36

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
36:1 YS.
36:2 Elutarga Koraani nimel!
36:3 Sa oled saadikute hulgast.
36:4 Sirgel teel.
36:5 Järkjärguline allasaatmine Võimsalt, Armulikult,
36:6 et sa hoiataksid inimesi, kelle isasid ei olnud hoiatatud.
Seejärel nad on järelemõtlematud.
36:7 Siduvaks on muutunud sõna neist enamikule, sest nad ei usu.
36:8 Me saame asetama ahelad nende kaelte ümber kuni lõuani,
nii et neil on pead sunnitult kõrgel.
36:9 Ja Me asetame barjääri nende ette ning barjääri nende taha.
Ja katame nad, nii et nad ei näe.
36:10 Ja see on neile sama, kas sa hoiatad neid või sa ei hoiata neid,
nad ei usu.
36:11 Sa saad hoiatada vaid teda, kes Meeldetuletust järgib,
ja kardab Kõikvõimsat seninägematus.
Temale anna rõõmusõnumeid andestusest ning heldest autasust.
36:12 Me anname elu surnutele,
ja Me salvestame, mida nad ette saadavad, ning nende käidud rajad.
Ja Me oleme kõik loendanud ühes selges juhatavas raamatus.
36:13 Ja esita neile üks näide:
linna inimesed, kui saadikud nende juurde tulid.
36:14 Kui Me saatsime neile kaks, aga nad salgasid nad,
seejärel Me toetasime neid kolmandaga,
ja nad ütlesid: “Me oleme saadikud teile”.
36:15 Nad ütlesid: “Te olete vaid surelikud, nagu meie!”,
ja “Kõikvõimas pole mitte midagi alla saatnud, te vaid valetate”.
36:16 Nad ütlesid: “Meie Isand teab, et me oleme saadikud teile”.
36:17 Ja: “Meie peal on vaid selge info edastamine.”
36:18 Nad ütlesid: “Me näeme teis halba ennet.
Kui te ei lõpeta, siis me viskame teid kividega surnuks,
ja teid puudutab üks valus karistus meilt!”
36:19 Nad ütlesid: “Teie halb enne on teie endaga.
Kas see on sellepärast, et teile on meeldetuletatud?
Tõde on: te olete inimesed, kes sooritavad üleliigset”.
36:20 Ja üks mees tuli joostes linna kaugeimast osast.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Järgige saadikuid!”
36:21 “Järgige neid, kes ei küsi teilt mitte ühtegi autasu
ning on õigesti juhatatud!”
36:22 “Ja miks ei peaks ma teenima Teda, kes mind tegi,
ja kelle juurde te saate olema tagasi toodud?”
36:23 “Kas ma peaksin võtma jumalaid Tema kõrvale?
Kui Kõikvõimas võtab nõuks mulle kahju teha,
siis nende eestkostmine ei saa mulle vähimatki kasuks tulla,
ega saa nad mind päästa.”
36:24 “Siis ma oleksin selges eksituses.”
36:25 “Ma usun teie Isandasse, nii et kuulake mind!”
36:26 See oli üteldud: “Sisene aeda”.
Ta ütles: “Oh, kuidas ma soovin, et mu inimesed vaid teaksid,”
36:27 “kuidas minu Isand mulle andestanud on,
ja mind austatute hulka asetanud on.”
36:28 Ja Me ei saatnud alla tema inimeste peale pärast teda ühtegi jõudu taevast;
ega oleks Me alla saatnud.
36:29 See oli vaid üks plahvatus ning seejärel olid nad vaiksed.
36:30 Oh, seda kurbust teenrite peal!
Neile ei tulnud ühtegi sõnumitoojat ilma, et nad teda nöökisid.
36:31 Kas nad ei kaalutlenud, kui palju põlvkondi Me enne neid hävitanud olime?
Nad ei ole nende juurde tagasi minemas.
36:32 Ja igaüks saab olema Meie ette kokku kogutud koos teistega.
36:33 Ja tõestuseks neile on surnud maa.
Me anname sellele elu ning Me toome sellest esile teravilja,
seejärel nad söövad seda.
36:34 Ja Me tegime sellesse aiad datlipalmidest ning viinamarjadest,
ja Me põhjustasime allikad neist esile purskama.
36:35 Nii et nad võiksid nende viljadest süüa.
Ja nende käed ei teinud seda.
Kas nad siis ei oleks tänulikud!
36:36 Ülistus olgu Temale, kes lõi kõik paarid
sellest, mida maa toodab,
ja neist endist,
ja sellest, mida nad ei tea!
36:37 Ja tunnustäht neile on öö.
Me võtame sellelt ära päevavalguse,
ja seejärel on nad pimeduses.
36:38 Ja päike seilab oma sihtpunkti.
Selline on Võimsa, Teadliku määramine.
36:39 Ja kuule Me määrasime faasid,
kuni see naaseb nagu vana datlipalmi vars.
36:40 Päike: sellele pole ette nähtud kuuni jõuda,
ega saa öö edestada päeva.
Ja igaüks neist on ujumas oma ringkäigul.
36:41 Ja tunnustäht neile on,
et Me kandsime nende järglaseid laetud laeval.
36:42 Ja Me lõime neile selle sarnase, mille pardale nad astuvad.
36:43 Ja kui Me soovime, Me uputame nad.
Seejärel pole neil appihüüdmist ega saa nad päästetud.
36:44 Välja arvatud läbi armu Meilt.
Ja naudinguna mõneks ajaks.
36:45 Ja kui neile üteldakse: “Olge kaalutletud kartuses
sellest, mis on teie käte vahel ning sellest, mis teile järgnemas on,
et võiksite saavutada õnnistuse!”
36:46 Ja pole vahet, milline tunnustäht neile nende Isanda tunnustähtedest tuleb,
nad pööravad sellest ära.
36:47 Ja kui neile üteldakse:
“Kulutage sellest, millega Jumal teid varustanud on”,
ütlevad need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
neile, kes hoiatust kuulda võtavad:
“Kas me peaksime toitma neid, keda
– oleks Jumal soovinud – Tema ise oleks võinud toita?
Te olete selgelt eksituses!”
36:48 Ja nad ütlevad: “Millal see lubadus täitumas on, kui olete tõetruud?”
36:49 Nad on ootamas vaid ühte plahvatust,
mis saab neid võtma samal ajal, kui nad vaidlemas on.
36:50 Nad ei saa olema võimelised isegi testamenti jätma,
või naasema oma inimeste juurde.
36:51 Ja sarve puhutakse,
ja seejärel saavad nad haudadest oma Isanda juurde kiirustama.
36:52 Üteldes: “Häda meile!
Kes on meid üles tõstnud meie puhkepaikadest?
See on see, mida Kõikvõimas lubanud oli,
ja saadikud rääkisid tõtt!”
36:53 Selleks oli vaja vaid ühte plahvatust,
ja seejärel on nad kõik Meie ette kokku kogutud.
36:54 Sel päeval ei tehta ühelegi hingele vähimatki ülekohut.
Ja teid ei autasustata muu, kui sellega, mida iganes te tegite.
36:55 Aia kaaslased on sel päeval lustlikult hõivatud.
36:56 Nemad ning nende naised varjus, lamamas tõstetud diivanitel.
36:57 Neil on selles viljad.
Ja neil on see, mida iganes nad küsivad.
36:58 “Rahu!” – ütlus Armulikult Isandalt.
36:59 “Mis puutub teisse, oo, kurjategijad! Te olete välja jäetud.”
36:60 “Kas ma ei keelanud teile, oo, Aadama Lapsed,
et te ei teeniks saatanat
– ta on teile avalik vaenlane -”
36:61 “aga et te teeniksite Mind!
See on sirge tee.”
36:62 “Ta on eksitanud teid mägede suuruste koormate viisi.
Kas te siis ei juurelnud?”
36:63 “See on Põrgu, mida teile lubati.”
36:64 “Põlege selles sel päeval selle eest, mida te eitasite.”
36:65 Sel päeval me pitseerime nende suud,
ja nende käed räägivad Meiega,
ja nende jalad annavad tunnistust kõigest, mida nad pälvinud on.
36:66 Ja oleksime Me soovinud,
Me oleksime teinud pimedaks nende silmad,
siis nad teeksid võidu õige tee suunas.
Aga kuidas nad näeksid?
36:67 Ja oleksime Me soovinud,
Me oleksime nad ümber kujundanud – jääma sinna, kus nad on,
nii, et nad ei saa liikuda ei edasi ega tagasi.
36:68 Ja kelle Me toome vanasse ikka,
Me pöörame tagasi tema arengu.
Kas te siis ei juurdleks!
36:69 Ja Me pole õpetanud talle luulet,
ega ole see tarvilik,
see on vaid meeldetuletus ning selge Koraan/retsiteering,
36:70 et hoiatada teda, kes elamas.
Ja nii, et sõna võiks muutuda asjakohaseks
nende vastu, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
36:71 Kas nad ei ole kaalutlenud,
kuidas Me lõime mäletsevad kariloomad nende jaoks
sellest, mida Meie käed valmistasid?
Seejärel on nemad nende peremehed.
36:72 Ja meie taltsutasime nad neile,
nii et mõnega neist nad sõidavad ning mõnda neist nad söövad.
36:73 Ja neil on neis hüved ning jook.
Kas nad siis ei oleks tänulikud?
36:74 Ja nad võtavad jumalaid peale Jumala,
et nad võiksid abi saada!
36:75 Nad ei saa olema võimelised neid aitama,
kui nad on nende jaoks jõud, mis kokku kogutakse.
36:76 Nii et ära lase nende kõnel end kurvastada.
Me teame, mida nad varjavad ning mida nad deklareerivad.
36:77 Kas inimolend ei ole kaalutlenud,
et Me lõime ta vedeliku tilgast?
Aga seejärel on ta avalik vastuvaidleja!
36:78 Ja ta esitab Meile näite,
ja unustab iseenese loomise,
üteldes: “Kes saab andma elu nendele luudele, kui need on tolm?”
36:79 Ütle: “Tema saab andma neile elu,
kes tõi nad olemasolusse esimesel korral.
Ja Ta on täielikult teadvel kogu loomingust”.
36:80 Üks, kes määras teie jaoks tule rohelisest puust,
seejärel te läidate sellest.
36:81 Kas ei ole Tema, kes lõi taevad ning maa,
võimeline looma nende sarnast?
Tõepoolest!
Ja Ta on Loov, Teadev.
36:82 Korraldus on vaid Tema oma.
Kui Ta kavatseb mõnda asja, ütleb Ta sellele: “Ole!”
Ja see on.
36:83 Nii et ülistus olgu Temale,
kelle käes on kõikide asjade ülemvõim,
ja kelle juurde te saate olema tagasi toodud!