25

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
25:1 Õnnistatud olgu Tema, kes saatis alla Kriteeriumi enda sulase peale, et see võiks olla hoiataja kogu inimkonnale,
25:2 Tema, kellele kuulub taevaste ning maa ülemvõim ja kes ei ole võtnud poega ja kellel pole partnerit ülemvõimul, aga kes lõi kõik ning määras need määramisega.
25:3 Ja nad on võtnud Tema kõrvale jumalad, kes ei loo mitte midagi, aga nemad ise on loodud! Ja ei valda kahju ega kasu iseendale. Ega valda surma ega elu ega surnuist ülestõusmist.
25:4 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “See on vaid vale – ta leiutas selle ning teised inimesed abistasid teda selles”.
Aga nad on toonud ebaõigluse ning vale.
25:5 Ja nad ütlevad: “Varasemate inimeste legendid! Ta kirjutas need üles kui talle neid hommikuti ning õhtuti dikteeriti”.
25:6 Ütle: “Selle saatis alla Tema, kes teab saladust taevastes ning maal. Ta on Andestav, Kõige Halastavam”.
25:7 Ja nad ütlevad: “Mis sõnumitooja see on, et ta sööb toitu ning kõnnib turuplatsidel? Oh, et kui vaid üks ingel oleks talle alla saadetud, nii et ta oleks hoiataja koos temaga!”
25:8 Või: “Kui vaid talle oleks saadetud varandus!”
Või: “Kui vaid tal oleks aed, millest süüa!”
Ja patustajad ütlevad: “Te järgite vaid nõiutud meest!”
25:9 Vaata, kuidas nad sulle näiteid esitlevad ja eksiteele lähevad ning ei suuda leida teed.
25:10 Õnnistatud olgu Tema, kes – kui Ta soovib – teeb sinu jaoks parema kui see: aiad, millede all voolavad jõed. Ja teeb sinu jaoks paleed.
25:11 Tõde on: nad on eitanud tundi. 
Ja temale, kes eitab tundi, oleme Me ette valmistanud põrgutule.
25:12 Kui see näeb neid kaugest kohast, nad kuulevad selle märatsemist ning möirgamist.
25:13 Ja kui nad on heidetud pitsitavasse kohta selles – kokkuaheldatult – nad paluvad seepeale hävitamist.
25:14 Ärge paluge sel päeval ühte hävitamist, aga paluge paljusid hävitamisi!
25:15 Ütle: “On see parem? Või igaviku aed, mis on lubatud neile, kes kaalutletud kartuses?”
See saab olema neile autasu ning teekonna lõpp.
25:16 Neil on selles kõik, mida nad soovivad, nad elunemas igavesti. See on siduv lubadus sinu Isanda peal.
25:17 Ja päeval, mil Ta kogub nemad ning selle, mida nad Jumala kõrval teenisid ning ütleb: “Kas need olite teie, kes juhtisid eksitusse need Minu sulased või kas nad eksisid teelt ära?”
25:18 Nad saavad ütlema: “Ülistus olgu Sulle! See polnud meile kohane, et võtta liitlasi Sinu kõrvale! Aga Sa andsid neile ning nende isadele naudingu, kuni nad unustasid meeldetuletuse ning muutusid raiskuläinud inimesteks”.
25:19 Seejärel nad eitavad teid selles, mida te ütlete.
Ja te ei saa olema võimelised ei tõrjuma ega abi saama.
Ja kes iganes teeb valet teie seas, Me paneme ta maitsema suurt karistust.
25:20 Ja Me saatsime enne sind vaid saadikuid, kes sõid toitu ning jalutasid turuplatsidel.
Ja Me oleme teinud osad teist usu salgamise vahenditeks teistele.
Kas saate olema kannatlikud?
Ja sinu Isand on nägemas.
25:21 Ja need, kes ei eelda Meiega kohtumist, ütlevad: “Oh, et vaid inglid oleksid alla saadetud meie peale või et me vaid näeksime oma Isandat!”
Nad on olnud ülbed oma hingedes ja põlglikud suure põlglikusega!
25:22 Päeval, mil nad näevad ingleid, sel päeval pole mitte ühtegi rõõmusõnumit kurjategijatele.
Ja nad saavad ütlema: “Lõpmatu eraldamine!”
25:23 Ja Me pöörame selle poole, mida nad olid teinud tegudest ning teeme selle hajutatud tolmuks.
25:24 Aia kaaslased on sel päeval parimas elukohas ning kauneimas puhkepaigas.
25:25 Ja päev, mil taevas koos pilvedega lõhki rebitakse ning ingleid järjepanu alla saadetakse,
25:26 tõeline ülemvõim sel päeval kuulub Kõikvõimsale. Ja see on üks raske päev nende jaoks, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
25:27 Ja päev, mil patustaja saab oma käsi närima, ta saab ütlema: “Oleks, et ma oleksin võtnud tee koos sõnumitoojaga!”
25:28 “Häda mulle! Oleks, et ma poleks võtnud teda ja toda sõbraks!”
25:29 “Ta juhatas mind eksiteele, eemale meeldetuletusest pärast seda kui see minuni jõudis.”
Ja kurat on reetur inimesele.
25:30 Ja sõnumitooja saab ütlema: “Oo, minu Isand! Minu inimesed on hüljanud selle Koraani”.
25:31 Ja sedasi Me määrasime igale prohvetile vaenlase kurjategijate hulgast.
Aga Jumalast piisab Juhataja ning Abistajana.
25:32 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Kui vaid Koraan oleks talle alla saadetud ühe korraga!”
Sedasi: et Me võiksime tugevdada sinu südant seeläbi.
Ja Me juhendame sellega aeglaselt, eraldiseisvate etappidena.
25:33 Ja nad ei too sulle mitte ühegi näidet, väljaarvatud et me toome sulle tõe ning parima seletuse.
25:34 Need, kes kogutakse nende nägudel Põrgusse: sellised on kõige halvemas positsioonis ning kõige kaugemale teelt eemale eksinud.

25:35 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning määrasime koos temaga tema venna Aaroni kui abilise.
25:36 Ja Me ütlesime: “Minge inimeste juurde, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti!”
Ja Me hävitasime nad täielikult.
25:37 Ja Noa inimesed: siis kui nemad sõnumitoojaid eitasid, Me uputasime nad ning tegime nad tunnustäheks inimkonnale.
Ja Me oleme ette valmistanud valusa karistuse patustajatele.
25:38 Ja ´Aad, Thamud ning alguse kaaslased. Ja paljud põlvkonnad seal vahel.
25:39 Ja igaühele Me esitasime näited.
Ja igaühe Me hävitasime täielikult.

25:40 Ja nad on möödunud linnast, mida oli kastetud kurja vihmavalanguga. Kas saab see olla, et nad ei näinud seda?
Tõde on: nad ei oota mitte mingit ülestõusmist.
25:41 Ja kui nad sind näevad, nad võtavad su vaid nöökimiseks: “On see tema, kelle Jumal saatis sõnumitoojana?”
25:42 “Ta oleks peaaegu juhatanud meid eksiteele meie jumalatest, poleks me nende suhtes vankumatuks jäänud.”
Ja nad saavad teada, siis kui nad karistust näevad, kes oli õigelt teelt kaugemal eksituses.
24:43 Oled sa kaalutlenud teda, kes võttis enda jumalaks oma tühise iha? Oleksid sa seejärel hooldaja tema üle?
25:44 Juhul kui sa arvad, et enamik neist kuuleb või juurdleb: nad on vaid kui kariloomad. Ei, nad on õigelt teelt kaugemal eksituses.
25:45 Oled sa kaalutlenud, kuidas sinu Isand varju pikendab?
(Ja oleks Ta soovinud, Ta oleks teinud selle liikumatuks!)
Seejärel tegime Me päikese selle juhiks.
25:46 Seejärel Me võtame selle enda juurde järkjärgulise võtmisega.
25:47 Ja Tema see on, kes teeb teile öö katteks ning magamise puhkamiseks; ja teeb päeva ülestõusmiseks.
25:48 Ja Tema see on, kes saadab tuuled kui rõõmusõnumid oma halastavate käte vahele.
Ja Me saadame taevast alla puhta vee,
25:49 et võiksime anda seeläbi elu surnud maale ning anda juua sellele, mida Me elukatest ning inimestest ohtralt loonud oleme.
25:50 (Ja Me oleme lahti seletanud selle nende hulgas, et nad võiksid kuulda võtta, aga enamus inimesi keelduvad kõigest, välja arvatud eitamisest.
25:51 Ja oleks Me soovinud, Me oleksime kasvatanud üles hoiataja igasse linna.
25:52 Ja ära kuuletu neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, aga pinguta nende vastu seeläbi suures pingutamises.)
25:53 Ja Tema see on, kes lasi lahti kaks merd – üks värske, joodav ning teine soolane, mõru – ja tegi nende vahele barjääri ning täieliku eraldamise.
25:54 Ja Tema see on, kes lõi sureliku veest. Ja tegi tema jaoks veresuguluse ning abielusuguluse.
Ja sinu Isand on Võimeline.
25:55 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mis ei too neile ei kasu ega kahju.
Ja üks, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgab, on abiline oma Isanda vastu.
25:56 Ja Me saatsime sinu vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
25:57 Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud, et kes iganes soovib, võiks võtta tee oma Isanda juurde”.
25:58 Ja pane oma usaldus Elavasse, kes ei sure.
Ja ülista Tema kiituseks.
Ja Temast piisab kui ühest, kes teadvel oma sulaste üleastumistest,
25:59 kes lõi taevad ja maa ning selle, mis on nende vahel, kuue päevaga. Seejärel võttis oma koha Troonil. Kõikvõimas.
Nii et küsi selle kohta Ühelt, kes teadvel.
25:60 Ja kui neile üteldakse: “Alistu Kõikvõimsale!”, ütlevad nad: “Ja mis on Kõikvõimas? Kas peaksime alistuma sellele, millele iganes sa meid käsid?”
Ja see suurendab neid vastumeelsuses.
25:61 Õnnistatud olgu Tema, kes on teinud taevasse tähtkujud ja tegi sellesse leeklambi ning valgustava kuu.
25:62 Ja Tema see on, kes tegi öö ning päeva järgnevuses temale, kes ihaldab kuulda võtta või ihaldab tänulikkust.

25:63 Ja Kõikvõimsa sulased on nemad:
Kes kõnnivad maa peal tagasihoidlikult. 
Ja kui ignorandid nende poole pöörduvad, räägivad nad rahulikult.
25:64 Ja kes veedavad öö alistumises ning tõusmises oma Isanda juurde.
25:65 Ja kes ütlevad: “Meie Isand, pööra meist kõrvale Põrgu karistus”.
(Selle karistus on mittepehmenev,
25:66 kuri koha ning eluasemena.)
25:67 Ja kes, kui nad kulutavad, pole pillavad ega ihned, aga on seal vahel.
25:68 Ja kes ei hüüa muu jumala poole koos Jumalaga, 
ega tapa hinge, millise Jumal on teinud ebaseaduslikuks, välja arvatud õigluses,
ega soorita ebaseaduslikku seksuaalvahekorda.
Ja kes iganes seda teeb, kohtub karistusega.
25:69 Karistust kahekordistatakse talle ülestõusmispäeval. Ja ta eluneb selles igavesti, alandatuna.
25:70 Välja arvatud tema, kes kahetseb, usub ning töötab õigluses (sellistele Jumal vahetab nende kurjuse heade tegude vastu.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
25:71 Ja kes iganes kahetseb ning töötab õigluses: see on tema, kes kahetseb Jumalale täielikult.)
25:72 Ja kes ei anna valetunnistusi.
Ja kui nad mööduvad tühjast jutust, mööduvad väärikalt.
25:73 Ja kes – kui neile meenutatakse nende Isanda tunnustähti – ei lange maha nende peale kurtide ning pimedatena.
25:74 Ja kes ütlevad: “Meie Isand, anna meile meie naistest ning järeltulijatest rõõm meie silmadele. Ja tee meist eeskuju neile, kes kaalutletud kartuses”.
25:75 Sellised saavad olema autasustatud kõrge kohaga, sest nad olid kannatlikud. Ja nad saavad selles kohtuma tervituste ning rahuga.
25:76 Nad elunevad igavesti selles. Hea on koht ning eluase.
25:77 Ütle: “Te ei läheks minu Isandale korda kui poleks teie palveid. Seejärel olete te eitanud, seega see saab olema paratamatu”.