31

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
31:1 ALM.
31:2 Need on tunnustähed elutargast seadusest.
31:3 Kui juhatus ja õnnistus heategijatele.
31:4 Nendele, kes täidavad kohustusi,
ja annavad puhastumiseks,
ja kes Pärastelu suhtes kindlad on.
31:5 Nemad on juhatusel oma Isandalt,
ja nemad on need edukad.
31:6 Ja inimeste hulgas on tema,
kes soetab eksitava jutustuse,
et ta võiks eemale juhtida Jumala teelt ilma teadmisteta,
ja selle naeruväärseks teha.
Sellistel saab olema alandav karistus.
31:7 Ja kui Meie tunnustähti talle ette loetakse,
pöörab ta ülbelt ära, nagu ta poleks neid kuulnud,
nagu seal oleks kurtus tema kõrvades.
Nii et teavita teda valusast karistusest.
31:8 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
neil saavad olema õndsuse aiad.
31:9 Nad elunevad nendes igavesti.
Jumala lubadus on tõde.
Ja Ta on Suursugune, Elutark.
31:10 Ta lõi taevad ilma sammasteta, mida te näha võiksite.
Ja Ta heitis maa peale vankumatud mäed,
nii et see ei kukerpallitaks koos teiega,
ja Ta saatis selle peale laiali kõiksugused elukad.
Ja Me saatsime alla vee taevast,
ja Me põhjustasime seal kõiksuguste suursuguste taimede kasvu.
31:11 See on Jumala looming,
siis näidake Mulle, mida need, kes Tema kõrval, loonud on? Tõepoolest, üleastujad on ilmses eksituses.
31:12 Ja Me andsime Luqmanile elutarkuse:
“Ole tänulik Jumalale,
ja kes iganes on tänulik,
ta on vaid tänulik enda hinge hüvanguks.
Ja kes iganes salgab, siis Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne”.
31:13 Ja kui Luqman rääkis oma pojaga, olles talle nõu andmas:
“Oo, mu kallis poeg,
ära omista partnerlust Jumalale,
sest partnerite omistamine on tohutu ebaõiglus”.
31:14 Ja Me kirjutasime inimolendile ette tema vanematega seoses.
Tema ema kandis teda koos raskustega raskuste peal,
ja tema võõrutamine on kaks aastat.
Ole tänulik Minule ja oma vanematele.
Minu juurde on teekonna lõpp.
31:15 Aga kui nad pingutavad,
et panna sind omistama partnerlust sellele,
mille kohta sul teadmisi pole,
siis ära kuuletu neile.
Aga saada neid selles maailmas vastavalt sellele, mis on sobilik.
Ja järgi tema teed, kes on Minu poole pööranud.
Seejärel on Minu juurde teie kõigi naasemine,
ja Ma saan rääkima teile, mida te tegite.
31:16 “Oo, mu kallis poeg,
kui see on sinepiseemne raskus,
ja olgu see sügaval kivi sees,
või taevastes või maal,
Jumal saab selle esile tooma.
Jumal on Vaevu Hoomatav, Ekspert.”
31:17 “Oo, mu kallis poeg,
täida kohustusi,
ja käsi, mis on sobilik ning keela pahed;
ja ole kannatlik selle suhtes, mis sulle osaks langeb.
See on olukordade kindlaksmääramine.”
31:18 “Ja ära pööra oma põske põlgusega inimeste poole,
ja ära kõnni maa peal iseteadvalt.
Sest Jumal ei armasta enesearmastajaid ning hooplejaid.”
31:19 “Ja ole tagasihoidlik oma kõndimises ning madalda oma hääl. Sest kõige jälestusväärsem kõikidest häältest on eesli hääl.”
31:20 Kas te ei ole kaalutlenud,
kuidas Jumal on määranud teie teenistusse selle,
mis on taevastes ja mis on maal,
ja kastis teid üle oma soosingutega – väliste ning sisemistega?
Ometi on inimeste hulgas tema, kes vaidleb Jumala suhtes,
ilma teadmiste, juhatuse või valgustava määruseta.
31:21 Ja kui neile üteldakse:
“Järgige seda, mida Jumal on alla saatnud”,
ütlevad nad: “Ei, me järgime seda, millelt me leidsime oma isad”.
Isegi siis, kui kurat kutsus nad põrgutule karistusse?
31:22 Ja kes iganes alistab oma palge Jumalale ning on heategija,
on haaranud tugevaimast haardest.
Ja Jumalale on olukordade lõppjäreldus.
31:23 Ja kes iganes eitab,
siis ärgu tema eitamine teid kurvastagu.
Meie juurde on nende naasemine,
ja Me saame neid informeerima sellest, mida nad tegid.
Jumal on täielikult teadvel sellest, mis on rinnus.
31:24 Me anname neile naudingu mõneks ajaks,
seejärel juhime nad karmi karistusse.
31:25 Ja kui sa neilt küsid: “Kes on loonud taevad ning maa?”,
saavad nad ütlema: “Jumal”.
Ütle: “Kiitus kuulub Jumalale!”
Ometi, enamus neist ei tea.
31:26 Jumalale kuulub see, mis on taevastes ja see, mis on maal.
Jumal: Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
31:27 Ja kui kõik puud maa peal oleks tehtud sulepeadeks,
ja ookean koos seitsme ookeaniga, et seda abistada,
siis Jumala sõnad ei lõppeks otsa.
Jumal on Suursugune, Elutark.
31:28 Teie loomine ja teie ülestõusmine on vaid nagu üks hing.
Jumal on Kuulja, Nägija.
31:29 Kas sa pole kaalutlenud,
et Jumal paneb öö sisenema päeva sisse,
ja paneb päeva sisenema öösse;
ja et Ta on teenistusse määranud päikese ning kuu,
kumbki liikumas määratud tähtajani;
ja et Jumal on teadlik sellest, mida te teete?
31:30 See on sellepärast, et Jumal on Tõde,
ja see, mille poole nad Tema kõrval hüüavad, on tühisus,
ja et Jumal on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
31:31 Kas sa pole kaalutlenud,
kuidad laevad merel seilavad, läbi Jumala armu,
et Ta võiks näidata teile mõndasid oma tunnustähtedest?
Selles on tunnustähed igaühele, kes on kannatlik, tänulik.
31:32 Ja kui laine katab neid kui taevalaotus,
nad hüüavad Jumala poole, siirad Temale süsteemis.
Seejärel, kui Ta nad maa peale toimetab,
siis mõned neist on leiged.
Ja Meie tunnustähti salgab vaid iga valelik salgaja.
31:33 Oo, inimkond,
olge kaalutletud kartuses oma Isanda suhtes,
ja kartke Päeva, mil isa ei saa abiks olla oma lapsele,
ega saa laps oma isale milleski abiks olla.
Jumala lubadus on tõde.
Seega, ära lase sellel maisel elul end eksiteele viia;
ja ära lase Petisel end petta Jumala suhtes.
31:34 Jumal.
Koos Temaga on teadmine Tunni suhtes.
Ja Ta saadab alla vihma,
ja teab, mis on üskades.
Ja ükski hing ei tea, mida ta homme saavutada võib,
ega tea ükski hing, millisel maal ta surema saab.
Jumal on Teadja, Teadvel.