22

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
22:1 Oo, inimkond,
olge kaalutletud kartuses oma Isanda suhtes,
sest Tunni värin on kohutav asi.
22:2 Momendil, mil te seda näete,
saab iga imetav ema oma imetava lapse jätma,
ja iga rase saab tegema nurisünnituse,
ja te saate nägema inimesi joobnutena,
samal ajal kui nad ei ole joobnud,
sest Jumala karistus on karm.
22:3 Ja inimeste hulgas on tema,
kes vaidleb Jumala üle ilma teadmisteta,
ja ta järgib igat mässumeelset kuradit.
22:4 See oli talle määratud, et igaüks, kes teda järgib,
selle saab ta eksitama ja tule karistusse juhatama.
22:5 Oo, inimesed,
kui te olete surnuist üles tõusmise suhtes kahtlemas,
siis Me oleme loonud teid tolmust,
seejärel seemnest,
seejärel embrüost,
seejärel arenenud ja välja arenemata lootest,
nii et Me teeme selle teile selgeks.
Ja Me seame üskadesse, mida Me soovime, kuni määratud ajani,
seejärel Me toome teid välja lapsena,
seejärel te jõuate oma täisikka,
ja teie hulgas on need, kes surevad,
ja teie hulgas on need, kes saadetakse vanasse ikka,
mil ta ei ole võimeline õppima ühtegi uut teadmist,
peale selle, mis tal juba on.
Ja te näete maad liikumatuna,
aga kui Me sellele vett alla saadame,
siis see vibreerib ning kasvab,
ja see toob esile iga kauni paari.
22:6 See on sellepärast, et Jumal on tõde,
ja Ta annab elu surnule,
ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
22:7 Ja Tund on tulemas, selles pole kahtlust,
ja Jumal saab surnuist üles äratama need, kes on haudades.
22:8 Ja inimestest on need,
kes vaidlevad Jumala üle ilma teadmiste
või juhatuse
või valgustava määruseta.
22:9 Väänates oma  kaela, et ta võiks Jumala teelt eemale juhtida.
Talle saab olema allakäik selles maailmas,
ja Ülestõusmispäeval paneme Me ta maitsma põlemise karistust.
22:10 See on selle eest, mida teie käed esile on toonud,
ja Jumal ei tee ülekohut teenritele.
22:11 Ja inimestest on tema, kes teenib Jumalat närviliselt.
Nii et kui talle tuleb head, on ta sellega rahulolev;
ja kui talle tuleb katsumus, teeb ta täispöörde.
Ta on kaotanud selle maailma ning Pärastelu.
Selline on selge kaotus.
22:12 Ta hüüab Jumala kõrval seda,
mis ei saa teda kahjustama,
ja mis ei saa talle kasu tooma.
Selline on kauge eksitus.
22:13 Ta hüüab nende poole,
kes kahjustavad teda rohkem, kui talle kasu toovad.
Milline armetu heategija,
ja milline armetu kaaslane.
22:14 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
võtab Jumal vastu aedadesse, mille all voolavad jõed.
Jumal teeb, nagu Ta soovib.
22:15 Kes iganes arvab,
et Jumal ei anna talle võitu selles maailmas ja Pärastelus,
siis las ta laiendab oma põhjendused taevastesse,
seejärel las ta tõmbub tagasi ning vaatab,
kas see tegu eemaldas tema viha põhjuse.
22:16 Ja nagu see, Me oleme alla saatnud selged tunnustähed,
ja Jumal juhatab keda iganes Ta soovib.
22:17 Kindlasti, need, kes hoiatust kuulda võtsid;
ja need, kes juudiusulised, saabialased, naatsaretlased ning majood;
ja need, kes omistasid partnerlust;
Jumal saab eraldama nende vahel Ülestõusmispäeval.
Sest Jumal on tunnistaja kõikide asjade suhtes.
22:18 Kas te ei näinud,
et Jumalale alistub see, mis on taevastes ning see, mis on maa peal,
ja päike, kuu ja tähed ning mäed ja puud
ja see, mis liigub,
ja paljud inimeste hulgast,
ja paljude suhtes muutub karistus siduvaks.
Ja keda iganes Jumal häbistab, siis teda ei saa ükski austada.
Jumal teeb, mida Ta soovib.
22:19 Siin on kaks oponenti, kes on vaielnud oma Isanda üle;
mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
nendele lõigatakse välja välised rõivad, mis on tehtud tulest,
ja neile valatakse keevat vett nende peade kohalt.
22:20 See sulatab nende kõhtude sisemust ja nende nahka.
22:21 Ja neil saavad olema rauast vardad konksudega.
22:22 Iga kord, kui nad ahastusest põgeneda tahavad,
tuuakse nad selle juurde tagasi.
Maitske põlemise karistust!
22:23 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
võtab Jumal vastu aedadesse, mille all voolavad jõed,
milles nad saavad olema kaunistatud koos kullast ning pärlitest käevõrudega, ja nende rõivad saavad olema siidist.
22:24 Ja nad on juhatatud heade ütluste juurde,
ja juhatatud Kiiduväärse teele.
22:25 Tõesti, need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed
ja Jumala teelt eemale tõrjuvad,
ja puutumatust ülistamise kohast, mille Me inimestele teinud oleme
– ühele, kes on selles pühendunud, ja ühele, kes seda külastab –
ja kes iganes selles kurjale tegevusele kaldub,
neil laseme Me valusat karistust maitsta.
22:26 Ja kui Me Abrahamile maja asukoha määrasime:
“Ära määra partnerlust koos Minuga mitte millelegi,
ja puhasta Minu maja nendele, kes külastavad,
ja nendele, kes seisavad,
ja alandlikele, alistunutele”.
22:27 Ja hüüa inimkonda palverännakule.
Nad saavad sinu juurde tulema jalutades ja igal transpordivahendil.
Nad saavad tulema igast sügavast suletud alast.
22:28 Nii et nad võiksid tunnistada hüvesid iseendile;
ja maini Jumala nime määratud päevadel üle selle,
millega Ta neid loomade kariloomadest varustanud on.
Nii et sööge sellest ja toitke puuduse käes kannatajaid ning vaeseid.
22:29 Seejärel viigu nad oma kohustused lõpuni ja täitku enda tõotused, ja liikugu nad külg ees (?) muistse maja juures.
22:30 Nõnda, ja kes iganes austab Jumala piiranguid,
siis see on talle tema Isandaga parem.
Ja kariloomad on tehtud teile seaduslikuks;
välja arvatud see, mida teile retsiteeritud on;
nii et vältige iidolitega rüvetamist ning valeütluste andmist.
22:31 Monoteistid Jumalale – mitte midagi koos Temaga üles seades.
Ja kes iganes seab koos Jumalaga partnereid üles,
siis ta oleks justkui taevast kukkunud ja linnud krabaks teda,
või tuul viib ta kohta, mis kaugel.
22:32 Nõnda, ja kes iganes austab Jumala sümboleid,
siis see on südamete kaalutletud kartusest.
22:33 Nendes on hüved kuni määratud ajani,
seejärel on nende sihtkoht muistsesse majja.
22:34 Ja igale rahvale oleme Me sisse seadnud riitused,
et nad võiksid mainida Jumala nime selle peal,
mida Ta neile kariloomadest võimaldanud on.
Teie Jumal on Üks Jumal;
alistuge Talle ja andke rõõmusõnumeid nendele, kes kuuletuvad.
22:35 Nendele, kelle südamed harduvad, kui Jumalat mainitakse,
ja nad on kannatlikud selle suhtes, mis neile osaks langeb,
ja kes täidavad kohustusi,
ja kulutavad sellest, millega Me neid varustame.
22:36 Ja lihavad kariloomad
– Me oleme teinud nad teile, olemaks Jumala sümbolite hulgas –
teil saavad nendes hüved olema.
Nii et mäletage Jumala nime nende peal järjestikku;
seejärel, niipea kui nende küljed on muutunud liikumatuks,
võite te nendest süüa
ja toita nendega vaeseid ning puuduse käes kannatajaid.
See oli nõnda, et Me oleme nad teie jaoks volitanud,
et võiksite olla tänulikud.
22:37 Ei nende liha ega veri jõua Jumalani,
aga kaalutletud kartus jõuab teist Temani.
Seega oli nõnda, et Ta volitas nad teile,
nii et te võiksite ülistada Jumalat selle eest,
milleni Ta teid juhatanud on;
ja andke uudiseid heategijatele.
22:38 Jumal kaitseb neid, kes hoiatust kuulda võtavad.
Jumal ei armasta ühtegi reeturit, salgajat.
22:39 Luba oli antud nendele, kellega võideldakse
– sest nende suhtes on valet tehtud.
Ja Jumal on võimeline neile võidu andma.
22:40 Neile, keda oldi nende kodudest ilma põhjuseta välja aetud,
välja arvatud, et nad ütlesid: “Meie Isand on Jumal!”
Ja kui Jumal ei oleks osasid inimesi teistest tagasi hoidmas,
siis vagad kogukonnad oleksid olnud hävitatud,
ja kaubandus,
ja kohustused,
ja ülistamise kohad, kus Jumala nime tihti mäletatakse.
Aga Jumal aitab ühte, kes Teda aitab.
Jumal on Võimas, Suursugune.
22:41 Neile, kes – kui Me lubame neil omada võimu maa peal –
nad täidavad kohustusi,
ja nad pühenduvad puhastumise suunas,
ja nad keelavad pahed.
Ja Jumalale on otsus kõikide asjade kohta.
22:42 Ja kui nad sind eitavad,
siis enne neid olid Noa, ´Aadi ja Thamudi inimesed samuti eitanud.
22:43 Ja Abrahami inimesed ja Loti inimesed.
22:44 Ja Midyani elanikud;
ja Moosest eitati.
Nii et Ma andsin armuaega neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
Seejärel Ma võtsin nad, kuidas siis oli Mu karistus?
22:45 Nii et kui palju linnasid Me hävitanud oleme,
samal ajal kui see ülekohut tegemas oli – nii et see on lebamas varemetes koos oma mahajäetud kaevude ja tühjade paleedega.
22:46 Kas nad ei ole maa peal rännanud ja omanud südameid, millega mõista, ja kõrvu, millega kuulda?
Ei, see pole nägemine, mis on pime,
aga need on südamed rinnus, mis on pimedad.
22:47 Ja nad otsivad sinult karistuse kiirendamist;
ja Jumal ei saa murdma enda lubadust.
Ja üks päev sinu Isandaga on nagu tuhat aastatest, mida te loendate.
22:48 Ja Ma olen andnud paljudele linnadele armuaega,
samal ajal kui need ülekohut tegemas olid,
seejärel Ma omastasin nad!
Ja Minu juurde on elutee.
22:49 Ütle: “Oo, inimesed, ma olen teile vaid selge hoiataja!”
22:50 Mis puutub nendesse,
kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid töid teevad,
neile on andestus ning suurepärane varustamine.
22:51 Ja need, kes Meie tunnustähti takistada püüavad, on põrgu elanikud.
22:52 Ja Me ei saatnud enne sind ühtegi sõnumitoojat ega prohvetit,
laskmata kuradil oma soovidega vahele segada.
Seejärel teeb Jumal duplikaadi sellest, mida kurat teinud oli,
ja Jumal kaitseb oma tunnustähti.
Ja Jumal on Teadja, Elutark.
22:53 Et Ta võiks teha sellest, mida kurat teinud oli,
testi nendele, kellel on haigus südametes,
ja nendele, kelle südamed on kõvastunud.
Ja üleastujad on ekstreemses vastuolus.
22:54 Ja et anda teada nendele, kellele on antud teadmised,
et see on tõde teie Isandalt,
ja nad saavad sellesse uskuma,
ja nende südamed saavad sellele pehmenema.
Ja Jumal juhatab sirgele teele need, kes hoiatust kuulda võtavad.
22:55 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
saavad jääma selles kahtlema, kuni neile ootamatult Tund saabub,
või kuni neile tuleb viljatu Päeva karistus.
22:56 Sel Päeval kuulub ainuvõim Jumalale,
Ta saab nende vahel kohut mõistma.
Nii et mis puutub nendesse, kes on hoiatust kuulda võtnud ja õiglaseid töid teinud, nemad on õndsuse aedades.
22:57 Ja neil, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed
ning ei uskunud Meie tunnustähtedesse,
saab olema alandav karistus.
22:58 Ja need, kes Jumala põhjusel maapakku läksid,
seejärel nad tapeti või nad surid,
Jumal saab neid hea varustamisega varustama;
ja Jumal on parim varustajatest.
22:59 Ta saab nad vastu võtma sissepääsust, millega nad saavad rahul olema. Ja Jumal on Teadlik, Kaastundlik.
22:60 See on määratud,
et kes iganes maksab kätte võrdse mõõduga,
nagu tema vastu kasutatud oli,
seejärel teda kiusatakse taga selle eest,
siis Jumal saab andma talle võidu.
Jumal on Andeks Andev, Andestav.
22:61 See on sellepärast, et Jumal sulatab öö päeva sisse,
ja Ta sulatab päeva öö sisse.
Ja Jumal on Kuulja, Nägija.
22:62 See on sellepärast, et Jumal on tõde,
ja see, mida nad Tema kõrval hüüavad, on valskus.
Ja Jumal on Kõige Kõrgem, Suurepärane.
22:63 Kas te ei näinud, et Jumal saadab vee taevast alla,
ja seejärel muutub maa roheliseks?
Jumal on Kaastundlik, Ekspert.
22:64 Tema juurde on see, mis on taevastes ja mis on maa peal.
Ja Jumal on Rikas, Kiiduväärne.
22:65 Kas te ei näinud, et Jumal oli volitanud teile selle, mis on maa peal? Ja laevad seilavad merel koos Tema loaga.
Ja Ta hoiab taevast, nii et see maa peale ei kukuks,
välja arvatud Tema loal.
Tõepoolest, Jumal on inimeste suhtes Lahke, Armulik.
22:66 Ta on Üks, kes andis teile elu,
seejärel paneb Ta teid surema,
seejärel annab Ta teile elu.
Aga inimolend on alati salgav!
22:67 Igale rahvale oleme Me sisse seadnud riitused,
mida nad täitma peavad.
Nii et ära lase olukorral vaidluseks muutuda.
Ja hüüa oma Isandat, sest sa oled juhatusel, mis on sirge.
22:68 Ja kui nad sinuga vaidlevad, siis ütle:
“Jumal on teie tegemistest täielikult teadvel”.
22:69 “Selles, mille üle te siin vaidlete,
saab Jumal teie vahel Ülestõusmispäeval kohut mõistma.”
22:70 Kas te ei teadnud, et Jumal teab, mis on taevastes ja maa peal?
Kõik on määruses.
Kõik see on Jumalale lihtne.
22:71 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda,
mille kohta Ta pole ühtegi volitust saatnud,
ja mille kohta neil teadmisi pole.
Ja üleastujatel ei saa olema ühtegi abistajat.
22:72 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse,
näed sa eitamist nende nägudes, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Nad on peaaegu ründamas neid, kes neile Meie tunnustähti retsiteerivad!
Ütle: “Kas peaksin teid informeerima sellest, mis on halvem kui see?
Tuli, mille Jumal on lubanud neile,
kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on.
Milline armetu saatus!”
22:73 Oo, inimesed,
üht näidet oldakse esile toomas, nii et kuulake seda:
need, keda te Jumala kõrval hüüate, ei suuda luua kärbest,
isegi siis, kui nad kõik kokku koguneksid seda tegema.
Ja kui kärbes neilt midagi ära võtab,
ei saa nad olema võimelised midagi sellelt tagasi tooma.
Nõrgad on mõlemad, nii otsija kui otsitav!
22:74 Nad on Jumala jõudu tõesti alahinnanud;
sest Jumal on Võimas, Suursugune.
22:75 Jumal valib sõnumitoojaid inglite hulgast ja inimeste hulgast.
Jumal on Kuulja, Nägija.
22:76 Ta teab nende olevikku ning tulevikku.
Ja Jumala juurde tuuakse tagasi kõik olukorrad.
22:77 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
olge alandlikud,
ja alistuge,
ja teenige oma Isandat,
ja tehke head,
et võiksite olla edukad.
22:78 Ja pingutage Jumala põhjusel,
see tõepoolest väärib pingutamist.
See on Tema, kes on teid valinud,
ja Ta pole teinud teile ühtegi raskust süsteemis –
teie isa Abrahami usutunnistuses;
Ta on Üks, kes nimetas teid ´need, kes on alistunud´,
varasemalt ja selles.
Nii et las sõnumitooja olgu tunnistaja teie üle,
ja olge teie tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustusi ning pühenduge puhastumise suunas,
ja hoidke kõvasti Jumala poole, Tema on teie Heategija.
Milline suurepärane Heategija,
ja milline suurepärane Toetaja!