27

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
27:1 T´S, need on Koraani ning selge määruse tunnustähed.
27:2 Teejuht ja rõõmusõnumid usklikele.
27:3 Need, kes täidavad kohustusi,
ja pühenduvad puhastumise suunas,
ja Pärastelu suhtes on nad kindlad.
27:4 Mis puutub nendesse, kes Pärastellu ei usu,
Me oleme teinud nende tööd neile meeldivad näima,
nii et nad kõnnivad ringi pimedatena.
27:5 Neil saab olema halvim karistus,
ja Pärastelus on nad suurimad kaotajad.
27:6 Ja sa oled Koraani vastu võtmas Ühelt, kes on Elutark, Teadlik.
27:7 Ja Mooses ütles oma perekonnale:
“Ma nägin tuld, ma toon teile sealt mõne uudise või põleva tüki,
nii et võiksite sooja saada”.
27:8 Nii et kui ta selle juurde tuli, hüüti teda:
“Õnnistatud on, kes iganes selle tule ääres on,
ja kes iganes selle ümber on.
Ja kiitus olgu Jumalale, kogu inimkonna Isandale”.
27:9 “Oo, Mooses, see olen Mina, Jumal, Suursugune, Elutark.”
27:10 “Ja heida maha oma kepp!”
Nii et kui ta nägi seda vibreerimas, nagu see oleks džinn,
jooksis ta ära, tahtmata tagasi pöörduda.
“Oo, Mooses, ära karda,
sest Minu sõnumitoojad ei peaks Mind kartma.”
27:11 “Välja arvatud tema, kes on teinud valet. Aga seejärel, kui ta asendab kurja teo heaga, siis Ma olen Andestav, Armulik.”
27:12 “Ja pane enda käsi oma taskusse; see saab tulema välja valgena ilma plekita – üks üheksast tunnustähest Vaaraole ning tema inimestele; sest nad on hoolimatult reetlikud inimesed.”
27:13 Nii et kui Meie tunnustähed neile tulid – kõigile nägemiseks – ütlesid nad: “See on ilmselge maagia!”
27:14 Ja nad salgasid need – samal ajal kui nende hinged teadsid – tingituna üleastumisest ning ülbusest. Nii et vaata kuidas see nurjatutele lõppes.
27:15 Ja Me rikastasime Taavetit ning Saalomoni teadmistega,
ja nad mõlemad ütlesid: “Ülistus olgu Jumalale, kes eelistas meid üle paljude oma usklikest teenritest”.
27:16 Ja Saalomon päris Taavetilt; ja ta ütles: “Oo, inimesed, meile on õpetatud, kuidas mõista lendavate olendite keelt, ja meile on antud kõigest. See on tõepoolest ilmselge arm.”
27:17 Ja Saalomoni sõdurid koguti kokku, kaasa arvatud inimkond, džinnid ning linnud, sest nad olid liikvele minemas.
27:18 Kuni nad sipelgate orgu tulid, mil emane sipelgas ütles:
“Oo, sipelgad, sisenege oma kodudesse, muidu saate Saalomoni ja tema sõdurite poolt laiaks litsutud samal ajal, kui nad ei märka”.
27:19 Seejärel ta naeratas, lõbustatuna sipelga poolt üteldust.
Ja ta ütles: “Minu Isand, aita mul olla tänulik õnnistuste eest, millega Sa mind ja minu vanemaid rikastanud oled, ja et ma võin teha õiglaseid tegusid, mis Sulle heameelt teevad, ja võta mind oma õiglaste teenrite hulka oma õnnistuse läbi”.
27:20 Ja ta inspekteeris linde ning seejärel ütles: “Miks ma ei näe toonekägu, või on ta nende hulgas, kes eemale jäänud?”
27:21 “Ma saan teda karmilt karistama, või tapan ta, kui tal just selget vabandust pole.”
27:22 Aga toonekägu ei jäänud kauaks eemale. Seejärel ta ütles: “Ma olen näinud, mida teie ei tea, ja ma olen tulnud teie juurde Shebast koos uudistega, mis on kindlad.”
27:23 “Ma leidsin nad olema valitsetud naise poolt, ja talle oli antud kõiki varandusi, ja tal oli suur troon.”
27:24 “Ja ma leidsin tema ning tema inimesed alistumas päikesele Jumala asemel! Ja kurat oli teinud nende tööd neile headena näima, nii et ta hoidis neid teest eemal, sest nad pole õigesti juhatatud.”
27:25 “Kas nad ei alistuks Jumalale, kes toob välja, mis on peidetud taevastes ning maal, ja Ta teab, mida te varjate ning mida te deklareerite?”
27:26 “Jumal – pole jumalat peale Tema, Ülima Trooni Isanda.”
27:27 Ta ütles: “Me saame näha, kas sa oled tõetruu või üks nendest, kes valetab”.
27:28 “Võta see minu määrus ning heida see neile, seejärel tõmbu neist tagasi ning vaatle, millega nad vastavad.”
27:29 Naine ütles: “Oo, lugupeetavad, mulle on üks suursugune määrus kätte toimetatud”.
27:30 “See on Saalomonilt, ja selles kirjutatakse: ´Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.´”
27:31 “´Ärge tõstke end minu vastu, aga tulge mu juurde alistunult.´”
27:32 Naine ütles: “Oo, lugupeetavad, andke mulle minu olukorras nõu, sest ma ei võta vastu otsust, kuni annate tunnistuse”.
27:33 Nad ütlesid: “Me oleme tugev rahvas ja jõult võimsad. Aga otsus on sinu, nii et vaata, mis saab olema sinu korraldus”.
27:34 Naine ütles: “Kui kuningad linna sisenevad, siis nad hävitavad selle ja teevad selle kõige suursugusemad inimesed alandatuks. See on see, mida nad teevad.”
27:35 “Ja ma saadan neile kingituse, misjärel ma saan näha, millega sõnumitoojad naasevad.”
27:36 Nii et kui nad Saalomoni juurde tulid, ütles ta: “Kas olete mind rikkusega varustamas? Millega Jumal mind varustanud on, on kaugelt parem kui see, mida Ta teile andnud on. Olge nüüd õnnelikud oma kingitusega!”
27:37 “Minge nende juurde tagasi. Sest me saame tulema nende juurde koos jõududega, milliseid nad kunagi näinud pole, ja me saame nad alandatult välja ajama, samal ajal kui nad jõuetud on.”
27:38 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Kes teist saab tuua mulle tema trooni enne, kui nad alistunult minu juurde tulevad?”
27:39 Võimas olevus džinnide hulgast ütles: “Ma toon selle sulle enne, kui sa oma positsioonilt tõused. Sest ma olen tugev ja usaldusväärne”.
27:40 Ja üks, kellel olid teadmised seadusest, ütles: “Ma toon selle sulle enne, kui sa silmi pilgutad”. Nii et kui ta nägi seda enda ees seismas, ütles ta: “See on minu Isanda armust, nii et Ta testib mind, kas ma olen tänulik või salgan. Mis puutub temasse, kes on tänulik, ta on tänulik iseendale, ja mis puutub temasse, kes salgab, siis mu Isand on Vaba Vajadusest, Suursugune.”
27:41 Ta ütles: “Maskeerige tema troon talle, nii et me võiksime näha, kas ta on õigesti juhatatud või kas ta on üks nendest, keda pole õigesti juhatatud.”
27:42 Nii et kui naine tuli, üteldi: “Kas sinu troon on nagu see?” Naine ütles: “See paistab olevat sarnane”. “Ja meile oli antud teadmine enne naist, ja me olime alistunud.”
27:43 Ja naine oli tõkestatud selle poolt, mida ta Jumala kõrval teenis. Ta oli inimestest, kes olid põlanud ära juhatuse, väites samas vooruslikkust,.
27:44 Naisele üteldi: “Sisene paleesse.” Nii et kui ta seda nägi, arvas ta, et seal on bassein, ja ta paljastas oma jalad. Mees ütles: “See on palee, mis sillutatud kristallidega”. Naine ütles: “Minu Isand, ma olen ennast eksitanud; ja ma alistun koos Saalomoniga Jumalale, kogu inimkonna Isandale”.
27:45 Ja Me oleme saatnud Thamudile nende venna Saleh: “Teenige Jumalat”. Aga nad muutusid kaheks vaidlevaks grupiks.
27:46 Ta ütles: “Minu inimesed, miks te kiirustate kurjaga enne head? Kui te vaid Jumala andestust otsiksite, ehk saaksite siis halastuse osaliseks”.
27:47 Nad ütlesid: “Sul on halb enne, sinul ja neil, kes koos sinuga”. Ta ütles: “Teie halb enne on koos Jumalaga, aga te olete inimesed, keda ollakse testimas”.
27:48 Ja linnas oli üheksa löömavenda, kes olid maa peal korruptsiooni põhjustamas, ja ei teinud õigust.
27:49 Nad ütlesid: “Vanduge üksteisele Jumala nimel, et me ründame öösel teda ning tema peret, ja seejärel ütleme tema toetajatele: ´Me ei olnud tunnistajaks sellele, kes tema perekonna tapsid, ja me oleme tõetruud´”
27:50 Ja nad plaanisid plaani ning Meie plaanisime plaani samal ajal, kui nad ei märganud.
27:51 Nii et vaata, milline oli nende planeerimise tulemus!
Me hävitasime nad koos nende inimestega.
27:52 Nii et need on nende kodud, laastatud selle eest, et nad üle astusid. Selles on tunnustäht inimestele, kes teavad.
27:53 Ja Me päästsime need, kes hoiatust kuulda võtsid
ning kaalutletud kartuses olid.
27:54 Ja Lot – siis kui tema oma inimestele ütles:
“Miks sooritate ebamoraalsust, kui te võite selgelt näha?”
27:55 “Te lähenete ihast tingituna meestele naiste asemel!
Tõepoolest, te olete ignorantsed inimesed.”
27:56 Aga tema inimeste vastus oli, et nad ütlesid: “Lööge Loti perekond oma linnast välja, sest nad on inimesed, kes on puhtad!”
27:57 Nii et Me päästsime tema ning tema perekonna, välja arvatud tema naise; Me leidsime ta olevat nendest, kes hukatusele määratud.
27:58 Ja Me lasime nende peale vihma alla sadada. Armetu oli vihm neile, keda hoiatatud oli.
27:59 Ütle: “Kiitus olgu Jumalale!
Ja rahu olgu Tema teenrite peal, kelle Ta valinud on”.
On Jumal parem, või see, mida teie üles seate?
27:60 Üks, kes on loonud taevad ning maa, ja Ta saatis teile taevast alla vee, nii et Me põhjustame sellega aedade kasvamise, mis on täis ilu. See ei ole teie võimekus, mis selle puude kasvu põhjustab. On seal jumal koos Jumalaga? Ei. Aga nad on rahvas, kes omistavad võrdseid!
27:61 Üks, kes tegi maa elupaigaks, ja Ta tegi sellesse jõed ning Ta tegi sellele stabilisaatorid, ja Ta tegi kahe mere vahele barjääri. On seal jumal koos Jumalaga? Ei. Aga enamus neist ei tea.
27:62 Üks, kes vastab kannatajale, kui ta Teda hüüab, ja Ta eemaldab kurja, ja Ta teeb teid järglasteks maa peal. On seal jumal koos Jumalaga? Vähe te võtate kuulda!
27:63 Üks, kes juhatab teid maa ning mere pimeduses, ja Ta saadab tuuled oma õnnistavate käte vahele levima. On seal jumal koos Jumalaga? Olgu Jumal ülendatud selle üle, mida nad üles seavad!
27:64 Üks, kes algatab loomingu, seejärel Ta toob selle tagasi; ja Ta varustab teile taevast ning maalt. On seal jumal koos Jumalaga? Ütle: “Tooge oma tõestus, kui olete tõetruud”.
27:65 Ütle: “Ükski taevastes ega maal ei tea seninägematut, välja arvatud Jumal. Ja nad ei taju, kui nad surnuist üles saavad äratatud”.
27:66 Ei, neil pole ühetki teadmist Pärastelu kohta. Ei, nad on kahtluses selle suhtes. Ei, nad on pimedad sellele.
27:67 Ja need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlesid: “Kui me oleme muutunud tolmuks, nagu meie isad, kas meid tuuakse välja?”
27:68 “Meile on seda lubatud – mõlemile – meile ja meie isadele varem. See on vaid varasemate inimeste legendid!”
27:69 Ütle: “Rännake maa peal ning vaadake, milline oli kurjategijate lõpp”.
27:70 Ja ära ole kurvastatud nende pärast, ja ära ole üles köetud selle pärast, mida nad plaanivad.
27:71 Ja nad ütlevad: “Millal saabub see lubadus, kui oled tõetruu?”
27:72 Ütle: “Ehk on Ta just praegu saatmas teie teele mõnda sellest, mida te kiirustate”.
27:73 Ja sinu Isand on heldekäeline inimeste suunas,
aga enamik neist ei ole tänulikud.
27:74 Ja sinu Isand teab, mida nende rindkered varjavad ning mida nad välja näitavad.
27:75 Ja pole ühtegi peidetud asja taevastes või maal, kuid on selges määruses.
27:76 See Koraan räägib Iisraeli Lastele enamuse sellest, mille üle nad vaidlemas on.
27:77 Ja see on juhatus ning õnnistus usklikele.
27:78 Sinu Isand otsustab nende vahel läbi oma kohtumõistmise. Ja Ta on Suursugune, Teadlik.
27:79 Nii et pane oma usaldus Jumalasse, sest sa oled selgelt tõe juures.
27:80 Sa ei saa panna surnut kuulma, ega saa sa panna kurti hüüdu kuulma, kui nad oma seljad pööravad ja jooksu panevad.
27:81 Ega saa sa juhatada pimedaid ära nende eksiteele viimisest. Sa saad ennast kuulama panna vaid need, kes usuvad Meie tunnustähtedesse, sest nemad on alistunud.
27:82 Ja kui karistus on nende poolt välja teenitud,
toome Me neile välja olendi maa seest.
See saab neile rääkima,
et inimesed on olnud mitteteadvel Meie tunnustähtede suhtes.
27:83 Ja Päeval, mil Me kogume kokku igast rahvast osapoole, kes Meie tunnustähti eitas. Seejärel hakatakse neid ajama.
27:84 Seejärel, kui nad on tulnud, saab Ta ütlema: “Kas olete eitanud Minu tunnustähti, samal ajal kui teil nendest selgesõnalist teadmist polnud? Mida te tegemas olite?”
27:85 Ja karistus oli nende poolt välja teenitud selle eest, et nad üle astusid; nad peaksid mitte rääkima.
27:86 Kas nad ei näinud, et Me tegime öö neile sees elamiseks, ja päeva, et selles näha? Selles on tunnustähed inimestele, kel on usk.
27:87 Ja päeval, mil sarve puhutakse, saavad need, kes taevastes ning maal, olema õuduses, välja arvatud need, kellele Jumal lubab. Ja kõik saavad alandlikena Tema juurde tulema.
27:88 Ja te näete mägesid. Te arvate, et nad on tahked, samal ajal on nad möödumas kui pilved. Tegu Jumalalt, kes täiustas kõik. Ta on Ekspert selle üle, mida te teete.
27:89 Kes iganes tuleb hea teoga, saab vastu võtma parema kui see, ja nad saavad olema kaitstud selle päeva terrori eest.
27:90 Ja kes iganes tuleb halva teoga, nende näod saavad põrgusse heidetud. Kas teid ei autasustata selle eest, mida te tegite?
27:91 “Mul on kästud teenida selle maa Isandat; maa, mille Ta piiranud on. Ja Temale on kõik asjad; ja mind on korraldatud olla nendest, kes alistuvad.”
27:92 “Ja et ma retsiteeriksin Koraani.” Tema, kes on juhatatud, on juhatatud tema enda jaoks. Ja temale, kes on eksiteele viidud, ütle: “Ma olen vaid üks hoiatajatest”.
27:93 Ütle: “Kiitus olgu Jumalale. Ta saab teile näitama enda tunnustähti ning te saate neid teadma. Ja teie Isand ei ole teadmatuses sellest, mida te teete”.