21

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
21:1 Kohtumõistmine inimeste üle on tulnud lähedale, samal ajal, kui nad on ära pööramas, olles mitteteadvel.
21:2 Kui nende juurde tuleb meeldetuletus nende Isandalt, mis on hiljutine, kuulavad nad seda mängides.
21:3 Nende südamed on hõivatud, ja need, kes nurjatud on, peavad privaatselt nõu: “Kas ta pole surelik nagu teie? Kas te aktsepteeriksite selle maagia, samal ajal, kui te teate?”
21:4 Ütle: “Minu Isand teab, mida taevastes ning maa peal üteldakse, ja Ta on Kuulja, Teadja”.
21:5 Nad ütlesid: “Ei, need on vaid halvad unenäod; ei, ta mõtles selle välja; ei, ta on poeet. Nii et las ta toob meile tunnustähe, nagu need, kes olid varem saadetud”.
21:6 Ükski linnadest, mille Me enne neid hävitasime, ei uskunud. Kas nemad saavad olema ühed, kes usuvad?
21:7 Ja enne sind ei saatnud Me kedagi peale meeste, keda Me inspireerisime. Nii et küsi Meeldetuletuse inimestelt, kui sa ei tea.
21:8 Ja Me ei teinud neile kehasid, mis ei vaja süüa, ka ei olnud nad surematud.
21:9 Seejärel Me täitsime neile lubaduse, nii et Me päästsime nemad ning need, keda Me soovisime, ja Me hävitasime need, kes üle astusid.
21:10 Me oleme teile alla saatnud määruse,
milles on teie meeldetuletus.
Kas te ei juurdleks!
21:11 Ja kui palju linnu Me hävitanud oleme, kuna need nurjatud olid? Ja pärast neid seadsime Me sisse erinevad inimesed.
21:12 See oli nii, et kui nad Meie jõudu tajusid, nad jooksid selle eest.
21:13 “Ärge jookske, tulge tagasi oma kodude ja selle juurde, milles te külluslikult elanud olite; nii et teid hakatakse küsitlema.”
21:14 Nad ütlesid: “Häda meile, me oleme üleastujad olnud!”
21:15 Nii et see jäi nende hüüdeks, kuni Me võtsime nad kõik, ja nad jäid liikumatuteks.
21:16 Ja Me ei loonud taevaid, maad ning seda, mis nende vahel on, meelelahutuseks.
21:17 Kui Me tahtnuks olla lõbustatud, Me võinuks seda olla sellega, mis juba koos Meiega on, kui see on see, mida Me tahtnuks teha.
21:18 Ei, Me heidame tõega valskuse peale, nii et see paiskab selle segi, ja seejärel see taganeb. Ja häda teile selle eest, mida te kirjeldanud olete.
21:19 Ja Temale kuulub kes iganes, kes on taevastes ning maa peal. Ja need, kes Tema läheduses on, ei ole liiga uhked, et Teda teenida; nad ka ei kurda.
21:20 Nad ülistavad öösel ning päeval. Nad ei lakka.
21:21 Või kas nad on võtnud maised jumalad, kes suudavad surnuist ellu äratada?
21:22 Kui seal oleksid jumalad peale Jumala, siis nad oleksid rikutud. Ülistus olgu Jumalale, Trooni Isandale, selle tõttu, mida nad kirjeldavad.
21:23 Teda ei küsitleta Tema tegemistes, samas kui neid hakatakse küsitlema.
21:24 Või kas nad on võtnud jumalad Tema kõrvale? Ütle: “Tooge oma tõestus. See on meeldetuletus nendest, kes koos minuga, ja meeldetuletus nendest, kes enne mind”. Aga enamus neist ei tea tõde, nii et nad pööravad ära.
21:25 Ja Me ei saatnud enne sind ühtegi sõnumitoojat muidu, kui et Me inspireerisime talle: “Pole jumalat peale Minu, nii et teeni Mind”.
21:26 Ja nad ütlesid: “Kõikvõimas on võtnud poja!” Olgu Ta ülistatud! Nad on kõik vaid auväärsed teenrid.
21:27 Nad ei räägi enne Teda; ja nad tegutsevad Tema käsu peale.
21:28 Ta teab nende olevikku ning tulevikku, ja nemad ei saa teha eestkostet muidu, kui et see on nendele, kellega Ta rahulolev on. Ja Temasse puutuvalt on nad murelikud.
21:29 Ja kes iganes neist ütleb: “Ma olen jumal Tema kõrval”, siis seda isikut karistame Me põrguga. See on sedasi, et Me karistame üleastujaid.
21:30 Kas need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ei ole kaalutlenud, et taevad ja maa olid üks tükk, nii et Me eraldasime nad üksteisest? Ja et Me oleme teinud veest kõik, mis elab? Kas nad ei hakka uskuma?
21:31 Ja Me tegime maa peale stabilisaatorid, nii et see teiega ei kukerpallitaks, ja Me tegime sellesse laiad rajad, et nad võiksid olla juhatatud.
21:32 Ja Me tegime taeva kaitstud katusena; ja ikkagi on nad selle tunnustähtedest ära pööramas!
21:33 Ja Ta on Üks, kes on loonud öö ning päeva,
ja päikese ning kuu, igaüks orbiidil ujumas.
21.34 Ja Me ei andnud surematust ühelegi surelikule, kes enne sind tuli. Kui sina saaksid surema, kas nemad saaksid olema surematud?
21:35 Iga hing saab surma maitsma. Ja Me koormame teid kurja ning heaga kui testiga, ja see on Meie juurde, kuhu te naasete.
21:36 Ja kui sind näevad need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, võtavad nad su pilkamiseks: “Kas see on see üks, kes teie jumalatest räägib!” Samas kui Kõikvõimsa mäletamises on nad salgajad!
21:37 Inimene on loodud kiirustamisest. Ma saan teile näitama enda tunnustähti, nii et ärge kiirustage.
21:38 Ja nad ütlevad: “Millal see lubadus teoks saab, kui oled tõetruu?”
21:39 Kui need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, vaid teaksid, et nad ei saa olema võimelised tuld endi nägudelt ega selgadelt tõrjuma; ja neid ei abistata.
21:40 Ei, see tuleb neile äkitselt. Ja nad ei saa olema võimelised seda ära pöörama; samuti ei hakata neile viivitama.
21:41 Ja sõnumitoojaid enne sind nöögiti, aga need, kes naeruvääristasid, olid seejärel ümbritsetud sellest, mida nad nöökisid!
21:42 Ütle: “Kes saab teid kaitsta Kõikvõimsa eest öö ja päeva kestel?” Ei, nad on oma Isanda mäletamisest ära pöördumas.
21:43 Või kas neil on jumalad, kes neid Meie eest kaitsevad? Nad ei saa iseennastki aidata, ega saa nad Meie eest kaitstud olla.
21:44 Need olime Meie, kes andsid luksuse nendele ja nende isadele, kuni nad vanaks jäid. Kas nad ei näe, et Me tuleme maale ning vähendame seda selle äärtest? Kas nad saavad olema võimelised võitma?
21:45 Ütle: “Ma olen teid pelgalt inspiratsiooniga hoiatamas”. Aga kurdid ei kuule hüüet, kui neid hoiatamas oldakse.
21:46 Ja kui neid puudutab kübeke sinu Isanda kannatustest, saavad nad ütlema: “Häda meile, me olime üleastujad!”
21:47 Ja Me paneme Ülestõusmispäevaks paika õigluse kaalud, nii et ühelegi hingele ei tehta vähimatki liiga. Isegi kui see oli sinepiseemne raskus – Me toome selle. Ja Me oleme piisav arvestajana.
21:48 Ja Me olime andnud Moosesele ning Aaronile Kriteeriumi – särava valguse ja meeldetuletuse neile, kes kaalutletud kartuses.
21:49 Need, kes on murelikud oma nähtamatuses oleva Isanda suhtes, ja nad on Tunni suhtes kurnatud.
21:50 Ja see on õnnistatud meeldetuletus, mille Me oleme alla saatnud. Kas saate olema selle eitajad?
21:51 Ja enne seda andsime Me Abrahamile tema arusaamise, ja Me olime temast teadvel.
21:52 Kui ta oma isale ning oma inimestele ütles: “Mis on need kujutised, millele te pühendunud olete?”
21:53 Nad ütlesid: “Me leidsime oma isad neid jumaldamas”.
21:54 Ta ütles: “Teie ning teie isad olete selgelt eksitatud olnud”.
21:55 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde koos tõega, või oled sa lihtsalt mängimas?”
21:56 Ta ütles: “Ei, teie Isand on taevaste ning maa Isand, Üks, kes need algatas. Ja ma olen sellele tunnistajaks”.
21:57 “Ja Jumala nimel, pärast seda, kui te olete seljad keeranud ning ära läinud, teen ma plaani teie kujutiste vastu.”
21:58 Nii et ta lõhkus nad tükkideks, välja arvatud kõige suurema neist, et nad saaksid tema poole pöörduda.
21:59 Nad ütlesid: “Kes iganes on seda meie jumalatele teinud, on üleastujate hulgas!”
21:60 Nad ütlesid: “Me kuulsime noort meest neid mainimas. Teda hüüti Abrahamiks”.
21:61 Nad ütlesid: “Tooge ta inimeste silme ette, et nad võiksid olla tunnistajaks”.
21:62 Nad ütlesid: “Kas sina tegid seda meie jumalatele, oo, Abraham?”
21:63 Ta ütles: “See oli kõige suurem nendest siin, kes seda tegi, nii et küsige neilt, kui nad rääkida oskavad!”
21:64 Nii et nad pöördusid ja ütlesid iseendile: “Need oleme tõepoolest meie ise, kes on olnud üleastujad!”
21:65 Seejärel pöördusid nad tagasi oma vanade ideede juurde: “Sa tead, et nad ei räägi!”
21:66 Ta ütles: “Kas teenite Jumala kõrval seda, mis ei ole teile vähimaski kasuks ega kahjusta teid?”
21:67 “Ma olen tüdinud teist ja sellest, mida te Jumala kõrval teenite! Kas te ei mõista?”
21:68 Nad ütlesid: “Kui kavatsete midagi teha, siis põletage ta, ja andke võit oma jumalatele”.
21:69 Me ütlesime: “Oo, tuli, ole jahe ja turvaline Abrahamile”.
21:70 Ja nad tahtsid tema vastu plaanida, aga Me tegime nad kaotajateks.
21:71 Ja Me päästsime tema ning Loti maale, mille Me oleme maailmadele õnnistanud.
21:72 Ja Me andsime talle Iisaku, ja lisaks Jaakobi. Ja mõlemad neist Me tegime heategijaks.
21:73 Ja Me tegime nad liidriteks, kes Meie käsu läbi juhatavad, ja Me inspireerisime neile, et teha õiglaseid tegusid, täita kohustusi ning püüelda puhastumise poole; ja nad olid Meie teenistuses.
21:74 Ja Lotile andsime Me elutarkuse ning teadmised, ja Me päästsime ta linna käest, mis alatuid asju tegi. Nad olid kurjuse inimesed, hoolimatult reetlikud.
21:75 Ja Me võtsime ta Meie õnnistusse. Ta oli heategijatest.
21:76 Ja Noa, kui ta hüüdis enne seda, seega Me vastasime talle, ja Me päästsime tema ning ta perekonna suurest kannatusest.
21:77 Ja Me andsime talle võidu inimeste üle, kes Meie tunnustähti eitasid. Nad olid kurjuse inimesed, nii et Me uputasime nad kõik.
21:78 Ja Taavet ning Saalomon, kui nad kohut mõistsid saagi suhtes, mis inimeste lammaste poolt kahjustada oli saanud; ja Me olime tunnistajad nende kohtumõistmisele.
21:79 Nii et Me andsime Saalomonile korrektse arusaamise, ja mõlemale neist oleme Me andnud elutarkuse ning teadmised. Ja Me volitasime mäed koos Taavetiga ülistama, ja linnud. See on see, mida Me tegime.
21:80 Ja Me õpetasime talle teie jaoks soomusrüü tegemist, et teid teie vaenlase eest kaitsta. Olete te seejärel tänulikud?
21:81 Ja Saalomonile, tuulte iilid jooksid tema käsu peale, kuni maani, mille Me olime sisse õnnistanud. Ja Me olime kõigest teadvel.
21:82 Ja kuraditest on need, kes talle sukelduvad, ja nad teostavad muid ülesandeid, ja Me olime valvurid nende üle.
21:83 Ja Job, kui ta oma Isandat hüüdis: “Mind on hädaga vaevatud, ja Sina oled Kõige Halastavam nendest, kes halastust üles näitavad!”
21:84 Nii et Me vastasime talle, ja Me eemaldasime selle, mis teda vaevamas oli, ja Me tõime talle tagasi tema perekonna ning teised koos nendega, halastusena Meilt, ja meeldetuletusena neile, kes teenivad.
21:85 Ja Ismael ja Enok ja Jesaja – kõik nad olid kannatlikud.
21:86 Ja Me võtsime nad Meie õnnistusse. Nad olid heategijatest.
21:87 Ja üks ´N´-iga, kui ta vihasena lahkus, ja ta arvas, et Me pole võimelised teda võtma. Seejärel hüüdis ta pimeduses: “Pole jumalat peale Sinu! Ülistus olgu Sinule, ma olin üleastuja!”
21:88 Nii et Me vastasime talle ning päästsime ta kannatusest. Ja see on sedasi, et Me päästame need, kes on truud.
21:89 Ja Zachariah, kui ta oma Isandale hüüdis: “Minu Isand, ära jäta mind ilma järeltulijata, ja Sina oled parim pärija”.
21:90 Nii et Me vastasime talle, ja Me andsime talle Johni, ja Me tervendasime tema naise. Nad olid tõtakad head tegema, ja nad hüüdsid Meie poole rõõmus ning hirmus. Ja nad olid Meist lugupidavad.
21:91 Ja üks, kes oma vooruslikkust turvas, nii et Me puhusime temasse enda Vaimust, ja Me tegime tema ning ta poja maailmadele tunnustäheks.
21:92 See on sinu rahvus, üks rahvus, ja Mina olen teie Isand, nii et teenige Mind.
21:93 Ja nad vaidlesid selles küsimuses omavahel. Igaüks neist saab Meie juurde tagasi toodud.
21:94 Nii et, kes iganes teeb õiglaseid tegusid ja on usklik, siis tema jõupingutusi ei lükata tagasi, ja Me saame need talle salvestama.
21:95 Ja linnale, mille Me hävitame, on keelatud, et nad tagasi tuleks!
21:96 Kuni Gog ja Magog on avatud, ja nad saavad igast kõrgendatud kohast võidu tehes esile tulema.
21:97 Ja lubadus tõe kohta tõmbub lähedale. Siis kui hoiatuse suhtes ükskõiksete silmad seda näevad: “Häda meile, me oleme selle suhtes unustuses olnud. Tõepoolest, me olime üleastujad!”
21:98 Mõlemad – teie ja see, mida te Jumala kõrval teenite – saavad olema kütuseks põrgule; te saate sellesse sisenema.
21:99 Kui need oleksid jumalad olnud, siis poleks nad sellesse sisenenud! Ja kõik saavad selles elunema.
21:100 Nad hakkavad selle sees raskelt hingama, ja neid ei saa selles kuulda olema.
21:101 Mis puutub nendesse, kes Meilt hea välja teenisid, nemad saavad sellest kaugele eemale eraldatud.
21:102 Nad ei kuule vähimatki heli sellest, ja nad saavad olema selle sees, mida nende hing ihaldab, elunedes selles.
21:103 Suur õudus ei saa neid kurvastama, ja neid võtavad vastu inglid: “See on teie Päev, mis teile lubatud oli”.
21:104 Päeval, mil Me taevad kinni rullime, nagu seaduste kirjarull kokku rullitakse. Nii nagu Me esimese loomingu algatasime, nii saame Me selle tagasi tooma. Et Me seda teeme, on Meie lubadus.
21:105 Ja Me oleme Psalmides kirjutanud: “Pärast meeldetuletust saab maa olema päritud Minu teenrite poolt, kes head teevad”.
21:106 Selles on teadaanne inimestele, kes teenivad.
21:107 Ja Me pole saatnud sind muidu, kui õnnistuseks maailmadele.
21:108 Ütle: “See on mulle inspireeritud, et teie Jumal on vaid Üks Jumal, nii et kas te saate Talle alistuma?”
21:109 Nii et kui nad ära pööravad, siis ütle: “Ma olen teid piisavalt teavitanud, ja ma ei tea, kas see, mida teile lubatud on, on lähedal või kaugel.”
21:110 “Tema teab seda, mida avalikult räägitakse, ja Ta teab seda, mida te salajas hoiate.”
21:111 “Ja nii palju, kui mina tean, võib see olla teile test ning nauding mõneks ajaks.”
21:112 Ta ütles: “Minu Isand, mõista kohut tõega. Ja Meie Isandalt, Kõikvõimsalt otsitakse abi selle suhtes, mida te kirjeldate”.