30

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
30:1 ALM.
30:2 Roomlased on võitnud.
30:3 Maa madalaimas osas. Aga pärast oma võitu saavad nad löödud.
30:4 Mõne aasta pärast. Otsus enne ja pärast on Jumalale, ja sel päeval saavad usklikud rõõmustama.
30:5 Koos Jumala võiduga. Jumal annab võidu, kellele Ta soovib; Ta on Suursugune, Armuline.
30:6 Selline on Jumala tõotus, ja Jumal ei murra enda tõotust, aga enamus inimesi ei tea.
30:7 Nad teavad vaid maise elu välist ilmet; ja Pärastelu suhtes on nad ignorantsed.
30:8 Kas nad ei peegeldunud iseendi peal? Jumal ei loonud taevaid ja maad ning seda, mis on nende vahel, muidu kui tõe ja määratud tähtajaga. Aga enamus inimesi on eitamas oma kohtumist enda Isandaga.
30:9 Kas nad ei rännanud maa peal ja ei näinud, kuidas see lõppes nende jaoks, kes enne neid olid? Nad olid veelgi võimsamad kui nemad, ja nad harisid maad ning nad ehitasid sellesse kaugelt rohkem kui need on ehitanud, ja nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos tõenditega. Jumal ei olnud neile ülekohut tegemas, aga need olid nemad ise, kes endile ülekohut tegid.
30:10 Seejärel lõpp nendele, kes kurja tegid, oli kurjus. See on sellepärast, et nad salgasid Jumala tunnustähed, ja nad naeruvääristasid neid.
30:11 Jumal algatab loomingu, seejärel ta kordab seda. Seejärel naasete te Tema juurde.
30:12 Ja Päeval, mil Tund saab sisse seatud, saavad kriminaalid ahastuses olema.
30:13 Ja neil pole ühtegi eestkostjat partneritest, kelle nad üles seadsid; ja nad hülgavad sellised partnerid.
30:14 Ja Päeval, mil Tund sisse seatakse, nad eraldatakse.
30:15 Ja mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad
ning õiglaseid tegusid teevad,
nemad saavad olema rõõmsameelselt külluslikel aasadel.
30:16 Mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ja hülgavad Meie ilmutused ning Pärastelu kohtumise,
need saavad olema kokku kutsutud karistamisele.
30:17 Nii et ülistus olgu Jumalale siis, kui sa puhkama lähed ja kui sa ärkad.
30:18 Ja Temale on kogu kiitus taevastes ning maa peal; ja õhtul ning siis, kui sa välja lähed.
30:19 Ta toob elusa välja surnust, ja Ta toob surnu välja elusast. Ja Ta taaselustab maa pärast selle surma. Ja sarnaselt saate ka teie olema välja toodud.
30:20 Ja Tema tunnustähtedest on, et Ta lõi teid tolmust. Seejärel muutusite te surelikeks, valgudes laiali.
30:21 Ja Tema tunnustähtedest on, et Ta lõi teile paarilised teist endist, et võiksite eluneda koos nendega, ja Ta pani teie vahele kiindumuse ning halastuse. Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
30:22 Ja Tema tunnustähtedest on taevaste ning maa loomine, ja erinevused teie keeltes ning värvides. Selles on tunnustähed maailmale.
30:23 Ja Tema tunnustähtedest on teie magamine öösel ning päeval,
ja Tema külluse otsimine teie poolt.
Selles on tunnustähed inimestele, kes kuulavad.
30:24 Ja Tema tunnustähtedest on, et Ta näitab teile välku, andes teile hirmu ning lootust; ja Ta saadab taevast alla vett, ja Ta taaselustab sellega maa pärast selle surma. Selles on tunnustähed inimestele, kes mõistavad.
30:25 Ja Tema tunnustähtedest on, et taevad ning maa saavad tõusma Tema käsu peale. Seejärel, kui Ta teid maast esile hüüab, saate te välja tulema.
30:26 Ja Temale on kõik, mis on taevastes ning maal. Kõik on Temale pühendunud.
30:27 Ja Ta on Üks, kes algatab loodu, seejärel Ta kordab seda, ja see on kerge Talle. Ja Temale on kõrgeim näide taevastes ning maa peal. Ja Ta on Suursugune, Elutark.
30:28 Üks näide tuuakse teile esile teie endi seast: kas on kedagi nende hulgast, keda teie vannete kaudu ülal peetakse, et nad on partnerid teile andides, mida Me teile andnud oleme, et te selles võrdseks muutute? Kas te kardaksite neid, nagu te kardate üksteist? See on sedasi, et Me selgitame tunnustähti inimestele, kellel on mõistus.
30:29 Ei, need, kellel polnud õigus, järgisid oma ihasid ilma teadmisteta. Nii et, kes saab juhatada seda, keda Jumal eksitab? Ja neil ei saa olema võitjaid.
30:30 Nii et sea end monoteismi süsteemi. See on kalduvus, milles Jumal on inimesed üles kasvatanud. Jumala loomingus ei ole muutmist. See on puhas süsteem, aga enamus inimesi ei tea.
30:31 Pööra Tema poole,
ja ole Tema suhtes kaalutletud kartuses,
ja täida kohustusi,
ja ära ole ebajumalakummardajate hulgast.
30:32 Nendest, kes on oma süsteemis jagunenud ja sektideks muutunud, iga grupp õnnelik sellega, mis tal on.
30:33 Ja kui häda inimesi vaevab, hüüavad nad siiralt oma Isanda poole. Aga seejärel, kui Ta neile oma õnnistust maitsta annab, seab grupp neist üles partnereid koos enda Isandaga!
30:34 Et salata, mis Me neile andsime. Nautige siis, sest te saate teada saama.
30:35 Või kas Me oleme neile alla saatnud autoriteedi, mis räägib neile sellest, mida nad üles on seadnud?
30:36 Ja kui Me anname inimestele õnnistuse maitset, muutuvad nad sellega õnnelikuks, aga kui neid vaevab kurjus selle eest, mida nad teinud on, muutuvad nad meeleheitlikuks!
30:37 Kas nad ei näinud, et Jumal annab ande, kellele Ta soovib, ja Ta on suutlik? Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
30:38 Nii et anna sugulasele tema vääriline,
ja vaesele,
ja teelisele.
See on parim neile, kes Jumala soosingut ihaldavad.
Ja need on edukad.
30:39 Ja iga intress, mida sa võtnud oled,
et kasvada inimeste rahast,
sellel ei ole kasvamist koos Jumalaga.
Aga iga annetus, mida sa Jumala soosingut otsides teinud oled,
siis need saavad olema mitmekordselt tasutud.
30:40 Jumal on see Üks, kes sind loonud on.
Seejärel Tema varustab sind.
Seejärel Tema annab sulle surma.
Seejärel Tema annab sulle elu.
Kas on teie partnerite hulgas üks, kes teeb midagi nendest asjadest?
Ja ülistatud on Ta üle selle, mida nad partnerluseks peavad.
30:41 Maal ja merel on inimeste käte läbi korruptsioon avaldunud – läbi selle, mida nad teenivad. Ta paneb nad maitsma mõnda sellest, mida nad teinud on. Ehk saavad nad naasema.
30:42 Ütle: “Rännake mööda maad ja vaadake, milline oli lõpp nendele, kes olid enne. Enamus neist olid ebajumalakummardajad”.
30:43 Nii et sea end süsteemi, mis on sirge, enne kui tuleb Päev Jumalalt, mida keegi ära hoida ei saa. Sel päeval saavad nad olema eraldatud.
30:44 Kes iganes salgab, siis ta saab oma salgamist kannatama; ja kes iganes õiglaseid tegusid teevad, siis see on iseendile, kellele nad head kohta ettevalmistamas on.
30:45 Et Ta võiks autasustada oma küllusest neid,
kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad.
Ta ei armasta neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
30:46 Ja Tema tunnustähtedest on, et Ta saadab tuuled koos rõõmusõnumitega, ja et anda teile maitset Tema õnnistusest, ja nii, et laevad võiksid Tema korraldusel seilata, ja et te võiksite Tema küllusest otsida; ehk saate olema tänulikud.
30:47 Ja Me oleme saatnud enne sind sõnumitoojaid nende inimeste juurde. Nii et nad tulid nende juurde selgete tõenditega; seejärel maksime Me kätte nendele, kes olid kriminaalid. Ja Meie peal on siduv kohustus anda võit usklikele.
30:48 Jumal, kes saadab tuuled, nii et nad tõstavad pilvi, ja Ta kannab need taevas laiali, nagu Ta soovib. Seejärel muudab Ta nad liidetud tükkideks. Seejärel näete te vihmapiiskasid nende seest esile tulemas. Seejärel, kui Ta paneb need kukkuma kelle iganes peale Ta oma teenijatest soovib, nad rõõmustavad!
30:49 Kuigi Ta saatis selle just enne seda neile alla, ja nad olid ahastuses!
30:50 Nii et vaata Jumala armu efekte, kuidas ta maa pärast selle surma taaselustab. Selline on Üks, kes taaselustab surnud, ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
30:51 Ja kui Me otsustaksime saata tuult ning nad näeksid seda kollaseks muutumas, nad jätkaksid pärast seda salgamist.
30:52 Sa ei saa panna surnuid kuulama, ega saa sa kurte hüüdu kuulma panna, kui nad oma seljad on keeranud.
30:53 Ega saa sa valgustada pimedaid nende eksituses; aga sa saad panna kuulama vaid neid, kes Meie tunnustähtedesse usuvad, sest nad on alistunud.
30:54 Jumal on Üks, kes on teid loonud nõrkusesse. Seejärel tegi Ta tugevuse pärast nõrkust. Seejärel Ta teeb pärast tugevust nõrkuse ja hallid juuksed. Ta loob, mida Ta soovib. Ja Ta on Teadlik, Võimekas.
30:55 Ja Päeval, mil Tund sisse seatakse, saavad kriminaalid vanduma, et nad olid jäänud vaid tunniks! Sedasi olid nad eksitatud.
30:56 Ja need, kellele olid antud teadmised ning usk, ütlesid: “Te olete jäänud vastavalt Jumala seadusele kuni Ülestõusmispäevani; nii et see on nüüd Ülestõusmispäev, aga te ei teadnud”.
30:57 Nii et sel Päeval ei saa patustajate vabandused neid aitama, ega lubata neil tagasi minna.
30:58 Ja Me oleme selles Koraanis toonud inimestele esile kõikidest näidetest. Ja kui sa tuled nende juurde koos tunnustähega, saavad ütlema need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on: “Sa oled valet toomas!”
30:59 See on nõnda, et Jumal pitseerib kinni nende südamed, kes ei tea.
30:60 Nii et ole kannatlik, sest Jumala lubadus on tõde, ja ära lase end keelitada nendel, kel puudub veendumus.