37

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
37:1 Nende nimel, kes rividesse üles rivistatud
37:2 ja nende nimel, kes kannustavad kannustamisega
37:3 ja nende nimel, kes retsiteerivad Meeldetuletust!
37:4 Teie Jumal on Üks.
37:5 Isand taevastele ning maale ja sellele, mis on nende vahel,
ja Isand päikesetõusudele.
37:6 Me kaunistasime alumise taeva planeetidega
37:7 kaitseks iga mässulise kuradi eest.
37:8 Nad ei saa pealt kuulata ülistatud lugupeetavaid.
Ja neid ollakse pommitamas igast küljest.
37:9 Väljaheidetud. Ja neil on alaline karistus.
37:10 Välja arvatud temal, kes krahmab tükikese: läbitungiv leek jälitab teda.
37:11 Nii et küsi neilt, kas neid oli raskem luua kui teisi, keda Me lõime?
Me lõime nad kleepuvast savist.
37:12 Siiski, sina imetlesid, nemad lihtsalt parastasid.
37:13 Ja kui neile meenutatakse, nad ei hooli.
37:14 Ja kui nad tunnustähte näevad, pöörduvad nad parastama
37:15 ja ütlevad: “See pole muu kui ilmne maagia!”
37:16 “Kui me oleme surnud ja muutume tolmuks ning luudeks, kas meid tõstetakse üles?”
37:17 “Samuti meie esiisad?”
37:18 Ütle: “Jah. Ja te saate olema alandatud”.
37:19 Siis saab see olema vaid üks hüüe ja seejärel nad saavad nägema.
37:20 Ja nad ütlevad: “Häda meile! See on Kohtumõistmispäev!”
37:21 See on otsustamise päev, mida te keeldusite tunnistamast!
37:22 Koguge kokku need, kes valet tegid ning nende abikaasad, ja see, mida nad teenisid
37:23 Jumala kõrval ning juhatage nad teele Põrgusse.
37:24 Aga peatage nad küsitlemiseks:
37:25 “Mis teid takistab, et te üksteist ei toeta?”
37:26 Tõde on: sel päeval on nad täielikult alistunud.
37:27 Ja nad tulevad teiste lähedale, küsides üksteise kohta.
37:28 Nad ütlevad: “Teie ahvatlesite meid paremalt poolt”.
37:29 Nad vastavad: “Tõde on: need olite teie, kes polnud usklikud”.
37:30 Ja: “Meil polnud mitte mingit volitust teie vastu. Tõde on: te olite inimesed, kes astusid üle kõikide piirjoonte.”
37:31 “Nii et meie Isanda sõna on muutunud siduvaks meie suhtes.
Me oleme maitsemas.”
37:32 “Ja Me eksitasime teid. Me ise olime eksituses.”
37:33 Sel päeval on nad partnerid karistuses.
37:34 Sedasi teeme Me kurjategijatega.
37:35 Nad – kui neile üteldi: “Pole jumalat peale Jumala” – olid ülbed.
37:36 Ja nad ütlesid: “Kas peaksime jätma oma jumalad ühe kurjast vaimust vaevatud poeedi pärast?”
37:37 Tõde on: ta tõi tõe ning kinnitas saadikud:
37:38 te saate maitsma suurimat karistustest.
37:39 Ja teile tasutakse vaid selle eest, mida te tegite.
37:40 Välja arvatud puhtsüdamlikud Jumala sulased,
37:41 neile saab olema kindlaksmääratud varustamine
37:42 viljadega. Ja nad saavad olema austatud.
37:43 Õndsuse aedades,
37:44 vooditel, mis üksteise vastas.
37:45 Karikas jooksvast allikast ringi liikumas nende hulgas,
37:46 valge, nauding joojatele.
37:47 Selles pole kahjulikkust, ega ole nad sellest joobes.
37:48 Ja koos nendega tagasihoidliku pilgu ning armsate silmadega neitsid.
37:49 Nagu nad oleks munad, mis igakülgselt valvatud.
37:50 Ja nad lähenevad üksteisele, küsides üksteise kohta.
37:51 (Üks kõneleja nende seast saab ütlema: “Mul oli üks lähedane kaaslane,”
37:52 “kes ütles: ´Oled sa tõesti nendest, kes seda tõsiselt võtab,´”
37:53 “´et kui me oleme surnud ja tolmuks ning luudeks muutunud, et meilt hakatakse selgitusi nõudma?´”
37:54 Ta saab ütlema: “Kas te otsiksite?”
37:55 Seejärel saab ta vaatama ning näeb teda keset Põrgut.
37:56 Ta saab ütlema: “Jumala nimel, sa peaaegu rikkusid mu!”
37:57 “Ja kui poleks olnud minu Isanda armu, oleksin olnud nende hulgas, kes kokku kogutakse.”)
37:58 “Kas me siis ei ole suremas”
37:59 “- välja arvatud meie eelmine surm – ja meid ei karistata?”
37:60 Selline on hiiglaslik saavutus.
37:61 Sarnase nimel las töötavad need, kes töötavad.
37:62 On see parem tervituskingitusena või kibeduse puu?
37:63 Me tegime selle usu salgamise vahendiks patustajatele.
37:64 See on puu, mis tuleb esile Põrgu lättest.
37:65 Selle pungad on nagu kuradite pead.
37:66 Nad söövad sellest ning täidavad sellega oma kõhud.
37:67 Seejärel, lisaks sellele on neil jook keevast vedelikust.
37:68 Seejärel on nende naasemine Põrgusse.
37:69 Nad olid leidnud oma isad eksiteel.
37:70 Ja nad kiirustasid, järgnedes neile täpselt.
37:71 Ja enamus varasemaid inimesi olid läinud eksitusse enne neid.
37:72 Ja Me olime saatnud nende hulka hoiatajaid.
37:73 Nii et näe, milline oli lõplik tulemus neile, keda oli hoiatatud,
37:74 välja arvatud puhtsüdamlikud Jumala sulased.

37:75 Ja Noa hüüdis Meid: suurepärased olid need, kes vastasid.
37:76 Ja Me päästsime tema ning tema perekonna hiiglaslikust katastroofist.
37:77 Ja Me tegime tema järeltulijad nendeks, kes alles jäid.
37:78 Ja Me hoidsime tema ajaloo nendele, kes tulid hiljem.
37:79 Rahu olgu Noa peal kogu inimkonna hulgas!
37:80 Sedasi autasustame Me heategijaid.
37:81 Ta oli Meie usklike sulaste hulgas.
37:82 Seejärel uputasime Me ülejäänud.

37:83 Ja tema klannist oli Abraham.
37:84 Kui ta tuli oma Isanda juurde puhta südamega.
37:85 Kui ta ütles oma isale ning oma inimestele: “Mis see on, mida te teenite?”
37:86 “On see valskus – jumalad Jumala kõrval – mida te ihaldate?”
37:87 “Seega millised on teie mõtted kogu inimkonna Isanda kohta?”
37:88 Seejärel ta mõtiskles mõtisklusega tähtede üle.
37:89 Ja ta ütles: “Ma olen haige!”
37:90 Seejärel nad pöörasid temast ära ning lahkusid.
37:91 Seejärel ta pööras kõrvale nende jumalate poole ning ütles: “Kas te ei sööks?”
37:92 “Mis teid vaevab, et te ei räägi?”
37:93 Ja ta pööras nende poole lüües parema käega.
37:94 Seejärel lähenesid nad talle kiirustades.
37:95 Ta ütles: “Kas te teenite seda, mida te ise tahute?”
37:96 “Samas kui Jumal on loonud teid ja kõik, mida te valmistate!”
37:97 Nad ütlesid: “Ehitage tema jaoks konstruktsioon ning heitke ta leegitsevasse tulle”.
37:98 Ja nad tahtsid tema vastu plaani teha, aga Me tegime nemad madalaimateks.
37:99 Ja ta ütles: “Ma lähen oma Isanda juurde, Ta juhatab mind”.
37:100 “Minu Isand, anna mulle üks õiglaste hulgast.”
37:101 Nii et Me andsime talle rõõmusõnumeid kannatlikust poisist.
37:102 Ja kui ta jõudis vanusesse, et koos temaga töötada, ütles ta: “Oo, mu kallis poeg, ma nägin unes, et ma olen sind ohverdamas. Nii et mida sa mõtled? Mida sina näed?”
Ta ütles: “Oo, mu isa, tee seda, mida sul kästakse teha. Sa saad mu leidma – kui Jumal peaks tahtma – kannatlike hulgas”.
37:103 Ja kui nad mõlemad alistunud olid ning ta oli heitnud ta maha tema kulmu peale,
37:104 Me hüüdsime teda: “Oo, Abraham!”
37:105 “Sa oled kinnitanud nägemuse.”
Sedasi Me autasustame heategijaid.
37:106 See oli üks selge test.
37:107 Ja Me lunastasime ta hiiglasliku ohverdusega.
37:108 Ja Me hoidsime tema ajaloo neile, kes tulid hiljem.
37:109 Rahu olgu Abrahami peal!
37:110 Sedasi Me autasustame heategijaid.
37:111 Ta oli Meie usklike sulaste hulgas.
37:112 Ja Me andsime talle rõõmusõnumeid Iisakust, prohvetist õiglaste hulgas.
37:113 Ja Me õnnistasime teda ning Iisakut.
Ja nende järeltulijate hulgas on heategija ning üks, kes selgelt eksitab oma hinge.

37:114 Ja Me asetasime soosingu Moosese ning Aaroni peale.
37:115 Ja Me päästsime nemad ning nende inimesed hiiglaslikust katsumusest
37:116 ja aitasime neid, nii et neist said võitjad,
37:117 ja andsime neile selgitava seaduse,
37:118 ja juhatasime nad sirgele teele.
37:119 Ja Me hoidsime nende ajaloo neile, kes tulid hiljem.
37:120 Rahu olgu Moosese ning Aaroni peal!
37:121 Sedasi autasustame Me heategijaid.
37:122 Nad olid Meie usklike sulaste hulgas.

37:123 Ja Elias oli saadikute hulgas.
37:124 Kui ta oma inimestele ütles: “Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
37:125 “Kas te hüüate Baali ning hülgate parima loojatest -”
37:126 “Jumala, teie Isanda ja teie esiisade Isanda?”
37:127 Aga nad eitasid teda. Seejärel on nad need, kes kokku kogutakse,
37:128 välja arvatud puhtsüdamlikud Jumala sulased.
37:129 Ja Me hoidsime tema ajaloo neile, kes tulid hiljem.
37:130 Rahu olgu Eliase peal!
37:131 Sedasi autasustame Me heategijaid.
37:132 Ta oli üks meie usklike sulaste hulgas.

37:133 Ja Lot oli saadikute hulgas.
37:134 Kui Me päästsime tema ning kogu tema pere,
37:135 välja arvatud ühe vana naise, kes maha jäi.
37:136 Seejärel hävitasime Me ülejäänud.
37:137 Ja te möödute neist hommikul
37:138 ning öösel. Kas te siis ei kasutaks mõistust!

37:139 Ja Jonah oli saadikute hulgas.
37:140 Kui ta laetud laevale põgenes
37:141 ning heitis kaubasaadetise ja oli nendest, kes lüüa sai.
37:142 Ja kala neelas ta alla mil ta oli laiduväärne.
37:143 Ja kui ta poleks olnud ülistajate hulgas,
37:144 ta oleks jäänud selle kõhtu kuni päevani, mil nad tõstetakse.
37:145 Seejärel Me heitsime ta tühjale kaldale, samal ajal kui ta haige oli
37:146 ning põhjustasime kõrvitsa tema juurde kasvama.
37:147 Ja Me saatsime ta saja tuhande või enama juurde:
37:148 nad uskusid, nii et Me andsime neile naudingu mõneks ajaks.

37:149 Ja küsi neilt, kas sinu Isandale on tütred ning nendele pojad?
37:150 Või kas Me lõime inglid olema naissoost? Ja nemad olid sellele tunnistajad?
37:151 (Tõepoolest, see on nende valede hulgast, et nad ütlevad:
37:152 “Jumal on sigitanud.”
Ja nad on valetajad.)
37:153 Valis Ta tütred üle poegade?
37:154 Mis teil viga on, kuidas te otsustate?
37:155 Kas te siis ei võtaks kuulda!
37:156 Või kas teil on selge volitus?
37:157 Siis tooge esile oma määrus, kui olete tõetruud!
37:158 Ja nad leiutasid suguluse Tema ning džinni vahele.
(Aga džinn teab, et nad saavad olema kokku kogutud.
37:159 Ülistatud olgu Jumal üle selle, mida nad kirjeldavad!)
37:160 Välja arvatud puhtsüdamlikud Jumala sulased.
37:161 “Mis puutub teisse ning sellesse, mida te teenite,”
37:162 “te ei saa ahvatleda Tema vastu,”
37:163 “välja arvatud teda, kes on määratud Põrgus põlema.”
37:164 “Ja pole kedagi meie hulgas, ilma et tal on määratud positsioon.”
37:165 “Ja need oleme meie, kes on rividesse üles rivistatud.”
37:166 “Ja meie oleme ülistajad.”
37:167 Ja nad ütlesid:
37:168 “Kui meil vaid oleks meeldetuletus varasematelt inimestelt,”
37:169 “me oleksime kindlasti puhtsüdamlikud Jumala sulased.”
37:170 Aga nad eitasid seda. Nii et nad saavad teadma.
37:171 Ja Meie sõna on läinud esile Meie sulastele, saadikutele.
37:172 Nemad: nemad saavad olema need, keda aidatakse.
37:173 Ja Meie vägi: nemad saavad olema võitjad.
37:174 Nii et pööra neist ära mõneks ajaks.
37:175 Ja jälgi neid: nad saavad nägema.
37:176 Kas nad seejärel kiirustaksid Meie karistust?
37:177 Siis kui see tuleb alla nende hoovi: kuri on nende hommik, keda oli hoiatatud.
37:178 Ja pööra neist ära mõneks ajaks.
37:179 Ja jälgi: nad saavad nägema.
37:180 Ülistus olgu sinu Isandale, Suursugususe Isandale, selle eest, mida nad kirjeldavad!
37:181 Ja rahu olgu saadikutele!
37:182 Ja kiitus kuulub Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale.