23

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
23:1 Usklikud on tõepoolest edukad.
23:2 Need, kes on alandlikud, kui oma kohustusi täidavad.
23:3 Ja nad hoiduvad tühisest jutust.
23:4 Ja nad on aktiivsed puhastumise suunas.
23:5 Ja nad hoiavad oma vooruslikkust.
23:6 Välja arvatud oma paariliste või nende läheduses, kellega on seotud läbi oma vande – nemad on süüdistusest vabad.
23:7 Aga kes iganes otsib midagi peale selle, siis need on üleastujad.
23:8 Ja need, kes valvavad selle üle, mida neile usaldatud on, ja oma vannete üle.
23:9 Ja need, kes oma kohustusi täidavad.
23:10 Need on pärijad.
23:11 Need, kes pärivad aia, milles nad elunema saavad.
23:12 Ja Me oleme loonud inimolendi savi ekstraktist.
23:13 Seejärel tegime Me ta seemneks turvalises eluasemes.
23:14 Seejärel lõime Me seemne embrüoks, seejärel lõime Me embrüo looteks, seejärel lõime Me loote luuks, seejärel katsime Me luu lihaga, seejärel tõime Me esile uue loomingu. Nii et ülistus olgu Jumalale, parimale loojatest.
23:15 Siis pärast seda te surete.
23:16 Seejärel Ülestõusmispäeval äratatakse teid surnuist üles.
23:17 Ja Me oleme loonud teie kohale seitse teed; ja Me pole kunagi loomingu suhtes teadmatuses olnud.
23:18 Ja Me saatsime taevast alla vee asjakohases mõõdus. Seejärel Me laseme sel eluneda maa sees, ja Me oleme võimelised selle ära võtma.
23:19 Nii et Me tõime teile esile aiad palmipuudest ja viinamarjapuudest, millest te saate leidma külluslikult puuvilju, ja sellest saate te sööma.
23:20 Ja puu, mis kerkib esile Siinai mäest, see kasvatab õli ja on maitseaine neile, kes söövad.
23:21 Ja teile on õppetunnid kariloomades. Me anname teile juua sellest, mis on nende kõhtudes; ja teil on palju muid hüvesid neilt; ja nendest te sööte.
23:22 Ja nende peal ning laevade peal teid kantakse.
23:23 Ja Me oleme saatnud Noa tema inimeste juurde, nii et ta ütles: “Oo, mu inimesed, teenige Jumalat. Teil pole ühtegi muud jumalat Tema kõrval. Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
23:24 Aga liidrid, kes tema inimeste hulgast hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, ütlesid: “Mis muu ta on kui surelik nagu teie? Ta tahab ennast teist paremaks teha! Ja kui see olnuks tõepoolest Jumala tahe, Ta oleks inglid alla saatnud. Me pole kuulnud sellist asja meie esiisade hulgas”.
23:25 “Ta ei ole enamat kui mees, kelles on hullumeelsus. Nii et hoidke tal mõnda aega silm peal.”
23:26 Ta ütles: “Minu Isand, anna mulle võit selles, milles nad mind eitasid”.
23:27 Nii et Me inspireerisime talle: “Ehita laev Meie silme all ja Meie inspiratsiooniga. Seejärel, kui tuleb Meie käsk ning kamber purskab, siis võta sellesse paar igast liigist, ja oma perekond; välja arvatud need, kelle suhtes on sõna tulnud. Ja ära pöördu Minu poole nende suhtes, kes on teinud valesti, sest nad saavad olema uputatud”.
23:28 Nii et kui sina ja need, kes on koos sinuga, olete pardale astunud, siis ütle: “Kogu kiitus kuulub Jumalale, kes on meid päästnud nurjatutest inimestest”.
23:29 Ja ütle: “Minu Isand, lase mul maabuda õnnistatud kohta, sest Sina oled parim neile, kes maabuvad”.
23:30 Selles on tunnustähed; ja Me saame alati testima.
23:31 Seejärel pärast neid Me kasvatasime teistsuguse generatsiooni.
23:32 Nii et Me saatsime neile sõnumitooja nende endi hulgast: “Teenige Jumalat! Teil pole ühtegi muud jumalat Tema kõrval. Kas te ei oleks kaalutletud kartuses?”
23:33 Ja lugupeetavad tema inimeste hulgast, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid ja Pärastelu kohtumist eitasid – ja Me lubasime neile kõike selles maises elus – ütlesid: “Mis muu ta on kui surelik nagu teie? Ta sööb sellest, mida teie sööte, ja ta joob sellest, mida teie joote”.
23:34 “Ja kui te kuuletute surelikule nagu teie, siis saate tõepoolest kaotajad olema.”
23:35 “Kas ta lubab teile, et kui te surete ning muutute tolmuks ja luudeks, et teid tuuakse siis välja?”
23:36 “Mida teile lubamas ollakse, on laest võetud.”
23:37 “Pole muud peale meie maise elu, me sureme ning me elame, ja meid ei äratata surnuist üles.”
23:38 “Ta on vaid mees, kes on leiutanud vale Jumala kohta, ja me ei hakka temasse uskuma.”
23:39 Ta ütles: “Minu Isand, anna mulle võit selles, milles nad mind eitasid”.
23:40 Ta ütles: “Nad saavad natukese aja pärast kahetsema.”
23:41 Nii et karjatus võttis nad koos õiglusega, ja Me tegime nad surnud taimede sarnaseks. Nii et eemale nurjatutest inimestest.
23:42 Seejärel pärast neid Me kasvatasime teistsugused generatsioonid.
23:43 Ükski rahvus ei saa kiirendada ega viivitada oma kokkulepitud aega.
23:44 Seejärel saatsime Me järjestikku enda sõnumitoojaid. Iga kord, kui mõne rahvuse juurde tuli nende sõnumitooja, nad eitasid teda. Nii et Me panime nad üksteist järgima, ja Me lasime neil saada jutustusteks. Nii et eemale inimestest, kes ei usu!
23:45 Seejärel saatsime Me Moosese ja tema venna Aaroni koos Meie tunnustähtede ning selge volitusega.
23:46 Vaarao ja tema komandöride juurde. Aga nad muutusid ülbeks, sest nad olid kõrged ning võimsad inimesed.
23:47 Nii et nad ütlesid: “Kas me peaksime uskuma kahte meie sarnast surelikku, samas kui nende inimesed on meile teenriteks?”
23:48 Nii et nad eitasid neid, ja nad said nendeks, kes hävitati.
23:49 Ja Me andsime Moosesele seaduse, nii et nad võiksid olla juhatatud.
23:50 Ja Me tegime Maarja poja ja tema ema tunnustäheks, ja Me andsime neile varjupaiga kõrgel maal, koha puhkamiseks koos voolava jõega.
23:51 “Oo, sõnumitoojad, sööge sellest, mis on hea, ja töötage õigluses. Ma olen teadvel sellest, mida te teete.”
23:52 “Ja see on teie kogukond, üks kogukond;
ja Mina olen teie Isand,
nii et olge kaalutletud kartuses Minu suhtes”.
23:53 Aga see olukord vaieldi nende vahel segmentideks. Iga grupp õnnelik sellega, mis sel oli.
23:54 Nii et jätke nad nende eksitusse kuni ajani.
23:55 Kas nad ei mõtle, miks Me neid jõukuse ja poegadega laiendame?
23:56 Me oleme kiired, andmaks neile häid asju. Aga nad ei taju.
23:57 Mis puutub nendesse, kes oma Isanda suhtes muretsemas on.
23:58 Ja nad usuvad oma Isanda tunnustähtedesse.
23:59 Ja nad ei sea mitte midagi üles koos oma Isandaga.
23:60 Ja nad annavad sellest, mis neile antud oli. Ja nende südamed on täis aukartust, et nad saavad naasema oma Isanda juurde.
23:61 Nemad on need, kes võistlevad hea tegemises, ja nad on selles eesminejad.
23:62 Ja Me ei koorma hinge, välja arvatud sellega, mida ta kanda suudab. Ja Meil on määrus, mis kõneleb tõega. Neile ei tehta ülekohut.
23:63 Ei, nende südamed on sellest teadmatuses!
Ja neil on tegemised lisaks sellele, mida nad tegemas on.
23:64 Kuni Me oleme nende hooletud inimesed karistusega võtnud, siis nad saavad kisendama.
23:65 Ärge täna kisendage, sest teid ei hakata Meie vastu abistama.
23:66 Minu tunnustähti retsiteeriti teile, aga te pöörasite tagasi oma kandadel.
23:67 Te olite selle jaoks liiga uhked, rääkides selle kohta kurjust; ja te eirasite seda väljakutsuvalt.
23:68 Kas nad ei mõtisklenud sõnade üle, või kas neile oli tulnud see, mis polnud tulnud nende esiisadele?
23:69 Või kas nad ei teadnud oma sõnumitoojat? Sest nad on teda eitamas.
23:70 Või kas nad ütlevad, et temas on hullumeelsus? Ei, ta on tulnud nende juurde koos tõega, aga enamus neist vihkavad tõde.
23:71 Ja kui tõde järgiks nende ihasid, siis taevad ja maa ning kõik, kes nendes on, oleksid olnud rikutud. Ei, Me oleme nende juurde tulnud koos nende meeldetuletusega, aga nad on enda meeldetuletusest ära pööramas.
23:72 Või kas sa küsid neilt palka? Sinu Isanda palk on parim, ja Ta on parim varustajatest.
23:73 Ja sa oled neid sirgele teele kutsumas.
23:74 Ja need, kes Pärastellu ei usu, on teelt eemale kaldumas.
23:75 Ja kui Me oleks neid õnnistamas ning neilt nende kannatusi eemaldamas, naaseks nad ikkagi oma patustamisele kindlaks jääma, pimedalt ekseldes.
23:76 Ja kui Me neid karistusega võtsime, nad ei muutunud oma Isandale alandlikuks ega kutsunud Teda appi.
23:77 Kui Me olime neile karmi karistuse värava avanud,
siis nad olid seal meeleheites.
23:78 Ja Ta on Üks, kes seadis teile sisse kuulmise, nägemise ning südamed. Vähe annate te tänu.
23:79 Ja Ta on Üks, kes mitmekordistas teid maa peal;
ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
23:80 Ja Ta on Üks, kes annab elu ning toob surma, ja Temale on öö ning päeva vahetamine. Kas te ei mõista?
23:81 Ei, nad on ütelnud sama, mida vana aja inimesed.
23:82 Nad ütlesid: “Kui me oleme surnud ning muutunud tolmuks ja luudeks, kas meid äratatakse seejärel surnuist üles?”
23:83 “Meile, samuti nagu meie isadele, on seda varasemaltki lubatud. See pole midagi muud kui väljamõeldud vana aja jutud!”
23:84 Ütle: “Kellele on maa ja kes iganes on selles, kui teate?”
23:85 Nad saavad ütlema: “Jumalale”. Ütle: “Kas te siis ei hakka mäletama!”
23:86 Ütle: “Kes on Isand seitsmele taevale ja Isand suurele Troonile?”
23:87 Nad saavad ütlema: “Jumal”.
Ütle: “Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses?”
23:88 Ütle: “Kelle käes on kõikide asjade ainuvõim, ja Ta kaitseb, samas kui seal pole ühtegi kaitsjat Tema vastu, kui teate?”
23:89 Nad saavad ütlema: “Jumal”. Ütle: “Miks olete siis petetud?”
23:90 Ei, Me oleme nende juurde tulnud koos tõega; ja nad on tõesti valetajad.
23:91 Jumal pole võtnud poega, ega ole seal koos Temaga ühtegi jumalat. Kui see oleks nii olnud, siis iga jumal oleks võtnud, mis ta loonud oli, ja nad oleksid püüdnud üksteist üle võtta. Olgu Jumal ülistatud selle vastu, mida nad kirjeldavad!
23:92 Nähtava ja nähtamatu Teadja. Olgu Ta ülendatud selle üle, mida nad üles seavad.
23:93 Ütle: “Minu Isand, kui Sa näitad mulle, mida neile on lubatud”.
23:94 “Minu Isand, siis ära jäta mind nurjatute inimeste sekka.”
23:95 Ja Me oleme võimelised sulle näitama, mida Me neile lubame.
23:96 Tõuka kurjus eemale sellega, mis on parem. Me oleme paremini teadvel sellest, mida nad kirjeldavad.
23:97 Ja ütle: “Minu Isand, ma otsin Sinu juurest varjupaika kuradite sosistamiste eest”.
23:98 “Ja ma otsin Sinu juurest varjupaika, oo, Isand, et nad lähedale tuleks.”
23:99 Kuni surm neist ühele tuleb, ütleb ta: “Minu Isand, saada mind tagasi”.
23:100 “Nii et ma võiksin teha head selles, mille ma maha olen jätnud.” Ei, need on vaid sõnad, mida ta räägib. Ja seal on barjäär, et takistada neid tagasi minemast, kuni Päevani, mil nad kõik surnuist üles äratatakse.
23:101 Nii et kui sarve puhutakse, siis sel Päeval ei saa seal olema sugulust nende vahel, ega saa nad üksteise järele küsima.
23:102 Nii et need, kelle kaalud on rasked – need on edukad.
23:103 Ja need, kelle kaalud on kerged – nemad on need, kes oma hinged kaotasid. Nad saavad põrgus elunema.
23:104 Tuli saab nende nägusid kõrvetama, ja nende irve saab selle sees olema ümberpaigutatud huultega.
23:105 “Kas Minu tunnustähti ei retsiteeritud teile, seejärel te eitasite need?”
23:106 Nad ütlesid: “Meie Isand, meie kannatused said meist jagu, ja me olime eksitatud inimesed”.
23:107 “Meie Isand, too meid sellest välja, ja kui me selle juurde naaseme, siis oleme tõepoolest üleastujad.”
23:108 Ta ütles: “Olge alandatud selle sees ja ärge rääkige Minuga”.
23:109 Seal oli grupp Minu teenrite hulgast, kes ütlesid: “Meie Isand, me oleme uskunud, nii et andesta meile; ja pane oma õnnistus meie peale, sest Sina oled parim nendest, kes õnnistavad”.
23:110 Aga te nöökisite neid nii palju, et nad panid teid unustama Minu meeldetuletuse; ja te naersite nende üle.
23:111 Ma olen neid täna autasustanud nende kannatlikkuse eest, nad on tõepoolest võitjad.
23:112 Ta ütles: “Kui kaua olete te maa peal olnud, aastate mõistes?”
23:113 Nad ütlesid: “Me jäime päevaks, või osaks päevast. Nii et küsi nende käest, kes arvet pidasid”.
23:114 Ta ütles: “Te olite jäänud väga väheseks, kui te vaid teaksite”.
23:115 “Kas te arvasite, et Me oleme loonud teid ilma põhjuseta, ja et te ei naase Meie juurde?”
23:116 Nii et ülistatud on Jumal, tõeline Kuningas. Seal pole jumalat peale Tema, suursuguse Trooni Isanda.
23:117 Ja kes iganes hüüab teist jumalat koos Jumalaga, tal pole selle kohta tõestust, ja tema kohtumõistmine on vaid koos Jumalaga. Need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ei ole edukad.
23:118 Ja ütle: “Minu Isand, andesta ning anna armu; ja Sina oled parim nendest, kes on armulikud”.