38

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
38:1 S´, ja Koraani nimel, mis täis meenutust.
38:2 Tõepoolest, need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, on võltsuhkuses ja erimeelsuses.
38:3 Kui palju generatsioone Me enne neid hävitanud oleme. Ja nad hüüdsid, kui oli juba kaugelt liiiga hilja.
38:4 Ja nad on üllatunud, et hoiataja on tulnud neile nende endi seast. Ja need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid, ütlesid: “See on maag, valede rääkija”.
38:5 “Kas ta on teinud jumalad Üheks Jumalaks? See on tõepoolest kummaline asi!”
38:6 Ja liidrid nende hulgast läksid välja: “Kõndige minema, ja jääge oma jumalatele kannatlikuks. Selle asja saab tagasi pöörata”.
38:7 “Me pole sellest kunagi kuulnud inimestelt enne meid. See pole muu kui innovatsioon.”
38:8 “Kas meie kõigi hulgast on meenutus alla saadetud temale!”
Tõepoolest, nad on Minu meenutuse suhtes kahtlevad.
Tõepoolest, nad pole veel Mu karistust maitsnud.
38:9 Või kas neil on teie Isanda – Suursuguse, Andja – õnnistatud aarded?
38:10 Või kas nad omavad ülemvõimu üle taevaste ja maa ning kõige, mis nende vahel? Siis las nad toovad nende endi seosed.
38:11 Osa jõudu on seal löödud osapoolte poolt.
38:12 Enne neid olid salgamas Noa, ´Aadi ja Vaarao – plankude Isanda – inimesed.
38:13 Ja Thamud, ja Loti inimesed, ja metsa inimesed; need olid osapooled.
38:14 Igaüks neist umbusaldas sõnumitoojaid, seega Mu karistus muutus siduvaks.
38:15 Ja see, mida need inimesed ootamas on, on üksainus karjatus, millest nad ei saa toibuma.
38:16 Ja nad ütlesid: “Meie Isand, kiirenda meile meie karistust enne Arvete Tasumise Päeva”.
38:17 Ole kannatlik selle suhtes, mida nad ütlevad. Ja meenuta Meie teenrit Taavetit – ressursirikast. Ta oli kuulekas.
38:18 Me määrasime mäed hämarikul ja koidikul koos temaga ülistama.
38:19 Ja linnud koguti kokku – kõik olid talle kuulekad.
38:20 Ja Me tugevdasime tema kuningapõlve, ja Me andsime talle elutarkuse ning võimekuse veatuid otsuseid vastu võtta.
38:21 Kas sinuni jõudsid uudised vaidlevatest osapooltest, kes ülistamiskoha suletud alasse tulid?
38:22 Kui nad Taaveti juurde sisenesid, oli ta neist ehmunud. Nad ütlesid: “Ära karda. Me oleme kaks, kes on vaielnud, ja üks on teisele liiga teinud. Nii et mõista meie vahel kohut koos tõega, ja ära tee meile ülekohut, ja juhata meid õigele teele”.
38:23 “See on minu vend ja talle kuulub üheksakümmend üheksa lammast, samas kui minule kuulub üks lammas. Nii et ta ütles mulle: ´Las ma hoolitsen selle eest´, ja ta survestas mind.”
38:24 Ta ütles: “Soovides sinu lamba enda lammastega ühendada, on ta sulle liiga teinud. Ja paljud, kes segavad oma varad, soovivad üksteist enda huvides ära kasutada, välja arvatud need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, ja neid on väga vähe”. Ja Taavet arvas, et Me testisime teda, nii et ta otsis oma Isandalt andestust ning langes maha alandlikult ja kahetses.
38:25 Nii et Me andestasime talle selles juhtumis. Ja tema jaoks on positsioon Meie lähedal, ja ilus eluase.
38:26 Oo, Taavet, Me oleme teinud su järeltulijaks maa peal. Seega mõista inimeste vahel kohut koos tõega, ja ära järgi himu, et see sind Jumala teelt kõrvale ei juhiks. Tõepoolest, neil, kes Jumala teelt ära eksivad, saab olema karm karistus Arvete Tasumise Päeva unustamise eest.
38:27 Ja Me ei loonud taevast ja maad ning kõike nende vahel ilmaasjata.
Selline on nende oletus, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Nii et häda tulest neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on!
38:28 Või kas Me peaksime kohtlema neid,
kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
nagu Me kohtleme neid, kes maa peal korruptsiooni teevad?
Või kas peaksime kohtlema neid, kes on kaalutletud kartuses nii,
nagu liiderlikke?
38:29 Ühe õnnistatud määruse oleme Me sulle alla saatnud,
et nad võiksid juurelda selle tõendite üle,
ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.
38:30 Ja Me andsime Taavetile Saalomoni. Milline suurepärane ning kuulekas teener.
38:31 Kui talle hämariku ajal hästi treenitud hobuseid näidati.
38:32 Siis ta ütles: “Ma tundsin materiaalsetest asjadest rohkem rõõmu kui oma Isanda mälestusest, kuni läks täiesti pimedaks!”
38:33 “Saatke nad tagasi.” Seejärel hõõrus ta nende jalgu ja kaelasid.
38:34 Ja Me testisime Saalomoni ning panime surnukeha ta troonile, aga seejärel ta kahetses.
38:35 Ta ütles: “Minu Isand, andesta mulle. Ja anna mulle kuningapõlv, mida pärast mind iial mitte keegi ei saavuta. Sina oled Andja”.
38:36 Nii et Me määrasime tuule tema käsu peale puhuma, lastes tasakesi vihma sadada seal, kuhu ta selle suunas.
38:37 Ja kurivaimud – ehitamas ning sukeldumas.
38:38 Ja teised, keda kitsendused tagasi hoiavad.
38:39 “See on Meie kingitus, nii et sa võid kulutada või tagasi hoida, ilma ühegi tagasilöögita.”
38:40 Ja tal on Meie juures lähedane positsioon ning suurepärane eluase.
38:41 Ja meenuta Meie teenrit Jobi, kui ta oma Isanda poole hüüdis: “Kurat on mind haiguse ja valuga vaevanud”.
38:42 “Liiguta kiirelt oma jalga, siin on külm allikas, millega pesta, ja millest juua.”
38:43 Ja Me ennistasime talle tema perekonna, koos grupiga nagu nemad, õnnistusena Meilt; ja meeldetuletusena neile, kes omavad intuitsiooni.
38:44 “Ja võta oma kätte kimp ning mine välja koos sellega, ja ära murra oma vannet.” Me leidsime ta vankumatuna. Milline hea teener! Ta oli kuulekas.
38:45 Ja meenuta Meie teenreid Abrahami, Iisakut ja Jakobit. Nad olid ressursirikkad ning ettenägemisvõimega.
38:46 Me olime nad valinud, et tuua teadlikkust Pärastelu suhtes.
38:47 Ja nad on koos Meiega eliidist, parimatest.
38:48 Ja meenuta Ismaeli, Elishat ning Jesaiat – kõik on parimate hulgast.
38:49 See on meenutus,
ja nendele, kes kaalutletud kartuses saab olema suurepärane eluase.
38:50 Naudingute aiad, mille väravad saavad neile avatud olema.
38:51 Lebades nende sees, neid kutsutakse paljude puuviljade ning jookide juurde.
38:52 Ja koos nendega saavad olema neitsid, kel tagasihoidlik pilk ning kes vanuse poolest täiskasvanud.
38:53 See on see, mida teile Arvete Tasumise Päevaks lubatud on.
38:54 Sellised on Meie annid, need ei lõpe otsa.
38:55 See on nii, ja üleastujatele on närune saatus.
38:56 Põrgu on see, kus nad põlevad. Milline armetu eluase!
38:57 See on nii, ja las nad maitsevad seda, mis on keev ning tume.
38:58 Ja teised rahvamassid, mis on sellele sarnased.
38:59 Siin on veel üks grupp, mis koos teiega põrgusse visatakse. “Meil pole neile tervitust, sest nad saavad tules põlema.”
38:60 Nad ütlesid: “Ei, te olete need, kes on ilma tervituseta. Need olite teie, kes seda meile tutvustasid. Milline armetu tulemus!”
38:61 Nad ütlesid: “Meie Isand, kes iganes selle meie peale tõi, kahekordista nende karistust tules!”
38:62 Ja nad ütlesid: “Miks me ei näe mõndasid mehi, keda me nurjatuteks pidasime?”
38:63 “Kas me nöökisime neid ekslikult, või kas meie silmad äpardusid neid leidmast?”
38:64 Kindlasti, see on tõde põrgu inimeste vaenutsemisest.
38:65 Ütle: “Mina olen vaid hoiataja; ja pole jumalat Jumala – Ühe, Ülima – kõrval”.
38:66 “Isand taevastele ja maale, ning kõigele, mis nende vahel – Suursugune, Andestav.”
38:67 Ütle: “See on üks võimas uudis”.
38:68 “Millest te ära pöörate.”
38:69 “Mul polnud ühtki teadmist juhtimisest kõrgelt ülalt, et nad olid tülitsenud.”
38:70 “Mulle on vaid inspireeritud, et ma olen selge hoiataja.”
38:71 Sest teie Isand ütles inglitele: “Ma olen loomas savist surelikku”.
38:72 “Nii et siis, kui Ma olen teda arendanud ja oma Vaimust temasse puhunud, siis alistuge talle.”
38:73 Inglid alistusid – nad kõik,
38:74 Välja arvatud Saatan;
ta muutus ülbeks ja temast sai üks nendest,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
38:75 Ta ütles: “Oo, Saatan, mis takistas sind alistumast sellele, mida Ma oma kätega loonud olin? Kas sa oled liiga ülbe? Või kas oled üks neist, kes ülendatud?”
38:76 Ta ütles: “Ma olen parem kui tema; Sa lõid mind tulest, ja lõid tema savist”.
38:77 Ta ütles: “Seepärast välju sellest, sa oled väljaheidetu”.
38:78 “Ja Minu needus saab olema sinu peal kuni Kohtumõistmise Päevani.”
38:79 Ta ütles: “Minu Isand, anna mulle ajapikendust kuni Päevani, mil nad surnuist üles äratatakse”.
38:80 Ta ütles: “Sulle on antud ajapikendus”.
38:81 “Kuni kokkulepitud Päevani.”
38:82 Ta ütles: “Sinu majesteedi nimel, ma viin nad kõik eksitusse”.
38:83 “Välja arvatud Sinu teenrid, kes on lojaalsed.”
38:84 Ta ütles: “Tõde, ja tõde on see, mida Ma ütlen”.
38:85 “Et Ma saan täitma põrgu sinu ja kõigi nendega, kes sulle järgnevad.”
38:86 Ütle: “Ma ei küsi teilt mingit tasu, ega ole ma petis”.
38:87 “See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale.”
38:88 “Ja te saate mõne aja pärast teadma selle uudiseid.”