35

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
35:1 Kiitus olgu Jumalale, taevaste ja maa Algatajale; inglite, kel tiibasid kaks, ja kolm, ja neli, sõnumitoojateks tegijale. Ta suurendab loomingut, nagu Ta soovib. Jumal on võimeline tegema kõiki asju.
35:2 Millise iganes õnnistuse Jumal inimestele avab, mitte ükski ei saa seda peatada. Ja mida Tema tagasi hoiab, mitte ükski ei saa seda saata peale Tema. Ja Ta on Suursugune, Elutark.
35:3 Oo, inimesed, mäletage Jumala õnnistusi enda peal. Kas on mõni looja peale Jumala, kes teile varustab taevast ja maalt? Pole jumalat Tema kõrval, nii et miks te kõrvale kaldute?
35:4 Ja kui nad sind eitavad, siis ka sõnumitoojaid enne sind on eitatud. Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.
35:5 Oo, inimesed, Jumala lubadus on tõde; seega ärge olge sellest maisest elust kaasa haaratud, ja ärge laske ülbusel end kaasa haarata eemale Jumalast.
35:6 Kurat on teile vaenlane, nii et kohelge teda kui vaenlast. Ta vaid kutsub oma fraktsiooni põrgu elanikeks saama.
35:7 Neil, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
saab olema valus karistus,
ja neil, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad,
saab olema andestus ning suursugune autasu.
35:8 Mis puutub temasse, kelle kurjad tööd talle kaunistatud on, nii et ta neid headena näeb – sest nõnda eksitab Jumal, keda Ta soovib, ja Ta juhatab, keda Ta soovib. Nii et ära lase ennast nende pärast kurvastada. Jumal on täielikult teadvel sellest, mida nad tegemas on.
35:9 Ja Jumal on Üks, kes tuuli saadab, nii et need segavad pilve kokku. Seejärel sõidutame Me selle maale, mis on surnud, ja Me taaselustame sellega maa pärast seda, kui see surnud oli. Selline on ülestõusmine.
35:10 Kes iganes on otsimas eneseväärikust, siis teadke, et kogu eneseväärikus kuulub Jumalale. Tema juurde tõusevad head sõnad, ja head teod tõstavad nad üles. Ja mis puutub nendesse, kes kurja skeemitavad, neil saab olema karm karistus, ja nende skeemitamine saab ebaõnnestuma.
35:11 Ja Jumal lõi teid tolmust, seejärel seemnest, seejärel pani Ta teid paaridesse. Ja mitte ükski naine ei jää rasedaks ega sünnita ilma Tema teadmiseta. Ega ole kellegi elu pikendatud, ega ole ta elu lühendatud muidu, kui et see on määruses. See on Jumala jaoks lihtne.
35:12 Ega ole kaks merd samad. Üks on värske ja maitsev – hea joomiseks, samas kui teine on soolane ja kibe. Ja kummastki neist sööte te pehmet liha; ja te võtate välja juveele kandmiseks. Ja te näete laevu läbi nende seilamas, Tema ande otsimas; ja ehk te võiksite tänulikud olla.
35:13 Ta mõõdab öö päeva sisse, ja Ta mõõdab päeva öö sisse. Ja Ta on määranud ametisse päikese ning kuu, kumbki jooksmas määratud tähtaja. Selline on Jumal, teie Isand; Temale kuulub ülemvõim. Ja mis puutub nendesse, kelle poole te Tema kõrval palvetate, nad ei oma isegi seemne koorikut.
35:14 Kui te nende poole palvetate, ei saa nad teid kuulda. Ja isegi kui nad teid kuulevad, ei saa nad teile vastata. Ja Ülestõusmispäeval salgavad nad teie partnerluse. Ja mitte keegi ei saa teid informeerida nii nagu Ekspert.
35:15 Oo, inimesed, te olete vaesed, mis puutub Jumalasse, samas kui Jumal on Rikas, Kiiduväärne.
35:16 Kui Ta sooviks, Ta võiks teid ära saata ning uue loomingu tuua.
35:17 Ja see ei ole Jumala jaoks keeruline.
35:18 Ja mitte ükski ei saa kanda teise koormat; ja isegi kui ta kutsub teise kandma osa enda koormast, ei saa mitte keegi teine sellest mitte ühtegi osa kanda, isegi kui nad suguluses on. Sa saad olema võimeline hoiatama vaid neid, kes oma nähtamatu Isanda pärast muretsemas on, ja nad täidavad kohustusi. Ja kes iganes teeb kaastööd, teeb kaastööd iseendale. Ja Jumala juurde on lõplik elutee.
35:19 Pime ja nägija ei ole võrdsed.
35:20 Ega ole pimedus ja valgus.
35:21 Ega ole vari ja kuumus.
35:22 Ega ole võrdsed elav ja surnu; Jumal paneb kuulma, keda iganes Ta soovib; ja sa ei saa panna kuulma neid, kes on haudades.
35:23 Sa oled vaid hoiataja.
35:24 Me oleme saatnud su koos tõega,
kui rõõmusõnumite kandja ning hoiataja.
Ja seal pole ühtegi kogukonda,
muidu kui et hoiataja tuli sellesse ja läks.
35:25 Ja kui nad sind salgavad:
need, kes enne neid, salgasid samuti.
Nende sõnumitoojad tulid nende juurde
koos selgete asitõendite, üleskirjutiste ning valgustava seadusega.
35:26 Seejärel võtsin Ma need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed.
Nii et kuidas oli Mu hülgamine!
35:27 Kas te ei näe, et Jumal saadab taevast alla vett, seega Me toodame sellega mitmesugustes värvides vilju? Ja mägedel on tipud, mis on valged, punased või mõnda muud värvi, ja intensiivselt mustad.
35:28 Ja inimestest, loomadest ning kariloomadest on mitmesuguseid värve. Need Jumala teenrite hulgast, kes Tema suhtes kartuses on, on kõige rohkemate teadmistega. Jumal on Suursugune, Andestav.
35:29 Need, kes Jumala seadust retsiteerivad,
ja kohustusi täidavad,
ja kulutavad salaja ning avalikult sellest,
millega Me neid rikastanud oleme,
on lootmas hävimatut tehingut.
35:30 Ta saab neile andma nende hüvitise, ja Ta saab neile suurendama oma õnnistustest. Ta on Andestav, Tänulik.
35:31 Ja see, mida Me sulle seadusest inspireerisime, on tõde, kinnitamas selle autentsust, mis tema käte vahel on. Jumal on Ekspert oma teenrite üle, Nägija.
35:32 Seejärel Me pärandasime seaduse neile, kellele Me oma teenritest valisime. Pärastpoole mõned neist eksitasid ennast, ja mõned hoidsid seda osaliselt ülal, samal ajal kui teised olid täis indu, et töötada õigluses vastavuses Jumala tahtega; selline on suur soosing.
35:33 Nad saavad sisenema naudingute aedadesse, kus neid ehitakse kullast ning pärlitest käevõrudega, ja nende riided selles saavad olema siidist.
35:34 Ja nad saavad ütlema: “Kiitus olgu Jumalale, kes võttis ära meie hingevalu. Meie Isand on Andestav, Tänulik”.
35:35 “Üks, kes meid enda armust igavese õndsuse eluasemetesse vastu võttis. Selles ei puuduta meid igavus ega mistahes kurnatus.”
35:36 Mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
neile on põrgu tuli, kus nad ei lõppe ega sure, ega vähendata neile iial selle karistust. Sedasi Me tasustame igat salgajat.
35:37 Ja nad saavad selles karjuma: “Meie Isand, lase meid välja, ja me hakkame töötama õigluses nende tööde asemel, mida me varem tegime”. Kas Me ei andnud teile pikka elu, nii et tema, kes hakkab mäletama, võtaks kuulda, ja hoiataja tuli teile? Seetõttu, maitske, üleastujatele ei saa olema ühtki toetajat.
35:38 Jumal teab taevaste ja maa seninägematut. Ta on teadlik isegi sellest, mis on rinnus.
35:39 Tema see on, kes tegi teid järeltulijateks maa peal.
Nii et kes iganes eitab, siis tema eitamine on tema peal.
Ja nende eitamine, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
suurendab neid nende Isanda juures vaid jälestuses.
Ja nende eitamine, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
suurendab neid vaid kaotuses.
35:40 Ütle: “Kas te näete partnereid, keda te Jumala kõrval hüüdnud olete? Näidake mulle, mida nad maa peal loonud on. Või kas nad omavad taevastes mingit partnerlust? Või kas Me oleme andnud neile määruse, millest nad teadmisi võtavad? Tõepoolest, see, mida üleastujad üksteisele lubavad, pole muud kui ülbus”.
35:41 Jumal on Üks, kes hoiab taevaid ja maad, et nad ei lakkaks eksisteerimast. Ja nad kindlasti lakkaks eksisteerimast, kui keegi teine peale Tema neid hoidma peaks. Ta on Kaastundlik, Andestav.
35:42 Ja nad vandusid Jumala nimel oma tugevaimates vannetes, et kui hoiataja neile tuleks, oleksid nad kõikidest rahvustest kõige rohkem juhatatud. Aga kui hoiataja neile tuli, siis see vaid suurendas nende vastumeelsust!
35:43 Ülbus maa peal, ja kuri skeemitamine. Ja kurjad skeemid annavad vaid tagasilöögi neile, kes neid skeemitavad. Kas nad olid ootamas midagi erinevat meetoditest, mida inimeste peal minevikus kasutati? Te ei saa Jumala meetodites mitte ühtegi muutust leidma, ja te ei saa Jumala meetodist mitte ühtegi mööda hiilimist leidma.
35:44 Kas nad ei rännanud maa peal ja ei märganud, milline oli tagajärg neile, kes enne neid olid? Ja nad olid isegi võimsamad tugevuses kui nemad. Aga miski ei saa pärssida Jumalat, olgu see taevastes või maal. Ta on Teadlik, Kõigevägevam.
35:45 Ja kui Jumal oleks inimesi karistamas selle eest, mida nad välja on teeninud, ei jätaks Ta ainsatki olendit seisma. Aga Ta viivitab neile määratud terminini. Nii et kui nende aeg tuleb, siis Jumal on oma teenrite Nägija.