38

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
38:1 S´.
Koraani nimel, mis täis meeldetuletust!
38:2 Tõde on: need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, on võltsuhkuses ning lahkarvamusel.
38:3 (Kui palju põlvkondi Me enne neid hävitasime: nad hüüdsid siis kui oli juba kaugelt liiga hilja!)
38:4 Ja nad on üllatunud, et hoiataja on nende juurde tulnud nende endi seast. Ja need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ütlevad: “See on maag, valede rääkija”.
38:5 “Kas ta on teinud jumalad Üheks Jumalaks? See on üllatav asi.”
38:6 Ja lugupeetavad nende hulgast astusid esile: “Minge ning olge vankumatud oma jumalatele. See on see, mida teha”.
38:7 “Me pole kuulnud selle kohta viimatises usutunnistuses. See pole muu kui väljamõeldis.”
38:8 “Kas meeldetuletus saadeti alla temale meie hulgas?”
Tõde on: nad on kahtlevad Minu meeldetuletuse suhtes.
Tõde on: nad pole veel maitsenud Mu karistust.
38:9 Või kas neil on aarded halastusest sinu Isandalt: Võimsalt, Andjalt?
38:10 Või kas nad omavad ülemvõimu üle taevaste ning maa ja kõige, mis on nende vahel?
Siis las nad laskuvad nende ajenditesse!
38:11 Osa jõudu on seetõttu seal löödud osapoolte hulgas.
38:12 Noa inimesed enne neid salgasid. Ja ´Aad. Ja Fir´awn, vaiade isand.
38:13 Ja Thamud. Ja Loti inimesed. Ja metsa kaaslased. Sellised olid osapooled.
38:14 Kõik vaid salgasid sõnumitoojaid, seega Mu karistus muutus siduvaks.
38:15 Ja sellised ootavad vaid ühte plahvatust. Sellele pole edasilükkamist.
38:16 Ja nad ütlevad: “Meie Isand, kiirenda meile meie saatust enne Arvete Tasumise Päeva”.
38:17 Ole kannatlik selle suhtes, mida nad ütlevad.

Ja meenuta Meie sulast Taavetit – ühte, kes omas tugevust. Ta oli üks pööramas kahetsuses.
38:18 Me tegime teenistusvalmiks mäed talle, ülistamas hämarikul ning koidikul.
38:19 Ja linnud kogunesid kokku – kõik koos temaga pööramas.
38:20 Ja Me tugevdasime tema ülemvõimu ja andsime talle elutarkuse ning võime veatuid otsuseid vastu võtta.
38:21 Kas uudised vaidlevatest osapooltest on sinuni jõudnud, kes ülistamiskoha suletud alasse tulid,
38:22 kui nad Taaveti juurde sisenesid ning ta neist ehmunud oli?
Nad ütlesid: “Ära karda, me oleme kaks vaidluse osapoolt ning üks on teist ahistanud. Nii et otsusta sina meie vahel tões ning ära ole ebaõiglane. Ja juhata meid tasasele teele”.
38:23 “See – minu vend – omab üheksakümmend üheksat lammast ning minul on üks lammas. Ja ta ütles mulle: ´Anna ta minu hoole alla´. Ja ta võitis mind kõnes.”
38:24 Ta ütles: “Ta on sulle liiga teinud küsides sinu lamba enda lammaste hulka. Ja paljud, kes oma varad segavad, soovivad üksteist enda huvides ära kasutada, välja arvatud need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad. Aga neid on väga vähe”.
Ja Taavet nägi, et Me olime teinud ta subjektiks usu salgamise vahenditele, nii et ta otsis oma Isanda andestust ja langes maha alandlikult ning kahetses.
38:25 Ja Me andestasime talle selle. Ja tal on lähedus Meie silmis ning hea teekonna lõpp.
38:26 “Oo, Taavet! Me oleme teinud su järeltulijaks maa peal. Seega otsusta inimeste vahel tões ning ära järgi tühiseid ihasid, et see sind Jumala teelt kõrvale ei juhiks.”
Neil, kes Jumala teelt ära eksivad, saab olema karm karistus, sest nad unustasid Arvete Tasumise Päeva.
38:27 Ja Me ei loonud taevast, maad ning kõike nende vahel ilmaasjata. Selline on nende oletus, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on. Ja häda tulest neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on!
38:28 Või kas Me peaksime kohtlema neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, nagu Me kohtleme neid, kes maa peal korruptsiooni teevad?
Või kas peaksime kohtlema neid, kes on kaalutletud kartuses nõnda nagu liiderlikke?
38:29 Ühe määruse oleme Me alla saatnud sulle – ühe, mis õnnistatud – et nad võiksid juurelda selle tõendite üle. Ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.

38:30 Ja Me andsime Taavetile Saalomoni. Milline suurepärane sulane! Ta oli üks, kes pööras kahetsuses.
38:31 Kui talle hämarikul hästi treenitud hobuseid esitleti,
38:32 ta ütles: “Ma olen tundnud rohkem rõõmu asjade armastamisest kui oma Isanda meenutamisest”.
Kuni läks täiesti pimedaks:
38:33 “Tooge nad tagasi mu juurde.”
Seejärel ta hõõrus nende jalgu ning kaelu.
38:34 Ja Me tegime Saalomoni subjektiks usu salgamise vahenditele ning panime tema troonile surnukeha. Seejärel ta kahetses.
38:35 Ta ütles: “Minu Isand, andesta mulle.”
Ja: “Anna mulle ülemvõim, millist ei saavuta mitte keegi pärast mind. Sina oled Andja”.
38:36 Nii et Me tegime teenistusvalmiks talle tuule, puhumas õrnalt läbi tema korralduse, kuhu iganes ta selle suunas,
38:37 ja kuradid – iga ehitaja ning sukelduja,
38:38 ja teised, keda kitsendused tagasi hoiavad.
38:39 “See on Meie andmine, nii et kuluta või hoia tagasi ilma arvestuseta!”
38:40 Ja tal on lähedus Meie silmis ning hea teekonna lõpp.

38:41 Ja meenuta Meie sulast Jobi, kui tema oma Isanda poole hüüdis: “Kurat on puudutanud mind kannatuse ning karistusega”.
38:42 “Liiguta kiirelt oma jalga, siin on külm allikas, millega pesta ning millest juua.”
38:43 Ja Me ennistasime talle tema perekonna ning nende sarnased koos nendega halastusena Meilt ja meeldetuletusena neile, kes omavad intuitsiooni.
38:44 “Ja võta enda kätte kimp ning mine esile koos sellega ning ära murra oma vannet.”
Me leidsime ta kannatlikuna. Milline suurepärane sulane! Ta oli üks, kes pööramas kahetsuses.

38:45 Ja meenuta Meie sulaseid Abrahami, Iisakut ning Jakobit. Nad omasid tugevust ning nägemist.
38:46 Me puhastasime nad puhaste omadustega: meeldetuletus Pärastelust.
38:47 Ja nad on Meie silmis valitute hulgas, suurepärased.
38:48 Ja meenuta Ismaeli, Elishat ning teda, kes oli andnud tõotuse.
Ja kõik olid suurepäraste hulgast.

38:49 See on meeldetuletus!
Ja nendele, kes kaalutletud kartuses, saab olema suurepärane teekonna lõpp:
38:50 alalise eluaseme aedade väravad on avatud nende jaoks.
38:51 Lebades nende sees, hüüavad nad rikkalike viljade ning jookide järele.
38:52 Ja koos nendega tagasihoidliku pilgu ning armsate silmadega neitsid, nendega hästi kokku sobivad.
38:53 See on see, mida teile Arvete Tasumise Päevaks lubatud on.
38:54 See on Meie varustamine. Sellel pole ammendumist.
38:55 See!

Ja inimestele, kes astuvad üle kõikide piirjoonte: kuri teekonna lõpp:
38:56 Põrgu on see, kus nad saavad põlema. Ja kuri on puhkepaik.
38:57 See!
Nii et las nad maitsevad seda: keev vedelik ning intensiivne külmus,
38:58 ja teised sarnased.
38:59 See!

Üks grupp kiirustamas pimedana koos teiega. Nad ei ole teretulnud. Nad saavad põlema tules.
38:60 Nad ütlevad: “Tõde on: teie – teie ei ole teretulnud. Teie saatsite selle ette meile. ”
Seega kuri on lõplik elukoht.
38:61 Nad saavad ütlema: “Meie Isand, kes iganes selle meile ette saatis, kahekordista nende karistust tules.”
38:62 Ja nad saavad ütlema: “Mis meid vaevab, et me ei näe mehi, keda me kõige hullemate hulka arvasime,”
38:63 “keda me nöökimiseks võtsime. Või kas meie silmad äparduvad neid leidmast?”
38:64 See on tõde: tule inimeste vastastikune süüdistamine.

38:65 Ütle: “Mina olen vaid hoiataja. Ja pole jumalat välja arvatud Jumal: Üks, Kõikvõimas”.
38:66 “Isand taevastele ning maale ja kõigele, mis nende vahel – Võimas, Armuandev.”
38:67 Ütle: “See on hiiglaslik uudis,”
38:68 “millest te ära pöörate.”
38:69 “Mul polnud mitte ühtegi teadmist ülistatud lugupeetavatest,
kui nad vaidlesid.”
38:70 (“Mind on ainult inspireeritud, et olla vaid selge hoiataja.”)
38:71 Kui sinu Isand ütles inglitele: “Ma olen loomas surelikku savist”.
38:72 “Seejärel, kui Ma olen talle kuju andnud ning oma Vaimust temasse puhunud, siis langege maha, alistunult temale.”
38:73 Ja inglid alistusid – nad kõik koos,
38:74 välja arvatud Saatan. Ta oli uhke ning oli nendest, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
38:75 Ta ütles: “Oo, Saatan! Mis takistab sind alistumast sellele, mille Ma oma kätega loonud olen? Kas oled uhkeks muutunud? Või kas oled ülendatutest?”
38:76 Ta ütles: “Ma olen parem kui tema. Sa lõid minu tulest ning tema lõid Sa savist”.
38:77 Ta ütles: “Mine esile siit, sest oled neetud”.
38:78 “Ja Minu needus on sinu peal kuni Kohtumõistmispäevani.”
38:79 Ta ütles: “Minu Isand, anna mulle ajapikendust kuni päevani, mil nad tõstetakse”.
38:80 Ta ütles: “Oled nende hulgast, kellele on antud ajapikendust”
38:81 “kuni kokkulepitud päevani.”
38:82 Ta ütles: “Siis, Sinu võimsuse nimel, ma eksitan nad kõik,”
38:83 “välja arvatud Sinu puhtsüdamlikud sulased nende hulgast.”
38:84 Ta ütles: “See on tõde. Ja tõde on see, mis Ma ütlen:”
38:85 “Ma saan täitma Põrgu sinu ning kõigi sellistega neist, kes sulle järgnevad.”

38:86 Ütle: “Ma ei küsi teilt mitte mingit autasu selle eest. Ja ma ei ole nendest, kes liialdab”.
38:87 “See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale.”
38:88 “Ja te saate teadlikuks selle uudisest mõne aja pärast.”