35

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
35:1 Kiitus kuulub Jumalale, taevaste ning maa algatajale, inglite sõnumitoojateks määrajale, kel tiibu kaks paari, kolm paari või neli paari.
Ta suurendab loomingus, mida Ta soovib.
Jumala võimsus on üle kõikide asjade.
35:2 Mida Jumal otsustab halastuse-inimestele: mitte ükski ei saa seda tagasi hoida. Ja mida Tema tagasi hoiab: seal pole selle saatjat peale seda.
Ja Ta on Võimas, Elutark.

35:3 Oo, inimkond!
Meenutage Jumala armu endi suunas. On seal mõni looja peale Jumala, varustamas teile taevast ning maalt?
Pole jumalat peale Tema! Kuidas olete te siis narriks tehtud?

35:4 Ja kui nad sinu hülgavad: sõnumitoojaid hüljati ka enne sind.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

35:5 Oo, inimkond!
Jumala lubadus on tõde. Seega, ärge laske sellel maisel elul end petta. Ja ärge laske Petjal petta end Jumala suhtes.
35:6 Saatan on teile vaenlane, nii et võtke teda kui vaenlast. Ta vaid kutsub enda pooldajaid, et nad võiksid olla põrgutule kaaslaste hulgas.
35:7 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed: neil on karm karistus. Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neil on andestus ning suursugune autasu.
35:8 On siis tema, kellele tema tegude kurjus kaunistatud on, nii et ta näeb neid kui häid…
Ja Jumal juhib eksitusse, keda Ta soovib ning juhatab, keda Ta soovib.
Nii et ärgu sinu hing nende pärast kahetsegu. Jumal teab, mida nad teevad.
35:9 Ja Jumal on Tema, kes saadab tuuled, nii et need segavad kokku pilve. Ja Me sõidutame selle surnud maale ning anname elu seeläbi maale pärast selle surma. Selline on ülestõusmine.
35:10 Kes iganes ihaldab suursugusust: kogu suursugusus kuulub Jumalale.
Tema juurde tõusevad head sõnad. Ja õiglased teod tõstavad neid.
Aga need, kes kurja plaanivad: neil on karm karistus.
Ja selliste skeemitamine: see saab riknema.
35:11 Ja Jumal lõi teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel tegi Ta teid paaridena.
Ja mitte ükski emane ei jää rasedaks ega sünnita ilma Tema teadmiseta.
Ja ei anta elu mitte ühelegi elatunud inimesele ega lühendata tema elu, aga see on määruses. See on Jumala jaoks lihtne.
35:12 Ja kaks merd ei ole samad. Üks värske ning maitsev – oivaline joomiseks. Ja teine soolane ning kibe.
Ja kummastki neist sööte te pehmet liha ning võtate välja kaunistusi, mida te kannate. Ja sa näed laevu neis kündmas, et võiksite otsida Tema heldekäelisusest ning et võiksite olla tänulikud.
35:13 Ta paneb öö sisenema päeva ning paneb päeva sisenema öösse. Ja Ta tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu, kumbki jooksmas määratud tähtajani.
Selline on Jumal, teie Isand.
Temale kuulub ülemvõim.
Ja need, keda te hüüate peale Tema, ei oma isegi seemne koorikut.
35:14 Kui te neid hüüate, nad ei kuule teie hüüet. Ja oleksid nad kuulmas, nad ei vastaks teile. Ja Ülestõusmispäeval nad eitavad teiepoolset partnerluse omistamist.
Ja mitte ükski ei saa sind informeerida nii nagu Üks, kes Teadvel.

35:15 Oo, inimkond!
Te olete vajaduses Jumala järele.
Ja Jumal: Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
35:16 Kui Ta soovib, Ta eemaldab teid ning toob uue loomingu.
35:17 Ja see ei ole keeruline Jumala jaoks.
35:18 Ja mitte ükski kandja ei kanna teise koormat.
Ja kui mõni raskelt koormatu kutsuks enda koorma juurde, mitte midagi ei tõstetaks temalt, isegi kui ta oleks sugulane.
Sa saad olema võimeline hoiatama vaid neid, kes kardavad oma Isandat nähtamatuses ning täidavad kohustust.
Ja tema, kes end puhastab: ta vaid puhastab end oma hingele.
Ja Jumala juurde on teekonna lõpp.
35:19 Ja ei ole võrdsed pime ning nägija
35:20 ega pimedus ning valgus
35:21 ega vari ning päevakuumus.
35:22 Ega ole võrdsed elav ning surnu.
Jumal paneb kuulama, kelle Ta soovib.
Ja sina ei saa panna kuulama neid, kes on haudades.
35:23 Sina oled vaid hoiataja.
35:24 Me saatsime su koos tõega rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
Ja seal polnud mitte ühtegi kogukonda ilma, et hoiataja nende seast läbi käinuks.
35:25 Ja kui nad sinu salgavad: salgasid ka need, kes enne neid. Nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõendite, üleskirjutiste ning valgustava seadusega.
35:26 Seejärel võtsin Ma need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed.
Nii et kuidas oli Mu hülgamine!
35:27 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal saadab alla vee taevast?
Ja Me toome esile sellega viljad mitmesugustes värvides.
Ja mägede hulgas on vöödilised, valged ning punased – erinevad oma toonides – ja sügavmustad.
35:28 Ja inimeste, metsloomade ning kariloomade hulgas – erinevad oma toonides niisamuti.
Jumalat kardavad Tema sulaste hulgast ainult need, kes omavad teadmisi.
Jumal on Võimas, Andestav.
35:29 Need, kes retsiteerivad Jumala seadust ning täidavad kohustust ja kulutavad salaja ning avalikult sellest, mida Me neile võimaldanud oleme, ootavad tehingut, mis ei hävine:
35:30 et Ta tasub nende autasud täies ulatuses ning suurendab neid oma heldekäelisusest.
Ta on Andestav, Väärtustav.
35:31 Ja see, mida Me oleme inspireerinud sinule seadusest, see on tõde, kinnitamas seda, mis on selle käte vahel.
Jumal on oma sulaste Nägija, Teadvel.
35:32 Seejärel Me põhjustasime seaduse pärima need, keda Me olime valinud oma sulaste hulgast: nende hulgas on tema, kes eksitab oma hinge, ja nende hulgas on need, kes leiged, ja nende hulgas on eesminejad heades tegudes, läbi Jumala loa.
See on suur soosing.
35:33 Alalise eluaseme aiad! Nad sisenevad nendesse kaunistatuna kullast ning pärlitest käevõrudega. Ja nende riided seal on siidist.
35:34 Ja nad saavad ütlema: “Kiitus kuulub Jumalale, kes on eemaldanud meist hingevalu!
Meie Isand on Andestav, Väärtustav,”
35:35 “Üks, kes on meid sisse seadnud oma lakkamatu heldekäelisuse eluasemesse. Meid ei puuduta siin väsimus ega puuduta meid siin tülpimus.”
35:36 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed: neil on Põrgu tuli. Seal pole neile lõppu, et nad võiksid surra ega ole ükski nende karistus neile kergendatud.
Sedasi autasustame Me igat lipitsejat.
35:37 Ja nad uluvad selles: “Meie Isand! Võta meid välja! Me hakkame töötama õigluses, mitte nii nagu me varem tegime”.
Kas Me ei andnud teile piisavalt elu, et selles võiks kuulda võtta, kes iganes kuulda võtab? Ja hoiataja tuli teile.
Seega maitske!
Ja patustajatel pole mitte ühtegi abilist.
35:38 Jumal on taevaste ning maa nähtamatu Teadja. Ta teab, mis on rinnus.
35:39 Tema see on, kes tegi teid järeltulijateks maa peal.
Nii et kes iganes eitab: tema eitamine on tema peal.
Ja nende eitamine, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ei suurenda neid nende Isanda silmis muus kui vaid jälestuses.
Ja nende eitamine, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ei suurenda neid muus kui vaid kaotuses.
35:40 Ütle: “Olete te kaalutlenud oma partnereid, keda te Jumala asemel hüüate? Näidake mulle, mida on nad maast loonud!”
Kas neil on partnerlus taevastes? 
Või kas Me oleme andnud neile määruse: siis on nad selgetel asitõenditel sellest?
Tõde on: patustajad lubavad üksteisele vaid pettust.
35:41 Jumal hoiab taevaid ning maad, et nad ei lakkaks eksisteerimast. Ja kui nad peaksid lakkama eksisteerimast, mitte keegi ei suuda neid hoida peale Tema.
Ta on Kaastundlik, Andestav.
35:42 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et kui hoiataja neile tuleb, nad oleksid paremini juhatatud kui ükskõik milline kogukondadest. Seejärel – kui hoiataja neile tuli, see suurendas neid vaid vastumeelsuses,
35:43 olles uhked maal ning skeemitades kurjust. 
Ja kurjad skeemid ei ümbritse mitte kedagi muud peale nende autorite. Nii et kas nad ootavad midagi muud kui varasemate inimeste toimimisviis? Ja sa ei saa leidma Jumala toimimisviisis mitte mingeid muutusi. Ega saa sa leidma Jumala toimimisviisist mitte ühtegi möödahiilimist.
35:44 Kas nad pole rännanud maa peal ning näinud, milline oli lõplik tulemus neile, kes olid enne neid?
Ja nad olid võimsamad tugevuses kui nemad.
Ja Jumal ei ole selline, et midagi taevastes või maal Tema eest põgeneks.
Ta on Teadlik, Kõigevägevam.
35:45 Ja kui Jumal oleks inimkonda karistamas selle eest, mida nad välja on teeninud, Ta ei jätaks ainsatki elusolendit selle pinnale.
Aga Ta viivitab neile määratud tähtajani.
Seejärel – kui nende tähtaeg saabub: Jumal on oma sulaste Nägija.