29

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
29:1 ALM.
29:2 Kas inimesed arvasid, et nad jäetakse ütlema: “Me usume”, ilma et neid testile pandaks?
29:3 Me oleme testinud neid, kes enne neid, nii et Jumal võiks eristada need, kes on tõetruud, ja nii et Ta teaks, kes on valetajad.
29:4 Või kas need, kes patustasid, mõtlevad, et nad saavad olema Meist eespool? Tõepoolest, armetu on nende otsustusvõime!
29:5 Kes iganes kannatamatult Jumalaga kohtumist ootab, siis Jumalaga kohtumine tuleb. Ja Ta on Kuulja, Teadja.
29:6 Ja kes iganes pingutab, on ainult iseendale pingutamas;
sest Jumalal ei ole vajadust inimkonna järele.
29:7 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad – Me eemaldame neilt nende kurjuse,
ja Me autasustame neid parima eest, mida nad tegid.
29:8 Ja Me juhendasime inimolendit olema hea oma vanemate vastu. Aga kui nad pingutavad, et panna sind koos Minuga partnereid üles seadma, siis ära kuuletu neile. Minu juurde on teie kõigi eluteed, ja Ma informeerin teid sellest, mida te tegite.
29:9 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, Me paneme nad sisenema koos õiglastega.
29:10 Ja inimeste hulgas on need, kes ütlevad: “Me usume Jumalasse”, aga kui teda Jumala pärast kahjustatakse, võrdsustab ta inimeste poolt põhjustatud tagakiusamise karistusega Jumalalt! Ja kui sinu Isandalt tuleb võit, ütleb ta: “Me olime koos sinuga!” Kas Jumal ei ole täielikult teadvel sellest, mis on kogu inimkonna rinnus?
29:11 Jumal on täielikult teadvel nendest,
kes hoiatust kuulda võtavad,
ja Ta on täielikult teadvel kõhklejatest.
29:12 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
ütlevad neile, kes hoiatust kuulda võtavad:
“Järgige meie teed ja me kanname teie vead”.
Aga nad ei saa kanda midagi nende vigadest.
Nad on valetajad!
29:13 Ja nad saavad kandma nende endi koormaid, ja koormaid koos nende koormatega, ja Ülestõusmispäeval küsitakse neilt selle kohta, mida nad fabritseerisid.
29:14 Ja Me olime saatnud Noa tema inimeste juurde, nii et ta jäi nendega tuhandeks aastaks, vähem viiskümmend tavalist aastat. Seejärel võttis neid üleujutus, samal ajal kui nad üleastujad olid.
29:15 Nii et Me päästsime tema ning inimesed, kes olid laeva peal, ja Me tegime selle tunnustäheks maailmadele.
29:16 Ja Abraham, kui ta oma inimestele ütles:
“Teenige Jumalat ja olge Tema suhtes kaalutletud kartuses.
See on teile parem, kui te vaid teaksite”.
29:17 “Te ei ole jumaldamas midagi muud kui iidoleid Tema kõrval, ja te olete fabrikatsioone loomas. Need, keda te Jumala kõrval jumaldate, ei oma teie jaoks mitte mingeid ande, nii et otsige Jumalalt ande ja teenige Teda ning olge Talle tänulikud; Tema juurde saate te naasema.”
29:18 “Ja kui te ei usu, siis rahvad enne teid on samuti mitte uskunud.” Sõnumitooja on kohustatud vaid selgelt edastama.
29:19 Kas nad ei vaadelnud, kuidas Jumal algatas loomingu, seejärel Ta toob selle tagasi? Kõike seda on Jumalal lihtne teha.
29:20 Ütle: “Rännake maa peal ja vaadelge, kuidas looming algatatud oli. Nõnda seab Jumal sisse viimse loomingu. Jumal on suuteline kõikideks asjadeks”.
29:21 “Jumal karistab, keda Ta soovib, ja Ta annab armu, kellele Ta soovib, ja Tema juurde saate te naasema.”
29:22 “Ja te ei saa olema võimelised põgenema selle fakti eest taevastes või maal, ega ole teil Jumala kõrval ühtegi liitlast ega võitjat.”
29:23 Ja need, kes salgasid Jumala tunnustähed ning Temaga kohtumise; need on hüljanud Mu armu; ja neil saab olema valus karistus.
29:24 Aga ainuke vastus tema inimestelt oli nende ütlus: “Tapke ta, või põletage ta”. Aga Jumal päästis ta tulest. Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
29:25 Ja ta ütles: “Te olete võtnud iidolid Jumala kõrvale selleks, et säilitada omavahel mõnd sõprust selles maises maailmas. Aga seejärel Ülestõusmispäeval saate te üksteist salgama ja needma. Teie saatus on põrgu, ja teil ei saa olema võitjaid”.
29:26 Lot uskus koos temaga ja ütles: “Ma lähen maapakku oma Isanda juurde. Ta on Suursugune, Elutark.
29:27 Ja Me andsime talle Iisaku ning Jaakobi, ja Me tegime ta järglaste hulka prohvetipõlve ning seaduse. Ja Me andsime talle tema autasu selles maailmas, ja Pärastelus on ta õiglaste hulgas.
29:28 Ja Lot, kui ta oma inimestele ütles:
“Te sooritate seksuaalset ebamoraalsust,
millist mitte keegi kogu inimkonna hulgast varem teinud pole!”
29:29 “Te lähenete oma meestele,
ja te katkestate tee,
ja sooritate loomuvastasust oma kogunemistel.”
Aga ainuke vastus tema inimestelt oli:
“Too Jumala karistus meie peale,
kui oled nende hulgast, kes räägib tõtt!”
29:30 Ta Ütles: “Minu Isand,
aita mind inimeste vastu, kes teevad korruptsiooni”.
29:31 Ja kui Meie sõnumitoojad tõid Abrahamile rõõmusõnumid, ütlesid nad: “Me hävitame sellise linna inimesed, sest selle inimesed on olnud üleastujad”.
29:32 Ta ütles: “Aga Lot on selle sees!” Nad ütlesid: “Me oleme täielikult teadvel, kes selles on. Me päästame tema ja tema perekonna, välja arvatud tema naise; ta on nende hulgas, kes hukatusele määratud”.
29:33 Ja kui Meie sõnumitoojad Loti juurde tulid, neid väärkoheldi, ja ta tundis piinlikust nende pärast. Ja nad ütlesid: “Ära karda, ja ära ole kurvastatud. Me päästame sinu ja sinu perekonna, välja arvatud sinu naise, ta on nende hulgas, kes hukatusele määratud”.
29:34 “Me saadame selle linna inimeste peale nuhtluse taevast, sest nad on hoolimatult reetlikud.”
29:35 Ja Me jätsime selle jäänused kui selge tunnustähe inimestele, kes mõistavad.
29:36 Ja Midyanile oli nende vend Shu´ayb. Ta ütles: “Oo, mu inimesed, teenige Jumalat ning otsige Viimset Päeva, ja ärge rännake maal korruptsiooni tehes”.
29:37 Aga nad eitasid teda, nii et maavärin võttis nad; seega nad muutusid elututeks oma eluasemetes.
29:38 Ja ´Aad ja Thamud. Teile oli nende eluasemetest palju ilmseks tehtud. Kurat oli ilustanud nende silmis nende tööd, seega ta juhtis nad teelt kõrvale, kuigi nad võisid näha.
29:39 Ja Qaroon, ja Vaarao, ja Haamaan; Mooses läks nende juurde selgete tõenditega. Aga nad muutusid ülbeks maa peal, ja nad ei olnud esimesed.
29:40 Me võtsime igaühe tema pattude läbi. Mõnede peale neist saatsime Me vägivaldseid tuuli, mõned neist olid võetud karjatuse läbi, mõnda neist panime Me maa alla neelama, ja mõned neist Me uputasime. Jumal ei ole see, kes neile ülekohut tegi – need olid nemad, kes endile ülekohut tegid.
29:41 Näide nendest, kes võtavad liitlasi Jumala kõrvale, on see, kuidas ämblik kodu teeb; ja nõrgeim kodu on ämbliku kodu, kui nad vaid teaksid.
29:42 Jumal teab, et see, mida nad Tema kõrval hüüdmas on, on eimiski. Ta on Suursugune, Elutark.
29:43 Sellised on näited, mida Me inimestele esile toome, aga ükski ei mõista, välja arvatud teadlikud.
29:44 Jumal lõi taevad ning maa koos tõega.
Selles on tunnustäht usklikele.
29:45 Loe ette, mida sulle seadusest inspireeritud on,
ja täida kohustusi, sest kohustused hoiavad
seksuaalsest ebamoraalsusest ning loomuvastasusest;
aga Jumala meenutamine on suurem.
Ja Jumal teab kõike, mida te teete.
29:46 Ja ärge vaielge seadusetundjatega,
välja arvatud selles, mis on parem;
välja arvatud nendega, kes nende hulgas valet teevad;
ja ütelge: “Me usume sellesse, mis oli meile alla saadetud,
ja teile alla saadetud,
ja meie Jumal ning teie Jumal on üks –
ja Temale me oleme alistunud”.
29:47 Ja sarnaselt oleme Me sulle alla saatnud seaduse.
Seega need, kellele Me olime varem seaduse andnud, hakkavad sellesse uskuma. Samuti, mõned sinu inimestest hakkavad sellesse uskuma. Ainukesed, kes Meie tunnustähti naeruvääristavad, on need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
29:48 Sa ei olnud retsiteerimas ühtegi määrust enne seda, ega olnud sa ühtki enda käe läbi üles kirjutamas. Sel juhul oleks kahtlejatel olnud põhjus.
29:49 Tõde on,
et see on selge tunnustäht nende rinnus, kellele on antud teadmised.
Ja Meie tunnustähti eitavad vaid üleastujad.
29:50 Ja nad ütlesid: “Kui vaid tunnustähed tuleks talle alla tema Isandalt!” Ütle: “Kõik tunnustähed on koos Jumalaga, ja mina olen vaid selge hoiataja”.
29:51 Kas see ei ole neile piisav, et Me oleme saatnud sulle alla seaduse, mida neile ette loetakse? Selles on õnnistus ja meeldetuletus inimestele, kes usuvad.
29:52 Ütle: “Jumal on piisav tunnistajana minu ja teie vahel. Ta teab, mis on taevastes ja maa peal. Mis puutub nendesse, kes valskusesse usuvad ning Jumala salgavad, need on kaotajad”.
29:53 Ja nad paluvad sinult karistuse kiirendamist!
Kui sellel poleks ettemääratud tähtaega, oleks karistus neile juba tulnud. See saab tulema neile äkitselt, siis kui nad ei oota.
29:54 Nad paluvad sinult karistuse kiirendamist;
aga põrgu saab ümbritsema neid,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
29:55 Päeval, mil karistus katab neid nende kohalt ning nende jalge alt; ja Ta saab ütlema: “Maitske seda, mida te tegite!”
29:56 Oo, Mu teenrid, kes te hoiatust kuulda võtate,
Mu maa on ruumikas, nii et teenige ainult Mind.
29:57 Iga hing saab surma maitsma, seejärel tuuakse teid Meie juurde tagasi.
29:58 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad, seame Me sisse häärberitesse aias, mille all voolavad jõed, nad elunevad selles igavesti. Suurepärane on tegutsejate autasu.
29:59 Nad on ühed, kes olid kannatlikud, ja panid oma usalduse oma Isandasse.
29:60 Ja paljud olendid ei kanna oma ande.
Jumal varustab neid ning teid.
Ta on Kuulja, Teadlik.
29:61 Ja kui sa küsid neilt: “Kes on loonud taevad ning maa, ja määranud ametisse päikese ning kuu?” Nad saavad ütlema: “Jumal”. Miks nad siis kõrvale kaldusid?
29:62 Jumal laiendab varustamist, kellele iganes Ta oma teenritest valib, ja hoiab seda tagasi. Jumal on täielikult teadvel kõikidest asjadest.
29:63 Ja kui sa küsid neilt: “Kes saadab taevast vett alla, virgutades nõnda maad pärast selle surma?” Nad saavad ütlema: “Jumal”. Ütle: “Kiitus olgu Jumalale”. Aga enamus neist ei mõista.
29:64 Ja see maine elu pole enamat kui kõrvalejuhtimine ning mäng, samas kui Pärastelu eluase on reaalsus, kui nad vaid teaksid.
29:65 Kui nad sõidavad laeval, hüüavad nad Jumala poole, pühendades süsteemi Temale. Aga niipea, kui Ta nad kaldale päästab, seavad nad üles partnereid.
29:66 Las nad salgavad, mida Me neile andnud oleme, ja las nad naudivad; sest nad saavad teada.
29:67 Kas nad ei ole näinud, et Me oleme sisse seadnud turvalise territooriumi, samal ajal kui kõikjal nende ümber on inimesed pidevas hädaohus? Kas nad usuvad endiselt valskusesse, ja salgavad Jumala õnnistusi?
29:68 Ja kes on ebaõiglasem kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta, või hülgab tõe, kui see tema juurde tuleb?
Kas põrgus ei ole koht neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad?
29:69 Mis puutub nendesse, kes Meie jaoks pingutavad,
Me juhatame nad Meie teedele.
Ja Jumal on koos heategijatega.