33

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
33:1 Oo, prohvet!
Ole kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
ja ära kuuletu neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
ega kõhklejatele.
Jumal on Teadlik, Elutark.
33:2 Ja järgi seda, mida sulle on inspireeritud sinu Isandalt.
(Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida te teete.)
33:3 Ja pane enda usaldus Jumalasse.
Ja Jumal on piisav kaitsjana.
33:4 Jumal ei ole teinud inimesele kahte südant tema sisse.
Ja Ta ei ole teinud teie naisi, kellest te võõrdute, teie emadeks.
Ja Ta ei ole teinud teie adopteeritud poegi teie poegadeks.
See on ütlus teie suudel,
aga Jumal räägib tõde.
Ja Tema juhatab teele.
33:5 Nimetage neid nende isade järgi,
see on Jumala silmis rohkem õiglane.
Aga kui te ei tea nende isasid,
siis nad on teie vennad süsteemis ning teie liitlased.
Ja te ei tee valesti, milles te selle suhtes eksite,
aga te olete vastutavad selles, mida teie südamed kavatsevad.
Ja Jumal on Andestav, Armulik.
33:6 Prohvet on usklikele lähemal kui nende enda hinged,
ja tema naised on nagu emad neile.
Ja sugulased on lähemal üksteisele Jumala seaduses,
kui on usklikud ning maapakku minejad,
välja arvatud, et te teete oma liitlastele seda, mis on sobilik.
See on seadusesse kirjutatud.
33:7 Ja siis kui Me prohvetitelt nende kokkuleppe võtsime,
ja sinult,
ja Noalt, Abrahamilt, Mooseselt ning Jeesuselt, Maarja pojalt –
ja Me võtsime neilt karmi kokkuleppe:
33:8 Et Ta võiks küsida ausatelt nende aususe kohta.
Ja Ta on ette valmistanud valusa karistuse neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
33:9 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Meenutage Jumala armu teie suunas.
Kui seal tulid teid juurde väed,
siis Me saatsime nende peale tuule ning väed, mida teie ei näinud
(Ja Jumal on teie tegemiste Nägija).
33:10 Siis, kui nad tulid teie juurde teie pealt ning teie alt,
ja siis, kui teie silmad ekslema läksid ning südamed kurkudesse jõudsid,
ja te Jumala kohta mõtteid mõtlesite.
33:11 See oli siis, mil usklikke testiti,
ja karmi raputamisega raputati.
33:12 Ja kui kõhklejad ning need, kelle südametes oli haigus, ütlesid:
“Jumal ning Tema sõnumitooja lubasid meile vaid pettust!”
33:13 Ja kui grupp neist ütles: “Oo, Yathribi inimesed!
Seal pole teie jaoks kohta, nii et minge tagasi”.
Ja mõned neist otsisid prohveti luba, üteldes:
“Meie majapidamised on kaitseta”,
siis, kui need polnud kaitseta.
Nad vaid tahtsid põgeneda.
33:14 Ja kui vaenlane oleks nende vastu külgedelt sisenenud,
ja kui neilt oleks küsitud usu salgamise vahendeid,
nad oleksid usu salanud ning oleksid selles kõhelnud vaid põgusalt.
33:15 Ja nad olid tõotanud Jumalale varem,
et nad ei pööra ümber ega põgene.
Aga tõotus Jumalale kuulub vastutamisele.
33:16 Ütle: “Põgenemine ei tule teile kasuks,
kui põgenete surma või tapetud saamise eest.
Ja siis teile ei antaks naudingut, välja arvatud väga vähe”.
33:17 Ütle: “Kes on tema, kes saab teid kaitsta Jumala eest,
kui Tema teid kahjustada kavatseks,
või teid õnnistada kavatseks?”
Ja nad ei saa leidma endile peale Jumala mitte ühtegi liitlast ega abilist.
33:18 Jumal teab neid teie hulgas, kes kahjustamist põhjustavad,
ja neid, kes oma vendadele ütlevad: “Tulge siia meie juurde!”
Ja nad ei tule lahingusse, välja arvatud väga vähe,
33:19 Kadestades sind.
Siis kui hirm tuleb, näed sa neid sinu poole vaatamas,
nende silmad pöörlemas nagu ühel, kes varjutatud surma poolt.
Ja kui hirm lahkub, rebivad nad su lõhki oma teravate keeltega,
kadestades palju.
Sellised ei ole uskunud.
Nii et Jumal teeb tühiseks nende saavutused.
Ja see on Jumala jaoks lihtne.
33:20 Nad mõtlevad, et osapooled pole lahkunud.
Ja kui osapooled tulevad, siis saavad nad soovima,
et nad oleks kõrbes nomaadide hulgas sulle uudiseid otsimas.
Ja kui nad oleks teie hulgas, võitleksid nad vaid väga vähe.
33:21 Teil on Jumala sõnumitoojas hea eeskuju –
temale, kes Jumalat ning Viimset Päeva ootab,
ja Jumalat palju meenutab.
33:22 Ja kui usklikud osapooli nägid, ütlesid nad:
“See on see, mida Jumal ning Tema sõnumitooja meile lubasid,
ja Jumal ning Tema sõnumitooja olid tõetruud”.
Ja see vaid kinnitas neid nende usus ning alistumises.
33:23 Usklike hulgas on mehed,
kes on tõesed selles, mida nad Jumalale tõotasid.
Nende hulgas on tema, kes on täitnud oma vanded,
ja nende hulgas on tema, kes on seda ootamas,
ja nad ei ole üldse muutunud.
33:24 Et Jumal võiks autasustada tõetruusid nende tõetruuduse eest,
ja karistada kõhklejaid, kui Ta peaks soovima,
või pehmeneda nende suhtes.
Jumal on Andestav, Armulik.
33:25 Ja Jumal tõukas eemale need,
kes enda raevus hoiatuse suhtes ükskõiksed olid
(nad ei ole saavutanud head),
ja Jumalast piisas usklikele lahingus.
Ja Jumal on Tugev, Võimas.
33:26 Ja Ta tõi alla nende turvalistelt positsioonidelt need,
kes neid seadusetundjate hulgast aitasid,
ja heitis hirmu nende südametesse.
Mõned te tapsite ning mõned te võtsite vangistusse.
33:27 Ja Ta lasi teil nende maad pärida,
ja nende majad,
ja nende vara,
ja maad, mida te tallanudki polnud.
Ja Jumal on võimas üle kõikide asjade.
33:28 Oo, prohvet!
Ütle oma naistele:
“Kui te ihaldate selle maailma elu ning selle kaunistusi,
siis tulge, ma annan teile tagavara,
ja vabastan teid rahumeelse vabastamisega”.
33:29 “Aga kui te ihaldate Jumalat ning Tema sõnumitoojat,
ja Pärastelu eluaset,
siis Jumal on heategijatele teie hulgast hiiglasliku autasu ette valmistanud.”
33:30 Oo, prohveti naised!
Kes iganes teie seast paneb toime ilmse seksuaalse ebamoraalsuse, siis karistus temale on kahekordistatud.
Ja see on lihtne Jumalale.
33:31 Ja kes iganes teie seast on Jumalale ning Tema sõnumitoojale pühendunult kohusetruu,
ja teeb õiglaseid töid,
siis temale Me anname tema autasu kahekordselt,
ja Me oleme talle ette valmistanud helde varustamise.
33:32 Oo, prohveti naised!
Teie pole nagu kõik teised naiste hulgast.
Kui te olete kaalutletud kartuses,
siis ärge olge õrnad oma kõnes,
et tema, kelle südames on haigus, ei hakkaks lootma,
aga rääkige sobivaid sõnu.
33:33 Ja püsige oma majapidamistes,
ja ärge demonstreerige ennast, nagu endistel ignorantsuse päevadel,
ja täitke kohustusi,
ja andke puhastumiseks,
ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale.
Jumal vaid soovib teie pealt kõik plekid eemaldada
– oo, majapidamise inimesed –
ja puhastada teid täielikult.
33:34 Ja meenutage, mida teie majapidamistes
on retsiteeritud Jumala tunnustähtedest ning elutarkusest.
Jumal on Vaevu Hoomatav, Ekspert.
33:35 Alistunud mehed ning alistunud naised,
ja usklikud mehed ning usklikud naised,
ja pühendunult kohusetruud mehed
ning pühendunult kohusetruud naised,
ja tõetruud mehed ning tõetruud naised,
ja kannatlikud mehed ning kannatlikud naised,
ja vagad mehed ning vagad naised,
ja mehed, kes annavad armuande
ning naised, kes annavad armuande,
ja mehed, kes paastuvad ning naised, kes paastuvad,
ja mehed, kes on oma vooruslikkuse hoidjad
ning naised, kes on hoidjad,
ja mehed, kes meenutavad Jumalat palju
ning naised, kes meenutavad:
Jumal on neile ette valmistanud andestuse ning hiiglasliku autasu.
33:36 Ja see ei ole usklikule mehele ega usklikule naisele,
et kui Jumal ning Tema sõnumitooja on otsustanud mõne korralduse,
et seal oleks neile paremat nende korraldusest.
Ja kes iganes, ei kuuletu Jumalale ning Tema sõnumitoojale,
on läinud eksiteele ilmse eksimusega.
33:37 Ja kui sa ütlesid temale,
kelle peal oli Jumala soosing ning sinu soosing:
“Hoia enda naine endale ning ole kaalutletud kartuses Jumala suhtes”,
ja sa peitsid enda sees seda, mida Jumal avaldas.
Ja sa kartsid inimesi,
samas kui Jumal on rohkem sinu kartuse vääriline.
Nii et siis, kui Zayd oli lõpetanud igasuguse vajaduse tema järele,
andsime Me ta sinule abiellumiseks,
et kehtestada, et pole süüd usklike peal,
et abielluda enda adopteeritud poegade naistega,
kui nad on lõpetanud igasuguse vajaduse nende järele.
Ja Jumala korraldus viiakse alati ellu.
33:38 Prohveti peal pole süüd,
seoses sellega, mida Jumal tema jaoks määranud on.
Jumala süsteem nende hulgas, kes tulid ning läksid varem
(ja Jumala korraldus on ettemääratud saatus),
33:39 Nende, kes edastasid Jumala sõnumeid ning kartsid Teda,
ja ei kartnud kedagi muud peale Jumala.
Ja piisav oli Jumal kui Arvepidaja.
33:40 Muhamed ei ole isa ühelegi teie meestest,
aga Jumala sõnumitooja ning prohvetite pitser.
Ja Jumal on teadev kõikidest asjadest.
33:41 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Meenutage Jumalat rohke meenutamisega.
33:42 Ja andke Talle au hommikul ning õhtul.
33:43 Tema see on, kes täidab oma kohustused, mis teile kohased,
nagu teevad ka Tema inglid,
et Ta võiks tuua teid esile pimedusest valgusesse.
Ja Ta on Armulik usklikele.
33:44 Nende tervitus päeval, mil nad Temaga kohtuvad, on: “Rahu!”,
ja Ta on neile ette valmistanud suursuguse autasu.
33:45 Oo, prohvet!
Me oleme saatnud su kui tunnistaja,
kui rõõmusõnumite tooja,
kui hoiataja,
33:46 Kui Jumala juurde hüüdja, läbi Tema loa,
ja kui valgustava tõrviku.
33:47 Ja anna rõõmusõnumeid usklikele,
et neile on suurepärane küllus Jumalalt.
33:48 Ja ära kuuletu nendele, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
ega kõhklejatele,
ja eira nendepoolseid kahjustamisi,
ja pane enda usaldus Jumalasse.
Ja Jumal on kaitsjana piisav.
33:49 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui te abiellute usklike naistega,
ja lahutate neist enne, kui olete neid puudutanud:
seal pole teile numbrit, mida peaksite loendama nendega seoses.
Aga andke neile eraldis,
ja vabastage nad rahumeelse vabastamisega.
33:50 Oo, prohvet!
Me oleme teinud seaduslikuks sulle
sinu naised, kellele sa oled andnud nende autasud,
ja need, keda sinu parem käsi omab sellest, millega Jumal sind rikastanud on;
ja tütred sinu isapoolsetest onudest,
ja tütred sinu isapoolsetest tädidest,
ja tütred sinu emapoolsetest onudest,
ja tütred sinu emapoolsetest tädidest,
kes läksid maapakku koos sinuga.
ja usklik naine,
kui ta annab ennast prohvetile,
kui prohvet temaga abielluda ihaldab.
Eksklusiivselt sinule ning mitte usklikele.
(Me teame, mida me neile ette kirjutasime seoses nende naistega,
ja nendega, keda nende paremad käed omavad.)
Et sa oleksid vaba kannatustest.
Ja Jumal on Andestav, Armulik.
33:51 Aseta kõrvale, keda sa nendest soovid.
Ja anna peavarju, kellele sa soovid,
ja keda sa ihaldad nendest, keda sa oled kõrvale asetanud.
Ja sa ei tee valesti.
See kaldub nende silmade naudinguks,
ja et nad ei kurvastaks,
ja et nad oleksid rahul sellega, mida sa neile annad.
Ja Jumal teab, mis on teie südametes.
Ja Jumal on Andestav, Pikameelne.
33:52 Sulle ei ole seaduslikud naised peale selle.
Ega see, et sa vahetad neid mõne abikaasa vastu,
isegi kui nende ilu sulle muljet avaldab,
välja arvatud, mida sinu parem käsi omab.
Ja Jumal on vaatamas üle kõikide asjade.
33:53 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge sisenege prohveti majapidamistesse einele,
ilma ootamata selle aega,
välja arvatud, kui teile on selleks luba antud.
Aga kui teid kutsutakse, sisenege.
Ja kui te olete söönud, minge laiali.
Ja ärge otsige familiaarsust läbi jutustuste rääkimise.
See tüütab prohvetit,
ja ta on teie suhtes häbelik.
Aga Jumal ei häbene tõde.
Ja kui te küsite tema naistelt mõnda objekti,
küsige neilt seda barjääri tagant.
See on puhtam teie südametele ning nende südametele.
Ja teile pole ette nähtud, et Jumala sõnumitoojat tüüdata,
ega seda, et peaksite tema naistega pärast teda abielluma, eales.
See oli hiiglaslik Jumala silmis.
33:54 Kui te avaldate midagi, või hoiate seda salajas –
Jumal on teadvel kõikidest asjadest.
33:55 Tema naised ei tee valesti seoses nende isadega,
või nende poegadega,
või nende vendadega,
või nende vendade poegadega,
või nende õdede poegadega,
või nende naistega,
või mida nende paremad käed omavad,
kui nad on kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
33:56 Jumal ning Tema inglid täidavad kohustust,
mis kohased prohvetile.
Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Täitke kohustus, mis temale kohane,
ja tervitage teretusega.
33:57 Need, kes Jumalat ning Tema sõnumitoojat kahjustavad –
Jumal on nad neednud selles maailmas ning Pärastelus;
ja on ette valmistanud neile häbiväärse karistuse.
33:58 Ja need, kes usklikke mehi ning usklikke naisi kahjustavad sellega, mida nad ei ole välja teeninud,
nad kannavad valesüüdistust ning ilmselget valskust.
33:59 Oo, prohvet!
Ütle oma abikaasadele,
ja oma tütardele,
ja usklike naistele,
et pikendada endi peal mõned endi rõivastest.
See saab soodustama nende ära tundmist ning mitte kahjustamist.
Ja Jumal on Andestav, Armulik
33:60 Kui kõhklejad ei lakka,
ja need, kelle südametes on haigus,
ja valede levitajad linnas,
siis Me tõukame sind tagant nende vastu,
seejärel ei saa nad olema sinu naabrid selles,
välja arvatud väga vähe.
33:61 Ühed, kes neetud,
kus iganes nad kaotavad ülemvõimu –
tapetud läbi tapmise.
33:62 Jumala süsteem nende hulgas, kes tulid ning läksid varem,
ja sa ei saa leidma Jumala süsteemile mitte mingit asendust.
33:63 Inimesed küsivad sinult tunni kohta.
Ütle: “Teadmine sellest on vaid koos Jumalaga.
Ja mis saaks panna sind teadma,
et tund võib olla lähedal!”
33:64 Jumal on neednud need,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
ja on neile ette valmistanud põrgutule.
33:65 Nad elunevad selles igavesti.
Nad ei saa leidma ühtegi liitlast, ega abilist.
33:66 Päev, mil nende näod on pööratud tule poole.
Nad saavad ütlema: “Oleks, et me oleksime kuuletunud Jumalale,
ja kuuletunud sõnumitoojale”.
33:67 Ja nad saavad ütlema:
“Meie Isand, me kuuletusime oma liidritele ning õpetlastele,
aga nad juhtisid meid õigelt teelt ära eksitusse”.
33:68 “Meie Isand, anna neile kahekordne karistus,
ja nea nad võimsa needusega.”
33:69 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge olge nagu need, kes Moosest kahjustasid.
Jumal puhastas ta sellest, mida nad ütlesid,
ja ta on austatud Jumala silmis.
33:70 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
ja rääkige asjakohaseid sõnu.
33:71 Ta saab tegema õigeks teie tööd teile,
ja andestab teile teie üleastumised.
Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale:
ta on saavutanud hiiglasliku saavutuse.
33:72 Me esitlesime usaldust taevastele, maale ning mägedele,
aga nad keeldusid seda kandmast,
ja olid kartlikud selle suhtes.
Aga inimolend aktsepteeris selle
(ta on ebaõiglane, ignorantne),
33:73 Et Jumal võiks karistada kõhklejaid mehi ning kõhklejaid naisi,
ja ebajumalakummardajatest mehi
ning ebajumalakummardajatest naisi.
Aga Jumal pöörab usklike meeste ning usklike naiste poole.
Ja Jumal on Andestav, Armulik.