25

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
25:1 Õnnistatud on Üks, kes saatis alla Kriteeriumi enda teenrile, nii et see saaks olla hoiataja maailmale.
25:2 Üks, kellele kuulub taevaste ja maa ülemvõim,
ja Ta ei võtnud poega,
ja Tal pole ühtegi partnerit ülemvõimul.
Ja Ta lõi kõik ning mõõtis selle täpselt.
25:3 Ja nad võtsid Tema kõrvale jumalaid, mis ei loo midagi,
ja nad ise on loodud!
Ja nad ei valda iseendale ühtegi kahju ega kasu,
ega valda nad surma või elu, ega surnuist ülestõusmist.
25:4 Ja need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlesid:
“See on vaid valskus, mille ta on leiutanud,
ja teised inimesed on teda selles aidanud”.
Ja nad on toonud selle, mis ebaõiglane ja vale.
25:5 Ja nad ütlesid: “Väljamõeldud vanaaja jutud! Ta kirjutas need üles, kui neid talle dikteeriti, hommikul ja õhtul”.
25:6 Ütle: “See oli alla saadetud Ühe poolt, kes teab taevaste ja maa saladusi. Ta on alati Andestav, Armulik”.
25:7 Ja nad ütlesid: “Mis on selle sõnumitoojaga, et ta sööb toitu ning kõnnib turuplatsidel? Kui vaid üks ingel oleks talle alla saadetud, nii et ta oleks ühiselt hoiataja”.
25:8 “Või et talle antaks aare, või et tal oleks aed, millest ta sööb.” Ja üleastujad ütlesid: “Te vaid järgite nõiutud meest!”
25:9 Vaata, kuidas nad sulle näiteid esile toovad; nad on ära eksinud, ja nad ei suuda leida teed.
25:10 Õnnistatud on Üks, kes võib teha sulle parema kui see, kui Ta soovib. Aiad koos jõgedega nende all voolamas, ja Ta teeb teie jaoks paleed.
25:11 Aga nad on eitanud Tundi. Ja neile, kes Tundi eitavad, oleme Me ette valmistanud leegitseva tule.
25:12 Kui see neid kaugest kohast näeb, kuulevad nad seda märatsemas ja möirgamas.
25:13 Ja kui nad sinna sisse on heidetud kitsast lõhest, ahelates, siis hüüavad nad välja oma kahetsuse.
25:14 Ärge hüüdke täna välja ühte kahetsust, aga hüüdke välja palju kahetsusi.
25:15 Ütle: “Kas see on parem?
Või igaviku aed, mis on lubatud neile, kes kaalutletud kartuses?”
See on nende tasu ja saatus.
25:16 Selles saab neil igavesti olema see, mida nad soovivad. See on kohustav lubadus sinu Isanda peal.
25:17 Ja päeval, mil Me kogume nad kokku koos nendega, keda nad Jumala kõrval teenisid, saab Ta ütlema: “Kas te eksitasite siin Minu teenijaid, või kas nad eksisid teelt ära?”
25:18 Nad ütlesid: “Ülistus olgu Sulle, meile polnud ette nähtud Sinu kõrvale ühtegi liitlast võtta; tõepoolest, Sa andsid neile ja nende isadele luksuse, kuni nad mälestuse unustasid, ja nad olid ühed eksinud inimesed”.
25:19 Seejärel saavad nad teid salgama sellepärast,
mida te ütelnud oled. Ja te ei saa olema võimelised ei ära hoidma ega aitama. Ja kes iganes teie hulgast ülekohut teeb, Me laseme tal maitsta suurt karistust.
25:20 Ja Me pole enne sind saatnud ühtegi sõnumitoojat muidu, kui et nad sõid toitu ja jalutasid turuplatsidel. Ja Me oleme teinud osad teie seast kui testi teistele, et näha, kas teil saab olema kannatlikkust. Ja teie Isand oli alati nägev.
25:21 Ja need, kes ei eelda Meiega kohtumist, ütlesid: “Kui vaid inglid oleks meie peale alla saadetud, või et me näeksime oma Isandat”. Nad on muutunud ülbeteks oma hingedes, ja nad on produtseerinud suure jumalateotuse!
25:22 Päeval, mil nad ingleid näevad,
sel päeval pole kurjategijatele rõõmusõnumeid.
Ja nad saavad ütlema: “Läbipääsmatu suletud ala!”
25:23 Ja Me pöörasime tegude poole, mida nad teinud olid,
ja Me tegime need tolmuks tuules.
25:24 Aia elanikud on sel päeval parimas elukohas ja parimas saatuses.
25:25 Ja päeval, mil taevas koos pilvedega lõhki rebitakse
ning inglid järjestikku alla saadetakse.
25:26 Tõeline ülemvõim kuulub sel päeval Kõikvõimsale.
Ja see on üks päev, mis saab olema väga raske nende peal,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
25:27 Ja sel päeval saab üleastuja oma kätt hammustama ning ütlema: “Ma soovin, et Ma oleksin võtnud tee koos sõnumitoojaga!”
25:28 “Häda mulle, ma soovin, et ma poleks võtnud seda ja seda sõbrana!”
25:29 “Ta on eksitanud mind mälestusest pärast seda, kui see mulle tuli, ja kurat oli alati inimkonna reetja!”
25:30 Ja sõnumitooja ütles: “Minu Isand, minu inimesed on hüljanud selle Koraani”.
25:31 Ja seega Me määrasime igale prohvetile vaenlase kurjategijate hulgast. Ja sinu Isandast piisab Teejuhi ja Võitjana.
25:32 Ja need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlesid:
“Kui vaid Koraan oleks talle ühe korraga alla saadetud!”
See oli tehtud kui selline, et Me võiksime koos sellega sinu südant tugevdada, ja Me korraldasime selle vastavalt.
25:33 Ja iga näite kohta, millega nad sinu juurde tulevad, toome Me sulle tõe ning parima seletuse.
25:34 Need, kes kogutakse põrgusse nende nägudel, on kõige kurjemad ja kõige rohkem teelt eksinud.
25:35 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning Me tegime tema venna Aaroni jutlustajaks koos temaga.
25:36 Nii et Me ütlesime: “Minge, teie mõlemad, inimeste juurde, kes Meie tunnustähti on eitanud”. Nii et Me hävitasime nad seejärel täielikult.
25:37 Ja Noa inimesed, kui nemad sõnumitoojaid eitasid, Me uputasime nad, ja Me tegime nad õppetunniks inimkonnale. Ja Me oleme ette valmistanud valusa karistuse üleastujatele.
25:38 Ja ´Aad ja Thamud ja alguse elanikud, ja paljud generatsioonid seal vahel.
25:39 Ja igaühele Me tõime esile näited, ja igaühe Me hävitasime täielikult.
25:40 Ja nad on tulnud linna, mida oli kastetud armetu vihmavalanguga. Kas nad ei näinud seda? Ei, nad ei eelda ühtegi taaselustumist.
25:41 Ja kui nad sind näevad, võtavad nad su nöökimiseks: “Kas see on see üks, kelle Jumal sõnumitoojana saatis?”
25:42 “Ta peaaegu juhtis meid kõrvale meie jumalatest, poleks me neile kannatlikeks jäänud.” Nad saavad teada, kui nad karistust näevad, kes on teel, mis kõige rohkem õigelt teelt eksituses.
24:43 Oled sa kaalutlenud ühte, kes on võtnud oma iha oma jumalana? Oleksid sa hooldaja tema üle?
25:44 Kui sa arvad, et enamik neist kuuleb või mõistab?
Nad on vaid justkui kariloomad. Ei, nad on kaugemal eksituses.
25:45 Kas te ei näinud, kuidas teie Isand varju pikendab? Ja kui Ta soovinuks, Ta oleks võinud selle liikumatuks teha, siis Me oleksime teinud sellele päikese kui teejuhi.
25:46 Seejärel Me võtame selle enda juurde tagasi lihtsa tagasivõtmisena.
25:47 Ja Ta on Üks, kes tegi teile öö kui katte, ja magamise puhkamiseks; ja Ta tegi päeva ringi liikumiseks.
25:48 Ja Ta on Üks, kes saatis tuuled oma õnnistavate käte vahele levima. Ja Me saatsime taevast alla vee, mis on puhas.
25:49 Nii et Me taaselustame sellega surnud maa ja anname juua paljudele oma kariloomade ning inimeste loomingust.
25:50 Ja Me oleme selle nende vahel jaotanud, nii et nad võiksid mäletada, aga enamus inimesi keeldub olemast muud kui salgajad.
25:51 Ja kui Me sooviksime, Me võiksime saata igasse linna hoiataja.
25:52 Nii et ära kuuletu neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
ja pinguta koos sellega nende vastu suures pingutuses.
25:53 Ja Ta on Üks, kes ühendab kaks merd; see on värske ning maitsev ja see on soolane ning kibe. Ja Ta tegi nende vahele barjääri ning läbipääsmatu suletud ala.
25:54 Ja Ta on Üks, kes on loonud veest sureliku, nii et Ta pani ta paljunema ja paarituma. Ja teie Isand on Võimeline.
25:55 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mis ei too neile kasu ega kahjusta neid. Ja salgaja on seatud alati oma Isanda vastu.
25:56 Ja Me pole saatnud sind muidu kui rõõmusõnumite kandja ja hoiatajana.
25:57 Ütle: “Ma ei küsi teie käest mingit tasu; aga kellele iganes, kes valib, et teha tee oma Isanda juurde”.
25:58 Ja pane oma usaldus Elavasse, kes ei sure, ja ülista Tema kiituseks. Talle on piisav, et Ta on ekspert oma teenrite pattudes.
25:59 Üks, kes on kuue päevaga loonud taevad ja maa ning selle, mis nende vahel on, seejärel seadis Ta end Troonile. Kõikvõimas; nii et küsi Temalt, sest Tema on Ekspert.
25:60 Ja kui neile üteldakse: “Alistu Kõikvõimsale”. Ütlevad nad: “Ja mis on Kõikvõimas? Kas peaksime alistuma sellele, millele sina meid käsid?” Ja see suurendab nende vastumeelsust.
25:61 Õnnistatud on Üks, kes tegi tornid taevasse, ja Ta tegi sellesse lambi ning valgustava kuu.
25:62 Ja Ta on Üks, kes tegi öö ja päeva järgnevuses neile, kes soovivad mäletada või soovivad tänulikud olla.
25:63 Ja Kõikvõimsa teenrid, kes kõnnivad maa peal alandlikkuses, ning kui ignorandid nendega räägivad, ütlevad nad: “Rahu”.
25:64 Ja kes veedavad öö alistunult ja tõusmas oma Isandale.
25:65 Ja need, kes ütlevad: “Meie Isand, pööra kõrvale põrgu karistus meie pealt. Selle karistus on kohutav”.
25:66 “See on armetu eluase ja positsioon.”
25:67 Ja need, kes pole ülemäärased ega ihned, kui nad annavad, aga nad on mõõdus seal vahel.
25:68 Ja need, kes ei hüüa ühtegi muud jumalat koos Jumalaga; ega võta elu, mille Jumal keelatuks on teinud, välja arvatud õigluses; ega soorita abielurikkumist. Ja kes iganes teeb nii, saab vastu võtma karistuse.
25:69 Ülestõusmispäeval kahekordistatakse talle karistust,
ja ta saab elunema selles igavesti, alandatult.
25:70 Välja arvatud temale, kes kahetseb ja usub ning teeb õiglaseid tegusid, nendele asendab Jumal nende patud heaga, ja Jumal on Andestav, Armulik.
25:71 Ja kes iganes kahetseb, ning töötab õigluses, siis ta peaks Jumala suunas tõelise kahetsuse kahetsema.
25:72 Ja need, kes ei anna valetunnistusi,
ja kui nad mööduvad tühjast jutust, mööduvad nad väärikusega.
25:73 Ja need, kes ei lange kurtide ning pimedatena oma Isanda tunnustähtede peale, kui neid neile meenutatakse.
25:74 Ja need, kes ütlevad: “Meie Isand,
anna meile meie naistest ja järeltulijatest rõõm meie silmadele,
ja tee meist näidis neile, kes kaalutletud kartuses”.
25:75 Need saavad olema autasustatud eluasemega selle eest, mille suhtes nad kannatlikud on olnud, ja nad saavad selles leidma tervituse ning rahu.
25:76 Selle sees saavad nad elunema – milline suurepärare eluase ja positsioon.
25:77 Ütle: “Minu Isand ei hooli teist muidu kui teie anumise tõttu. Aga te olete eitanud, nii et see saab olema teie saatus”.