23

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
23:1 Tõepoolest, edukad on usklikud,
23:2 need, kes oma kohustusi täites on alandlikud,
23:3 ja need, kes tühisest jutust ära pööravad,
23:4 ja need, kes puhastumisega tegelevad,
23:5 ja need, kes on oma vooruslikkuse hoidjad,
23:6 välja arvatud koos oma paariliste või nendega, keda nende parem käsi omab (siis nad on süüst vabad,
23:7 aga kes iganes otsivad midagi üle selle: sellised on üleastujad)
23:8 ja need, kes valvavad selle üle, mida neile usaldatud on ning oma tõotuse üle,
23:9 ja need, kes oma kohustuste poole hoiavad.
23:10 Sellised on pärijad,
23:11 need, kes pärivad Paradiisi, milles nad elunevad igavesti.
23:12 Ja Me oleme loonud inimolendi savi ekstraktist.
23:13 Seejärel asetasime Me ta vedeliku tilgana turvalisse elukohta.
23:14 Seejärel lõime Me vedeliku tilgast embrüo ja lõime embrüost lihava tombu ja lõime lihava tombu luuks ja riietasime luu lihaga.
Seejärel tõime Me selle olemasolusse uue loominguna.
Ja õnnistatud olgu Jumal, parim loojatest!
23:15 Seejärel pärast seda te surete.
23:16 Seejärel Ülestõusmispäeval äratatakse teid surnuist üles.
23:17 Ja Me oleme loonud teie kohale seitse teed.
Ja Me ei ole loomingu suhtes hoolimatud.
23:18 Ja Me saatsime taevast alla vee mõõdetuna, seejärel majutasime selle maa sees (ja Me oleme võimelised selle ära võtma).
23:19 Ja Me tõime olemasolusse teie jaoks seeläbi datlipalmide ning viinamarjapuude aiad. Teile on nendes palju vilju ning nendest te sööte.
23:20 Ja üks puu tuleb esile Sayna Mäest, tootes õli ja maitseainena sööjatele.
23:21 Ja kariloomades on teile õppetund. Me anname teile juua sellest, mis on nende kõhtudes. Ja teile on nendes palju hüvesid. Ja nendest te sööte.
23:22 Ja nende peal ning laevade peal teid kantakse.

23:23 Ja Me saatsime Noa tema inimeste juurde.
Ja ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat – teil pole jumalat peale Tema. Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses!”
23:24 Seejärel ütlesid lugupeetavad, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimeste hulgas: “See on vaid surelik nagu teie, ta tahab eesõigust teie üle.” Ja: “Oleks Jumal soovinud, Ta oleks alla saatnud inglid. Me pole kuulnud sellist asja meie esiisade hulgas”.
23:25 “Ta on vaid mees, kes on kurjast vaimust vaevatud. Nii et hoidke tal mõnda aega silm peal.”
23:26 Ta ütles: “Minu Isand, aita mind, sest nad on mind eitanud”.
23:27 Ja Me inspireerisime teda: “Ehita laev Meie silme all ning Meie inspireerimisel. Seejärel, kui Meie korraldus tuleb ning kamber purskab, siis võta sellesse paar igast liigist ning oma perekond, välja arvatud tema, kelle suhtes on sõna antud. Ja ära räägi Minuga nende huvides, kes valet teevad. Nad uputatakse”.
23:28 “Ja kui sina ning need, kes koos sinuga, olete pardale astunud, siis ütle: ´Kiitus kuulub Jumalale, kes päästis meid patustavatest inimestest´.”
23:29 “Ja ütle: ´Minu Isand, aseta mind maha õnnistatud maabumiskohta. Sina oled parim nendest, kes maha asetavad´.”
23:30 Selles on tunnustähed. Ja Me oleme testimas.

23:31 Seejärel tõime Me olemasolusse pärast neid teise põlvkonna.
23:32 Ja Me saatsime neile sõnumitooja nende endi hulgast: “Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses!”
23:33 Ja lugupeetavad tema inimeste hulgast – need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keeldusid tunnistamast Pärastelu kohtumist ja kellele Me olime andnud külluse selle maailma elus – ütlesid: “See on vaid surelik nagu teie. Ta sööb sellest, millest teie sööte ning joob sellest, millest teie joote”.
23:34 “Ja kui te kuuletute surelikule nagu teie ise, siis saate olema kaotajad.”
23:35 “Kas ta lubab teile, et kui olete surnud ja olete muutunud tolmuks ning luudeks, et teid tuuakse seejärel välja?”
23:36 “Laest võetud! Laest võetud on see, mida teile lubamas ollakse!”
23:37 “On vaid meie selle maailma elu. Me sureme ning me elame ja meid ei äratata surnuist üles.”
23:38 “Ta on vaid mees, kes on leiutanud vale Jumala kohta. Ja me ei hakka temasse uskuma.”
23:39 Ta ütles: “Minu Isand, aita mind, sest nad on mind eitanud”.
23:40 Ta ütles: “Peagi nad kahetsevad.”
23:41 Seejärel võttis üks plahvatus nad õiglusega ning Me tegime nad kõdunenud taimedeks.
Eemale patustavatest inimestest!

23:42 Seejärel tõime Me olemasolusse pärast neid teised põlvkonnad.
23:43 Mitte ükski kogukond ei kiirendada oma tähtaega ega lükka seda edasi.
23:44 Seejärel saatsime Me enda sõnumitoojaid järjestikku. Iga kord kui mõne kogukonna juurde nende sõnumitooja tuli, nad eitasid teda.
Seejärel põhjustasime Me mõned neist järgima teisi ning tegime neist legendid.
Seejärel, eemale inimestest, kes ei usu!

23:45 Seejärel saatsime Me Moosese ning tema venna Aaroni koos Meie tunnustähtede ning selge volitusega
23:46 Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde. Aga nad olid ülbed. Ja nad olid iseennast ülistavad inimesed.
23:47 Nad ütlesid: “Kas peaksime uskuma kahte meie sarnast surelikku, samas kui nende inimesed meid teenivad?”
23:48 Nii et nad eitasid neid. Ja nad olid nende hulgas, kes hävitati.
23:49 Ja Me andsime Moosesele seaduse, et nad võiksid olla õigesti juhatatud.

23:50 Ja Me tegime Maarja poja ning tema ema tunnustäheks. Ja Me andsime neile varjupaiga kõrge maa peal, koha puhkamiseks koos voolava ojaga.
23:51 “Oo, teie, sõnumitoojad! Sööge headest asjadest ning töötage õigluses. Ma tean, mida te teete.”

23:52 “Ja see – teie kogukond – on üks kogukond. Ja Mina olen teie Isand. Ja olge kaalutletud kartuses Minust”.

23:53 Aga nad jaotasid neile antud korralduse omavahel üleskirjutisteks. Iga grupp juubeldamas sellega, mis sel oli.
23:54 Nii et jäta nad nende kimbatusse kuni ajani.
23:55 Kas nad ei mõtle, miks Me neid jõukuse ning poegadega laiendame?
23:56 Me oleme kiired, andmaks neile häid asju.
Tõde on: nad ei taju.
23:57 (Mis puutub nendesse, kes oma Isanda suhtes kartlikud on
23:58 ja nendesse, kes oma Isanda tunnustähtedesse usuvad
23:59 ja nendesse, kes ei omista partnerlust oma Isandale
23:60 ja nendesse, kes annavad, mida nad annavad koos pelgusega oma südametes, et nad on naasemas oma Isanda juurde:
23:61 sellised võistlevad heade asjade eest. Ja nad on eesminejad nende järele.
23:62 Ja Me ei koorma mitte ühtegi hinge rohkemaga kui see kanda suudab.
Ja Meiega on määrus, mis räägib tões.
Ja neile ei tehta ülekohut.)
23:63 Tõde on: nende südamed on segaduses sellest. Ja neil on tegemised lisaks sellele, mida nad on tegemas.
23:64 Kui Me oleme nende lugupeetavad karistusega võtnud, siis nad hakkavad kisendama.
23:65 Ärge kisendage sel päeval! Me ei aita teid.
23:66 Minu tunnustähti retsiteeriti teile, aga te pöörasite tagasi oma kandadel,
23:67 olles selle jaoks liiga uhked, rääkides absurdsusi selle kohta õhtuti.
23:68 Kas nad siis ei mõtisklenud sõnade üle, kui neile oli tulnud see, mis polnud tulnud nende esiisadele?
23:69 Või kas nad ei ole tundnud oma sõnumitoojat ja seega ei tunne seda ära?
23:70 Või kas nad ütlevad, et ta on kurjast vaimust vaevatud?
Tõde on: ta tõi neile tõe, aga enamus neist vihkavad tõde.
23:71 Ja kui tõde järgiks nende tühiseid ihasid, siis taevad ning maa ja kõik, kes nendes on, oleksid olnud rikutud.
Tõde on: Me tõime neile nende meeldetuletuse, aga nad on vastuhäälestatud enda meeldetuletuse suhtes.
23:72 Või kas sa küsid neilt autasu?
Sinu Isanda autasu on parem. Ja Tema on parim varustajatest.
23:73 Ja sa oled neid sirgele teele kutsumas.
23:74 Ja need, kes Pärastellu ei usu, on teelt ära eksinud.
23:75 Ja kui Me neile halastaks ning eemaldaksime neilt nende kannatused, nad jääksid kindlaks pimeduses uitamisele oma ülemäärasuses.
23:76 Ja Me võtsime neid karistusega, aga nad ei alistunud oma Isandale ega muutunud alandlikuks.
23:77 Kui Me neile karmi karistuse värava avasime olid nad sellest meeleheites.
23:78 Ja Tema see on, kes tõi teile olemasolusse kuulmise, nägemise
ning südamed. Vähe olete te tänulikud!
23:79 Ja Tema see on, kes teid maa peal paljundas.
Ja Tema juurde saate te olema kokku kogutud.
23:80 Ja Tema see on, kes annab teile elu ning annab surma.
Ja Tema teha on öö ning päeva vaheldumine.
Kas te siis ei mõista?
23:81 Tõde on: nad ütlevad sama, mida muistsed inimesed olid ütelnud.
23:82 Nad ütlevad: “Kui me oleme surnud ja muutunud tolmuks ning luudeks, kas meid äratatakse seejärel surnuist üles?”
23:83 “Meile on seda varemgi lubatud, meile ning meie isadele. Need on vaid muistsete inimeste legendid.”
23:84 Ütle: “Kellele kuulub maa ja kes iganes selles on, kui teate?”
23:85 Nad saavad ütlema: “Jumalale”.
Ütle: “Kas te siis ei võtaks kuulda!”
23:86 Ütle: “Kes on Isand seitsmele taevale ja Isand hiiglaslikule troonile?”
23:87 Nad saavad ütlema: “Jumal”.
Ütle: “Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses!”
23:88 Ütle: “Kelle käes on ülemvõim kõige üle ja kes kaitseb ning kelle vastu pole kaitset, kui teate?”
23:89 Nad saavad ütlema: “Jumala”.
Ütle: “Kuidas te siis nõidusega võetud olete?”
23:90 Tõde on: Me tõime neile tõe. Ja nemad on valetajad.
23:91 Jumal pole võtnud mitte ühtegi poega ja seal pole koos Temaga mitte ühtegi jumalat. Kui see oleks nii olnud, siis iga jumal oleks võtnud, mis ta loonud oli ja nad oleksid püüdnud üksteist üle võtta.
Olgu Jumal ülistatud üle selle, mida nad kirjeldavad!
23:92 Nähtamatu Ning Nähtava Teadja. Olgu Ta ülendatud üle selle, millele nad partnerlust omistavad!
23:93 Ütle: “Minu Isand, kui Sa näitad mulle, mida neile on lubatud,”
23:94 “minu Isand, siis ära jäta mind patustavate inimeste sekka.”
23:95 Ja Me oleme võimelised sulle näitama, mida Me neile lubame.
23:96 Tõuka eemale kurjus sellega, mis on parem. Me teame kõige paremini, mida nad kirjeldavad.
23:97 Ja ütle: “Minu Isand, Sinus otsin ma varjupaika kuradite ahvatluste eest”
23:98 “ja Sinus otsin ma varjupaika, minu Isand, et nad koos minuga ei oleks.”
23:99 Kui surm neist ühe juurde on tulnud, ütleb ta: “Minu Isand, saada mind tagasi,”
23:100 “et võiksin töötada õiglusega selles, mille ma maha jätsin.”
Ei, tõepoolest! See on vaid sõnad, mida ta ütleb.
Ja nende taga on barjäär kuni päevani, mil nad kõik surnuist üles äratatakse.
23:101 Siis kui sarve puhutakse: seal ei saa olema mitte mingeid sugulussidemeid nende vahel sel päeval ega küsi nad üksteise järele.
23:102 Nii et need, kelle kaalud on rasked – sellised on edukad.
23:103 Ja need, kelle kaalud on kerged – sellised on ühed, kes oma hinged kaotavad. Nad elunevad igavesti Põrgus.
23:104 Tuli kõrvetab nende nägusid ja nad põrnitsevad seal tusaselt.
23:105 “Kas Minu tunnustähti ei retsiteeritud teile? Ja te salgasite need.”
23:106 Nad ütlevad: “Meie Isand, meie piin on meid vallutanud, ja me olime eksitatud inimesed”.
23:107 “Meie Isand, too meid sellest välja. Ja kui me naaseme, siis oleme tõepoolest patustajad.”
23:108 Ta ütleb: “Olge põlatud selles. Ja ärge rääkige Minuga”.
23:109 “Mõned Minu sulastest ütlesid: ´Meie Isand, me usume: andesta ning halasta meile. Ja Sina oled parim nendest, kes halastavad´.”
23:110 “Aga te nöökisite neid kuni nad panid teid unustama Minu meenutamise. Ja te naersite nende üle.”
23:111 “Ma olen neid täna autasustanud nende kannatlikkuse eest,
nemad on võidukad.”
23:112 Ta ütleb: “Kui kaua te viibisite maa peal, aastates?”
23:113 Nad ütlevad: “Me viibisime päeva või osa päevast, küsi nende käest, kes arvet peavad”.
23:114 Ta ütleb: “Te viibisite vaid viivu, kui te vaid teadnuks”.
23:115 “Kas te arvasite, et Me lõime teid ilmaasjata, ja et teid ei tooda tagasi Meie juurde?”
23:116 Nii et ülistatud olgu Jumal, Tõeline Kuningas! Pole jumalat peale Tema, Suursuguse Trooni Isanda.
23:117 Ja kes iganes hüüab teist jumalat koos Jumalaga, tal pole asitõendeid selle kohta. Ja tema arvestus on vaid koos Jumalaga.
Need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ei ole edukad.
23:118 Ja ütle: “Minu Isand, andesta ning halasta! Ja Sina oled parim nendest, kes halastavad”.