27

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
27:1 T´S.
Need on Koraani ja selge määruse tunnustähed.
27:2 Teejuht ja rõõmusõnumid usklikele,
27:3 neile, kes täidavad kohustust, puhastuvad ning pärastelu suhtes kindlad on.
27:4 Need, kes ei usu pärastellu, Me oleme teinud meeldivad näima neile nende tööd, nii et nad uitavad pimedatena.
27:5 Sellised on need, kellele on kuri karistus. Ja pärastelus on nad need, kes suurimas kaotuses.
27:6 Ja sa võtsid vastu Koraani ühe kohalolust, kes Elutark, Teadlik.

27:7 Siis kui Mooses oma inimestele ütles: “Ma märkasin tuld, ma toon teile sealt teadmisi või toon teile põleva tuki, et võiksite end soojendada”.
27:8 Seejärel, siis kui ta selle juurde tuli, teda hüüti: “Õnnistatud on Tema, kes tules ning tema, kes selle ümber. Ja ülistus olgu Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale!”
27:9 “Oo, Mooses! See olen Mina, Jumal, Võimas, Elutark.”
27:10 “Ja heida maha oma kepp!”
Ja siis kui ta nägi seda vibreerimas nagu see oleks madu, pööras ta ära põgenedes ega tahtnud tagasi tulla.
“Oo, Mooses, ära karda! Saadikud ei karda Minu kohalolus.”
27:11 “Ja kes iganes tegi valet, seejärel muutus heaks pärast kurjust: Ma olen Andestav, Kõige Halastavam.”
27:12 “Ja pane oma käsi enda põue, see saab tulema välja valgena ilma plekita – ühena üheksast tunnustähest Fir´awnile ning tema inimestele. Nad on ühed hoolimatult reetlikud inimesed.”
27:13 Ja siis kui Meie nägemist andvad tunnustähed nendeni jõudsid, ütlesid nad: “See on ilmselge maagia!”
27:14 Ja nad salgasid need – kuigi nende hinged olid nendest veendumuses – ebaõigluses ning ülbuses.
Nii et näe, milline oli lõplik tulemus korruptsiooni töölistele.

27:15 Ja Me andsime teadmised Taavetile ning Saalomonile.
Ja nad ütlesid: “Ülistus Jumalale, kes on eelistanud meid üle paljude oma usklike sulaste”.
27:16 Ja Saalomon päris Taavetilt.
Ja ta ütles: “Oo, inimkond! Meile on õpetatud lindude keelt ning meile on antud kõiksugustest asjadest. See on ilmselge soosing.”
27:17 Ja Saalomoni juurde koguti kokku tema väed džinnidest, inimkonnast ning lindudest. Ja nad olid rühmadesse grupeeritud.
27:18 Siis kui nad olid jõudnud sipelgate orgu, ütles emasipelgas: “Oo, sipelgad! Sisenege oma elamutesse, et Saalomon ning tema väed teid laiaks ei litsuks samal ajal kui nad ei märka”.
27:19 Ja ta naeratas, lõbustatuna tema kõnest.
Ja ta ütles: “Minu Isand, suuna mind olema tänulik Sinu armu eest, millega Sa mind ning minu vanemaid soosinud oled ja töötama õigluses, mis Sulle heameelt valmistab. Ja pane mind sisenema – läbi Sinu halastuse – Sinu õiglaste sulaste seas”.
27:20 Ja ta tegi revisjoni lindude seas ning ütles: “Kuidas on nii, et ma ei näe toonekägu? Või on ta eemalolevatest?”
27:21 “Ma karistan teda karmi karistusega või tapan ta, välja arvatud kui tal just selget põhjust pole.”
27:22 Aga ta ei jäänud eemale kauaks. Seejärel ta ütles: “Ma olen saanud teada seda, mida teie ei tea. Ja ma tulen sinu juurde Shebast koos uudistega, mis kindlad.”
27:23 “Ma leidsin naise neid valitsemas ning talle on antud kõiksugustest asjadest. Ja tal on hiiglaslik troon.”
27:24 “Ma leidsin tema ning tema inimesed alistumas päikesele Jumala asemel!”
(Ja kurat oli teinud nende tööd neile head näima: ta juhtis nad õigelt teelt kõrvale ning nad ei olnud õigesti juhatatud,
27:25 et nad ei alistunud Jumalale, kes toob esile varjatu taevastes ning maal ja teab seda, mida te varjate ning mida te deklareerite.
27:26 Jumal – pole jumalat peale Tema, Hiiglasliku Trooni Isanda.)
27:27 Ta ütles: “Me saame näha, kas oled rääkinud tõtt või oled valetajatest”.
27:28 “Mine koos selle minu määrusega ning heida see neile. Seejärel pööra neist eemale ning vaata, millega nad vastavad.”
27:29 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Minuni on jõudnud üks suursugune määrus”.
27:30 “See on Saalomonilt. Ja see on: ´Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel!´”
27:31 “´Ärge ülendage end minu vastu, aga tulge minu juurde alistunutena (muslim).´”
27:32 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Andke mulle nõu minu olukorras. Ma ei otsusta mitte ühtegi olukorda kuni annate tunnistuse”.
27:33 Nad ütlesid: “Me oleme tugevad ning jõult võimsad. Aga korraldus on sinu: nii et vaata, mis saab olema sinu korraldus”.
27:34 Ta ütles: “Kuningad, siis kui nad linna sisenevad, nad rikuvad selle ning teevad selle kõige suursugusemad inimesed alandatuks. Ja sedasi nad teevad.”
27:35 “Ja ma saadan neile kingituse ning vaatan, millega saadikud naasevad.”
27:36 Nii et siis kui ta Saalomoni juurde tuli, ütles ta: “Kas aitate mind varandusega? Aga see, mida Jumal mulle annab, on parem kui see, mida Ta teile annab. Tõde on: need olete teie, kes oma kingituse üle juubeldavad”.
27:37 “Mine tagasi nende juurde. Me tuleme nende juurde koos vägedega, mille vastu neil jõudu pole.
Ja me ajame nad sealt välja alandatuna.
Ja nad saavad olema toodud madalale.”
27:38 Ta ütles: “Oo, lugupeetavad! Milline teist toob mulle tema (n) trooni enne kui nad alistununa minu juurde tulevad?”
27:39 Üks üleannetu džinnidest ütles: “Ma toon selle sulle enne kui sa suudad oma positsioonilt tõusta. Ja ma olen selle tarbeks tugev, usaldusväärne”.
27:40 Üks, kel teadmised seadusest, ütles: “Ma toon selle sulle enne kui sa silmi pilgutad”.
Ja siis kui ta nägi seda enda ette seatuna, ütles ta: “See on minu Isanda heldekäelisusest, et Ta võiks mind testida, et kas ma olen tänulik või tänamatu.
Ja kes iganes on tänulik: ta on vaid tänulik enda hinge jaoks.
Ja kes iganes on tänamatu: minu Isand on Vaba Vajadusest, Suursugune.”
27:41 (Ta ütles: “Maskeerige tema troon temale. Me saame näha, kas ta on õigesti juhatatud või kas ta on nendest, keda pole õigesti juhatatud.”
27:42 Ja siis kui ta tuli, üteldi: “Kas sinu troon on nagu see?”
Ta ütles: “See paistab selle sarnane.”)
“Ja meile oli antud teadmine enne teda (n), ja me oleme alistunud.”
27:43 Ja mida ta (n) teenib peale Jumala, juhib teda kõrvale.
Ta on inimestest, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgab.
27:44 (Talle (n) üteldi: “Sisene paleesse.”
Ja siis kui ta seda nägi, ta arvas, et see on bassein ning paljastas oma jalad.
Ta ütles: “See on palee, mis sillutatud klaasiga”.)
Ta ütles: “Minu Isand, ma olen eksitanud oma hinge. Ja ma alistun koos Saalomoniga Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale”.

27:45 Ja Me saatsime Thamudile nende venna Saleh, et teenitagu Jumalat. Seejärel nad muutusid kaheks purelevaks grupiks.
27:46 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Miks kiirustate kurjaga enne head? Oh, et te vaid oleksite palunud armu andmist Jumalalt, et võiksite saavutada halastuse”.
27:47 Nad ütlesid: “Me näeme halba ennet sinus ning nendes, kes koos sinuga”.
Ta ütles: “Teie halb enne on koos Jumalaga. Tõde on: te olete inimesed, kes tehtud subjektiks eitamise testile”.
27:48 Ja linnas oli üheksa meest, kes olid tegemas korruptsiooni maa peal ega teinud õigust.
27:49 Nad ütlesid: “Vanduge üksteisele Jumala nimel, et me ründame öösel teda ning tema perekonda. Seejärel ütleme tema toetajatele: ´Me polnud tunnistajaks tema perekonna hävingule, ja me räägime tõtt´”.
27:50 Ja nemad skeemitasid skeemi ning Meie skeemitasime skeemi. Ja nad ei märganud.
27:51 Nii et vaata, milline oli nende skeemitamise lõplik tulemus: Me hävitasime nemad ning nende inimesed kõik koos.
27:52 Need: nende eluasemed on laastatud, sest nad patustasid. Selles on tunnustäht inimestele, kes teavad.
27:53 Ja Me päästsime need, kes hoiatust kuulda võtsid ning kaalutletud kartuses olid.

27:54 Ja Lot, siis kui ta ütles oma inimestele: “Kas sooritate seksuaalset ebamoraalsust samas kui teate?”
27:55 “Kas lähenete himuga meestele naiste asemel!
Tõde on: te olete ignorantsed inimesed.”
27:56 Tema inimeste vastus oli vaid, et nad ütlesid: “Lööge Loti perekond oma linnast välja! Nad on inimesed, kes end puhtana hoiavad.”
27:57 Ja Me päästsime tema ning tema perekonna, välja arvatud tema naise. Me määrasime ta olema nendest, kes maha jäävad.
27:58 Ja Me lasime nende peale ühe vihma sadada. Kuri on nende vihm, keda oli hoiatatud.

27:59 Ütle: “Kiitus olgu Jumalale! Ja rahu olgu Tema sulaste peal, kelle Ta on valinud”.
On Jumal parem või see, millele nad partnerlust omistavad?
27:60 Või kas Tema, kes lõi taevad ning maa ja saatis alla teie jaoks vee taevast, millega Me põhjustame naudingut täis aedade kasvamise?
See ei ole teile, et põhjustada puude kasvamist.
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Tõde on: nad on inimesed, kes omistavad võrdseid!
27:61 Või kas Tema, kes tegi maa fikseeritud elupaigaks ja tegi sellesse jõed ning tegi sellesse püsivad mäed ja tegi barjääri kahe mere vahele?
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Tõde on: enamus neist ei tea!
27:62 Või kas Tema, kes vastab kannatajale siis kui ta Teda hüüab ja eemaldab kurja ning teeb teist maa järglased?
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Vähe te võtate kuulda!
27:63 Või kas Tema, kes juhatab teid maa ning mere pimedustes ja Tema, kes saadab tuuled rõõmusõnumitena oma halastavate käte vahele?
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Ülendatud olgu Jumal üle selle, millele nad partnerlust omistavad!
27:64 Või kas Tema, kes algatab loomingu, seejärel kordab seda ja Tema, kes varustab teile taevast ning maalt?
On seal mõni jumal koos Jumalaga?
Ütle: “Tooge oma asitõendid, juhul kui peaksite olema tõetruud!”
27:65 Ütle: “Mitte ükski taevastes ega maal ei tea nähtamatut, välja arvatud Jumal.”
Ja nad ei taju siis kui nad saavad olema tõstetud.
27:66 Tõde on: nende teadmised pärastelu kohta on ära võetud.
Tõde on: nad on kahtluses selle suhtes.
Tõde on: nad on pimedad sellele.
27:67 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Siis kui meie ning meie isad oleme tolm, kas meid tuuakse välja?”
27:68 “Meile on seda lubatud – meile ning meie isadele – varemgi. Need on vaid varasemate inimeste legendid!”
27:69 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus kurjategijatele”.
27:70 Ja ära kurvasta nende pärast.
Ja ära ahasta sellepärast, mida nad skeemitavad.
27:71 Ja nad ütlevad: “Millal saabub see lubadus, juhul kui peaksite olema tõetruud?”
27:72 Ütle: “See võib olla, et osa sellest, mida te kiirendaksite, on teile lähedal”.
27:73 Ja sinu Isand on heldekäeline inimkonna suunas, aga enamik neist ei ole tänulikud.
27:74 Ja sinu Isand teab, mida nende rindkered varjavad ning mida nad teatavaks teevad.
27:75 Ja pole mitte midagi peidetut taevas ega maal, välja arvatud, et on selges määruses.
27:76 See Koraan jutustab Iisraeli Lastele enamuse sellest, mille suhtes nad lahkarvamusel on.
27:77 Ja see on juhatus ning halastus usklikele.
27:78 Sinu Isand saab otsustama nende vahel oma kohtumõistmises.
Ja Ta on Võimas, Teadev.
27:79 Ja pane oma usaldus Jumalasse. Sa oled selge tõe peal.
27:80 Sa ei saa panna surnuid kuulma ega saa sa panna kurte hüüdu kuulma siis kui nad oma seljad pööravad ning ära lähevad.
27:81 Ja sa ei saa juhatada pimedaid välja nende eksitusest.
Sa saad vaid panna kuulma teda, kes usub Meie tunnustähtedesse ning on alistunud.
27:82 Ja siis kui sõna nende peale langeb, Me saame esile tooma nende jaoks olendi maa seest jutustama neile, et inimkond pole olnud kindel Meie tunnustähtedes.
27:83 Ja päeval, mil Me kogume igast kogukonnast grupi neid, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti, siis nad saavad olema rühmadesse grupeeritud.
27:84 Siis kui nad on tulnud, saab Ta ütlema: “Kas te keeldusite tunnistamast Minu tunnustähti siis kui te polnud neid teadmistega ümbritsenud? Või mis see oli, mida te tegite?”
27:85 Ja sõna saab langema nende peale, sest nad tegid valet. Seejärel nad ei kõnele.
27:86 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Me tegime öö, et nad võiksid selles puhata ning päeva nägemist andvana?
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
27:87 Ja päeval, mil sarve puhutakse: kes iganes on taevastes ning maal, saavad olema kabuhirmus, välja arvatud need, keda Jumal soovib.
Ja kõik saavad tulema Tema juurde alandatult.
27:88 Ja sa näed mägesid, sa arvad, et nad on tahked, aga nad saavad mööduma nagu pilvede möödumine.
Jumala töö, kes täiustas kõik asjad!
Ta on teadvel sellest, mida te teete.
27:89 Kes iganes toob heateo: temale saab olema parem kui see. Ja nad saavad olema kaitstud selle päeva kabuhirmu eest.
27:90 Ja kes iganes toovad kurja teo, saavad olema maha heidetud oma nägudele tules.
Olete te autasustatud muu eest kui see, mida tegite?

27:91 “Mind on vaid kästud teenida selle maa Isandat, Teda, kes tegi selle puutumatuks. Ja Temale on kõik asjad.
Ja mind on kästud olla alistunutest”
27:92 “ning retsiteerida Koraani.”
Ja kes iganes on õigesti juhatatud: ta on vaid õigesti juhatatud oma hinge jaoks.
Ja kes iganes on ära eksinud: ütle: “Ma olen vaid hoiatajatest”.
27:93 Ja ütle: “Kiitus olgu Jumalale!”
Ta saab näitama teile oma tunnustähti ning te saate need ära tundma. Ja teie Isand ei ole teadmatuses sellest, mida te teete.