39

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
39:1 Seaduse järkjärguline ilmutus on Jumalalt,
Suursuguselt, Elutargalt.
39:2 Me oleme alla saatnud sulle seaduse tões,
teeni Jumalat, pühendades süsteem Temale.
39:3 Absoluutselt – korrektne süsteem on Jumalale. Ja need, kes Tema kõrvale liitlaseid üles seavad: “Me teenime neid vaid selleks, et nad meid Jumalale lähemale tooksid”. Jumal saab nende vahel kohut mõistma selles, milles nad vaidlevad. Sest Jumal ei juhata teda, kes on valetaja, salgaja.
39:4 Kui Jumal soovinuks poega võtta, võinuks Ta oma loomingu hulgast ülendada, mida Ta valib. Olgu Ta ülistatud; Ta on Jumal, Üks, Ülim.
39:5 Ta lõi taevad ja maa tões. Ta veeretab öö üle päeva, ja Ta veeretab päeva üle öö. Ja Ta volitas päikese ning kuu, kummagi kindlaksmääratud tähtajani kulgema. Absoluutselt – Ta on Suursugune, Andestav.
39:6 Ta lõi teid ühest isikust. Seejärel tegi Ta sellest tema elukaaslase. Ja Ta saatis teile alla kaheksa paari kariloomadest. Ta loob teid teie emade üskades, looming pärast loomingut kolmes pimeduses. Selline on Jumal, teie Isand. Temale kuulub ülemvõim. Pole jumalat peale Tema. Kuidas te siis kõrvale kaldute?
39:7 Kui te salgate, siis teadke, et Jumalal ei ole teie järele vajadust, ja Talle ei ole Tema teenrite salgamine meeltmööda. Ja kui te olete tänulikud, on Ta teiega rahulolev. Ja ükski ei pea kandma teise koormaid. Seejärel on teie Isanda juurde teie naasemine, ja Ta saab teid informeerima kõigest, mida te teinud olete. Ta on täielikult teadvel sellest, mis on rinnus.
39:8 Ja kui inimolendit ebaõnnega vaevatakse, siis ta anub oma Isandat, pöördudes kahetsusega Tema poole. Aga seejärel, kui Ta talle oma õnnistuse annab, unustab ta oma eelmise anumise ja seab üles võrdseid koos Jumalaga, selleks et teisi Tema teelt eksiteele viia. Ütle: “Nautige oma salgamist natuke aega; sest te olete tule elanike hulgast”.
39:9 Tema, kes on pühendunult kohusetundlik valvates öösel –
alistuv,
tõusev,
Pärastelu kartev,
ja lootes oma Isanda armule.
Ütle: “Kas need on võrdsed – need kes teavad ja need, kes ei tea?”
Need, kes omavad läbinägelikkust, võtavad kuulda.
39:10 Ütle: “Oo, Mu teenrid, kes hoiatust kuulda võtate,
olge kaalutletud kartuses oma Isanda suhtes”.
Nendele, kes teevad head selles maailmas on hea,
ja Jumala maa on ruumikas.
Kannatlikele saab olema vaid tasutud nende autasu ilma arvestuseta.
39:11 Ütle: “Mind on kästud Jumalat teenida, pühendades süsteemi Temale”.
39:12 “Ja mind oli kästud olla esimene neist, kes alistub.”
39:13 Ütle: “Ma kardan suure Päeva karistust,
kui ma oma Isandale ei kuuletu.
39:14 Ütle: “Jumal on Üks, keda ma teenin, pühendades oma süsteemi Temale”.
39:15 “Seega teenige, mida iganes te Tema kõrval soovite.” Ütle: “Kaotajad on need, kes Ülestõusmispäeval oma hinged ja oma perekonnad kaotavad. Tõepoolest, selline on tõeline kaotus.”
39:16 Neil saavad olema tulest katted nende kohalt ja nende alt.
Läbi selle paneb Jumal oma teenrid pelgama:
“Oo, Mu teenrid, olge kaalutletud kartuses Minu suhtes!”
39:17 Ja nendele, kes väldivad kurjuse teenimist ning kahetsedes Jumala poole pöörduvad, on rõõmusõnumid. Nii et anna Mu teenritele rõõmusõnumeid.
39:18 Neile, kes kuulavad, mida üteldakse,
ja seejärel järgivad sellest parimat.
Nemad on need, keda Jumal on juhatanud,
ja nemad on need, kes omavad intuitsiooni.
39:19 Mis puutub nendesse, kes on karistuse välja teeninud – saad sa päästa neid, kes on tules?
39:20 Aga neil, kes on kaalutletud kartuses oma Isanda suhtes,
neil saavad olema eluasemed, mis ehitatud eluasemete peale,
millede all voolavad jõed.
Jumala lubadus – ja Jumal ei murra lubadust.
39:21 Kas te ei näe, et Jumal saadab taevast alla vett; seejärel laseb sel voolata kui allikatel maa sees; seejärel toodab Ta sellega taimi erinevates värvides; seejärel kasvavad nad kuni muutuvad kollaseks; seejärel paneb Ta nad kuivama ja murduma? Selles on meeldetuletus neile, kes intuitsiooni omavad.
39:22 Kui Jumal trööstib isiku rinna alistumisele, saab ta olema valguses oma Isandalt. Nii et häda neile, kelle südamed Jumala mäletamise vastu kõvastunud on. Nad on läinud kaugele eksitusse.
39:23 Jumal saatis alla parima jutustuse –
paare võrdleva määruse,
millest judisevad nende nahad,
kes on mures oma Isanda pärast.
Seejärel nende nahad ja nende südamed
pehmenevad Jumala mäletamisele.
See on Jumala juhatus, millega Ta juhatab, keda Ta soovib.
Ja keda Jumal saadab eksiteele,
teda ei saa mitte keegi juhatada.
39:24 Nagu tema, kes on kaalutletud kartuses
Ülestõusmispäeva kurja karistuse suhtes.
Ja üleastujatele saab olema üteldud: “Maitske, mida olete pälvinud”.
39:25 Need, kes enne neid, olid eitanud, ja seega karistus tuli neile sealt, kust nad ei tajunud.
39:26 Nii et Jumal pani nad maitsma allakäiku selles maises elus, aga Pärastelu karistus on kaugelt suurem, kui nad vaid teaksid.
39:27 Ja Me oleme toonud selles Koraanis inimestele esile kõikidest näidetest, et nad võiksid kuulda võtta.
39:28 Araabiakeelne Koraan, ilma ühegi vildakuseta,
et nad võiksid olla kaalutletud kartuses.
39:29 Jumal toob esile näite mehest, kel on partnerid, kes üksteisega vaidlevad; ja mehest, kellele on antud läbikäimine ainult ühe mehega. On nad samad? Kiitus olgu Jumalale; enamus neist ei tea.
39:30 Sina saad surema, ja nemad saavad surema.
39:31 Seejärel Ülestõusmispäeval saate te jagelema oma Isanda juures.
39:32 Kes on rohkem nurjatu, kui tema, kes Jumala kohta valetab, ja tõde eitab, kui see tema juurde tuleb? Kas põrgus pole eluase neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad?
39:33 Ja need, kes toovad tõe ning kinnitavad selle,
nemad on kaalutletud kartuses.
39:34 Neil saab nende Isanda juures olema see, mida nad soovivad. Selline on autasu heategijatele.
39:35 Nii et Jumal võiks tühistada neile halvima sellest, mida nad tegid, ja Ta võiks kompenseerida neile nende autasu parima eest, mida nad tegid.
39:36 Kas Jumal ei ole piisav Tema teenritele? Ja nad hirmutavad sind teistega Tema kõrval. Ja keda iganes Jumal eksiteele saadab, siis talle ei saa olema teejuhti.
39:37 Ja keda iganes Jumal juhatab, siis seal ei ole kedagi, kes saaks teda eksitada. Kas Jumal ei ole Suursugune, Võimeline tasuma?
39:38 Ja kui sa neilt küsid: “Kes on loonud taevad ning maa?”, saavad nad ütlema: “Jumal”. Ütle: “Kui Jumal tahaks mind kuidagi kahjustada, siis kas need, keda teie Jumala kõrval hüüate, saaksid vaigistada Tema kahjustamist? Või kui Ta tahaks mulle õnnistust, siis kas nad saaksid tema õnnistust tagasi hoida?” Ütle: “Jumal on mulle piisav; Temasse peaksid oma usalduse panema need, kes usaldavad.”
39:39 Ütle: “Oo, mu inimesed, töötage vastavalt oma teele, ja mina saan töötama. Te saate teada saama,”
39:40 “kellele saab tulema alandav karistus, ja kelle peale saab heidetud alaline karistus.”
39:41 Me oleme saatnud sulle alla seaduse koos tõega inimeste jaoks. Seejärel, kes iganes on juhatatud, on juhatatud tema enda jaoks. Ja kes iganes läheb eksiteele, läheb eksiteele ise enda kaotuseks. Ja sa ei ole hoidja nende üle.
39:42 Jumal omastab hinged nende surma hetkel;
ja need, kes pole ära surnud, nende magades.
Ta hoiab alles need, kes on surma poolt üle võetud,
ja Ta saadab teised tagasi kuni varem määratud ajani.
Selles on tunnustähed inimestele, kes saavad mõtisklema.
39:43 Või kas nad on võtnud vahemehed Jumala kõrvale? Ütle: “Mis siis, kui nad ei omanud midagi, ega mõistnud?”
39:44 Ütle: “Jumalale kuulub kogu lepitamine”. Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim. Seejärel saate te olema tagasi toodud Tema juurde.
39:45 Ja kui mainitakse Jumalat üksi, siis nende südamed, kes Pärastellu ei usu, on täidetud vastumeelsusega; ja kui Tema kõrval teisi mainitakse, nad rõõmustavad!
39:46 Ütle: “Meie Jumal, taevaste ning maa Algataja, nähtamatu ja nähtava Teadja, Sina saad oma teenrite vahel kohut mõistma selle üle, milles nad vaidlesid”.
39:47 Ja kui need, kes patustasid, omanuks kõike, mis on maa peal, ja sellega võrdväärse veel kord koos sellega, nad püüaksid selle lunarahaks maksta, et vältida kohutavat karistust Ülestõusmispäeval. Jumal saab neile näitama seda, mida nad ei oodanud.
39:48 Ja neile näidatakse nende patuseid töid, ja nad saavad olema ümbritsetud sellest, mida nad varem nöökisid.
39:49 Nii et kui inimolend on ebaõnne poolt puudutatud, ta anub Meid. Seejärel, kui Me tema peale õnnistuse asetame, ütleb ta: “Ma saavutasin selle tänu teadmistele, mis mul olid!” Tõepoolest, see on test, aga enamus neist ei tea.
39:50 Need, kes enne neid, olid ütelnud sama asja. Ometi see, mida nad teenisid, ei aidanud neid vähimatki.
39:51 Seega, nad kannatasid kurja, mille nad pälvinud olid. Ja need, kes astusid üle nende hulgast siin, saavad kannatama kurja, mida nemad pälvisid; nad ei saa põgeneda.
39:52 Kas nad ei taipa, et Jumal laotab laiali annid, kellele iganes Ta valib, ja hoiab tagasi? Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
39:53 Ütle: “Oo, Mu teenrid, kes te iseenda vastu patustasite, ärge heitke meelt Jumala õnnistuse suhtes. Sest Jumal andestab kõik patud. Ta on Andestaja, Armulik”.
39:54 Ja kahetsege oma Isandale, ja alistuge Talle, enne kui teile karistus tuleb. Siis ei saa te abi saada.
39:55 Ja järgige parimat sellest, mida teile teie Isandalt alla on saadetud, enne kui karistus ootamatult teie juurde tuleb, mil te seda kõige vähem ootate.
39:56 Et hing ei saaks ütlema: “Kui kahju mul on, et eirasin Jumala teed; ja ma olin kahtlematult üks nendest, kes nöökis”.
39:57 Või ütleks: “Oleks Jumal mind juhatanud,
ma oleksin olnud nende hulgas, kes olid kaalutletud kartuses”.
39:58 Või ütleks, kui ta karistust näeb: “Kui mul vaid võiks teine võimalus olla – ma oleksin heategijate hulgas”.
39:59 Jah, tõepoolest, Minu ilmutused tulid teie juurde, aga te eitasite neid ja muutusite ülbeteks, ja saite üheks nendest, kes
vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
39:60 Ja Ülestõusmispäeval saad sa nägema neid, kes Jumala kohta valetasid. Nende näod saavad olema mustakstõmbunud. Kas põrgus ei ole eluase ülbete jaoks?
39:61 Ja Jumal saab päästma need, kes kaalutletud kartuses olid,
nende turvalisesse kohta.
Mitte ükski kurjus ei saa neid puudutama, ega saa nad kahetsema.
39:62 Jumal on kõikide asjade Looja; ja Ta on Hooldaja kõikide asjade üle.
39:63 Temale kuuluvad taevaste ning maa võtmed. Ja need, kes Jumala tunnustähti eitasid, on kaotajad.
39:64 Ütle: “Kas te käsite mul teenida muud kui Jumalat, oo, te ignorandid?”
39:65 Ja Ta on inspireerinud teile, ning neile, kes enne teid, et kui te seate üles partnereid, nullib Ta ära kõik teie tööd, ja te saate olema kaotajate hulgas.
39:66 Seega, te peaksite teenima Jumalat, ja olema tänulike hulgas.
39:67 Ja nad ei ole omistanud Jumalale Tema tõelist väärtust; ja Ülestõusmispäeval on kogu maa Tema rusika sees; ja taevad saavad olema volditud Tema paremas käes. Olgu Ta ülistatud ning ülendatud üle selle, mida nad üles seavad.
39:68 Ja puhutakse trompetit, ja kes iganes on taevastes ning kes iganes on maal, saab välgust tabatud maha langema, välja arvatud need, keda Jumal säästab. Seejärel puhutakse seda teist korda, mille peale nad kõik üles tõusevad, vaatamas.
36:69 Ja maa saab särama oma Isanda valguses,
ja seadus saab olema üles seatud,
ja prohvetid ning tunnistajad saavad olema esile toodud;
ja seejärel otsustatakse nende vahel koos tõega,
ja neile ei tehta ülekohut.
36:70 Ja igale hingele tasutakse selle eest, mida iganes ta tegi, sest Ta on täielikult teadvel kõigest, mida nad teinud on.
39:71 Ja need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed,
saavad olema rahvamassidena põrgusse juhitud.
Kui nad sinna jõuavad, avatakse selle väravad,
ja selle valvurid saavad neile ütlema:
“Kas teie juurde ei tulnud sõnumitoojad teie endi hulgast,
kes teile teie Isanda tunnustähti ette lugesid,
ja teid selle Päeva kohtumise eest hoiatasid?”
Nad saavad ütlema: “Jah, tõepoolest”;
aga kohtuotsus karistusest saab olema siduv nende peal,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
39:72 Üteldi: “Sisenege põrgu väravatest, elunedes selle sees. Milline armetu saatus ülbetele!”
39:73 Ja need, kes olid oma Isanda suhtes kaalutletud kartuses,
saavad olema rahvamassidena aeda juhitud.
Kui nad sinna jõuavad ning selle väravad avatakse,
ütlevad selle valvurid neile:
“Rahu olgu teie peal.
Te olete teinud hästi, nii et sisenege, et selle sees igavesti eluneda”.
39:74 Ja nad ütlevad: “Kiitus olgu Jumalale, kes on täitnud meile antud lubaduse, ja Ta pani meid pärima maa, nautides aeda, nagu me soovime. Milline ilus kompensatsioon töölistele!”
39:75 Ja te saate nägema ingleid Trooni ümbritsemas, oma Isanda kiituseks ülistamas. Ja nende vahel mõistetakse kohut koos tõega, ja saab olema üteldud: “Kiitus olgu Jumalale, kogu inimkonna Isandale!”