19

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
19:1 KH’YA’S’
19:2 Meeldetuletus sinu Isanda õnnistusest Tema teenrile Zachariah´le.
19:3 Kui ta salaja oma Isanda poole hüüdis.
19:4 Ta ütles: “Minu Isand, mu kondid on muutunud nõrgaks, ja mu juuksed on läinud valgeks, ja ma pole kunagi olnud üleannetu Sind paludes, Minu Isand”.
19:5 “Ja ma kardan sugulasi, kui ma läinud olen, ja mu naine on viljatu, nii et võimalda mulle liitlane Sinult.”
19:6 “Et pärida minult, ja pärida Jaakobi järeltulijatelt. Ja tee ta, mu Isand, hästi meeldiv.”
19:7 “Oo, Zachariah, Me anname sulle rõõmusõnumeid pojast, kelle nimi on John. Me ei ole seda nime varem kellelegi andnud.”
19:8 Ta ütles: “Minu Isand, kuidas võin ma saada poja, kui mu naine on viljatu, ja ma olen väga vanasse ikka jõudnud?”
19:9 Ta ütles: “See on sedasi, nagu sinu Isand on ütelnud. See on lihtne asi Minu jaoks. Ja Ma olen sinu varem loonud, siis kui sa ei olnud mitte midagi”.
19:10 Ta ütles: “Minu Isand, tee mulle tunnustäht”. Ta ütles: “Sinu tunnustäht on, et sa ei räägi inimestega kolm ööd järjest”.
19:11 Nii et ta läks ülistuskoha suletud alast välja oma inimeste sekka ning osutas neile, et nad peaksid Teda koidikul ja hämarikul ülistama.
19:12 “Oo, John, võta seadus usaldusega.” Ja Me andsime talle autoriteedi, kui ta oma nooruses oli.
19:13 Ja helluse Meilt, ja puhtuse; ja ta oli kaalutletud kartuses.
19:14 Ja kohusetundlik oma vanematele, ja ta ei olnud kunagi allumatu türann.
19:15 Ja rahu olgu tema peal päeval, mil ta sündis, ja päeval, mil ta sureb, ja Päeval, mil ta elusana surnuist üles äratatakse.
19:16 Ja seosta seaduses Maarja – kui ta oma perekonnast tagasi tõmbus, kohta, mis oli ida pool.
19:17 Nii et ta võttis barjääri, et ennast neist eraldada, nii et Me saatsime Meie Vaimu tema juurde, ja ta võttis sureliku kuju kogu sarnasuses.
19:18 Ta ütles: “Ma otsin Kõikvõimsalt sinu eest varjupaika, kui oled kaalutletud kartuses”.
19:19 Ta ütles: “Ma olen sõnumitooja sinu Isandalt, et anda sulle kingitus puhtast pojast”.
19:20 Ta ütles: “Kuidas võin ma saada poja, kui ükski surelik pole minuga olnud; ja ma pole kunagi voorusetu olnud?”
19:21 Ta ütles: “See on nii, nagu sinu Isand on ütelnud: ‘See on kerge Minu jaoks’. Ja Me teeme ta tunnustäheks inimestele ja õnnistusena Meilt. See on olukord, mis on juba määratud”.
19:22 Nii et ta oli rase, ja ta läks kaugesse kohta sünnitama.
19:23 Seejärel tulid talle sünnitusvalud, palmipuu tüve kõrval. Ta ütles: “Ma soovin, et oleksin surnud enne seda, ja saanud täielikult unustatuks!”
19:24 Aga seejärel hüüdis ta teda tema alt: “Ära ole kurb, sinu Isand on teinud sinu alla vooluse”.
19:25 “Ja raputa palmipuu tüve enda poole, see paneb küpsed datlid sinu peale kukkuma.”
19:26 “Nii et söö ja joo ning ole rahul. Kui sa mõnda surelikku näed, siis ütle: ´Ma olen tõotanud Kõikvõimsale hoidumise, nii et ma ei räägi täna ühegagi inimsoost.´”
19:27 Seejärel tuli ta oma inimeste juurde teda kandes. Nad ütlesid: “Oo, Maarja, sa oled tulnud millegi täiesti ootamatuga!”
19:28 “Oo, Aaroni õde, sinu isa ei olnud nurjatu mees, ja sinu ema ei ole kunagi voorusetu olnud!”
19:29 Nii et ta osutas tema peale. Nad ütlesid: “Kuidas saame me rääkida kellegagi, kes on laps hällis?”
19:30 Ta ütles: “Ma olen Jumala teener, Ta on andnud mulle seaduse ja on teinud mu prohvetiks”.
19:31 “Ja Ta on teinud mu õnnistatuks, kus iganes ma olen, ja Ta on määranud mulle kohustused ning puhastumise senikauaks, kui ma elus olen.”
19:32 “Ja olema sõnakuulelik oma emale; ja Ta ei ole teinud mind üleannetuks türanniks.”
19:33 “Ja rahu olgu minu peal päeval, mil ma sündisin, ja päeval, mil ma suren, ja Päeval, mil mind elusana surnuist üles äratatakse.”
19:34 Selline oli Jeesus, Maarja poeg, ja see on tõde selles küsimuses, milles nad kahtlevad.
19:35 Jumal ei olnud kunagi poega võtmas, olgu Ta ülistatud. Kui Ta määrab midagi, siis Ta lihtsalt ütleb sellele: “Ole”, ja see on.
19:36 “Ja Jumal on minu Isand ja sinu Isand, seega teeni Teda. See on sirge tee.”
19:37 Seega konföderaadid vaidlesid omavahel. Seetõttu, häda neile, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, kohutava Päeva sündmuskohalt.
19:38 Kuula, mida nad ütlevad, ja vaata Päeva, mil nad Meie juurde tulevad. Aga üleastujad on sel Päeval selges eksituses.
19:39 Ja hoiata neid Kahetsuse Päeva eest. Siis kui olukord otsustatakse ajal, mil nad on hajameelsed, ja nad ei usu.
19:40 Need oleme Meie, kes saavad pärima maa ning kõik, mis sellel on. Ja Meie juurde saavad nad naasema.
19:41 Ja meenuta seaduses Abrahami – ta oli tõe mees, prohvet.
19:42 Kui ta oma isale ütles: “Oo, isa, miks sa teenid seda, mis ei kuule ega näe, ega aita sind mitte milleski?”
19:43 “Mu isa, minuni on tulnud teadmine, mis ei tulnud sinuni. Nii et järgi mind, et ma juhataksin sind tasasele teele.”
19:44 “Mu isa, ära teeni kuradit, sest kurat oli alati Kõikvõimsale allumatu.”
19:45 “Mu isa, ma kardan, et sind saab kahjustama karistus Kõikvõimsalt, ja et sa muutud kuradi liitlaseks.”
19:46 Ta ütles: “Kas oled hüljanud minu jumalad, oo, Abraham? Kui sa seda ei lõpeta, viskan ma su kividega surnuks; ja lase mul olla.”
19:47 Ta ütles: “Rahu olgu sinu peal, ma saan küsima sulle andestust oma Isandalt. Ta on olnud mulle kõige lahkem”.
19:48 “Ja ma saan hülgama sinu ja selle mida sa Jumala kõrval hüüad. Ja ma saan anuma oma Isandat, lootes, et ma ei saa oma Isandat anudes üleannetu olema.”
19:49 Nii et kui ta hülgas nemad ja selle, mida nad Jumala kõrval teenisid, andsime Me talle Iisaku ning Jaakobi; ja kummastki Me tegime prohveti.
19:50 Ja Me andsime neile Meie õnnistusest, ja Me tegime neile keele aususest, mis oleks kuulda.
19:51 Ja meenuta seaduses Moosest – ta oli lojaalne, ja ta oli sõnumitooja prohvet.
19:52 Ja Me hüüdsime teda mäe paremalt küljelt, ja Me tõime ta lähedale, et temaga rääkida.
19:53 Ja Me andsime talle oma õnnistusest tema venna Aaroni kui prohveti.
19:54 Ja meenuta seaduses Ismaeli – ta oli oma lubaduses tõene, ja ta oli sõnumitooja prohvet.
19:55 Ja ta määras oma inimestele kohustused ning puhastumise; ja tema Isand oli temaga rahul.
19:56 Ja meenuta seaduses Enokit – ta oli tõe mees, prohvet.
19:57 Ja Me tõstsime ta kõrgele kohale.
19:58 Nemad on need, keda Jumal õnnistas prohvetite hulgast, Aadama järglaste hulgast,
ja nende hulgast, keda Me koos Noaga kandsime,
ja Abrahami ning Iisraeli järglaste hulgast,
ja nende hulgast, keda Me juhatasime ning valisime.
Kui neile Kõikvõimsa tunnustähti retsiteeriti,
nad langesid maha, alistunud ning pisarais.
19:59 Seejärel tulid generatsioonid pärast neid, kes kaotasid kohustused ja järgisid ihasid. Nad saavad leidma oma tagajärjed.
19:60 Välja arvatud need, kes iganes kahetsevad, usuvad ning õiglaseid tegusid teevad – nad saavad olema määratud aeda, ja neile ei tehta vähimatki ebaõiglust.
19:61 Naudingute aedadesse – mida Kõikvõimas oma teenritele seninägematusesse lubanud on. Tema lubadus peab aset leidma.
19:62 Nad ei kuule selles ühtegi mõttetust – ainult rahu. Ja neil saavad olema nende annid selles hommikul ning õhtul.
19:63 Selline on aed, mille Me pärandame igale Meie teenritest, kes on kaalutletud kartuses.
19:64 “Ja Meid pole saadetud muidu kui läbi teie Isanda volituse. Temale on meie olevik ning meie tulevik, ja kõik, mis on nende vahel. Ja teie Isand ei olnud kunagi unustamas.”
19:65 “Isand taevastele ja maale ning sellele, mis on nende vahel. Nii et teenige Teda ja olge Tema teenistuses kannatlikud. Kas te teate midagi, mis on nagu Tema?”
19:66 Ja inimolend ütleb: “Kas see saab olla, et kui ma olen surnud, tuuakse mind elusana välja?”
19:67 Kas inimolend ei mäleta, et Me lõime ta varem, siis kui ta ei olnud mitte midagi?
19:68 Teie Isanda nimel, me saame koguma nemad ja kuradid. Seejärel Me saame asetama nad ümber põrgu nende põlvedele.
19:69 Seejärel Me saame lohistama igast klannist välja need, kes kõige rohkem Kõikvõimsaga opositsioonis olid.
19:70 Seejärel oleme Meie need, kes on kõige paremini teadvel nendest, kes seal sees põlemist väärivad.
19:71 Ja eranditult igaüks teist saab seda kohtama. See on teie Isandale kaheldamatu tõsiasi, mis saab aset leidma.
19:72 Seejärel Me saame päästma need, kes olid kaalutletud kartuses, ja üleastujad jätame Me sellesse nende põlvedele.
19:73 Ja kui neile Meie selgeid tunnustähti retsiteeriti, ütlesid need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, neile, kes hoiatust kuulda võtsid: “Milline meie kahest grupist on paremas positsioonis ning jõukam?”
19:74 Ja kui palju generatsioone oleme Me enne neid hävitanud? Neil oli rohkem varandust ning rohkem mõjuvõimu.
19:75 Ütle: “Kes iganes on eksituses, siis Kõikvõimas saab neid edasi juhtima”. Kuni nad näevad, mida neile lubatud on – embkumb kas karistust või Tundi. Seejärel nad saavad teadma, kes on kehvemas kohas ning nõrgem jõu poolest.
19:76 Ja Jumal suurendab nende juhatust, keda on juhatatud. Ja headus, mis püsib, on sinu Isandaga parem autasuna ning kaugelt parem hüvitis.
19:77 Kas sa nägid ühte, kes salgas Meie tunnustähed ning ütles:
“Mulle antakse jõukust ja lapsi”.
19:78 Kas ta vaatas tulevikku? Või on ta võtnud tõotuse Kõikvõimsalt?
19:79 Ei, Me saame salvestama, mida ta ütleb, ja Me saame talle karistust märkimisväärselt suurendama.
19:80 Seejärel Me saame temalt pärandusena kõik, mida ta ütles, ja ta tuleb Meie juurde täiesti üksinda.
19:81 Ja nad on võtnud jumalad Jumala kõrvale, olemaks neile nende ülistus.
19:82 Vastupidiselt, nad saavad salgama nende teenistuse neile, ja nad saavad seisma nende vastu.
19:83 Kas te ei märganud, et Me saatsime nende peale,
kes põlgavad ära juhatuse, samal ajal kui väidavad vooruslikkust, kuradid, et neid ergutusega stimuleerida?
19:84 Nii et ära ole nende poole kiirustamas; Me oleme neile ettevalmistust ette valmistamas.
19:85 Päeval, mil Me kogume need, kes kaalutletud kartuses kui delegatsiooni Kõikvõimsa juurde.
19:86 Ja Me ajame kriminaalid põrgusse nagu karja.
19:87 Mitte keegi ei oma eestkostet, välja arvatud tema, kes on Kõikvõimsalt tõotuse võtnud.
19:88 Ja nad ütlesid, et Kõikvõimas on võtnud poja!
19:89 Te olete tulnud jõhkra jumalateotusega!
19:90 Taevad on sellest peaaegu purunemas, ja maa lahti murdumas, ja mäed kukkumas ning kokku varisemas.
19:91 Et nad väitsid, et Kõikvõimsal oli poeg!
19:92 Ja mis vajadus on Kõikvõimsal poja võtmiseks?
19:93 Kui kõik, mis on taevastes ning maal, saavad tulema Kõikvõimsa juurde kui teenrid.
19:94 Ta on neid hõlmanud, ja neid ühe kaupa loendanud.
19:95 Ja kõik nad saavad Ülestõusmispäeval Tema juurde tulema, täiesti üksinda.
19:96 Nendele, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid töid teevad, määrab Kõikvõimas armastuse.
19:97 Seega Me oleme teinud selle lihtsaks sinu keelele, nii et sa võiksid sellega anda rõõmusõnumeid neile, kes kaalutletud kartuses, ja et sa võiksid sellega riiakaid inimesi hoiatada.
19:98 Ja kui palju generatsioone oleme Me enne neid hävitanud? Kas sa tajud ühtegi neist või kuuled neist mõnda häält?