises pole enamasti head, välja arvatud, kes iganes käsib heategevust ja seda, mis on sobilik ning õiglast asjaajamist inimeste vahel.
Ja kes iganes teeb seda Jumala õnnistust otsides, Me rikastame teda hiiglasliku autasuga.
4:115 Ja kes iganes on sõnumitooja suhtes vaenulik pärast seda, kui juhatus on talle selgeks saanud, ning järgib muud kui usklike teed, Me pöörame ta selle suunas, mille suunas ta pöörab ning põletame teda Põrgus.
Ja kurjus on see teekonna lõpuna.
4:116 Jumal ei andesta, et Talle partnerlust omistatakse, aga Ta andestab muu peale selle, kellele Ta soovib.
Ja kes iganes omistab partnerlust Jumalale, on eksinud kaugele eksitusse.
4:117 Nad hüüavad Tema kõrval elutute asjade poole.
Tõepoolest, nad hüüavad vaid mässumeelset kuradit.
4:118 Jumal needis ta.
Ja ta ütles: “Ma võtan Sinu teenritest määratud portsjoni,”
4:119 “ja ma juhatan nad eksitusse,
ja ma äratan neis ihad,
ja ma käsin neid ning nad lõikavad kariloomade kõrvasid,
ja ma käsin neid ning nad muudavad Jumala loomingut.”
Ja kes iganes võtab kuradi liitlaseks Jumala asemel, siis ta kannatab suurt kaotust.
4:120 Ta lubab neile ning äratab neis ihasid, aga kurat lubab neile vaid pettust.
4:121 Sellised: nende eluase on Põrgu.
Ja nad ei saa leidma sellest mitte ühtegi pelgupaika.
4:122 Mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me paneme nad sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed – nad elunevad nendes igavesti.
Jumala lubadus on tõde.
Ja kes on ütlemises rohkem tõetruu, kui Jumal?
4:123 See ei ole vastavalt teie tühistele ihadele ega vastavalt seadusetundjate tühistele ihadele.
Kes iganes teeb kurja, saab sellest tasutud ning ta ei saa leidma Jumala kõrval mitte ühtegi liitlast ega abilist.
4:124 Ja kes iganes teeb õiglaseid tegusid – nii mees kui naine – ja on usklik: sellised sisenevad aeda.
Ja neile ei tehta vähimatki ülekohut.
4:125 Ja kes on parem süsteemis kui tema, kes alistab oma näo Jumalale, on heategija ning järgib Abrahami usutunnistust, kaldumas tõe poole?
Ja Jumal võttis Abrahami sõbrana.
4:126 Ja Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maal.
Ja Jumal hõlmab kõiki asju.
4:127 Ja nad küsivad sinult juhtnööre naiste suhtes.
Ütle: “Jumal annab teile juhtnöörid seoses nendega,
ja mis on teile retsiteeritud seaduses seoses isatute naistega (kellele te ei anna seda, mis neile määratud on, kui ihaldate nendega abielluda),
ja seoses ahistatutega laste hulgast.
Ja et te hoiate ülal õiglust isatute suhtes”.
Ja mida iganes head te teete, Jumal teab seda.
4:128 Aga kui naine kardab upsakust või hülgamist oma abikaasalt, siis nad ei tee valesti, et omavahel rahus lepitada.
Ja lepitamine on parem.
Ja ahnus on hingedes.
Aga kui te teete head ning olete kaalutletud kartuses, siis Jumal on Ekspert teie tegemistes.
4:129 Ja te ei saa olema võimelised naiste vahel õiglaselt jagama, vaatamata sellele, et te proovite.
Seega ärge pöörake täiesti eemale, jättes ühe tühjusesse rippuma.
Aga kui te teete õigesti ning olete kaalutletud kartuses, siis Jumal on Andestav, Armulik.
4:130 Aga kui nad lahutavad, siis Jumal rikastab neid mõlemaid oma küllusest.
Jumal on Ümbritsev, Elutark.
4:131 Ja Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maal.
Ja Me juhendasime neid, kelle valduses oli seadus enne teid, ning teid endid, et te oleksite kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Ja kui te eitate, siis Jumalale kuulub kõik, mis on taevastes ning see, mis on maal.
Ja Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
4:132 Ja Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maal.
Ja Jumal on piisav Kaitsjana.
4:133 Oo, inimkond!
Kui Ta soovib, siis Ta eemaldab teid ning toob esile teised teie asemele.
Ja Jumal on suuteline seda tegema.
4:134 Kes iganes ihaldab selle maailma autasu, siis Jumalaga on selle maailma ning Pärastelu autasu.
Ja Jumal on Kuulja, Nägija.
4:135 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge vastutavad õigluse suhtes, tunnistajad Jumalale, isegi siis, kui see on iseenda vastu, või vanemate või lähedaste sugulaste.
Olgu ta rikas või vaene, Jumal on neist väärilisem.
Nii et ärge järgige tühiseid ihasid, muidu muutute ebaõiglaseks.
Ja kui te moonutate ning kõrvale põiklete, siis Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
4:136 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse,
ja seadusesse, mille Ta on alla saatnud oma sõnumitoojale,
ja seadusesse, mille Ta on alla saatnud varem.
Ja kes iganes eitab Jumala,
ja Tema inglid,
ja Tema seadused,
ja Tema sõnumitoojad,
ja Viimsepäeva,
on eksinud kaugele eemale.
4:137 Need, kes hoiatust kuulda võtavad,
seejärel salgavad,
seejärel usuvad,
seejärel salgavad,
seejärel suurenevad salgamises –
Jumal ei ole neile andestanud ega neid teele juhatamas.
4:138 Anna uudiseid kõhklejatele, et neil saab olema valus karistus.
4:139 Need, kes võtavad usklike asemel liitlasteks pigem neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad: kas nad otsivad õndsust koos nendega?
Aga kogu õndsus kuulub Jumalale.
4:140 Ja Ta on teile seaduses alla saatnud, et kui te kuulete, et Jumala tunnustähti salatakse ning nöögitakse, siis ärge istuge koos nendega, kuni nad liiguvad edasi muu jutuni.
Siis oleksite nende sarnased.
Jumal kogub kõhklejad ning need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, kõik kokku Põrgusse.
4:141 Need, kes vaatavad ning viivitavad teie suhtes: kui seal on teile võit Jumalalt, siis nad ütlevad: “Kas me ei olnud koos teiega?”;
ja kui edu on neil, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ütlevad nad: “Kas me pole välja teeninud teie kiindumust, kaitstes teid usklike vastu?”
Jumal saab teie vahel kohut mõistma Ülestõusmispäeval.
Ja Jumal ei tee neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, mitte ühtegi teed usklike vastu.
4:142 Kõhklejad püüavad Jumalat tüssata, aga Tema tüssab neid.
Ja kui nad tulevad kohustuse täitmisele, tulevad nad, et olla inimeste poolt nähtud.
Ja nad ei meenuta Jumalat, välja arvatud väga vähe,
4:143 kõhklemas kahe vahel, ei ühe ega teise grupi poole.
Ja keda iganes Jumal põhjustab eksitusse minema, sa ei saa leidma talle teed.
4:144 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke liitlastena neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, usklike asemel.
Kas te annaksite Jumalale selge volituse teie vastu?
4:145 Kõhklejad saavad olema tule madalaimas lohus.
Ja sa ei saa leidma neile mitte ühtegi abilist.
4:146 Välja arvatud need, kes kahetsevad ning õigust teevad,
ja hoiavad kõvasti Jumala poole,
ja on lojaalsed oma süsteemis Jumalale:
sellised on koos usklikega.
Ja Jumal saab andma usklikele hiiglasliku autasu.
4:147 Mida oleks Jumalal tegemist teie karistamisega, kui te olete tänulikud ning usute?
Ja Jumal on Tänulik, Teadlik.
4:148 Jumal ei armasta avalikku kurjuse mainimist, välja arvatud ühe poolt, kes eksituses.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.
4:149 Kui sa tood esile hea või hoiad selle saladuses, või andestad kurjuse: Jumal on Andeksandev, Võimas.
4:150 Need, kes eitavad Jumalat ning Tema sõnumitoojaid,
ja tahavad teha eraldamise Jumala ning Tema sõnumitoojate vahel,
ja ütlevad: “Me usume osasse ning salgame osa!”
(ja nad ihkavad valida vahepealse tee):
4:151 sellised on tõepoolest need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
Ja nendele, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, oleme Me ettevalmistanud alandava karistuse.
4:152 Ja need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojatesse, ja ei ole teinud vahet neist mitte ühegi vahel: sellistele saab Jumal andma nende autasud.
Ja Jumal on Andestav, Armulik.
4:153 Seadusetundjad küsivad sinult, et sa tooksid neile alla seaduse taevast.
Ja nad olid küsinud Moosese käest isegi rohkem kui seda, sest nad ütlesid: “Näita meile Jumalat avalikult!”
Seega välgunool võttis nad nende ebaõigluse tõttu.
Seejärel nad võtsid vasika, pärast seda, kui selged asitõendid olid nendeni tulnud.
Ja Me andsime selle andeks.
Ja Me andsime Moosesele selge volituse.
4:154 Ja Me tõstsime nende kohale mäe nende pühaliku lepingu kinnituseks ning ütlesime neile: “Sisenege läbi värava alistunult”.
Ja Me ütlesime neile: “Ärge patustage Sabati suhtes”.
Ja Me võtsime neilt karmi kokkuleppe.
4:155 Seejärel, et nad oma pühalikku lepingut rikkusid,
ja et nad Jumala tunnustähti eitasid,
ja et nad tapsid prohveteid ilma õiguseta,
ja et nad ütlesid: “Meie südamed on kinni kaetud”
(tõde on: Jumal seadis pitseri nende südamete peale nende eitamise tõttu, seega nad ei usu, välja arvatud üksikud),
4:156 ja et nad eitasid,
ja et nad Maarja kohta hiiglaslikku laimu räägivad,
4:157 ja nende ütluse eest: “Me tapsime Messiase, Jeesuse, Maarja poja, Jumala sõnumitooja!”
(Ja nad ei tapnud teda ega pannud teda surema tulba peal, aga see näis neile sedasi. Ja need, kes selle suhtes vaidlevad, on seetõttu kahtlustes, neil pole teadmisi selle kohta, nad vaid järgivad hüpoteesi.)
Ja nad ei tapnud teda kindlasti.
(4:158 Tõde on: Jumal tõi selle tema ette.
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
4:159 Ja seal pole seadusetundjat, kes tuleks selle kaudu usule enne oma surma.
Ja Ülestõusmispäeval saab see olema tunnistaja nende vastu.)
4:160 Seega, ebaõigluse tõttu nende hulgas, kes on juudiusulised, tegime Me neile seadusevastaseks head asjad, mis olid neile seaduslikud olnud,
ja et nad paljusid Jumala teelt eemale peletavad,
4:161 ja et nad intressi võtavad, kui see neile keelatud oli,
ja et nad tarbivad inimeste vara tühisuses.
Ja Me oleme ettevalmistanud valusa karistuse nendele nende hulgast, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
4:162 Aga need nende hulgast, kes on teadmistega hästi varustatud ning usklikud, usuvad sellesse, mis on alla saadetud sinule ning mis oli alla saadetud enne sind.
Samuti teevad ka kohustuse täitjad,
ja need, kes annavad, et puhastuda,
ja need, kes usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Sellistele anname Me hiiglasliku autasu.
4:163 Me juhendame sind, nagu Me oleme juhendanud Noad ning prohveteid pärast teda.
Ja me juhendasime Abrahami, Ismaeli, Iisakut, Jakobit, lapselapsi, Jeesust, Job´i, Joonast, Aaronit ning Saalomoni.
Ja Taavetile Me andsime Psalmid.
4:164 Ja sõnumitoojaid, kellest Me sulle varem jutustasime ning sõnumitoojaid, kellest Me sulle jutustanud ei ole;
ja Moosesega rääkis Jumal läbi kõne.
4:165 Sõnumitoojad kui rõõmusõnumite kandjad ning hoiatajad, et inimestel poleks mitte ühtegi õigustust Jumala vastu pärast sõnumitoojaid.
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
4:166 Ja Jumal on tunnistamas seda, mida Ta sulle alla saatis.
Ta saatis selle alla koos enda teadmistega.
Ja inglid tunnistavad.
Aga Jumal on piisav tunnistajana.
4:167 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning on Jumala tee hüljanud: nad on eksinud kaugele eksitusse.
4:168 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning teevad valet: Jumal pole neile andestanud ega juhata Ta neid teele.
4:169 Välja arvatud teele Põrgusse. Nad saavad elunema selles igavesti. Ja see on kerge Jumalale.
4:170 Oo, inimkond!
Sõnumitooja on toonud teile tõe teie Isandalt.
Seega uskuge – see on teile parem.
Ja kui te eitate: Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning maal.
Ja Jumal on Teadlik, Elutark.
4:171 Oo, seadusetundjad!
Ärge oma süsteemi piirjoontest üle astuge ega omistage Jumalale muud kui tõde.
Messias, Jeesus, Maarja poeg oli vaid Jumala sõnumitooja ning Tema sõna, mille Ta Maarjale edasi andis, ja Vaim Temalt.
Nii et uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojatesse ning ärge ütelge: “Kolm”. Lõpetage, sest see on teile parim.
Jumal on vaid Üks Jumal, olgu ta ülistatud, et Tal peaks olema poeg!
Talle kuulub kõik, mis on taevastes ning maal.
Ja Jumal on piisav kaitsjana.
4:172 Messias ei ole liiga uhke olemaks Jumala teener, ega ole Talle lähedale toodud inglid.
Ja kes iganes on liiga uhke Tema teenistuseks ning on ülbe: Ta saab nad kõik enda juurde kokku koguma.
4:173 Seejärel, mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Ta annab neile nende autasud täielikult ning suurendab neid oma küllusest.
Ja mis puutub nendesse, kes on liiga uhked ning ülbed: Ta karistab neid valusa karistusega, ja nad ei saa leidma endale Jumala kõrval mitte ühtegi liitlast ega abilist.
4:174 Oo, inimkond!
Nüüd on asitõendid tulnud teile teie Isandalt ja Me oleme teile alla saatnud juhatava valguse.
4:175 Seejärel, mis puutub nendesse, kes usuvad Jumalasse ning Temast kõvasti kinni hoiavad: Ta paneb nad sisenema enda õnnistusse ning küllusesse, ja Ta juhatab nad enda juurde läbi sirge tee.
4:176 Nad otsivad sinult juhtnööre, ütle: “Jumal annab teile juhtnöörid nende suhtes, kes surevad ilma ülalpeetavateta.
Kui inimene sureb ilma lapseta, aga on õde, siis õele pool sellest, mis ta maha jättis; ja tema pärib õelt, kui sel ei ole last.
Kui tal aga on kaks õde, siis neile on kaks kolmandikku sellest, mis ta maha jättis;
ja kui tal on nii õdesid kui vendi, siis mees saab kahekordse võrreldes naistega.”
Ja Jumal teeb teile selgeks, et te eksitusse ei läheks.
Ja Jumal teab kõiki asju.