24

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
24:1 Peatükk, mille Me alla saatsime,
ja kohustuslikuks tegime,
ja milles Me saatsime alla selged tunnustähed,
et võiksite kuulda võtta.
24:2 Naine, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras,
ja mees, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras –
piitsutage neist igaühte saja piitsahoobiga;
ja ärge laske haletsusel nende suhtes end võtta
seoses Jumala süsteemiga,
kui usute Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja las grupp usklikke tunnistab nende karistamist.
24:3 Mees, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras
ei abiellu muidu,
kui naisega, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras,
või temaga, kes on ebajumalakummardaja.
Ja naine, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras
ei abiellu muidu,
kui mehega, kes on süüdi ebaseaduslikus seksuaalvahekorras,
või temaga, kes on ebajumalakummardaja.
Ja see on ebaseaduslik usklikele.
24:4 Ja need, kes süüdistavad vooruslikke naisi,
seejärel ei too nelja tunnistajat,
piitsutage neid kaheksakümne piitsahoobiga,
ja ärge aktsepteerige nende tunnistust mitte kunagi;
ja need on hoolimatult reeturlikud.
24:5 Välja arvatud need,
kes pärast seda kahetsevad ning õigesti teevad.
Siis on Jumal Andestav, Armulik.
24:6 Ja need, kes süüdistavad oma naisi,
aga neil pole tunnistajaid peale iseendi,
las tunnistus ühelt neist olgu võrdne nelja tunnistaja omaga,
kui see on vannutud Jumala nimel, et ta räägib tõtt.
24:7 Ja viies, et Jumala needus on tema peal,
kui ta on valetajate hulgast.
24:8 Ja see tõrjub tagasi karistuse tema (naissoost) pealt,
et ta (n) tunnistab Jumala nimel neli korda,
et ta (m) on üks valetajatest.
24:9 Ja viies, et Jumala needus on tema (n) peal, kui ta (m) räägib tõtt.
24:10 Kõik see on Jumala heldus ning Tema õnnistus teile.
Ja Jumal on Andestav, Elutark.
24:11 Need, kes tulid laimuga, on grupp teie hulgast.
Ärge mõtelge, et see on teile halb, ei, see on teile hea.
Igaühele nende hulgast on see, mida ta teenib valskusest.
Ja mis puutub temasse, kellele kuulus suurim osa sellest,
temale saab olema hiiglaslik karistus.
24:12 Oh, et kui usklikud mehed ning usklikud naised seda kuulsid, oleks nad vaid mõelnud head iseendist ning ütelnud:
“See on selge laim!”
24:13 Oh, et kui nad vaid oleks selle kohta neli tunnistajat toonud!
Siis kui nad ei toonud tunnistajaid, on nad valetajad Jumala silmis.
24:14 Ja kui poleks olnud Jumala heldust ning Tema õnnistust teile selles maailmas ning Pärastelus,
oleksite olnud vaevatud hiiglasliku karistusega
selle eest, mida te rääkinud olete.
24:15 Sest te olete heitnud selle oma keeltega, ja te ütlete oma suudega seda, mille kohta teil teadmist pole, ja te mõtlete, et see on vähetähtis küsimus, samas kui Jumalaga on see suur.
24:16 Ja kui te seda kuulsite, oleksite te pidanud ütlema: “Meist ei olnud õige sellest rääkida. Ülistus olgu Sulle, see on suur vale.”
24:17 Jumal hoiatab teid midagi selle sarnast mitte kunagi kordama, kui olete usklikud.
24:18 Ja Jumal selgitab teile tunnustähti.
Ja Jumal on Teadja, Elutark.
24:19 Mis puutub nendesse, kes tunnevad rõõmu, et levib seksuaalne ebamoraalsus nende hulgas, kes on hoiatust kuulda võtnud, neil saab olema valus karistus selles maailmas ning Pärastelus. Ja Jumal teab, samas kui teie ei tea.
24:20 Ja kõik see on Jumala teene ning Tema õnnistus teie peale. Ja Jumal on Kaastundlik, Armulik.
24:21 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
ärge järgnege kuradi jalajälgedele.
Ja kes iganes järgneb kuradi jalajälgedele:
ta käsib seksuaalset ebamoraalsust ning loomuvastasust.
Ja kui see ei oleks Jumala küllus ning Tema õnnistus teie peal,
mitte ükski teist poleks kunagi saanud puhtaks,
aga Jumal suurendab puhtuses, keda Ta soovib;
ja Jumal on Kuulja, Teadlik.
24:22 Ja ärgu need teie hulgas, keda küllusega on õnnistatud, keeldugu andmast sugulastele ning puudustkannatajatele ja neile, kes on Jumala põhjusel maapakku läinud. Las nad annavad armu ning andestavad. Kas teile ei meeldiks, kui Jumal teile andestaks? Ja Jumal on Andestav, Armulik.
24:23 Tõepoolest, need, kes süüdistavad vooruslikke järelemõtlematuid usklikke naisi, saavad olema neetud selles maailmas ning Pärastelus, ja neil saab olema hiiglaslik karistus.
24:24 Päeval, mil nende keeled ja nende käed ja nende jalad nende vastu tunnistavad selle eest, mida nad tegid.
24:25 Sel Päeval tasub Jumal neile täielikult, mis neile võlgnetakse, ja nad saavad teada, et Jumal on Manifesteerunud Tõde.
24:26 Nurjatud naised on nurjatutele meestele, ja nurjatud mehed on nurjatutele naistele. Ja head naised on headele meestele, ja head mehed on headele naistele – nemad on süütud ütlustest, mis üteldi, ja neile on andestus ning helde varustamine.
24:27 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
ärge sisenege ühtegi kodusse peale enda oma,
ilma et oleksite tajunud külalislahkust,
ja et te tervitaksite seal olevaid inimesi.
See on teile parim. Ehk te saate mäletama.
24:28 Aga kui te ei leia nendes kedagi, siis ärge sisenege, kuni teile luba antakse. Ja kui teile üteldakse: “Minge tagasi”, siis minge tagasi, sest see on teile parem. Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
24:29 Teie peal pole pattu, et sisenete kodudesse, mis on maha jäetud, kui nende sees on teile kuuluvaid asju. Ja Jumal teab, mida te avaldate ning mida te tagasi hoiate.
24:30 Ütelge usklikele meestele, et nad oma pilgu alandaks ja oma vooruslikkust alal hoiaks, sest see on neile parem. Jumal on teie tegemistest täielikult teadvel.
24:31 Ja ütelge usklikele naistele, et nad oma pilgu alandaks ning oma vooruslikkust alal hoiaks, ja et nad ei peaks oma ilu avaldama, välja arvatud see, mis on ilmne, ja las nad panevad oma võrksalli üle oma dekoltee. Ja ärgu nad oma ilu avaldagu, välja arvatud oma abikaasadele, või oma isadele, või oma abikaasade isadele, või oma poegadele, või oma mehe poegadele, või oma vendadele, või oma vendade poegadele, või oma õdede poegadele, või nende naistele, või neile, kes seotud läbi nende vande, või meesteenijatele, kes on ilma vajaduseta, või lapsele, kes pole veel naiste ülesehitust mõistnud. Ja ärgu nad löögu oma jalaga moel, mis paljastab seda, mida nad oma ilust varjatuna hoiavad. Ja kahetsege Jumalale – teie kõik usklikud – et võiksite olla edukad.
24:32 Ja lubage abielluda nendel,
kes vastavad nõuetele ning on õiglased
teie mees- ning naisteenijate hulgast.
Kui nad on vaesed, Jumal rikastab neid oma küllusest.
Ja Jumal on Ümbritsev, Teadja.
24:33 Ja las need hoiduvad, kes ei leia abielu,
kuni Jumal neid oma küllusest rikastab.
Ja need, kes otsivad seadust nende hulgast,
keda teie paremad käed omavad,
siis dokumenteerige neile, kui leiate, et nad on valmis,
ja andke neile rikkusest, mida Jumal teile andnud on.
Ja ärge sundige oma orjatüdrukuid hooraelule
kui nad vooruslikkust ihaldavad,
otsides selle maise elu naudinguid.
Ja kes iganes sunnib neid,
siis pärast nende sundimist on Jumal Andestav, Armulik.
24:34 Ja Me oleme teile alla saatnud selgitavad tunnustähed,
ja näite nendest, kes tulid ning läksid enne teid,
ja manitsuse neile, kes on kaalutletud kartuses.
24:35 Jumal on taevaste ja maa valgus.
Näide Tema valgusest on nagu seinasüvend, milles on lamp,
lamp on ümbritsetud klaasiga,
klaas kui särav täht,
mis on süüdatud õnnistatud oliivipuust,
mis ei ole ei idast ega läänest.
Selle õli peaaegu valgustav, kuigi tuli ei ole seda puudutanud.
Valgus valguse peal!
Jumal juhatab oma valgusesse, keda Ta soovib.
Ja Jumal esitab näiteid inimestele.
Ja Jumal teab kõiki asju.
24:36 Majades, kus Jumal on lubanud,
et Tema nime nendes ülistatakse ning mäletatakse,
Temale kuulub ülistus nendes hommikuti ja õhtuti.
24:37 Inimesed, kes ei lase ei kaubandusel ega müügil
end kõrvale juhtita Jumala mäletamisest
ja kohustuste täitmisest,
ja puhastumiseks andmisest.
Kartes Päeva, mil südamed ning silmad saavad ringi jooksma.
24:38 Et Jumal võiks neid autasustada parima eest, mida nad tegid,
ja suurendada neid oma küllusest.
Ja Jumal annab eraldisi, kellele Ta soovib, ilma arvestuseta.
24:39 Mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
nende tööd on nagu miraaž kõrbes.
Janune arvab, et see on vesi,
kui ta selleni jõuab, leiab ta, et see on eimiski;
aga ta leiab Jumala koos sellega,
Ta tasub talle tema arve täielikult;
ja Jumal on vilgas arvestuses.
24:40 Või nagu pimedus sügavas ookeanis vägivaldsete lainete keskel koos lainetega lainete peal ja tumedate pilvedega. Pimedus pimeduse peal – kui ta toob välja oma enda käe, ta vaevu näeb seda. Ja kellele iganes Jumal valgust ei tee, sellel ei saa olema valgust.
24:41 Kas te ei näe, et kõik taevastes ja maal ülistab Jumalat? Isegi linnud formatsioonides. Igaüks teab oma kohustusi ning oma ülistust. Ja Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida nad teevad.
24:42 Ja Jumalale on taevaste ning maa ülemvõim, ja Jumala juurde on lõplik elutee.
24:43 Kas te ei näe, et Jumal juhib pilvi, seejärel liidab Ta need kokku, seejärel teeb Ta need kuhjaks – nii et te näete pehmet vihma neist välja tulemas? Ja Ta saadab alla rahet taevastest mägedest, nii et Ta lööb sellega, keda iganes Ta tahab, ja Ta juhib selle kõrvale, kellelt iganes Ta tahab; välgu ere välgatus peaaegu pimestab silmad.
24:44 Jumal roteerib ööd ja päeva. Selles on õppetund neile, kel on läbinägelikkus.
24:45 Ja Jumal lõi iga liikuva olevuse veest. Nii et mõned neist liiguvad oma kõhtudel, ja mõned kõnnivad kahel jalal, ja mõned kõnnivad neljal. Jumal loob, mida iganes Ta soovib. Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
24:46 Me oleme saatnud teile alla selgitavad tunnustähed,
ja Jumal juhatab sirgele teele, keda iganes Ta soovib.
24:47 Ja nad ütlevad: “Me usume Jumalasse ning sõnumitoojasse, ja me kuuletume”, aga grupp neist pöörab ära pärast seda. Need ei ole usklikud.
24:48 Ja kui neid Jumala ja Tema sõnumitooja juurde kutsutakse, et nende vahel kohut mõista, pöörab üks osapool neist ära.
24:49 Aga kui otsus on nende kasuks, tulevad nad tema juurde kärmesti!
24:50 Kas nende südametes on haigus, või on nad kõhklevad? Või kas nad kardavad, et Jumal ja Tema sõnumitooja oleksid nende suhtes ebaõiglased kohtumõistmises? Tõde on: need on üleastujad.
24:51 Usklike ütlus, kui neid Jumala ja Tema sõnumitooja juurde kutsutakse, et nende olukorras kohut mõistetaks, on ütelda: “Me kuuleme ja kuuletume”. Need on võitjad.
24:52 Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale,
ja on Jumala pärast muretsemas,
ja on Tema suhtes kaalutletud kartuses,
nemad on võidukad.
24:53 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevaimate vannetega, et kui sa neid vaid käsiks, nad mobiliseeruks. Ütle: “Ärge vanduge, sest kuulekus on kohustus. Jumal on Ekspert teie tegemiste suhtes”.
24:54 Ütle: “Kuuletu Jumalale, ja kuuletu sõnumitoojale”. Aga kui nad ära pööravad, siis on ta vastutav vaid oma kohustuste eest, ja teie olete vastutavad oma kohustuste eest. Ja kui te talle kuuletute, saate olema juhatatud. Sõnumitoojalt nõutakse vaid selgelt kohale toimetamist.
24:55 Jumal lubab teie hulgast nendele, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid töid teevad, et Ta teeb neist järeltulijad maa peal, nagu Ta tegi järeltulijad nendest, kes enne neid, ja Ta võimaldab neile nende süsteemi, mille Ta neile heaks on kiitnud; ja Ta vahetab neile hirmu asemele turvalisuse: “Et nad teenivad Mind, mitte seades üles midagi koos Minuga”. Ja mis puutub nendesse, kes pärast seda salgavad, need on hoolimatult reetlikud.
24:56 Ja täitke kohustusi ning pühenduge puhastumise suunas, ja kuuletuge sõnumitoojale, et võiksite omandada õnnistuse.
24:57 Ärge mõtelge, et need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
maale jäävad. Nende eluase on põrgu. Milline armetu elutee!
24:58 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, las küsivad teie luba
need keda teie paremad käed omavad,
ja need, kes pole jõudnud murdeikka teie seast,
kolme aja suhtes:
enne koidiku kohustusi,
ja kui te panete kõrvale oma rõivad lõuna kuumuse ajal,
ja pärast õhtusi kohustusi.
Need on kolm aega privaatsuseks teile.
Muudel kui nendel aegadel ei ole teile või neile vale üksteisega seltsida.
Seega Jumal selgitab teile tunnustähti.
Ja Jumal on Teadev, Elutark.
24:59 Ja kui teie lapsed jõuavad murdeikka, siis las nad otsivad teie luba, nagu seda otsisid need, kes enne neid. Seega Jumal selgitab teile oma tunnustähti. Ja Jumal on Teadlik, Elutark.
24:60 Ja pole pattu naiste peal, kes on lapse saamise east väljas, kes ei otsi enam abiellumist, kui nad panevad maha oma riided, kui nad ei ole kaunistatud iluks. Ja kui nad jäävad, nagu nad olid, siis see on neile parem. Jumal on Kuulja, Teadja.
24:61 Pole süüd pimeda peal, ega ole ühtegi süüd jalutu peal, ega ole ühtegi süüd haige peal, ega ole ühtegi süüd teie endi peal, kui sööte enda kodudes, või oma isade kodudes, või oma emade kodudes, või oma vendade kodudes, või oma õdede kodudes, või oma onude kodudes, või oma tädide kodudes, või oma emade vendade kodudes, või oma emade õdede kodudes, või kodudes, mille võtit te omate, või teie sõprade kodudes. Te ei tee midagi valesti, süües koos või üksinda. Kui te sisenete mõnda kodusse, peaksite te üksteist tervitama tervitusega Jumalalt, mis on õnnistatud ja hea.
Seega Jumal selgitab teile tunnustähti, et võiksite mõista.
24:62 Usklikud on need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse, ja kui nad on temaga kohtumisel, ei lahku nad temast ilma loata. Need, kes luba küsivad, on need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse. Kui nad küsivad sinu luba, et osaleda mõnes oma olukorras, võid sa anda loa, kellele sa soovid, ja küsi Jumalalt neile andestust. Jumal on Andestav, Armuline.
24:63 Ärge laske teievahelisel sõnumitooja kutsel olla nagu te üksteist kutsute. Jumal on täielikult teadvel nendest teie seas, kes õhukeste vabandustega eemale libisevad. Las need, kes tema käsule vastanduvad, olla ettevaatlikud, sest neid võib tabada katsumus, või valus karistus.
24:64 Kindlasti, Jumalale kuulub kõik, mis on taevastes ja maal. Tõesti, Tema teab, milline on teie seisund; ja Päeval, mil nad Tema juurde tagasi tuuakse, saab Ta neid informeerima kõigest, mida nad teinud on. Jumal on teadvel kõikidest asjadest.