27

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
27:1 T´S.
Need on Koraani ning selge määruse tunnustähed.
27:2 Teejuht ning rõõmusõnumid usklikele,
27:3 neile, kes täidavad kohustust, puhastuvad ning Pärastelu suhtes kindlad on.
27:4 Mis puutub nendesse, kes Pärastellu ei usu, Me oleme teinud nende tööd neile meeldivad näima, nii et nad uitavad pimedatena.
27:5 Sellised on need, kellele on kuri karistus. Ja Pärastelus on nad need, kes suurimas kaotuses.
27:6 Ja sa võtsid vastu Koraani Ühe kohalolust, kes Elutark, Teadlik.

27:7 Kui Mooses oma perekonnale ütles: “Ma märkasin tuld, ma toon teile sealt mõne uudise või toon teile põleva tuki, et võiksite sooja saada”.
27:8 Seejärel, kui ta selle juurde tuli, hüüti teda: “Õnnistatud on Tema, kes on tules ning kes selle ümber on. Ja ülistus olgu Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale!”
27:9 “Oo, Mooses! See olen Mina, Jumal, Võimas, Elutark.”
27:10 “Ja heida maha oma kepp!”
Ja kui ta nägi seda vibreerimas, nagu see oleks džinn, jooksis ta ära ega tahtnud tagasi pöörduda.
“Oo, Mooses, ära karda! Saadikud ei karda Minu kohalolus.”
27:11 “Ja kes iganes on teinud valet, seejärel muutus heaks pärast kurjust: Ma olen Andestav, Kõige Halastavam.”
27:12 “Ja pane oma käsi enda põue, see saab tulema välja valgena ilma plekita – ühena üheksast tunnustähest Fir´awnile ning tema inimestele. Nad on hoolimatult reetlikud inimesed.”
27:13 Ja kui Meie nägemist andvad tunnustähed nendeni jõudsid, ütlesid nad: “See on ilmselge maagia!”
27:14 Ja nad eitasid neid – kuigi nende hinged olid nendest veendumuses – tingituna ebaõiglusest ning ülbusest.
Nii et näe, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni tegijatele.

27:15 Ja Me olime andnud teadmised Taavetile ning Saalomonile.
Ja nad ütlesid: “Ülistus kuulub Jumalale, kes on meid eelistanud üle paljude oma usklike sulaste”.
27:16 Ja Saalomon sai pärandi Taavetilt ning ütles: “Oo, inimkond! Meile on õpetatud lindude keelt ning meile on antud kõiksugustest asjadest. See on ilmselge soosing.”
27:17 Ja Saalomoni juurde koguti kokku tema väed džinnidest, inimkonnast ning lindudest. Ja nad olid rühmadesse grupeeritud.
27:18 Kui nad sipelgate orgu jõudsid, ütles emasipelgas: “Oo, sipelgad! Sisenege oma kodudesse, et Saalomon ning tema väed teid laiaks ei litsuks samal ajal kui nad ei märka”.
27:19 Seejärel ta naeratas, lõbustatuna sipelga kõnest.
Ja ta ütles: “Minu Isand, suuna mind olema tänulik Sinu armu eest, millega Sa mind ning minu vanemaid soosinud oled ning töötama õigluses, mis Sulle heameelt valmistab. Ja pane mind sisenema – läbi Sinu halastuse – Sinu õiglaste sulaste hulgas”.
27:20 Ja ta tegi revisjoni lindude hulgas ning ütles: “Kuidas see on, et ma ei näe toonekägu? Või on ta nende hulgas, kes on eemale jäänud?”
27:21 “Ma karistan teda karmi karistusega või tapan ta, kui tal just selget põhjust pole.”
27:22 Aga toonekägu ei jäänud kauaks eemale. Seejärel ta ütles: “Ma olen saanud teada seda, mida te ei tea. Ja ma tulen sinu juurde Shebast koos uudistega, mis on kindlad.”
27:23 “Ma leidsin naise neid valitsemas ning talle oli antud kõikidest asjadest. Ja tal oli hiiglaslik troon.”
27:24 “Ma leidsin tema ning tema inimesed alistumas päikesele Jumala asemel!”
(Ja kurat oli teinud nende tööd neile heana näima, nii et ta juhtis nad teelt kõrvale ning nad ei olnud õigesti juhatatud,
27:25 kuna nad ei alistunud Jumalale, kes toob esile selle, mis on peidetud taevastes ning maal ja teab seda, mida te varjate ning mida te deklareerite.
27:26 Jumal – pole jumalat peale Tema, Hiiglasliku Trooni Isanda.)
27:27 Ta ütles: “Me saame näha, kas oled rääkinud tõtt või oled valetaja”.
27:28 “Mine koos selle minu määrusega ning heida see neile. Seejärel tõmbu neist tagasi ning vaatle, millega nad vastavad.”
27:29 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Mulle on üks suursugune määrus kätte toimetatud”.
27:30 “See on Saalomonilt. Ja selles kirjutatakse: ´Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.´”
27:31 “´Ärge ülendage end minu vastu, aga tulge minu juurde alistunutena (muslim).´”
27:32 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Andke mulle nõu minu olukorras.
Ma ei otsusta mitte ühtegi olukorda, kuni annate tunnistuse”.
27:33 Nad ütlesid: “Me oleme tugevad ning jõult võimsad. Aga korraldus on sinu, nii et vaata, mis saab olema sinu korraldus”.
27:34 Ta ütles: “Kuningad – kui nad linna sisenevad – nad rikuvad selle ning alandavad selle kõige suursugusemaid inimesi. Ja sedasi nad teevad.”
27:35 “Ja ma saadan neile kingituse ning vaatan, millega saadikud naasevad.”
27:36 Nii et kui ta Saalomoni juurde tuli, ütles ta: “Kas aitate mind varandusega? Aga see, mida Jumal mulle annab, on parem kui see, mida Ta teile annab. Tõde on: need olete teie, kes oma kingituse üle juubeldavad”.
27:37 “Mine tagasi nende juurde. Me tuleme nende juurde koos vägedega, mille vastu neil jõudu pole.
Ja me ajame nad sealt välja alandatuna.
Ja nad saavad olema madalale toodud.”
27:38 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Milline teist toob mulle tema trooni enne kui nad alistununa minu juurde tulevad?”
27:39 Üks üleannetu džinnide hulgast ütles: “Ma toon selle sulle enne kui sa suudad oma positsioonilt tõusta. Ja ma olen selle tarbeks tugev ning usaldusväärne”.
27:40 Ja üks, kellel olid teadmised seadusest, ütles: “Ma toon selle sulle enne kui sa silmi pilgutad”.
Ja kui ta nägi seda enda ette seatuna, ütles ta: “See on minu Isanda heldekäelisusest, et Ta võiks mind testida, kas olen tänulik või tänamatu.
Mis puutub temasse, kes tänulik: ta on vaid tänulik enda hinge jaoks. Ja mis puutub temasse, kes tänamatu: minu Isand on Vaba Vajadusest, Suursugune.”
27:41 (Ta ütles: “Maskeerige tema troon talle. Me saame näha, kas ta on õigesti juhatatud või kas ta on nende hulgast, keda pole õigesti juhatatud.”
27:42 Ja kui ta tuli, üteldi: “Kas sinu troon on nagu see?”
Ta ütles: “See paistab olevat sarnane.”)
“Ja meile oli antud teadmine enne teda (n), ja me oleme alistunud.”
27:43 Ja mida ta (n) oli teeninud peale Jumala, oli teda kõrvale juhtinud.
Ta oli inimestest, kes oli vooruslikkust väites juhatuse ära põlanud.
27:44 (Talle (n) üteldi: “Sisene paleesse.”
Ja kui ta seda nägi, arvas ta, et see on bassein ning paljastas oma jalad.
Ta ütles: “See on palee, mis sillutatud klaasiga”.)
Ta ütles: “Minu Isand, ma olen ennast eksitanud. Ja ma alistun koos Saalomoniga Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale”.

27:45 Ja Me saatsime Thamudile nende venna Saleh: “Teenige Jumalat”.
Aga nad muutusid kaheks purelevaks grupiks.
27:46 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Miks kiirustate kurjaga enne head? Oh, et te vaid oleksite palunud armu andmist Jumalalt, et saavutada halastus”.
27:47 Nad ütlesid: “Me näeme halba ennet sinus ning nendes, kes koos sinuga”.
Ta ütles: “Teie halb enne on koos Jumalaga. Tõde on: te olete inimesed, kes on tehtud subjektiks usu salgamise vahenditele”.
27:48 Ja linnas oli üheksa meest, kes olid maa peal korruptsiooni tegemas ega teinud õigust.
27:49 Nad ütlesid: “Vanduge üksteisele Jumala nimel, et me ründame öösel teda ning tema perekonda. Seejärel ütleme tema toetajatele: ´Me polnud tunnistajaks tema perekonna hävingule, ja me räägime tõtt´”.
27:50 Ja nemad skeemitasid skeemi ning Meie skeemitasime skeemi. Ja nad ei märganud.
27:51 Nii et vaata, milline oli nende skeemitamise lõplik tulemus!
Me hävitasime nemad ning nende inimesed kõik koos.
27:52 Need: nende eluasemed on laastatud, sest nad astusid üle. Selles on tunnustäht inimestele, kes teavad.
27:53 Ja Me päästsime need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kaalutletud kartuses olid.

27:54 Ja Lot, kui tema oma inimestele ütles: “Kas sooritate seksuaalset ebamoraalsust, kui te teate?”
27:55 “Kas lähenete himuga meestele naiste asemel!
Tõde on: te olete ignorantsed inimesed.”
27:56 Tema inimeste vastus oli vaid, et nad ütlesid: “Lööge Loti perekond oma linnast välja! Nad on inimesed, kes end puhtana hoiavad.”
27:57 Ja Me päästsime tema ning tema perekonna, välja arvatud tema naise. Me määrasime ta olema nendest, kes maha jäävad.
27:58 Ja Me lasime nende peale vihma sadada. Kuri on vihm neile, keda on hoiatatud.

27:59 Ütle: “Kiitus kuulub Jumalale! Ja rahu olgu Tema sulaste peal, keda Ta valinud on”.
On parem Jumal või see, millele nad partnerlust omistavad?
27:60 Kas Tema, kes lõi taevad ning maa ja saatis teie jaoks alla vee taevast, millega Me põhjustame naudingut täis aedade kasvamise?
See ei ole teile, et põhjustada puude kasvamist.
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Tõde on: nad on inimesed, kes omistavad võrdseid!
27:61 Kas Tema, kes tegi maa fikseeritud elupaigaks ja tegi sellesse jõed ning tegi sinna püsivad mäed ja tegi barjääri kahe mere vahele?
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Tõde on: enamus neist ei tea!
27:62 Kas Tema, kes vastab kannatajale kui ta Tema poole hüüab ning eemaldab kurja ja teeb teid järglasteks maa peal?
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Vähe te võtate kuulda!
27:63 Kas Tema, kes juhatab teid maa ning mere pimeduses ja saadab tuuled rõõmusõnumitena oma halastavate käte vahele levima?
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Ülendatud olgu Jumal üle selle, millele nad partnerlust omistavad!
27:64 Kas Tema, kes algatab loomingu, seejärel kordab seda ja kes varustab teile taevast ning maalt?
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Ütle: “Tooge oma asitõendid, kui olete tõetruud!”
27:65 Ütle: “Mitte ükski taevastes ega maal ei tea nähtamatut, välja arvatud Jumal.”
Ja nad ei taju kui nad saavad olema tõstetud.
27:66 Tõde on: nende teadmised Pärastelu kohta on ära võetud.
Tõde on: nad on kahtluses selle suhtes.
Tõde on: nad on pimedad sellele.
27:67 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Kui meie ning meie isad oleme tolm, kas meid tuuakse välja?”
27:68 “Meile on seda lubatud – meile ning meie isadele – varemgi.
Need on vaid varasemate inimeste legendid!”
27:69 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus kurjategijatele”.
27:70 Ja ära kurvasta nende pärast.
Ja ära ahasta sellepärast, mida nad plaanivad.
27:71 Ja nad ütlevad: “Millal saabub see lubadus, kui te tõetruud olete?”
27:72 Ütle: “See võib olla, et osa sellest, mida te kiirendaksite, on teile lähedal”.
27:73 Ja sinu Isand on heldekäeline inimkonna suunas, aga enamik neist pole tänulikud.
27:74 Ja sinu Isand teab, mida nende rindkered varjavad ning mida nad teatavaks teevad.
27:75 Ja pole mitte midagi peidetut taevas või maal, välja arvatud, et on selges määruses.
27:76 See Koraan selgitab Iisraeli Lastele enamuse sellest, mille suhtes nad lahkarvamusel on.
27:77 Ja see on juhatus ning halastus usklikele.
27:78 Sinu Isand otsustab nende vahel läbi oma kohtumõistmise.
Ja Ta on Võimas, Teadlik.
27:79 Ja pane enda usaldus Jumalasse. Sa oled selge tõe peal.
27:80 Sa ei saa panna surnut kuulma. Ega saa sa panna kurti hüüdu kuulma, kui nad oma seljad pööravad ning jooksu panevad.
27:81 Ega saa sa juhatada pimedaid välja nende eksitusest.
Sa saad kuulama panna vaid teda, kes usub Meie tunnustähtedesse ning on alistunud.
27:82 Ja kui sõna nende peale langeb, toome Me neile esile olendi maa seest jutustama neile, et inimkond pole olnud kindel Meie tunnustähtedes.
27:83 Ja päeval, mil Me kogume igast kogukonnast grupi neid, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti, siis nad saavad olema rühmadena.
27:84 Kui nad on tulnud, ütleb Ta: “Kas te keeldusite tunnistamast Minu tunnustähti, samas kui te polnud neid teadmistega ümbritsenud? Või mis see oli, mida te tegite?”
27:85 Ja sõna saab langema nende peale, sest nad tegid valet. Siis nad ei kõnele.
27:86 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Me tegime öö, et nad võiksid selles puhata ning päeva nägemist andvana?
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
27:87 Ja päeval, mil sarve puhutakse: kes iganes on taevastes ning maal, saavad olema kabuhirmus, välja arvatud need, keda Jumal soovib.
Ja kõik saavad tulema Tema juurde alandatult.
27:88 Ja sa näed mägesid, sa arvad, et nad on tahked, aga nad saavad mööduma nagu pilvede möödumine.
Jumala töö, kes täiustas kõik asjad!
Ta on teadvel sellest, mida te teete.
27:89 Kes iganes toob hea teo: temale saab olema parem kui see.
Ja nad saavad olema kaitstud selle päeva kabuhirmu eest.
27:90 Ja kes iganes toob kurja, saavad olema maha heidetud oma nägudel tulle.
Kas olete autasustatud muu eest kui see, mida tegite?

27:91 “Mind on vaid kästud teenida selle maa Isandat, kes tegi selle puutumatuks. Ja Temale kuuluvad kõik asjad.
Ja mind on kästud olla alistunutest”
27:92 “ning retsiteerida Koraani.”
Ja kes iganes on õigesti juhatatud: ta on vaid õigesti juhatatud oma hinge jaoks.
Ja kes iganes on ära eksinud: ütle: “Ma olen vaid hoiatajate hulgast”.
27:93 Ja ütle: “Kiitus kuulub Jumalale!”
Ta saab näitama teile oma tunnustähti ning te saate need ära tundma. Ja teie Isand ei ole teadmatuses sellest, mida te teete.