34

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
34:1 Kiitus kuulub Jumalale, kellele kuulub mis on taevastes ning mis on maal. Ja kiitus on Tema Pärastelus.
Ja Ta on Elutark, Ekspert.
34:2 Ta teab, mis läheb maa sisse ning mis sellest välja tuleb ja mis tuleb alla taevast ning mis sellesse tõuseb.
Ja Ta on Kõige Halastavam, Andestav.
34:3 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Tund ei tule meile!”
Ütle: “Tõesti, minu Isanda nimel, see on teile tulemas”.
Nähtamatu Teadja: Temast ei ole puudu aatomi raskus taevastes või maal ega mis on väiksem kui see või suurem kui see, välja arvatud, et on selges määruses.
34:4 Et Ta võiks autasustada neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad. Neile on armu andmine ning suursugune varustamine.
34:5 Mis puutub nendesse, kes pingutavad, et Meie tunnustähti õõnestada, neil saab olema karistus valusast kannatusest.
34:6 Ja need, kellele on antud teadmised, näevad, et see, mis on sinule alla saadetud sinu Isandalt, on tõde ning juhatab Võimsa, Kiiduväärse teele.
34:7 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Kas peaksime teile näitama meest, kes informeerib teid, et kui te olete hajutatud kõigi hajutamistega, saate te olema uues loomingus?”
34:8 “Ta on leiutanud vale Jumala kohta. Kas ta on kurjast vaimust vaevatud?”
Tõde on: need, kes ei usu Pärastellu, on karistuses ning äärmuslikus eksituses.
34:9 Kas nad ei ole kaalutlenud, mis on nende käte vahel ja mis on neile järgnemas taevas ning maal?
Kui Me soovime, Me võime põhjustada maa nad alla neelama või põhjustada taeva tükikesi nende peale kukkuma.
Selles on tunnustäht igale pattukahetsevale sulasele.

34:10 Ja Me andsime Taavetile heldekäelisuse Meilt.
“Oo, teie, mäed! Tulge tagasi iga õhtu koos sellega, nagu teevad ka linnud!”
Ja Me pehmendasime talle raua.
34:11 Tee täiuslikke häid töid ning määra nende jätkuvus.
Ja tehke õiglast tööd.
Ma näen, mida te teete.

34:12 Ja Saalomonile tuule: selle hommikune suund kuu ning selle õhtune suund kuu.
Ja Me panime talle voolama allika, kust tuleb tõrva.
Ja džinnide hulgast oli neid, kes töötasid nagu ta soovis, läbi tema Isanda loa. Ja kes nende hulgast Meie korraldusest kõrvale kaldub, tema paneme Me maitsma põrgutule karistust.
34:13 Nad tegid tema jaoks, mida ta ihaldas:
pühakodasid/kinniseid alasid,
ja ausambaid,
ja sügavaid veekogusid kui basseine,
ja anumaid, mis kindlalt kinnitatud.
“Töötage tänus, Taaveti perekond!”
Ja vähesed on tänulikud Minu sulaste hulgas.
34:14 Ja kui Me talle surma määrasime, ei informeerinud neid tema surmast mitte miski muu, kui uss, kes tema keppi sõi. Ja kui ta maha langes, sai džinnidele selgeks, et oleksid nad vaid teadnud nähtamatut, nad poleks jäänud jokutama alandavasse karistusse.

34:15 Seal oli Sheba jaoks tunnustäht nende elukohas. Kaks aeda: paremal ning vasakul: “Sööge oma Isanda andidest ning olge Talle tänulikud.”
Hea maa ning andestav Isand.
34:16 Seejärel nad pöörasid ära, seega Me saatsime nende peale veeuputuse tammidest ja andsime neile nende kahe aia asemele kaks aeda, mis kandsid kibedaid vilju, okkalisi taimi ning kehva viljasaaki.
34:17 Seega Me autasustasime neid, sest nad eitasid.
Ja kas Me karistame kedagi peale lipitsejate?
34:18 Ja Me tegime nende ning linnade vahele, mida Me õnnistanud olime, linnad, mida oli kerge näha ning määrasime teekonna nende vahel: “Reisige nende vahel läbi öö ning päeva turvalisuses”.
34:19 Aga nad ütlesid: “Pikaks on meie Isand teinud vahemaa meie teekonna etappide vahel” ja nad eksitasid enda hinged. Seejärel Me tegime neist jutustused ning hajutasime nad kõigi hajutamistega.
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.

34:20 Ja Saatanal oli olnud õigus oma oletuses nende kohta: nad järgisid teda, välja arvatud grupp usklikke.
34:21 Ja tal polnud nende vastu mitte ühtegi volitust, välja arvatud, et Me võiksime eristada tema, kes usub Pärastellu temast, kes selles kõhklev on.
Ja sinu Isand on Järelvaataja üle kõikide asjade.
34:22 Ütle: “Hüüate neid, keda te Jumala kõrval väidate?
Nad ei oma isegi aatomi raskust taevastes ega maal.
Ja neil pole nendes mitte mingisugust partnerlust.
Ja Tal pole nende hulgast ühtegi abilist”.
34:23 “Ja ükski eestkoste ei ole Temaga abiks, välja arvatud temalt, kellele Ta loa annab.”
Kui hirm nende südametelt tõstetud on, saavad nad ütlema: “Mida teie Isand ütles?”
Nad saavad ütlema: “Tõde!”
Ja Ta on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
34:24 Ütle: “Kes varustab teid taevastest ning maalt?”
Ütle: “Jumal! Ja embkumb kas meid või teid on juhatatud või selgesse eksitusse viidud”.
34:25 Ütle: “Teilt ei hakata küsima selle kohta, mida meie teinud oleme ega küsita meie käest, mida teie teete”.
34:26 Ütle: “Meie Isand toob meid kõiki kokku, seejärel otsustab Ta meie vahel tões. Ja Ta on Teadlik Õigusemõistja/Otsustaja”.
34:27 Ütle: “Näidake mulle neid, keda te olete Temaga kokku pannud, kui partnereid. Ei, tõepoolest!
Tõde on: Ta on Jumal, Võimas, Elutark”.

34:28 Ja Me saatsime su üksnes rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana kogu inimkonnale, aga enamus inimesi ei tea seda.
34:29 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus, kui oled tõetruu?”
34:30 Ütle: “Teil on lubadus päevast, mida te ei saa tunni võrra viivitada. Ega saa te lähemale tuua”.
34:31 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Me ei usu ei sellesse Koraani ega sellesse, mis on selle käte vahel”.
Aga kui sa võiksid näha, kui patustajad on toodud oma Isanda ette,
üksteisele sõnu tagasi saatmas.
Need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid uhked: “Kui teid poleks olnud, me oleksime uskunud!”
34:32 Need, kes olid uhked, saavad ütlema neile, kes olid põlatud: “Kas meie pöörasime teid ära juhatuselt pärast seda, kui see teile tuli? Tõde on: teie olite kurjategijad”.
34:33 Ja need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid uhked:
“Tõde on: see oli teie skeemitamine ööl ning päeval, kui te käskisite meil eitada Jumalat ning Temale võrdseid teha”.
Ja nad saavad sosistama kahetsuses, kui nad karistust näevad – ja Me paneme ahelad nende kaelte ümber, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid. Kas neid ei autasustata vaid selle eest, mida nad tegid?

34:34 Ja Me ei saada hoiatajat mitte ühtegi linna muidu, kui et nende ülikülluslikud ütlevad: “Me oleme selle salgajad, millega teid saadetud on”.
34:35 Ja nad ütlevad: “Meil on rohkem rikkust ning rohkem lapsi”,
ja: “Meid ei karistata”.
34:36 Ütle: “Minu Isand laiendab ning kitsendab varustamist, kellele Ta soovib”.
Aga enamus inimesi ei tea.
34:37 Ja teie rikkus ega teie lapsed ei too teid Meile lähemale.
Ainult need, kes iganes usuvad ning töötavad õigluses: nendele on topelt autasu selle eest, mida nad tegid. Ja nad saavad elunema kõrgetes elupaikades turvalisuses.
34:38 Mis puutub nendesse, kes pingutavad, et Meie tunnustähti õõnestada: nemad saavad olema kokku kutsutud karistamisele.
34:39 Ütle: “Minu Isand laiendab varustamist, kellele Ta soovib oma sulastest ning Ta kitsendab talle.
Ja mida te olete kulutanud millestki, Tema asendab selle.
Ja Tema on parim varustajatest”.
34:40 Ja päeval, mil Ta nad kõik kokku kogub, ütleb Ta inglitele: “Kas need teenisid teid?”
34:41 Nad saavad ütlema: “Ülistus olgu Sulle! Sina oled meie liitlane, mitte nemad.”
Tõde on: nad teenisid džinne. Enamus neist on usklikud neile.
34:42 Ja sel päeval pole teist üksteisele ei kasu ega kahju.
Ja Me saame ütlema nendele, kes valet tegid: “Maitske tule karistust, mida te keeldusite tunnistamast!”
34:43 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse, ütlevad nad: “See on vaid mees, kes tahab teid ära pöörata sellelt, mida teie isad teenisid”.
Ja nad ütlevad: “See on vaid väljamõeldud vale”.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ütlevad tõe kohta, kui see nendeni jõuab: “See on vaid ilmselge maagia!”
34:44 Ja Me polnud andnud neile mitte ühtegi määrust, mida uurida ega olnud Me enne sind neile mitte ühtegi hoiatajat saatnud.
34:45 Ja need, kes enne neid, olid samuti eitanud.
Ja nad ei saavutanud ühte kümnendikkugi sellest, mida Me neile andnud olime, aga nad salgasid Minu sõnumitoojaid.
Ja kuidas oli Minu salgamine?
34:46 Ütle: “Ma vaid manitsen teid ühele asjale: et te tõuseksite Jumalale kahekaupa ning individuaalselt, seejärel peegeldage”.
Teie kaaslases pole hullumeelsust, ta on teile vaid hoiataja karmi karistuse eel.
34:47 Ütle: “Mida ma võinuksin teilt küsida autasuna: olgu see teie.
Minu autasu on vaid Jumala peal. Ja Tema on tunnistaja üle kõikide asjade”.
34:48 Ütle: “Minu Isand – nähtamatu Teadja – heidab tõe”.
34:49 Ütle: “Tõde on tulnud. Ja tühisus ei algata ning see ei korda”.
34:50 Ütle: “Kui ma lähen eksiteele: ma vaid eksin oma enda hinge vastu. Ja kui ma olen õigesti juhatatud: see on selle tõttu, millega minu Isand mind inspireerinud on. Ta on Kuulja, Lähedal.”
34:51 Ja kui sa vaid võiksid näha, kui nad hirmunud on: ilma ühegi põgenemiseta. Ja nad saavad olema võetud kohast, mis on lähedal!
34:52 Ja nad saavad ütlema: “Me usume sellesse!”
Aga kuidas saab seal olema neile saavutamist kauges kohas,
34:53 kui nad seda varem eitasid?
Ja nad heidavad nähtamatu kohta kaugest kohast.
34:54 Ja barjäär saab olema seatud nende ning selle vahele, mida nad ihaldavad, nagu oli tehtud nende analoogidega varem.
Nad olid skeptilises kahtluses.