28

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
28:1 T`SM.
28:2 Need on selge seaduse tunnustähed.
28:3 Me retsiteerime sulle Moosese ja Fir´awni uudistest koos tõega – inimestele, kes usuvad.
28:4 Fir´awn ülendas end maa peal ja tegi selle inimesed sektideks. Osasid neist ta rõhus, tappes nende pojad ning jättes ellu nende naised. Ta oli korruptsiooni tegijatest.
28:5 Ja Me soovisime teha teene neile, kes maa peal rõhutud olid,
ja teha neist liidrid,
ja teha nemad pärijateks.
28:6 Ja nad maa peal sisse seada,
ja näidata Fir´awnile, Hamanile ning nende sõjaväele seda, mida nad kartnud olid.
28:7 Ja Me inspireerisime Moosese emale: “Imeta teda. Ja kui sa tema pärast kartlikuks muutud, siis heida ta jõe peale ning ära karda ega kurvasta. Me tagastame ta sulle ning teeme ta olema saadikute hulgas”.
28:8 Seejärel noppis Fir´awni perekond ta üles, et ta võiks saada neile vaenlaseks ning kurbuse allikaks.
Fir´awn, Haman ning nende sõjavägi olid eksituses.
28:9 Ja Fir´awni naine ütles: “Nauding minu ning sinu silmadele!
Ära tapa teda. See võib olla, et ta toob meile kasu või me võtame teda pojana.”
Ja nad ei tajunud.
28:10 Ja Moosese ema süda muutus rahutuks. Ta oleks peaaegu avaldanud oma identiteedi. Aga Me tugevdasime tema südant, nii et ta oleks usklikest.
28:11 Ja Moosese ema ütles Moosese õele: “Järgne talle”.
Ja ta vaatas teda kaugelt ilma, et nad märganuks.
28:12 Ja Me keelasime tal kõiki imetavaid emasid aktsepteerida.
Seejärel tema õde ütles: “Kas peaksin teid juhatama majapidamisse, mille inimesed tema eest hoolitseksid teie jaoks ning oleksid talle siirad nõuandjad?”
28:13 Seega, Me tagastasime ta tema emale, et tema silm võiks rõõmustada ning mitte kurvastada ja et ta võiks teada, et Jumala lubadus on tõde.
Aga enamus neist ei tea.
28:14 Ja kui ta jõudis täiskasvanu ikka ning võttis oma positsiooni, andsime Me talle otsustusvõime ning teadmised.
Ja sedasi Me autasustame heategijaid.
28:15 Ja ta sisenes linna ilma sealsete inimeste märkamata ning leidis selles kaks meest võitlemas. Üks oli tema klannist ning teine oli tema vaenlase klannist. Ja see, kes oli tema klannist, otsis tema abi oma vaenlase vastu. Seega Mooses lõi teda ning tappis ta.
Ta ütles: “See on kuradi tööst. Ta on vaenlane, üks, kes selgelt eksitab”.
28:16 Ta ütles: “Minu Isand, ma olen oma hinge eksitanud. Andesta mulle!”
Ja Ta andestas talle. Ta on Andestav, Kõige Halastavam.
28:17 Ta ütles: “Minu Isand, et oled mind soosinud, ei ole ma enam kunagi kurjategijate toetaja”.
28:18 Seejärel hommikul oli ta linnas kartliku ning valvsana. Ja see, kes eelmisel päeval tema abi otsis, küsis jälle tema abi. Ta ütles talle: “Sa oled üks, kes on selgelt eksiteele minemas”.
28:19 Aga kui ta oli peaaegu nende ühist vaenlast löömas, ütles ta:
“Oo, Mooses! Kas tapad mu, nagu sa eile hinge tapsid? Sa soovid vaid olla türann maa peal ning ei soovi olla nendest, kes õigust teevad”.
28:20 Ja üks mees tuli joostes linna kaugeimast otsast, üteldes: “Oo, Mooses! Lugupeetavad peavad nõu sind vastu, et sind tappa, nii et lahku otsekohe! Ma olen siiras nõuandja sulle”.
28:21 Ja ta lahkus linnast, kartliku ning valvsana.
Ta ütles: “Minu Isand, päästa mind patustavate inimeste käest”.
28:22 Ja kui ta oma näo Madyani suunas pööras, ütles ta: “See võib olla, et minu Isand juhatab mu tasasele teele”.
28:23 Ja kui ta jõudis Madyani veevõtu kohta, leidis ta rahvahulga vett võtmas. Ja ta leidis peale nende kaks naist tagasi hoidmas.
Ta ütles: “Mis teid tagasi hoiab?”
Nad ütlesid: “Me ei saa võtta vett kuni karjused lõpetavad”,
ja: “Meie isa on väga vana mees”.
28:24 Nii et ta tõmbas neile vett. Seejärel pööras ta kõrvale varjulisse alasse ning ütles: “Minu Isand, ma olen vaene, tundes puudust mistahes varustamisest, mida Sa võid olla alla saatnud”.
28:25 Ja üks kahest naisest lähenes talle häbelikult ning ütles: “Minu isa kutsub sind, et ta võiks autasustada sind autasuga, et sa meile vett tõmbasid.”
Ja kui ta tema juurde tuli ning talle lood rääkis, ütles ta: “Ära karda – sind on patustavate inimeste käest päästetud.”
28:26 Üks kahest naisest ütles: “Oo, mu isa! Värba ta. Parim, keda värvata, on tugev ning usaldusväärne”.
28:27 Ta ütles: “Ma soovin, et sa abielluksid ühega minu kahest tütrest, tingimusel, et töötad minu heaks kaheksa aastat. Ja kui sa viid need lõpuni kümneni, siis see saab olema sinu poolt vabatahtlik.
Ja ma ei soovi seda olukorda sinu jaoks keeruliseks teha.
Sa saad mu leidma – Jumala tahtel – õiglaste hulgast”.
28:28 Ta ütles: “See on siis kokkulepe sinu ja minu vahel. Millise iganes kahest perioodist ma täidan, sa ei saa olema kummagi vastu.
Ja Jumal on valvaja üle selle, mida me ütleme”.
28:29 Seejärel, kui Mooses oma tähtaja täitnud oli ning oli rändamas oma perega, märkas ta mäe nõlval tuld. Ta ütles oma perele: “Oodake siin, ma märkasin tuld. Ehk saan ma tuua teile sealt mõne uudise või põleva tüki tulest, et võiksite end soojendada”.
28:30 Nii et kui ta selle juurde jõudis, hüüti teda oru paremalt küljelt õnnistatud alalt puu juurest: “Oo, Mooses! Ma olen Jumal, Kogu Inimkonna Isand”.
28:31 Ja: “Heida maha oma kepp.”
Nii et kui ta nägi seda vibreerimas, nagu see oleks džinn, pööras ta ümber, pani jooksu ning ei naasnud.
“Oo, Mooses! Tule lähemale ning ära karda. Sa oled nende hulgast, kes on turvalisuses”.
28:32 “Pane oma käsi enda põue, see tuleb välja valgena, ilma ühegi plekita. Ja tõmba oma käsi oma küljele, et hirmu vältida. Ja need on kaks asitõendit sinu Isandalt Fir´awnile ning tema lugupeetavatele. Nad on hoolimatult reetlikud inimesed.”
28:33 Ta ütles: “Minu Isand, ma tapsin hinge nende hulgast ning ma kardan, et nad tapavad mu”.
28:34 “Ja minu vend Aaron on kõnes osavam kui mina. Nii et saada ta koos minuga abilisena, et mulle tõsiseltvõetavust lisada. Ma kardan, et nad eitavad mind.”
28:35 Ta ütles: “Me tugevdame sind sinu venna läbi. Ja Me määrame teile volituse, nii et nad ei ole võimelised teid kumbagi puutuma.
Läbi Meie tunnustähtede – teie kaks ning need, kes teid järgivad – saate olema võitjad”.
28:36 Ja kui Mooses koos Meie selgete tunnustähtedega nende juurde läks, ütlesid nad: “See on vaid leiutatud maagia.
Ja me pole seda oma esiisadelt kuulnud.”
28:37 Ja Mooses ütles: “Minu Isand teab kõige paremini, kes toob juhatuse Tema kohalolust ning kellele saab olema parim eluase.
Patustajad ei saa olema edukad”.
28:38 Ja Fir´awn ütles: “Oo, lugupeetavad! Ma ei tea, et teil mõni jumal oleks peale minu. Seega, oo, Haman, tooda savist telliseid ning tee mulle kõrge platvorm, et võiksin vaadata Moosese Jumalat!
Aga ma arvan, et ta on valetajate hulgast”.
28:39 Ja tema ning tema sõjavägi olid ülbed maa peal ilma põhjuseta.
Ja nad arvasid, et neid ei tooda mitte kunagi Meie juurde tagasi.
28:40 Seejärel Me võtsime tema ning tema sõjaväe ja heitsime nad merre. Nii et näe, milline oli lõplik tulemus patustajatele!
28:41 Me tegime nad liidriteks, kutsumas tulle.
Ja Ülestõusmispäeval neid ei aidata.
28:42 Ja Me põhjustasime neile selles maailmas needuse järgnema.
Ja Ülestõusmispäeval saavad nad olema põlastusväärsed.

28:43 Ja Me andsime Moosesele seaduse – pärast seda kui olime hävitanud varasemad põlvkonnad – vahendina intuitsiooniks inimkonnale ja juhatuse ning halastusena, et nad võiksid kuulda võtta.
28:44 Ja sa ei olnud läänepoolsel nõlval kui Me Moosesele korralduse andsime. Ja sa ei olnud tunnistajate hulgas.
28:45 Aga Me tõime olemasolusse põlvkonnad ja elu tundus neile pikk.
Ja sa ei olnud elanik Madyani inimeste hulgas, retsiteerimas neile Meie tunnustähti.
Aga Me olime saatjad.
28:46 Ja sa ei olnud mäe küljel kui Me hüüdsime.
Aga halastusena sinu Isandalt…
Et hoiatada inimesi, kellele mitte ühtegi hoiatajat polnud tulnud enne sind, et nad võiksid kuulda võtta.
28:47 Ja et kui ebaõnn nende peale langeb selle eest, mida nende käed neile ette olid saatnud, ei saaks nad ütelda: “Meie Isand, oh, et Sa vaid oleksid meie juurde sõnumitooja saatnud! Siis me oleksime järginud Sinu tunnustähti ja oleksime olnud usklike hulgas”.

28:48 Ja kui neile tuleb tõde Meie kohalolust, ütlevad nad: “Oh, et talle oleks vaid antud sarnane sellele, mis Moosesele anti!”
Kas nad varem ei eitanud seda, mis Moosesele anti?
Nad ütlesid: “Kaks maagi üksteist toetamas”.
Ja nad ütlevad: “Me oleme salgajad mõlemale”.
28:49 Ütle: “Siis tooge määrus Jumala kohalolust, mis annab selgema juhatuse kui need kaks. Ma hakkan seda järgima, kui olete tõetruud”.
28:50 Ja kui nad sulle ei vasta, siis tea, et nad järgivad vaid oma tühiseid ihasid. Ja kes on kaugemal eksituses kui tema, kes järgib oma tühist iha ilma juhatuseta Jumalalt?
Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
28:51 Ja Me oleme põhjustanud õpetuse nendeni jõudmise, et nad võiksid kuulda võtta.
28:52 Need, kellele Me olime andnud seaduse enne seda, nemad hakkavad sellesse uskuma.
28:53 Ja kui seda neile retsiteeritakse, ütlevad nad: “Me usume sellesse, see on tõde meie Isandalt. Me olime alistunud juba enne seda”.
28:54 Sellistele antakse nende autasu kahekordselt, sest nad olid kannatlikud.
Ja nad tõrjuvad kurja heaga.
Ja millest Me neile võimaldame, sellest nad kulutavad.
28:55 Ja kui nad tühja juttu kuulevad, pööravad nad sellest ära ning ütlevad: “Meile on meie tööd ning teile olgu teie tööd. Rahu olgu teie peal! Me ei otsi ignorantsust”.
28:56 Sa ei saa juhatada, keda sa armastad. Aga Jumal juhatab, keda Ta soovib. Ja Tema teab kõige paremini õigesti juhatatuid.
28:57 Ja nad ütlevad: “Kui me järgime juhatust koos sinuga, saame olema ära pühitud oma maa pealt”.
Kas Me ei seadnud sisse neile turvalist varjupaika, kuhu kogutakse kõikide asjade viljad varustamisena Meilt?
Aga enamus neist ei tea.
28:58 Ja kui palju oleme Me hävitanud linnu, mis olid oma elatise suhtes tänamatuteks muutunud!
Nii et siin on nende eluasemed – need jäid asustamata pärast neid,
välja arvatud mõned.
Ja Meie olime pärijad.
28:59 Ja sinu Isand ei hävitanud linnasid, kuni Ta kasvatas üles nende pealinnas sõnumitooja neile Meie tunnustähti retsiteerima.
Ja Me ei hävitanud linnasid muidu kui et sealsed inimesed olid patustajad.
28:60 Ja mida teile millestki antud on, on vaid selle maailma nauding ning selle kaunistused. Ja mis on koos Jumalaga, on palju parem ning kauakestvam.
Kas te siis ei kasutaks mõistust!
28:61 On siis tema, kellele Me oleme lubanud hea lubaduse, millega ta saab kohtuma, nagu tema, kellele Me anname selle maailma elus kaupade naudingu, seejärel Ülestõusmispäeval on nende hulgas, kes kokku kogutakse?
28:62 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub, ütleb Ta: “Kus on Minu partnerid, keda te väitsite?”
28:63 Need, kelle suhtes sõna on siduvaks saanud, saavad ütlema: “Meie Isand, need on nemad, keda me põhjustasime eksima.
Me eksitasime neid, kuna me ise olime eksinud.
Me deklareerime enda süütust Sinu ees.
Need ei olnud meie, keda nad teenisid”.
28:64 Ja saab olema üteldud: “Hüüdke oma partnereid!”
Ja nad saavad neid hüüdma, aga nad ei vasta neile.
Ja nad saavad nägema karistust.
Oleksid nad vaid õigesti juhatatud olnud!
28:65 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub, saab Ta ütlema: “Millise vastuse te saadikutele andsite?”
28:66 Seejärel, uudised ei saa neile sel päeval näha olema ning nad ei hakka üksteise kohta küsima.
28:67 Mis puutub temasse, kes kahetseb, usub ning töötab õigluses:
see võib olla, et ta saab olema edukate hulgas.
28:68 Ja sinu Isand loob, mida Ta soovib ning valib, mis neile parim on.
Ülistus olgu Jumalale!
Ja ülendatud on Ta üle selle, millele nad partnerlust omistavad.
28:69 Ja sinu Isand teab, mida nende rindkered varjavad ning mida nad teada annavad.
28:70 Ja Ta on Jumal, pole jumalat peale Tema.
Temale kuulub kiitus esimeses ning viimases.
Ja kohtumõistmine kuulub Temale.
Ja Tema juurde saate te olema tagasi toodud.
28:71 Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui Jumal teeks teile öö alaliseks kuni Ülestõusmispäevani? Kes on see jumal Jumala kõrval, et tuua teile valgust? Kas te siis ei kuule!”
28:72 Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui Jumal teeks teile päeva alaliseks kuni Ülestõusmispäevani? Kes on see jumal Jumala kõrval, et tuua teile öö, milles saaksite puhata? Kas te siis ei näe!
28:73 Ja oma halastusest on Ta teinud teie jaoks öö ning päeva: et saaksite selles puhata ja et saaksite otsida Tema heldekäelisusest ja et võiksite olla tänulikud.
28:74 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub, Ta ütleb: “Kus on Minu partnerid, keda olite väitnud?”
28:75 Ja Me võtame igast kogukonnast tunnistaja, seejärel Me ütleme: “Tooge esile oma asitõendid!”
Nad saavad seejärel teadma, et tõde kuulub Jumalale. Ja see, mida nad leiutanud olid, hülgab nad.

28:76 Qarun oli Moosese inimeste hulgast, aga ta rusus neid. Ja Me olime andnud talle sellised aarded, mille võtmed olnuks liiga rasked grupile tugevatele meestele.
Kui tema inimesed talle ütlesid: “Ära juubelda, Jumal ei armasta juubeldajaid”.
28:77 “Aga sellega, mida Jumal sulle andnud on, otsi Pärastelu eluaset ja ära unusta oma osa selles maailmas. Ja tee head, nagu Jumal sulle head on teinud. Ja ära otsi maa peal korruptsiooni, Jumal ei armasta korruptsioonitegijaid.”
28:78 Ta ütles: “Mulle on see antud vaid vastavalt minu teadmistele”.
Kas ta ei teadnud, et Jumal oli enne teda hävitanud põlvkondade viisi neid, kes olid jõu poolest tugevamad kui tema ning suuremad kuhjamises?
Ja kurjategijatelt ei hakata nende üleastumiste kohta küsima!
28:79 Nii et ta tuli välja oma inimeste hulka oma pidurõivastes. Need, kes eelistasid selle maailma elu, ütlesid: “Oleks, et meil oleks sarnane sellele, mis Qarunile antud on. Ta on üks hiiglasliku õnnega!”
28:80 Aga need, keda oli teadmistega õnnistatud, ütlesid: “Häda teile! Jumala autasu temale, kes usub ning töötab õigluses, on parem. Ja seda ei võimaldata ühelegi, välja arvatud kannatlikele”.
28:81 Seejärel Me põhjustasime maa tema ning tema häärberi alla neelama. Ja seal polnud talle mitte ühtegi gruppi, et teda aidata, peale Jumala. Ja ta ei olnud nende hulgast, kes end päästavad.
28:82 Ja hommik leidis need, kes päev varem tema asemel olla soovisid, ütlemas: “Oh, kuidas Jumal laiendab või kitsendab oma ande, kellele Ta soovib oma sulastest. Poleks Jumal meile armuline olnud, Ta oleks põhjustanud selle meid samuti alla neelama.”
Ja: “Oh, kuidas need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
edukad ei ole!”

28:83 Selline on Pärastelu eluase.
Me teeme selle nendele, kes ei otsi ei ülendatust ega korruptsiooni maa peal.
Ja lõplik tulemus on neile, kes kaalutletud kartuses.
28:84 Kes iganes toob hea teo: temale on parem kui see.
Ja kes iganes toob kurjuse: kurjategijaid ei tasustata muu kui sellega, mida nad tegid.
28:85 Tema, kes tegi Koraani teile siduvaks, saab tooma teid tagasi naasmiskohta.
Ütle: “Minu Isand teab kõige paremini teda, kes toob juhatuse ning teda, kes ilmselges eksituses on”.
28:86 Ja sul ei olnud mingit ootust, et seadus sulle heidetakse, aga see on halastus sinu Isandalt. Nii et ära ole abiline neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
28:87 Ja ära lase neil end kõrvale juhtida Jumala tunnustähtedest
pärast seda kui need sulle alla on saadetud.
Aga kutsu oma Isanda juurde.
Ja ära ole ebajumalakummardajate hulgast.
28:88 Ja ära hüüa teist jumalat koos Jumalaga.
Pole Jumalat peale Tema.
Kõik saab hävima, välja arvatud Tema nägu.
Kohtumõistmine kuulub Temale.
Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.