25

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
25:1 Õnnistatud on Tema, kes saatis alla Kriteeriumi enda teenrile, nii et see võiks olla hoiataja kogu inimkonnale.
25:2 Tema, kellele kuulub taevaste ning maa ülemvõim,
ja kes ei ole võtnud järeltulijat,
ja kellel pole ühtegi partnerit ülemvõimul,
aga kes lõi kõik,
ja määras need määramisega.
25:3 Ja nad on võtnud Tema kõrvale jumalad, kes ei loo midagi,
aga nad ise on loodud!
Ja nad ei valda iseenesele ei kahju ega kasu,
ega valda nad surma või elu,
ega surnuist ülestõusmist.
25:4 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad:
“See on vaid vale, mille ta on leiutanud,
ja teised inimesed on teda selles abistanud”.
Ja nad on toonud ebaõigluse ning vale.
25:5 Ja nad ütlevad: “Varasemate inimeste legendid!
Ta kirjutas need üles, kui talle neid hommikuti ning õhtuti dikteeriti”.
25:6 Ütle: “Selle saatis alla Tema, kes teab taevaste ning maa saladust.
Ta on Andestav, Armulik”.
25:7 Ja nad ütlevad: “Mis sõnumitooja see on,
et ta sööb toitu ning kõnnib turuplatsidel?
Oh, et kui vaid üks ingel oleks talle alla saadetud,
nii et ta oleks hoiataja koos temaga!”
25:8 Või: “Kui vaid talle oleks saadetud aare!”
Või: “Kui vaid tal oleks aed, millest süüa!”
Ja üleastujad ütlevad: “Te vaid järgite nõiutud meest!”
25:9 Vaata, kuidas nad sulle näiteid esitlevad,
ja eksiteele lähevad,
ja ei suuda leida teed.
25:10 Õnnistatud on Tema, kes – kui Ta soovib –
teeb sinu jaoks parema kui see:
aiad, millede all voolavad jõed,
ja teeb sinu jaoks paleed.
25:11 Tõde on: nad on eitanud tundi.
Ja temale, kes tundi eitab, oleme Me ette valmistanud põrgutule.
25:12 Kui see näeb neid kaugest kohast,
nad kuulevad selle märatsemist ning möirgamist.
25:13 Ja kui nad on heidetud pitsitavasse kohta selles, kokkuaheldatult,
nad paluvad seepeale hävitamist.
25:14 Ärge paluge sel päeval ühte hävitamist,
aga paluge paljusid hävitamisi!
25:15 Ütle: “On see parem?
Või igaviku aed, mis on lubatud neile, kes kaalutletud kartuses?”
See saab olema neile autasu ning teekonna lõpp.
25:16 Neil on selles kõik, mida nad soovivad,
nad elunevad igavesti.
See on siduv lubadus sinu Isanda peal.
25:17 Ja päeval, mil Ta kogub nemad ning selle, mida nad Jumala kõrval teenisid ning ütleb: “Kas need olite teie, kes eksitasid need Minu teenrid või kas nad eksisid teelt ära?”
25:18 Nad saavad ütlema: “Ülistus olgu Sulle!
Meile polnud kohane võtta liitlasi Sinu kõrvale!
Aga Sa andsid neile ning nende isadele naudingu,
kuni nad meenutuse unustasid,
ning raiskuläinud inimesteks muutusid”.
25:19 Seejärel nad salgavad teid teie ütlemiste pärast.
Ja te ei saa olema võimelised ei tõrjuma ega abi saama.
Ja kes iganes teie hulgast valet teeb,
Me paneme ta maitsma suurt karistust.
25:20 Ja Me saatsime enne sind vaid sõnumitoojaid,
kes sõid toitu ning jalutasid turuplatsidel.
Ja Me oleme teinud osad teist usu salgamise vahenditeks teistele.
Kas saate olema kannatlikud?
Ja sinu Isand on nägemas.
25:21 Ja need, kes ei eelda Meiega kohtumist, ütlevad:
“Oh, et vaid inglid oleks alla saadetud meie peale,
või et me näeksime oma Isandat!”
Nad on olnud ülbed oma hingedes,
ja põlglikud suure põlglikusega!
25:22 Päeval, mil nad näevad ingleid,
sel päeval pole mitte ühtegi rõõmusõnumit kurjategijatele.
Ja nad saavad ütlema: “Lõpmatu eraldamine!”
25:23 Ja Me pöörame selle poole, mida nad teinud olid,
ja teeme selle hajutatud tolmuks.
25:24 Aia kaaslased on sel päeval parimas elukohas
ning kauneimas puhkepaigas.
25:25 Ja päev, mil taevas koos pilvedega lõhki rebitakse
ning ingleid järjepanu alla saadetakse,
25:26 Tõeline ülemvõim sel päeval kuulub Kõikvõimsale.
Ja see on üks raske päev neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
25:27 Ja päev, mil üleastuja saab oma kätt närima, ta ütleb:
“Oleks, et ma oleksin võtnud tee koos sõnumitoojaga!”
25:28 “Häda mulle!
Oleks, et ma poleks võtnud teda ja toda sõbraks!”
25:29 “Ta juhatas mind meenutusest eemale eksitusse pärast seda,
kui see minuni jõudis.”
Ja kurat on reetur inimesele.
25:30 Ja sõnumitooja saab ütlema:
“Oo, mu Isand, minu inimesed on hüljanud selle Koraani”.
25:31 Ja sedasi Me määrasime igale prohvetile vaenlase kurjategijate hulgast.
Aga Jumalast piisab Juhataja ning Abistajana.
25:32 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad:
“Kui vaid Koraan oleks talle alla saadetud ühe korraga!”
See on sedasi, et Me võiksime tugevdada sinu südant seeläbi.
Ja Me juhendame sellega aeglaselt, eraldiseisvate etappidena.
25:33 Ja nad ei tule sinu juurde ühegi näitega muidu,
kui et me toome sulle tõe ning parima seletuse.
25:34 Need, kes kogutakse nende nägudel Põrgusse, sellised on kõige halvemas positsioonis ning kõige kaugemale teelt eksinud.
25:35 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning määrasime tema venna Aaroni talle kui abilise.
25:36 Ja Me ütlesime: “Minge – teie mõlemad – inimeste juurde, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti!”
Ja Me hävitasime nad täielikult.
25:37 Ja Noa inimesed:
kui nemad sõnumitoojaid eitasid, Me uputasime nad,
ja tegime nad tunnustäheks inimkonnale.
Ja Me oleme ette valmistanud valusa karistuse üleastujatele.
25:38 Ja ´Aad,
ja Thamud
ja alguse kaaslased,
ja paljud generatsioonid seal vahel.
25:39 Ja igaühele Me esitasime näited,
ja igaühe Me hävitasime täielikult.
25:40 Ja nad on möödunud linnast, mida oli kastetud kurja vihmavalanguga.
Kas saab see olla, et nad ei näinud seda?
Tõde on: nad ei oota mitte mingit ülestõusmist.
25:41 Ja kui nad sind näevad, nad võtavad su vaid nöökimiseks:
“On see tema, kelle Jumal sõnumitoojana saatis?”
25:42 “Ta oleks meid peaaegu meie jumalatest kõrvale juhtinud,
poleks me nende suhtes vankumatuks jäänud.”
Ja nad saavad teada, kui nad karistust näevad,
kes oli õigelt teelt kaugemal eksituses.
24:43 Oled sa kaalutlenud teda, kes võttis oma jumalaks enda tühise iha?
Oleksid sa siis hooldaja tema üle?
25:44 Kui sa arvad, et enamik neist kuuleb või juurdleb:
nad on vaid kui kariloomad.
Ei, nad on õigelt teelt isegi kaugemal eksituses.
25:45 Oled sa kaalutlenud, kuidas sinu Isand varju laotab?
(Ja oleks Ta soovinud, Ta oleks teinud selle liikumatuks.)
Siis tegime Me päikese selle juhiks.
25:46 Seejärel Me võtame selle enda juurde järkjärgulise võtmisega.
25:47 Ja Tema see on, kes teeb teile öö katteks,
ning magamise puhkamiseks;
ja teeb päeva ülestõusmiseks.
25:48 Ja Tema see on, kes saadab tuuled rõõmusõnumitena oma käte vahele enda õnnistusest.
Ja Me saadame taevast alla puhta vee,
25:49 Et Me võiksime anda seeläbi elu surnud maale,
ja anda juua sellele, mida Me elukatest ning inimestest külluses loonud oleme.
25:50 (Ja Me oleme seda nende hulgas lahti seletanud,
et nad võiksid kuulda võtta,
aga enamus inimesi keelduvad kõigest, välja arvatud eitamisest.
25:51 Ja oleks Me soovinud, Me oleksime kasvatanud üles hoiataja igas linnas.
25:52 Ja ära kuuletu neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid,
ja pinguta nende vastu seeläbi suures pingutamises.)
25:53 Ja Tema see on, kes lasi lahti kaks merd
– üks on värske ning joodav ja teine soolane ning kibe –
ja tegi nende vahele barjääri ning täieliku eraldamise.
25:54 Ja Tema see on, kes lõi sureliku veest,
ja tegi talle veresuguluse ning abielusuguluse.
Ja sinu Isand on Võimeline.
25:55 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda,
mis ei too neile kasu ega kahjusta neid.
Ja üks, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgab,
on abiline oma Isanda vastu.
25:56 Ja Me saatsime su vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
25:57 Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest.
Aga kes iganes soovib, võib võtta tee oma Isanda juurde”.
25:58 Ja pane oma usaldus Elavasse, kes ei sure,
ja ülista Tema kiituseks.
Ja Temast piisab, kui ühest, kes teadvel oma teenrite üleastumistest.
25:59 Üks, kes lõi kuue päevaga taevad ja maa ning selle, mis nende vahel on,
seejärel võttis enda koha Troonil.
Kõikvõimas.
Nii et küsi selle kohta Ühelt, kes teadvel.
25:60 Ja kui neile üteldakse: “Alistu Kõikvõimsale!”,
ütlevad nad: “Ja mis on Kõikvõimas?
Kas peaksime alistuma sellele, millele iganes sa meid käsid?”
Ja see suurendab neid vastumeelsuses.
25:61 Õnnis on Tema, kes tegi taevasse tähtkujud,
ja tegi sellesse leeklambi ning valgustava kuu.
25:62 Ja Tema see on, kes tegi öö ning päeva järgnevuses temale,
kes ihaldab kuulda võtta või ihaldab tänulikkust.

25:63 Ja Kõikvõimsa teenrid on nemad, kes kõnnivad maa peal tagasihoidlikult.
Ja kui ignorandid nende poole pöörduvad, räägivad nad rahulikult.
25:64 Ja kes veedavad öö alistunult,
ning tõusmises oma Isanda juurde.
25:65 Ja kes ütlevad: “Meie Isand, pööra meist kõrvale Põrgu karistus”.
(Selle karistus on järelejätmatu,
25:66 kuri koha ning eluasemena.)
25:67 Ja kes pole pillavad ega ihned, kui nad kulutavad, aga on seal vahel.
25:68 Ja kes ei hüüa ühegi muu jumala poole koos Jumalaga,
ega tapa hinge, millise Jumal ebaseaduslikuks on teinud,
välja arvatud õigluses,
ega soorita ebaseaduslikku seksuaalvahekorda.
Ja kes iganes seda teeb, kohtab oma karistust.
25:69 Ülestõusmispäeval kahekordistatakse talle karistust,
ja ta eluneb selles igavesti, alandatuna.
25:70 Välja arvatud tema, kes kahetseb, usub ning töötab õigluses (sellistele vahetab Jumal nende kurjuse heade tegude vastu.
Ja Jumal on Andestav, Armulik.
25:71 Ja kes iganes kahetseb, ning töötab õigluses:
see on tema, kes kahetseb Jumalale täielikult.)
25:72 Ja kes ei anna valetunnistusi,
ja kui nad mööduvad tühjast jutust, mööduvad väärikalt.
25:73 Ja kes – kui neile meenutatakse nende Isanda tunnustähti –
ei lange nende peale kurtide ning pimedatena.
25:74 Ja kes ütlevad: “Meie Isand,
anna meile meie naistest ning järeltulijatest rõõm meie silmadele,
ja tee meist eeskuju neile, kes kaalutletud kartuses”.
25:75 Sellised saavad olema autasustatud kõrge kohaga,
sest nad olid kannatlikud,
ja nad saavad selles kohtuma tervituste ning rahuga.
25:76 Nad elunevad igavesti selles.
Hea on koht ning eluase.
25:77 Ütle: “Te ei läheks Minu Isandale korda,
kui poleks teie anumist.
Aga te olete eitanud, nii et see saab olema teie saatus”.