32

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
32:1 ALM.
32:2 Pühaliku lepingu järkjärguline alla saatmine, pole kahtlust selles, Kogu Inimkonna Isandalt.
32:3 Või kas nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud”?
Tõde on: see on tõde sinu Isandalt, et sa hoiataksid inimesi, kellele mitte ühtegi hoiatajat enne sind pole tulnud, et nad võiksid olla õigesti juhatatud.
32:4 Jumal on Tema, kes lõi taevad ning maa ja kõik, mis nende vahel kuue päevaga, seejärel võttis oma koha troonil. Teil pole Tema kõrval mitte ühtegi liitlast ega vahemeest. Kas te siis ei võtaks kuulda!
32:5 Ta suunab olukorra taevast maa peale. Seejärel see tõuseb Tema juurde päeval, mis võrdne tuhandega aastatest, mida te loendate.
32:6 Selline on nähtamatu ning nähtava teadja, Võimas, Kõige Halastavam,
32:7 kes tegi heaks kõik asjad, mis Ta lõi.
Ja algatas inimolendi loomise savist,
32:8 seejärel tegi tema seemne põlatud vedelikust,
32:9 seejärel kujundas teda ning hingas temasse enda Vaimust ja tegi teile kuulmise, silmanägemise ning südamed. Vähe olete te tänulikud!
32:10 Ja nad ütlevad: “Siis kui oleme kadunud maa sisse, kas saame seejärel olema uues loomingus?”
Tõde on: nad on oma Isandaga kohtumise eitajad.
32:11 Ütle: “Teid võtab surmaingel, kes teile määratud, seejärel tuuakse teid tagasi teie Isanda juurde”.
32:12 Ja juhul kui sa näeksid siis kui kurjategijad oma päid enda Isanda ees kummardavad: “Meie Isand, me oleme näinud ning kuulnud, nii et saada meid tagasi, me hakkame töötama õigluses. Me oleme need, kes veendunud!”
32:13 Ja oleks Me soovinud, Me oleksime andnud igale hingele tema juhatuse, aga sõna Minult on siduv: Ma täidan põrgu džinnide ning inimkonnaga kahasse.
32:14 Nii et maitske!
Kuna te unustasite selle enda päeva kohtumise, unustame Meie teid.
Ja maitske igaviku karistust selle eest, mida tegite!
32:15 Vaid need usuvad Meie tunnustähtedesse, kes – siis kui neid neile meenutatakse – langevad maha alistunult. Ja nad ülistavad oma Isanda kiituseks. Ja nad ei ole ülbed.
32:16 Nende küljed jätavad maha oma voodid, et hüüda oma Isandat hirmus ning lootuses. Ja sellest, mida Me neile võimaldanud oleme, nad kulutavad.
32:17 Ja mitte ükski hing ei tea, mis on nende jaoks peidus rõõmuks silmadele, autasuna selle eest, mida nad tegid.
32:18 On siis tema, kes on usklik, nagu tema, kes on hoolimatult reetlik? Nad ei ole sarnased!
32:19 Mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on aiad eluasemetena. Tervituskingitus selle eest, mida nad tegid.
32:20 Ja mis puutub nendesse, kes hoolimatult reetlikud: nende eluase on tuli. Millal iganes nad ihaldavad sellest välja tulla: nad tuuakse sellesse tagasi. Ja neile üteldakse: “Maitske tule karistust, mida te keeldusite tunnistamast!”
32:21 Ja Me paneme nad maitsma maist karistust enne suuremat – et nad võiksid naaseda.
32:22 Ja kes on ebaõiglasem kui tema, kellele meenutatakse tema Isanda tunnustähti, seejärel ta pöörab neist ära?
Me nõuame kurjategijailt karistuse sisse.
32:23 Ja Me andsime Moosesele seaduse, nii et ära ole kahtluses Temaga kohtumisest. Ja Me tegime selle juhatuseks Iisraeli Lastele.
32:24 Ja Me tegime nende hulka liidrid, juhatamas läbi Meie korralduse – siis kui nad kannatlikud olid ning Meie tunnustähtedest veendumuses olid.
32:25 Sinu Isand, Ta otsustab nende vahel Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles nad lahknesid.
32:26 Kas see ei juhata neid, kui palju põlvkondi, kelle eluasemete vahel nad jalutavad, Me enne neid hävitanud olime?
Selles on tunnustähed.
Kas nad siis ei kuule!
32:27 Kas nad ei ole kaalutlenud, kuidas Me juhime vee viljatule maale ning toome esile seeläbi viljasaagi, millest nende kariloomad ning nemad ise söövad?
Kas nad siis ei näe!
32:28 Ja nad ütlevad: “Millal on see otsus, juhul kui peaksid olema tõetruu?”
32:29 Ütle: “Otsuse Päeval”.
Nende usk, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ei tule neile kasuks ega anta neile armuaega.
32:30 Nii et pööra neist ära ning oota. Nemad on ootamas.