19

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
19:1 KH’YA’S’
19:2 Meeldetuletus sinu Isanda halastusest Tema sulase Zachariah suunas.
19:3 Kui ta hüüdis oma Isandat salajase hüüdega,
19:4 ta ütles: “Minu Isand, nõrgaks on muutunud kondid minu sees ning minu pea on leekides valgetest juustest. Ja ma pole olnud õnnetu oma hüüdes Sulle, Minu Isand”.
19:5 “Aga ma kardan oma järeltulijaid peale mind.
Ja minu naine on viljatu.
Nii et anna mulle Sinult endalt üks liitlane,”
19:6 “et pärida minult ning pärida Jaakobi järeltulijatelt.
Ja tee ta, minu Isand, silmailu pakkuvaks.”
19:7 “Oo, Zachariah! Me toome sulle rõõmusõnumeid pojast, kelle nimi on John. Me pole teinud temanimelist varem.”
19:8 Ta ütles: “Minu Isand, kuidas võin ma saada poja, kui minu naine on viljatu ja ma väga vanasse ikka olen jõudnud?”
19:9 Ta ütles: “Sedasi ütles sinu Isand: ´See on lihtne Minu jaoks. Ja Ma lõin su varem, siis kui sa ei olnud mitte midagi´”.
19:10 Ta ütles: “Minu Isand, tee mulle tunnustäht!”
Ta ütles: “Sinu tunnustäht on, et sa ei räägi inimestega kolm ööd, olles samas kahjustamata”.
19:11 Ja ta läks ülistuskohast välja oma inimeste juurde ning inspireeris neid, et ülistada hommikul ja õhtul.
19:12 “Oo, John! Hoia tugevalt kinni seadusest.”
Ja Me andsime talle otsustusvõime, kui ta laps oli,
19:13 ja helluse Meilt ning puhtuse. Ja ta oli kaalutletud kartuses,
19:14 ning kohusetundlik oma vanematele. Ja ta ei olnud türann, trotslik.
19:15 Ja rahu olgu tema peal päeval, mil ta sündis, päeval, mil ta sureb ning päeval, mil ta elusana üles tõstetakse!

19:16 Ja meenuta seaduses Maarjat, kui ta oma inimestest tagasi tõmbus – kohta, mis idas –
19:17 ning end nendest eraldas. Ja Me saatsime tema juurde Meie Vaimu. Ja see näis talle kui veatu surelik.
19:18 Ta ütles: “Ma otsin Kõikvõimsalt varjupaika sinu eest, kui oled kaalutletud kartuses”.
19:19 Ta ütles: “Ma olen vaid sõnumitooja sinu Isandalt, et võiksin anda sulle puhta poja”.
19:20 Ta ütles: “Kuidas saab seal olla mulle poeg, kui ükski surelik mind puudutanud pole ega ole ma voorusetu olnud?”
19:21 Ta ütles: “Sedasi ütles sinu Isand: ‘See on lihtne Minu jaoks.’
Ja Me teeme ta tunnustäheks inimkonnale ning halastusena Meilt.
See on olukord, mis juba määratud”.
19:22 Nii et ta kandis teda. Ja ta tõmbus tagasi koos temaga kaugesse kohta.
19:23 Ja krambid viisid ta datlipalmi tüve juurde. Ta ütles: “Oleks, et ma oleksin surnud enne seda ning saanud täiesti unustatuks!”
19:24 Seejärel hüüti teda tema alt: “Ära kurvasta, sinu Isand on teinud sinu alla veevooluse”.
19:25 “Ja raputa datlipalmi tüve, see kukutab su peale värskeid datleid, küpseid.”
19:26 “Söö ja joo ning lase oma silmal rõõmu tunda. Ja kui sa mõnda surelikku näed, siis ütle: ´Ma olen tõotanud Kõikvõimsale paastu, nii et ma ei räägi sel päeval mitte ühegi inimesega´”.
19:27 Ja ta tõi ta oma inimeste juurde kandes teda.
Nad ütlesid: “Oo, Maarja! Sa oled teinud midagi täiesti ootamatut!”
19:28 “Oo, Aaroni õde! Sinu isa polnud kuri mees ja su ema polnud voorusetu.”
19:29 Seejärel ta osutas tema peale.
Nad ütlesid: “Kuidas saame me rääkida lapsega hällis?”
19:30 Ta ütles: “Ma olen Jumala sulane. Ta on andnud mulle seaduse ning on teinud mu prohvetiks”
19:31 “ja on teinud mu õnnistatuks, kus iganes ma olen (ja nõuab minult kohustuse täitmist ning puhtust seni, kuni ma elan”),
19:32 “ja sõnakuulelikuks minu emale, ja ei ole teinud mind üleannetuks türanniks.”
19:33 “Ja rahu olgu minu peal päeval, mil ma sündisin, päeval, mil ma suren ning päeval, mil mind elusana tõstetakse!”
19:34 (Selline oli Jeesus, Maarja poeg.
Tõene avaldus seoses sellega, milles nad kahtlevad:
19:35 see ei ole Jumalale, et võtta poeg, olgu Ta ülistatud!
Kui Ta määrab mõne asja, siis Ta vaid ütleb sellele: “Ole!”, ja see on.)
19:36 “Ja Jumal on minu Isand ning teie Isand. Seega teenige Teda!
See on sirge tee.”
19:37 Ja osapooled nende seas läksid eriarvamusele. Häda neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, hiiglasliku päeva vaatemängust.
19:38 Kuidas nad kuulevad ning kuidas nad näevad päeval, mil nad Meie juurde tulevad!
Aga patustajad on sel päeval selges eksituses.
19:39 Ja hoiata neid Kahetsuse Päeva eest, mil olukord lõpetatakse!
Aga nad on hoolimatuses ning nad ei usu.
19:40 Meie pärime maa ning need, kes sellel on. Ja Meie juurde tuuakse nad tagasi.

19:41 Ja meenuta seaduses Abrahami, ta oli tõe mees, prohvet,
19:42 kui ta oma isale ütles: “Oo, minu isa! Miks teenid seda, mis ei kuule ja ei näe ega saa sind mitte milleski aidata?”
19:43 “Oo, mu isa! Mulle on tulnud teadmised, mis ei ole tulnud sinule. Nii et järgi mind, ma juhatan su tasasele teele!”
19:44 “Oo, mu isa! Ära teeni kuradit. Kurat on Kõikvõimsale trotslik!”
19:45 “Oo, mu isa! Ma kardan, et sa saad kannatama karistust Kõikvõimsalt ning sinust saab kuradi liitlane.”
19:46 Ta ütles: “Kas oled hüljanud mu jumalad, oo, Abraham?
Kui sa seda ei lõpeta, ma viskan su kividega surnuks.”
Ja: “Hoia minust mõnda aega eemale!”
19:47 Ta ütles: “Rahu olgu sinu peal! Ma küsin sulle andestust oma Isandalt. Ta on armuline minu suhtes”.
19:48 “Ja ma tõmbun tagasi teist ning sellest, mida te Jumala kõrval hüüate ja hüüan oma Isandat. See võib olla, et ma ei ole oma Isandat hüüdes õnnetu.”
19:49 Nii et kui ta oli tagasi tõmbunud nendest ja sellest, mida nad Jumala kõrval teenimas olid, andsime Me talle Iisaku ning Jaakobi.
Ja kummastki Me tegime prohveti.
19:50 Ja Me andsime neile Meie halastusest. Ja Me tegime neile aususest ülistatud keele.

19:51 Ja meenuta seaduses Moosest: ta oli puhtsüdamlik ja oli sõnumitooja ning prohvet.
19:52 Ja Me hüüdsime teda mäe paremalt küljelt ning tõime ta lähedale privaatsele nõupidamisele.
19:53 Ja Me andsime talle Meie halastusest tema venna Aaroni, prohveti.

19:54 Ja meenuta seaduses Ismaeli, ta oli oma lubaduses tõene ja ta oli sõnumitooja ning prohvet.
19:55 Ja ta nõudis oma inimestelt kohustuse täitmist ning puhtust ja oli meelepärane oma Isanda silmis.

19:56 Ja meenuta seaduses Enokit, ta oli tõe mees, prohvet.
19:57 Ja Me tõstsime ta kõrgele positsioonile.

19:58 Sellised on need, keda Jumal soosis prohvetite hulgas, Aadama järglaste hulgas. Ja nende hulgas, keda Me koos Noaga kandsime. Ja Abrahami ning Iisraeli järglaste hulgas. Ja nende hulgas, keda Me juhatasime ning valisime.
Kui neile Kõikvõimsa tunnustähti retsiteeriti, langesid nad maha alistununa ning pisarais.

19:59 Aga pärast neid tulid põlvkonnad, kes jätsid kohustuse unarusse ning järgisid ihasid.
Nad saavad kohtuma pettusega,
19:60 välja arvatud tema, kes kahetseb, usub ning töötab õigluses: sellised sisenevad aeda (ning neile ei tehta vähimatki ebaõiglust),
19:61 alalise eluaseme aedadesse, millised Kõikvõimas on lubanud oma sulastele nähtamatusse.
Tema lubadus saab aset leidma.
19:62 Nad ei kuule selles mitte ühtegi tühist kõne – ainult rahu.
Ja neil saab olema seal varustamine hommikul ning õhtul.
19:63 See on aed, mille Me pärandame igaühele Meie sulastest, kes on kaalutletud kartuses.
19:64 Ja Me tuleme alla vaid läbi sinu Isanda korralduse. Temale kuulub see, mis on meie käte vahel, mis meile järgneb ning mis on vahepeal.
Ja sinu Isand ei ole unustav.
19:65 Isand taevastele, maale ning sellele, mis on nende vahel.
Teeni Teda ning ole kannatlik Tema teenistuses.
Kas sa tead ühte, keda nimetatakse nagu Teda?
19:66 Ja inimolend ütleb: “Kui ma olen surnud, kas mind tuuakse esile elusana?”
19:67 Kas inimolend ei mäleta, et Me lõime ta enne – kui ta polnud mitte midagi?
19:68 Seejärel – sinu Isanda nimel! – saame Me kokku koguma nemad ning kuradid. Seejärel Me asetame nad ümber Põrgu nende põlvedele.
19:69 Seejärel Me kisume välja igast sektist need nendest, kes Kõikvõimsa suhtes kõige põlglikumad olid.
19:70 Seejärel teame Me kõige paremini neid, kes seal sees põlemist väärivad.
19:71 Ja pole mitte ühtegi teie hulgast, kes sinna ei tuleks.
See on sinu Isandal otsustatud otsus.
19:72 Seejärel Me päästame need, kes kaalutletud kartuses olid ning jätame patustajad sinna põlvili.
19:73 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeriti, ütlesid need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, neile, kes hoiatust kuulda võtsid:
“Milline meie kahest grupist on paremas positsioonis ning paremas koostöös?”
19:74 Ja kui palju põlvkondi Me enne neid hävitanud oleme!
Nad olid paremad omandis ning paremad väljanägemises.
19:75 Ütle: “Kes iganes on eksituses: Kõikvõimas juhib teda edasi”.
Kuni nad näevad seda, mida neile lubatud on – embkumb kas karistust või Tundi – seejärel nad saavad teadma, kes on kehvemas positsioonis ning nõrgemad võimsuses.
19:76 Ja Jumal suurendab juhatuses neid, kes õiget juhatust järgivad.
Ja õiglased teod, mis püsima jäävad, on sinu Isanda silmis paremad autasuna ning paremad abiallikana.
19:77 Oled sa siis kaalutlenud teda, kes salgab Meie tunnustähed ning ütleb: “Mulle antakse jõukust ning lapsi!”
19:78 On ta läbistanud nähtamatu või võtnud tõotuse Kõikvõimsalt?
19:79 Ei, tõepoolest! Me salvestame, mida ta ütleb ning laiendame talle karistuse ulatust.
19:80 Ja Me saame temalt pärandusena kõik, mida ta ütles ning ta tuleb Meie juurde täiesti üksinda.
19:81 Ja nad võtavad jumalaid Jumala kõrvale, et neil võiks olla suursugusus läbi nende.
19:82 Ei, tõepoolest! Nad saavad salgama nende teenistuse ning olema oponendid nende vastu.
19:83 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Me saadame saatanad nende peale, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, neid ergutusega ergutama?
19:84 Nii et ära kiirenda nende vastu. Me oleme nende päevi loendamas.
19:85 Päeval, mil Me kogume Kõikvõimsa juurde austatud külalistena need, kes kaalutletud kartuses
19:86 ja ajame kurjategijad Põrgusse kui saabumiskohta,
19:87 neil ei saa olema võimu eestkosteks, välja arvatud temal, kes on võtnud tõotuse Kõikvõimsalt.
19:88 Ja nad ütlevad: “Kõikvõimas on võtnud poja.”
19:89 Te olete esile toonud kohutava asja,
19:90 taevad on sellest peaaegu lõhki rebenemas, maa tükkideks eraldumas ning mäed maha langemas kokku varisedes,
19:91 et te oma hüüetes Kõikvõimsale poega omistate!
19:92 Ja mis vajadus on Kõikvõimsal poja võtmiseks?
19:93 Igaüks, kes on taevastes ning maal, tuleb vaid Kõikvõimsa juurde sulasena.
19:94 Ta on nad loendanud ning neid numbritega nummerdanud.
19:95 Ja igaüks neist tuleb Tema juurde üksinda Ülestõusmispäeval.
19:96 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Kõikvõimas määrab neile armastuse.
19:97 Ja Meie vaid teeme selle lihtsaks sinu keelele, et sa kannaksid sellega rõõmusõnumeid neile, kes kaalutletud kartuses ning hoiataksid sellega riiakaid inimesi.
19:98 Ja kui palju põlvkondi Me enne neid hävitanud oleme!
Kas sa tajud mõnda neist?
Või kuuled neist mõnda häält?