31

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
31:1 ALM.
31:2 Need on tunnustähed elutargast seadusest,
31:3 juhatuse ning õnnistusena heategijatele.
31:4 Nendele, kes täidavad kohustust,
ja annavad puhastumiseks,
ja kes Pärastelu suhtes kindlad on.
31:5 Sellised on juhatusel oma Isandalt.
Ja sellised on edukad.
31:6 Ja inimeste hulgas on tema, kes soetab eksitava jutustuse,
et ta võiks olla juhitud eemale Jumala teelt ilma teadmisteta,
ja selle naeruväärseks teha.
Sellistel saab olema alandav karistus.
31:7 Ja kui Meie tunnustähti talle ette loetakse,
pöörab ta ülbelt ära, nagu ta poleks neid kuulnud,
nagu seal oleks kurtus tema kõrvades.
Nii et teavita teda valusast karistusest.
31:8 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
neil saavad olema õndsuse aiad.
31:9 Nad elunevad nendes igavesti.
Jumala lubadus on tõde.
Ja Ta on Suursugune, Elutark.
31:10 Ta lõi taevad ilma sammasteta, mida te näha võiksite.
Ja Ta heitis maa peale kindlalt püsivad mäed,
nii et see ei kõiguks koos teiega,
ja Ta saatis selle peale laiali kõiksugused elukad.
Ja Me saatsime alla vee taevast,
ja põhjustasime seal kasvama kõiksuguseid suursuguseid liike.
31:11 See on Jumala looming.
Seejärel, näidake Mulle, mida need, kes Tema kõrval, loonud on?
Tõde on: üleastujad on ilmselges eksituses.

31:12 Ja Me andsime Luqmanile elutarkuse:
“Ole tänulik Jumalale.
Ja kes iganes on tänulik:
ta on vaid tänulik enda hinge hüvanguks.
Ja kes iganes eitab: Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne”.
31:13 Ja kui Luqman rääkis oma pojaga ning manitses teda:
“Oo, mu kallis poeg!
Ära omista partnerlust Jumalale,
sest partnerite omistamine on hiiglaslik ebaõiglus”.
31:14 Ja Me kirjutasime inimolendile ette tema vanematega seoses:
(tema ema kandis teda nõrkuses nõrkuse peal,
ja tema võõrutamine on kaks aastat)
“Ole tänulik Minule ja oma vanematele.
Minu juurde on teekonna lõpp.”
31:15 “Aga kui nad pingutavad,
et panna sind omistama partnerlust sellele,
mille kohta sul teadmisi pole,
siis ära kuuletu neile.
Aga ole nendega selles maailmas vastavalt sellele, mis on sobilik.
Ja järgi tema teed, kes on Minu poole pööranud.
Seejärel on Minu juurde teie kõigi naasemine,
ja siis Ma räägin teile, mida te tegite.”
31:16 “Oo, minu kallis poeg!
Kui see on sinepiseemne raskus,
ja see on kivi sees,
või taevastes või maal,
Jumal toob selle esile.
Jumal on Vaevu Hoomatav, Ekspert.”
31:17 “Oo, minu kallis poeg!
Täida kohustus,
ja käsi, mis on sobilik,
ja keela pahelisust;
ja ole kannatlik selle suhtes, mis sulle osaks langeb.
See on olukordade otsustamiste hulgast.”
31:18 “Ja ära pööra oma põske põlgusega inimeste poole,
ja ära kõnni maa peal iseteadlikult.
Jumal ei armasta ühtegi egoisti ega hooplejat.”
31:19 “Ja ole tagasihoidlik oma kõndimises ning madalda oma hääl. Sest kõige jälestusväärsem häältest on eesli hääl.”

31:20 Kas te ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal on teinud teenistusvalmiks teile selle, mis on taevastes ning mis on maal,
ja andis teile ülevoolavalt oma soosingu – väliselt ning sisemiselt?
Ometi on inimeste hulgas tema, kes Jumala suhtes vaidleb,
ilma teadmiste, juhatuse või valgustava määruseta.
31:21 Ja kui neile üteldakse:
“Järgige seda, mida Jumal on alla saatnud!”,
ütlevad nad: “Ei, me järgime seda, millelt me leidsime oma isad”.
Isegi siis, kui kurat neid põrgutule karistusse kutsub?
31:22 Ja kes iganes alistab oma näo Jumalale ning on heategija,
on haaranud tugevaimast haardest.
Ja Jumalale on olukordade lõpptulemus.
31:23 Ja kes iganes eitab,
siis ärgu tema eitamine teid kurvastagu.
Meie juurde on nende naasemine,
ja Me saame neid informeerima sellest, mida nad tegid.
Jumal on täielikult teadvel sellest, mis on rinnus.
31:24 Me laseme neil natuke nautida,
seejärel juhime nad karmi karistusse.
31:25 Ja kui sa neilt küsid: “Kes lõi taevad ning maa?”,
saavad nad ütlema: “Jumal”.
Ütle: “Kiitus kuulub Jumalale!”
Tõde on: enamus neist ei tea.
31:26 Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning mis on maal.
Jumal: Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
31:27 Ja kui kõik puud maa peal oleks tehtud sulepeadeks,
ja ookean koos veel seitsme ookeaniga, et seda toetada:
Jumala sõnad ei lõppeks otsa.
Jumal on Suursugune, Elutark.
31:28 Teie loomine ja teie ülestõusmine on vaid nagu ühe hinge oma.
Jumal on Kuulja, Nägija.
31:29 Kas sa ei ole kaalutlenud,
et Jumal paneb öö sisenema päeva sisse,
ja paneb päeva sisenema öösse
(ja Ta tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu,
kumbki liikumas määratud tähtajani),
ja et Jumal on teadlik sellest, mida te teete?
31:30 See on sellepärast, et Jumal on Tõde,
ja sellepärast, et see mida nad Tema kõrval hüüavad, on tühisus.
Ja sellepärast, et Jumal on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
31:31 Kas sa ei ole kaalutlenud,
kuidad laevad merel läbi Jumala armu sõidavad,
et Ta võiks näidata teile mõndasid oma tunnustähtedest?
Selles on tunnustähed igaühele, kes on kannatlik, tänulik.
31:32 Ja kui laine neid katab kui taevalaotus,
hüüavad nad Jumala poole, siirad Temale süsteemis.
Seejärel, kui Ta nad maa peale toimetab,
siis mõned neist on leiged.
Ja Meie tunnustähti salgab vaid iga petlik lipitseja.
31:33 Oo, inimkond!
Olge kaalutletud kartuses oma Isanda suhtes,
ja kartke päeva, mil isa ei saa abiks olla oma lapsele,
ega saa laps oma isale mitte milleski abiks olla.
Jumala lubadus on tõde.
Nii et ära lase sellel maisel elul end eksiteele viia,
ja ära lase Petisel end petta Jumala suhtes.
31:34 Jumal.
Koos Temaga on teadmine tunni suhtes.
Ja Tema saadab alla vihma,
ja teab, mis on üskades.
Ja ükski hing ei tea, mida ta homme saavutada võib,
ega tea ükski hing, millisel maal ta sureb.
Jumal on Teadja, Teadvel.