2

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
2:1 ALM.
2:2 See eelnev on pühalik leping, mille suhtes pole kahtlust – juhatus nendele, kes on kaalutletud kartuses.
2:3 Neile, kes usuvad seninägematut,
ja täidavad kohustust,
ja kulutavad sellest, millega Me neid varustame.
2:4 Ja neile, kes usuvad sellesse, mis on alla saadetud sinule,
ja mis oli alla saadetud enne sind,
ja kes on Pärastelu suhtes kindlad.
2:5 Sellised on oma Isanda juhendamisel ning sellised on edukad.

2:6 Mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed:
see on neile sama, kas sa hoiatad neid või sa ei hoiata neid – nad on eksinud pimedusse.
2:7 Jumal on kinni pitseerinud nende südamed ning kuulmise, ja üle nende nägemise on kate.
Nende osaks langeb hiiglaslik karistus.

2:8 Ja inimeste hulgas on need, kes ütlevad: “Me usume Jumalasse ning Viimsesse Päeva”, aga nad ei ole usklikud.
2:9 Nad püüavad petta Jumalat ning neid, kes hoiatust kuulda võtavad, aga nad vaid petavad iseennast, ise seda märkamata.
2:10 Nende südametes on haigus, seega Jumal suurendab nende haigust ja neil saab olema valus karistus selle eest, mille kohta nad valetanud on.
2:11 Ja kui neile üteldakse: “Ärge tehke korruptsiooni maa peal”,
ütlevad nad: “Aga me oleme vaid need, kes teevad õigust!”
2:12 Tõde on: nad on korruptsiooni töölised, aga nad ei taju seda.
2:13 Ja siis, kui neile üteldakse: “Uskuge nagu inimesed usuvad”,
ütlevad nad: “Kas peaksime uskuma nagu rumalad usuvad?”
Tõde on: hoopis nemad on rumalad, aga nad ei tea seda.
2:14 Ja siis, kui nad kohtuvad nendega, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad nad: “Me usume”.
Aga siis, kui nad on üksi oma kuraditega, ütlevad nad: “Me oleme koos teiega, me ainult nöökisime”.
2:15 Jumal saab neid nöökima ning jätab nad kestvalt nende üleastumisse.
2:16 Sellised on need, kes on juhatuse eksituse vastu vahetanud.
Nende vahetus ei too neile kasu ega ole nad õigesti juhatatud.
2:17 Nende näide on nagu näide ühest, kes läidab tule ja siis, kui see on valgustanud seda, mis tema ümber on, võtab Jumal ära tema valguse ning jätab ta pimedusse, mitte nägema.
2:18 Kurt, tumm ja pime – nad ei tule tagasi.
2:19 Või – nagu äikesepilv taevas, milles on pimedus, kõuemürin ning välk. Nad pistavad oma sõrmed enda kõrvadesse välgunoolte vastu
surmahirmust.
Aga Jumal hõlmab neid, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
2:20 Välk peaaegu napsab ära nende nägemise. Millal iganes see neile valgust annab, nad kõnnivad selles. Ja siis, kui pimedus nende peale tuleb, nad seisavad.
Ja oleks Jumal soovinud, Ta oleks võtnud ära nende kuulmise ning nägemise; Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

2:21 Oo, inimkond!
Teenige oma Isandat, kes teid loonud on, ja neid, kes olid enne teid, et võiksite olla kaalutletud kartuses.
2:22 Teda, kes on teinud maa teile vaibana ning taeva ehitisena;
ja kes saadab taevast alla vee,  et tuua seeläbi esile mõned viljad varustamisena teile.
Nii et ärge tehke võrdseid Jumalale. Ja te teate.
2:23 Ja kui te kahtlete selles, mida Me oma sulasele alla saatnud oleme, siis tooge peatükk, nagu see ning kutsuge appi oma tunnistajad muud kui Jumal, kui olete tõetruud.
2:24 Ja kui te ei suuda seda teha – ja te ei ole selleks võimelised – siis olge kaalutletud kartuses tule suhtes, mille kütteks on inimesed ning kivid, ettevalmistatud neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
2:25 Ja anna rõõmusõnumeid neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, et neil saavad olema aiad, millede all voolavad jõed.
Iga kord, kui nendeni jõuab and selle viljadest, ütlevad nad:
“See on see, millega meid varem varustati”.
Ja neile antakse selle sarnast.
Ja neil on seal puhastatud paarilised.
Ja nad elunevad nendes igavesti.
2:26 Jumal ei häbene toomaks esile näidet, olgu selleks sääsk või mis tahes sellest ülevam.
Mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad, nemad teavad, et see on tõde nende Isandalt.
Ja mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, siis nemad ütlevad: “Mida Jumal selle näitega silmas peab?”
Ta juhib eksiteele paljusid seeläbi.
Ja Ta juhatab paljusid seeläbi.
Aga Ta juhatab eksiteele seeläbi vaid hoolimatult reeturlikke:
2:27 neid, kes murravad oma tõotuse Jumalale pärast kokkuleppe sõlmimist,
ja katkestavad selle, mida Jumal seeläbi käskinud on,
ja loovad korruptsiooni maa peal.
Sellised on kaotajad.
2:28 Kuidas saate te eitada Jumalat, kui te olite surnud ning Tema andis teile elu?
Seejärel Ta paneb teid surema,
seejärel Ta annab teile elu,
seejärel tuuakse teid Tema juurde tagasi.
2:29 Tema see on, kes on loonud teie jaoks kõik, mis on maa peal, seejärel Ta pööras taeva poole ning kujundas seitse taevast.
Ja Ta teab kõiki asju.
2:30 Ja kui sinu Isand inglitele ütles: “Ma asetan järglase maa peale.”
Nad ütlesid: “Kas Sa asetad sellesse ühe, kes teeb selles ebameeldivusi ning valab verd, samal ajal, kui meie Sinu kiituseks ülistame ning Sulle pühad oleme?”
Ta ütles: “Ma tean seda, mida teie ei tea.”
2:31 Ja Ta õpetas Aadamale kõikide nimed, seejärel Ta näitas neid inglitele ning ütles: “Ütelge Mulle selliste nimed, kui olete tõetruud.”
2:32 Nad ütlesid: “Ülistus olgu Sulle! Meil pole muud teadmist peale selle, mida Sina meile õpetanud oled, Sina oled Teadev, Elutark.”
2:33 Ta ütles: “Oo, Aadam! Ütle sina neile nende nimed”.
Nii et kui ta oli neile ütelnud nende nimed, ütles Ta: “Kas Ma ei ütelnud teile, et Ma tean taevaste ning maa seninägematut?
Ja Ma tean, mida te paljastate ning mida te varjate”.
2:34 Ja kui Me ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale!”, siis nad alistusid, välja arvatud Saatan, tema keeldus ning oli ülbe, ja oli nendest, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
2:35 Ja Me ütlesime: “Oo, Aadam! Elune oma abikaasaga aias ning sööge sellest vabalt, millest iganes te mõlemad soovite, aga ärge lähenege sellele puule, sest siis saaksite olema üleastujate hulgas.”
2:36 Aga kurat põhjustas nende (duaalne) langemise sealt, nii et ta saatis nad (duaalne) välja sellest, milles nad olid.
Ja Me ütlesime: “Minge alla, te (mitmus) olete üksteisele vaenlaseks;
ja teile on maa peal koht ning kaubad mõneks ajaks.
2:37 Seejärel õppis Aadam sõnad oma Isandalt, nii et Ta pööras tema poole. Ta on Andestaja, Armulik.
2:38 Me ütlesime: “Põlvnege sellest – teie kõik: kui teile tuleb juhatus Minult, siis kes iganes Mu juhatust järgib: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.”
2:39 Aga need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.

2:40 Oo, Iisraeli Lapsed!
Meenutage Minu soosingut, millega Ma teid soosinud olen ning täitke oma tõotused Mulle, Ma saan täitma oma tõotused teile.
Ja Mina, kartke Mind.
2:41 Ja uskuge sellesse, mida Ma olen alla saatnud, kinnitamas seda, mis on koos teiega ning ärge olge esimesed seda eitama.
Ja ärge vahetage Minu tunnustähti odava tasu vastu.
Ja Mina, olge Minu suhtes kaalutletud kartuses.
2:42 Ja ärge riietage tõde tühisusega ega varjake tõde. Ja te teate.
2:43 Ja täitke kohustust.
Ja andke puhastumiseks.
Ja olge alandlikud koos alandlikega.
2:44 Kas te käsite inimestele vooruslikkust, aga unustate iseendid, olles lugemas seadust? Kas te siis ei juurdleks!
2:45 Ja otsige abi läbi kannatlikkuse ning läbi kohustuse täitmise. See on raske, kuid mitte alandlikele,
2:46 neile, kes kaalutlevad, et nad saavad kohtuma oma Isandaga,
ja et nad on Tema juurde naasemas.
2:47 Oo, Iisraeli Lapsed!
Meenutage Minu soosinguid, millega Ma teid soosinud olen,
ja et Ma olen teid eelistanud üle kogu inimkonna.
2:48 Ja olge kaalutletud kartuses päeva suhtes, mil ükski hing ei saa teisele hingele mitte milleski abiks olla,
ega aktsepteerita ühtegi eestkostet,
ega võeta ühtegi lunaraha,
ega aidata neid.
2:49 Ja kui Me päästsime teid Fir´awni rahva käest, nad olid vaevamas teid kurja karistusega, tappes teie lapsi ning vägistades teie naisi.
Ja selles oli hiiglaslik proovilepanek teie Isandalt.
2:50 Ja kui Me lahutasime teile mere, siis Me päästsime teid ning uputasime Fir´awni inimesed, samal ajal kui teie pealt vaatasite.
2:51 Ja kui me määrasime Moosesele kohtumise neljakümneks ööks,
seejärel te võtsite vasika, kui ta lahkunud oli. Ja te olite üleastujad.
2:52 Seejärel Me andestasime teile pärast seda, et võiksite olla tänulikud.
2:53 Ja kui Me andsime Moosesele seaduse ning kriteeriumi, et võiksite olla õigesti juhatatud.
2:54 Ja kui Mooses oma inimestele ütles: “Oo, mu inimesed! Te olete eksitanud oma hinged, võttes vasika, nii et pöörake enda valmistaja poole ning tapke endid. See on teile parim teie valmistaja silmis”.
Seejärel Ta pööras teie poole. Ta on Andestaja, Armulik.
2:55 Ja kui te ütlesite: “Oo, Mooses! Me ei usu sind seni, kuni näeme Jumalat ilmsi!”
Seejärel välgunool võttis teid, kuni te ikka veel vaatasite.
2:56 Seejärel Me tõstsime teid üles pärast teie surma, et võiksite olla tänulikud.
2:57 Ja Me põhjustasime pilve teid varjutama ja saatsime alla teie peale mannat ning vutte: “Sööge headest asjadest, mida Me teile võimaldanud oleme.”
Nad ei eksitanud Meid, aga need olid nende endi hinged, mida nad eksitasid.
2:58 Ja kui Me ütlesime: “Sisenege sellesse linna ning sööge sellest vabalt, mida soovite.
Ja sisenege väravast alistunult ning ütelge: ´Meie koorem on eemaldatud´, Me andestame teie vead ning suurendame heategijatele”:
2:59 Seejärel üleastujad muutsid neile üteldu teistsuguseks ütluseks. Ja Me saatsime alla häda taevastest üleastujate peale, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
2:60 Ja kui Mooses palus vett oma rahvale, nii et Me ütlesime: “Löö oma kepiga seda kivi.”
Seega kaksteist veesoont purskasid sellest välja. Seejärel iga suguharu teadis, kust juua.
“Sööge ning jooge Jumala andidest,
ja ärge hulkuge maa peal korruptantidena.”
2:61 Ja kui te ütlesite: “Oo, Mooses! Me oleme samast toidust tüdinud, seega hüüa meie jaoks oma Isandat, et Ta võiks tuua esile, mida maa kasvatab oma maitsetaimedest ja kurkidest, küüslaugust, läätsedest ning sibulatest.”
Ta ütles: “Kas vahetaksite ajutise selle vastu, mis on parem?”
Laskuge kaubanduse keskusesse, seal saab teil olema, mida olete küsinud!”
Ja nad olid alanduse ning viletsusega löödud.
Ja nad jäid Jumala raevu alla, sest nad ei uskunud Jumala tõendeid ning tapsid prohveteid ilma õiguseta, sest nad vastandusid ning ületasid kõik piirjooned.
2:62 Kindlasti, need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja juudiusulised,
ja naatsaretlased,
ja saabialased
– kes iganes usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva ning töötavad õigluses –
neil saab olema nende autasu koos nende Isandaga,
ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:63 Ja kui Me teiega pühaliku lepingu sõlmisime ning mäe teie kohale tõstsime: “Hoidke tugevalt kinni sellest, mis Me teile andnud oleme ning meenutage, mis selles on, et võiksite olla kaalutletud kartuses.”
2:64 Siis te pöörasite ära pärast seda.
Ja kui poleks olnud Jumala armu ning õnnistusi teie peal, oleksite olnud kaotajate hulgas.
2:65 Te olete saanud teada, kes olid need teie hulgas, kes Sabati vastu patustasid.
Seejärel Me ütlesime neile: “Olge põlastusväärsed ahvid!”
2:66 Ja Me tegime sellest ühe näidisõppetunni tolleaegsetele ning neile kes sellele järgnesid, ja manitsuseks neile, kes kaalutletud kartuses.
2:67 Ja kui Mooses oma inimestele ütles: “Jumal käsib teil veristada mullika.”
Nad ütlesid: “Kas sa nöögid meid?”
Ta ütles: “Ma otsin varjupaika Jumalalt, et ma poleks üks ignorantidest”.
2:68 Nad ütlesid: “Hüüa oma Isandat meie jaoks, et Ta teeks meile selgeks, milline ta (naissoost) on”.
Ta ütles: “Ta ütleb: ta on mullikas, kes ei ole liiga vana ega liiga noor, vanus seal vahel.
Seega tehke nüüd, nagu teid kästud on.”
2:69 Nad ütlesid: “Hüüa oma Isandat meie jaoks, et Ta selgitaks, millist värvi ta on”.
Ta ütles: “Ta ütleb, et see on kollane mullikas erksa värviga, silmailu pakkuv neile, kes seda näevad”.
2:70 Nad ütlesid: “Hüüa oma Isandat meie jaoks, et Ta selgitaks, milline ta on, sest kõik mullikad paistavad meile ühesugused, ja – kui Jumal peaks soovima – siis saame olema õigesti juhatatud”.
2:71 Ta ütles: “Ta ütleb, et ta on mullikas, keda maa harimise ega saagi kastmisega ikestatud pole, täiuslik, veatu”.
Nad ütlesid: “Nüüd oled sa tulnud koos tõega”.
Ja nad veristasid selle, kuigi nad peaaegu poleks seda teinud.
2:72 Ja kui te olite tapnud hinge, te vaidlesite selle üle.
Aga Jumal soovis välja tuua selle, mida varjasite.
2:73 Me ütlesime: “Löö teda tükkidega sellest!”
Sedasi annab Jumal elu surnule ning näitab teile oma tunnustähti, et võiksite juurelda.
2:74 Seejärel teie südamed muutusid kõvaks, nad muutusid justkui kivideks või veelgi kõvemaks.
Ja kivide hulgas on need, millest purskavad esile jõed,
ja nende hulgas on selliseid, mis pragunevad, nii et vesi välja tuleb,
ja nende hulgas on sellised, mis kukuvad maha tingituna kartusest Jumala suhtes.
Ja Jumal ei ole teie tegemistest teadmatuses.
2:75 Kas sa loodad, et nad usuksid koos sinuga, kui grupp neist oli kuulnud Jumala sõnu, seejärel muutis neid pärast mõistmist?
Ja nad teavad.
2:76 Ja kui nad kohtuvad nendega, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad nad: “Me usume!”
Ja kui nad on üksinda omaette, ütlevad nad: “Kas te jutustate neile seda, mida Jumal teile ütelnud on, et nad võiksid vaielda teie vastu teie Isanda juures? Kas te ei juurdleks!”
2:77 Või kas nad ei tea, et Jumal teab, mida nad varjavad ning mida nad välja ütlevad?
2:78 Ja nende hulgas on need, kes on seaduse suhtes harimatud, nad ei tea seadust, välja arvatud kuulujutuna. Ja nad vaid oletavad.
2:79 Seega häda neile, kes seadust oma kätega kirjutavad, seejärel ütlevad: “See on Jumalalt”, et nad saaksid selle odava väärtuse vastu vahetada! Nii et häda neile selle eest, mida nende käed kirjutavad ning häda neile selle eest, mida nad pälvivad!
2:80 Ja nad ütlevad: “Tuli ei puuduta meid, välja arvatud loetud päevad”.
Ütle: “Kas olete võtnud Jumalalt tõotuse? Kui nii, siis Jumal ei murra enda tõotust. Või kas omistate Jumalale seda, mida te ei tea?”
2:81 Tõepoolest, kes iganes omandab patu ning keda tema vead hõlmavad, sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
2:82 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, nemad on aia kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
2:83 Ja kui Me Iisraeli Lastega pühaliku lepingu sõlmisime:
“Ärge teenige kedagi peale Jumala,
ja oma vanemate suhtes hea käitumine,
ja sugulaste,
ja isatute,
ja puuduses kannatajate suhtes;
ning rääkige lahkelt inimkonnaga,
ja täitke kohustust,
ja andke puhastumiseks”.
Aga siis te pöörasite ära, välja arvatud vähesed teist, ja te olite vastu häälestatud.
2:84 Ja kui Me teiega pühaliku lepingu sõlmisime:
“Ärge valage üksteise verd ega ajage üksteist oma kodudest välja”,
siis te nõustusite sellega, olles sellele tunnistajad.
2:85 Seejärel olete te need, kes üksteist tapavad ning osasid teie seast nende kodudest välja ajavad, kasutades nende vastu valetamist ning vaenulikkust.
Ja kui teie juurde tulevad vangid, vahetate te neid lunaraha vastu, aga nende välja ajamine oli teile seadusevastane!
Kas te usute osasse seadusest ning eitate osa?
Tasu nendele teie hulgast, kes nii teevad, on allakäik selles maises elus ning Ülestõusmispäeval saadetakse nad tagasi kõige karmima karistuse juurde.
Ja Jumal ei ole teadmatuses teie tegemistest.
2:86 Sellised on need, kes soetavad maise elu Pärastelu hinnaga.
Nii et karistust ei vähendata neile, ega aidata neid.

2:87 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning saatsime sõnumitoojad tema järel.
Ja Me andsime Jeesusele, Maarja pojale, selged asitõendid ning toetasime teda Püha Vaimuga.
Kas pole nii, et millal iganes tuleb teie juurde sõnumitooja sellega, mida teie hinged ei ihalda, muutute te ülbeks?
Ja osad neist te salgate ning osad te tapate?
2:88 Ja nad ütlesid: “Meie südamed on kinni kaetud!”
Tõde on: Jumal on nad neednud nende eitamise pärast, sest nad usuvad väga vähe.
2:89 Ja kui nende juurde tuli määrus Jumalalt, kinnitades seda, mis on nendega – ja enne seda nad otsisid võitu nende vastu, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed – siis kui nende juurde tuli see, mille nad ära tundsid, nad eitasid seda!
Aga Jumala needus on nende peal, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
2:90 Kurjus on see, mille eest nad end müüsid, eitades seda, mida Jumal on alla saatnud, läbi sektantliku fanatismi, et Jumal saadab oma armust alla, kellele Ta soovib oma teenijatest.
Seega nad on esile kutsunud raevu raevu peale.
Ja neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, saab olema alandav karistus.
2:91 Ja kui neile üteldakse: “Uskuge sellesse, mida Jumal on alla saatnud”, ütlevad nad: “Me usume sellesse, mis oli meile alla saadetud” ning nad eitavad seda, mis on üle selle, samas kui see on tõde, kinnitamas seda, mis on koos nendega.
Ütle: “Miks te siis varem Jumala prohveteid tapsite, kui olete usklikud?”
2:92 Ja Mooses oli tulnud teie juurde selgete asitõenditega, seejärel, ajal, mil ta eemal oli, võtsite te vasika  – te olite üleastujad!
2:93 Ja kui Me teiega pühaliku lepingu sõlmisime ning mäe teie kohale tõstsime: “Hoidke tugevalt kinni sellest, mis Me teile anname ja kuulake.”
Nad ütlesid: “Me kuuleme ja ei kuuletu!”
Ja nad on tarbinud vasika endi südametesse oma umbusu kaudu. Ütle: “Armetu on see, mida teie usk teid käsib, kui olete usklikud!”
2:94 Ütle: “Kui Pärastelu eluase Jumalaga oleks eksklusiivselt teile, välistades kogu ülejäänud inimkonna, siis soovige surra, kui olete tõetruud!”
2:95 Ja nad ei hakka seda kunagi soovima selle tõttu, mida nende käed neile ette on saatnud.
Ja Jumal teab üleastujaid.
2:96 Ja sa saad leidma nad kõige ahnemate inimestena elu suhtes
– isegi rohkem kui ebajumalateenijad – igaüks neist soovib, et talle antaks elada tuhat aastat.
Aga see ei eemaldaks teda karistusest, isegi kui talle selline ooteaeg antaks.
Ja Jumal näeb, mida nad teevad.
2:97 Ütle: “Kes iganes on Gaabrieli vaenlane,
(ja tema see on, kes toob selle alla su südame peale Jumala loal, kinnitades seda, mis selles on,
ja kui juhend ning rõõmusõnumid usklikele.”)
2:98 “Kes iganes on Jumala, Tema inglite, Tema sõnumitoojate
ja Gaabrieli ning  Miikaeli vaenlane, siis niisamuti on Jumal vaenlane neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.”
2:99 Ja Me oleme sulle selged tunnustähed alla saatnud – vaid hoolimatult reetlikud eitavad neid.
2:100 Kas on nii, et iga kord, kui nad tõotuse sõlmivad, siis grupp neist murrab selle?
Tõde on: enamus neist on eksinud pimedusse.
2:101 Ja kui nende juurde tuleb sõnumitooja Jumalalt, kinnitamas seda, mis nendega on, siis grupp nendest, kelle valduses on seadus, asetab Jumala seaduse endi selja taha, nagu nad ei teaks.
2:102 Ja nad järgivad seda, mida kuradid Saalomoni kuningavõimu ajal ette lugesid.
Ja Saalomon ei eitanud, aga need olid kuradid, kes eitasid, õpetades inimestele maagiat ning seda, mis oli alla saadetud kahele Baabüloni kuningale: Harotile ja Marotile.
Ja nad ei õpetanud kedagi, kuni nad olid ütelnud: “Me oleme usu salgamise vahendid, seega ära kaota usku!”
Siis nad õpetasid seda, mille kaudu nad põhjustavad eraldumise inimese ning tema elukaaslase vahel.
Aga nad ei kahjusta kedagi seeläbi, välja arvatud Jumala loal.
Ja nad õpivad seda, mis neid kahjustab ega too kasu,
ja nad teadsid, et sellel, kes selle omandab, pole kohta Pärastelus.
Ja see on kurjus, mille vastu nad oma hinged vahetasid, kui nad vaid teadnuks!
2:103 Ja oleksid nad uskunud ning kaalutletud kartuses olnud, oleks see toonud neile tasu Jumalalt, mis on kaugelt parem, kui nad vaid teadnuks!
2:104 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge ütelge: “Nõustu sina meiega”,
aga ütelge: “Uuri meid, ja kuula.”
Ja neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on valus karistus.
2:105 Ei need, kes seadusetundjate hulgast hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ega ebajumalakummardajad, soovi, et teile midagi head teie Isandalt alla saadetaks.
Aga Jumal valib oma armulikkuse jaoks, keda Ta soovib.
Ja Jumal on Üks, kes omab hiiglalikku küllust.
2:106 Tunnustähe, mille Me eemaldame või mille unustamise Me põhjustame, selle asemele toome Me parema kui see või selle sarnase.
Kas sa ei teadnud, et Jumal on võimeline kõikideks asjadeks?
2:107 Kas sa ei teadnud, et Jumal: Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim?
Ja teil pole Jumala kõrval ühtegi liitlast ega abilist.
2:108 Või kas ihaldate küsitleda oma sõnumitoojat, nagu varem Moosest küsitleti?
Ja kes iganes vahetab usu eitamise vastu, on õigelt teelt eksinud.
2:109 Paljud seadusetundjate hulgast igatsevad, et nad võiksid teid pärast teie uskumist tagasi ateistideks pöörata, tingituna kadedusest oma hingedes, pärast seda, kui tõde on neile selgeks tehtud.
Aga andestage ning vaadake üle, kuni Jumal oma korralduse toob.
Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
2:110 Ja täitke kohustust ning andke puhastumiseseks.
Ja mida head te oma hingedele ette saadate, selle saate te leidma koos Jumalaga.
Jumal näeb, mida te teete.
2:111 Ja nad ütlevad: “Ükski ei sisene aeda peale juudiusuliste või naatsaretlaste” – see on nende tühised ihad!
Ütle: “Tooge esile oma asitõendid, kui olete tõetruud”.
2:112 Tõesti, kes iganes allutab end Jumalale ning on heategija: temale on autasu koos tema Isandaga.
Ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:113 Ja juudiusulised ütlevad: “Naatsaretlastel pole alust” ning naatsaretlased ütlevad: “Juudiusulistel pole alust”, samal ajal kui nad mõlemad seadust loevad!
Sarnaselt ütlevad ka need, kes ei tea.
Ja Jumal saab kohut mõistma nende vahel Ülestõusmispäeval selles, milles nad erimeelsusel olid.
2:114 Ja kes on ebaõiglasem kui tema, kes takistab Jumala ülistamiskohtades Tema nime meenutamist ning otsib nende õõnestamist?
Sellised: see ei ole neile, et nendesse siseneda muidu kui hirmuga.
Nende osaks langeb allakäik selles maailmas ning Pärastelus on neil hiiglaslik karistus.
2:115 Ja Jumalale kuulub ida ning lääs, kuhu iganes te pöörate, seal on Jumala nägu. Jumal ümbritseb, teab.
2:116 Ja nad ütlevad: “Jumal on võtnud poja!” Ülistus olgu Talle!
Tõde on: Temale kuulub kõik, mis on taevastes ning maa peal, kõik on Temale pühendunult kohusetundlikud.
2:117 Taevaste ning maa Algataja!
Ja kui Ta määrab mõne asja, Ta lihtsalt ütleb sellele: “Ole!” Ja see on.
2:118 Ja need, kes ei tea, ütlevad: “Kui Jumal vaid räägiks meiega või kui meie juurde vaid tunnustäht tuleks!”
See on sama, mida inimesed enne neid on ütelnud, nende südamed on sarnased.
Me oleme teinud tunnustähed selgeks inimestele, kes saavad kindlad olema.
2:119 Me saatsime su koos tõega, kui rõõmusõnumite kandja ning hoiataja.
Ja sinult ei hakata küsima Põrgu kaaslaste kohta.
2:120 Ja juudiusulised ei saa sinuga rahul olema seni, ega saa olema naatsaretlased, kuni sa nende usutunnistust järgid.
Ütle: “Jumala juhatus, see on juhatus”.
Ja kui sa järgid nende tühiseid ihasid pärast teadmisi, mis on sinu juurde tulnud, siis sul ei saa olema Jumalalt ei liitlast ega abilist.
2:121 Need, kellele Me olime seaduse andnud, loevad seda, nagu see tõetruult lugemist väärib, sellised usuvad sellesse.
Ja kes iganes eitavad seda: sellised on kaotajad.
2:122 Oo, Iisraeli Lapsed!
Meenutage Minu õnnistusi, millega Ma teid õnnistanud olen,
ja et Ma teid kogu inimkonna ees eelistasin.
2:123 Ja olge kaalutletud kartuses päeva suhtes, mil ükski hing ei maksa mitte milleski teise eest,
ega aktsepteerita temalt kompensatsiooni,
ega aita eestkostmine teda,
ega aidata neid.
2:124 Ja kui tema Isand Abrahami sõnadega testis, ta täitis need.
Ta ütles: “Ma teen sinust juhi inimkonnale”.
Ta ütles: “Ja samuti minu järeltulijatest?”
Ta ütles: “Minu tõotus ei laiene üleastujatele”.
2:125 Ja kui Me tegime maja kohtumise kohaks inimkonnale ning turvaliseks kohaks.
Ja tehke Abrahami positsioonist koht kohustuse täitmiseks.
Ja me volitasime Abrahami ning Ismaeli: “Puhastage Minu maja nendele, kes ringi liiguvad, ja nendele, kes jäävad, ning alandlikele, alistunutele”.
2:126 Ja kui Abraham ütles: “Minu Isand, tee sellest turvaline maa ning varusta selle elanikke mõndade viljadega, neid nendest, kes usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva”.
Ta ütles: “Mis puutub kellesse iganes, kes eitab, Ma lasen tal natuke aega nautida, seejärel sunnin Ma ta tule karistusse. Ja kurjus on teekonna lõpp.”
2:127 Ja kui Abraham ning Ismael maja instruktsioonidega tegelesid:
“Meie Isand, ole meie suhtes aktsepteeriv.
Sa oled Kuulja, Teadev”.
2:128 “Meie Isand, ja tee meid Sinule alistunuteks,
ja meie järglaste hulgast kogukond, kes Sinule alistunud,
ja näita meile meie riitused ning pööra meie poole,
Sa oled Andestaja, Armulik.”
2:129 “Meie Isand, ja kasvata üles nende seas sõnumitooja nendest,
lugemas neile Sinu tunnustähti,
ja õpetamas neile seadust ning elutarkust.
Ja suurendamas neid puhtuses.
Sa oled Võimas, Elutark.”
2:130 Ja kes vastanduks Abrahami usutunnistusele, kui vaid see, kes iseennast petab?
Ja Me valisime ta selles maailmas ning Pärastelus on ta õiglaste hulgas.
2:131 Kui tema Isand ütles talle: “Alistu!”,
ütles ta: “Ma alistun kogu inimkonna Isandale”.
2:132 Sama käskis Abraham oma poegadele, nagu tegi ka Jaakob:
“Oo, mu pojad! Jumal on valinud teile süsteemi, seega ärge surge muidu kui alistunutena”.
2:133 Või kas te olite tunnistajaks, kui surm Jaakobile tuli, kui ta oma poegadele ütles: “Keda saate te teenima pärast mind?”
Nad ütlesid: “Me saame teenima sinu Jumalat, ning sinu isade Abrahami, Ismaeli ning Iisaku Jumalat – ühte Jumalat.
Ja Temale me oleme alistunud”.
2:134 See on kogukond, mis oli tulnud ja ära läinud.
Neile on see, mida nemad on välja teeninud,
ja teile on see, mida teie välja teenite;
ja teilt ei hakata küsima selle kohta, mida nemad tegid.
2:135 Ja nad ütlevad: “Ole juudiusuline või ole naatsaretlane, et võiksid olla õigesti juhatatud!”
Ütle: “Ei: Abrahami usutunnistus, tõe poole kallutav, ja ta polnud ebajumalakummardajatest”.
2:136 Ütle: “Me usume Jumalasse,
ja sellesse, mis on alla saadetud meile,
ja sellesse, mis oli alla saadetud Abrahamile, Ismaelile, Iisakule, Jakobile ning lastelastele,
ja mis oli antud Moosesele, Jeesusele ning prohvetitele nende Isandalt.
Me ei tee mitte mingit eristamist ühegi nende vahel.
Ja Temale oleme me alistunud”.
2:137 Nii et, kui nad usuvad sarnasesse, millesse sina usud, siis neid on õigesti juhatatud, aga kui nad ära pööravad, siis nad on opositsioonis ning Jumalast saab sulle piisama nende vastu.
Ja Ta on Kuulja, Teadja.
2:138 Selline on Jumala värvikäsitus. Ja kes on parem kui Jumal värvikäsituses?
Ja Teda me teenime.
2:139 Ütle: “Kas te vaidlete meiega Jumala suhtes, kui Ta on meie Isand ning teie Isand?
Meile olgu meie tööd ning teile olgu teie tööd.
Ja Temale me oleme siirad”.
2:140 “Või kas te ütlete, et Abraham, Ismael, Iisak, Jakob ja lapselapsed olid juudiusulised või olid naatsaretlased?”
Ütle: “Kas teie teate paremini või teab Jumal?”
Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes varjab tunnistust, mis tal Jumalalt on?
Ja Jumal ei ole teadmatuses sellest, mida te teete.
2:141 See on kogukond, kes on tulnud ning läinud.
Neile kuulub see, mida nemad välja teenisid ning teile kuulub see, mida teie välja teenite.
Ja teilt ei hakata küsima selle kohta, mida nemad tegid.
2:142 Rumalad inimeste hulgast saavad ütlema: “Mis on pööranud nad ära nende kursilt, millel nad olid?”
Ütle: “Jumalale kuulub ida ja lääs, Ta juhatab, keda Ta soovib, sirgele teele”.
2:143 Ja seega, Me tegime teid vahendavaks kogukonnaks, et võiksite olla tunnistajad inimkonna üle ning et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle.
Ja Me vaid tegime kursi, millel te olite, et võiksime teada teda, kes järgib sõnumitoojat, temast, kes pöörab oma kandadel.
Ja see on raske olukord, välja arvatud neile, keda Jumal juhatab.
Ja Jumal ei lase teie usul olla tühisuses.
Jumal on inimeste suhtes Armulik ja Kaastundlik.
2:144 Me näeme su näo pööramist taeva poole.
Ja Me saame pöörama sind kursile, mis saab sind rahuldama:
“Suuna oma nägu püha ülistamiskoha poole.
Ja kus iganes te olete, suunake oma näod selle suunas”.
Ja need, kelle valduses on seadus, teavad, et see on tõde nende Isandalt.
Ja Jumal ei ole nende tegemistest teadmatuses.
2:145 Ja kui sa tuled nende juurde, kelle valduses on seadus, koos kõigi tunnustähtedega:
nad ei hakka järgima sinu kurssi,
ega hakka sina järgima nende kurssi,
ega hakka nad järgima üksteise kurssi.
Ja kui sa peaksid järgima nende tühiseid ihasid pärast seda, mis on sinu juurde tulnud teadmistest, siis oleksid üks üleastujatest.
2:146 Need, kellele Me oleme seaduse andnud, tunnevad selle ära, justnagu nad oma poegi ära tunnevad.
Aga mõned nende hulgast varjavad tõde, ja nad teavad.
2:147 Tõde on sinu Isandalt, nii et ära ole üks nendest, kes kahtleb.
2:148 Ja igaühele on suund, mille poole ta pöörab, nii et tehke üksteisega võidu heades tegudes.
Kus iganes te olete, Jumal saab teid kõiki kokku tooma.
Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
2:149 Ja kust iganes sa välja lähed, suuna oma nägu puutumatu ülistamiskoha suunas. Ja see on tõde sinu Isandalt.
Ja Jumal ei ole teadmatuses sellest, mida te teete.
2:150 Ja kust iganes sa välja lähed, suuna oma nägu puutumatu ülistamiskoha suunas.
Ja kus iganes te olete, suunake oma näod selle suunas, et inimestele ei jääks argumente teie vastu, välja arvatud need nende hulgast, kes valet teevad.
Nii et ärge kartke neid, aga kartke Mind.
Ja et Ma võiksin viia lõpuni oma soosingu teie peale ning et võiksite olla õigesti juhatatud.
2:151 Nagu Ma olen saatnud teile sõnumitooja teie hulgast
lugema teile Meie tunnustähti,
ja suurendama teid puhtuses,
ja õpetama teile seadust ning elutarkust,
ja õpetama teile seda, mida te ei teadnud.
2:152 Samuti meenutage Mind, Mina saan meenutama teid,
ja olge Mulle tänulikud ning ärge Mind eitage.

2:153 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Otsige abi kannatlikkusest ning kohustuse täitmisest, Jumal on koos kannatlikega.
2:154 Ja ärge ütelge nende kohta, kes Jumala pärast tapetud on, et nad on surnud.
Tõde on: nad on elamas, aga teie ei taju.
2:155 Ja Me saame teid testima mõne hirmu ning näljaga,
ja vara, elude ning viljade kaotusega.
Ja anna rõõmusõnumeid kannatlikele.
2:156 Need, kes ebaõnnest vaevatud olles ütlevad:
“Me kuulume Jumalale ja Tema juurde oleme me tagasi minemas”.
2:157 Selliste peal on kohustuse täitmine ning õnnistus nende Isandalt. Ja sellised on õigesti juhatatud.
2:158 Safa ja Marwa on asjade hulgast, mis Jumala olemaolule osutavad.
Seega, kes iganes tegi palverännaku maja juurde või külastas, ei teinud midagi valesti nende vahel kõndides.
Ja kes iganes teeb head vabatahtlikult, siis Jumal on Tänulik, Teadlik.
2:159 Need, kes varjavad seda, mida Me selgetest asitõenditest ja juhatusest alla saatsime – pärast seda, kui Me selle inimestele seaduses selgeks teeme – sellised on neetud Jumala poolt ning neetud nende poolt, kes neavad.
2:160 Välja arvatud need, kes kahetsevad, parandavad ja selgitavad:
sellised on need, kelle poole Ma pööran.
Sest Ma olen Üks, kes aktsepteerib kahetsust, Armulik.
2:161 Need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed ning seejärel surevad ateistidena, nende peal on Jumala needus, ja inglite oma, ja kõigi inimeste oma.
2:162 Nad elunevad selles igavesti, karistust ei kergendata neile ega anta neile ajapikendust.
2:163 Ja teie Jumal on Üks Jumal, ei ole jumalust peale Tema – Kõikvõimsa, Armuliku.
2:164 Taevaste ning maa loomises,
ja öö ning päeva vaheldumises,
ja laevades, mis merel inimeste hüvanguks seilavad,
ja vetes, mida Jumal taevast alla on saatnud, andes seeläbi maale elu, peale seda, kui see surnud oli ning Ta saatis sellest esile kõiksugused elukad,
ja tuulte ringluses,
ja pilvedes, mis tehtud teenistusvalmiks maa ning taeva vahele,
on tõendid inimestele, kes hakkavad juurdlema.
2:165 Ja inimeste hulgas on tema, kes teisi peale Jumala Temaga võrdseks võtab, armastades neid armastusega nagu armastus Jumala vastu.
Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, on püsivamad armastuses Jumala vastu.
Ja oleks need, kes valet teevad, näinud seda, kui nad saavad karistust nägema, et võim kuulub tervikuna Jumalale ning et Jumal on karm karistamises.
2:166 Siis, kui need, keda järgiti, tõukavad ära need, kes neid järgisid,
ja nad saavad nägema karistust,
ja kõik seosed nende vahel saavad olema läbi lõigatud.
2:167 Ja need, kes järgisid saavad ütlema: “Kui me tagasi läheksime, me tõukaksime nad ära, nagu nemad meid on ära tõuganud.”
Sedasi saab Jumal neile näitama nende tegusid, mida nad kahetsema hakkavad. Ja nad ei lahku tulest.

2:168 Oo, inimkond!
Sööge sellest, mis on maa peal seaduslik ning hea ja ärge järgnege kuradi jalajälgedele. Ta on teile selge vaenlane.
2:169 Ta vaid käsib teie peale kurjust ning seksuaalset ebamoraalsust. Ja et te omistaksite Jumalale seda, mida te ei tea.
2:170 Ja kui neile üteldakse: “Järgige seda, mida Jumal on alla saatnud!”, ütlevad nad: “Ei, me järgime seda, millelt me leidsime oma isad!”
Isegi kui nende isad ei juurelnud ega olnud õigesti juhatatud?
2:171 Ja näide nendest, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, on nagu näide ühest, kes röögib sellele, kes ei kuule midagi peale hüüde ning hõike – kurt, tumm ja pime: nad ei juurdle.

2:172 Oo, teie, kes te hoiatust kuulda võtate!
Sööge headest asjadest, millega Me teid varustanud oleme ja olge tänulikud Jumalale, kui see on Tema, keda te teenite.
2:173 Ta on vaid teinud teile ebaseaduslikuks raipe, vere ning sealiha ja selle, mis on pühitsetud muule kui Jumalale.
Aga kes iganes leiab end sundusest, ilma ihaldamata või otsimata üleastumist, siis nende peal ei ole pattu.
Jumal on Andestav, Armuline.
2:174 Need, kes varjavad seda, mida Jumal seadusest alla on saatnud ning vahetavad selle odava hinna vastu: sellised söövad oma kõhtudesse vaid tuld. Ja Jumal ei räägi nendega Ülestõusmispäeval ega suurenda Ta neid puhtuses. Ja neil saab olema valus karistus.
2:175 Sellised on nemad, kes soetavad eksituse juhatuse hinnaga ning karistuse andestuse hinnaga.
Kuidas nad tule suunas püüdlevad!
2:176 See on seetõttu, et Jumal saatis alla seaduse koos tõega.
Ja need, kes on seaduse suhtes erimeelsuses, on ülimas vastuolus.
2:177 See ei ole vooruslikkus, et te pöörate oma näod ida või lääne poole.
Aga vooruslik on: kes iganes usub Jumalasse,
ja Viimsesse Päeva,
ja inglitesse,
ja seadusesse,
ja prohvetitesse,
ning kes annab raha – vaatamata armastusele selle vastu -sugulastele,
ja isatutele,
ja puuduses kannatajatele,
ja teelistele,
ja neile, kes küsivad,
ja orjade vabastamiseks;
ning kes täidavad kohustust
ja annavad puhastumiseks;
ja need, kes peavad oma tõotuse, kui nad tõotuse annavad;
ja need, kes on kannatlikud kannatuses, ebaõnnes ning lahingus.
Sellised on need, kes on siirad,
ja sellised on need, kes on kaalutletud kartuses.
2:178 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Õiglane tasu on teile määratud tema suhtes, kes on tapetud:
vaba mees vaba mehe eest,
ja ori orja eest,
ja naisterahvas naisterahva eest.
Aga kellele iganes midagi andestatakse tema venna poolt,
siis tegutsetagu vastavalt sellele, mis on sobilik,
ja makse talle koos hea käitumisega –
see on vaigistus ning õnnistus teie Isandalt.
Kes iganes pärast seda üle astub, temal saab olema valus karistus.
2:179 Ja läbi võrdväärsuse te kaitsete elu – oo, teie, kes te omate intuitsiooni! – et võiksite olla kaalutletud kartuses.
2:180 Teile on määratud, et kui kellegi juurde teist surm tuleb, ja kui ta jätab maha vara, siis testament vanematele ning lähedastele sugulastele, vastavuses sellega, mis on sobilik, on siduv kohustus nende peal, kes kaalutletud kartuses.
2:181 Ja kes iganes muudab seda pärast selle kuulmist, siis patt saab olema nende peal, kes seda muudavad.
Jumal on Kuulja, Teadja.
2:182 Ja kes kardab testamendi tegijalt erapoolikust või valet ning teeb õigeks nende vahel, siis tema peal ei ole valet.
Jumal on Andestav, Armuline.
2:183 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Paastumine on teile määratud – nagu see oli määratud neile, kes olid enne teid – et võiksite olla kaalutletud kartuses.
2:184 Loetud päevad. Ja kes iganes teist on haige või reisimas, siis sama hulk muudest päevadest.
Ja mis puutub kõikidesse nendesse, kelle jõud on seeläbi võetud, neile on lunastuseks puuduse käes kannatajate toitmine.
Ja kes iganes teeb head vabatahtlikult, siis see on talle parem.
Ja et te paastute – see on parem teile, kui te vaid teaksite.
2:185 Kuumusest kõrvetav kuu oli see, mil Koraan alla saadeti, juhatusena inimkonnale ja selge asitõendina juhatusest ning kriteeriumist.
Nii et kes iganes teie seast on tunnistaja kuu suhtes, las ta paastub selles. Ja kes iganes teist on haige või reisimas, siis sama arv muudest päevadest.
Jumal ihaldab teile kergendust ning ei ihalda teile raskusi,
ja et te viiksite lõpuni üldarvu,
ja et te võimendaksite Jumalat, et Ta teid juhatanud on,
ja et võiksite olla tänulikud.
2:186 Ja kui Minu teenrid sind Minu suhtes küsitlevad – Ma olen lähedal, Ma vastan hüüdja hüüdele, kui ta Mind hüüab.
Nii et las nad vastavad Mulle ning las nad usuvad Minusse, et nad võiksid olla juhatatud.
2:187 See on teile seaduslik, et paastumise ööl oma naistele seksuaalselt läheneda.
Nemad on teile katteks ning teie olete neile katteks.
Jumal teab, et te end petsite ja Ta pööras õnnistusega teie poole ning andestas teile – nüüdsest nautige koos nendega ning otsige, mida Jumal teile määranud on.
Ja sööge ning jooge seni, kuni teile on selge valge lõim mustast koidiku lõimest, seejärel viige paastumine lõpuni kuni ööni.
Ja ärge nautige koos nendega siis, kui ülistamiskohtades pühendunud olete.
Need on Jumala piirjooned: ärge lähenege neile.
Sedasi teeb Jumal selgeks oma tunnustähed inimestele, et nad võiksid kaalutletud kartuses olla.
2:188 Ja ärge tarbige oma vara endi vahel tühisuses ega pakkuge seda otsuste tegijatele, et võiksite tarbida osa inimeste varast läbi valskuse.
Ja te teate!
2:189 Nad küsivad sinult kuufaaside kohta, ütle: “Need pakuvad aja arvestamise mehhanismi inimestele, ja palverännaku jaoks”.
Ja see ei ole vooruslikkus, et te lähenete majadesse nende tagant, aga vooruslik on, kes iganes on kaalutletud kartuses ning läheneb majadele läbi nende väravate.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes, et võiksite olla edukad.
2:190 Ja võidelge Jumala põhjusel nende vastu, kes teiega võitlevad, aga ärge minge ise kallale, Jumal ei armasta agressoreid.
2:191 Ja tapke neid, kus iganes te nende üle ülemvõimu saavutate ning ajage nad välja sealt, kust nemad teid välja ajasid.
Ja usu salgamine on halvem kui tapmine ning tapetud saamine.
Ja ärge võidelge nendega puutumatus ülistamiskohas, kuni nemad teiega selles võitlevad.
Aga kui nad teiega võitlevad, siis tapke nad, selline on nende autasu, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
2:192 Ja kui nad lõpetavad, siis Jumal on Andestav, Armuline.
2:193 Ja võidelge nendega, kuni seal pole enam usu salgamist,
ja nii, et süsteem kuuluks Jumalale.
Ja kui nad taganevad, siis pole vaenulikkust, välja arvatud üleastujate vastu.
2:194 Puutumatu kuu on puutumatu kuu jaoks,
ja puutumatutele tegudele õiglane tasu.
Kes iganes teie vastu üle astub, siis astuge üle tema vastu nii, nagu tema teie vastu üle astus.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes ning teadke, et Jumal on koos nendega, kes kaalutletud kartuses.
2:195 Ja kuluta Jumala põhjusel, aga ära heida oma ressursse hävingusse.
Ja tee head, Jumal armastab heategijaid.
2:196 Ja viige lõpuni palverännak ning visiit Jumalale.
Aga kui teid tõkestatakse, siis see, mis on kerge juhendist.
Ja ärge raseerige enda päid, kuni see, mis juhtuma peab, aset leiab.
Ja kes iganes teist on haige või kel takistus peas: lunastuseks on paastumine, heategevuslik annetus või patukahetsus.
Aga kui teid ei tõkestata, siis kes iganes eelistab visiiti palverännakule, siis see, mis on kerge juhendist.
Ja kellel iganes puuduvad vahendid: paastugu kolm päeva palverännaku ajal ning seitse, kui olete tagasi jõudnud – see teeb tervikliku kümme.
See on temale, kelle inimesed ei ole puutumatu ülistamiskoha elanikud.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes ning teadke, et Jumal on karm kättemaksus.
2:197 Palverännak on ettemääratud kuudel.
Seega, kes iganes otsustab palverännaku nende sees läbi teha, siis ärgu palverännaku ajal olgu seksuaalset lähenemist, hoolimatut reetlikkust ega alusetut vaidlust.
Ja mistahes head te teete, Jumal on sellest teadlik.
Ja võtke tagavara, ent parim tagavara on kaalutletud kartus.
Ja olge kaalutletud kartuses Minu suhtes, oo, teie, kes omate intuitsiooni!
2:198 Te ei tee valesti, kui oma Isandalt headust otsite.
Seega, kui te äratuntavad asjad lahti seletate, siis meenutage Jumalat oma sisetundega ning meenutage Teda, kuidas Ta teid juhatanud on.
Ja enne seda olite te nende hulgas, kes eksituses.
2:199 Seejärel seletage lahti viisil, kuidas inimesed on lahti seletanud ning otsige Jumala andestust.
Jumal on Andestav, Armuline.
2:200 Ja kui te olete lõpetanud oma riitused, siis meenutage Jumalat, nagu te oma isasid meenutate või meenutage isegi tugevamalt.
Ja inimeste hulgas on tema, kes ütleb: “Meie Isand, anna meile selles maailmas!” Aga Pärastelus pole tal mingit osa.
2:201 Ja nende hulgas on tema, kes ütleb: “Meie Isand, anna meile selles maailmas head ning Pärastelus head, ja kaitse meid tule karistuse eest”.
2:202 Nendel saab olema osa sellest, mida nad välja teenivad;
ja Jumal on kiire arvestamises.
2:203 Ja meenutage Jumalat loetud päevade kestel.
Ja kes iganes kiirustab kahel päeval, tema peal ei ole väärtegu;
ja kes iganes viivitab, tema peal ei ole väärtegu, temale, kes on kaalutletud kartuses.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes ning teadke, et Tema juurde saate te olema kokku kogutud.
2:204 Ja inimeste hulgas on tema, kelle kõne seoses maise eluga teile muljet avaldab, aga Jumal on tunnistaja sellele, mis on tema südames – ja ta on kõige riiakam vaidlejatest.
2:205 Ja kui ta ära pöörab, siis ta tõttab mööda maad, et seal  korruptsiooni luua ning hävitada selle viljasaak ning sugupuu.
Ja Jumal ei armasta korruptsiooni.
2:206 Ja kui talle üteldakse: “Ole kaalutletud kartuses Jumala suhtes”, juhatab tema uhkus teda rohkemale patule.
Põrgu on tema arveteõiendamine, ja üks kuri puhkepaik!
2:207 Ja inimeste hulgas on tema, kes müüb oma hinge Jumala armu otsides – ja Jumal on lahke oma teenijate suhtes.
2:208 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate! Alistuge täielikult ning ärge järgnege kuradi jalajälgedele. Ta on teile selge vaenlane.
2:209 Aga kui te libastute pärast seda, kui selged asitõendid on teieni jõudnud, siis teadke, et Jumal on Võimas, Elutark.
2:210 Kas nad ootavad, et Jumal tuleks nende juurde pilvedes varjatuna koos inglitega?
Olukord oleks siis lõpetatud!
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.
2:211 Ja küsige Iisraeli Laste käest, mitu selget tunnustähte Me neile andsime?
Ja kes iganes vahetab Jumala armu peale seda, kui see tema juurde on tulnud: Jumal on karm kättemaksus.
2:212 See maine elu on tehtud nauditavaks neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on ja nad nöögivad neid, kes hoiatust kuulda võtavad.
Aga need, kes on kaalutletud kartuses, saavad olema üle nende Ülestõusmispäeval.
Ja Jumal annab, kellele iganes Ta soovib, ilma hinnata.
2:213 Inimkond oli üks kogukond.
Seejärel kasvatas Jumal üles prohvetid, kui rõõmusõnumite kandjad ning hoiatajad ning saatis alla koos nendega seaduse tões, et see võiks inimeste vahel kohut mõista selle suhtes, milles nad lahkarvamusel olid.
Ja seal läksid lahkarvamusele selles ainult need, kellele see antud oli, pärast seda, kui selged asitõendid olid nendeni tulnud, tingituna sektantlikust fanatismist nende vahel.
Aga Jumal juhatas neid, kes hoiatust kuulda võtsid, selleni tõest, milles nad lahkarvamusel olid, läbi enda loa.
Ja Jumal juhatab sirgele teele, keda Ta soovib.
2:214 Või kas te mõtlete, et te sisenete aeda, kui teile ei ole tulnud sarnane sellele, mis oli tulnud nendele, kes tulid ja läksid enne teid?
Kannatused ning ebaõnn puudutasid neid ja neid raputati, kuni sõnumitooja ning need, kes koos temaga hoiatust kuulda võtsid, ütlesid: “Millal on Jumala abi?”
Jah, tõesti, Jumala abi on lähedal.
2:215 Nad küsivad sinult, mida nad peaksid kulutama?
Ütle: “Mida iganes te kulutate tingituna headusest, peaks minema:
teie vanematele,
ja lähedastele sugulastele,
ja isatutele,
ja puuduse käes kannatajatele,
ja teelistele.
Ja mida iganes head te teete, Jumal teab seda.
2:216 Sõdimine on teile määratud, kuigi te seda jälestate.
Ja see võib olla, et te vastandute millelegi, aga see on hea teile,
ja see võib olla, et te armastate midagi, aga see on halb teile.
Ja Jumal teab, aga teie ei tea.
2:217 Nad küsivad sinult puutumatu kuu kohta: “Kas selle ajal on võitlemist?”
Ütle: “Selle ajal on väga palju võitlemist. Aga Jumala tee hülgamine ja sellesse ning puutumatusse ülistamiskohta mitte uskumine ja selle asukate sellest välja ajamine, on kaugelt suurem Jumalaga.
Ja usu salgamine on halvem, kui tapmine ning tapetud saamine”.
Ja nad ei lõpeta teiega võitlemist, kuni nad teid teie süsteemist tagasi pööravad, kui nad suudavad.
Ja kes iganes teie hulgast pöörab ära oma süsteemist ning sureb ühena, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgab, sellised: nende tööd on tühisus selles maailmas ning järgmises.
Ja sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
2:218 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja need, kes maapakku lähevad ning Jumala põhjusel pingutavad: sellised loodavad Jumala õnnistusele.
Ja Jumal on andestav, õnnistav.
2:219 Nad küsivad sinult joobnuks tegevate asjade ning õnnemängude kohta.
Ütle: “Mõlemas on suur vale ning hüved inimestele, aga nende vale on suurem, kui nende hüved”.
Ja nad küsivad sinult, mida nad kulutama peaksid, ütle: “Ülejäägi”.
Sedasi teeb Jumal teile tunnustähed arusaadavaks, et võiksite peegeldada,
2:220 seoses selle maailma ning järgmisega.
Ja nad küsivad sinult isatute kohta, ütle: “Olukorra parandamine on neile parim. Ja kui te nendega läbi käite, siis on nad teie vennad”.
Ja Jumal teab korruptsioonitegijat ning heategijat.
Ja oleks Jumal soovinud, Ta oleks võinud teile asjad raskeks teha.
Jumal on Võimas, Elutark.
2:221 Ja ärge abielluge ebajumalakummardajatest naistega, kuni nad usuvad.
Ja usklik orjatüdruk on parem kui ebajumalakummardaja, isegi kui ta teie jaoks kutsuv on.
Ja ärge minge abiellu ebajumalakummardajatest meestega, kuni nad usuvad.
Ja usklik ori on parem kui ebajumalakummardaja, isegi kui ta teie jaoks kutsuv on.
Sellised kutsuvad tulle, samas kui Jumal on kutsumas aeda ning andestusse läbi enda loa.
Ta selgitab oma tunnustähti inimestele, et nad võiksid kuulda võtta.
2:222 Ja nad küsivad sinult menstruatsiooni kohta.
Ütle: “See on takistav: hoidke naistest menstruatsiooni ajal eemale ning ärge lähenege neile seni, kuni nad puhastunud on.
Ja kui nad on end puhastanud, siis lähenege neile viisil, nagu Jumal teid käskinud on”.
Jumal armastab neid, kes kahetsevad ning Ta armastab neid, kes end puhastavad.
2:223 Teie naised on teie maaharimine.
Nii et lähenege oma maaharimisele, nagu soovite.
Ja saatke enda ette oma hingede jaoks.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes ning teadke, et te saate Temaga kohtuma.
Ja anna rõõmusõnumeid usklikele.
2:224 Ja ärge tehke Jumalat katteks oma vannetele, et hoida end eemal vooruslikkusest.
Ja olge kaalutletud kartuses ning lepitage inimesi.
Ja Jumal on Kuulja, Teadja.
2:225 Jumal ei noomi teid tühise jutu pärast teie vannetes, aga Ta noomib teid selles, mis siseneb teie südametesse.
Jumal on Andestav, Kaastundlik.
2:226 Nendele, kes oma naistest lahti ütlevad, on ooteaeg neli kuud.
Aga kui nad ümber mõtlevad, siis Jumal on Andestav, Armuline.
2:227 Ja kui nad otsustavad lahutada, siis Jumal on Kuulja, Teadev.
2:228 Ja lahutatud naised oodaku omaette kolm menstruatsiooni perioodi.
Ja see pole neile seaduslik, et varjata, mida Jumal nende kõhtudes loonud on, kui nad usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja nende abikaasadel oleks siis rohkem õigus, et nad tagasi võtta selle aja jooksul, kui nad õiget asjade korraldust ihaldavad.
Ja vääriline neile on nagu vääriline nendelt, vastavalt sellele, mis on kohane.
Aga meestel on määr üle naiste.
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
2:229 Lahutus on lubatud kaks korda.
Seejärel säilitamine vastavalt sellele, mis on kohane või vabastamine koos hea käitumisega.
Ja see pole teile seaduslik, et võtta midagi sellest, mida olete naistele andnud, välja arvatud juhul, kui nad mõlemad kardavad, et nad kumbki ei suuda Jumala piirjooni ülal hoida.
Siis, kui te kardate, et nad kumbki Jumala piirjooni ülal ei hoia, siis nad kumbki ei tee valesti selles, et naine end sellest vabastab.
Need on Jumala piirjooned, ärge neist üle astuge.
Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub: sellised on üleastujad.
2:230 Nii et, kui ta temast uuesti lahutab, siis ta ei ole talle lubatud, kuni ta on teise mehega abiellunud.
Kui see temast lahutab, siis nad kumbki ei tee valesti, et üksteise juurde tagasi tulla, kui nad mõlemad arvavad, et nad mõlemad saavad Jumala piirjooni ülal hoidma.
Ja need on Jumala piirjooned,
Ta teeb need selgeks inimestele, kes teavad.
2:231 Ja kui te lahutate naistest ning nende tähtaeg on kätte jõudnud, siis säilitage nad vastavalt sellele, mis on kohane või vabastage nad vastavalt sellele, mis on kohane.
Ja ärge neid säilitage, et saaksite neid kahjustada vaenulikkuses.
Kes iganes nii teeb, on oma hingele kahju tegemas.
Ja ärge Jumala tunnustähti pilgake.
Ja meenutage Jumala õnnistusi endi peal,
ja seda, mida Ta teile seadusest alla on saatnud,
ja elutarkusest, mille läbi Ta teid kannustab.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Ja teadke, et Jumal teab kõiki asju.
2:232 Ja kui te naistest lahutate ning nende tähtaeg on kätte jõudnud, siis ärge takistage neil oma kaasadega abiellumast, kui nad jõuavad kokkuleppele selles, mis on kohane.
See, kuhu on kannustatud tema, kes teie hulgas Jumalasse ning Viimsesse Päeva usub: see on parem ning puhtam teile.
Ja Jumal teab ning teie ei tea.
2:233 Ja emad peaksid imetama oma lapsi kaks täis aastat, neile, kes soovivad imetamise lõpuni viia.
Ja isa peal on nende mõlema varustamine ning nende riietamine, vastavalt sellele, mis on kohane.
Hinge ei koormata rohkemaga, kui see kanda suudab.
Ühtki ema ei tohi kahjustada tema lapse kaudu ega tohi isa kahjustada tema lapse kaudu.
Ja pärija peal on selle sarnane.
Nii et kui nad ihaldavad võõrutada läbi ühise nõusoleku ning omavahelise nõupidamise, siis nad kumbki ei tee valesti.
Ja kui te ihaldate leida ühe oma lapsi imetama, siis te ei tee valesti,
kui te tagate selle turvalisuse, mille olete esile toonud, vastavalt sellele, mis on kohane.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes ning teadke, et Jumal näeb, mida te teete.
2:234 Ja need teie hulgast, kes surevad ning jätavad endast maha naisi: need naised peavad ootama omaette neli kuud ning kümme.
Ja kui nende tähtaeg kätte jõuab, siis te ei tee valesti selles, mida nad iseendiga teevad, vastavalt sellele, mis on kohane.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
2:235 Ja te ei tee valesti, kui te naistele avalikult abielu ettepaneku teete või kui peidate seda endi vahel.
Jumal teab, et te nende peale mõtlete.
Aga ärge andke ega ärge võtke neilt vannet salaja, välja arvatud, kui te kohaseid sõnu räägite.
Ja ärge abielulepingut lõplikult enne vormistage, kuni seaduslik tähtaeg kätte on jõudnud.
Ja teadke, et Jumal teab, mis teie hingedes on, nii et kartke Teda.
Ja teadke, et Jumal on Andestav, Kaastundlik.
2:236 Ja Te ei tee valesti, kui te lahutate naistest, kui te pole neid puudutanud ega määranud neile kaasavara.
Aga tehke neile kingitus: rikas vastavalt tema võimalustele ning kitsendatu vastavalt tema võimalustele.
Kingitus vastavalt sellele, mis on kohane, on siduv heategijate peal.
2:237 Ja kui te lahutate neist enne, kui olete neid puudutanud, aga olete määranud neile kaasavara, siis pool sellest, mida olete määranud, välja arvatud, kui nad sellest loobuvad või kui sellest loobub tema, kelle käes on abieluleping.
Ja et loobuda, on lähemal kaalutletud kartusele.
Ja ärge unustage heasoovlikkust endi seas.
Jumal on teie tegemiste Nägija.
2:238 Hoidke kohustuste poole.
Ja kohustuse poole äärmuste vahel.
Ja astuge Jumala eest välja, pühendunult sõnakuulelikena.
2:239 Ja kui olete kartlikud, siis kõndides või sõites.
Ja kui olete turvalisuses, siis meenutage Jumalat, nagu Ta õpetas teile seda, mida te ei teadnud.
2:240 Ja need teie hulgast, kes surevad ning jätavad endast maha naisi: pärand nende naistele on ülalpidamine aastaks ilma välja ajamata.
Seejärel, kui nad lahkuvad, te ei tee valesti selles, mida nad iseendi suhtes teevad, vastavalt sellele, mis on sobilik.
Jumal on Võimas, Elutark.
2:241 Ja lahutatud naistele varustamine vastavalt sellele, mis on sobilik, on siduv kohustus nende peal, kes kaalutletud kartuses.
2:242 Sedasi teeb Jumal selgeks teile oma tunnustähed, et võiksite juurelda.
2:243 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes jätsid endi elupaigad oma tuhandetes surmahirmu tõttu ning kellele Jumal ütles: “Surge”?
Seejärel andis Ta neile elu.
Jumal on külluslik inimeste suunas, aga enamus inimesi ei ole tänulikud.
2:244 Ja võidelge Jumala põhjusel.
Ja teadke, et Jumal on Kuulja, Teadja.
2:245 Kes on see, kes laenaks Jumalale hea laenu, et Ta võiks selle talle mitmekordseks korrutada?
Jumal kogub ning jagab, ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
2:246 Kas sa ei ole kaalutlenud Iisraeli Laste liidreid pärast Moosest, kui nad oma prohvetile ütlesid: “Kasvata meile üles kuningas, et võiksime Jumala põhjusel võidelda.”?
Ta ütles: “Kas te – kui teile võitlemine määratakse – ei võitle?”
Nad ütlesid: “Ja miks ei peaks me võitlema Jumala põhjusel, kui meid on koos lastega kodudest välja aetud?”
Aga kui neile võitlemine määrati, siis nad pöörasid ära, välja arvatud üksikud nende seast!
Ja Jumal on üleastujatest täielikult teadlik.
2:247 Ja nende prohvet ütles neile: “Jumal on teile üles kasvatanud Sauli kuningaks.”
Nad ütlesid: “Kuidas saab olla temal ülemvõim üle meie, kui meil on rohkem õigust ülemvõimule kui temal, kui talle pole antud küllust rikkuses?”
Ta ütles: “Jumal on valinud ta üle teie ja on suurendanud teda teadmistes ning väärikuses”.
Ja Jumal rikastab oma ülemvõimuga, keda Ta soovib.
Ja Jumal on Hõlmav, Teadev.
2:248 Ja nende prohvet ütles neile: “Tema ülemvõimu tunnustäht on, et teie juurde saab tulema süda, milles on hingerahu teie Isandalt, ja jäänuk sellest, mis jäi maha Moosese järeltulijatest ning Aaroni järeltulijatest, olles inglite poolt kantud.
Selles on teile tunnustäht, kui olete usklikud”.
2:249 Seega, kui Saul koos jõududega välja läks, ütles ta:
“Jumal saab teid testima jõega, kes iganes sellest joob, ei ole minuga,
ja kes iganes ei maitse seda, välja arvatud üks peotäis, on minuga”.
Ja nad jõid sellest, välja arvatud üksikud neist.
Kui ta selle ületanud oli – tema ja need, kes koos temaga hoiatust kuulda võtsid – ütlesid nad:
“Meil pole täna võimsust Koljati ning tema jõudude vastu.”
Aga need, kes mõistsid, et nad kohtuksid Jumalaga, ütlesid:
“Kui palju väikeseid vägesid on jagu saanud suurematest vägedest
läbi Jumala loa!”
Ja Jumal on koos kannatlikega.
2:250 Ja kui nad Koljati ning tema jõudude vastu välja ilmusid, ütlesid nad: “Meie Isand, vala välja kannatlikkus meie peale ning tee kindlaks meie jalg. Ja aita meid inimeste vastu, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad”.
2:251 Seega nad võitsid neid Jumala loal ning Taavet tappis Koljati.
Ja Jumal andis talle ülemvõimu ning elutarkuse ja õpetas talle, mida ta soovis.
Ja kui Jumal ei oleks inimesi nende endi eest kaitsmas, siis maa oleks ammu laostatud olnud.
Aga Jumal on külluslik kogu inimkonna suunas.
2:252 Need on Jumala tunnustähed, Me retsiteerime neid sulle tões,
ja sa oled saadikutest.
2:253 Need on sõnumitoojad, Me eelistasime mõnda üle teiste.
Nende hulgas on need, kellega Jumal kõneles ning mõnda neist Ta tõstis seisuses.
Ja Me andsime Jeesusele, Maarja pojale, selged asitõendid ning tugevdasime teda Püha Vaimuga.
Ja oleks Jumal soovinud, seal poleks võidelnud üksteisega need, kes tulid pärast neid, pärast seda kui selged asitõendid olid nendeni jõudnud.
Aga nad eristusid: osad neist uskusid ning osad neist eitasid.
Ja oleks Jumal soovinud, nad ei oleks üksteisega võidelnud.
Aga Jumal teeb, mida Ta kavatseb.

2:254 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kulutage sellest, mida Me teile võimaldanud oleme, enne kui tuleb päev, milles pole ei kaubandust, sõprust, ega eestkostet.
Ja need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad: nemad on üleastujad.
2:255 Jumal, seal pole jumalust peale Tema – Elava, Igavese.
Ei tukastus ega uni võta Tema üle võimust.
Temale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis on maa peal.
Kes saab kaitsta koos Temaga, välja arvatud Tema loal?
Ta teab, mis on nende käte vahel ning mis neile järgnemas on.
Ja nemad ei hõlma midagi Tema teadmistest, välja arvatud, mida Ta soovib.
Tema Troon ümbritseb taevaid ning maad ja nende alalhoidmine ei väsita Teda.
Ja Ta on Ülistatud, Hiiglaslik.
2:256 Süsteemis ei ole sundust, veatu otsustamine on eksimisest eristatud.
Kes iganes eitab iidolid ning usub Jumalasse: ta on haaranud kindlast haardest, millel pole murdumist.
Jumal on Kuulja, Teadja.
2:257 Jumal on nende liitlane, kes hoiatust kuulda võtavad, Ta toob nad välja pimedusest valgusesse.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, nende liitlased on ebajumalad, nad toovad nad välja valgusest pimedusse.
Sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
2:258 Kas sa ei ole kaalutlenud ühte, kes vaidles Abrahamiga tema Isanda suhtes, samas kui Jumal oli andnud talle ülemvõimu?
Kui Abraham ütles: “Minu Isand on Üks, kes annab elu ja annab surma”,
ütles ta: “Mina annan elu ja annan surma”,
Abraham ütles: “Jumal toob päikese idast, nii et too sina see läänest”.
Seejärel see, kes hoiatuse suhtes ükskõikne oli, muutus sõnatuks!
Ja Jumal ei juhata üleastuvaid inimesi.
2:259 Või nagu üks, kes möödus linnast, mil see varemeis oli.
Ta ütles: “Kuidas saab Jumal selle taaselustada peale selle surma?”
Seega Jumal tegi ta surnuks sajaks aastaks, seejärel tõstis ta üles.
Ta ütles: “Kui kaua sa eemal viibisid?”
Ta ütles: “Ma olin eemal päeva või osa päevast”.
Ta ütles: “Tõde on, et sa viibisid eemal sada aastat!
Vaata oma toitu ning jooki – need ei ole kõdunenud, aga vaata oma eeslit!
Ja Me teeme sinust tunnustähe inimkonnale.
Ja vaata luid, kuidas Me need elustame, seejärel riietame need lihaga”.
Ja kui talle oli selge, mis juhtunud oli, ütles ta: “Nüüd ma tean, et Jumal on võimeline kõikideks asjadeks”.
2:260 Ja kui Abraham ütles: “Minu Isand, näita mulle, kuidas Sa surnutele elu annad”.
Ta ütles: “Kas sa juba ei usu?”
Ta ütles: “Usun, aga et mu süda võiks rahul olla”.
Ta ütles: “Võta neli lindu ja põhjusta need enda poole kalduma,
seejärel pane neist osa iga mäe otsa,
seejärel hüüa neid – nad saavad kiirustades sinu juurde tulema.
Ja tea, et Jumal on Võimas, Elutark.”
2:261 Näide nendest, kes oma vara Jumala põhjusel kulutavad, on nagu näide seemnest, mis puhkeb esile seitsmeks kaunaks, igas kaunas sada seemet.
Ja Jumal mitmekordistab, kellele Ta soovib.
Ja Jumal on Kõikehõlmav, Teadlik.
2:262 Need, kes oma vara Jumala põhjusel kulutavad, seejärel ei järgne sellele, mida nad kulutasid, ei üleoleva käitumise ega kahjustamisega: neil saab olema nende autasu koos nende Isandaga ning neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:263 Sobiv kõne ning puudjäägi mitte nägemine on palju parem, kui heategevus, millele järgneb kahjustamine.
Ja Jumal on Vaba Vajadusest, Pikameelne.
2:264 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge nullige oma heategevusi üleoleva käitumise ja kahjustamisega, nagu üks, kes kulutab oma vara, et inimeste ees eputada ning ei usu Jumalasse ega Viimsesse Päeva.
Ja tema näide on nagu näide kivist, mille peal on muld:
seejärel sajab selle peale tugev vihm, mis selle paljaks jätab;
nad ei omanda mitte midagi sellest, mida nad teenivad.
Ja Jumal ei juhata inimesi, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
2:265 Ja näide nendest, kes kulutavad oma vara, otsides Jumala meelehead, ning oma hingede kinnitusena, on nagu näide aiast, mis on kõrgel pinnasel:
sellele sadas tugev vihm ning see andis oma viljad kahekordselt;
ja kui tugevat vihma ei tule, siis hommikukaste.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
2:266 Kas üks teie seast ihaldab, et seal on talle aed palmipuude ning viinamarjaväätidega, mille all voolavad jõed, ja seal on temale viljad kõikidest sortidest?
Siis ta saab vanaks ning tema järelkasv on ilma jõuta ja tuletorm lööb seda ning see kõik põleb.
Sedasi teeb Jumal teile selgeks tunnustähed, et võiksite peegeldada.
2:267 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kulutage headest asjadest, mille olete pälvinud ning sellest, mida Me maa seest teile esile oleme toonud.
Ja ärge valige sellest riknenut andmiseks, samal ajal, kui te seda endale ei võtaks, välja arvatud, kui te selle suhtes silmad suleks.
Ja teadke, et Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
2:268 Kurat lubab teile vaesust ning käsib teid seksuaalsele ebamoraalsusele.
Ja Jumal lubab teile andestust ning küllust Temalt.
Ja Jumal on Kõikehõlmav, Teadlik.
2:269 Ta annab elutarkust, kellele Ta soovib.
Ja kellele on antud elutarkust, sellele on antud palju head.
Aga vaid need, kes omavad intuitsiooni, võtavad kuulda.
2:270 Ja mida te kulutate oma varast või mida te lubadusena tõotate – Jumal teab seda.
Ja seal pole abilist üleastujatele.
2:271 Kui te avalikult armuande annate: see on suurepärane.
Aga kui te seda varjate ning annate vaestele: see on teile parem.
Ja see eemaldab teist osa teie kurjusest.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
2:272 Sina pole vastutav nende juhatuse suhtes, aga Jumal juhatab, keda iganes Ta soovib.
Ja mida iganes te kulutate headusest tulenevalt, see on teie enda hingedele.
Ja kulutage vaid Jumala nägu otsides.
Ja mida iganes te kulutate headusest tulenevalt, tuuakse teile täielikult tagasi ning teile ei tehta ülekohut.
2:273 Vaesed, kes on kitsendatud Jumala põhjusel, nad ei saa minna välja maale.
Võhikud arvavad, et nad on vajadusest vabad oma vaoshoituses, te saate neid teadma nende omaduste kaudu: nad ei küsi inimestelt lunivalt.
Ja mida te headusest tulenevalt kulutate: Jumal on sellest täielikult teadvel.
2:274 Neil, kes kulutavad oma vara läbi öö ning päeva, salaja ja avalikult: neil on nende autasu koos nende Isandaga;
ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:275 Need, kes tarbivad intressi, ei saa seisma muidu, kui nii nagu seisab üks, keda kurat valdab.
Sest nad ütlevad: “Kaubandus on sama, mis intressi võtmine”.
Samas kui Jumal on teinud kaubanduse seaduslikuks ning keelanud intressi võtmise.
Ja tema, kellele tuli manitsus tema Isandalt ning ta lakkas: temale on see, mis on möödunud ning tema juhtum on Jumalaga.
Aga kes iganes lähevad tagasi: sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
2:276 Jumal kõrvaldab intressi võtmise ning annab kasvu armuandidele.
Ja Jumal ei armasta ühtegi valelikku lipitsejat.
2:277 Need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja õiglaseid tegusid teevad,
ja kohustust täidavad,
ja puhastumiseks annavad:
neil on nende autasu nende Isandaga.
Ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:278 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes ning andke ära, mis intressi võtmisest alles on jäänud, kui te tõesti usklikud olete.
2:279 Ja kui te seda ei tee: siis olge informeeritud sõjast Jumala ning Tema sõnumitooja poolt.
Aga kui te kahetsete, siis saate tagasi oma esialgse raha.
Ärge olge ebaõiglased ning teiega ei olda ebaõiglased.
2:280 Ja kui ta on maksejõuetu, siis peaksite ootama, kuni ta muutub võimeliseks.
Ja kui te loobute sellest kui armuannist, on see teile parem, kui te vaid teaksite.
2:281 Ja olge kaalutletud kartuses päeva suhtes, milles teid Jumala juurde tagasi tuuakse.
Siis tasutakse igale hingele täies mahus, mida see pälvinud on.
Ja nende suhtes ei olda ebaõiglased.
2:282 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui laenate määratud tähtajani, kirjutage see üles.
Ja las see, kes kirjutab, kirjutagu see teie vahel õiglusega.
Ja ärgu kirjutaja keeldugu seda kirjutamast, nii nagu Jumal teda õpetanud on.
Nii et las ta kirjutab,
ja las isik, kes enda peale kohustuse võtab, dikteerib talle,
ja las ta olla kaalutletud kartuses Jumala, enda Isanda suhtes,
ja ärgu ta sellest midagi vahele jätku.
Aga kui see, kes kohustuse enda peale võtab, on kogenematu või nõrk või ta ei ole võimeline seda ise dikteerima, siis las tema liitlane dikteerib seda õiglusega.
Ja kutsuge tunnistama kaks tunnistajat oma meeste hulgast.
Aga kui seal pole kahte meest, siis mees ja kaks naist nendest, keda te tunnistajana aktsepteerite.
Et kui üks neist peaks eksima, siis teine saab talle meelde tuletada.
Ja ärgu tunnistajad keeldugu tulemast, kui neid kutsutakse.
Ja ärge äparduge seda üles kirjutamast, ükskõik, kas väike või suur, kuni selle tähtajani.
See on Jumala silmis õiglasem ning ausam tunnistuseks.
Ja parem, kui teie vahel poleks kahtlusi.
Välja arvatud, kui see on teie vahel kohapeal tehtav kaubavahetus:
siis te ei tee valesti, kui te seda üles ei kirjuta.
Ja võtke tunnistajad, kui astute lepingusse omavahel.
Ja ärgu ühtegi kirjutajat ega tunnistajat kahjustatagu, aga kui te kahjustate, siis see on hoolimatu reeturlikkus teie seas.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Ja Jumal on teid õpetamas.
Ja Jumal on teadvel kõikidest asjadest.
2:283 Ja kui te olete reisimas või ei leia kirjutajat, siis tõotus käte löömisega. Nii et kui te olete üksteist sellisel moel usaldanud, siis las see, keda usaldati, täidab oma usalduse ning las ta olla kaalutletud kartuses Jumala, enda Isanda suhtes.
Ja ärge varjake tunnistust.
Ja tema, kes seda varjab: tema süda on eksituses.
Ja Jumal teab, mida te teete.
2:284 Jumalale kuulub see, mis on taevastes ning see, mis maa peal.
Ja kas te avaldate seda, mis on teie hingedes, või varjate seda, Jumal saab teilt selle kohta aru pärima.
Ja Ta andestab, kellele Ta soovib ning karistab, keda Ta soovib.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
2:285 Sõnumitooja usub sellesse, mis on talle tema Isandalt alla saadetud, samuti teevad usklikud, igaüks neist usub Jumalasse,
ja Tema inglitesse,
ja Tema seadustesse,
ja Tema sõnumitoojatesse:
“Me ei tee vahet ühegi Tema sõnumitooja vahel”;
ja nad ütlevad: “Me kuuleme ja me kuuletume.
Andesta, meie Isand. Sinu juurde on teekonna lõpp”.
2:286 Jumal ei koorma hinge rohkemaga, kui see kanda suudab.
Talle kuulub see, mida ta pälvib ning ta annab vastust selle suhtes, mida ta omandab.
“Meie Isand, ära pane meile pahaks, kui me unustame ning eksime;
meie Isand, ära pane meie peale koormat, nagu Sa panid nende peale, kes olid enne meid;
meie Isand, ära pane meie peale rohkem kui me kanda suudame;
ja vabanda meid;
ja andesta meile;
ja ole meiega armuline.
Sina oled meie Heategija, aita Sina meid inimeste vastu, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.”