3

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
3:1 ALM.
3:2 Jumal, pole jumalat peale Tema – Elava, Igavese.
3:3 Ta saatis sulle alla seaduse tões, see kinnitab seda, mis selles on;
ja Ta saatis alla Toora ning Gospeli,
3:4 varasemalt, juhatusena inimkonnale.
Ja Ta saatis alla Kriteeriumi.
Need, kes Jumala tunnustähti eitavad, neil saab olema karm karistus.
Ja Jumal on Võimas, võimeline arveid õiendama.
3:5 Jumal: Tema eest ei varja end mitte miski maa peal ega taevastes.
3:6 Tema see on, kes vormib teid üskades, nagu Ta soovib.
Pole jumalat peale Tema – Võimsa, Elutarga.
3:7 Tema see on, kes sinu peale seaduse alla saatis.
Selle hulgas on selgesõnalised tunnustähed – need on seaduse tuum, samas kui teised on sarnased.
Mis puutub nendesse, kelle südametes on nurjatus, nemad järgivad sellest seda, mis on sarnased, otsides vahendeid usu salgamiseks ning soovides tuletada tõlgendust.
Aga vaid Jumal teab selle tõlgendust,
samuti need, kes on teadmistega hästi varustatud.
Nad ütlevad: „Me usume sellesse – see kõik on meie Isandalt“.
Aga kuulda võtavad vaid need, kes omavad intuitsiooni.
3:8 “Meie Isand, ära pane meie südameid kõrvale kalduma pärast seda, kui Sa meid juhatanud oled ja rikasta meid enda õnnistusega.
Tõepoolest, Sina oled Rikastaja.”
3:9 “Meie Isand, Sina oled inimkonda kokku kogumas päevale, mille suhtes pole kahtlust“.
Jumal ei murra oma kokkulepitud kohtumist.
3:10 Mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed – ei nende raha ega nende lapsed tule neile Jumala juures kasuks mitte milleski.
Ja sellised on kütus tulele.
3:11 Nagu Fir´awni inimeste ning nende juhtum, kes olid enne neid.
Nad keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti, seega Jumal võttis nad nende üleastumiste tõttu.
Ja Jumal on karm kättemaksus.
3:12 Ütle nendele, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on:
“Te saate kaotama ning olema kokku kogutud Põrgusse.
Ja kuri on puhkepaik!”
3:13 Teile oli tunnustäht kahes väes, mis kohtusid.
Üks oli võitlemas Jumala põhjusel ning teine oli eitamas.
Seega nad nägid nende arvukust kahekordselt oma silmadega.
Ja Jumal tugevdab oma abiga, keda Ta soovib.
Selles on õppetund neile, kel silmad, millega näha.
3:14 Inimestele on ilustatud, et armastada naiste himustamist,
ja poegi,
ja kokku kuhjatud kulla- ning hõbedakoormaid,
ja treenitud hobuseid ning kariloomi,
ja maaharimist.
See on selle maailma elu nauding.
Ja Jumal: koos Temaga on parim tootlus.
3:15 Ütle: “Kas peaksin teid informeerima paremast kui see?
Nendele, kes on kaalutletud kartuses oma Isanda suhtes, saavad olema aiad, millede all voolavad jõed – nad elunevad nendes igavesti koos puhastatud elukaaslastega; ja heakskiit Jumalalt.
Ja Jumal on Nägija teenrite üle.”
3:16 Need, kes ütlevad: “Meie Isand, me usume, seega andesta meile meie üleastumised ning säästa meid tule karistusest”.
3:17 Kannatlikud,
ja tõetruud,
ja pühendunult kohusetundlikud,
ja need, kes kulutavad,
ja koidikul andestuse otsijad.
3:18 Jumal on tunnistajaks, et pole jumalat peale Tema.
Samuti on ka inglid ning need, kes teadmisi omavad; hoidmas ülal õiglust: pole jumalat peale Tema, Võimsa, Elutarga.
3:19 Süsteem Jumalaga on alistumine.
Ja need, kelle valduses on seadus, läksid eriarvamusele vaid pärast seda, kui teadmine nendeni oli jõudnud, tingituna sektantlikust fanatismist nende vahel.
Ja kes iganes Jumala tunnustähti eitab, teadku, et Jumal on väle kohtumõistmises.
3:20 Ja kui nad sinuga vaidlevad, siis ütle: “Ma olen alistanud end Jumalale, samuti on need, kes mulle järgnevad”.
Ja ütle neile, kelle valduses on seadus ning neile, keda pole õpetatud:
“Kas olete alistunud?”
Kui nad on alistunud, siis nad on õigesti juhatatud, aga kui nad ära pööravad, siis sinu peal on vaid info edastamine.
Ja Jumal on Nägija teenrite üle.
3:21 Need, kes Jumala tunnustähti eitavad ja prohveteid ilma õiguseta tapavad, ning tapavad neid, kes inimeste hulgas õiglust nõuavad: teavita neid valusast karistusest.
3:22 Sellised on need, kelle tööd on tühisus selles maailmas ning Pärastelus, ja neil ei saa olema abilisi.
3:23 Oled sa kaalutlenud neid, kellele on antud osa seadusest?
Neid kutsutakse Jumala seaduse juurde, et see võiks nende vahel õigust mõista, seejärel osad neist pööravad ära.
Ja nad on vastu häälestatud,
3:24 sest nad ütlevad: “Tuli ei puuduta meid kauem kui mõned päevad”.
Ja mida nad leiutasid, on eksitanud neid nende süsteemis.
3:25 Siis kuidas, kui Me kogume nad päevale, mille suhtes pole kahtlust ning igale hingele tasutakse täielikult, mida ta teenis?
Ja neile ei tehta ülekohut.
3:26 Ütle: “Meie Jumal, Ülemvõimu Valdaja, Sina annad ülemvõimu kellele Sa soovid ning Sina võtad ülemvõimu ära kellelt Sa soovid.
Ja Sina ülendad, keda Sa soovid ning alandad, keda Sa soovid.
Sinu käes on headus.
Sina oled võimeline kõikideks asjadeks”.
3:27 “Sina paned öö sisenema päeva sisse,
ja Sina paned päeva sisenema öö sisse;
ja Sina tood esile elava surnust,
ja Sina tood esile surnu elavast;
ja Sina annad ande ilma arvestuseta, kellele Sa soovid”.
3:28 Usklikud ärgu võtku neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, liitlastena usklike asemel,
(ja kes iganes seda teeb, sellel pole midagi koos Jumalaga)
välja arvatud, et te olete nende hulgas kaalutletud kartuses ohust.
Ja Jumal hoiatab teid iseenda suhtes,
ja Jumala juurde on teekonna lõpp.
3:29 Ütle: “Kas te varjate või paljastate seda, mis on teie rinnus – Jumal teab seda”.
Ja Tema teab, mis on taevastes ning mis on maa peal.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
3:30 Päeval, mil iga hing saab teada, mida head ta on teinud ning mida kurja ta on teinud, saab ta soovima, et nende vahel oleks suur distants.
Ja Jumal hoiatab teid iseenda suhtes.
Ja Jumal on Kaastundlik teenrite suhtes.
3:31 Ütle: “Kui sa armastad Jumalat, siis järgne mulle, et Jumal sind armastaks ning sinu üleastumised andestaks”.
Jumal on Andestaja, Armulik.
3:32 Ütle: “Kuuletu Jumalale ning sõnumitoojale”.
Aga kui nad ära pööravad, siis Jumal ei armasta neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
3:33 Jumal valis Aadama ning Noa ja Abrahami perekonna ning Imrani perekonna üle kogu inimkonna.
3:34 Üksteise järglased.
Ja Jumal on Kuulja, Teadja.
3:35 Kui Imrani naine ütles: “Minu Isand, ma olen tõotanud Sinule selle, mis minu üsas on, pühendunult, nii et aktsepteeri minult, Sa oled Kuulja, Teadja”.
3:36 Seejärel, kui ta oli sünnitanud, ütles ta: “Minu Isand, ma olen sünnitanud tüdruku”.
Ja Jumal oli täielikult teadvel sellest, kelle ta sünnitas.
Ja meessoost ei ole nagu naissoost.
“Ja ma olen pannud talle nimeks Maarja.
Ja ma otsin Sinu kaitset temale ning tema järeltulijatele väljaheidetud saatana eest”.
3:37 Seega tema Isand aktsepteeris temalt hea aktsepteeringu,
ja põhjustas ta kasvama head kasvu,
ja asetas ta Zachariah hoole alla.
Millal iganes Zachariah tema juurde ülistamiskoha suletud alasse sisenes, leidis ta annid koos temaga.
Ta ütles: “Oo, Maarja! Kust need tulevad sinu juurde?”
Ta ütles: “See on Jumala kohalolust”.
Jumal annab ande, kellele Ta soovib, ilma arvestuseta.
3:38 See oli seejärel, mil Zachariah oma Isandat hüüdis, ta ütles:
“Minu Isand, anna mulle hea järelkasv Sinult. Sina oled palve kuulja”.
3:39 Ja inglid hüüdsid teda, kui ta ülistamiskoha suletud alas kohustust sooritades seisis:
“Jumal annab sulle rõõmusõnumeid John´ist, kinnitusena sõnast Jumalalt: auväärne ning vooruslik, ja prohvet õiglaste hulgast”.
3:40 Ta ütles: “Minu Isand, kuidas saab seal olla mulle poeg, kui kõrge vanus on minuni jõudnud ning mu naine on viljatu?”
Ta ütles: “See on nii, et Jumal teeb, mida Ta soovib.”
3:41 Ta ütles: “Minu Isand, tee mulle tunnustäht”.
Ta ütles: “Sinu tunnustäheks on inimestega kolm päeva mitte rääkida, välja arvatud märkide abil.
Ja meenuta oma Isandat palju,
ja ülista hämarikul ning koidikul!”
3:42 Ja kui inglid ütlesid: “Oo, Maarja! Jumal on valinud sinu ning on sind puhastanud. Ja Ta on valinud su üle kõigi naiste kogu inimkonnast”.
3:43 “Oo, Maarja! Ole pühendunult kohusetundlik oma Isandale,
ja alistu ning ole alandlik koos nendega, kes on alandlikud.”
3:44 See on seninägematutest uudistest, mida Me sulle inspireerime.
Sa ei olnud koos nendega, kui nad tõmbasid kõrsi selle üle, et kes neist Maarjale määratakse.
Ja sa ei olnud koos nendega kui nad vaidlemas olid.
3:45 Kui inglid ütlesid: “Oo, Maarja!
Jumal annab sulle rõõmusõnumeid sõna kohta Temalt.
Ta nimi on Messias, Jeesus, Maarja poeg.
Lugupeetud selles maailmas ja Pärastelus,
ja nende hulgast, kes on tehtud lähedaseks.”
3:46 “Ta saab rääkima inimestele hällist ning keskeas,
ja on õiglaste hulgast”.
3:47 Ta ütles: “Minu Jumal, kuidas saab mulle olla poeg, kui mitte ükski surelik mind puudutanud pole?”
Ta ütles: “See on nii, et Jumal loob, mida Ta soovib.”
Kui Ta määrab mõne asja, siis Ta lihtsalt ütleb sellele: “Ole!”, ja see on.
3:48 Ja Ta õpetab talle seadust, elutarkust, Toorat ning Gospelit.
3:49 Ja sõnumitoojana Iisraeli Lastele:
„Ma olen tulnud teie juurde koos tunnustähega teie Isandalt, et ma loon teile savist linnu kuju, seejärel ma puhun sellesse ning see muutub linnuks, läbi Jumala loa;
ja ma ravin pimedaid ning pidalitõbiseid,
ja annan elu surnutele, läbi Jumala loa;
ja ma informeerin teid sellest, mida te sööma peaksite ning mida oma kodudesse varuma.
Selles on teile tunnustäht, kui olete usklikud.“
3:50 “Ja kinnitamaks, mis on minu käte vahel Toorast,
ja tegemaks teile seaduslikuks mõnda sellest, mis teile keelatud oli;
ja ma olen tulnud teie juurde koos tunnustähega teie Isandalt,
nii et olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes ning kuuletuge mulle.”
3:51 “Jumal on minu Isand ning teie Isand, seega teenige Teda – see on sirge tee.”
3:52 Aga kui Jeesus nende salgamist tundis, ütles ta: “Kes saavad olema minu abilised Jumalale?”
Jüngrid ütlesid: “Meie saame olema Jumala abilised, me usume Jumalasse. Ja ole tunnistajaks, et me oleme alistunud”.
3:53 “Meie Isand, me usume sellesse, mida Sa oled alla saatnud ning me järgime sõnumitoojat, seega pane meid kirja tunnistajate hulka.”
3:54 Ja nemad tegid plaani ning Jumal tegi plaani.
Aga Jumal on parim plaanitegija.
3:55 Kui Jumal ütles: “Oo, Jeesus!
Ma võtan su ning tõstan su enda juurde,
ja puhastan su nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ja asetan need, kes sulle järgnesid, üle nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, kuni Ülestõusmispäevani.
Seejärel on Minu juurde teie tagasitulek, teie kõigi,
ja Ma saan kohut mõistma teie vahel selles, milles te lahkarvamusel olite”.
3:56 “Ja mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed:
Ma karistan neid karmi karistusega selles maailmas ning Pärastelus.
Ja neil ei saa olema abilisi.”
3:57 “Ja mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me anname neile nende tasu täielikult.
Ja Jumal ei armasta üleastujaid.”
3:58 Seda Me retsiteerime sulle tunnustähtedest ning elutargast meeldetuletusest.
3:59 Jeesuse näide Jumala silmis on nagu Aadama näide: Ta lõi ta tolmust, seejärel Ta ütles talle: “Ole!”, ja ta oli.
3:60 Tõde on sinu Isandalt, seega ära ole nende hulgast, kes kahtlevad.
3:61 Ja kes iganes sinuga Tema suhtes vaidleb pärast teadmisi, mis sulle tulnud on, siis ütle: “Kutsugem meie lapsed ja teie lapsed,
meie naised ja teie naised, meie iseendid ja teie iseendid, seejärel palvetagem siiralt ning pangem Jumala needus valetajate peale.”
3:62 See on tõene jutustus!
Ja seal pole jumalat peale Jumala!
Ja Jumal: Ta on Võimas, Elutark.
3:63 Ja kui nad ära pööravad: Jumal on korruptantidest teadvel.
3:64 Ütle: “Oo, seadusetundjad!
Jõudkem ühisele arusaamisele meie ja teie vahel,
et meie ei teeni mitte kedagi peale Jumala,
ja et me ei omista Talle mitte mingisugust partnerlust,
ja et mitte keegi meist ei võta üksteist isandatena Jumala kõrvale”.
Ja kui nad ära pööravad, siis ütle: “Olge tunnistajaks, et meie oleme alistunud”.
3:65 “Oo, seadusetundjad!
Miks te vaidlete meiega Abrahami suhtes, kui Toora ja Gospel saadeti alla alles pärast teda? Kas te ei juurdleks!”
3:66 Te olete siin vaielnud selle üle, mille kohta teil on teadmised, miks te siis vaidlete seejärel selle üle, mille kohta teil pole teadmisi?
Ja Jumal teab, samas kui teie ei tea.
3:67 Abraham ei olnud ei juudiusuline ega naatsaretlane, aga ta oli tõe poole kalduv, nagu üks, kes on alistunud.
Ja ta ei olnud ebajumalakummardajate hulgast.
3:68 Kõige lähedasemad inimesed Abrahamile on need, kes teda järgivad, nagu teeb see prohvet ning need, kes hoiatust kuulda võtavad.
Ja Jumal on usklike liitlane.
3:69 Osadele seadusetundjatest meeldiks sind eksiteele viia, aga nad eksitavad vaid iseennast ning nad ei märka.
3:70 “Oo, seadusetundjad!
Miks te salgate Jumala tunnustähti, samal ajal, kui olete tunnistajad?”
3:71 “Oo, seadusetundjad!
Miks riietate tõde tühisusega ning varjate tõde? Ja te teate.”
3:72 Ja osad seadusetundjatest ütlevad: “Uskuge sellesse, mis oli alla saadetud neile, kes päeva alguses hoiatust kuulda võtavad ning päeva lõpus eitavad, et nad võiksid tagasi tulla”.
3:73 Ja ärge uskuge, välja arvatud teda, kes teie süsteemi järgib
(ütle: “Juhatus on Jumala juhatus”),
kui just talle pole antud sarnast sellele, mis teile on antud;
või nad saavad vaidlema teie vastu teie Isanda ees.
Ütle: “Küllus on Jumala käes, Ta annab seda, kellele Ta soovib.
Ja Jumal on Hõlmav, Teadev”.
3:74 Ta valib oma halastusse, keda Ta soovib.
Ja Jumal on hiiglasliku külluse valdaja.
3:75 Ja seadusetundjate hulgas on tema, kellele kui sa usaldad varanduse, ta annab selle sulle tagasi.
Ja nende hulgas on tema, kellele kui sa usaldad ühe dinaari, ta ei tagasta seda sulle muidu, kui et sa jääd tema peale seisma.
See on seetõttu, et nad ütlevad: “Me ei võlgne midagi nendele, keda pole õpetatud”.
Ja nad ütlevad Jumala kohta valet. Ja nad teavad.
3:76 Tõepoolest, kes iganes täidab oma tõotuse ning on kaalutletud kartuses: Jumal armastab neid, kes on kaalutletud kartuses.
3:77 Need, kes vahetavad Jumalale antud tõotuse ning oma vanded odava hinna vastu, sellised: neile pole osa Pärastelus ning Jumal ei räägi nendega ega vaata nende poole Ülestõusmispäeval ega suurenda Ta neid puhtuses, ja neil on valus karistus.
3:78 Ja mõned nende hulgast moonutavad seadust oma keeltega, et te võiksite arvata, et see on seadusest, kui see pole seadusest.
Ja nad ütlevad, et see on Jumalalt, aga see pole Jumalalt.
Ja nad omistavad Jumalale valet. Ja nad teavad.
3:79 See pole ühelegi surelikule, et Jumal annaks talle seaduse, otsustusvõime ja prohvetipõlve, seejärel ta ütleks inimestele:
“Olge teenrid pigem minule kui Jumalale!”
Pigem: “Olge Jumalale pühendunud selles, et te õpetate seadust ning õpite seadust”.
3:80 Ega nõua Ta, et võtaksite ingleid ja prohveteid kui isandaid.
Kas ta nõuaks teilt eitamist pärast seda, kui olete alistunud?
3:81 Ja kui Jumal prohvetitelt kokkuleppe võttis:
“Mida Ma teile määrusest ning elutarkusest annan, tuleb seejärel teie juurde sõnumitooja kinnitama, seda, mis on koos teiega.
Uskuge temasse ja aidake teda”.
Ta ütles: “Kas kinnitate ja võtate üle Mu selle pühaliku lepingu?”
Nad ütlesid: “Me kinnitame”.
Ta ütles: “Siis olge tunnistajaks, ja Mina olen koos teiega tunnistajate hulgas”.
3:82 Kes iganes pärast seda ära pöörab: sellised on hoolimatult reetlikud.
3:83 Kas see on seejärel muu, kui Jumala süsteem, mida nad otsivad?
Ja Temale alistuvad kõik, kes on taevastes ning maal,
vabatahtlikult või vastu tahtmist.
Ja Tema juurde saavad nad olema tagasi toodud.
3:84 Ütle: “Me usume Jumalasse,
ja sellesse, mis meile alla on saadetud,
ja mis oli alla saadetud Abrahamile,
ja Ismaelile,
ja Iisakule,
ja Jaakobile,
ja lastelastele,
ja mis oli antud Moosesele, Jeesusele ning prohvetitele nende Isandalt.
Me ei tee vahet ühegi nende vahel ning Temale oleme me alistunud“.
3:85 Ja kes iganes ajab taga muud kui alistumist süsteemina, seda ei hakata temalt aktsepteerima ning Pärastelus saab ta olema kaotajate hulgas.
3:86 Kuidas saab Jumal juhatada inimesi, kes eitasid peale uskumist,
ja olid olnud tunnistajaks, et sõnumitooja on tõene ning selged asitõendid olid nendeni tulnud?
Ja Jumal ei juhata üleastuvaid inimesi.
3:87 Sellised: nende tasu on, et nende peal on Jumala needus koos kõigi inglite ja inimeste omaga.
3:88 Nad elunevad selles igavesti, karistust ei kergendata neile ega anta neile ajapikendust.
3:89 Välja arvatud neile, kes pärast seda kahetsevad ja parandusi teevad – siis on Jumal Andestav, Armuline.
3:90 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed pärast oma usku, seejärel kasvavad eitamises – nende kahetsust ei aktsepteerita.
Ja sellised on need, kes lähevad eksiteele.
3:91 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ja surevad ateistidena: seda ei aktsepteeritaks neist mitte ühegi poolt, kui ta sooviks enda eest maa täit kulda lunarahaks maksta.
Neil saab seal olema valus karistus ning neil ei saa olema abilisi.
3:92 Te ei saavuta vooruslikkust seni, kuni te kulutate sellest, mida te armastate.
Ja mida iganes te kulutate, Jumal on sellest teadlik.
3:93 Kogu toit oli seaduslik Iisraeli Lastele, välja arvatud see, mida Iisrael ise endale keelas, enne kui Toora alla saadeti.
Ütle: “Tooge Toora ja retsiteerige seda, kui olete tõetruud”.
3:94 Kes iganes leiutab vale Jumala kohta pärast seda, sellised on üleastujad.
3:95 Ütle: “Jumal rääkis tõde. Nii et järgige Abrahami usutunnistust, kaldumas tõe poole.
Ta ei olnud ebajumalakummardajate hulgast”.
3:96 Esimene maja, mis üles seatud inimkonnale, oli see, mis Bakk´a-s, õnnistatud ja juhatuseks kogu inimkonnale.
3:97 Selles olid selged tunnustähed Abrahami peatuskohast.
Ja kes iganes sellesse sisenesid, olid turvalisuses.
Ja Jumala nõue inimkonnale oli, et teha palverännak maja juurde, kes iganes leiavad tee selleni.
Ja kes iganes eitavad, siis Jumal on vaba vajadusest kogu inimkonna suhtes.
3:98 Ütle: “Oo, seadusetundjad!
Miks te salgate Jumala tunnustähed, samas kui Jumal on teie tegemiste tunnistaja?”
3:99 Ütle: “Oo, seadusetundjad!
Miks juhite te eemale Jumala teelt teda, kes usub, otsides sellest kõrvalekaldeid, samas kui te olete tunnistajad?
Ja Jumal ei ole teie tegemistest teadmatuses.”
3:100 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui te kuuletute osale nendest, kelle valduses on seadus, nad pööravad teid tagasi pärast teie uskumist.
Nagu need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
3:101 Ja kuidas saate te eitada, kui teile Jumala tunnustähti retsiteeritakse ning teie hulgas on Tema sõnumitooja?
Ja kes iganes hoiab tugevalt Jumala poole, on juhatatud sirgele teele.
3:102 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, kartusega, mis Tema vääriline. Ja ärge surge muidu, kui et olete alistunud.
3:103 Ja hoidke tugevalt Jumala köiest – teie kõik – ning ärge jagunege. Ja meenutage Jumala õnnistusi endi suunas, kui te olite vaenlased ning Ta ühendas teie südamed, nii et läbi Tema õnnistuse said teist vennad.
Ja te olite tule augu äärel ning Ta päästis teid sellest.
See on nii, et Jumal teeb teile selgeks oma tunnustähed, et võiksite olla õigesti juhatatud.
3:104 Ja olgu teie hulgas kogukond kutsumas headuse poole, nõudes seda, mis on sobilik ning keelates pahelisust.
Ja sellised on edukad.
3:105 Ja ärge olge nagu need, kes jagunesid ning vaidlesid pärast seda, kui selged asitõendid nendeni tulid.
Ja neile on hiiglaslik karistus.
3:106 Päeval, mil näod saavad olema valgustatud ning näod saavad olema tumestatud.
Mis puutub nendesse, kelle näod saavad olema tumestatud: “Kas te eitasite pärast oma usku? Siis maitske karistust selle eest, mida te eitasite!”
3:107 Ja mis puutub nendesse, kelle näod saavad olema valgustatud: see on Jumala õnnistus, nad elunevad selles igavesti.
3:108 Need on Jumala tunnustähed, Me retsiteerime neid sulle tões.
Ja Jumal ei ihalda ebaõiglust inimkonnale.
3:109 Ja Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maa peal.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.
3:110 Te olete parim kogukond, kes inimestest esile toodud, käskimas seda, mis on sobilik ja keelates pahelisust ning uskudes Jumalasse.
Ja kui seadusetundjad oleksid uskunud, see oleks neile parem olnud.
Nende hulgas on usklikke, aga enamus neist on hoolimatult reetlikud.
3:111 Nad ei kahjusta teid, välja arvatud, et nad on tüütud.
Ja juhul kui nad teiega võitlevad, saavad nad pöörama ning jooksu panema, seejärel neid ei aidata.
3:112 Nad olid löödud alandusega kõikjal, kus nad ülemvõimu kaotasid, välja arvatud köis Jumalalt ning köis inimestelt.
Ja nad kutsusid esile raevu Jumalalt.
Ja nad olid löödud vaesusega, sest nad eitasid Jumala tunnustähti.
Ja nad tapsid prohveteid ilma õiguseta, sest nad vastandusid ning astusid üle kõikide piirjoonte.
3:113 Nad ei ole kõik ühesugused, seadusetundjate hulgas on sirgeseljaline kogukond, nad retsiteerivad Jumala tunnustähti öö tundidel, ja nad alistuvad.
3:114 Nad usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva
ja nõuavad seda, mis on kohane ning keelavad pahelisust,
ja võistlevad heades tegudes.
Ja sellised on õiglaste hulgas.
3:115 Ja mida head nad teevad, seda ei eitata neile.
Ja Jumal teab neid, kes on kaalutletud kartuses.
3:116 Mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ei nende vara ega nende lapsed tule neile kasuks mitte milleski Jumala vastu.
Ja sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
3:117 Näide sellest, mida nad siin maailmas kulutavad, on nagu näide tuulest, milles oli pakane.
See langes inimeste põllule, kes oma hinged eksitasid ning hävitas selle.
Ja Jumal ei eksitanud neid, aga nad ise eksitasid endid.
3:118 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge võtke lähedaseks kedagi peale omasuguste.
Nad ei ebaõnnestu teis segadust põhjustamast.
Neile meeldib, et te kannataksite.
Vihkamine on avaldunud läbi nende suude,
ja see, mida nende rindkered peidavad, on veelgi suurem.
Me oleme teile tunnustähed selgeks teinud, juhul kui te juurdlema hakkate.
3:119 Siin te olete, need, kes neid armastavad.
Aga nemad ei armasta teid.
Ja teie usute kogu seadusesse.
Ja kui nad teiega kohtuvad, ütlevad nad: “Me usume”.
Aga kui nad on omaette, hammustavad nad oma sõrmi raevust teie suhtes.
Ütle: “Surge oma raevus!”
Jumal teab seda, mis on rindkeredes.
3:120 Kui teiega midagi head juhtub, siis see häirib neid,
ja kui teiega midagi halba juhtub, siis nad rõõmustavad.
Aga kui te olete kannatlikud ning kaalutletud kartuses, siis nende plaanid ei saa teid vähimalgi määral kahjustada.
Jumal hõlmab nende tegemisi.
3:121 Ja kui sa oma inimeste juurest varakult lahkusid, et usklikele nende positsioonid lahinguks ette valmistada.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.
3:122 Kui kaks osapoolt teie hulgast muretsesid, et nad ebaõnnestuvad.
Ja Jumal oli nende liitlane!
Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse.
3:123 Ja Jumal andis teile võidu täiskuu ajal, kui te vähemuses olite, seega olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, et võiksite olla tänulikud.
3:124 Kui sa usklikele ütlesid: “Kas sellest ei piisa teile, et teie Isand varustab teid kolme tuhande alla saadetud ingliga?”
3:125 Tõepoolest, kui te olete kannatlikud ning kaalutletud kartuses ning nad teid ootamatult ründavad, tugevdab teie Isand teid viie tuhande lahinguks treenitud ingliga.
3:126 Ja Jumal tegi seda vaid rõõmusõnumitena teile ning et teie südamed võiksid seeläbi kinnitust saada.
Ja seal pole abi muult kui Jumalalt – Võimsalt, Elutargalt.
3:127 Et Ta võiks ära lõigata grupi nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on või häbistada neid, et nad pettunult tagasi pööraksid.
3:128 See pole sinu mure, et kas Ta pöörab nende poole või karistab neid: nad on üleastujad.
3:129 Ja Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maa peal.
Ta andestab, kellele Ta soovib ning Ta karistab, keda Ta soovib.
Ja Jumal on Andestav, Armuline.
3:130 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge tarbige intressi, kahekordistades taas ja taas.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, et võiksite olla edukad.
3:131 Ja olge kaalutletud kartuses tule suhtes, mis ettevalmistatud neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
3:132 Ja kuuletuge Jumalale ning sõnumitoojale, et võiksite saavutada õnnistuse.
3:133 Ja võistelge üksteisega sõbralikult oma Isanda andestuse nimel ning aia nimel, mis on sama lai kui taevad ja maa, ettevalmistatud neile, kes kaalutletud kartuses.
3:134 Need, kes kulutavad rikkuses ning raskuses,
ja kes kontrollivad oma viha,
ja kes on andestavad inimeste suhtes:
Jumal armastab heategijaid.
3:135 Ja need, kes – siis, kui sooritavad seksuaalset kõlblusetust
või eksitavad ennast – meenutavad Jumalat ning otsivad andestust oma pattudele – ja kes andestab patte peale Jumala? – ja ei jätka selles, mida nad tegemas olid.
Ja nad teavad.
3:136 Sellised: nende autasu on andestus nende Isandalt,
ja aiad, mille all voolavad jõed – nad elunevad nendes igavesti.
Ja suurepärane on nende autasu, kes tegutsevad.
3:137 Toimimisviisid on tulnud ning läinud enne teid, seega rännake maa peal ning vaadake, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujatele.
3:138 See on selge teadaanne inimkonnale,
ja juhatus,
ja meeldetuletus neile, kes on kaalutletud kartuses.
3:139 Ärge olge nõrgad ega kurvastage, sest te saate olema ülimad, kui olete usklikud.
3:140 Kui vigastused teid puudutavad: inimesi on puudutanud samasugused vigastused.
Ja sellised on päevad, Me vahetame neid inimeste vahel.
Nii, et Jumal võiks teada neid, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja et võtta tunnistajaid teie hulgast.
Ja Jumal ei armasta üleastujaid.
3:141 Ja et Jumal võiks täiustada neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning  kõrvaldada need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
3:142 Või kas te arvasite, et sisenete aeda, kui Jumal ei tea neid teie hulgast, kes püüdlevad ega neid, kes kannatlikud?
3:143 Ja te soovisite surma enne kui te seda kohtasite.
Seejärel te nägite seda kui olite otse enda ette vaatamas.
3:144 Ja Muhamed on vaid sõnumitooja, sõnumitoojad on tulnud ning läinud enne teda.
Kui ta seejärel sureb või on tapetud, kas pöörate tagasi oma kandadel?
Ja tema, kes pöörab tagasi oma kandadel, ei kahjusta Jumalat vähimalgi määral.
Ja Jumal saab autasustama tänulikke.
3:145 Ja see ei ole hingele, et surra, välja arvatud läbi Jumala loa, läbi määruse, mis ajaliselt määratud.
Ja kes iganes ihaldab selle maailma autasu – Me anname talle sellest.
Ja kes iganes ihaldab Pärastelu autasu – Me anname talle sellest.
Ja Me saame autasustama tänulikke.
3:146 Ja kui palju on seal olnud prohveteid, kellel oli kõrval palju pühendunuid koos temaga võitlemas!
Ja nad ei kõhelnud millegi ees, mis neile Jumala põhjusel osaks langes,
ega jäänud nad nõrgaks,
ega andnud nad alla.
Ja Jumal armastab kannatlikke.
3:147 Ja nad ei ütelnud muud, kui: “Meie Isand, andesta meile meie patud ning puudujäägid meie olukordades. Ja tee kindlaks meie jalg ning aita meid inimeste vastu, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad”.
3:148 Seega Jumal andis neile selle maailma autasu ning parima Pärastelu autasu.
Ja Jumal armastab heategijaid.
3:149 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui kuuletute neile, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, nad pööravad teid tagasi teie kandadel ning te saate tagasi pöörama kui kaotajad.
3:150 Tõde on: Jumal on teie heategija, ja Tema on parim abilistest.
3:151 Me saame heitma kabuhirmu nende südametesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, sest nad omistavad Jumalale partnerlust, mille kohta pole mitte kunagi mitte ühtegi volitust alla saadetud.
Ja nende eluase on tuli. Ja kuri on üleastujate eluase.
3:152 Ja Jumal on täitnud oma lubaduse teile:
siis kui te olite neist teadvel, Tema loal;
siis kui te olite kaotanud südame ning vaidlesite selles küsimuses,
ja ei kuuletunud pärast seda, kui Ta oli teile näidanud seda, mida te armastate.
Teie hulgas on tema, kes ihaldab seda maailma ning teie hulgas on tema, kes ihaldab Pärastelu.
Seejärel Ta pööras teid nendest eemale, et Ta võiks teid testida.
Ja Ta on andestanud teile.
Ja Jumal on helde usklike suunas.
3:153 Siis, kui te olite tõusmas ning ei pööranud kellelegi tähelepanu ja sõnumitooja teid selja tagant hüüdmas oli.
Ta andis teile mure mure peale, et te ei kahetseks seda, mis teil käest lipsas ega seda, mis teiega juhtus.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
3:154 Seejärel saatis Ta teie peale pärast muret hingerahu.
Tukastus tuli teist osade peale. Ja teine osa oli hinges vaevatud, eeldades Jumala kohta muud kui tõde – ignorantsed oletused,
üteldes: “Kas meil on osa selles olukorras?”
Ütle: “Kogu olukord kuulub Jumalale!”
Nad peidavad oma hingedes seda, mida nad sulle ei avalda, üteldes: “Kui meil oleks selles olukorras sõnaõigust olnud, siis ükski meist poleks siin surma saanud”.
Ütle: “Kui te oleksite olnud oma kodudes, siis need, kes olid surmale määratud, oleksid tulnud välja oma puhkepaikadesse”.
Ja: “Et Jumal võiks testida, mis on teie rinnus”.
Ja: “Et Ta võiks täiustada seda, mis on teie südametes”.
Ja Jumal teab seda, mis on rinnus.
3:155 Need, kes teie hulgast tagasi pöörasid, päeval, mil kaks väge kohtusid: kurat põhjustas nende libastumise, läbi osa sellest, mida nad pälvinud olid.
Aga Jumal on neile andestanud.
Jumal on Andestav, Kaastundlik.
3:156 Oo, teie, kes te hoiatust kuulda võtate!
Ärge olge nagu need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning ütlevad oma vendade kohta, kui nad mööda maad rändavad või sõdimas on:
“Oleksid nad siin koos meiega olnud, nad poleks surma saanud ega tapetud saanud”.
Et Jumal võiks teha sellest hingevalu nende südametes.
Ja Jumal annab elu ning annab surma.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
3:157 Ja kui te olete tapetud või surete Jumala põhjusel, siis andestus ning õnnistus Jumalalt on palju parem kui kõik see, mida nad kokku koguda suudavad.
3:158 Ja kui te surete või olete tapetud, siis Jumala juurde saate te olema kokku kogutud.
3:159 See oli õnnistus Jumalalt, et sa nende suhtes leebe olid.
Ja oleksid sa karm ning tundetu olnud, oleksid nad su juurest laiali valgunud.
Nii et andesta neile ning küsi neile andestust.
Ja nõusta neid nende olukorras.
Ja kui sa võtad vastu otsuse, siis pane oma usaldus Jumalasse.
Jumal armastab neid, kes oma usalduse õigesse kohta panevad.
3:160 Kui Jumal teid aitab, siis mitte keegi ei saa teid võita.
Ja kui Tema teid hülgab, siis kes saaks teid aidata peale Tema?
Ja las usklikud panevad oma usalduse Jumalasse.
3:161 Ja ühelegi prohvetile pole, et ta peaks sundima.
Ja kes iganes sunnib, tuuakse Ülestõusmispäeval koos sellega, mida ta sundis.
Siis tasutakse igale hingele täielikult, mida ta on pälvinud.
Ja neile ei tehta ülekohut.
3:162 Kas siis see, kes Jumala meelehead otsib, on nagu see, kes kutsub esile Jumala raevu ning kelle eluase on Põrgu?
Ja kuri on teekonna lõpp.
3:163 Nad on järkudes Jumala silmis.
Ja Jumal näeb, mida nad teevad.
3:164 Jumal on usklike suhtes armulikkust üles näidanud, kasvatades nende seas üles sõnumitooja neile endile,
retsiteerima neile Tema tunnustähti,
ja suurendama neid puhtuses,
ja õpetama neile seadust ning elutarkust.
Ja kui te enne olite ilmses pimeduses.
3:165 Või kui ebaõnn teile osaks sai (olles põhjustanud kahekordse sellest) te ütlesite: “Kust see tuleb?”
Ütle: “See on teist enestest”.
Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
3:166 Ja see, mis sai teile osaks päeval, mil kaks väge kohtusid, oli Jumala loal, et Ta võiks teada usklikke,
3:167 ja et Ta võiks teada kõhklejad.
Ja neile oli üteldud: “Tulge, võidelge Jumala põhjusel või asuge kaitsele”.
Nad ütlesid: “Oleksime me teadnud, kuidas võidelda, me oleksime teile järgnenud”.
Nad olid sel päeval lähemal salgamisele kui uskumisele, üteldes oma suudega seda, mis polnud nende südametes.
Ja Jumal on kõige teadlikum sellest, mida nad varjavad.
3:168 Need, kes ütlesid oma vendade kohta, kui nad maha jäid: “Kui nad oleksid meile kuuletunud, ei oleks neid tapetud”.
Ütle: “Siis hoidke ära enda surm, kui olete tõetruud!”
3:169 Ja ärge mõtelge nendest, kes on Jumala põhjusel tapetud, kui surnutest.
Tõde on: nad on elamas koos oma Isandaga, vastu võtmas küllust;
3:170 juubeldamas selle üle, millega Jumal neid oma küllusest rikastanud on;
ja rõõmustamas nende üle, kes neile veel järgnemas on:
et neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema,
3:171 (nad rõõmustavad armus ning külluses Jumalalt)
ja et Jumal ei vähenda usklike autasu.
3:172 Need, kes vastavad Jumalale ning sõnumitoojale pärast seda, kui neile vigastused osaks langevad
(nende jaoks nendest, kes teevad head ning on kaalutletud kartuses, on hiiglaslik autasu),
3:173 need, kellele inimesed ütlevad: “Inimesed on kogunenud teie vastu, nii et kartke neid”.
Aga see vaid suurendab nende usku ning nad ütlevad: “Jumal on meile piisav”.
Ja suurepärane on kaitsja.
3:174 Seejärel nad naasevad koos armu ning küllusega Jumalalt.
Kurjus ei puuduta neid, kui nad Jumala meelehead otsivad.
Ja Jumal on Üks, kes omab hiiglaslikku küllust.
3:175 Aga see: kurat teeb oma liitlased sellest kartlikuks.
Aga ärge kartke neid.
Ja kartke Mind, kui olete usklikud.
3:176 Ja ärgu sind kurvastagu need, kes eitamises võistlevad.
Nad ei tee Jumalale vähimatki kahju.
Jumal ei soovi neile teha mitte mingit osa Pärastelus,
ja neil saab olema hiiglaslik karistus.
3:177 Need, kes on vahetanud usu eitamise vastu: nad ei tee Jumalale vähimatki kahju.
Ja neil on valus karistus.
3:178 Ja ärgu need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, mõtelgu, et Me varustame neid nende headuse tõttu. Me vaid varustame neid selleks, et nad võiksid enda üleastumistes kasvada.
Ja neil on alandav karistus.
3:179 Jumal ei jäta usklikke sellesse, millesse te kaldute, kuni Ta eraldab halva heast.
Ja Jumal ei informeeri teid seninägematust, aga Jumal valib oma sõnumitoojateks, keda Ta soovib.
Nii et uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojatesse.
Ja kui te usute ning olete kaalutletud kartuses, on teile hiiglaslik autasu.
3:180 Ja ärgu need arvaku, kes on ihned sellega, mida Jumal neile oma küllusest andnud on, et see neile hea on.
Tõde on: see on neile kahjulik.
See, millega nad ihned olid, saab Ülestõusmispäeval nende kaelte ümber rippuma.
Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa pärand.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
3:181 Jumal on kuulnud nende sõnu, kes ütlevad: “Jumal on vaene ja meie oleme rikkad!” Me salvestame, mida nad ütlevad.
Ja nende poolt prohvetite tapmise ilma õiguseta.
Ja Me saame ütlema: “Maitske õgiva tule karistust!”
3:182 Sellepärast, mida teie käed teile ette on saatnud ning sellepärast, et Jumal ei ole teenrite suhtes ebaõiglane.
3:183 Need, kes ütlevad: “Jumal on meile määranud, et me ei peaks uskuma ühtegi sõnumitoojasse muidu, kui et ta toob meile ohvrianni, mille tuli alla neelab”.
Ütle: “Sõnumitoojad on tulnud teie juurde enne mind koos selgete asitõenditega ning koos sellega, mida te ütlete: siis miks te neid tapsite, kui olete tõetruud?”
3:184 Ja kui nad sind eitavad, siis eitati ka sõnumitoojaid, kes olid enne sind.
Nad tulid koos selgete asitõendite, üleskirjutiste ning valgustava seadusega.
3:185 Iga isik saab surma maitsma.
Ja teile vaid tasutakse teie autasud täielikult Ülestõusmispäeval.
Ja kes iganes on tulest eemaldatud ning pandud sisenema aeda: tema on sihile jõudnud.
Ja selle maailma elu on vaid pettuse nautimine.
3:186 Te saate olema testitud teie jõukuses ning teis endis.
Ja te saate kuulma palju takistamist nendelt, kelle valduses oli seadus enne teid, ning ebajumalateenijatelt.
Aga kui te olete kannatlikud ning kaalutletud kartuses, siis see on tõekspidamiste tugevusest.
3:187 Ja kui Jumal võttis kokkuleppe neilt, kelle valduses on seadus:
“Te peate selle inimkonnale arusaadavaks tegema ning seda mitte varjama”.
Aga nad heitsid selle endi selja taha ning vahetasid odava hinna vastu.
Kurjus on see, mida nad ostavad.
3:188 Ärge arvake, et need, kes juubeldavad selle üle, mida nad saavutanud on ning armastavad olla ülistatud selle eest, mida nad teinud ei ole, ärge arvake, et nad karistuse eest turvalisuses on.
Neile on valus karistus.
3:189 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja Jumal on võimekas üle kõikide asjade.
3:190 Taevaste ning maa loomises ja öö ning päeva vaheldumises on tunnustähed nendele, kes intuitsiooni omavad.
3:191 Neile, kes meenutavad Jumalat seistes, istudes ning oma külgedel, ja nad mõtisklevad taevaste ning maa loomise üle:
“Meie Isand, Sa ei loonud seda ilma eesmärgita, ülistus olgu Sulle!
Ja kaitse meid tule karistuse eest!”
3:192 “Meie Isand, kelle Sa põhjustad sisenema tulle, teda oled Sa alandanud.”
Ja seal pole üleastujatele abilisi.
3:193 “Meie Isand, me kuulsime kokkukutsujat usule hüüdmas:
‘Uskuge enda Isandasse!’
Ja me oleme uskunud.
Meie Isand, andesta meile meie üleastumised ning eemalda meist meie kurjus, ja lase meil surra koos vooruslikega”.
3:194 “Meie Isand, anna meile seda, mida Sa oled lubanud meile läbi enda sõnumitoojate ning ära häbista meid Ülestõusmispäeval.
Sina ei murra oma kokkulepitud kohtumist.”
3:195 Ja nende Isand vastab neile: “Ma ei raiska ühegi tööd, kes töötab teie seast, olgu see mees või naine, te olete üksteisest.
Need, kes maapakku lähevad ning on oma kodudest välja aetud,
ja on takistatud Minu põhjusel,
ja võitlevad ning on tapetud,
Ma eemaldan nendest nende kurjuse ning Ma võtan nad vastu aedadesse, millede all voolavad jõed”.
Kui autasu Jumala kohalolekust.
Ja Jumal – koos Temaga on parim autasudest.
3:196 Ärgu sind eksitagu nende edu maa peal, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
3:197 Lühike nauding, seejärel on nende eluase Põrgu.
Ja kuri on puhkepaik.
3:198 Mis puutub nendesse, kes oma Isanda suhtes kaalutletud kartuses on: neil saavad olema aiad, millede all voolavad jõed.
Nad elunevad nendes igavesti, kui tervituskingitus Jumalalt.
Ja mis on koos Jumalaga, on vooruslikele parem.
3:199 Ja seadusetundjate hulgas on need, kes usuvad Jumalasse,
ja sellesse, mis teile alla saadeti ning sellesse, mis neile alla saadeti.
Nad on alandlikud Jumala suhtes, nad ei vaheta Jumala tunnustähti odava tasu vastu.
Nendel on nende autasu koos nende Isandaga.
Jumal on kiire arvestamises.
3:200 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kannatlikud,
ja võistelge sõbralikult kannatlikkuses,
ja olge püsivad,
ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
et võiksite edu saavutada.