21

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
21:1 Arvete tasumine tõmbub inimestele lähemale, aga nad on hoolimatuses, vastu häälestatud.
21:2 Nende juurde ei tule nende Isanda meeldetuletusest mitte midagi uut, välja arvatud, et nad kuulavad samal ajal kui nad mängivad.
21:3 Nende südamed hajameelsed.
Ja need, kes valet teevad, varjavad oma privaatseid vestlusi: “Kas ta pole muu kui surelik nagu teie? Kas aktsepteerite selle maagia, kui olete võimelised nägema?”
21:4 Ütle: “Minu Isand teab, mida taevas ning maal räägitakse. Ja Ta on Kuulja, Teadev”.
21:5 Nad ütlevad:
“Ent: kaootiline segu unenägudest.”
“Ent: ta on selle välja mõtelnud.”
“Ent: ta on poeet.”
“Nii et las ta toob meile tunnustähe, nagu need, keda vanaaja inimestele saadeti”.
21:6 Enne neid ei uskunud mitte ükski linn nendest, mis Me hävitasime. Kas nemad siis usuksid?
21:7 Ja Me saatsime enne sind vaid mehi, keda Me inspireerisime.
Ja küsi meeldetuletuse inimestelt, kui sa ei tea.
21:8 Ja Me ei andnud neile kehasid, mis ei vajanud süüa. Ja nad ei olnud surematud.
21:9 Seejärel Me täitsime neile lubaduse ja päästsime nemad ning keda Me soovisime ja hävitasime üleliigse sooritajad.
21:10 Me oleme saatnud alla teile määruse, mille sees on teie meeldetuletus. Kas te siis ei juurdleks!
21:11 Ja kui palju üleastuvaid linnu Me murdsime ning tõime olemasolusse pärast neid teised inimesed!
21:12 Ja kui nad tajusid Meie võimsust, siis nad kiirustasid ära selle eest.
21:13 “Ärge kiirustage ära! Aga tulge tagasi selle juurde, kus teile oli antud küllus ja teie elamud, et teid saaks küsitleda.”
21:14 Nad ütlesid: “Häda on meie! Me olime üleastujad.”
21:15 Ja see – nende hüüe – ei lakanud, kuni Me tegime nad ära koristatuteks, vaikivateks.
21:16 Ja Me ei loonud taevast, maad ning seda, mis on nende vahel, meelelahutuseks.
21:17 Kui Me tahtnuks olla lõbustatud, Me võinuks seda olla Meie kohalolus, kui see on see, mida Me tahtnuks teha.
21:18 Ent: Me heidame tõe tühisuse vastu ja see annab sellele vastandväärtuse ning seejärel see taganeb.
Ja häda teile selle eest, mida te kirjeldate!
21:19 Ja Temale kuulub, kes iganes on taevastes ning maal.
Ja need, kes Tema kohalolus, ei ole liiga uhked, et Teda teenida, ega saa nad kurnatud.
21:20 Nad ülistavad öösel ning päeval ja nad ei lakka.
21:21 Või kas nad võtavad maa pealt jumalaid, kes suudavad surnuist ellu äratada?
21:22 Oleks seal nendes jumalaid peale Jumala, need oleksid olnud korrumpeerunud.
Ja ülistus olgu Jumalale, Trooni Isandale, üle selle, mida nad kirjeldavad!
21:23 Teda ei küsitleta Tema tegemistes, aga nemad saavad olema küsitletud.
21:24 Või kas nad võtavad jumalaid Tema kõrvale?
Ütle: “Tooge oma asitõendid! See on meeldetuletus nendest, kes koos minuga ning meeldetuletus nendest, kes enne mind”.
Ent: enamus neist ei tea tõde. Ja nad on vastu häälestatud.
21:25 Ja Me ei saatnud enne sind mitte ühtegi sõnumitoojat muidu kui et Me inspireerisime talle: “Pole jumalat peale Minu, nii et teeni Mind”.
21:26 Ja nad ütlevad: “Kõikvõimas on võtnud poja”.
Olgu Ta ülistatud!
Ent: austatud sulased.
21:27 Nad ei räägi enne Teda ning tegutsevad läbi Tema korralduse.
21:28 Tema teab, mis on nende käte vahel ning mis neile järgneb.
Ja nad ei saa teha eestkostet, välja arvatud temale, kellega Ta on rahulolev.
Ja nad on tuleviku suhtes ebakindlad, tingituna kartusest Temasse.
21:29 Ja kes iganes nende hulgas ütleb: “Ma olen jumal Tema kõrval”: selle eest me autasustame teda Põrguga.
Selliselt karistame Me üleastujaid.
21:30 Kas need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ei ole kaalutlenud, et taevad ning maa olid kokku õmmeldud, seejärel rebisime Me nad lahku ja tegime iga elava asja veest?
Kas nad siis ei usuks!
21:31 Ja Me tegime maa peale kindlalt püsivad mäed, et see koos nendega ei kõiguks. Ja Me asetasime mägede vahele laiad orud kui rajad, et nad võiksid olla õigesti juhatatud.
21:32 Ja Me tegime taeva kaitstud katusena.
Aga nad on vastu häälestatud selle tunnustähtede suhtes,
21:33 samas kui Tema see on, kes lõi öö ning päeva ja päikese ning kuu, igaüks ringkäigul ujumas.
21.34 Ja Me ei määranud surematust mitte ühelegi surelikule enne sind. Kui siis sina saad surema, on siis nemad surematud?
21:35 Iga hing saab maitsma surma.
Ja Me paneme teid proovile kurjaga ning heaga kui vahenditega usu salgamiseks.
Ja Meie juurde saate te olema tagasi toodud.
21:36 Ja kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, sind näevad, võtavad nad su vaid pilkamiseks: “On see tema, kes teie jumalaid meenutab?”
Ja nad eitavad Kõikvõimsa meeldetuletust!
21:37 Inimene on loodud kiirustavaks. Ma saan näitama teile enda tunnustähti, nii et ärge küsige Minult kiirustamist.
21:38 Ja nad ütlevad: “Millal see lubadus saabub, kui oled tõetruu?”
21:39 Kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, vaid teaksid aega, mil nad ei saa olema võimelised hoidma tagasi tuld endi nägudelt ning enda selgadelt. Ja neid ei aidata!
21:40 Ent: see saab tulema nende peale ootamatult ning jätab nad sõnatuks. Ja nad ei saa olema võimelised seda tagasi tõrjuma ega anta neile hingetõmbe aega.
21:41 Ja sõnumitoojaid on pilgatud enne sind, seejärel ümbritses nende pilkajaid see, millega nad pilkasid.
21:42 Ütle: “Kes saab teid kaitsta läbi öö ning päeva Kõikvõimsa eest?”
Ent: nad on vastu häälestatud oma Isanda meeldetuletuse suhtes.
21:43 Või kas neil on jumalad, kes saavad neid kaitsta peale Meie: nad on võimetud iseennastki aitama; ega võimaldata neile kaitset Meie eest.
21:44 Ent: Me andsime neile ning nende isadele naudingu, kuni elu neile liiga pikana näis.
Kas nad siis ei ole kaalutlenud, kuidas Me toome maa, kahandades seda selle äärtest?
Saavad nemad siis olla võitjad?
21:45 Ütle: “Ma vaid hoiatan teid läbi inspiratsiooni”.
Aga kurdid ei kuule hüüet kui neid hoiatamas ollakse.
21:46 Ja kui neid puudutab seal kübeke sinu Isanda karistusest, saavad nad ütlema: “Häda meile! Me olime patustajad!”
21:47 Ja Me seame üles õigluse kaalud Ülestõusmispäevaks.
Ja mitte ühelegi hingele ei tehta ülekohut mitte milleski.
Ja isegi kui see on sinepiseemne raskus – Me saame selle tooma.
Ja piisavad oleme Meie arvestajatena.

21:48 Ja Me andsime Moosesele ning Aaronile Kriteeriumi –
särava valguse ning meeldetuletusena neile, kes kaalutletud kartuses,
21:49 neile, kes kardavad oma Isandat nähtamatuses ning on kartlikud Tunni suhtes.

21:50 Ja see on õnnistatud meeldetuletus, mille Me alla saatsime.
Kas te siis ei tunne seda ära?

21:51 Ja Me andsime Abrahamile tema veatu otsustusvõime enne seda. Ja Me teadsime teda.
21:52 Kui ta ütles oma isale ning oma inimestele: “Mis on need kujutised, millele te pühendunud olete?”
21:53 Nad ütlesid: “Me leidsime oma isad neid teenimas”.
21:54 Ta ütles: “Teie ja teie isad olete ilmselges eksituses”.
21:55 Nad ütlesid: “Oled sa toonud tõe või oled sa end lõbustamas?”
21:56 Ta ütles: “Ent: teie Isand on taevaste ning maa Isand – Tema, kes need tegi. Ja ma olen nendest, kes on sellele tunnistajaks”.
21:57 “Ja Jumala nimel, ma vean ninapidi teie loodud kujutisi pärast seda kui olete seljad keeranud ning ära läinud.”
21:58 Ja ta tegi nad tükkideks, välja arvatud nende pealiku, et nad saaksid selle poole pöörduda.
21:59 Nad ütlesid: “Kes iganes on seda teinud meie jumalatele on patustajate hulgas!”
21:60 Nad ütlesid: “Me kuulsime neid meenutamas üht noorukit, keda hüütakse Abrahamiks”.
21:61 Nad ütlesid: “Siis tooge ta inimeste silme ette, et nad võiksid olla tunnistajaks”.
21:62 Nad ütlesid: “Kas sina tegid seda meie jumalatele, oo, Abraham?”
21:63 Ta ütles: “Ent: see, nende pealik tegi seda. Nii et küsige neilt, kui nad rääkida oskavad.”
21:64 Ja nad naasesid enda juurde ning ütlesid: “Teie ise olete patustajad!”
21:65 Seejärel nad kogusid end: “Sa ju tead, et need ei räägi!”
21:66 Ta ütles: “Siis teenite te Jumala kõrval seda, mis ei saa teile kasuks olla ega teid kahjustada mitte milleski?”
21:67 “Ptüi, teile ja kõigele, mida te Jumala kõrval teenite! Kas te siis ei juurdleks!”
21:68 Nad ütlesid: “Põletage ta ning aidake oma jumalaid, kui midagi teha kavatsete”.
21:69 Me ütlesime: “Oo, tuli! Ole jahe ning turvaline Abrahamile”.
21:70 Ja nad ihaldasid tema vastu plaanida, aga Me tegime nemad nendeks, kes suurimas kaotuses.
21:71 Ja Me päästsime tema ning Loti maale, mille Me oleme õnnistanud kogu inimkonnale.
21:72 Ja Me andsime talle Iisaku ning täiendusena Jaakobi.
Ja mõlemad Me tegime õiglaseks.
21:73 Ja Me tegime neist liidrid, kes juhatamas läbi Meie korralduse
ja inspireerisime neid heade tegude tegemisele, kohustuse täitmisele ning puhastumisele.
Ja nad teenisid Meid.
21:74 Ja Lotile Me andsime otsustusvõime ning teadmised.
Ja Me päästsime ta linnast, mis oli tegemas alatuid tegusid.
Nad olid ühed kurjad inimesed, hoolimatult reetlikud.
21:75 Ja Me panime ta sisenema Meie halastusse. Ta oli õiglastest.

21:76 Ja Noa: kui ta hüüdis enne seda: seega Me vastasime talle ja päästsime tema ning tema perekonna hiiglaslikust katsumusest.
21:77 Ja Me aitasime teda inimeste vastu, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti.
Nad olid ühed kurjad inimesed, nii et Me uputasime nad kõik.

21:78 Ja Taavet ning Saalomon:  kui nad võtsid vastu otsuse põllusaagi suhtes, kui inimeste lambad olid sinna sööma läinud.
Ja Me olime tunnistajad nende otsustamisele.
21:79 Ja Me andsime Saalomonile selle kohta mõistmise.
Ja kummalegi Me andsime otsustusvõime ning teadmised.
Ja Me tegime teenistusvalmiks koos Taavetiga mäed ülistama, ning linnud. Ja Meie olime selle tegijad.
21:80 Ja Me õpetasime talle rõivaste tegemist teie jaoks, et teid teie võimsuse eest kaitsta. Olete te seejärel tänulikud?
21:81 Ja Saalomonile: tuule märatsema, jooksmas läbi tema käsu maa poole, mida Me õnnistanud olime. Ja Me teadsime kõike.
21:82 Ja kuradite hulgast: need, kes talle sukeldusid ning tegid muid töid peale selle. Ja Me olime valvurid nende üle.

21:83 Ja Job: kui tema oma Isandale hüüdis: “Ebaõnn on mind puudutanud. Ja Sina oled Kõige Halastavam nendest, kes halastust üles näitavad!”
21:84 Seejärel Me vastasime talle ning eemaldasime ebaõnne, mis tema peal oli, ja andsime talle tema perekonna ning nende sarnased koos nendega, halastusena Meie kohalolust ning meeldetuletusena neile, kes teenivad.

21:85 Ja Ismael, Enok ning tema, kes oli andnud tõotuse: kõik nad olid kannatlike hulgas.
21:86 Ja Me panime nad sisenema Meie halastusse.
Nemad on õiglaste hulgas.

21:87 Ja tema, kes kalale kuulus: kui ta vihasena lahkus ning eeldas, et Meil pole mitte mingit võimu tema üle. Seejärel ta hüüdis pimeduses: “Pole jumalat peale Sinu. Ülistus olgu Sinule! Ma olen olnud patustajate hulgas!”
21:88 Nii et Me vastasime talle ning päästsime ta kannatustest.
Ja sedasi Me päästame usklikud.

21:89 Ja Zachariah: kui tema oma Isandat hüüdis: “Minu Isand, ära jäta mind üksi! Ja Sina oled parim pärijatest”.
21:90 Seejärel Me vastasime talle ning andsime talle Johni.
Ja tegime õigeks tema naise tema jaoks.

Kõik nad võistlesid heades töödes ja hüüdsid Meie poole lootuses ning hirmus. Ja olid alandlikud Meie suunas.

21:91 Ja üks, kes oma vooruslikkust kaitses: Me puhusime temasse enda Vaimust ja tegime temast ning tema pojast tunnustähe kogu inimkonnale.

21:92 See – teie kogukond – on üks kogukond ja Mina olen teie Isand,
nii et teenige Mind!
21:93 Aga nad jagunesid oma olukorras omavahel.
Kõik on naasemas Meie juurde.
21:94 Nii et kes iganes töötab mõnes õiglases tegevuses ja on usklik: tema jõupingutusi ei lükata tagasi.
Ja Me oleme selle salvestajad.
21:95 Ja keeld on linna peal, mille Me hävitanud oleme. Nad ei tule tagasi.
21:96 Kui Ya´juj ja Ma´juj  on lahti lastud ning nad igast kõrgendatud kohast kiirustades tulevad,
21:97 ja lubadus tõest ligemale tõmbub …
Ja siis kui hoiatuse suhtes ükskõiksete silmad jõllitavad: “Häda meile! Me oleme selle suhtes hoolimatuses olnud. Tõde on: meie olime patustajad!”
21:98 Teie ning see, mida te Jumala kõrval teenite, olete küttepuud Põrgule! Te saate sellesse saabuma.
21:99 Oleksid need olnud jumalad, nad poleks sellesse saabunud!
Aga kõik on selles elunemas igavesti.
21:100 Neile on selles oigamine. Ja nad ei kuule selles.
21:101 Need, kellele parim Meilt oli esile läinud: nemad on sellest kaugel.
21:102 Nad ei kuule vähimatki heli sellest.
Ja nad elunevad igavesti selles, mida nende hinged ihaldavad.
21:103 Suurim terror ei saa neid kurvastama ning inglid saavad neid vastu võtma: “See on teie päev, mis teile lubatud oli”.
21:104 Päeval, mil Me taevad kokku rullime – nagu seaduste kirjarulli kokkurullimine – nii nagu Me algatasime esimese loomingu, nii Me kordame seda. Üks lubadus Meie peal: Me oleme seda tegemas!
21:105 Ja Me määrasime Psalmides: “Pärast meeldetuletust pärivad maa Minu õiglased sulased”.
21:106 Selles on info edastamine inimestele, kes teenivad.
21:107 Ja Me saatsime su vaid halastusena kogu inimkonnale.
21:108 Ütle: “Mind on vaid inspireeritud, et teie Jumal on vaid Üks Jumal, kas te siis oleksite alistunud/moslemid?”
21:109 Ja juhul kui nad ära pööravad, siis ütle: “Ma olen hoiatanud teid kõiki ühtemoodi. Ja mina ei tea, kas see, mida teile lubatakse, on lähedal või kaugel.”
21:110 “Tema teab seda, mida avalikult räägitakse ning Ta teab seda, mida te varjate.”
21:111 “Ja mina ei tea, kas see on teile vahend usu salgamiseks või nauding mõneks ajaks.”
21:112 Ütle: “Minu Isand, mõista kohut tões”.
Ja: “Meie Isand on Kõikvõimas, Üks, kelle abi otsitakse selle vastu, mida te kirjeldate”.