24

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
24:1 Peatükk, mille Me alla saatsime ning kohustuslikuks tegime ja milles Me saatsime alla selged tunnustähed, et võiksite kuulda võtta.
24:2 Naine, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras ning mees, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras –
piitsutage neist kumbagi saja piitsahoobiga.
Ja ärge laske haletsusel nende vastu end võtta seoses Jumala doktriiniga, kui usute Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja las grupp usklikke tunnistab nende karistamist.
24:3 Mees, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras ei abiellu muidu, kui naisega, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras või ebajumalakummardajaga.
Ja naine, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras ei abiellu muidu, kui mehega, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras või ebajumalakummardajaga.
Ja see on ebaseaduslik usklikele.
24:4 Ja need, kes süüdistavad vooruslikke naisi, seejärel ei too nelja tunnistajat, piitsutage neid kaheksakümne piitsahoobiga ning ärge aktsepteerige nende tunnistust mitte kunagi.
Ja sellised on hoolimatult reetlikud.
24:5 Välja arvatud need, kes kahetsevad ning pärast seda õigesti teevad. Siis on Jumal: Andestav, Kõige Halastavam.
24:6 Ja need, kes süüdistavad oma naisi, aga neil pole tunnistajaid peale iseendi, las tunnistus ühelt neist olgu võrdne nelja tunnistaja omaga, kui see on vannutud Jumala nimel, et ta räägib tõtt.
24:7 Ja viies, et Jumala needus olgu tema peal, kui ta valetajate hulgast on.
24:8 Ja see tõrjub tagasi karistuse naise pealt, et ta tunnistab Jumala nimel neli korda, et mees on valetaja.
24:9 Ja viies, et Jumala needus on naise peal, kui mees tõtt räägib.
24:10 Ja kui poleks olnud Jumala heldekäelisust ning Tema halastust teile, ja et Jumal on Pehmenev, Elutark…
24:11 Need, kes tulid laimuga, on grupp teie hulgast. Ärge mõtelge, et see teile halb on, ei, see on teile hea. Igale mehele nende hulgast on see, mida ta teenib väärtegudest. Ja kes nende hulgast on vastutav suurima osa eest sellest: temale on hiiglaslik karistus.
24:12 Oh, et kui usklikud mehed ning usklikud naised seda kuulsid, oleks nad vaid mõelnud head iseendist ning ütelnud: “See on selge laim!”
24:13 Oh, et kui nad vaid oleksid selle kohta neli tunnistajat toonud!
Kui nad tunnistajaid ei too, on nad Jumala silmis valetajad.
24:14 Ja kui poleks olnud Jumala heldekäelisust ning Tema halastust teile selles maailmas ning Pärastelus, oleksite olnud vaevatud hiiglasliku karistusega selle eest, mida te ette kandsite,
24:15 kui võtsite selle vastu oma keeltega ning ütlesite oma suudega seda, mille kohta teil teadmist polnud, ja arvasite selle olema vähetähtsana, samas kui see oli Jumala silmis hiiglaslik.
24:16 Oh, et kui te seda kuulsite, oleksite te vaid ütelnud: “See ei ole meile, et sellest rääkida. Ülistus olgu Sulle! See on hiiglaslik laim.”
24:17 Jumal manitseb teid, et te mitte kunagi mitte midagi selle sarnast ei kordaks, kui olete usklikud.
24:18 Ja Jumal teeb teile selgeks tunnustähed.
Ja Jumal on Teadlik, Elutark.
24:19 Mis puutub nendesse, kes tunnevad rõõmu sellest, et seksuaalne ebamoraalsus leviks nende hulgas, kes hoiatust kuulda on võtnud: neil saab olema valus karistus selles maailmas ning Pärastelus.
Ja Jumal teab, samas kui teie ei tea.
24:20 Ja kui poleks olnud Jumala heldekäelisust ning Tema halastust teile, ja et Jumal on Helde, Kõige Halastavam…
24:21 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge järgnege kuradi jalajälgedele! Ja kes iganes järgneb kuradi jalajälgedele: ta nõuab seksuaalset ebamoraalsust ning pahelisust.
Ja kui poleks olnud Jumala heldekäelisust ning Tema halastust teile, mitte ükski teist poleks mitte kunagi puhtaks saanud, aga Jumal suurendab puhtuses, keda Ta soovib.
Ja Jumal on Kuulja, Teadlik.
24:22 Ja ärgu need teie hulgas, kes heldekäelisust ning küllust omavad, keeldugu andmast sugulastele, vaestele ning Jumala põhjusel maapakku läinutele.
Ja las nad annavad armu ning jätavad tähele panemata.
Kas teile ei meeldiks, kui Jumal teile andestaks?
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
24:23 (Need, kes süüdistavad vooruslikke järelemõtlematuid usklikke naisi, on neetud selles maailmas ning Pärastelus, ja neil on hiiglaslik karistus.
24:24 Päeval, mil nende keeled, nende käed ning nende jalad nende vastu tunnistavad selle eest, mida nad tegid,
24:25 sel päeval tasub Jumal neile täielikult nende tegelikult elatud doktriinile vastavalt, ja nad saavad teadma, et Jumal: Ta on Puhas Tõde.
24:26 Halvad naised on halbadele meestele ning halvad mehed on halbadele naistele. Ja head naised on headele meestele ning head mehed on headele naistele.)
Nemad on süütuks kuulutatud sellest, mida nad ütlesid ja neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
24:27 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge sisenege mitte ühtegi elamusse, peale enda elamute, kuni olete luba küsinud ning sealseid inimesi tervitanud.
See on teile parim, et võiksite kuulda võtta.
24:28 Aga kui te ei leia nendes kedagi, siis ärge sisenege, kuni teile on luba antud.
Ja kui teile üteldakse: “Minge tagasi”, siis minge tagasi, see on teile puhtam.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
24:29 Te ei tee valesti sisenedes asustamata elamutesse, milles on varustust teile.
Ja Jumal teab, mida te avaldate ning mida te varjate.
24:30 Ütle usklikele meestele, et nad alandaksid osa oma pilgust ja valvaks oma vooruslikkust. See on neile puhtam.
Jumal on nende tegemistest teadvel.
24:31 Ja ütle usklikele naistele, et nad alandaksid osa oma pilgust ning valvaks oma vooruslikkust. Ja et nad ei näitaks oma ilu, välja arvatud see, mis sellest ilmne on ning et nad tõmbaks oma katted üle oma dekoltee.
Ja ärgu nad avaldagu oma ilu, välja arvatud oma abikaasadele või oma isadele või oma abikaasade isadele või oma poegadele või oma abikaasade poegadele või oma vendadele või oma vendade poegadele või oma õdede poegadele või oma naistele või neile, keda nende paremad käes omavad või kaaskonnale, kes on mehelike tungideta või lastele, kes pole veel teadvel naiste privaatsetest kehaosadest.
Ja ärgu nad löögu oma jalaga moel, mis paljastab seda, mida nad oma ilust varjatuna hoiavad.
Ja pöörake Jumala poole, teie kõik, oo, usklikud, et võiksite olla edukad!
24:32 Ja lubage abielluda nõuetele vastavatel ning õiglastel teie mees- ja naissulaste hulgast.
Kui nad on vaesed: Jumal rikastab neid oma heldekäelisusest.
Ja Jumal ümbritseb, teab.
24:33 Ja las hoiduvad need, kes ei leia abielu, kuni Jumal neid oma heldekäelisusest rikastab.
Ja need, kes otsivad seadust nende hulgast, keda teie paremad käed omavad: tehke nendega leping, kui teate neis head ning andke neile rikkusest, mida Jumal teile andnud on.
Ja ärge sundige oma orjatüdrukuid hooraelule, kui nad vooruslikkust ihaldavad, otsides selle maailma elu naudinguid.
Ja kes iganes neid sunnib, siis pärast nende sundimist on Jumal Andestav, Kõige Halastavam.
24:34 Ja Me oleme sulle alla saatnud ilmsed tunnustähed ja näite nendest, kes olid tulnud ning läinud enne teid ja manitsuse neile, kes kaalutletud kartuses.
24:35 Jumal on taevaste ning maa valgus.
Näide Tema valgusest on nagu seinasüvend, milles on valgusallikas, valgusallikas on klaasi sees. Klaas kui särav täht, mis süüdatud õnnistatud oliivipuust, mis ei ole ei idast ega läänest. Selle õli peaaegu valgustav, kuigi tuli ei ole seda puudutanud.
Valgus valguse peal!
Jumal juhatab oma valgusesse, keda Ta soovib.
Ja Jumal esitab näiteid inimestele.
Ja Jumal teab kõiki asju.
24:36 Majades, kus Jumal on lubanud, et Tema nime nendes ülistatakse ning meenutatakse, Temale kuulub ülistus nendes hommikuti ning õhtuti.
24:37 Mehed, keda ei kaubandus ega müük juhi kõrvale Jumala meenutamisest, kohustuse täitmisest ja puhastumisest, kardavad päeva, mil südamed ning silmad saavad ringi jooksma,
24:38 et Jumal võiks neid autasustada parima eest, mida nad tegid ning suurendada neid oma heldekäelisusest.
Ja Jumal annab varustamist kellele Ta soovib, ilma arvestuseta.
24:39 Mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: nende tegemised on nagu miraaž kõrbes. Janune arvab, et see on vesi, kui ta on selleni jõudnud, leiab ta, et see on eimiski; aga leiab Jumala koos sellega, Ta tasub talle tema arve täielikult.
Ja Jumal on vilgas arvestuses.
24:40 Või nagu pimedus sügavas ookeanis: seal katab teda laine,
mille kohal on laine, mille kohal on pilv – pimedus pimeduse kohal.
Kui ta toob välja oma enda käe, ta vaevu näeb seda.
Ja tema, kellele Jumal ei ole teinud valgust, temale pole mitte mingit valgust.
24:41 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal, Teda ülistavad kõik, kes on taevastes ning maal?
Isegi linnud formatsioonides, igaüks teab oma kohustust ning oma ülistust. Ja Jumal teab, mida nad teevad.
24:42 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim.
Ja Jumala juurde on teekonna lõpp.
24:43 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal juhib pilve, seejärel toob selle kokku, seejärel teeb selle kuhjaks – ja sa näed pehmet vihma sellest välja tulemas?
Ja Ta saadab alla taevast, selles olevatest rahemägedest. Ja lööb sellega, keda Ta soovib. Ja juhib selle kõrvale, kellelt Ta soovib.
Välgu eredus võtab peaaegu nägemise ära.
24:44 Jumal roteerib ööd ning päeva.
Selles on õppetund neile, kel silmad, millega näha.
24:45 Ja Jumal lõi iga olendi veest. Ja nende hulgas on, mis liigub oma kõhul, ja nende hulgas on, mis liigub kahel jalal, ja nende hulgas on, mis liigub neljal.
Jumal loob, mida Ta soovib.
Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
24:46 Me oleme alla saatnud ilmsed tunnustähed.
Ja Jumal juhatab sirgele teele, keda Ta soovib.
24:47 Ja nad ütlevad: “Me usume Jumalasse ning sõnumitoojasse
ja me kuuletume”.
Aga grupp neist pöörab ära pärast seda. Ja sellised ei ole usklikud.
24:48 Ja kui neid Jumala ning Tema sõnumitooja juurde kutsutakse, et ta nende vahel kohut mõistaks, siis mõned neist on vastuhäälestatud.
24:49 Aga kui tõde on nende, tulevad nad ta juurde kiires kuulekuses!
24:50 Kas nende südametes on haigus?
Või kas nad kõhklevad või kardavad, et Jumal ning Tema sõnumitooja oleksid nende suhtes ebaõiglased?
Tõde on: sellised on patustajad.
24:51 Usklike ütlus kui neid Jumala ning Tema sõnumitooja juurde kutsutakse, et nende vahel kohut mõistetaks, on vaid, et nad ütlevad: “Me kuuleme ning kuuletume”. Ja sellised on edukad.
24:52 Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja kardab Jumalat ning on Tema suhtes kaalutletud kartuses: sellised on võidukad.
24:53 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et kui sa neid vaid käsiks, nad läheksid esile.
Ütle: “Ärge vanduge – kuulekus on teada. Jumal on teadvel sellest, mida te teete”.
24:54 Ütle: “Kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale”.
Aga kui te ära pöörate, siis tema peal on see, mis on temale kanda antud ning teie peal on see, mis on teile kanda antud.
Ja kui te talle kuuletute, saate olema õigesti juhatatud.
Ja sõnumitooja peal on vaid selge info edastamine.
24:55 Ja Jumal on lubanud nendele, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, et Ta teeb neist järeltulijad maa peal, nagu Ta tegi järeltulijad nendest, kes olid enne neid. Ja Ta seab sisse neile nende doktriini, mille Ta neile heaks on kiitnud ning annab neile vahetuseks turvalisuse pärast hirmu.
Nemad teenivad Mind. Nad ei omista partnerlust koos Minuga mitte millelegi.
Ja kes iganes eitavad pärast seda: sellised on hoolimatult reetlikud.
24:56 Ja täitke kohustust, puhastuge ning kuuletuge sõnumitoojale, et võiksite saavutada halastuse.
24:57 Ärge mõtelge, et need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, saavad põgeneda maal.
Nende eluase on tuli. Ja kuri on teekonna lõpp!
24:58 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Las küsivad teilt luba need, keda teie paremad käed omavad ning need, kes teie seast murdeikka jõudnud pole, kolme aja suhtes:
– enne koidiku kohustust,
– ja kui te panete kõrvale oma riided lõuna kuumuse ajal,
– ja pärast õhtust kohustust.
Kolm aega privaatsuseks teile.
Teie ning nemad ei tee valet väljaspool neid, et mõned teist liiguvad ringi teiste hulgas teie seast.
Sedasi teeb Jumal selgeks teile tunnustähed.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
24:59 Ja kui lapsed teie seast murdeikka jõuavad, siis las nad küsivad teie luba, nagu need, kes enne neid küsisid.
Sedasi teeb Jumal teile selgeks oma tunnustähed.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
24:60 Ja need, kes on lapsesaamise east väljas, kes ei otsi enam abiellumist, nad ei tee valesti, et nad panevad maha oma riided, kui nad ei ole kaunistatud iluks. Aga et nad hoiduvad, see on neile parem.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.
24:61 Pole süüd pimeda peal,
ega ole ühtegi süüd lombaka peal,
ega ole ühtegi süüd haige peal,
ega teie endi peal:
kui sööte enda elamutes
või oma isade elamutes või oma emade elamutes
või oma vendade elamutes või oma õdede elamutes
või oma onude elamutes või oma tädide elamutes
või oma emade vendade elamutes või oma emade õdede elamutes,
või elamutes, mille võtit te omate või oma sõprade elamutes.
Te ei tee valesti, kui sööte koos või üksinda.
Ja kui te elamutesse sisenete: tervitage üksteist tervitusega Jumalalt, mis on õnnistatud ning hea.
Sedasi teeb Jumal selgeks teile tunnustähed, et võiksite mõista.
24:62 Usklikud on vaid need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse. Ja kui nad on koos temaga ühises olukorras, ei lahku nad enne kui nad temalt luba küsivad.
Need, kes sinult luba küsivad, sellised on need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse.
Siis kui nad küsivad sinu luba, et osaleda mõnes oma olukorras: anna luba, kellele sa soovid nende hulgast ja küsi Jumala andestust neile.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
24:63 Ärge tehke sõnumitooja hüüdmist endi seas samasuguseks, nagu teie omavahelised hüüdmised.
Jumal teab neid, kes teie seas salaja minema lipsavad.
Ja las need, kes tema käsule vastanduvad, olla ettevaatlikud, et nende peale ei langeks usu salgamise vahendid või valus karistus.
24:64 Tõde on: Jumalale kuulub kõik, mis on taevastes ning maal.
Ta teab, mille peal te olete.
Ja päeval, mil nad Tema juurde tagasi tuuakse: siis Ta informeerib neid kõigest, mida nad tegid.
Ja Jumal teab kõiki asju.