32

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
32:1 ALM.
32:2 Järk-järguline seaduse alla saatmine, mille suhtes pole kahtlust, on Kogu Inimkonna Isandalt.
32:3 Kas nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud”?
Tõde on: see on tõde sinu Isandalt, et sa hoiataksid inimesi, kellele hoiatajat enne sind pole tulnud, et nad võiksid olla õigesti juhatatud.
32:4 Jumal on Tema, kes lõi taevad ning maa ja kõik, mis nende vahel, kuue päevaga, seejärel võttis oma koha Troonil.
Teil pole Tema kõrval mitte ühtegi liitlast ega vahemeest.
Kas te siis ei võtaks kuulda!
32:5 Ta suunab olukorra taevast maa peale. Seejärel see tõuseb Tema juurde päeval, mis on võrdne tuhandega aastatest, mida te loendate.
32:6 Selline on nähtamatu ning nähtava teadja, Võimas, Kõige Halastavam,
32:7 kes tegi heaks kõik asjad, mida Ta lõi.
Ja algatas inimolendi loomise savist,
32:8 seejärel tegi tema seemne põlatud vedelikust,
32:9 seejärel kujundas teda ning puhus temasse enda Vaimust.
Ja tegi teile kuulmise, silmanägemise ning südamed.
Vähe olete te tänulikud!
32:10 Ja nad ütlevad: “Siis kui oleme maha maetud, kas saame olema seejärel uues loomingus?”
Tõde on: nad on eitajad oma Isandaga kohtumisele.
32:11 Ütle: “Teid võtab surmaingel, kes teile määratud on, seejärel tuuakse teid tagasi teie Isanda juurde”.
32:12 Ja kui sa vaid võiksid näha, kui kurjategijad oma päid oma Isanda ette kummardavad: “Meie Isand, me oleme nüüd näinud ning kuulnud, nii et saada meid tagasi ja me hakkame töötama õigluses. Me oleme need, kes on veendunud!”
32:13 Ja oleks Me tahtnud, Me oleksime andnud igale hingele tema juhatuse, aga sõna Minult on siduv: Ma saan täitma Põrgu džinnide ning inimkonnaga kahasse.
32:14 Nii et maitske! Kuna te unustasite selle enda päeva kohtumise, siis unustame Meie teid.
Ja maitske igaviku karistust selle eest, mida te tegite!
32:15 Vaid need usuvad Meie tunnustähtedesse, kes, kui neid neile meenutatakse, langevad maha alistunult. Ja nad ülistavad oma Isanda kiituseks. Ja nad ei ole ülbed.
32:16 Nende küljed jätavad meeleldi maha oma voodid, et hüüda oma Isandat hirmus ning lootuses.
Ja sellest, mida Me neile võimaldanud oleme, nad kulutavad.
32:17 Ja mitte ükski hing ei tea, mis on nende jaoks peidus rõõmuks silmadele, autasuna selle eest, mida nad tegid.
32:18 Kas on siis tema, kes on usklik, nagu tema, kes on hoolimatult reetlik? Nad ei ole sarnased!
32:19 Mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: nendele on aiad eluasemetena. Tervituskingitus selle eest, mida nad tegid.
32:20 Ja mis puutub nendesse, kes hoolimatult reetlikud: nende eluase on tuli. Millal iganes nad ihaldavad sellest välja tulla: nad tuuakse sellesse tagasi. Ja neile üteldakse: “Maitske tule karistust, mida te keeldusite tunnistamast!”
32:21 Ja Me paneme nad maitsma maist karistust enne suuremat, et nad võiksid naaseda.
32:22 Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kellele meenutatakse tema Isanda tunnustähti, seejärel pöörab ära nendest?
Me saame kurjategijatelt karistuse sisse nõudma.
32:23 Ja Me andsime Moosesele seaduse, nii et ära ole kahtluses Temaga kohtumisest. Ja Me tegime selle juhatuseks Iisraeli Lastele.
32:24 Ja Me tegime nende hulka liidrid, juhatamas läbi Meie korralduse – siis kui nad kannatlikud olid ning Meie tunnustähtedest veendumuses olid.
32:25 Sinu Isand, Tema otsustab nende vahel Ülestõusmispäeval
selle suhtes, milles nad eristusid.
32:26 Kas see ei juhata neid, kui palju põlvkondi, kelle eluasemete vahel nad jalutavad, Me enne neid hävitanud olime?
Selles on tunnustähed.
Kas nad siis ei hakka kuulma!
32:27 Kas nad pole kaalutlenud, kuidas Me juhime vee viljatule maale ning toome esile seeläbi viljasaagi, millest nende kariloomad ning nemad ise söövad?
Kas nad siis ei hakka nägema!
32:28 Ja nad ütlevad: “Millal on see otsus, kui oled tõetruu?”
32:29 Ütle: “Otsuse Päeval.
Nende usk, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ei tule neile kasuks ega anta neile armuaega”.
32:30 Nii et pööra neist ära ning oota, ka nemad on ootamas.