22

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
22:1 Oo, inimkond!
Olge kaalutletud kartuses oma Isandast. Tunni krampitõmbumine on hiiglaslik asi.
22:2 Päeval, mil te seda näete, saab iga imetav ema jätma hooletusse selle, mida ta imetab ning iga rase saab ilmale tooma oma koorma.
Ja sa saad nägema inimkonda joobnutena, ometi nad ei ole joobnud, aga Jumala karistus on karm.
22:3 Ja inimeste hulgas on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmisteta ning järgib igat mässumeelset kuradit.
22:4 See on talle määratud, et kes iganes võtab teda partnerina: ta juhib ta eksitusse ning juhatab ta tule karistusse.
22:5 Oo, inimkond!
Peaksite te olema kahtluses surnuist ülestõusmise suhtes: Me lõime teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel embrüost, seejärel kuju saanud ning kuju mitte saanud lihavast tombust, et Me võiksime teile selgeks teha – ja Me põhjustame puhkama millel Me soovime üskades kuni määratud tähtajani – seejärel Me tõime teid esile lapsena, seejärel, et te jõuate oma täisikka. Ja teie hulgas on tema, kes võetakse ning teie hulgas on tema, kes naaseb jõuetusse ikka, nii et ta ei tea – peale oma teadmiste – mitte midagi.
Ja sa näed maad elutuna, seejärel kui Me selle peale vee alla saadame, see vibreerib ning annab kasvu ja toob esile igat sorti imekauni liigi.
22:6 Sest Jumal – Tema on Tõde. Ja Tema annab elu surnutele. Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
22:7 Ja Tund on tulemas, selles pole kahtlust. Ja Jumal saab tõstma üles need, kes haudades.
22:8 Ja inimeste hulgas on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmiste või juhatuse või valgustava määruseta,
22:9 väänates oma kaela, et ta võiks olla Jumala teelt eemale juhitud. Talle saab olema allakäik selles maailmas. Ja Ülestõusmispäeval paneme Me ta maitsma põlemise karistust:
22:10 “See on selle eest, mida sinu käed sulle ette saatsid!”
Ja selle tõttu, et Jumal ei ole ebaõiglane sulaste suhtes.
22:11 Ja inimeste hulgas on tema, kes teenib Jumalat kahtlevalt: kui talle hea osaks langeb, on ta seeläbi rahulolev, aga kui usu salgamise vahendid talle osaks langevad, pöörab ta oma näo eemale.
Ta kaotab selle maailma ning Pärastelu. Selline on ilmselge kaotus.
22:12 Ta hüüab Jumala kõrval selle poole, mis teda ei kahjusta ega talle kasu ei too.
Selline on ülim eksitus.
22:13 Ta hüüab teda, kelle kahjustamine on lähemal kui tema kasu:
kuri heategijana ning kuri liitlasena.
22:14 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Jumal teeb, mida Ta nõuks võtab.
22:15 Kes iganes arvab, et Jumal ei aita teda selles maailmas ning Pärastelus, las ta laiendab oma põhjendused taeva poole, seejärel las ta tõmbub tagasi ning las ta vaatab, kas see tegu eemaldab tema viha põhjuse.
22:16 Ja seega saadame Me selle alla ilmsete tunnustähtedena.
Ja Jumal juhatab keda Ta soovib.
22:17 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja juudiusulised, saabialased, naatsaretlased, majood ning need, kes partnerlust omistavad – Jumal otsustab nende vahel Ülestõusmispäeval.
Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
22:18 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumalale alistuvad kes iganes on taevastes ning kes iganes on maal? Ja päike, kuu ning tähed, ja mäed ning puud, ja olendid, ja paljud inimeste hulgast?
Ja paljude suhtes muutub karistus siduvaks.
Ja keda iganes Jumal alandab, seal pole mitte kedagi, et austada.
Jumal teeb, mida Ta soovib.
22:19 Siin on kaks vaidlejat oma Isanda üle vaidlemas. Mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed: nendele lõigatakse välja rõivad, mis on tehtud tulest ning neile valatakse keevat vedelikku nende peade kohalt.
22:20 See sulatab nende kõhtude sisemust ning nende nahka.
22:21 Ja neil saavad olema rauast piirajad.
22:22 Millal iganes nad ahastusest tingituna sellest põgeneda ihaldavad, tuuakse nad selle juurde tagasi: maitske põlemise karistust!
22:23 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, kus nad kaunistatakse kullast ning pärlitest käevõrudega. Ja nende rõivad selles on siidist.
22:24 Ja nad olid juhatatud heade ütluste juurde ning olid juhatatud Kiiduväärse teele.
22:25 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ja hülgavad Jumala tee ning puutumatu ülistamiskoha, mille Me kogu inimkonnale tegime – võrdselt temale, kes selles pühendunud on ning temale, kes ei ole.
Ja kes iganes otsib selles kõrvalekaldumist läbi ebaõigluse, tema põhjustame Me valusat karistust maitsma.
22:26 Ja kui Me Abrahamile maja positsiooni määrasime: “Ära omista partnerlust koos Minuga mitte millelegi ja puhasta Minu maja nendele, kes ringi liiguvad ning nendele, kes seisavad, ning alandlikele, alistujatele”.
22:27 Ja kuuluta inimkonna hulgas välja palverännak.
Nad saavad tulema su juurde jala ning igal kiitsakal kaamelil, tulles igast sügavast mäekurust,
22:28 et olla tunnistajaks asjadele, mis neile kasuks tulevad ja meenutada Jumala nime määratud päevadel üle selle, millega neid kariloomadest varustatud on.
Nii et sööge nendest ning toitke nendega õnnetuid vaeseid.
22:29 Seejärel las nad teevad lõpu oma kasimatusele, täidavad oma tõotused ning liiguvad ringi muistses majas.
22:30 See.
Ja kes iganes võimendab puutumatuid Jumala asju: see on hea tema jaoks tema Isanda silmis.
Ja kariloomad on teile seaduslikud, välja arvatud see, mida teile retsiteeritud on.
Ja hoidke eemale ebajumalate jäledustest.
Ja hoidke eemale valeütlustest,
22:31 kaldudes Jumala poole, mitte nende, kes Talle partnerlust omistavad. Ja kes iganes omistab partnerlust Jumalale, see on nagu ta oleks taevast alla langemas ning linnud ta ära napsaks või oleks tuul ta ära puhunud kaugelolevasse kohta.
22:32 See.
Ja kes iganes austab asju, mis Jumala olemasolule osutavad: see on südamete kaalutletud kartusest.
22:33 Teile on nendes hüved kuni määratud ajani.
Seejärel on nende lõppsiht muistsesse majja.
22:34 Ja igale kogukonnale Me määrasime riituse: et nad meenutaksid Jumala nime selle peal, mida Ta neile on võimaldanud kariloomadest.
Ja teie Jumal on Üks Jumal, nii et alistuge Temale.
Ja anna rõõmusõnumeid alandlikele,
22:35 kelle südamed on kartuses kui Jumalat meenutatakse, ja neile kes kannatlikud selle suhtes, mis neile osaks langeb ning kes täidavad kohustust ning kulutavad sellest, mida Me neile võimaldanud oleme.
22:36 Ja kaamelid! Me määrasime nad teile, olemaks asjade hulgast, mis Jumala olemaolule osutavad. Teile on hüved nendes. Nii et meenutage Jumala nime nende peal kui nad rivis on. Ja kui nende küljed muutuvad vajalikuks, sööge nendest. Ja toitke rahulolevaid ning viletsaid. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite olla tänulikud.
22:37 Nende liha ning nende veri ei jõua Jumalani, aga kaalutletud kartus teilt jõuab Temani. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite võimendada Jumalat enda juhatamise eest.
Ja edasta rõõmusõnumid heategijatele!
22:38 Jumal kaitseb neid, kes hoiatust kuulda võtavad. Jumal ei armasta mitte ühtegi reetlikku lipitsejat.
22:39 Luba on antud neile, kes võitlevad sellepärast, et neile oli liiga tehtud (ja Jumal on võimeline neid aitama),
22:40 neile, kes on välja aetud nende kodudest ilma muu põhjuseta, kui et nad ütlevad: “Meie Isand on Jumal.”
Ja poleks Jumal osasid inimesi tagasi tõrjumas, kasutades vahendina teisi: jumalakartlikud kogukonnad oleksid olnud maha tõmmatud (tähenduses: füüsilised struktuurid), ja kaubandus, ja kohustused, ja ülistamiskohad, kus Jumala nime palju meenutatakse.
Aga Jumal aitab ühte, kes Teda aitab. Jumal on Tugev, Võimas;
22:41 neile, kes – kui Me nad maa peal sisse seame – täidavad kohustust ning puhastuvad, ja nõuavad seda, mis on sobilik ning keelavad pahelisust.
Ja Jumalale kuulub olukordade lõpptulemus.
22:42 Ja kui nad sind salgavad, siis enne neid salgasid ka Noa inimesed, ja ´Aad ning Thamud,
22:43 ja Abrahami inimesed ning Loti inimesed,
22:44 ja Madyani kaaslased.
Ja Moosest eitati.
Ja Ma andsin armuaega neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid. Seejärel Ma võtsin nad. Ja kuidas oli Minu eitamine?
22:45 Ja kui palju linnasid Me hävitasime ajal, mil nad üleastumas olid, seejärel on lebamas varemetes koos oma mahajäetud kaevude ning tühjade paleedega?
22:46 Kas nad siis ei rännanud maa peal ning ei oma südameid, millega mõista või kõrvu, millega kuulda? Ja need ei ole silmad, mis on pimedad, aga pimedad on südamed, mis on rinnus.
22:47 Ja nad küsivad sinult karistuse kiirendamist.
Ja Jumal ei ebaõnnestu enda lubaduses.
Ja üks päev Jumala silmis on kui tuhat aastat, mida te loendate.
22:48 Ja kui mitmele linnale Ma armuaega andsin kui see üleastumas oli! Seejärel Ma võtsin nad.
Ja Minu juurde on teekonna lõpp.
22:49 Ütle: “Oo, inimkond! Ma olen teile vaid selge hoiataja:”
22:50 Mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on armu andmine ning suurepärane varustamine.
22:51 Ja need, kes pingutavad, et Meie tunnustähti õõnestada:
sellised on Põrgu kaaslased.

22:52 Ja Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi sõnumitoojat ega prohvetit, välja arvatud, et kui ta ihaldas, heitis kurat tema ihasse.
Aga Jumal tühistab selle, mida kurat heidab. Seejärel Jumal teeb kindlaks oma tunnustähed – ja Jumal on Teadja, Elutark –
22:53 et Ta võiks teha selle, mida kurat heidab, usu salgamise vahendiks neile, kelle südametes on haigus ja neile kelle südamed on kõvastunud – ja patustajad on ekstreemses sektistumises –
22:54 ja et need, kellele on antud teadmised, võiksid teada, et see on tõde sinu Isandalt ning uskuda sellesse, ja nende südamed võiksid end sellele alandlikuks teha.
Ja Jumal juhatab need, kes hoiatust kuulda võtavad, sirgele teele.
22:55 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ei lakka selle suhtes kahtlemast, kuni Tund neile ootamatult saabub või kuni neile tuleb viljatu päeva karistus.
22:56 Ülemvõim sel päeval kuulub Jumalale. Ta mõistab nende vahel kohut. Seejärel on need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, õndsuse aedades.
22:57 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: neil on alandav karistus.
22:58 Ja need, kes Jumala põhjusel maapakku lähevad, seejärel tapeti või surid: Jumal saab neid varustama hea varustamisega.
Ja Jumal – Ta on parim varustajatest.
22:59 Ta paneb nad sisenema läbi sissepääsu, millega nad saavad olema rahul.
Ja Jumal on Teadlik, Kaastundlik.
22:60 See.
(Ja kes iganes maksab kätte sarnasega, millega teda rünnati, seejärel tehakse talle ülekohut: Jumal aitab teda.
Jumal on Armuandev, Andestav.)
22:61 Sellepärast, et Jumal paneb öö sisenema päeva sisse ning paneb päeva sisenema öö sisse.
Ja sellepärast, et Jumal on Kuulja, Nägija.
22:62 Sellepärast, et Jumal: Tema on Tõde.
Ja sellepärast, et see, mida nad Tema kõrval hüüavad, on tühisus.
Ja sellepärast, et Jumal: Ta on Ülistatud, Suurepärane.
22:63 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal saadab alla vee taevast ning maa muutub roheliseks?
Jumal on Vaevuhoomatav, Teadvel.
22:64 Temale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maa peal.
Ja Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
22:65 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal tegi selle, mis on maa sees, teile teenistusvalmiks, ja laevad seilavad merel läbi Tema korralduse, ja Ta hoiab taevast, et see maa peale ei kukuks, välja arvatud läbi Tema loa?
Jumal on inimkonna suhtes Helde, Kõige Halastavam.
22:66 Ja Tema see on, kes andis teile elu. Seejärel annab Ta teile surma. Seejärel annab Ta teile elu.
Inimene on üks lipitseja.
22:67 Igale kogukonnale määrasime Me riituse neile täitmiseks.
Nii et ära lase neil endaga olukorra suhtes vaielda.
Ja kutsu oma Isanda juurde. Sa oled õigel juhatusel.
22:68 Ja kui nad sinuga vaidlevad, siis ütle: “Jumal teab kõige paremini, mida te teete”.
22:69 Jumal saab otsustama teie vahel Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles te eristute.
22:70 Kas sa ei tea, et Jumal teab, mis on taevas ning maal?
See on määruses.
See on lihtne Jumala jaoks.
22:71 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mille kohta Ta ei ole alla saatnud mitte ühtegi volitust ning mille kohta neil mitte ühtegi teadmist pole.
Ja patustajatele ei ole mitte ühtegi abilist.
22:72 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse, sa tunned ära pahelisuse nende nägudes, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on. Nad on peaaegu ründamas neid, kes neile Meie tunnustähti retsiteerivad.
Ütle: “Siis kas peaksin teid informeerima halvemast kui see?
Tuli, mille Jumal on lubanud neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Ja kuri on teekonna lõpp!”

22:73 Oo, inimkond!
Üht näidet ollakse esitamas, nii et pöörake sellele tähelepanu:
need, kelle poole te Jumala kõrval hüüate, ei loo iial kärbestki, isegi kui nad kõik selleks kokku kogunevad! Ja kui kärbes neilt midagi ära võtab, nad ei suuda seda sellelt tagasi saada.
Nõrk on otsija ja otsitav.
22:74 Nad ei hinda Jumalat Temale väärilise hindamisega.
Jumal on Tugev, Võimas.
22:75 Jumal valib inglite hulgast ning inimeste hulgast sõnumitoojaid.
Jumal on Kuulja, Nägija.
22:76 Ta teab, mis on nende käte vahel ning mis neile järgnemas.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

22:77 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge alandlikud ja alistuge ja teenige oma Isandat ja tehke head, et võiksite olla edukad!
22:78 Ja pingutage Jumala põhjusel tõelise pingutamisega.
(Tema valis teid ning ei pannud teie peale doktriinis mitte ühtegi kannatust: teie isa Abrahami usutunnistuses. Ta nimetas teid ´need, kes on alistunud´ (muslim) varasemalt ning selles.)
Et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle ning et teie võiksite olla tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustust, puhastuge ning hoidke kõvasti Jumala poole! Tema on teie Heategija.
Suurepärane on Heategija!
Ja suurepärane on Abiline!