22

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
22:1 Oo, inimkond!
Olge kaalutletud kartuses oma Isanda suhtes.
Tunni krampitõmbumine on hiiglaslik asi.
22:2 Päeval, mil te seda näete,
jätab iga imetav ema hooletusse selle, mida ta imetab,
ja iga rase vabastab oma koorma,
ja te saate nägema inimkonda joobnutena,
ometi nad ei ole joobnud,
aga Jumala karistus on karm.
22:3 Ja inimeste hulgas on tema,
kes vaidleb Jumala üle ilma teadmisteta,
ja järgneb igale mässumeelsele kuradile.
22:4 See on talle määratud, et kes iganes teda partnerina võtab,
selle ta eksitab,
ja juhatab ta tule karistusse.
22:5 Oo, inimkond!
Kui te olete surnuist üles tõusmise suhtes kahtlemas,
siis Me lõime teid tolmust,
seejärel tilgast vedelikust,
seejärel embrüost,
seejärel kujunenud ning väljakujunemata lihavast tombust,
et Me võiksime selle teile selgeks teha.
Ja Me põhjustame puhkama üskades – kuni määratud ajani – mida Me soovime.
Seejärel Me toome teid esile lapsena,
seejärel te jõuate oma täisikka,
ja teie hulgas on tema, kes võetakse,
ja teie hulgas on tema, kes naaseb jõuetusse ikka,
nii et ta ei tea – peale oma teadmiste – mitte midagi.
Ja sa näed maad elutuna,
seejärel, kui Me selle peale vett alla saadame,
see vibreerib ning annab kasvu,
ja toob esile igat sorti imekauni liigi.
22:6 Sest Jumal – Tema on Tõde,
ja Tema annab elu surnutele,
ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
22:7 Ja tund on tulemas, selles pole kahtlust,
ja Jumal äratab surnuist üles need, kes on haudades.
22:8 Ja inimeste hulgas on tema, kes vaidleb Jumala üle
ilma teadmiste
või juhatuse
või valgustava määruseta.
22:9 Väänates oma kaela,
et ta võiks olla Jumala teelt eemale juhitud.
Talle saab olema allakäik selles maailmas,
ja Ülestõusmispäeval paneme Me ta maitsma põlemise karistust.
22:10 See on selle eest, mida sinu käed sulle ette on saatnud!
Ja selle tõttu, et Jumal ei ole ebaõiglane teenrite suhtes.
22:11 Ja inimeste hulgas on tema, kes teenib Jumalat kahtlevalt.
Kui talle hea osaks langeb, on ta sellega rahulolev,
aga kui usu salgamise test talle osaks langeb, pöörab ta oma näo.
Ta kaotab selle maailma ning Pärastelu.
Selline on selge kaotus.
22:12 Ta hüüab Jumala kõrval selle poole,
mis teda ei kahjusta ega talle kasu ei too.
Selline on ülim eksitus.
22:13 Ta hüüab tema poole,
kes kahjustab teda rohkem, kui talle kasu toob.
Kuri on heategija,
ja kuri on liitlane.
22:14 Jumal paneb need,
kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
sisenema aedadesse, mille all voolavad jõed.
Jumal teeb, mida Ta nõuks võtab.
22:15 Kes iganes arvab,
et Jumal ei aita teda selles maailmas ning Pärastelus,
siis las ta laiendab oma põhjendused taeva poole,
seejärel las ta tõmbub tagasi ning vaatab,
kas see tegu eemaldas tema viha põhjuse.
22:16 Ja seega Me saadame selle alla ilmselgete tunnustähtedena.
Ja Jumal juhatab keda Ta soovib.
22:17 Need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja need, kes on juudiusulised,
ja saabialased,
ja naatsaretlased,
ja majood,
ja need, kes partnerlust omistavad –
Jumal langetab nende vahel otsuse Ülestõusmispäeval.
Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
22:18 Kas sa ei ole kaalutlenud,
et Jumalale alistuvad kõik, kes on taevastes ning kõik, kes on maal,
ja päike, kuu ning tähed,
ja mäed ning puud,
ja olendid,
ja paljud inimeste hulgast?
Ja paljude suhtes muutub karistus siduvaks.
Ja keda iganes Jumal alandab, siis seal pole kedagi austamas.
Jumal teeb, mida Ta soovib.
22:19 Siin on kaks vaidlejat oma Isanda üle vaidlemas.
Mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
nendele lõigatakse välja rõivad, mis on tehtud tulest,
ja neile valatakse keevat vedelikku nende peade kohalt.
22:20 See sulatab nende kõhtude sisemust ning nende nahka.
22:21 Ja neil saavad olema rauast vardad konksudega.
22:22 Millal iganes nad ahastusest tingituna sellest põgeneda ihaldavad,
tuuakse nad selle juurde tagasi.
Maitske põlemise karistust!
22:23 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
paneb Jumal sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed,
milledes nad on kaunistatud kullast ning pärlitest käevõrudega,
ja nende rõivad seal on siidist.
22:24 Ja nad olid juhatatud heade ütluste juurde,
ja olid juhatatud Kiiduväärse teele.
22:25 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ja Jumala tee hülgavad,
ja puutumatu ülistamise koha,
mille Me kogu inimkonnale tegime –
võrdselt temale, kes selles pühendunud on ning temale, kes ei ole.
Ja kes iganes otsib selles kõrvalekaldumist läbi ebaõigluse,
tema põhjustame Me valusat karistust maitsma.
22:26 Ja kui Me Abrahamile maja asukoha määrasime:
“Ära pea koos Minuga partneriks mitte midagi,
ja puhasta Minu maja nendele, kes külastavad,
ja nendele, kes seisavad,
ja alandlikele, alistuvatele”.
22:27 Ja kuuluta välja palverännak inimkonna hulgas.
Nad saavad tulema su juurde jala ning igal transpordivahendil,
tulles igast sügavast mäekurust,
22:28 Et olla tunnistajaks asjadele, mis neile kasuks tulevad,
ja et meenutada määratud päevadel Jumala nime üle selle,
millega neid kariloomadest varustatud on.
Nii et sööge nendest ning toitke õnnetuid vaeseid.
22:29 Seejärel las nad teevad lõpu oma kasimatusele,
ja täidavad oma tõotused,
ja liiguvad ringi muistses majas.
22:30 Nõnda,
ja kes iganes võimendab puutumatuid Jumala asju,
siis see on hea talle tema Isanda silmis.
Ja kariloomad on teile seaduslikud
– välja arvatud see, mida teile retsiteeritud on –
ja hoidke eemale ebajumalate jäledustest.
Ja hoidke eemale valeütlustest,
22:31 Kaldudes Jumala poole,
Talle mitte partnereid omistades.
Ja kes iganes Jumalale partnereid omistab, see on,
nagu ta oleks taevast alla kukkumas ning linnud ta ära napsaks,
või oleks tuul ta ära puhunud kohta, mis kaugel.
22:32 Nõnda,
ja kes iganes austab asju, mis Jumala olemasolu demonstreerivad,
siis see on südamete kaalutletud kartusest.
22:33 Teile on nendes hüved kuni määratud ajani.
Seejärel on nende sihtkoht muistsesse majja.
22:34 Ja Me oleme määranud igale kogukonnale riituse:
et nad meenutaksid Jumala nime selle peal,
mida Ta neile kariloomadest võimaldanud on.
Ja teie Jumal on Üks Jumal,
nii et alistuge Talle.
Ja anna rõõmusõnumeid alandlikele,
22:35 Kelle südamed värisevad, kui Jumalat meenutatakse,
ja kes on kannatlikud selle suhtes, mis neile osaks langeb,
ja kes täidavad kohustust,
ja kulutavad sellest, mida Me neile võimaldanud oleme.
22:36 Ja lihavad kariloomad –
Me määrasime nad teile, olemaks asjade hulgast,
mis Jumala olemasolu demonstreerivad.
Teile on hüved nendes.
Nii et meenutage Jumala nime nende peal, kui nad rivis on.
Ja kui nende küljed on valmis, sööge nendest,
ja toitke rahuldatuid ning rahuldamatuid.
Sedasi oleme Me nad teile kasutuskõlblikuks teinud,
et võiksite olla tänulikud.
22:37 Nende liha ning nende veri ei jõua Jumalani,
aga kaalutletud kartus teilt jõuab Temani.
Sedasi oleme Me nad teile kasutuskõlblikuks teinud,
et võiksite võimendada Jumalat enda juhatamise eest.
Ja edasta rõõmusõnumid heategijatele!
22:38 Jumal kaitseb neid, kes hoiatust kuulda võtavad.
Jumal ei armasta ühtegi reetlikku enese meeldivaks tegijat.
22:39 Luba on antud nendele,
kes võitlevad tingituna sellest, et neile on valet tehtud
– ja Jumal on võimeline neid aitama –
22:40 Neile, keda aetakse nende kodudest välja ilma muu põhjuseta,
kui et nad ütlevad: “Meie Isand on Jumal.”
Ja kui Jumal osasid inimesi teistest tagasi ei tõrjuks,
siis jumalakartlikud kogukonnad oleksid hävitatud,
ja kaubandus,
ja kohustused,
ja ülistamise kohad, kus Jumala nime palju meenutatakse.
Aga Jumal aitab ühte, kes Teda aitab.
Jumal on Tugev, Võimas.
22:41 Neile, kes – kui Me nad maa peal sisse seame –
täidavad kohustust,
ja annavad puhastumiseks,
ja teevad kohustuslikuks selle, mis on sobilik,
ja keelavad pahelisuse.
Ja olukordade lõplik tulemus kuulub Jumalale.
22:42 Ja kui nad sind eitavad,
siis seal eitasid enne neid ka Noa, ´Aadi ja Thamudi inimesed.
22:43 Ja Abrahami inimesed ning Loti inimesed.
22:44 Ja Midyani elanikud.
Ja Moosest eitati.
Ja Ma andsin armuaega neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
Seejärel Ma võtsin nad.
Ja kuidas oli Minu eitamine?
22:45 Ja kui palju linnasid Me hävitasime,
samal ajal, kui nad üle astumas olid!
Nii et need on lebamas varemetes
koos oma mahajäetud kaevude ning tühjade paleedega.
22:46 Kas nad siis ei rända maa peal,
ja ei oma südameid, millega mõista,
või kõrvu, millega kuulda?
Ja need ei ole silmad, mis on pimedad,
aga pimedad on südamed, mis on rinnus.
22:47 Ja nad küsivad sinult karistuse kiirendamist.
Aga Jumal ei ebaõnnestu enda lubaduses.
Ja üks päev Jumala silmis on kui tuhat aastat, mida te loendate.
22:48 Ja kui paljudele linnadele Ma armuaega andsin,
samal ajal, kui nad üle astumas olid!
Seejärel Ma võtsin nad!
Ja Minu juurde on teekonna lõpp.
22:49 Ütle: “Oo, inimkond!
Ma olen teile vaid selge hoiataja!”
22:50 Mis puutub nendesse,
kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
siis neile on andestus ning suurepärane varustamine.
22:51 Ja need, kes pingutavad, et Meie tunnustähti õõnestada,
need on põrgu elanikud.
22:52 Ja Me ei saatnud enne sind ühtegi sõnumitoojat ega prohvetit,
laskmata kuradil oma soovidega vahele segada.
Aga Jumal tühistab selle, mida kurat korraldab,
ja Jumal kaitseb oma tunnustähed
– ja Jumal on Teadja, Elutark –
22:53 Et Ta võiks teha sellest, mida kurat korraldanud oli,
salgamise vahendi nendele, kelle südametes on haigus,
ja nendele, kelle südamed on kõvastunud.
Ja üleastujad on ekstreemses vastuolus.
22:54 Ja et need, kellele on antud teadmised, võiksid
teada, et see on tõde sinu Isandalt,
ja uskuda sellesse,
ja nende südamed võiksid end sellele alandlikuks teha.
Ja Jumal juhatab need, kes hoiatust kuulda võtavad, sirgele teele.
22:55 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ei lakka selle suhtes kahtlemast,
kuni tund neile ootamatult saabub,
või kuni neile tuleb viljatu päeva karistus.
22:56 Ülemvõim kuulub sel päeval Jumalale,
Ta mõistab nende vahel kohut.
Mis puutub nendesse,
kes on hoiatust kuulda võtnud ja õiglaseid töid teinud,
nemad on õndsuse aedades.
22:57 Ja nendel, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid
ja ei uskunud Meie tunnustähtedesse,
on alandav karistus.
22:58 Ja need, kes Jumala põhjusel maapakku läksid,
seejärel tapeti või surid,
Jumal saab neid varustama hea varustamisega.
Ja Jumal – Ta on parim varustajatest.
22:59 Ta paneb nad sisenema läbi sissepääsu,
millega nad saavad rahul olema.
Ja Jumal on Teadlik, Kaastundlik.
22:60 Nõnda,
ja  kes iganes maksab kätte sarnasega, millega teda rünnati,
ja seejärel tehakse talle ülekohut,
Jumal saab teda aitama.
Jumal on Armulik, Andestav.
22:61 Sellepärast et Jumal paneb öö sisenema päeva sisse,
ja paneb päeva sisenema öö sisse.
Ja sellepärast, et Jumal on Kuulja, Nägija.
22:62 See on sellepärast, et Jumal – Tema on Tõde,
ja sellepärast, et see, mida nad Tema kõrval hüüavad, on tühisus,
ja sellepärast, et Jumal on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
22:63 Kas sa ei ole kaalutlenud,
et Jumal saadab alla vee taevast ja seejärel muutub maa roheliseks?
Jumal on Vaevuhoomatav, Teadvel.
22:64 Temale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maa peal.
Ja Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
22:65 Kas sa ei ole kaalutlenud,
et Jumal tegi selle, mis on maa sees, teile kasutamiskõlblikuks?
Ja laevad seilavad merel läbi Tema korralduse.
Ja Ta hoiab taevast, et see maa peale ei kukuks,
välja arvatud läbi Tema loa.
Jumal on inimkonna suhtes Lahke, Armulik.
22:66 Ja Tema see on, kes andis teile elu.
Seejärel annab Ta teile surma,
seejärel annab Ta teile elu.
Inimene on üks enese meeldivaks tegija.
22:67 Igale kogukonnale määrasime Me riituse, mida nad täitma peavad.
Nii et ära lase neil endaga olukorra suhtes vaielda.
Ja kutsu oma Isanda juurde.
Sa oled õigel juhatusel.
22:68 Ja kui nad sinuga vaidlevad, siis ütle:
“Jumal on teie tegemistest täielikult teadvel”.
22:69 Jumal saab teie vahel Ülestõusmispäeval kohut mõistma
selle suhtes, milles te eristute.
22:70 Kas sa ei tea, et Jumal teab, mis on taevastes ning maal?
Kõik on määruses.
Kõik see on lihtne Jumala jaoks.
22:71 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda,
mille kohta Ta pole mitte mingit volitust alla saatnud,
ja mille kohta neil mitte mingit teadmist pole.
Ja üleastujatele ei ole ühtegi abilist.
22:72 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse,
tunned sa ära loomuvastasuse
nende nägudes, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Nad on peaaegu ründamas neid, kes neile Meie tunnustähti retsiteerivad!
Ütle: “Kas peaksin teid informeerima halvemast kui see?
Tuli, mille Jumal on lubanud neile,
kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Ja kuri on teekonna lõpp!”
22:73 Oo, inimkond!
Üht näidet ollakse esitamas, nii et pöörake sellele tähelepanu:
need, kelle poole te Jumala kõrval hüüate,
ei suuda luua kärbestki,
isegi kui nad kõik selleks kokku koguneksid!
Ja kui kärbes neilt midagi ära võtab,
ei ole nad võimelised seda sellelt tagasi saama.
Nõrgad on mõlemad, nii otsija kui otsitav!
22:74 Nad ei hinda Jumalat Temale väärilise hindamisega.
Jumal on Võimas, Suursugune.
22:75 Jumal valib sõnumitoojad inglite hulgast
ning inimeste hulgast.
Jumal on Kuulja, Nägija.
22:76 Ta teab, mis on nende käte vahel ning mis neile järgneb.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.
22:77 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge alandlikud,
ja alistuge,
ja teenige oma Isandat,
ja tehke head,
et võiksite olla edukad.
22:78 Ja pingutage Jumala põhjusel tõelise pingutamisega.
Tema on teid valinud,
ja Ta pole teie peale pannud mitte ühtegi kannatust süsteemis –
teie isa Abrahami usutunnistuses.
Ta nimetas teid ´need, kes on alistunud´ varasemalt,
ja selles,
et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle,
ja et teie võiksite olla tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustust,
ja andke puhastumiseks,
ja hoidke kõvasti Jumala poole!
Tema on teie Heategija.
Milline suurepärane Heategija!
Ja milline suurepärane Abiline!