37

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
37:1 Nende nimel, kes ridadena üles rivistatud.
37:2 Hüüdjate nimel, kui nad hüüavad.
37:3 Ja nende nimel, kes retsiteerivad Meeldetuletust.
37:4 Teie Jumal on tõepoolest Üks.
37:5 Isand taevastele ja maale ning sellele, mis nende vahel asetseb; ja Isand päikesetõusudele.
37:6 Me oleme alumise taeva planeetidega ehtinud.
37:7 Ja et kaitsta iga mässulise kuradi eest.
37:8 Nad ei saa pealt kuulata juhtimist kõrgelt ülevalt; ja neid pommitatakse igast küljest.
37:9 Väljaheidetud, neil saab olema igavene karistus.
37:10 Igaüks neist, kes krabab osa, on jälitatud läbitungiva leegi poolt.
37:11 Nii et küsi neilt: “Kas nemad on võimsam loodu, kui teised, kelle Me lõime?” Me oleme loonud nad savist, mis on kleepuv.
37:12 Samal ajal, kui teie aukartuses olite, nemad lihtsalt nöökisid.
37:13 Ja kui neile meenutatakse, nad ei hooli.
37:14 Ja kui nad tunnustähte näevad, teevad nad selle üle nalja.
37:15 Ja nad ütlesid: “See pole muu kui ilmne maagia!”
37:16 “Kas saab see olla, et pärast seda, kui me sureme ning muutume tolmuks ja luudeks, meid taaselustatakse?”
37:17 “Aga meie esiisad?”
37:18 Ütle: “Jah, ja te saate olema alandlikuks tehtud”.
37:19 Kõik, mis selleks vaja, on üks hüüe, misjärel nad saavad olema põrnitsemas.
37:20 Ja nad ütlesid: “Häda meile, see on Kohtumõistmise Päev!”
37:21 See on otsustav päev, mida nad eitamas olid.
37:22 Koguge üleastujad kokku, ja nende abikaasad, ja kõik, mida nad jumaldasid.
37:23 Jumala kõrval, ja juhatage nad teele põrgusse.
37:24 Ja las nad seisavad ning on küsitletud:
37:25 “Miks te ei toeta üksteist?”
37:26 Ei, tänaseks on nad totaalselt alla andnud.
37:27 Ja mõned neist tulevad üksteise juurde, küsitledes.
37:28 Nad ütlesid: “Teie ahvatlesite meid paremalt küljelt”.
37:29 Nad vastasid: “Ei, need olite teie, kes polnud usklikud”.
37:30 “Ja meil polnud kunagi mingit võimu teie üle, aga te olite nurjatud inimesed.”
37:31 “Nii et meie Isanda määrus on nüüd meie peal, et me saame kannatama.”
37:32 “Me eksitasime teid, kuna olime eksiteel.”
37:33 Seejärel, sel päeval saavad nad kõik karistusest osa jagama.
37:34 Selliselt tegeleme Me kurjategijatega.
37:35 Kui neile üteldi: “Pole jumalat peale Jumala”, olid nad ülbed.
37:36 Ja nad ütlesid: “Kas peaksime jätma oma jumalad ühe hullu poeedi pärast?”
37:37 Ei, ta oli tulnud koos tõega ja ta on kinnitanud sõnumitoojad.
37:38 Te saate maitsma suurimat karistustest.
37:39 Ja teile tasutakse vaid selle eest, mida te teinud olete.
37:40 Välja arvatud Jumala teenrid, kes on truud.
37:41 Neile saavad olema tuntud annid.
37:42 Puuviljad, ja nad saavad olema austatud.
37:43 Õndsuse aedades.
37:44 Vooditel, mis on üksteise vastas.
37:45 Nad saavad olema teenindatud koos karika ja puhta joogiga.
37:46 Valge, maitsev joojatele.
37:47 Selles pole kibedust, ega saa nad sellest väsima.
37:48 Ja koos nendega on need, kel tagasihoidlik pilk koos armsate silmadega.
37:49 Nad on nagu õrnad munad.
37:50 Nii et seejärel lähenesid nad üksteisele küsitledes.
37:51 Üks neist ütles: “Mul oli sõber”.
37:52 “Kes tavatses ütelda: ´Oled sa nende hulgast, kes usub sellesse?´”
37:53 “´Et kui me sureme ning muutume tolmuks ja luudeks, hakatakse meilt selgitusi nõudma?´”
37:54 Ta ütles: “Kas saab keegi teda leida?”
37:55 Nii et kui ta vaatas, nägi ta teda keset põrgut.
37:56 Ta ütles: “Jumala nimel, sa peaaegu rikkusid mu!”
37:57 “Ja kui poleks olnud minu Isanda õnnistust, oleksin ma koos sinuga olnud.”
37:58 “Kas me siis ei ole suremas,”
37:59 “Välja arvatud meie esimene surm, ja meid ei hakata karistama?”
37:60 Selline on suursugune triumf.
37:61 Las need, kes saavad tööd tegema, püüdlevad selle poole.
37:62 On see parem sihtpunkt, või kibeduse puu?
37:63 Me oleme teinud selle karistuseks üleastujatele.
37:64 See on puu, mis kasvab keset põrgut.
37:65 Selle pungad on nagu kuradite pead.
37:66 Nad saavad sellest sööma, nii et nende kõhud on täidetud.
37:67 Seejärel saab neil koos sellega olema jook keevast vedelikust.
37:68 Seejärel viiakse nad tagasi põrgusse.
37:69 Nad olid leidnud oma vanemad eksiteel.
37:70 Nii et ka nemad on tõtanud nende jälgedes.
37:71 Enamik eelmistest põlvkondadest olid eksinud enne neid.
37:72 Ja Me olime saatnud neile hoiatajad.
37:73 Seega pane tähele tagajärgi nendele, keda oli hoiatatud.
37:74 Välja arvatud Jumala teenritele, kes on truud.
37:75 Ja Noa oli Meie poole hüüdnud, sest Me oleme parimad vastama.
37:76 Ja Me päästsime tema ja ta perekonna suurest katastroofist.
37:77 Ja Me tegime ta järeltulijad nendeks, kes alles jäid.
37:78 Ja Me hoidsime tema ajaloo nendele, kes hiljem tulid.
37:79 Rahu olgu Noa peal kogu inimkonna hulgas.
37:80 See on nii, et Me premeerime õiglaseid.
37:81 Ta on Meie usklikest teenritest.
37:82 Seejärel Me uputasime ülejäänud.
37:83 Ja tema klannist oli Abraham.
37:84 Sest ta tuli oma Isanda juurde puhta südamega.
37:85 Kui ta oma isale ja oma inimestele ütles: “Mida te jumaldamas olete?”
37:86 “On see valskus – jumalad Jumala kõrval – mida te ihaldate?”
37:87 “Seega millised on teie mõtted kogu inimkonna Isanda kohta?”
37:88 Seejärel vaatas ta tähtede poole.
37:89 Ja ta ütles: “Ma olen haige!”
37:90 Nii et nad pöörasid temast ära ja lahkusid.
37:91 Seejärel läks Ta nende jumalate juurde ning ütles: “Kas te ei saa süüa?”
37:92 “Mis teid takistab, et te ei räägi?”
37:93 Ja ta pööras nende poole, lüües parema käega.
37:94 Seejärel lähenesid nad talle vihahoos.
37:95 Ta ütles: “Kas te jumaldate seda, mida te nikerdate?”
37:96 “Samas, kui Jumal on loonud teid, ja kõik, mida te valmistate!”
37:97 Nad ütlesid: “Ehitage tema jaoks konstruktsioon, ja seejärel heitke ta selle sisse tulle”.
37:98 Nii et nad tahtsid tema vastu plaani teha, aga Me tegime nad kaotajateks.
37:99 Ja ta ütles: “Ma lähen oma Isanda juurde. Ta saab mind juhatama”.
37:100 “Minu Isand, võimalda mulle õiglaste hulgast.”
37:101 Nii et Me andsime talle  rõõmusõnumeid kaastundlikust lapsest.
37:102 Ja kui ta oli piisavalt kasvanud, et koos temaga töötada, ütles ta: “Mu poeg, ma näen unes, et ma olen sind ohverdamas. Mis sa mõtled?” Ta ütles: “Oo, mu isa, tee, mida sul kästakse teha. Sa saad mu leidma – Jumala tahtel – kannatlikuna”.
37:103 Nii et kui nad mõlemad alistunud olid, ja ta oma otsaesise peal lamamas oli.
37:104 Ja Me hüüdsime teda: “Oo, Abraham!”
37:105 “Sa oled nägemuse ellu viinud.” See oli selliselt, et Me premeerisime õiglaseid.
37:106 Kindlasti, see oli üks nõudlik test.
37:107 Ja Me lunastasime ta hiiglasliku ohvriga.
37:108 Ja Me hoidsime tema ajaloo neile, kes hiljem tulid.
37:109 Rahu olgu Abrahami peal.
37:110 See on sedasi, et Me premeerime õiglaseid.
37:111 Ta oli Meie usklike teenrite hulgast.
37:112 Ja Me andsime talle rõõmusõnumeid Iisaku tulekust – prohvet õiglaste hulgast.
37:113 Ja Me õnnistasime teda ning Iisakut. Ja nende järeltulijate hulgast. Mõned on õiglased, ja mõned on ilmselgelt nurjatud.
37:114 Ja tõepoolest, Me oleme andnud oma armu Moosesele ning Aaronile.
37:115 Ja Me päästsime nemad ning nende inimesed suurest katastroofist.
37:116 Ja Me toetasime neid, nii et neist said võitjad.
37:117 Ja mõlemale andsime Me selge seaduse.
37:118 Ja Me juhatasime nad sirgele teele.
37:119 Ja Me hoidsime nende ajaloo nendele, kes tulid hiljem.
37:120 Rahu olgu Moosese ning Aaroni peal.
37:121 Seega Me premeerime õiglaseid.
37:122 Mõlemad neist olid Meie usklike teenrite hulgast.
37:123 Ja Elias oli üks sõnumitoojatest.
37:124 Kui ta oma inimestele ütles:
“Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
37:125 “Kas te hüüate Ba´ali ja hülgate parima Looja?”
37:126 “Jumal on teie Isand, ja teie esiisade Isand!”
37:127 Aga nad eitasid teda. Seega nad võeti vastutusele.
37:128 Välja arvatud Jumala pühendunud teenrid.
37:129 Ja Me hoidsime tema ajaloo neile, kes tulid hiljem.
37:130 Rahu olgu Eliase pere peal.
37:131 Seega Me premeerime õiglaseid.
37:132 Ta oli üks meie usklikest teenritest.
37:133 Ja Lot oli üks sõnumitoojatest.
37:134 Kui Me päästsime tema ja kogu tema pere.
37:135 Välja arvatud ühe vana naise, kes jäi.
37:136 Seejärel hävitasime Me ülejäänud.
37:137 Ja te möödute neist hommikul;
37:138 Ja öösel. Kas te ei mõista?
37:139 Ja Jonah oli üks sõnumitoojatest.
37:140 Kui ta laetud laevale põgenes.
37:141 Ja ta oli süüdlane, nii et ta sai olema kaotajate hulgas.
37:142 Seega üks vaal neelas ta alla, ja ta oli üks, keda süüdistada.
37:143 Ja kui see poleks olnud, et ta oli üks nendest, kes anus.
37:144 Oleks ta jäänud selle kõhtu kuni Ülestõusmispäevani.
37:145 Nii et Me tõmbasime ta kaldale samal ajal, kui ta haige oli.
37:146 Ja Me panime kõrvitsa tema poole kasvama.
37:147 Ja Me saatsime ta saja tuhande või enama juurde.
37:148 Ja nad uskusid, nii et Me andsime neile mõneks ajaks naudingu.
37:149 Nii et küsi neilt: “Kas tütred on teie Isandale, samas kui pojad on neile?”
37:150 Või kas Me lõime inglid naissoost, samal ajal kui nemad sellele tunnistajad olid?
37:151 Tõepoolest, see tuleneb nende valskusest, et nad ütlevad:
37:152 “Jumala poeg.” Ja nad on valetajad.
37:153 On Ta valinud tütred üle poegade?
37:154 Mis teil viga on, kuidas te hindate?
37:155 Kas te ei hakka mäletama?
37:156 Või kas teil on ilmne tõestus?
37:157 Tooge esile oma määrus, kui olete tõetruud.
37:158 Ja nad leiutasid suguluse Tema ning džinni vahele. Aga džinn teab, et nad saavad olema kokku kogutud.
37:159 Olgu Jumal ülistatud selle eest, mida nad kirjeldavad.
37:160 Välja arvatud Jumala teenritele, kes on truud.
37:161 “Mis puutub teisse ja sellesse, mida te jumaldate.”
37:162 “Te ei saa Tema juurest ära juhtida.”
37:163 “Välja arvatud neid, kes on põrgusse määratud.”
37:164 “Igaühel meist on ettemääratud positsioon.”
37:165 “Ja need oleme meie, kes on kolonnides.”
37:166 “Ja need oleme meie, kes ülistavad.”
37:167 Ja nad ütlesid:
37:168 “Kui me vaid oleksime eelmistelt generatsioonidelt meeldetuletuse saanud,”
37:169 “Me oleksime kindlasti lojaalsed Jumala teenrid olnud.”
37:170 Aga nad salgasid selle. Nad saavad teadma.
37:171 Meie sõna oli määratud Meie teenritele, keda saadeti.
37:172 Et nad tehakse võidukaks.
37:173 Ja et Meie sõdurid on võitjad.
37:174 Nii et pöördu neist ära mõneks ajaks.
37:175 Ja jälgi neid; sest nad saavad nägema.
37:176 Kas nad otsivad Meie karistuse kiirendamist?
37:177 Kui see alla nende hoovi tuleb, saab olema kohutav hommik neile, keda hoiatatud oli.
37:178 Ja pöördu neist ära mõneks ajaks.
37:179 Ja jälgi; sest nad saavad nägema.
37:180 Au olgu teie Isandale, õilsuse Isandale, selle eest, mida nad kirjeldanud on.
37:181 Ja rahu olgu sõnumitoojate peal.
37:182 Ja kiitus olgu Jumalale, kogu inimkonna Isandale.