39

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
39:1 Järkjärguline seaduse alla saatmine on Jumalalt, Võimsalt, Elutargalt.
39:2 Me oleme saatnud alla sulle seaduse tões: teeni Jumalat, olles siiras Talle doktriinis.
39:3 Kas siiras doktriin ei kuulu Jumalale?
Ja need, kes võtavad liitlasi Tema kõrvale: “Me vaid teenime neid, et nad meid Jumala lähedusse tooksid”. Jumal saab nende vahel kohut mõistma selle suhtes, milles nad eristuvad.
Jumal ei juhata teda, kes on valetaja, lipitseja.
39:4 Kui Jumal oleks soovinud poega võtta, Ta võinuks valida oma loomingu hulgast, mida Ta soovib. Olgu Ta ülistatud!
Ta on Jumal: Üks, Kõikvõimas!
39:5 Ta lõi taevad ning maa tões.
Tema mähib öö päeva sisse ning Tema mähib päeva öö sisse.
Ja Ta tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu, kumbki kulgemas ettemääratud tähtajani.
Kas Ta ei ole Võimas, Armuandev?
39:6 Ta lõi teid ühest ainsast hingest. Seejärel tegi sellest selle elukaaslase.
Ja Ta saatis alla teile kariloomadest kaheksa paari.
Ta loob teid teie emade üskades, loomine pärast loomist, kolmes pimeduses.
Selline on Jumal, teie Isand. Temale kuulub ülemvõim. Pole jumalat peale Tema. Kuidas siis olete te kõrvale juhitud?
39:7 Kui te eitate: Jumal on vaba vajadusest teie järele.
Ja Talle ei ole meeltmööda Tema sulaste eitamine.
Ja kui te olete tänulikud: Ta on seeläbi rahulolev teiega.
Ja mitte ükski kandja ei kanna teise koormat.
Seejärel on teie Isanda juurde teie naasemine, Ta saab informeerima teid kõigest, mida te tegite. Ta teab, mis on rinnus.
39:8 Ja kui kannatused puudutavad inimest, ta hüüab oma Isandat pöörates Tema poole. Seejärel, kui Ta tema peale oma armu asetab, ta unustab selle, mille pärast ta Teda varem hüüdis ning teeb võrdseid Jumalale, et ta võiks olla juhatatud ära Tema teelt.
Ütle: “Naudi oma eitamist lühikest aega. Sa oled tule kaaslaste hulgas”.
39:9 Või kas tema, kes on pühendunult kohusetundlik öötundidel – alistumas ning tõusmas, kartmas Pärastelu ning lootmas oma Isanda halastusele … ?
Ütle: “On nad võrdsed: need kes teavad ning need, kes ei tea?”
Kuulda võtavad vaid need, kes omavad intuitsiooni.
39:10 Ütle: “Oo, Mu sulased, kes te hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses oma Isandast!”
Neile, kes teevad head selles maailmas, on hea.
Ja Jumala maa on ruumikas.
Kannatlikele saab vaid olema tasutud nende autasu ilma arvestuseta.
39:11 Ütle: “Mind on kästud teenida Jumalat, olles siiras Temale doktriinis”.
39:12 “Ja mind on kästud olla esimene alistunutest.”
39:13 Ütle: “Ma kardan – kui ma peaksin mitte kuuletuma oma Isandale – hiiglasliku päeva karistust.
39:14 Ütle: “Jumalat ma teenin, olles siiras Temale oma doktriinis”.
39:15 “Nii et teenige, mida te soovite Tema kõrval.”
Ütle: “Kaotajad saavad olema need, kes kaotavad enda hinged ning oma perekonnad Ülestõusmispäeval. Kas see ei ole selge kaotus?”
39:16 Neil saab olema tulest baldahhiin nende kohal ning nende all baldahhiin. Läbi selle paneb Jumal oma sulased hirmu tundma.
“Oo, Mu sulased! Olge kaalutletud kartuses Minust!”
39:17 Ja neile, kes väldivad ebajumalate teenimist ning kahetsedes Jumala poole pööravad: neile on rõõmusõnumid.
Nii et anna rõõmusõnumeid Mu sulastele,
39:18 neile, kes kuulavad, mida üteldakse ja järgivad sellest parimat.
Sellised on need, keda Jumal juhatab. Ja sellised on need, kes omavad intuitsiooni.
39:19 Mis puutub nendesse, kelle suhtes sõna karistusest on muutunud siduvaks: saad sa päästa neid, kes on tules?
39:20 Aga need, kes on kaalutletud kartuses oma Isandast, neil saavad olema eluasemed, mis ehitatud eluasemete peale, millede all jõed voolamas.
Jumala lubadus – Jumal ei murra kokkulepitud kohtumist.
39:21 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal saadab alla vett taevast ja paneb selle voolama allikatena maa sees?
Seejärel toob Ta sellega esile viljasaagi erinevates värvitoonides.
Seejärel see närbub ning sa näed seda kollaseks muutumas.
Seejärel Ta teeb selle aganateks.
Selles on meeldetuletus neile, kes intuitsiooni omavad.
39:22 On siis tema, kelle rinna Jumal on laiendanud alistumisele, nii et ta on valguses oma Isandalt…?
Seejärel häda neile, kelle südamed Jumala meeldetuletuse suhtes kõvastunud on! Sellised on ilmselges eksituses.
39:23 Jumal saatis alla parima jutustuse – paare kõrvutava määruse, millest judisevad nende nahad, kes kardavad oma Isandat.
Seejärel nende nahad ning nende südamed pehmenevad Jumala meeldetuletusele.
See on Jumala juhatus, millega Ta juhatab, keda Ta soovib.
Ja kelle Jumal eksiteele saadab, temale pole mitte ühtegi teejuhti.
39:24 On siis tema, kes on kaalutletud kartuses Ülestõusmispäeva kurja karistuse suhtes… ?
Ja patustajatele üteldakse: “Maitske mida te välja teenisite!”
39:25 Need, kes enne neid, salgasid. Ja karistus tuli nende peale ilma, et nad tajunuks.
39:26 Ja Jumal pani nad maitsma allakäiku selle maailma elus, aga Pärastelu karistus on kaugelt suurem, kui nad vaid teadnuks.
39:27 Ja Me oleme esitanud inimkonnale selles Koraanis kõiksuguseid näiteid, et nad võiksid kuulda võtta.
39:28 Araabiakeelne Koraan/retsiteering ilma ühegi kõrvalekaldeta, et nad võiksid olla kaalutletud kartuses.
39:29 Jumal esitab näite: mees, kelle suhtes partnerid vaidlevad ja mees, kes alistunud ühele mehele. On nad samad, kui võrrelda?
Kiitus kuulub Jumalale!
Tõde on: enamus neist ei tea.
39:30 Sina saad surema ning nemad saavad surema,
39:31 seejärel, Ülestõusmispäeval saate te vaidlema oma Isanda juures.
39:32 Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes omistab vale Jumalale ning keeldub tunnistamast tõde kui see temani jõuab?
Kas siis Põrgus pole kodu neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad?
39:33 Ja kes iganes toob tõe ning kinnitab selle: sellised on kaalutletud kartuses,
39:34 neile on nende Isanda juures see, mida nad soovivad. Selline on autasu heategijatele,
39:35 et Jumal võiks neist eemaldada halvima sellest, mida nad tegid ja autasustada neid nende autasuga parima eest, mida nad tegid.
39:36 Kas siis Jumal ei ole piisav Tema sulastele?
Ja nad hirmutavad sind teistega peale Tema!
Ja kelle Jumal eksiteele saadab: temale pole mitte ühtegi teejuhti.
39:37 Ja keda Jumal juhatab: pole kedagi, kes teda eksiteele viiks.
Kas siis Jumal ei ole Võimas, võimeline tasuma?
39:38 Ja kui sa neilt küsid: “Kes lõi taevad ning maa?”, saavad nad ütlema: “Jumal”.
Ütle: “Olete te kaalutlenud, millele te hüüate Jumala kõrval?
Kui Jumal sooviks mõnda kannatust mulle, kas nad saavad minust eemaldada Tema kannatused? Või kui Ta sooviks mulle mõnda halastust, kas nad saavad Tema halastust tagasi hoida?”
Ütle: “Jumalast piisab mulle. Temasse panevad oma usalduse need, kes usaldavad tões.”
39:39 Ütle: “Oo, mu inimesed! Töötage vastavalt oma võimsusele. Mina töötan. Seejärel te saate teada saama,”
39:40 “kellele tuleb karistus, mis teda alandab ja kelle peale langeb alaline karistus.”
39:41 Me saatsime alla sinu peale seaduse inimkonna jaoks tões. Ja kes iganes on õigesti juhatatud, on juhatatud oma enda hinge jaoks. Ja kes iganes on ära eksinud, ta vaid on ära eksinud selle vastu.
Ja sina ei ole valvur nende üle.
39:42 Jumal omastab hinged nende surma hetkel. Ja need, kes pole ära surnud, nende magamise ajal. Seejärel Ta hoiab alles need, kellele Ta on surma määranud ning saadab alla ülejäänud kuni määratud tähtajani.
Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
39:43 Või kas nad võtavad lepitajaid Jumala kõrvale?
Ütle: “Vaatamate sellele, et nad ei oma võimu mitte millegi üle?”
Kas nad ei kaalutleks!
39:44 Ütle: “Jumalale kuulub kogu lepitamine. Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim. Seejärel saate te olema tagasi toodud Tema juurde.”
39:45 Ja kui Jumalat üksi mainitakse, siis nende südamed, kes Pärastellu ei usu, on täidetud vastumeelsusega. Aga kui Tema kõrval teisi mainitakse, siis nad rõõmustavad!
39:46 Ütle: “Oo, Jumal! Taevaste ning maa Algataja, nähtamatu ning nähtava Teadja! Sina saad kohut mõistma oma sulaste vahel selle suhtes, milles nad eristuvad”.
39:47 Ja kui need, kes valet teevad, omaksid kõike, mis on maa peal, ning sellega võrdväärse koos sellega, nad püüaksid selle enda eest lunarahaks maksta kurja karistuse eest Ülestõusmispäeval, mil neile avaldub Jumalalt see, mida nad ei arvanud.
39:48 Ja neile avaldub kurjus, mille nad välja teenisid. Ja neid on ümbritsemas see, mida nad varem nöökisid.
39:49 Ja kui kannatused inimest puudutavad, hüüab ta Meie poole.
Seejärel, kui Me asetame tema peale armu Meilt, ütleb ta: “Ma saavutasin selle tänu oma teadmistele!”
Tõde on: see on usu salgamise vahend, aga enamus neist ei tea.
39:50 Need, kes enne neid, olid ütelnud sama asja. Aga neile ei tulnud kasuks see, mida nad pälvisid.
39:51 Seejärel langes nende peale kurjus, mille nad pälvinud olid.
Ja need, kes teevad valet nende hulgas siin, nende peale saab langema kurjus, mida nemad pälvivad.
Ja nad ei saa põgeneda.
39:52 Kas nad ei tea, et Jumal laiendab ning kitsendab varustamist, kellele Ta soovib?
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
39:53 Ütle: “Oo, Mu sulased, kes teete üleliigset oma hingede vastu! Ärge heitke meelt Jumala halastuse suhtes, Jumal andestab kõik üleastumised. Ta on Andestav, Kõige Halastavam”.
39:54 Ja pöörduge kahetsedes oma Isanda poole ning alistuge Talle, enne kui teile karistus tuleb. Seejärel teid ei aidata.
39:55 Ja järgige parimat sellest, mida teile teie Isandalt alla on saadetud, enne kui karistus teie peale ootamatult tuleb, mil te ei märka.
39:56 Et hing ei ütleks: “Kuidas ma kahetsen, et ma olin hooletu selles, mis Jumala vääriline, ja olin nende hulgas, kes pilkasid!”
39:57 Või ta ütleks: “Oleks Jumal mind juhatanud, ma oleksin olnud nende hulgas, kes kaalutletud kartuses”.
39:58 Või ta ütleks siis kui ta karistust näeb: “Kui ma oleksin tagasi minemas, ma oleksin heategijate hulgas”.
39:59 Tõepoolest, Minu tunnustähed tulid sinu juurde, seejärel sa keeldusid neid tunnistamast ning olid uhke, ja olid nende hulgas, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
39:60 Ja Ülestõusmispäeval saad sa nägema neid, kes Jumala kohta valetasid: nende näod mustad. Kas siis uhkete kodu ei ole Põrgus?
39:61 Ja Jumal saab päästma need, kes kaalutletud kartuses olid, nende turvalisesse asukohta.
Kurjus ei puuduta neid ega pea nad kahetsema.
39:62 Jumal on kõikide asjade Looja. Ja Ta on Hooldaja üle kõikide asjade.
39:63 Temale kuuluvad taevaste ning maa võtmed.
Ja need, kes Jumala tunnustähti eitavad: sellised on kaotajad.
39:64 Ütle: “Kas see on muu kui Jumal, mida te käsite mul teenida, oo, teie, kes olete ignorandid?”
39:65 Ja sind on inspireeritud, samuti neid, kes enne sind: “Kui omistad partnerlust, sinu teod saavad olema tehtud tühisuseks ning sa saad olema kaotajate hulgas.”
39:66 Ei: Jumalat peaksid sa teenima. Ja ole tänulike hulgas.
39:67 Ja nad ei hinnanud Jumalat Temale väärilise hindamisega.
Ja Ülestõusmispäeval on kogu maa Tema rusika sees ning taevad saavad olema kokku rullitud Tema paremasse kätte.
Ülistus olgu talle!
Ja ülendatud on Ta üle selle, millele nad partnerlust omistavad!
39:68 Ja puhutakse trompetit: ja kes iganes on taevastes ning kes iganes on maal, saab välgust tabatuna maha langema, välja arvatud need, keda Jumal soovib. Seejärel puhutakse seda uuesti: seejärel saavad nad olema seismas, pealt vaatamas.
36:69 Ja maa saab särama oma Isanda valguse käes ning seadus saab olema sisse seatud. Ja prohvetid ning tunnistajad saavad olema esile toodud. Ja see otsustatakse nende vahel tões ning neile ei tehta ülekohut.
36:70 Ja iga hing saab olema täielikult autasustatud selle eest, mida ta tegi. Ja Tema teab kõige paremini, mida nad teinud olid.
39:71 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, saavad olema rahvamassidena Põrgusse juhitud. Kui nad selle juurde tulevad, avatakse selle väravad ning selle valvurid saavad neile ütlema: “Kas teie juurde ei tulnud sõnumitoojad teie endi hulgast, retsiteerides teile teie Isanda tunnustähti ning hoiatades teid selle teie päeva kohtumise eest?”
Nad saavad ütlema: “Tõepoolest”.
Aga sõna karistusest saab olema siduv nende peal, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
39:72 Saab olema üteldud: “Sisenege Põrgu väravatest, elunedes selles igavesti.”
Kuri on uhkete eluase.
39:73 Ja need, kes on kaalutletud kartuses oma Isandast, saavad olema rahvamassidena aia poole juhitud. Kui nad selle juurde tulevad ning selle väravad avatakse, ütlevad selle valvurid neile: “Rahu olgu teie peal! Te olete hästi teinud, nii et sisenege, elunedes igavesti”.
39:74 Ja nad saavad ütlema: “Kiitus kuulub Jumalale, kes täitis oma lubaduse meile ning pani meid pärima maa! Me võime aeda paikseks jääda, kuhu iganes me soovime.”
Ja suurepärane on nende autasu, kes tegutsevad.
39:75 Ja sa saad nägema ingleid Trooni ümbritsemas, ülistamas oma Isanda kiituseks.
Ja see saab olema otsustatud nende vahel tões.
Ja saab olema üteldud: “Kiitus olgu Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale!”