28

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
28:1 T`SM.
28:2 Need on tunnustähed selgest seadusest.
28:3 Me loeme sulle ette uudiseid Moosesest ja Vaaraost koos tõega – inimestele, kes saavad uskuma.
28:4 Vaarao muutus maa peal vägevaks, ja ta pööras oma inimesed kildkondadeks; ta rõhus ühte gruppi neist, tappes nende lapsi ning vägistades nende naisi. Ta oli nendest, kes korruptsiooni tegi.
28:5 Ja Me tahtsime aidata neid, kes olid maa peal rõhutud, ja et teha neist liidrid, ja et teha nemad pärijateks.
28:6 Ja anda neile õiguse maa peal, ja et näidata Vaaraole, Haamaanile ning nende sõjaväele, mida nad kartnud olid.
28:7 Ja Me inspireerisime Moosese emale: “Imeta teda, ja kui sa tema pärast kartlikuks muutud, siis heida ta välja merele, ja ära karda ega kurvasta. Me tagastame ta sulle ning Me teeme ta sõnumitoojate hulgast”.
28:8 Seejärel noppis Vaarao perekond ta üles, nii et ta saaks neile vaenlaseks ja kurbuse allikaks. Kahtlemata – Vaarao, Haamaan ning nende sõjavägi olid üleastujad.
28:9 Ja Vaarao naine ütles: “Nauding minu ja sinu silmadele, nii et ära tapa teda, ehk toob ta meile kasu või me võime teda pojana võtta”, samal ajal kui nad ei tajunud.
28:10 Ja Moosese ema süda muutus rahutuks, et ta peaaegu avaldas oma identiteedi. Aga Me tugevdasime ta südant, nii et ta oleks usklikest.
28:11 Ja Moosese ema ütles Moosese õele: “Järgne talle tema teel”. Nii et ta vaatas teda kaugelt, mil nad ei märganud.
28:12 Ja Me keelasime teda kõiki imetavaid emasid aktsepteerida. Seejärel ta õde ütles: “Kas peaksin teid juhatama majapidamisse, mis saab teda teie jaoks imetada, ja tema eest hästi hoolitseda?”
28:13 Seega, Me tagastasime ta tema emale, nii et ta võiks olla rahul ja mitte kurvastuses; ja et anda talle teada, et Jumala lubadus on tõde. Siiski, enamus neist ei tea.
28:14 Ja kui ta jõudis täiskasvanu ikka ja oli sisse seatud, rikastasime Me teda tarkuse ning teadmistega. Nõnda Me autasustame heategijaid.
28:15 Ja ta saabus ootamatult linna, jäädes inimeste poolt märkamata. Ta leidis selles kaks meest, kes olid võitlemas. Üks oli tema klannist ja teine oli tema vaenlase klannist. Nii et üks, kes oli tema klannist, hüüdis teda appi oma vaenlase vastu, misläbi Mooses lõi teda, tappes ta. Ta ütles: “See on kuradi tööst; ta on vaenlane, kes selgelt eksitab”.
28:16 Ta ütles: “Minu Isand, ma olen oma hinge eksitanud, nii et andesta mulle”. Seejärel Ta andestas talle, sest Ta on Andestaja, Armulik.
28:17 Ta ütles: “Minu Isand, nende õnnistuste eest, millistega sa mind rikastanud oled, minust ei saa kunagi kriminaalide toetajat”.
28:18 Nii et ta veetis öö linnas, kartliku ning valvsana. Seejärel see, kes eelmisel päeval tema abi otsis, küsis jälle ta abi. Mooses ütles talle: “On selge, et Sa oled pahanduste tekitaja”.
28:19 Aga kui ta oli peaaegu nende ühist vaenlast löömas, ütles ta: “Oo, Mooses, kas sa tahad mind tappa, nagu sa tapsid selle inimese eile? Sa soovid ilmselgelt olla türann maa peal; sa ei soovi olla õiglastest”.
28:20 Ja üks mees tuli joostes linna kaugeimast otsast, üteldes: “Oo, Mooses, komandörid plaanivad sind tappa, nii et lahku otsekohe. Ma annan sulle head nõu”.
28:21 Ta lahkus linnast, kartliku ja valvsana. Ta ütles: “Minu Isand, päästa mind nurjatute inimeste käest”.
28:22 Ja kui ta Midyani suunas reisis, ütles ta: “Ehk minu Isand juhatab mu sirgele teele”.
28:23 Kui ta jõudis Midyani veevõtu kohta, leidis ta rahvahulga vett võtmas,
ja ta leidis kaks naist külje peal ootamas.
Ta ütles: “Mis teid tagasi hoiab?”
Nad ütlesid: “Me ei saa võtta vett kuni karjused lõpetavad, ja meie isa on üks vana mees”.
28:24 Nii et ta tõmbas neile vett. Seejärel pöördus ta varjulisse alasse, ja ta ütles: “Minu Isand, ma olen vaene, tundes puudust mistahes varustamisest, mida Sa võid olla alla saatnud”.
28:25 Nii et üks kahest naisest lähenes talle häbelikult ja ütles: “Minu isa kutsub sind, et tasustada sind meile vee tõmbamise eest.” Nii et kui ta tema juurde tuli, ja talle lood rääkis, ütles ta: “Ära karda, sest sind on nurjatute inimeste käest päästetud.”
28:26 Üks kahest naisest ütles: “Oo mu isa, värba ta. Sest parim, keda värvata, on see, kes on tugev ja aus”.
28:27 Ta ütles: “Ma soovin, et sa abielluksid ühega minu kahest tütrest, tingimusel, et sa töötad minu heaks läbi kaheksa palverännaku perioodi; kui sa viid need lõpuni kümneni, siis see saab olema sinu poolt vabatahtlik. Ma ei soovi seda olukorda sinu jaoks liiga keeruliseks teha. Sa saad mu leidma, Jumala tahtel, õiglaste hulgast”.
28:28 Ta ütles: “See on siis kokkulepe sinu ja minu vahel. Millise iganes perioodi ma täidan, sa ei saa olema kummagi vastu. Ja Jumal on usaldatud selle üle, mida me ütlesime”.
28:29 Nii et pärast seda kui Mooses oma kohustuse täitis ja oma perega rändamas oli, nägi ta tuld mäe nõlval. Ta ütles oma perele: “Püsige siin, ma nägin tuld. Ehk saan ma teile sealt tuua mõne uudise või põleva tüki tulest, nii et saaksite sooja”.
28:30 Nii et kui ta selle juurde jõudis, hüüti teda oru paremalt küljelt puu õnnistatud ala juurest: “Oo, Mooses, see olen mina, Jumal, kogu inimkonna Isand”.
28:31 “Ja heida maha oma kepp.” Nii et kui ta nägi seda vibreerimas, nagu see oleks džinn, pööras ta ümber ja pani jooksu ning ei naasnud. “Oo, Mooses, tule edasi ja ära karda. Sa oled nende hulgast, kes on kaitstud”.
28:32 “Pane oma käsi oma taskusse. See saab välja tulema valgena ilma ühegi plekita, ja tõmba oma käsi oma küljele, et hirmu vältida. Need on kaks tõestust sinu Isandalt Vaaraole ja tema komandöridele; sest nad on hoolimatult reetlikud inimesed.”
28:33 Ta ütles: “Minu Isand, ma olen tapnud inimese nende hulgast, nii et ma kardan, et nad tapavad mu”.
28:34 “Ja mu vend Aaron on kõnes rohkem sõnakas kui mina. Nii et saada ta koos minuga mind aitama ning toetama. Sest ma kardan, et nad eitavad mind.”
28:35 Ta ütles: “Me tugevdame sind sinu vennaga,
ja Me varustame teid mõlemaid autoriteediga.
Seega – nad ei ole võimelised teist kumbagi puutuma.
Koos Meie tunnustähtedega saate te kaks, koos nendega, kes teid järgivad, võidukad olema”.
28:36 Nii et kui Mooses koos Meie selgete tunnustähtedega nende juurde läks, ütlesid nad: “See ei ole muu kui fabritseeritud maagia; ega ole me sellest kuulnud oma esiisadelt!”
28:37 Ja Mooses ütles: “Minu Isand on täielikult teadvel sellest, kes on tulnud juhatusega Temalt, ja kellel saab olema parim tehing Pärastelus. Üleastujad ei saavuta kunagi edu”.
28:38 Ja Vaarao ütles: “Oo, komandörid, ma ei ole olnud teadlik, et teil oleks mõni jumal peale minu. Seega, oo, Haamaan, tooda telliseid ja tee mulle kõrge platvorm, nii et ehk saan ma vaadata Moosese Jumalat; kuigi ma arvan, et ta on üks valetajatest”.
28:39 Ja tema ning ta sõdurid olid ülbed maa peal ilma ühegi õiguseta, ja nad arvasid, et neid ei tooda tagasi Meie juurde.
28:40 Nii et Me võtsime tema ning tema sõdurid, ja Me heitsime nad merre. Nii et näe, milline oli lõplik tulemus üleastujatele!
28:41 Me tegime nad liidriteks, kutsumas tulle. Ja Ülestõusmispäeval neid ei toetata.
28:42 Ja Me tegime needuse neile selles maailmas järgnema, ja Ülestõusmispäeval saavad nad olema põlatud.
28:43 Me olime andnud Moosesele seaduse pärast seda, kui Me olime hävitanud varasemad generatsioonid; näitena inimestele, ja juhatuse ning armuna, ehk võtavad nad kuulda.
28:44 Ja sa ei olnud läänepoolsel nõlval, kui Me Moosesele käsu andsime. Sa ei olnud tunnistaja.
28:45 Ja Me seadsime sisse palju generatsioone, ja palju ajajärke möödus neist. Ja sa ei olnud Midyani inimeste hulgas elamas, neile Meie tunnustähti retsiteerimas. Aga Me olime sõnumitoojaid saatmas.
28:46 Ega olnud sa mäe küljel, kui Me hüüdsime. Aga see on õnnistus sinu Isandalt, nii et sa võiksid hoiatada inimesi, kes polnud enne sind hoiatajat vastu võtnud, ehk nad võiksid kuulda võtta.
28:47 Seega, kui mõni õnnetus neid nende endi tegude tulemusena lööb, ei saa nad ütelda: “Meie Isand, kui Sa vaid oleksid meie juurde sõnumitooja saatnud, nii et me võinuks Sinu tunnustähti järgida, ja me oleksime olnud usklike hulgast”.
28:48 Aga kui tõde Meilt nende juurde tuli, ütlesid nad: “Kui talle oleks vaid sama antud, mis Moosesele antud oli!” Kas nad ei olnud juba varem salanud seda, mida Moosesele antud oli? Nad olid ütelnud: “Kaks maagi üksteist assisteerimas”. Ja nad ütlesid: “Me salgame kõik need asjad”.
28:49 Ütle: “Siis tooge määrus Jumala kohalolekust,
mis annab selgema juhatuse kui need,
ma hakkan seda järgima, kui olete tõetruud”.
28:50 Aga kui nad sulle vastamises läbi kukuvad, siis tea, et nad järgivad vaid enda ihasid. Ja kes on rohkem eksituses kui tema, kes järgib oma iha ilma juhatuseta Jumalalt? Jumal ei juhata nurjatuid inimesi.
28:51 Ja Me oleme sõnumi edastanud. Ehk nad võiksid kuulda võtta.
28:52 Need, kellele Me olime seaduse andnud enne seda,
nemad hakkavad sellesse uskuma.
28:53 Ja kui seda neile retsiteeritakse, ütlevad nad: “Me usume sellesse. See on tõde meie Isandalt. Tõepoolest, me olime alistunud juba enne seda”.
28:54 Neile anname Me kahekordse autasu, sest nad on olnud kannatlikud. Ja nad pareerivad kurja heaga, ja Meie varustamisest neile, nad annavad.
28:55 Ja kui nad tühja jutuga kokku puutuvad, nad eiravad seda ning ütlevad: “Meile on meie teod, ja teile on teie teod. Rahu olgu teie peal. Me ei otsi ignorantsust”.
28:56 Sa ei saa juhatada, keda sa armastad. Aga see on Jumal, kes juhatab, keda Ta soovib; ja Ta on täielikult teadvel nendest, kes juhatuse vastu võtavad.
28:57 Ja nad ütlesid: “Kui me koos sinuga juhatust järgime, tagandatakse meid meie maalt”. Kas Me ei seadnud neile sisse turvalist territooriumi, millele kõiki sorti vilju pakutakse, kui varustamisena Meilt? Tõepoolest, enamus neist ei tea.
28:58 Ja kui palju oleme Me hävitanud linnu, mis oma elatise suhtes tänamatuteks olid muutunud. Nii et siin on nende eluasemed. Pärast neid jäid need asustamata, välja arvatud mõned. Ja Meie olime pärijad.
28:59 Ja sinu Isand ei olnud hävitamas linnasid enne, kui Ta nende pealinna sõnumitooja saadab, et neile Meie tunnustähti retsiteerida. Ja Me ei hävita linnu muidu, kui et selle inimesed on üleastujad.
28:60 Ja mis tahes, mis teile antud, on vaid selle maailma materialism, ja selle sädelus. Ja mis on Jumalaga, on palju parem, ja kauakestvam. Kas te ei mõista?
28:61 Kas on üks, kellele Me lubasime hea lubaduse, ja see täitub, võrdne ühega, keda Me varustasime kaupadega selles elus, seejärel Ülestõusmispäeval on ta nende hulgas, kes kokku kogutakse?
28:62 Ja Päeval, mil Ta neid hüüab, üteldes: “Kus on Mu partnerid, keda te väitsite?”
28:63 Need, kelle peale sõna on siduvaks saanud, saavad ütlema:
“Meie Isand, need on ühed, keda me eksitasime;
me eksitasime neid vaid sellepärast, et meid endid oli eksitatud.
Me otsime, et end Sinule lunastada.
Need ei olnud meie, keda nad teenisid”.
28:64 Ja saab üteldud: “Hüüdke oma partnerite poole”,
ja nad hüüavad neid, aga nad ei vasta neile.
Ja nad saavad nägema karistust.
Kui nad oleksid vaid õigesti juhatatud olnud!
28:65 Sel Päeval, Ta küsib neilt ja ütleb: “Mis oli vastus, mida te sõnumitoojatele andsite?”
28:66 Nad saavad olema šokis selle Päeva uudistest, nad saavad olema sõnatud.
28:67 Mis puutub ühte, kes kahetseb, usub, ja töötab õigluses –
see võib olla, et ta saab olema edukate hulgas.
28:68 Ja sinu Isand loob, mida Ta soovib, ja Ta valib; see ei ole nende valida. Ülistus olgu Jumalale, Ta on kaugelt üle partnerite, mida nad üles seavad.
28:69 Ja sinu Isand teab, mis nende rinnus varjul on ning mida nad deklareerivad.
28:70 Ja Ta on Jumal, pole jumalat peale Tema. Temale kuulub kogu kiitus esimeses ning viimases; ja kohtumõistmine kuulub Temale; ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
28:71 Ütle: “Olete te märganud: mis siis, kui Jumal teinuks öö igaveseks, kuni Ülestõusmispäevani? Milline jumal peale Jumala saab tuua sulle valguse? Kas te ei kuula?”
28:72 Ütle: “Olete te märganud: mis siis, kui Jumal teinuks päevavalguse igaveseks kuni Ülestõusmispäevani? Milline jumal, peale Jumala, saaks võimaldada teile öö, et sees eluneda? Kas te ei näe?
28:73 Ja Tema õnnistusest on see, et Ta lõi teile öö ning päeva; et saaksite selle sees eluneda, ja et võiksid otsida Tema varustamisi; ja ehk võiksid olla tänulikud.
28:74 Ja Päeval, mil Ta neid hüüab ning ütleb: “Kus on Mu partnerid, keda olite väitnud?”
28:75 Ja Me võtame igast rahvusest välja tunnistaja, seejärel Me ütleme: “Tooge esile oma tõestus”. Nad saavad seejärel mõistma, et kogu tõde kuulub Jumalale, ja mida nad olid leiutanud, hülgab nad.
28:76 Qaroon oli Moosese inimeste hulgast, aga ta reetis nad. Ja Me andsime talle sellised aarded, et nende võtmed olid peaaegu liiga rasked tugevaimale inimesele. Ta inimesed ütlesid talle: “Ära tunne kahjurõõmu, sest Jumal ei armasta kahjurõõmsaid”.
28:77 “Ja andidega, millega Jumal sind rikastanud on, otsi Pärastelu eluaset, ja ära unusta oma osa selles maailmas, ja tee head, nagu Jumal on sulle head teinud. Ja ära otsi maa peal korruptsiooni. Jumal ei armasta korruptante.”
28:78 Ta ütles: “Ma olen saavutanud selle kõik ainult minu enda teadmiste tõttu”. Kas ta ei mõistnud, et Jumal oli enne teda põrmustanud generatsioonid, mis olid palju tugevamad kui tema, ja suuremad rikkustes? Üleastujatelt ei küsitud nende kuritööde kohta.
28:79 Seejärel tuli ta välja oma inimeste hulka oma kaunistustesse mähituna. Need, kes eelistasid seda maist elu, ütlesid: “Oh, kui vaid meile oleks antud sarnane sellele, mis Qaroonile oli antud. Tõepoolest, ta on väga õnnestunud”.
28:80 Ja need, keda oldi teadmistega õnnistatud, ütlesid: “Häda teile! Autasu Jumalalt on kaugelt parem neile, kes usuvad ja töötavad õigluses. Ja ükski ei saavuta seda, välja arvatud järjekindlad”.
28:81 Seejärel Me panime maa tema ja tema häärberi alla neelama. Tal ei olnud ühtki gruppi, mis võinuks teda Jumala vastu kaitsta; samuti ei saa ta võidukas olema.
28:82 Ja need, kes päev varem soovisid, et nad oleksid tema asemel, ütlesid: “Tõepoolest, see on Jumal, kes varustab või piirab, kellele iganes Ta oma teenrite hulgast valib. Poleks see olnud Jumala arm meie suunas, Ta võinuks põhjustada maa meid samuti alla neelama. Me taipame nüüd, et neid ei saada kunagi edu,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad”.
28:83 Selline saab olema Pärastelu eluase; Me reserveerime selle neile, kes ei otsi prestiiži maa peal, ega korruptsiooni;
ja lõpp saab olema neile, kes kaalutletud kartuses.
28:84 Kes iganes toob hea teo, talle saab olema parem kui see.
Ja kes iganes toob kurja,
siis tasu nende kurjuse eest saab olema nende tegude ulatuses.
28:85 Kindlasti, Üks, kes määras teile Koraani, kogub teid ettemääratud kohtumisele. Ütle: “Minu Isand on täielikult teadvel, et kes on see, kes toob juhatuse, ja kes on eksitusse läinud”.
28:86 Ega lootnud sa, et seadus sulle antakse,
aga see on õnnistus sinu Isandalt.
Nii et ära ole nende abiline,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
28:87 Samuti ei pea sa olema kõrvale juhitud Jumala tunnustähtedest pärast seda, kui need sinu juurde tulnud on. Ja kutsu oma Isanda juurde. Ja ära ole ebajumalakummardajate hulgast.
28:88 Ja ära hüüa Jumala kõrval ühtegi jumalat, ei ole Jumalat peale Tema. Kõik saab hääbuma, välja arvatud Tema heakskiit. Temale on kohtumõistmine, ja Tema juurde tuuakse sind tagasi.