34

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
34:1 Kiitus kuulub Jumalale, kellele kuulub mis on taevastes ning mis on maal. Ja kiitus on Tema pärastelus.
Ja Ta on Elutark, Teadvel.
34:2 Ta teab, mis läheb maa sisse ning mis sellest välja tuleb ja mis laskub taevast ning mis sellesse tõuseb.
Ja Ta on Kõige Halastavam, Andestav.
34:3 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Tund ei tule meile!”
Ütle: “Tõesti, minu Isanda nimel, see on teile tulemas”.
Nähtamatu Teadja: Temast ei ole puudu aatomi raskus taevastes või maal ega mis on väiksem kui see või suurem kui see, välja arvatud, et on selges määruses.
34:4 Et Ta võiks autasustada neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad. Neile on armu andmine ning suursugune varustamine.
34:5 Ja need, kes pingutavad, et õõnestada Meie tunnustähti: neil saab olema karistus valusast kannatusest.
34:6 Ja need, kellele on antud teadmised, näevad, et see, mis on sinule alla saadetud sinu Isandalt, on tõde ning juhatab Võimsa, Kiiduväärse teele.
34:7 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Kas peaksime teile näitama meest, kes informeerib teid, et kui te olete hajutatud kõigi hajutamistega, saate te olema uues loomingus?”
34:8 “Ta on leiutanud vale Jumala kohta. Kas ta on kurjast vaimust vaevatud?”
Tõde on: need, kes ei usu pärastellu, on karistuses ning äärmuslikus eksituses.
34:9 Kas nad ei ole kaalutlenud, mis on nende käte vahel ja mis on neile järgnemas taevas ning maal?
Kui Me soovime, Me võime põhjustada maa nad alla neelama või põhjustada taeva tükikesi nende peale kukkuma.
Selles on tunnustäht igale pattukahetsevale sulasele.

34:10 Ja Me andsime Taavetile külluse Meilt.
“Oo, teie, mäed! Kajage koos temaga, nagu teevad ka linnud!”
Ja Me pehmendasime tema jaoks raua.
34:11 “Tee täiuslikke häid töid ning määra nende jätkuvus.”
Ja töötage õigluses.
Ma näen, mida te teete.

34:12 Ja Saalomonile tuule: selle hommikune suund kuu ning selle õhtune suund kuu.
Ja Me panime voolama tema jaoks tõrva allika.
Ja džinnide hulgas oli neid, kes töötasid tema heaks, läbi tema Isanda loa. Ja kes nende hulgast Meie korraldusest kõrvale kaldub, tema paneme Me maitsema põrgutule karistust.
34:13 Nad tegid tema jaoks, mida ta soovis:
pühakodasid/kinniseid alasid,
ja ausambaid,
ja sügavaid veekogusid kui basseine,
ja veesõidukeid, mis kindlalt suletud.
“Töötage tänus, Taaveti perekond!”
Ja vähesed on tänulikud Minu sulaste hulgas.
34:14 Ja kui Me talle surma määrasime, ei andnud märku tema surmast neile mitte miski muu kui elukas maa seest, kes tema keppi sõi. Ja kui ta maha kukkus, sai džinnidele selgeks, et oleksid nad vaid teadnud nähtamatut, nad poleks jäänud jokutama alandavasse karistusse.

34:15 Seal oli Shebale tunnustäht nende elukohas. Kaks aeda: paremal ning vasakul: “Sööge oma Isanda varustamisest ning olge tänulikud Temale.”
Hea maa ning andestav Isand.
34:16 Seejärel nad pöörasid ära, seega Me saatsime nende peale veeuputuse tammidest ja andsime neile nende kahe aia asemele kaks aeda, mis kandsid kibedaid vilju, okkalisi taimi ning hõredat viljasaaki.
34:17 Seega Me autasustasime neid, sest nad eitasid.
Ja kas Me karistame kedagi peale lipitsejate?
34:18 Ja Me tegime nende ning linnade vahele, mida Me õnnistanud olime, linnad, mida oli kerge näha ning määrasime teekonna nende vahel: “Reisige nende vahel läbi öö ning päeva turvalisuses”.
34:19 Aga nad ütlesid: “Pikaks on meie Isand teinud vahemaa meie teekonna etappide vahel” ja nad eksitasid endi hinged. Seejärel Me tegime neist jutustused ning hajutasime nad kõigi hajutamistega.
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.

34:20 Ja Saatanal oli olnud õigus oma oletuses nende kohta: nad järgisid teda, välja arvatud mõned usklike hulgast.
34:21 Ja tal polnud mitte ühtegi volitust nende vastu, välja arvatud, et Me võiksime teada teda, kes usub pärastellu, temast, kes selles kõhklev on.
Ja sinu Isand on Järelvaataja üle kõikide asjade.
34:22 Ütle: “Hüüate neid, keda te Jumala kõrval väidate? Nad ei oma isegi aatomi raskust taevastes ega maal. Ja neil pole nendes mitte mingisugust partnerlust. Ja Tal pole nende hulgast mitte ühtegi abilist”.
34:23 “Ja mitte ükski eestkoste ei ole Temaga abiks, välja arvatud temalt, kellele Ta loa annab.”
Siis kui kabuhirm on nende südametelt tõstetud, saavad nad ütlema: “Mida teie Isand ütles?”
Nad saavad ütlema: “Tõde!”
Ja Ta on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
34:24 Ütle: “Kes varustab teid taevastest ning maalt?”
Ütle: “Jumal! Ja embkumb: kas meid või teid on juhatatud või selgesse eksitusse viidud”.
34:25 Ütle: “Teie käest ei hakata küsima selle kohta, mida meie teinud oleme ega hakata meie käest küsima selle kohta, mida teie teete”.
34:26 Ütle: “Meie Isand toob meid kõiki kokku, seejärel otsustab Ta meie vahel tões. Ja Ta on Teadlik Õigusemõistja/Otsustaja”.
34:27 Ütle: “Näidake mulle neid, keda te olete Temaga kokku pannud kui partnereid. Ei, tõepoolest!
Tõde on: Ta on Jumal, Võimas, Elutark”.

34:28 Ja Me saatsime su üksnes rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana kogu inimkonnale, aga enamus inimesi ei tea.
34:29 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus, kui oled tõetruu?”
34:30 Ütle: “Teil on lubadus päevast, mida te ei saa tunni võrra viivitada. Ega saa te lähemale tuua”.
34:31 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Me ei usu ei sellesse Koraani ega sellesse, mis on selle käte vahel”.
Aga kui sa võiksid näha kui patustajad on toodud oma Isanda ette, üksteisele sõnu tagasi saatmas.
Need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid uhked: “Kui teid poleks olnud, me oleksime uskunud!”
34:32 Need, kes olid uhked, saavad ütlema neile, kes olid põlatud: “Kas meie pöörasime teid ära juhatuselt pärast seda kui see teile tuli? Tõde on: teie olite kurjategijad”.
34:33 Ja need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid uhked: “Tõde on: see oli teie skeemitamine ööl ning päeval, kui te käskisite meil eitada Jumalat ning Temale võrdseid teha”.
Ja nad saavad sosistama kahetsuses kui nad karistust näevad. Ja Me paneme ahelad nende kaelte ümber, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid. Kas neid ei autasustata vaid selle eest, mida nad tegid?

34:34 Ja Me ei saatnud hoiatajat mitte ühtegi linna, välja arvatud, et nende ülikülluslikud ütlesid: “Me oleme selle eitajad, millega teid on saadetud”.
34:35 Ja nad ütlesid: “Me oleme suuremad rikkuses ning lastes”, ja: “Meid ei karistata”.
34:36 Ütle: “Minu Isand laiendab ning kitsendab varustamist, kellele Ta soovib”.
Aga enamus inimesi ei tea.
34:37 Ja teie rikkus ega teie lapsed ei ole see, mis teid Meie lähedusse toovad, aga kes iganes usuvad ning töötavad õigluses: nendele on topelt autasu selle eest, mida nad tegid. Ja nad saavad olema kõrgetes elupaikades turvalisuses.
34:38 Ja need, kes pingutavad, et õõnestada Meie tunnustähti: nad saavad olema kokku kutsutud karistamisele.
34:39 Ütle: “Minu Isand laiendab varustamist, kellele Ta soovib oma sulastest. Ja Tema kitsendab talle. Ja mida te olete kulutanud millestki: Tema asendab selle. Ja Tema on parim varustajatest”.
34:40 Ja päeval, mil Ta kogub nad kõik kokku, Ta saab ütlema inglitele: “Kas need teenisid teid?”
34:41 Nad saavad ütlema: “Ülistus olgu Sulle! Sina oled meie liitlane, mitte nemad.”
Tõde on: nad teenisid džinne. Enamus neist on usklikud neile.
34:42 Ja sel päeval ei oma te üksteise jaoks ei kasu ega kahju.
Ja Me saame ütlema nendele, kes valesti tegid: “Maitske tule karistust, mida te keeldusite tunnistamast!”
34:43 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad nad: “See on kõigest mees, kes tahab teid ära pöörata sellelt, mida teie isad teenisid”.
Ja nad ütlevad: “See on kõigest üks väljamõeldud vale”.
Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad tõe kohta siis kui see nendeni jõuab: “See on kõigest ilmselge maagia!”
34:44 Ja Me polnud andnud neile mitte ühtegi määrust, mida uurida. Ega olnud Me enne sind neile mitte ühtegi hoiatajat saatnud.
34:45 Ja need, kes enne neid, olid samuti eitanud.
Ja nad ei saavutanud ühte kümnendikkugi sellest, mida Me neile andnud olime, aga nad salgasid Minu sõnumitoojaid.
Ja kuidas oli Minu salgamine?
34:46 Ütle: “Ma vaid manitsen teid ühele asjale: et te tõuseksite Jumalale kahekaupa ning individuaalselt, seejärel peegeldage”.
Teie kaaslases pole hullumeelsust, ta on teile vaid hoiataja karmi karistuse eel.
34:47 Ütle: “Mida ma võinuksin teilt küsida autasuna: olgu see teie. Minu autasu on vaid Jumala peal. Ja Tema on tunnistaja üle kõikide asjade”.
34:48 Ütle: “Minu Isand – nähtamatu Teadja – heidab tõe”.
34:49 Ütle: “Tõde on tulnud. Ja tühisus ei algata. Ja see ei korda”.
34:50 Ütle: “Kui ma lähen eksiteele: ma vaid lähen eksiteele oma enda hinge vastu. Ja kui ma olen õigesti juhatatud: see on selle tõttu, millega minu Isand mind inspireerinud on. Ta on Kuulja, Lähedal.”
34:51 Ja kui sa vaid võiksid näha kui nad kabuhirmus on: ilma ühegi põgenemiseta. Ja nad saavad olema võetud kohast, mis on lähedal!
34:52 Ja nad saavad ütlema: “Me usume sellesse!”
Aga kuidas saab neil olema saavutamist kauges kohas
34:53 kui nad seda varem eitasid?
Ja nad heidavad nähtamatu kohta kaugest kohast.
34:54 Ja barjäär saab olema seatud nende ning selle vahele, mida nad ihaldavad, nagu oli tehtud nende sektidega varem.
Nad olid skeptilises kahtluses.