31

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
31:1 ALM.
31:2 Need on elutarga seaduse tunnustähed,
31:3 juhatuse ning halastusena heategijatele,
31:4 neile, kes täidavad kohustust, puhastuvad ja Pärastelu suhtes kindlad on:
31:5 sellised on oma Isanda juhatusel. Ja sellised on edukad.
31:6 Ja inimeste hulgas on tema, kes soetab eksitava jutustuse, et ta võiks olla juhitud eemale Jumala teelt ilma teadmisteta ning selle naeruväärseks teha.
Sellistel saab olema alandav karistus.
31:7 Ja kui Meie tunnustähti talle ette loetakse, pöörab ta ülbelt ära, nagu ta poleks neid kuulnud, nagu seal oleks kurtus tema kõrvades. Nii et teavita teda valusast karistusest.
31:8 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: nende jaoks on õndsuse aiad.
31:9 Nad elunevad nendes igavesti. Jumala lubadus on tõde.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
31:10 Ta lõi taevad ilma sammasteta, mida te näha võiksite. Ja Ta heitis maa peale kindlalt püsivad mäed, nii et see ei kõiguks koos teiega. Ja Ta saatis selle peale laiali kõiksugused elukad. Ja Me saatsime alla vee taevast ning põhjustasime seal kasvama kõiksuguseid suursuguseid liike.
31:11 See on Jumala looming.
Seejärel, näidake mulle, mida need, kes peale Tema, loonud on?
Tõde on: patustajad on ilmselges eksituses.

31:12 Ja Me andsime Luqmanile elutarkuse: ole tänulik Jumalale.
Ja kes iganes on tänulik: ta on vaid tänulik enda hinge hüvanguks.
Ja kes iganes eitab: Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
31:13 Ja kui Luqman rääkis oma pojaga ning manitses teda: “Oo, mu kallis poeg! Ära omista partnerlust Jumalale. Partnerite omistamine on hiiglaslik ebaõiglus”.
31:14 Ja Me kirjutasime ette inimolendile tema vanematega seoses (tema ema kandis teda nõrkuses nõrkuse peal ning tema võõrutamine on kaks aastat): “Ole tänulik Minule ja oma vanematele. Minu juurde on teekonna lõpp.”
31:15 “Aga kui nad pingutavad sinu vastu, et panna sind omistama partnerlust sellele, mille kohta sul teadmisi pole: ära kuuletu neile.
Aga ole nendega selles maailmas vastavuses sellega, mis on kohane.
Ja järgi tema teed, kes on Minu poole pööranud.
Seejärel on Minu juurde teie kõigi naasemine ning Ma räägin teile, mida te tegite.”
31:16 “Oo, minu kallis poeg! Olgu see sinepiseemne raskus ja olgu see kivi sees või taevastes või maa sees, Jumal saab selle esile tooma. Jumal on Vaevuhoomatav, Teadvel.”
31:17 “Oo, minu kallis poeg! Täida kohustust ja nõua, mis on kohane ning keela pahelisust. Ja ole kannatlik selle suhtes, mis sulle osaks langeb. See on olukordade kindlaksmääramise hulgast.”
31:18 “Ja ära pööra oma põske põlgusega inimeste poole. Ja ära kõnni maa peal upsakalt. Jumal ei armasta mitte ühtegi egoisti ega hooplejat.”
31:19 “Ja ole tagasihoidlik oma kõndimises. Ja madalda oma hääl. Kõige jälestusväärsem häältest on eesli hääl.”

31:20 Kas te ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal on teinud teenistusvalmiks teile selle, mis on taevastes ning mis on maal, ja andis teile ülevoolavalt oma soosingu – väliselt ning sisemiselt?
Ometi on inimeste hulgas tema, kes Jumala suhtes vaidleb ilma teadmiste või juhatuse või valgustava määruseta.
31:21 Ja kui neile üteldakse: “Järgige seda, mida Jumal on alla saatnud!”, ütlevad nad: “Ei, me järgime seda, millelt me leidsime oma isad”.
Isegi siis kui kurat neid põrgutule karistusse kutsub?
31:22 Ja kes iganes alistab oma näo Jumalale ning on heategija, on haaranud tugevaimast haardest. Ja Jumalale on olukordade lõpptulemus.
31:23 Ja kes iganes eitab: ära lase tema eitamisel end kurvastada.
Meie juurde on nende naasemine ning Me informeerime neid sellest, mida nad tegid.
Jumal on täielikult teadvel sellest, mis on rinnus.
31:24 Me laseme neil natuke nautida, seejärel juhime nad karmi karistusse.
31:25 Ja kui sa neilt küsid: “Kes lõi taevad ning maa?”, saavad nad ütlema: “Jumal”.
Ütle: “Kiitus kuulub Jumalale!”
Tõde on: enamus neist ei tea.
31:26 Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning mis on maal.
Jumal: Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
31:27 Ja kui kõik puud maa peal oleks sulepead ning ookean koos veel seitsme ookeaniga, et seda toetada: Jumala sõnad ei lõppeks otsa.
Jumal on Võimas, Elutark.
31:28 Teie loomine ning teie ülestõusmine on vaid nagu ühe hinge oma.
Jumal on Kuulja, Nägija.
31:29 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal paneb öö sisenema päeva sisse ning paneb päeva sisenema öösse (ja Ta tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu, kumbki liikumas määratud tähtajani) ja et Jumal on teadvel sellest, mida te teete?
31:30 Sest Jumal: Ta on Tõde. Ja sest et see, millele nad hüüavad Tema kõrval, on tühisus. Ja sest et Jumal: Ta on Ülistatud, Suurepärane.
31:31 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas laevad sõidavad merel läbi Jumala armu, et Ta võiks näidata teile mõndasid oma tunnustähtedest?
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.
31:32 Ja kui laine neid katab kui taevalaotus: nad hüüavad Jumalale, siirad Temale doktriinis. Seejärel, kui Ta nad maa peale päästab, siis mõned neist on leiged.
Ja Meie tunnustähti salgab vaid iga petlik lipitseja.
31:33 Oo, inimkond!
Olge kaalutletud kartuses oma Isandast ning kartke päeva, mil isa ei saa abiks olla oma lapsele ega saa laps oma isale abiks olla mitte milleski.
Jumala lubadus on tõde.
Nii et ära lase sellel maisel elul end eksiteele viia ning ära lase Petjal end petta Jumala suhtes.
31:34 Jumal. Koos Temaga on teadmine Tunnist.
Ja Tema saadab alla vihma ning teab, mis on üskades.
Ja mitte ükski hing ei tea, mida ta homme pälvida võib.
Ja mitte ükski hing ei tea, millisel maal ta sureb.
Jumal on Teadev, Teadvel.