21

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
21:1 Arvete tasumine tõmbub inimestele lähemale,
aga nad on hoolimatult vastu häälestatud.
21:2 Neile ei tule mitte ühtegi uut meeldetuletust nende Isandalt,
mida nad ei kuula samal ajal mängides.
21:3 Nende südamed on hajameelsed.
Ja need, kes valet teevad, varjavad oma privaatseid vestlusi:
“Kas ta pole muu kui surelik nagu teie?
Kas te aktsepteeriksite selle maagia,
samal ajal, kui te olete võimelised nägema?”
21:4 Ütle: “Minu Isand teab, mida taevas ning maal räägitakse.
Ja Ta on Kuulja, Teadja”.
21:5 Nad ütlevad:
“Ent: kaootiline popurrii unenägudest.”
“Ent: ta on selle välja mõtelnud.”
“Ent: ta on poeet.”
“Nii et las ta toob meile tunnustähe,
nagu need, keda vanaaja inimestele saadeti”.
21:6 Mitte ükski linnadest, mis Me enne neid hävitasime, ei uskunud.
Kas nemad saaksid olema ühed, kes usuvad?
21:7 Ja Me saatsime enne sind vaid mehi, keda Me juhendasime.
Ja küsi meeldetuletuse inimestelt, kui sa ei tea.
21:8 Ja Me ei andnud neile kehasid, mis ei vajanud süüa.
Ja nad ei olnud surematud.
21:9 Seejärel Me täitsime neile lubaduse,
ja päästsime nemad ning need, keda Me soovisime,
ja hävitasime üleliigse sooritajad.
21:10 Me oleme teile alla saatnud määruse,
mille sees on teie meeldetuletus.
Kas te siis ei juurdleks!
21:11 Ja kui palju valet tegevaid linnu Me murdsime!
Ja pärast neid Me tõime olemasolusse teised inimesed.
21:12 Ja kui nad Meie võimsust tajusid, nad kiirustasid ära selle eest.
21:13 “Ärge kiirustage ära!
Aga tulge tagasi selle juurde, kus teile oli antud küllus ja teie elamud,
et teid saaks küsitleda.”
21:14 Nad ütlesid: “Häda on meie! Me olime üleastujad.”
21:15 Ja see – nende hüüe – ei lakanud,
kuni Me tegime nad ära koristatuteks, vaikivateks.
21:16 Ja Me ei loonud taevast, maad ning seda, mis nende vahel on, meelelahutuseks.
21:17 Kui Me tahtnuks olla lõbustatud,
Me võinuks seda olla Meie kohalolus,
kui see on see, mida Me tahtnuks teha.
21:18 Ent: Me heidame tõe tühisuse vastu,
ja see annab sellele vastandväärtuse,
ja seejärel see taganeb.
Ja häda teile selle eest, mida te kirjeldate!
21:19 Ja Temale kuulub, kes iganes on taevastes ning maal.
Ja need, kes Tema kohalolus on, ei ole liiga uhked, et Teda teenida; nad ka ei kurda.
21:20 Nad ülistavad öösel ning päeval;
ja nad ei lakka.
21:21 Või kas nad võtavad maa pealt jumalaid, kes suudavad surnuist ellu äratada?
21:22 Kui seal oleks nendes jumalaid peale Jumala,
siis need oleksid rikutud.
Ja ülistus olgu Jumalale, Trooni Isandale,
üle selle, mida nad kirjeldavad!
21:23 Teda ei küsitleta Tema tegemistes,
aga nemad saavad olema küsitletud.
21:24 Või kas nad võtavad jumalaid Tema kõrvale?
Ütle: “Tooge oma tõestus!
See on meeldetuletus nendest, kes koos minuga,
ja meeldetuletus nendest, kes enne mind”.
Ent: enamus neist ei tea tõde, ja nad on vastumeelsed.
21:25 Ja Me ei saatnud enne sind ühtegi sõnumitoojat muidu,
kui et Me juhendasime teda:
“Pole jumalat peale Minu, nii et teeni Mind”.
21:26 Ja nad ütlesid: “Kõikvõimas on võtnud poja”.
Olgu Ta ülistatud!
Ent: austatud teenrid.
21:27 Nad ei räägi enne Teda,
ja tegutsevad läbi Tema korralduse.
21:28 Tema teab, mis on nende käte vahel ning mis neile järgneb.
Ja nad ei saa teha eestkostet,
välja arvatud temale, kellega Ta rahulolev on.
Ja nad on ebakindlad, tingituna kartusest Temasse.
21:29 Ja kes iganes nende hulgast ütleb:
“Mina olen jumal Tema kõrval”,
siis selle eest me autasustame teda põrguga.
Sedasi Me karistame üleastujaid.
21:30 Kas need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ei ole kaalutlenud, et taevad ja maa olid kokku õmmeldud,
seejärel Me rebisime nad lahku,
ja tegime iga elava asja veest?
Kas nad siis ei usuks!
21:31 Ja Me tegime maa peale kindlalt püsivad mäed,
et see nendega ei kukerpallitaks,
ja Me asetasime mägede vahele laiad orud kui rajad,
et nad võiksid olla õigesti juhatatud.
21:32 Ja Me tegime taeva kaitstud katusena,
aga nad on vastumeelsed selle tunnustähtede suhtes,
21:33 Samas kui Tema see on, kes lõi öö ning päeva,
ja päikese ning kuu,
igaüks orbiidil ujumas.
21.34 Ja Me ei määranud surematust ühelegi surelikule enne sind.
Kui sina saad surema, kas siis nemad saaksid olema surematud?
21:35 Iga hing maitseb surma.
Ja Me testime teid kurja ning heaga, kui salgamise vahenditega.
Ja Meie juurde tuuakse teid tagasi.
21:36 Ja kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, sind näevad, võtavad nad su pilkamiseks:
“On see tema, kes teie jumalatest räägib!”
Samas kui Kõikvõimsa meenutamist nad eitavad!
21:37 Inimene on loodud kiirustavaks.
Ma saan näitama teile enda tunnustähti,
nii et ärge küsige Minult kiirustamist.
21:38 Ja nad ütlevad: “Millal see lubadus teoks saab, kui oled tõetruu?”
21:39 Kui need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
vaid teadnuks aega, mil nad ei saa olema võimelised
hoidma tagasi tuld endi nägudelt ning enda selgadelt;
ja neid ei abistata!
21:40 Ent: see tuleb nende peale ootamatult,
ja jätab nad sõnatuks,
ja nad ei saa olema võimelised seda tagasi tõrjuma,
ega anta neile hingetõmbe aega.
21:41 Ja sõnumitoojaid on pilgatud enne sind,
seejärel ümbritses nende pilkajaid, see, mida nad pilkasid.
21:42 Ütle: “Kes saab kaitsta teid läbi öö ja päeva Kõikvõimsa eest?”
Ent: nad on vastu häälestatud oma Isanda meenutamise suhtes.
21:43 Kui neil on jumalad, kes neid Meie kõrval kaitsta saavad:
nad ei ole võimelised iseennastki aitama,
ega võimaldata neile kaitset Meie eest.
21:44 Ent: Me andsime neile ning nende isadele naudingu,
kuni elu neile liiga pikana näis.
Kas nad siis ei ole kaalutlenud, kuidas Me toome maa,
kahandades seda selle äärtest?
Saavad nad siis olla võitjad?
21:45 Ütle: “Ma vaid hoiatan teid juhendiga”.
Aga kurdid ei kuule hüüet, kui neid hoiatamas ollakse.
21:46 Ja kui neid puudutab seal kübeke sinu Isanda karistusest,
saavad nad ütlema: “Häda meile! Me olime üleastujad!”
21:47 Ja Me seame üles õigluse kaalud Ülestõusmispäevaks,
ja mitte ühelegi hingele ei tehta kõige vähimatki ülekohut.
Ja isegi kui see on sinepiseemne raskus – Me saame selle tooma.
Ja Me oleme piisav arvestajana.

21:48 Ja Me andsime Moosesele ning Aaronile Kriteeriumi –
särava valguse ning meeldetuletusena neile, kes kaalutletud kartuses.
21:49 Neile, kes kardavad oma Isandat seninägematus,
ja on tunni suhtes kartlikud.

21:50 Ja see on õnnistatud meeldetuletus, mille Me alla saatsime.
Kas te siis ei tunne seda ära?

21:51 Ja Me andsime Abrahamile tema veatu otsustusvõime enne seda.
Ja Me teadsime teda.
21:52 Kui ta oma isale ning oma inimestele ütles:
“Mis on need kujutised, millele te pühendunud olete?”
21:53 Nad ütlesid: “Me leidsime oma isad neid teenimas”.
21:54 Ta ütles: “Teie ja teie isad olete ilmselges eksituses”.
21:55 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud tõega,
või oled sa end lõbustamas?”
21:56 Ta ütles: “Ent:
teie Isand on taevaste ning maa Isand – Üks, kes need tegi.
Ja ma olen sellele tunnistajaks”.
21:57 “Ja Jumala nimel, ma teen plaani teie kujutiste vastu
pärast seda, kui te olete seljad keeranud ning ära läinud.”
21:58 Nii et ta lõhkus nad tükkideks,
välja arvatud kõige suurema neist,
et nad saaksid selle poole pöörduda.
21:59 Nad ütlesid: “Kes iganes on seda teinud meie jumalatele, on üleastujate hulgas!”
21:60 Nad ütlesid: “Me kuulsime noorukit neid mainimas.
Teda hüütakse Abrahamiks”.
21:61 Nad ütlesid: “Siis tooge ta inimeste silme ette,
et nad võiksid olla tunnistajaks”.
21:62 Nad ütlesid: “Kas sina tegid seda meie jumalatele,
oo, Abraham?”
21:63 Ta ütles: “Ent: see kõige suurem nendest tegi seda,
nii et küsige nendelt, kui nad rääkida oskavad!”
21:64 Ja nad naasesid enda juurde ning ütlesid:
“Teie ise olete üleastujad!”
21:65 Seejärel pöördusid nad tagasi oma vanade ideede juurde:
“Sa tead, et nad ei räägi!”
21:66 Ta ütles: “Siis teenite te Jumala kõrval seda,
mis ei saa teile mitte milleski kasuks olla ega teid kahjustada?”
21:67 “Ptüi, teile ja kõigele, mida te Jumala kõrval teenite!
Kas te siis ei juurdleks!”
21:68 Nad ütlesid: “Põletage ta ja aidake oma jumalaid,
kui midagi teha kavatsete”.
21:69 Me ütlesime: “Oo, tuli!
Ole jahe ning turvaline Abrahamile”.
21:70 Ja nad ihaldasid tema vastu plaanida,
aga Me tegime nemad nendeks, kes suurimas kaotuses.
21:71 Ja Me päästsime tema ning Loti
maale, mille Me oleme õnnistanud kogu inimkonnale.
21:72 Ja Me andsime talle Iisaku,
ja täiendusena Jaakobi.
Ja mõlemad Me tegime õiglaseks.
21:73 Ja Me tegime neist liidrid, kes juhatamas läbi Meie korralduse,
ja Me juhendasime nad heade tegude tegemisele,
ja kohustuse täitmisele,
ja puhastumiseks andmisele.
Ja nad olid Meie teenistuses.
21:74 Ja Lotile Me andsime otsustusvõime ning teadmised,
ja Me päästsime ta linnast, mis oli tegemas alatuid tegusid.
Nad olid ühed kurjad inimesed, hoolimatult reetlikud.
21:75 Ja Me panime ta sisenema Meie õnnistusse.
Ta oli õiglastest.

21:76 Ja Noa,
kui ta hüüdis enne seda,
seega Me vastasime talle,
ja Me päästsime tema ning tema perekonna hiiglaslikust kannatusest.
21:77 Ja Me aitasime teda inimeste vastu, kes Meie tunnustähed hülgasid.
Nad olid ühed kurjad inimesed,
nii et Me uputasime nad kõik.

21:78 Ja Taavet ning Saalomon,
kui nad võtsid vastu otsuse põllusaagi suhtes,
kui inimeste lambad olid sinna sööma läinud.
Ja Me olime tunnistajad nende otsustamisele.
21:79 Ja Me andsime Saalomonile selle kohta mõistmise.
Ja kummalegi Me andsime otsustusvõime ning teadmised.
Ja Me volitasime mäed koos Taavetiga ülistama, ja linnud.
Ja Meie tegime seda.
21:80 Ja Me õpetasime ta tegema rõivaid teie jaoks,
et teid teie võimsuse eest kaitsta.
Olete te seejärel tänulikud?
21:81 Ja Saalomonile: tuule märatsema,
jooksmas tema käsu peale maale, mida Me õnnistanud olime.
Ja Me teadsime kõike.
21:82 Ja kuradite hulgast:
need, kes talle sukeldusid ning tegid muid töid peale selle,
ja Me olime valvurid nende üle.

21:83 Ja Job,
kui ta oma Isandat hüüdis: “Mind on puudutanud ebaõnn,
ja Sina oled Kõige Halastavam nendest, kes halastust üles näitavad!”
21:84 Seejärel Me vastasime talle,
ja eemaldasime ebaõnne, mis tema peal oli,
ja andsime talle tema perekonna,
ning nende sarnased koos nendega,
halastusena Meie kohalolust;
ja meeldetuletusena neile, kes teenivad.

21:85 Ja Ismael, ja Enok, ja tema, kes oli andnud tõotuse-
kõik nad olid kannatlike hulgast.
21:86 Ja Me panime nad sisenema Meie õnnistusse.
Nemad on õiglaste hulgas.

21:87 Ja tema, kes kalale kuulus,
kui ta vihasena lahkus,
ja eeldas, et Meil pole võimu tema üle.
Seejärel ta hüüdis pimeduses:
“Pole jumalat peale Sinu.
Ülistus olgu Sinule!
Ma olen olnud üleastujate hulgas!”
21:88 Nii et Me vastasime talle
ning päästsime ta kannatusest.
Ja sedasi Me päästame usklikud.

21:89 Ja Zachariah,
kui ta oma Isandale hüüdis: “Minu Isand, ära jäta mind üksi!
Ja Sina oled parim pärijatest”.
21:90 Seejärel Me vastasime talle,
ja andsime talle Johni,
ja tegime õigeks tema naise tema jaoks.
Nad kõik võistlesid heades töödes,
ja hüüdsid Meie poole lootuses ning hirmus.
Ja olid alandlikud Meie suhtes.

21:91 Ja üks, kes oma vooruslikkust kaitses,
Me puhusime temasse enda Vaimust,
ja tegime temast ning tema pojast tunnustähe kogu inimkonnale.

21:92 See teie kogukond on üks kogukond,
ja Mina olen teie Isand,
nii et teenige Mind.
21:93 Aga nad on jagunenud oma olukorras omavahel.
Kõik on Meie juurde tagasi tulemas.
21:94 Nii et, kes iganes töötab mõnes õiglases tegevuses ja on usklik,
siis tema jõupingutusi ei lükata tagasi,
ja Me salvestame need talle.
21:95 Ja keelatud on linn, mille Me hävitanud oleme,
nad ei tule tagasi.
21:96 Kui Ya´juj ja Ma´juj  on avatud,
ja nad igast kõrgendatud kohast esile tulevad,
21:97 Ja lubadus tõe kohta lähemale tõmbub …
Ja siis kui hoiatuse suhtes ükskõiksete silmad vaatamas on:
“Häda meile! Me oleme selle suhtes hoolimatud olnud.
Tõepoolest, meie olime üleastujad!”
21:98 Teie ja see, mida te Jumala kõrval teenite on kütus põrgule!
Te saate sellesse sisenema.
21:99 Kui need oleksid olnud jumalad,
siis nad poleks sellesse sisenenud!
Aga kõik on selles igavesti elunemas.
21:100 Neile on selles oigamine.
Ja nad ei kuule selles.
21:101 Mis puutub nendesse, kellele läks Meilt esile parim,
siis nemad on sellest kaugel,
21:102 Nad ei kuule vähimatki heli sellest.
Ja nad elunevad igavesti selles, mida nende hinged ihaldasid.
21:103 Suurim terror ei saa neid kurvastama,
ja neid võtavad vastu inglid:
“See on teie päev, mis teile lubatud oli”.
21:104 Päeval, mil Me taevad kinni rullime,
nagu seaduste kirjarulli kokku rullimine.
Nii nagu Me esimese loomingu algatasime, nii Me kordame seda.
Et Me seda teeme, on Meie lubadus.
21:105 Ja Me määrasime Psalmides:
“Pärast meeldetuletust pärivad maa Minu õiglased teenrid”.
21:106 Selles on teadaanne inimestele, kes teenivad.
21:107 Ja Me saatsime su vaid õnnistusena kogu inimkonnale.
21:108 Ütle: “Mind on vaid juhendatud,
et teie Jumal on vaid Üks Jumal,
kas te siis alistuksite?”
21:109 Ja kui nad ära pööravad, siis ütle:
“Ma olen teid hoiatanud võrdselt,
ja ma ei tea, kas see, mida teile lubatakse, on lähedal või kaugel.”
21:110 “Tema teab seda, mida avalikult räägitakse,
ja Ta teab seda, mida te varjate.”
21:111 “Ja mina ei tea, kas see on teile vahend eitamiseks ning nauding mõneks ajaks.”
21:112 Ütle: “Minu Isand, mõista kohut tõega”.
Ja: “Meie Isand on Kõikvõimas,
Üks, kelle abi otsitakse selle vastu, mida te kirjeldate”.