22

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
22:1 Oo, inimkond!
Olge kaalutletud kartuses oma Isandast. Tunni krampitõmbumine on hiiglaslik asi.
22:2 Päeval, mil te seda näete, saab iga imetav ema jätma hooletusse selle, mida ta imetab ning igaüks, kes kandmas, saab ilmale tooma oma koorma.
Ja sa saad nägema inimkonda joobnutena, ometi nad ei ole joobnud, aga Jumala karistus on karm.
22:3 Ja inimestest on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmisteta ning järgib igat mässumeelset kuradit.
22:4 See on talle määratud, et kes iganes võtab teda partnerina: ta saab juhtima ta eksitusse ning juhatab ta tule karistusse.
22:5 Oo, inimkond!
Peaksite te olema kahtluses surnuist ülestõusmise suhtes: Me lõime teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel embrüost, seejärel kuju saanud ning kuju mitte saanud lihavast tombust – et Me võiksime teile selgeks teha (ja Me põhjustame puhkama millel Me soovime üskades kuni määratud tähtajani) – seejärel tõime Me teid esile lapsena, seejärel, et te jõuate oma täisikka. Ja teie seas on tema, kes võetakse ning teie seas on tema, kes naaseb jõuetusse ikka, nii et ta ei tea – peale oma teadmiste – mitte midagi.
Ja sa näed maad elutuna, seejärel, siis kui Me saadame alla selle peale vett, see vibreerib ning annab kasvu ja toob esile igat sorti imekauni liigi.
22:6 Sest Jumal – Tema on Tõde.
Ja Tema annab elu surnutele.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
22:7 Ja Tund on tulemas, selles pole kahtlust.
Ja Jumal saab tõstma üles need, kes haudades.
22:8 Ja inimestest on tema, kes vaidleb Jumala üle ilma teadmiste või juhatuse või valgustava määruseta,
22:9 väänates oma kaela, et ta võiks olla Jumala teelt eemale juhitud. Tema jaoks selles maailmas on seisundi halvenemine. Ja Ülestõusmispäeval paneme Me ta maitsma põlemise karistust:
22:10 “See on selle eest, mida sinu käed sulle ette saatsid!”
Ja selle tõttu, et Jumal ei ole ebaõiglane sulaste suhtes.
22:11 Ja inimestest on tema, kes teenib Jumalat kahtlevalt: juhul kui talle hea osaks langeb, on ta rahulolev seeläbi, aga juhul kui usu salgamise vahendid talle osaks langevad, pöörab ta oma näo eemale.
Ta kaotab selle maailma ning pärastelu. Selline on ilmselge kaotus.
22:12 Ta hüüab Jumala kõrval selle poole, mis teda ei kahjusta ega talle kasu ei too.
Selline on ülim eksitus.
22:13 Ta hüüab temale, kelle kahju on lähemal kui tema kasu: kuri heategijana ning kuri liitlasena.
22:14 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Jumal teeb, mida Ta nõuks võtab.
22:15 Kes iganes arvab, et Jumal ei aita teda selles maailmas ning pärastelus: las ta laiendab oma põhjendused taeva poole, seejärel las ta tõmbub tagasi ning las ta vaatab, kas see tegu eemaldab tema viha põhjuse.
22:16 Ja seega saadame Me selle alla ilmsete tunnustähtedena.
Ja Jumal juhatab keda Ta soovib.
22:17 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja juudiusulised, saabialased, naatsaretlased, majood ning need, kes omistavad partnerlust – Jumal otsustab nende vahel Ülestõusmispäeval.
Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
22:18 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumalale alistuvad kes iganes on taevastes ning kes iganes on maal? Ja päike, kuu ning tähed, ja mäed ning puud, ja olendid, ja paljud inimestest?
Ja paljude suhtes muutub karistus siduvaks.
Ja keda iganes Jumal alandab, seal pole mitte kedagi, et austada.
Jumal teeb, mida Ta soovib.
22:19 Need on kaks vastaspoolt vaidlemas oma Isanda üle.
Seejärel hoiatuse suhtes ükskõiksed: nende jaoks saavad olema välja lõigatud tulest rõivad ning nende peade kohalt valatakse keevat vedelikku,
22:20 sulatades seeläbi seda, mis on nende kõhtudes ning nende nahka.
22:21 Ja neil saavad olema rauast piirajad.
22:22 Millal iganes nad sellest väljuda ihaldavad, tingituna ahastusest, tuuakse nad selle juurde tagasi: ja maitske põlemise karistust!
22:23 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, kus nad kaunistatakse kullast ning pärlitest käevõrudega. Ja nende rõivad selles on siidist.
22:24 Ja nad olid juhatatud heade ütluste juurde ning olid juhatatud Kiiduväärse teele.
22:25 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ja hülgavad Jumala tee ning puutumatu ülistamiskoha, mille Me kogu inimkonnale tegime – võrdselt temale, kes selles pühendunud on ning temale, kes ei ole…
Ja kes iganes otsib selles kõrvalekaldumist läbi ebaõigluse, tema põhjustame Me maitsma valusat karistust.

22:26 Ja siis kui Me Abrahamile maja positsiooni määrasime: “Ära omista partnerlust koos Minuga mitte millelegi” ja “Puhasta Mu maja nendele, kes ringi liiguvad ning nendele, kes seisavad, ning alandlikele, alistujatele”.
22:27 Ja kuuluta välja inimkonnale palverännak.
Nad saavad tulema sinu juurde jala ning igal kiitsakal kaamelil, tulles igast sügavast mäe vahekäigust,
22:28 et nad võiksid olla tunnistajaks asjadele, mis neile kasuks tulevad ja meenutada Jumala nime määratud päevadel üle selle, millega neid kariloomadest varustatud on.
Nii et sööge sellest ning toitke sellega õnnetuid vaeseid.
22:29 Seejärel las nad teevad lõpu oma kasimatusele, täidavad oma tõotused ning liiguvad ringi muistses majas.
22:30 See.
Ja kes iganes võimendab puutumatuid Jumala asju: see on hea talle tema Isanda silmis.
Ja kariloomad on seaduslikud teile, välja arvatud see, mida teile retsiteeritud on.
Ja hoidke eemale ebajumalate jäledustest.
Ja hoidke eemale valeütlustest,
22:31 kaldudes Jumala poole, mitte nende, kes Talle partnerlust omistavad.
Ja kes iganes omistab partnerlust Jumalale, see on nagu ta oleks taevast alla langemas ning linnud ta ära napsaks või oleks tuul ta ära puhunud kaugelolevasse kohta.
22:32 See.
Ja kes iganes austab asju, mis Jumala olemasolule osutavad: see on südamete kaalutletud kartusest.
22:33 Teile on nendes hüved kuni määratud tähtajani.
Seejärel on nende lõppsiht muistsesse majja.
22:34 Ja igale kogukonnale Me määrasime riituse: et nad meenutaksid Jumala nime selle peal, mida Ta on võimaldanud neile kariloomadest.
Ja teie Jumal on üks Jumal, nii et alistuge Talle.
Ja anna rõõmusõnumeid alandlikele,
22:35 kelle südamed on kartuses siis kui Jumalat meenutatakse, ja neile kes kannatlikud selle suhtes, mis neile osaks langeb ning kes täidavad kohustust ning kulutavad sellest, mida Me neile võimaldanud oleme.
22:36 Ja kaamelid. Me määrasime nad teile, olemaks asjadest, mis Jumala olemasolule osutavad. Teile on neis hüved. Nii et meenutage Jumala nime nende peal siis kui nad rivides on. Ja siis kui nende küljed muutuvad vajalikuks: sööge neist, ja toitke rahulolevaid ning viletsaid. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite olla tänulikud.
22:37 Nende liha ning nende veri ei jõua Jumalani, aga kaalutletud kartus teilt jõuab Temani. Sedasi oleme Me nad teile teenistusvalmiks teinud, et võiksite võimendada Jumalat endi juhatamise eest.
Ja edasta rõõmusõnumid heategijatele!

22:38 Jumal kaitseb neid, kes hoiatust kuulda võtavad. Jumal ei armasta mitte ühtegi reetlikku lipitsejat.
22:39 Luba on antud neile, kes võitlevad selle tõttu, et neile oli liiga tehtud – ja Jumal on võimeline neid aitama –
22:40 neile, kes on välja aetud nende kodudest ilma muu põhjuseta kui et nad ütlevad: “Meie Isand on Jumal.”
Ja poleks Jumal osasid inimesi tagasi tõrjumas, kasutades vahendina teisi: jumalakartlikud kogukonnad oleksid olnud maha tõmmatud (tähenduses: füüsilised struktuurid), ja kaubandus, ja kohustused, ja ülistamiskohad, kus Jumala nime palju meenutatakse.
Ja Jumal aitab teda, kes Teda aitab.
Jumal on Tugev, Võimas;
22:41 neid, kes – juhul kui Me nad maa peal sisse seame – täidavad kohustust ning puhastuvad, ja nõuavad seda, mis kohane ning keelavad pahelisust.
Ja Jumalale kuulub olukordade lõpptulemus.

22:42 Ja juhul kui nad sind salgavad, siis enne neid salgasid ka Noa, ´Aad´i ning Thamudi inimesed,
22:43 ja Abrahami inimesed ning Loti inimesed,
22:44 ja Madyani kaaslased.
Ja Moosest eitati.
Ja Ma andsin armuaega neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid. Seejärel Ma võtsin nad. Ja kuidas oli Minu eitamine?
22:45 Ja kui palju linnasid Me hävitasime ajal, mil nad patustamas olid, seejärel on lebamas varemetes koos oma mahajäetud kaevude ning tühjade paleedega?
22:46 Kas nad siis ei rännanud maa peal ning ei omanud südameid, millega mõista või kõrvu, millega kuulda?
Ja see ei ole silmad, mis on pimedad, aga pimedad on südamed, mis rinnus.
22:47 Ja nad paluvad sinul karistust kiirendada!
Ja Jumal ei ebaõnnestu enda lubaduses.
Ja üks päev Jumalaga: nagu tuhat aastatest, milliseid te loendate.
22:48 Ja kui paljudele linnadele Ma armuaega andsin siis kui need patustamas olid! Seejärel Ma võtsin nad.
Ja Minu juurde on teekonna lõpp.
22:49 Ütle: “Oo, inimkond! Ma olen teile vaid selge hoiataja:”
22:50 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on armuandmine ning suursugune varustamine.
22:51 Ja need, kes pingutavad, et Meie tunnustähti õõnestada: sellised on põrgu kaaslased.

22:52 Ja Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi sõnumitoojat ega prohvetit, välja arvatud, et siis kui ta ihaldas, heitis kurat tema ihasse.
Aga Jumal tühistab selle, mida kurat heidab. Seejärel Jumal teeb kindlaks oma tunnustähed – ja Jumal on Teadev, Elutark –
22:53 et Ta võiks teha selle, mida kurat heidab, usu salgamise vahendiks neile, kelle südametes haigus ning neile kelle südamed kõvastunud – ja patustajad on ekstreemses sektistumises –
22:54 ja et need, kellele on antud teadmised, võiksid teada, et see on tõde sinu Isandalt ning uskuda sellesse, ja nende südamed võiksid end sellele alandlikuks teha.
Ja Jumal juhatab need, kes hoiatust kuulda võtavad, sirgele teele.
22:55 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ei lakka selle suhtes kahtluses olemast kuni Tund neile ootamatult saabub või kuni neile viljatu päeva karistus tuleb.
22:56 Ülemvõim sel päeval kuulub Jumalale. Ta saab mõistma kohut nende vahel.
Seejärel on need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, õndsuse aedades.
22:57 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: neil on alandav karistus.
22:58 Ja need, kes Jumala põhjusel maapakku lähevad, seejärel tapeti või surid: Jumal saab neid varustama hea varustamisega.
Ja Jumal – Ta on parim varustajatest.
22:59 Ta paneb nad sisenema läbi sissepääsu, millega nad saavad rahul olema.
Ja Jumal on Teadlik, Kaastundlik.
22:60 See.
Ja kes iganes maksab kätte sarnasega, millega teda rünnati, seejärel tehakse talle ülekohut: Jumal aitab teda.
Jumal on Armuandev, Andestav.
22:61 Sellepärast, et Jumal paneb öö sisenema päeva ning paneb päeva sisenema öösse.
Ja sellepärast, et Jumal on Kuulja, Nägija.
22:62 Sellepärast, et Jumal: Tema on Tõde.
Ja sellepärast, et see, millele nad hüüavad Tema kõrval, see on tühisus.
Ja sellepärast, et Jumal: Ta on Ülistatud, Suurepärane.
22:63 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal saadab alla vee taevast ning maa muutub roheliseks?
Jumal on Vaevuhoomatav, Teadvel.
22:64 Temale kuulub see, mis taevastes ning see, mis maa peal.
Ja Jumal – Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
22:65 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal tegi selle, mis on maal, teile teenistusvalmiks?
Ja laevad seilavad merel läbi Tema korralduse.
Ja Ta hoiab taevast, et see maa peale ei kukuks, välja arvatud läbi Tema loa.
Jumal on inimkonna suhtes Helde, Kõige Halastavam.
22:66 Ja Tema see on, kes andis teile elu.
Seejärel annab Ta teile surma.
Seejärel annab Ta teile elu.
Inimene on üks lipitseja.
22:67 Igale kogukonnale Me määrasime riituse neile täitmiseks.
Nii et ära lase neil endaga olukorra suhtes vaielda.
Ja kutsu oma Isanda juurde. Sa oled õigel juhatusel.
22:68 Ja juhul kui nad sinuga vaidlevad, siis ütle: “Jumal teab kõige paremini, mida te teete”.
22:69 Jumal saab kohut mõistma teie vahel Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles te eristute.
22:70 Kas sa ei tea, et Jumal teab, mis on taevas ning maal?
See on määruses.
See on lihtne Jumala jaoks.
22:71 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mille kohta Ta ei ole alla saatnud mitte ühtegi volitust, ja seda, mille kohta neil pole mitte ühtegi teadmist.
Ja patustajatele ei ole mitte ühtegi abilist.
22:72 Ja siis kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse: sa tunned ära pahelisuse nende nägudes, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Nad on peaaegu ründamas neid, kes neile Meie tunnustähti retsiteerivad.
Ütle: “Siis kas peaksin teid informeerima halvemast kui see?
Tuli, mille Jumal on lubanud neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed. Ja kuri on teekonna lõpp!”

22:73 Oo, inimkond!
Üht näidet ollakse esitamas, nii et pöörake sellele tähelepanu: need, kelle poole te Jumala kõrval hüüate, ei loo iial kärbestki, isegi kui nad kõik selleks kokku kogunevad! Ja juhul kui kärbes neilt midagi krahmab, nad ei suuda seda sellelt tagasi saada.
Nõrk on otsija ja otsitav.
22:74 Nad ei hinda Jumalat Temale väärilise hindamisega.
Jumal on Tugev, Võimas.
22:75 Jumal valib inglitest sõnumitoojaid, ja inimestest.
Jumal on Kuulja, Nägija.
22:76 Ta teab, mis on nende käte vahel ning mis neile järgnemas.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

22:77 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge alandlikud, alistuge, teenige oma Isandat ning tehke head, et võiksite olla edukad!
22:78 Ja pingutage Jumala põhjusel tõelise pingutamisega (Tema valis teid ning ei pannud teie peale doktriinis mitte ühtegi kannatust: teie isa Abrahami usutunnistuses; Ta nimetas teid ´need, kes on alistunud (muslim)` varasemalt ning selles), et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle ning et teie võiksite olla tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustust, puhastuge ning hoidke kõvasti Jumala poole! Tema on teie heategija.
Suurepärane heategijana ja suurepärane abilisena!