34

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
34:1 Kiitus kuulub Jumalale,
kellele kuulub kõik taevastes ning maal.
Ja kiitus on Tema Pärastelus.
Ja Ta on Elutark, Ekspert.
34:2 Ta teab, mis läheb maa sisse ning mis sellest välja tuleb,
ja mis tuleb alla taevast ning mis sellesse tõuseb.
Ja Ta on Armulik, Andestav.
34:3 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad:
“Tund ei tule meile!”
Ütle: “Tõesti, minu Isanda nimel, see on teile tulemas”.
Nähtamatu Teadja:
Temast ei ole puudu aatomi raskus taevastest või maalt,
või mis on väiksem kui see või suurem kui see.
Välja arvatud, et see on selges määruses.
34:4 Et Ta võiks autasustada neid,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Neile on andestus ning suursugune varustamine.
34:5 Mis puutub nendesse, kes pingutavad,
et õõnestada Meie tunnustähti,
neil saab olema karistus valusast kannatusest.
34:6 Ja need, kellele on antud teadmised,
näevad, et see, mis on sinule alla saadetud sinu Isandalt, on tõde,
ning juhatab Võimsa, Kiiduväärse teele.
34:7 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad:
“Kas peaksime teile näitama meest,
kes informeerib teid,
et kui te olete hajutatud kõigi hajutamistega,
saate te olema uues loomingus?”
34:8 “Ta on leiutanud vale Jumala kohta.
Kas ta on kurjast vaimust vaevatud?”
Tõde on: need, kes ei usu Pärastellu,
on karistuses ning äärmuslikus eksituses.
34:9 Kas nad ei ole kaalutlenud,
mis on nende käte vahel,
ja mis on neile järgnemas taevas ning maal?
Kui Me soovime, Me võime põhjustada maa nad alla neelama,
või põhjustada taeva tükikesi nende peale kukkuma.
Selles on tunnustäht igale kahetsevale teenrile.

34:10 Ja Me andsime Taavetile külluse Meilt.
“Oo, teie, mäed! Tulge tagasi iga õhtu koos sellega,
nagu teevad ka linnud!”
Ja Me pehmendasime talle raua.
34:11 Tee täiuslikke häid töid ning määra nende jätkuvus.
Ja töötage õigluses.
Ma näen, mida te teete.

34:12 Ja Saalomonile tuule:
selle hommikune suund kuu ning selle õhtune suund kuu.
Ja Me panime talle voolama allika, kust tuleb tõrva.
Ja džinnide hulgast oli neid, kes töötasid nagu ta soovis, läbi tema Isanda loa.
Ja kes nende hulgast Meie korraldusest kõrvale kaldub,
tema paneme Me maitsma tule karistust.
34:13 Nad tegid tema jaoks, mida ta ihaldas:
pühakodasid/kinniseid alasid,
ja ausambaid,
ja sügavaid veekogusid kui basseine,
ja anumaid, mis kindlalt kinnitatud.
“Töötage tänus, Taaveti perekond!”
Ja vähesed on tänulikud Minu teenrite hulgas.
34:14 Ja kui Me talle surma määrasime,
ei informeerinud neid tema surmast mitte miski muu,
kui uss, kes tema keppi sõi.
Ja kui ta maha kukkus, sai džinnidele selgeks,
et kui nad vaid oleksid seninägematut teadnud,
nad poleks alandavasse karistusse jäänud.

34:15 Seal oli Sheba jaoks tunnustäht nende elukohas.
Kaks aeda: paremal ning vasakul.
“Sööge oma Isanda andidest ning olge Talle tänulikud.”
Hea maa ning andestav Isand.
34:16 Seejärel nad pöörasid ära,
seega Me saatsime nende peale veeuputuse tammidest,
ja andsime neile nende kahe aia asemele kaks aeda,
mis kandsid kibedaid vilju, okkalisi taimi ning kehva viljasaaki.
34:17 Seega Me autasustasime neid, sest nad eitasid.
Ja kas Me karistame kedagi peale lipitsejate?
34:18 Ja Me tegime nende
ning linnade vahele, mida Me õnnistanud olime,
linnad, mida oli kerge näha;
ja määrasime teekonna nende vahel:
“Reisige nende vahel läbi öö ning päeva turvalisuses”.
34:19 Aga nad ütlesid: “Pikaks on meie Isand teinud vahemaa meie teekonna etappide vahel”,
ja nad eksitasid enda hinged.
Seejärel Me tegime neist jutustused,
ja hajutasime nad kõigi hajutamistega.
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.

34:20 Ja Saatanal oli olnud õigus oma oletuses nende kohta:
nad järgisid teda,
välja arvatud grupp usklikke.
34:21 Ja tal polnud nende vastu mitte ühtegi volitust,
välja arvatud, et Me võiksime eristada tema, kes usub Pärastellu
temast, kes selles kõhklev on.
Ja sinu Isand on Järelvaataja kõikide asjade üle.
34:22 Ütle: “Hüüate neid, keda te Jumala kõrval väidate?
Nad ei oma isegi aatomi raskust taevastes ega maal.
Ja neil pole nendes mitte mingisugust partnerlust.
Ja Tal pole nende hulgast ühtegi abilist”.
34:23 “Ja ükski eestkostmine ei ole Temaga abiks,
välja arvatud temalt, kellele Ta loa annab.”
Kui hirm nende südametelt tõstetud on,
saavad nad ütlema: “Mida teie Isand ütles?”
Nad saavad ütlema: “Tõde!”
Ja Ta on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
34:24 Ütle: “Kes varustab teid taevastest ning maalt?”
Ütle: “Jumal!
Ja embkumb kas meid või teid on juhatatud või selgesse eksitusse viidud”.
34:25 Ütle: “Teilt ei hakata küsima selle kohta, mida meie teinud oleme,
ega küsita meie käest, mida teie teete”.
34:26 Ütle: “Meie Isand toob meid kõiki kokku,
seejärel otsustab Ta meie vahel tões.
Ja Ta on Teadlik Õigusemõistja/Otsustaja”.
34:27 Ütle: “Näidake mulle neid,
keda te olete Temaga kokku pannud, kui partnereid.
Ei, tõepoolest!
Tõde on: Ta on Jumal, Võimas, Elutark”.

34:28 Ja Me saatsime su üksnes kui
rõõmusõnumite kandja ning hoiataja kogu inimkonnale,
aga enamus inimesi ei tea seda.
34:29 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus, kui oled tõetruu?”
34:30 Ütle: “Teil on lubadus päevast,
mida te ei saa tunni võrra viivitada,
ega saa te lähemale tuua”.
34:31 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad:
“Me ei usu ei sellesse Koraani,
ega sellesse, mis on selle käte vahel”.
Aga kui sa võiksid näha, kui üleastujad on toodud oma Isanda ette,
üksteisele sõnu tagasi saatmas:
Need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid uhked:
“Kui teid poleks olnud, me oleksime uskunud!”
34:32 Need, kes olid uhked, saavad ütlema neile, kes olid põlatud: “Kas meie pöörasime teid ära juhatuselt
pärast seda, kui see teile tuli?
Tõde on: teie olite kurjategijad”.
34:33 Ja need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid uhked:
“Tõde on: see oli teie skeemitamine ööl ning päeval,
kui te käskisite meil eitada Jumalat ning Temale võrdseid teha”.
Ja nad saavad sosistama kahetsuses, kui nad karistust näevad –
ja Me paneme ahelad nende kaelte ümber, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid.
Kas neid ei autasustata vaid selle eest, mida nad tegid?

34:34 Ja Me ei saada hoiatajat ühtegi linna muidu, kui et nende ülikülluslikud ütlevad:
“Me oleme selle salgajad, millega teid saadetud on”.
34:35 Ja nad ütlevad: “Meil on rohkem rikkust ning rohkem lapsi”,
ja: “Meid ei karistata”.
34:36 Ütle: “Minu Isand laiendab ning kitsendab varustamist, kellele Ta soovib”.
Aga enamus inimesi ei tea.
34:37 Ja ei teie rikkus ega teie lapsed too teid Meile lähemale,
ainult need, kes iganes usuvad ning töötavad õigluses:
nendele on topelt autasu selle eest, mida nad tegid,
ja nad saavad elunema kõrgetes elupaikades turvalisuses.
34:38 Mis puutub nendesse, kes pingutavad, et Meie tunnustähti õõnestada, nemad saavad olema kokku kutsutud karistusele.
34:39 Ütle: “Minu Isand laiendab ande, kellele Ta soovib oma teenritest ning Ta kitsendab talle.
Ja mida te olete kulutanud millestki, Tema asendab selle.
Ja Ta on parim varustajatest”.
34:40 Ja päeval, mil Ta nad kõik kokku kogub, ütleb Ta inglitele:
“Kas need teenisid teid?”
34:41 Nad saavad ütlema: “Ülistus olgu Sulle!
Sina oled meie liitlane, mitte nemad.”
Tõde on: nad teenisid džinne.
Enamus neist olid nende suhtes usklikud.
34:42 Ja sel päeval pole teist üksteisele ei kasu ega kahju.
Ja Me saame ütlema nendele, kes valet tegid:
“Maitske tule karistust, mida te keeldusite tunnistamast!”
34:43 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad nad: “See on vaid mees, kes tahab teid ära pöörata sellelt, mida teie isad teenisid”.
Ja nad ütlevad: “See on vaid väljamõeldud vale”.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ütlevad tõe kohta, kui see nendeni jõuab: “See on vaid ilmselge maagia!”
34:44 Ja Me polnud andnud neile mitte ühtegi määrust, mida uurida,
ega olnud Me enne sind neile mitte ühtegi hoiatajat saatnud.
34:45 Ja need, kes enne neid, olid samuti eitanud.
Ja nad ei saavutanud ühte kümnendikkugi sellest, mida Me neile andsime,
aga nad salgasid Minu sõnumitoojaid.
Ja kuidas oli Minu salgamine?
34:46 Ütle: “Ma vaid kannustan teid ühele asjale:
seiske Jumalale, kahekaupa ning individuaalselt,
seejärel peegeldage”.
Teie kaaslases pole hullumeelsust,
ta on teile vaid hoiataja karmi karistuse eel.
34:47 Ütle: “Mida ma võinuksin teilt küsida autasuna: olgu see teie.
Minu autasu on vaid Jumala peal.
Ja Ta on tunnistaja üle kõikide asjade”.
34:48 Ütle: “Minu Isand – seninägematu Teadja – heidab tõe.
34:49 Ütle: “Tõde on tulnud.
Ja tühisus ei algata,
ja see ei korda”.
34:50 Ütle: “Kui ma lähen eksiteele:
ma vaid eksin oma enda hinge vastu.
Ja kui ma olen õigesti juhatatud:
see on selle tõttu, millega minu Isand mind juhendanud on.
Ta on Kuulja, Lähedal.”
34:51 Ja kui sa vaid võiksid näha, kui nad hirmunud on:
ilma ühegi põgenemiseta,
ja nad saavad olema võetud kohast, mis on lähedal!
34:52 Ja nad saavad ütlema: “Me usume sellesse!”
Aga kuidas saab seal olema neile saavutamist kauges kohas,
34:53 Kui nad seda varem eitasid?
Ja nad heitsid seninägematu kohta kaugest kohast.
34:54 Ja barjäär saab olema seatud nende ning selle vahele, mida nad ihaldavad,
nagu oli tehtud nende analoogidega varem.
Nad olid skeptilises kahtluses.