30

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
30:1 ALM.
30:2 Roomlased on olnud võidukad
30:3 maa madalaimas osas.
Aga nemad – pärast oma kaotust – saavad olema võidukad.
30:4 Mõne aasta pärast – Jumalale kuulub korraldus enne ning pärast – ja sel päeval saavad usklikud rõõmustama
30:5 Jumala abi üle. Ta aitab, keda Ta soovib.
Ja Ta on Võimas, Kõige Halastavam.
30:6 Jumala lubadus, ja Jumal ei murra enda lubadust.
Aga enamus inimesi ei tea.
30:7 Nad teavad vaid selle maailma elu välist ilmet ja on hooletud Pärastelu suhtes.
30:8 Kas nad ei ole mõtisklenud iseendi üle? Jumal lõi taevad ja maa ning selle, mis on nende vahel, vaid tõega ja määratud tähtajaks.
Aga enamus inimesi on eitajad oma Isandaga kohtumise suhtes.
30:9 Kas nad ei ole rännanud maa peal, et näha, kuidas lõpetasid need, kes olid enne neid?
Nad olid tugevamad jõus kui nemad ja nad harisid maad ning asustasid seda rohkem kui nemad on asustanud.
Ja nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõenditega.
Ja Jumal ei teinud neile ülekohut, aga need olid nemad ise, kes endi hingedele ülekohut tegid.
30:10 Seejärel kuri oli lõplik tulemus neile, kes kurja tegid, et nad keeldusid tunnistamast Jumala tunnustähti ning naeruvääristasid neid.
30:11 Jumal algatab loomingu, seejärel ta kordab seda.
Seejärel tuuakse teid tagasi Tema juurde.
30:12 Ja päeval, mil Tund saabub on kurjategijad ahastuses.
30:13 Ja seal pole mitte kedagi nende kaitseks välja astumas nende partnerite hulgast.
Ja nad saavad eitama oma partnereid.
30:14 Ja päeval, mil tund saabub, nad eraldatakse:
30:15 mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: nemad saavad olema rõõmsameelsed, lopsakatel aasadel.
30:16 Ja mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ning Pärastelu kohtumist: nad saavad olema kokku kogutud karistamisele.
30:17 Nii et ülistus olgu Jumalale kui sa õhtusse jõuad! Ja kui sa hommikusse jõuad!
30:18 (Ja Temale kuulub kiitus taevastes ning maa peal.)
Ja öösel!
Ja kui sa keskpäeva jõuad!
30:19 Ta toob esile elusa surnust ning toob esile surnu elusast
ja annab elu maale pärast selle surma.
Ja sarnaselt saate ka teie olema esiletoodud.
30:20 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et Ta lõi teid tolmust, seejärel olete te surelikud, valgudes laiali.
30:21 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et Ta lõi teie jaoks paarilised teist endist, et võiksite leida rahu seeläbi. Ja tegi teie vahele armastuse ning halastuse.
Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
30:22 Ja Tema tunnustähtede hulgast on taevaste ning maa loomine ja erinevused teie keeltes ning värvuses.
Selles on tunnustähed teadmistega inimestele.
30:23 Ja Tema tunnustähtede hulgast on teie magamine läbi öö ning päeva ja teiepoolne Tema heldekäelisuse otsimine.
Selles on tunnustähed inimestele, kes kuulevad.
30:24 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et Ta näitab teile välku, andes teile hirmu ning lootust ja saadab alla vee taevast ning annab seeläbi elu maale pärast selle surma.
Selles on tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
30:25 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et taevas ning maa seisavad läbi Tema korralduse.
Seejärel, kui Ta hüüab teid hüüdmisega, saate te maa seest esile tulema.
30:26 Ja Temale kuuluvad, kes iganes on taevastes ning maal. Kõik on Temale pühendunult kohusetruud.
30:27 Ja Tema see on, kes algatas loomingu, seejärel kordab seda.
Ja see on Talle kõige kergem.
Ja Ta on kõige kõrgem näide taevastes ning maal.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
30:28 Ta esitab teile ühe näite teist endist: on teil nende hulgast, keda teie paremad käed omavad, mõnda partnerit selles, millega me teid varustame, nii, et te olete selles võrdsed, kartes neid, nagu te kardate üksteist?
Sedasi Me liigitame ning teeme detailseks tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
30:29 Tõde on: need, kes valet teevad, järgivad oma tühiseid ihasid ilma teadmisteta.
Ja kes saab juhatada teda, kelle Jumal eksiteele saatnud on?
Ja neil pole abilisi.
30:30 Sea oma nägu doktriini suunas, mis kaldumas tõe poole (Jumala loomus, millega Ta inimkonda õnnistas – Jumala loomingus ei ole muutmist – see on puhas doktriin, aga enamus inimesi ei tea),
30:31 pöörates Tema poole kahetsedes.
Ja ole kaalutletud kartuses Temast. Ja täida kohustust.
Ja ära ole ebajumalakummardajatest,
30:32 nendest, kes oma doktriini jagavad ning sektideks muutuvad, iga grupp õnnelik sellega, mis neil on.
30:33 Ja kui inimesi kannatused puudutavad, hüüavad nad oma Isandat, pöörates kahetsedes Tema poole.
Seejärel, kui nad saavad maitsta natuke halastust Temalt, omistavad osad neist partnerlust oma Isandale,
30:34 et eitada seda, mida Me neile andsime!
Nautige siis, sest te saate teada saama!
30:35 Või kas Me oleme neile alla saatnud volituse ja see räägib sellest, millele nad partnerlust omistavad?
30:36 Ja kui Me paneme inimesed maitsma halastust, nad juubeldavad selle üle.
Ja kui neid vaevab kurjus selle eest, mida nende käed neile ette on saatnud, on nad meeleheitel.
30:37 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Jumal laiendab ning kitsendab varustamist, kellele Ta soovib?
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
30:38 Nii et anna sugulasele tema vääriline, ja puuduse käes kannatajale ning teelisele.
See on parim neile, kes Jumala nägu ihaldavad.
Ja sellised on edukad.
30:39 Ja mida te annate intressi saamiseks, et see võiks kasvada inimeste varast: see ei kasva koos Jumalaga.
Aga puhastumine Jumala nägu ihaldades: sellised võtavad vastu mitmekordse hüvitise.
30:40 Jumal on Tema, kes teid loonud on.
Seejärel Tema varustab teile.
Seejärel annab Tema teile surma.
Seejärel annab Tema teile elu.
On teie partnerite hulgas mõni, kes midagi sellest teeb?
Ülistus olgu talle!
Ja ülendatud on Ta üle selle, millele nad partnerlust omistavad.
30:41 Korruptsioon avaldub maal ning merel selle tõttu, mida inimeste käed on teeninud, et Ta võiks lasta neil maitsta mõnda sellest, mida nad teinud on, et nad võiksid naaseda.
30:42 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus neile, kes olid varem. Enamus neist olid ebajumalakummardajad”.
30:43 Ja sea oma nägu õige doktriini poole, enne kui tuleb päev Jumalalt, mida pole võimalik ära hoida.
Sel päeval nad eraldatakse.
30:44 Kes iganes eitab: tema peal olgu tema eitamine.
Ja kes iganes töötab õigluses: nemad on iseendale ette valmistamas.
30:45 Et Ta võiks autasustada oma heldekäelisusest neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ta ei armasta neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
30:46 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et Ta saadab tuuled kui rõõmusõnumite kättetoimetajad:
nii et Ta võiks panna teid maitsma oma halastusest,
ja et laevad võiksid seilata läbi Tema korralduse,
ja et te võiksite otsida Tema heldekäelisusest,
ja et võiksite olla tänulikud.
30:47 Ja Me oleme saatnud enne sind sõnumitoojaid nende inimeste juurde, nii et nad tõid neile selged asitõendid. Seejärel Me maksime kätte nendele, kes olid kurjategijad.
Ja et aidata usklikke on Meie peal siduv kohustus.
30:48 Jumal on Tema, kes saadab tuuled, nii et nad segavad kokku pilve. Ja Ta hajutab selle taevas, nagu Ta soovib. Ja Ta teeb selle tükkideks ning sa näed vihmapiiskasid selle seest esile tulemas. Seejärel, kui Ta paneb selle langema kelle peale Ta soovib oma sulastest, nad rõõmustavad.
30:49 Kuigi nad olid enne kui see nende peale alla saadeti need, kes ahastuses.
30:50 Seejärel vaata Jumala halastuse ärkamist, kuidas ta annab elu maale pärast selle surma. Selline on Üks, kes taaselustab surnud.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
30:51 Ja kui Me saadame tuule ning nad näevad seda kollaseks muutumas, nad jätkavad pärast seda eitamist.
30:52 Ja sa ei saa panna surnuid kuulama ega saa sa panna kurte hüüet kuulma, kui nad oma seljad keeravad.
30:53 Ja sa ei saa juhatada pimedaid välja nende eksitusest.
Sa saad panna kuulama ainult neid, kes Meie tunnustähtedesse usuvad, sest nemad on alistunud.
30:54 Jumal on Tema, kes loob teid nõrgana.
Seejärel teeb Ta pärast nõrkust tugevuse.
Seejärel, pärast tugevust teeb Ta nõrkuse ning hallid juuksed.
Ta loob, mida Ta soovib.
Ja Ta on Teadja, Võimas.
30:55 Ja päeval, mil Tund saabub, saavad kurjategijad vanduma, et nad viibisid vaid tunni. Sedasi olid nad eksitusse viidud!
30:56 Aga need, kellele oli antud teadmised ning usk, saavad ütlema: “Te olete viibinud vastavalt Jumala seadusele kuni Ülestõusmispäevani.
Nii et see on nüüd Ülestõusmispäev, aga te ei teadnud”.
30:57 Sel päeval nende õigustused ei too kasu neile, kes valet teevad. Ega lubata neil parandusi teha.
30:58 Ja Me oleme selles Koraanis esitanud inimestele kõikidest näidetest.
Ja kui sa tuled nende juurde koos tunnustähega, saavad ütlema need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on: “Sa järgid vaid tühisust”.
30:59 Sedasi pitseerib Jumal kinni nende südamed, kes ei tea.
30:60 Nii et ole kannatlik, sest Jumala lubadus on tõde.
Ja ära lase nendel, kes kindlad ei ole, end kõigutada.