36

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
36:1 YS.
36:2 Elutarga Koraani nimel!
36:3 Sa oled saadikutest,
36:4 sirgel teel.
36:5 Järkjärguline allasaatmine Võimsalt, Kõige Halastavamalt,
36:6 et sa hoiataksid inimesi, kelle isasid ei olnud hoiatatud.
Seejärel nad on hoolimatud.
36:7 Siduvaks on muutunud sõna neist enamiku suhtes, sest nad ei usu.
36:8 Me asetame ahelad nende kaelte ümber ja need on kuni lõugadeni, nii et neil on pead sunnitult kõrgel.
36:9 Ja Me asetame barjääri nende ette ning barjääri nende taha. Ja katame nad nii, et nad ei näe.
36:10 Ja see on neile sama, kas sa hoiatad neid või sa ei hoiata neid, nad ei usu.
36:11 Sa saad hoiatada vaid teda, kes järgib meeldetuletust ning kardab Kõikvõimsat nähtamatuses. Temale anna rõõmusõnumeid andestusest ning heldest autasust.
36:12 Meie anname elu surnutele.
Ja Me salvestame, mida nad ette saadavad ning nende käidud rajad.
Ja kõik asjad Me oleme loendanud ühes selges mudelit-esitavas raamatus.

36:13 Ja esita neile üks näide: linna inimesed, siis kui saadikud nende juurde tulid.
36:14 Siis kui Me saatsime neile kaks, aga nad salgasid nad mõlemad, seejärel Me toetasime neid kolmandaga. Ja nad ütlesid: “Me oleme saadikud teile”.
36:15 Nad ütlesid: “Te olete vaid surelikud nagu meie!” ja “Kõikvõimas pole mitte midagi alla saatnud, te vaid valetate”.
36:16 Nad ütlesid: “Meie Isand teab, et me oleme saadikud teile.”
36:17 ja: “Meie peal on vaid selge info edastamine.”
36:18 Nad ütlesid: “Me näeme teis halba ennet. Juhul kui te ei lõpeta: me viskame teid kividega surnuks ning teid puudutab üks valus karistus meilt!”
36:19 Nad ütlesid: “Teie halb enne on teie endaga.
Kas see on sellepärast, et teile meelde tuletatakse?
Tõde on: te olete inimesed, kes teevad liigset”.
36:20 Ja üks mees tuli joostes linna kaugeimast osast. Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Järgige saadikuid!”
36:21 “Järgige neid, kes ei küsi teie käest mitte ühtegi autasu ning on õigesti juhatatud!”
36:22 “Ja miks ei peaks ma teenima Teda, kes mind tegi ning kelle juurde teid tagasi viiakse?”
36:23 “Kas peaksin võtma jumalaid muid kui Tema? Juhul kui Kõikvõimas võtab nõuks mulle kahju teha: nende eestkoste ei saa mulle vähimatki kasuks tulla ega saa nad mind päästa.”
36:24 “Siis ma oleksin selges eksituses.”
36:25 “Ma usun teie Isandasse, nii et kuulake mind!”
36:26 See oli üteldud: “Sisene aeda”.
Ta ütles: “Oh, kuidas ma soovin, et minu inimesed teaksid,”
36:27 “kuidas minu Isand on mulle armu andnud ning asetanud mind austatute hulka.”
36:28 Ja Me ei saatnud alla tema inimeste peale pärast teda mitte ühtegi jõudu taevast. Ega oleks Me alla saatnud.
36:29 See oli vaid üks plahvatus ning seejärel olid nad vaiksed.
36:30 Oh, seda kurbust sulaste peal! 
Neile ei tulnud mitte ühtegi sõnumitoojat, ilma et nad teda nöökinuks.
36:31 Kas nad ei kaalutlenud, kui palju põlvkondi Me enne neid hävitanud olime? Nad ei ole nende juurde tagasi tulemas.
36:32 Ja igaüks kogutakse kokku Meie ette koos teistega.

36:33 Ja tõestuseks neile on surnud maa. Me anname sellele elu ning Me toome sellest esile teravilja, seejärel nad söövad sellest.
36:34 Ja Me tegime sellesse datlipalmide ning viinamarjapuude aiad. Ja Me põhjustasime allikad neist esile purskama,
36:35 et nad võiksid süüa nende viljadest. Ja nende käed ei teinud seda. Kas nad siis ei oleks tänulikud!
36:36 Ülistus olgu Temale, kes lõi kõik paarid sellest, mida maa toodab. Ja neist endist. Ja sellest, mida nad ei tea!

36:37 Ja tunnustäht neile on öö. Me eemaldame sellest päeva ning seejärel on nad pimeduses.
36:38 Ja päike ujub oma sihtpunkti.
Selline on Võimsa, Teadliku määramine.
36:39 Ja kuu: Me määrasime sellele faasid, kuni see naaseb nagu vana datlipalmi vars.
36:40 Päike: sellele pole ette nähtud jõuda kuuni. Ega saa öö edestada päeva. Ja igaüks neist ujumas oma ringkäigul.

36:41 Ja tunnustäht neile on, et Me kandsime nende järglasi laetud laeval.
36:42 Ja Me lõime neile selle sarnased, millega nemad sõidavad.
36:43 Ja juhul kui Me soovime, Me uputame nad. Seejärel pole neile appihüüdmist ega saa nad päästetud.
36:44 Välja arvatud läbi halastuse Meilt. Ja naudinguna mõneks ajaks.
36:45 Ja siis kui neile üteldakse: “Olge kaalutletud kartuses sellest, mis teie käte vahel ning sellest, mis teile järgnemas, et võiksite saavutada halastuse!” …

36:46 Ja neile ei tule tunnustähte nende Isanda tunnustähtedest, millest nad ära ei pööra.
36:47 Ja siis kui neile üteldakse: “Kulutage sellest, millega Jumal teid varustanud on”, ütlevad need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed neile, kes hoiatust kuulda võtavad: “Kas meie peaksime toitma neid, keda – oleks Jumal soovinud – Tema ise võinuks toita? Te olete selges eksituses!”
36:48 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus täitumas, juhul kui peaksite olema tõetruud?”
36:49 Nad on ootamas vaid ühte plahvatust, mis võtab neid samal ajal kui nad vaidlemas on:
36:50 nad ei saa olema võimelised isegi testamenti jätma ega naasema oma inimeste juurde.
36:51 Ja puhutakse sarve. Ja vaata: nad kiirustavad haudadest oma Isanda juurde,
36:52 üteldes: “Oh, meie ebaõnnestumist! Kes on meid üles tõstnud meie puhkepaikadest? See on see, mida Kõikvõimas lubanud oli. Ja saadikud olid rääkinud tõtt!”
36:53 See on vaid üks plahvatus ning seejärel on nad kõik Meie ette kokku kogutud.
36:54 Sel päeval ei kannata mitte ükski hing vähimatki ülekohut.
Ja teid ei autasustata muu kui sellega, mida iganes te tegite.
36:55 Aia kaaslased sel päeval lustlikult hõivatud.
36:56 Nemad ning nende naised varjus, lamamas tõstetud diivanitel.
36:57 Neile on seal viljad ja neile on, mida iganes nad küsivad.
36:58 “Rahu!” – ütlus halastavalt Isandalt.
36:59 “Ja olge eraldi sel päeval, oo, teie, kurjategijad!”
36:60 “Kas Ma ei nõudnud teilt, oo, Aadama Lapsed, et te ei teeniks saatanat: ta on teile avalik vaenlane,”
36:61 “aga et te teeniksite Mind: see on sirge tee.”
36:62 “Ja ta on eksitanud teid tohutul hulgal. Kas te siis ei juurelnud?”
36:63 “See on põrgu, mida teile lubati.”
36:64 “Põlege selles sel päeval selle eest, mida eitasite.”
36:65 Sel päeval me pitseerime nende suud. Ja Meiega räägivad nende käed ja nende jalad tunnistavad kõigest, mida nad välja on teeninud.
36:66 Ja oleksime Me soovinud, Me oleksime teinud pimedaks nende silmad, siis nad teeksid võidu õige tee suunas. Aga kuidas nad näeksid?
36:67 Ja oleksime Me soovinud, Me oleksime muundanud nad nende kohtadele, nii et nad ei liiguks ei edasi ega tagasi.
36:68 Ja kelle Me toome vanasse ikka, Me pöörame tagasi tema arengu. Kas te siis ei juurdleks!
36:69 Ja Me pole õpetanud talle luulet ega ole see tarvilik. See on vaid meeldetuletus ning selge Koraan/retsiteering,
36:70 et hoiatada teda, kes elamas. Ja nii, et sõna võiks muutuda asjakohaseks nende vastu, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
36:71 Kas nad ei ole kaalutlenud, kuidas Me lõime mäletsevad kariloomad nende jaoks sellest, mida Meie käed valmistasid? Seejärel on nemad nende peremehed.
36:72 Ja Meie taltsutasime nad neile, nii et mõnega neist nad sõidavad ning mõnda neist nad söövad.
36:73 Ja neil on neis hüved ning joogid. Kas nad siis ei oleks tänulikud?
36:74 Ja nad võtavad jumalusi peale Jumala, et nad võiksid abi saada!
36:75 Nad ei ole võimelised neid aitama, aga nad on nende jaoks jõud, mis kokku kogutakse.
36:76 Nii et ära lase nende kõnel end kurvastada. Me teame, mida nad varjavad ning mida nad teatavaks teevad.
36:77 Kas inimolend ei ole kaalutlenud, et Me lõime ta tilgast vedelikust? Aga seejärel on ta avalik vastuvaidleja!
36:78 Ja ta esitab Meile ühe näite, aga unustab iseenese loomise. Ta ütleb: “Kes annab elu nendele luudele, siis kui need lagunenud on?”
36:79 Ütle: “Tema annab nendele elu, kes tõi nad olemasolusse esimesel korral. Ja Ta on täielikult teadvel kogu loomingust”.
36:80 Üks, kes määras teie jaoks tule rohelisest puust, seejärel te läidate sellest.
36:81 Kas ei ole Tema, kes lõi taevad ning maa, võimeline looma nende sarnast? Tõepoolest! Ja Ta on Loov, Teadev.
36:82 Tema korraldus on vaid, siis kui Ta kavatseb mõnda asja, et Ta ütleb sellele: “Ole!” Ja see on.
36:83 Nii et ülistatud olgu Tema, kelle käes on kõikide asjade ülemvõim ning kelle juurde teid tagasi tuuakse!