30

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
30:1 ALM.
30:2 Roomlased on olnud võidukad
30:3 maa madalaimas osas. Aga pärast oma kaotust saavad nemad võidukad olema,
30:4 mõne aasta pärast – Jumalale kuulub korraldus varasemas ning hilisemas – ja sel päeval saavad usklikud rõõmustama
30:5 Jumala abi üle. Ta aitab keda Ta soovib.
Ja Ta on Võimas, Kõige Halastavam.
30:6 Jumala lubadus. Jumal ei ebaõnnestu enda lubaduses.
Aga enamus inimesi ei tea.
30:7 Nad teavad selle maailma elu nähtavat osa ja on hooletud pärastelu suhtes.
30:8 Kas nad ei ole mõtisklenud iseendi üle? Jumal lõi taevad ja maa ning selle, mis on nende vahel, vaid tões ja määratud tähtajaks.
Aga enamus inimesi on eitajad oma Isandaga kohtumise suhtes.
30:9 Kas nad ei ole rännanud maa peal ja ei ole näinud, milline oli lõplik tulemus neile, kes olid enne neid?
Nad olid tugevamad jõus kui nemad. Ja nad harisid maad ning asustasid seda rohkem kui nemad on asustanud. Ja nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõenditega.
Ja Jumal ei patustanud nende suhtes, aga nemad ise patustasid endi hingede suhtes.
30:10 Seejärel kuri oli lõplik tulemus neile, kes kurja tegid, et nad keeldusid tunnistamast Jumala tunnustähti ning naeruvääristasid neid.
30:11 Jumal algatab loomingu, seejärel kordab seda. Seejärel tuuakse teid tagasi Tema juurde.
30:12 Ja päeval, mil Tund saabub, on kurjategijad ahastuses.
30:13 Ja seal pole mitte kedagi nende kaitseks välja astumas nende partnerite hulgast. Ja nad saavad eitama oma partnereid.
30:14 Ja päeval, mil Tund saabub, sel päeval saavad nad olema eraldatud:
30:15 mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: nemad saavad olema tehtud rõõmsameelseteks, lopsakatel aasadel;
30:16 ja mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti ja pärastelu kohtumist: nemad saavad olema kokku kogutud karistamisele.
30:17 Nii et ülistus olgu Jumalale kui sa õhtusse jõuad! Ja kui sa hommikusse jõuad!
30:18 (Ja Temale kuulub kiitus taevastes ning maa peal.)
Ja öösel! Ja kui sa keskpäeva jõuad!
30:19 Ta toob esile elusa surnust ning toob esile surnu elusast. Ja annab elu maale pärast selle surma. Ja sarnaselt saate ka teie olema esile toodud.
30:20 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et Ta lõi teid tolmust, seejärel olete te surelikud, valgudes laiali.
30:21 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et Ta lõi teie jaoks paarilised teist endist, et võiksite leida rahu seeläbi. Ja tegi teie vahele armastuse ning halastuse.
Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
30:22 Ja Tema tunnustähtede hulgast on taevaste ning maa loomine ja erinevused teie keeltes ning värvuses.
Selles on tunnustähed teadmistega inimestele.
30:23 Ja Tema tunnustähtede hulgast on teie magamine läbi öö ning päeva ja teiepoolne Tema heldekäelisuse otsimine.
Selles on tunnustähed inimestele, kes kuulevad.
30:24 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et Ta näitab teile välku hirmu ning lootusena ja saadab alla vee taevast ning annab seeläbi elu maale pärast selle surma.
Selles on tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
30:25 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et taevas ning maa seisavad läbi Tema korralduse.
Seejärel, kui Ta hüüab teid hüüdmisega, saate te maa seest esile tulema.
30:26 Ja Temale kuuluvad, kes iganes on taevastes ning maal. Kõik on pühendunult kohusetundlikud Temale.
30:27 Ja Tema see on, kes algatas loomingu, seejärel kordab seda. Ja see on Tema jaoks kõige kergem.
Ja Ta on kõige kõrgem näide taevastes ning maal.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
30:28 Ta esitab teile ühe näite teie endi hulgast: on teil nende hulgast, keda teie paremad käed omavad, mõnda partnerit selles, millega me teid varustame, nii et te oleksite võrdsed selles, kartes neid nii nagu te kardate üksteist?
Sedasi Me liigitame ning teeme detailseks tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
30:29 Tõde on: need, kes valet teevad, järgivad oma tühiseid ihasid ilma teadmisteta.
Ja kes saab juhatada teda, kelle Jumal on eksiteele saatnud?
Ja neil pole abilisi.
30:30 Sea oma nägu doktriini suunas, mis kaldumas tõe poole (Jumala loomus, millega Ta inimkonda õnnistas – Jumala loomingus ei ole muutumist – see on õige doktriin, aga enamus inimesi ei tea),
30:31 pöörates Tema poole kahetsedes. Ja ole kaalutletud kartuses Temast. Ja täida kohustust. Ja ära ole ebajumalakummardajatest,
30:32 nendest, kes jagavad oma doktriini ning sektideks muutuvad, iga grupp õnnelik sellega, mis neil on.
30:33 Ja kui inimesi kannatused puudutavad, hüüavad nad oma Isandat, pöörates kahetsedes Tema poole. Seejärel, kui nad saavad maitsta natuke halastust Temalt, omistavad osad neist partnerlust oma Isandale,
30:34 et eitada seda, mida Me neile andsime!
Nautige siis, sest te saate teada saama!
30:35 Või kas Me oleme neile alla saatnud volituse ja see räägib sellest, millele nad partnerlust omistavad?
30:36 Ja kui Me paneme inimesed maitsema halastust, nad juubeldavad selle üle.
Ja kui neid vaevab kurjus selle eest, mida nende käed neile ette on saatnud, on nad meeleheitel.
30:37 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Jumal laiendab ning kitsendab varustamist, kellele Ta soovib?
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
30:38 Nii et anna sugulasele tema vääriline, ja puuduse käes kannatajale ning teelisele. See on parim nende jaoks, kes ihaldavad Jumala nägu.
Ja sellised on edukad.
30:39 Ja mida te annate intressi saamiseks, et see võiks kasvada inimeste varast: ei kasva koos Jumalaga.
Aga mida te annate puhastumiseks, ihaldades Jumala nägu: sellised võtavad vastu hüvitise mitmekordselt.
30:40 Jumal on Tema, kes teid loonud on.
Seejärel Tema varustab teile.
Seejärel annab Tema teile surma.
Seejärel annab Tema teile elu.
On teie partnerite hulgas mõni, kes midagi sellest teeb?
Ülistus olgu Talle!
Ja ülendatud on Ta üle selle, millele nad partnerlust omistavad.
30:41 Korruptsioon avaldub maal ning merel selle tõttu, mida inimeste käed on pälvinud, et Ta võiks lasta neil maitsta mõnda sellest, mida nad teinud on, et nad võiksid naaseda.
30:42 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus neile, kes olid varem. Enamus neist olid ebajumalakummardajad”.
30:43 Ja sea oma nägu õige doktriini suunas, enne kui tuleb päev Jumalalt, mida pole võimalik ära hoida.
Sel päeval nad eraldatakse.
30:44 Kes iganes eitab: tema peal olgu tema eitamine.
Ja kes iganes töötab õigluses: nemad on iseendale ette valmistamas.
30:45 Et Ta võiks autasustada oma heldekäelisusest neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ta ei armasta neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
30:46 Ja Tema tunnustähtede hulgast on, et Ta saadab tuuled kui rõõmusõnumite kättetoimetajad:
nii et Ta võiks panna teid maitsema oma halastusest,
ja et laevad võiksid seilata läbi Tema korralduse,
ja et te võiksite otsida Tema heldekäelisusest,
ja et võiksite olla tänulikud.
30:47 Ja Me oleme saatnud enne sind sõnumitoojaid nende inimeste juurde, nii et nad tõid neile selged asitõendid. Seejärel Me maksime kätte nendele, kes olid kurjategijad.
Ja et aidata usklikke on Meie peal siduv kohustus.
30:48 Jumal on Tema, kes saadab tuuled, nii et need segavad kokku pilve. Ja Ta paneb selle levima taevas nii nagu Ta soovib. Ja Ta teeb selle tükkideks ning sa näed vihmapiiskasid selle seest esile tulemas. Seejärel, kui Ta paneb selle langema kelle peale Ta soovib oma sulastest, nad rõõmustavad,
30:49 kuigi nad olid enne seda, kui see nende peale alla saadeti, need, kes ahastuses.
30:50 Nii et vaata Jumala halastuse tulemust, kuidas ta annab elu maale pärast selle surma! Selline on Üks, kes taaselustab surnud.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
30:51 Ja kui Me saadame tuule ning nad näevad seda muutumas kollaseks, nad jätkavad pärast seda eitamist.
30:52 Ja sa ei saa panna surnuid kuulama ega saa sa panna kurte hüüet kuulma kui nad oma seljad keeravad ning ära lähevad.
30:53 Ja sa ei saa juhatada pimedaid välja nende eksitusest.
Sa saad panna kuulama ainult neid, kes Meie tunnustähtedesse usuvad, sest nemad on alistunud.
30:54 Jumal on Tema, kes loob teid nõrgana.
Seejärel teeb Ta pärast nõrkust tugevuse.
Seejärel pärast tugevust teeb Ta nõrkuse ning hallid juuksed.
Ta loob, mida Ta soovib.
Ja Ta on Teadev, Võimas.
30:55 Ja päeval, mil Tund saabub, saavad kurjategijad vanduma, et nad viibisid vaid ühe tunni. Sedasi olid nad eksitusse viidud!
30:56 Aga need, kellele olid antud teadmised ning usk, saavad ütlema: “Te olete viibinud vastavalt Jumala seadusele kuni Ülestõusmispäevani. Nii et see on nüüd Ülestõusmispäev, aga te ei teadnud”.
30:57 Sel päeval nende õigustused ei too kasu neile, kes valet teevad. Ega lubata neil teha parandusi.
30:58 Ja Me oleme esitanud inimestele selles Koraanis kõikidest näidetest.
Ja kui sa tuled nende juurde koos tunnustähega, saavad ütlema need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on: “Sa järgid vaid tühisust”.
30:59 Sedasi pitseerib Jumal kinni nende südamed, kes ei tea.
30:60 Nii et ole kannatlik, sest Jumala lubadus on tõde.
Ja ära lase nendel, kes kindlad ei ole, end kõigutada.