29

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
29:1 ALM.
29:2 Kas inimesed arvavad, et nad jäetakse ütlema: “Me usume”, ilma, et neid tehtaks subjektiks usu salgamise vahenditele?
29:3 Ja Me tegime subjektiks usu salgamise vahenditele need, kes olid enne neid. Jumal saab teadma neid, kes on tõetruud ning Ta saab teadma valetajaid.
29:4 Või kas need, kes kurja teevad, arvavad, et nad jõuavad Meist ette? Armetu on see, kuidas nad hindavad!
29:5 Kes iganes ootab Jumalaga kohtumist: Jumala tähtaeg on tulemas. Ja Ta on Kuulja, Teadev.
29:6 Ja kes iganes pingutab: ta pingutab vaid iseendale.
Jumal on vaba vajadusest kogu inimkonna järele.
29:7 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me eemaldame nendest nende kurjuse ning autasustame neid parima eest, mida nad tegid.
29:8 Ja Me tegime inimesele kohustuslikuks headuse oma vanemate suhtes.
Aga kui nad pingutavad, et panna sind omistama partnerlust koos Minuga sellele, mille kohta sul teadmisi pole, siis ära kuuletu neile.
Minu juurde on teie naasemine ning Ma saan teid informeerima sellest, mida te tegite.
29:9 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me paneme nad sisenema õiglaste hulgas.
29:10 Ja inimeste hulgas on tema, kes ütleb: “Me usume Jumalasse”, aga siis kui teda Jumala pärast takistatakse, võtab ta inimeste usu salgamise vahendeid Jumala karistusena.
Ja kui tuleb abi sinu Isandalt, ütleb ta: “Me oleme koos teiega!”
Kas Jumal ei tea kõige paremini, mis on kogu inimkonna rinnus?
29:11 Ja Jumal saab teadma neid, kes hoiatust kuulda võtavad.
Ja Ta saab teadma kõhklejaid.
29:12 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad neile, kes hoiatust kuulda võtavad: “Järgige meie teed ning me kanname teie vead”.
Aga nad ei kanna mitte midagi nende vigadest. Nad on valetajad.
29:13 Ja nad saavad kandma nende endi koormaid ning koormaid koos nende endi koormatega. Ja neilt küsitakse Ülestõusmispäeval selle kohta, mida nad leiutasid.

29:14 Ja Me saatsime Noa tema inimeste juurde: ta viibis nende hulgas viiskümmend aastat vähem kui tuhat aastat.
Ja üleujutus võttis nad siis kui nad patustajad olid.
29:15 Ja Me päästsime tema ning need, kes koos temaga laevas ning tegime selle tunnustäheks kogu inimkonnale.

29:16 Ja Abraham, kui ta oma inimestele ütles: “Teenige Jumalat ning olge Tema suhtes kaalutletud kartuses! See on teile parim, kui te vaid teaksite”.
29:17 “Te vaid teenite Jumala kõrval ebajumalaid ja loote valskust.
Need, keda te Jumala kõrval teenite, ei oma teie jaoks mitte ühtegi varustamist. Nii et otsige oma varustamist Jumalalt ning teenige Teda. Ja olge tänulikud Temale, Tema juurde on teie naasemine.”
29:18 “Ja kui te eitate: kogukonnad on eitanud enne teid.”
Ja sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
29:19 Kas nad ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal algatab loomingu, seejärel kordab seda? See on lihtne Jumalale.
29:20 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, kuidas Ta loomingu algatas. Seejärel toob Jumal olemasolusse hilisema loomingu.
Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.”
29:21 “Ta karistab, keda Ta soovib ning halastab, kellele Ta soovib.
Ja Tema juurde on teie naasemine.”
29:22 “Ja te ei saa põgeneda maal ega taevas.
Ja teil pole Jumala kõrval ei liitlast ega abilist.”
29:23 Ja need, kes eitavad Jumala tunnustähti ning kohtumist Temaga: sellised on meeleheitel Minu halastuse järele.
Ja neil on valus karistus.
29:24 Seejärel ainuke vastus tema inimestelt oli, et nad ütlesid: “Tapke ta!” ja “Põletage ta!”
Aga Jumal päästis ta tulest.
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
29:25 Ja ta ütles: “Te olete vaid valinud ebajumalad Jumala asemele, et säilitada omavahel sõprust selle maailma elus. Seejärel, Ülestõusmispäeval te salgate üksteist ning neate üksteist.
Ja teie elukoht on tuli.
Ja teil ei saa olema abilisi”.
29:26 Ja teda uskus Lot. Ja ta ütles: “Ma lähen maapakku oma Isanda juurde. Tõepoolest, Ta on Võimas, Elutark.”
29:27 Ja Me andsime talle Iisaku ning Jaakobi. Ja Me asetasime tema järglaste hulka prohvetipõlve ning seaduse. Ja Me andsime talle tema autasu selles maailmas ning Pärastelus on ta õiglastest.
29:28 Ja Lot, kui ta oma inimestele ütles: “Te sooritate seksuaalset ebamoraalsust, millist mitte keegi kogu inimkonna hulgast varem teinud pole!”
29:29 “Te lähenete oma meestele. Ja te katkestate tee. Ja sooritate pahelisust oma kogunemistel.”
Seejärel ainuke vastus tema inimestelt oli, et nad ütlesid: “Too meile Jumala karistus, kui oled nendest, kes tõtt räägib!”
29:30 Ta ütles: “Minu Isand, aita mind inimeste vastu, kes korruptsiooni teevad”.
29:31 Ja kui Meie sõnumitoojad Abrahamile rõõmusõnumeid tõid, nad ütlesid: “Me hävitame selle linna inimesed, selle inimesed on patustajad”.
29:32 Ta ütles: “Aga selles on Lot!”
Nad ütlesid: “Me teame kõige paremini, kes selles on. Me päästame tema ning tema perekonna, välja arvatud tema naise, tema on nendest, kes maha jääb”.
29:33 Ja kui Meie sõnumitoojad Loti juurde tulid, ta oli nende pärast ahastuses ning tundis end võimetuna, et neid kaitsta.
Ja nad ütlesid: “Ära karda ega kahetse. Me päästame sinu ning su perekonna, välja arvatud sinu naise, tema on nendest, kes maha jääb”.
29:34 “Me saadame selle linna inimeste peale nuhtluse taevast, sest nad on hoolimatult reetlikud.”
29:35 Ja sellest oleme Me jätnud tunnustähe selgete asitõenditega inimestele, kes juurdlevad.

29:36 Ja Madyanile nende vend Shu´ayb.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat ning eeldage Viimset Päeva. Ja ärge sooritage kurjust maa peal korruptsiooni tehes”.
29:37 Aga nad eitasid teda. Seejärel maavärin võttis nad. Ja hommik leidis nad elututena nende eluasemes.
29:38 Ja ´Aad ning Thamud.
(Ja teile on see selge nende eluasemetest.)
Ja kurat ilustas neile nende tööd ning juhtis nad teelt kõrvale, kuigi neid tunnetamisega varustatud oli.
29:39 Ja Qaron, Fir´awn ning Haman.
Ja Mooses tuli nende juurde koos selgete asitõenditega, aga nad muutusid ülbeteks maa peal.
Aga nad ei edestanud.
29:40 Ja igaühe Me võtsime tema üleastumises.
Ja nende hulgas oli tema, kelle peale Me orkaani saatsime.
Ja nende hulgas oli tema, kelle võttis plahvatus.
Ja nende hulgas oli tema, kelle Me põhjustasime maa alla neelama.
Ja nende hulgas oli tema, kelle Me uputasime.
Ja Jumal ei teinud neile ülekohut, aga need olid nemad, kes endi hingedele ülekohut tegid.
29:41 Näide nendest, kes Jumala kõrvale liitlasi võtavad, on nagu näide ämblikust, kes maja teeb.
Ja kõige nõrgem majadest on ämbliku maja, kui nad vaid teaksid.
29:42 Jumal teab, et see, mida nad Tema kõrval hüüdmas on, on eimiski. Ta on Võimas, Elutark.
29:43 Ja need näited Me esitame inimkonnale. Aga ükski ei mõista neid, välja arvatud need, kel teadmised.

29:44 Jumal lõi taevad ning maa tões. Selles on tunnustäht usklikele.
29:45 Retsiteeri, mida sulle seadusest inspireeritud on ning täida kohustust. Kohustus hoiab seksuaalse ebamoraalsuse ning pahelisuse eest.
Aga Jumala meenutamine on suurem.
Ja Jumal teab, mida te teete.
29:46 Ja ärge vaielge seadusetundjatega, välja arvatud sellega, mis on parem, välja arvatud nendega, kes nende hulgas valet teevad.
Ja ütelge: “Me usume sellesse, mis oli alla saadetud meile ning alla saadetud teile.
Ja meie Jumal ning teie Jumal on üks. Ja Temale me oleme alistunud”.
29:47 Ja seega Me saatsime alla seaduse sulle.
Ja need, kellele Me andsime seaduse varem, usuvad sellesse.
Ja nende hulgas on mõned, kes sellesse usuvad.
Ja Meie tunnustähti eitavad vaid need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
29:48 Sa ei olnud lugemas mitte ühtegi määrust enne seda.
Ega olnud sa seda enda käe läbi üles kirjutanud.
Sel juhul oleks tühisuse järgijatel põhjus kahtlemiseks.
29:49 Tõde on: need on selged tunnustähed nende rinnus, kellele on antud teadmised. Ja Meie tunnustähti eitavad vaid patustajad.
29:50 Ja nad ütlevad: “Oh, kui vaid tunnustäht olnuks tema peale alla saadetud tema Isandalt!”
Ütle: “Tunnustähed on vaid koos Jumalaga ning mina olen vaid selge hoiataja”.
29:51 Kas see ei ole neile piisav, et Me oleme saatnud alla sulle seaduse, mida neile ette loetakse?
Selles on halastus ning meeldetuletus inimestele, kes usuvad.
29:52 Ütle: “Jumal on piisav minu ning teie vahel tunnistajana. Ta teab, mis on taevastes ning mis on maal.
Mis puutub nendesse, kes usuvad tühisusse ning eitavad Jumalat: sellised on kaotajad”.
29:53 Ja nad küsivad sinult, et kiirendada karistust. Kui sellel poleks ettemääratud tähtaega, oleks karistus neile juba tulnud.
Ja see saab tulema nende peale ootamatult, siis kui nad ei taju.
29:54 Nad küsivad sinult, et kiirendada karistust.
Aga Põrgu saab ümbritsema selliseid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
29:55 Päev, mil karistus katab neid nende kohalt ning nende jalge alt.
Ja Ta saab ütlema: “Maitske seda, mida tegite!”

29:56 Oo, Mu sulased, kes te hoiatust kuulda võtate!
Minu maa on ruumikas, nii et teenige ainult Mind.
29:57 Iga hing saab surma maitsma.
Seejärel tuuakse teid tagasi Meie juurde.
29:58 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Me seame nad sisse kõrgetel kohtadel aias, mille all jõed voolavad, nad elunevad selles igavesti.
Suurepärane on nende autasu, kes seda teevad.
29:59 Need, kes on kannatlikud ning oma Isandasse enda usalduse panevad.
29:60 Ja kui palju on seal olendeid, kes ei kanna enda varusid.
Jumal varustab neile ning teile.
Ja Ta on Kuulja, Teadev.
29:61 Ja kui sa neilt küsid: “Kes lõi taevad ning maa ja tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu?”
Nad saavad ütlema: “Jumal”.
Seega, miks nad siis kõrvale on kaldunud?
29:62 Jumal laiendab varustamist, kellele Ta soovib oma sulastest, ja Ta kitsendab talle.
Jumal teab kõiki asju.
29:63 Ja kui sa neilt küsid: “Kes põhjustab vee alla tulema taevast ning annab sellega elu maale pärast selle surma?”
Nad saavad ütlema: “Jumal”.
Ütle: “Kiitus kuulub Jumalale!”
Tõde on: enamus neist ei arutle.
29:64 Ja selle maailma elu on vaid mäng ning lõbustused.
Ja Pärastelu eluase – see on Elu, kui nad vaid teadnuks.
29:65 Siis kui nad laeva pardale astuvad, hüüavad nad Jumala poole, olles Talle siirad doktriinis. Aga niipea kui Ta nad maale päästab, omistavad nad partnerlust,
29:66 et eitada seda, mida Me neile andnud oleme ning et võtta oma nauding.
Aga nad saavad teadma.
29:67 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Me tegime turvalise varjupaiga, samas kui kõikjal nende ümber inimesi minema pühitakse?
Kas nad siis usuvad tühisusse ning eitavad Jumala armu?
29:68 Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta ning keeldub tunnistamast tõde kui see tema juurde tuleb?
Kas siis Põrgus ei ole kodu neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad?
29:69 Mis puutub nendesse, kes Meie jaoks pingutavad: Me juhatame nad Meie teedele.
Ja Jumal on koos heategijatega.