18

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
18:1 Kiitus kuulub Jumalale, kes oma teenrile seaduse alla saatis.
Ja ei pannud sellesse kõrvalekaldumist.
18:2 Otsene,
et see võiks hoiatada karmi karistuse eest Tema kohalolus;
ja et tuua rõõmusõnumeid usklikele, kes õiglasi tegusid teevad,
et neil saab olema suurepärane autasu.
18:3 Nad jäävad sellesse alatiseks.
18:4 Ja et hoiatada neid, kes ütlevad: “Jumal on võtnud poja”.
18:5 Neil pole mitte mingit teadmist selle kohta,
ega olnud nende isadel.
Tohutu on see sõna, mis nende suudest väljub.
Nad on vaid valet ütlemas.
18:6 Seejärel sa ehk piinad end aegajalt kurbusega nende pärast,
kui nad sellesse jutustusse ei usu.
18:7 Me tegime selle, mis on maa peal, sellele kaunistuseks,
et võiksime nad proovile panna, et kes neist on parim tegudes.
18:8 Ja Me saame tegema selle, mis selle peal on, viljatuks maaks.
18:9 Kas sa märkasid, et koopa elanikud ning vastav kirjutis
olid Meie imepäraste tunnustähtede hulgast?
18:10 Siis kui noored koopas peavarju leidsid ning ütlesid:
“Meie Isand, too meile õnnistus Sinult endalt,
ja aita meid meie olukorras!”
18:11 Seejärel Me katsime kinni nende kõrvad paljudeks aastateks koopas.
18:12 Seejärel tõstsime Me nad üles,
et võiksime teada, milline kahest osapoolest arvutaks paremini,
et kui kauaks nad ajaliselt olid jäänud.
18:13 Me räägime sulle nende juhtumi koos tõega.
Nad olid noored, kes uskusid enda Isandasse,
ja Me suurendasime neid juhatuses.
18:14 Ja Me tugevdasime nende südamed, kui nad seisid
ning ütlesid: “Meie Isand on taevaste ning maa Isand,
me ei hüüa Tema kõrval mitte ühegi jumala poole,
sest siis oleksime ütlemas liiderlikku valet”.
18:15 “Need meie inimesed on võtnud jumalateks muud kui Tema.
Oh, kui neil selle kohta vaid selge volitus oleks!
Ja kes on ebaõiglasem temast, kes Jumala kohta valet leiutab?”
18:16 “Ja siis, kui te neist eemale tõmbute,
ning sellest, mida nad peale Jumala teenivad,
otsige varjupaika koopas,
teie Isand laotab teie peale lahti oma õnnistused
ja varustab teid teie olukorras kõigega, mida te vajate.”
18:17 Ja sa näeksid päikest, kui see ilmub:
see kaldub nende koopast eemale paremale,
ja kui see lahkub, möödub see neist vasakult,
ja nad on selle eest suletud alas.
See on Jumala tunnustähtede hulgast.
Keda Jumal juhatab, see on õigesti juhatatud,
ja kelle Ta eksitusse saadab,
temale ei saa sa leidma ühtegi liitlast juhatama.
18:18 Ja sa arvaksid, et nad on ärkvel, samas kui nad on magamas.
Ja Me keerame neid paremale ning vasakule.
Ja nende koer oli oma kahte käppa lävepakule välja sirutamas.
Oleks sa neid lähemalt uurinud,
siis sa oleks neist joostes ära pööranud
ning nende suhtes kabuhirmus olnud.
18:19 Ja seega, Me tõstsime nad üles,
et nad võiksid üksteise käest endi hulgas küsida.
Kõneleja nende seast ütles: “Kui kauaks olete te jäänud?”
Nad ütlesid: “Me olime päeva või osa päevast”.
Nad ütlesid: “Teie Isand teab kõige paremini, kauaks te jäänud olete,
nii et saatke üks endi hulgast linna koos teie rahaga,
ja las ta vaatab, milline toit seal puhtaim on,
ja las ta toob teile sealt toiduvaru.
Ja las ta olla ettevaatlik,
ja ärge laske mitte kellelgi teist teadlikuks saada!”
18:20 “Nad – kui nad teid avastavad – viskavad teid kividega surnuks
või pööravad teid tagasi nende usutunnistusele.
Ja siis ei saaks te mitte kunagi edukad olema.”
18:21 “Ja seega Ta tutvustas meid neile,
et nad võiksid teada, et Jumala lubadus on tõde,
ja et Tund – selle suhtes pole kahtlust.”
Siis kui nad üksteisega nende olukorra suhtes väitlesid,
nad ütlesid: “Püstitage nende auks monument!”
Nende Isand teab nende suhtes kõige paremini.
Need, kes nende olukorra suhtes peale jäid, ütlesid:
“Me ehitame nende auks ülistamiskoha”.
18:22 Nad saavad ütlema: “Kolm, neljas on nende koer”,
ja nad saavad ütlema: “Viis, kuues on nende koer”,
oletades seninägematut.
Ja nad saavad ütlema: “Seitse, ja kaheksas on nende koer”.
Ütle: “Minu Isand teab nende arvu kõige paremini.
Ükski ei tea neid, välja arvatud vähesed”.
Nii et ära vaidle nende üle muidu, kui koos tõenditega,
ja ära küsi nende kohta arvamust mitte kelleltki neist.
18:23 Ja ära ütle mitte millegi kohta: “Ma teen seda homme”.
18:24 Vaid siis, kui Jumal peaks soovima.
Ja meenuta oma Isandat, kui unustad,
ja ütle: “See võib olla, et mu Isand juhatab mind veatus otsustamises lähemale kui see”.
18:25 Ja nad olid jäänud oma koopasse kolmesajaks aastaks!
Ja nad suurenesid üheksa võrra.
18:26 Ütle: “Jumal on täielikult teadvel, kui kauaks nad jäid. Temale on nähtamatu taevastest ja maast, Ta näeb ja kuuleb. Neil pole Tema kõrval mitte ühtegi liitlast, ja Ta ei jaga oma kohtumõistmist mitte kellegagi”.
18:27 Ja loe ette, mida sinu Isand sulle seadusest inspireerinud on, seal pole Tema sõnade muutmist, ja te ei saa leidma Tema kõrval ühtegi varjupaika.
18:28 Ja ole kannatlik seoses nendega, kes oma Isanda nägu otsides Teda koidikul ning hämarikul hüüavad; ja ärgu su silmad neist üle vaadaku, et sa selle maise elu ilu otsid. Ja ära kuuletu temale, kelle südame Me Meie mälestuse suhtes hoolimatuks teinud oleme. Ja ta järgnes oma ihale, ja tema saatus oli kadunud.
18:29 Ja ütle: “Tõde on teie Isandalt, nii et las kes iganes ihaldab, uskugu; ja kes iganes ihaldab, salaku”. Me oleme üleastujatele ette valmistanud tule, mille seinad neid ümbritsema saavad. Ja kui nad kisendavad, antakse neile vett nagu keevat õli, mis nende näod põletab. Milline kohutav jook ja milline armetu koht!
18:30 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad, Me ei raiska nende autasu, kes tegid õiglaseid tegusid.
18:31 Neil saavad olema naudingute aiad koos jõgedega nende all voolamas, ja nad saavad olema kaunistatud kullast käevõrudega ning nad saavad kandma rohelisi peenest siidist rõivaid. Nad saavad istuma selle sees tõstetud troonidel. Ilus on autasu, ja ilus on elukoht.
18:32 Ja anna neile näide kahest mehest: Me tegime ühele neist kaks viinamarjaaeda, ja ümbritsesime need palmipuudega, ja tegime põllusaagi nende keskele.
18:33 Kumbki kahest aiast tõi esile oma toodangu, ja miski ei ebaõnnestunud vähimalgi määral. Ja Me lasime jõel nende vahelt läbi voolata.
18:34 Ja tal olid puuviljad, nii et ta ütles oma sõbrale temaga arutades: “Ma olen finantsiliselt paremal järjel ning suure mõjuvõimuga”.
18:35 Ja ta läks tagasi oma aeda, olles end eksitanud. Ta ütles: “Ma ei arva, et see kunagi kaob”.
18:36 “Ja ma ei arva, et Tund tulemas on. Ja kui mind tõepoolest tagasi minu Isanda juurde tuuakse, siis ma saan kindlasti endale isegi veelgi paremaid asju leidma.”
18:37 Tema sõber ütles talle temaga arutledes: “Kas sa ei usu Ühte, kes sind tolmust loonud on, seejärel seemnest, seejärel arendas Ta su meheks?”
18:38 “Aga Ta on Jumal, minu Isand, ja ma ei sea üles mitte ühtegi partnerit koos oma Isandaga.”
18:39 “Ja kui sa sisened oma aeda, peaksid sa ütlema: ´See on, mille Jumal on andnud, pole jõudu muud kui Jumala läbi.´ Sa näed mul olema vähem jõukust ja lapsi kui sul?”
18:40 “Ehk annab minu Isand mulle parema kui sinu aed, ja saadab selle peale saatuselöögi taevast, nii et see täiesti viljatuks muutub.”
18:41 “Või et selle vesi läheb sügavale maa sisse, nii et sa pole võimeline seda otsima.”
18:42 Nii et selle viljad said hävitatud, ja ta hakkas oma käsi selle poole pöörama, mille peale ta kulutanud oli, ajal mil see oma oksteni hävitatuks jäi. Ja ta ütles: “Ma soovin, et ma poleks koos oma Isandaga ühtegi partnerit üles seadnud!”
18:43 Ja tal polnud ühtegi gruppi, mis teda Jumala vastu aidata võinuks, ja tal poleks olnud võitu.
18:44 Selline on tõeline Jumala võim. Ta on parim autasustama, ja parim lõpetama.
18:45 Ja anna neile näide sellest maisest elust, mis on nagu vesi, mille Me taevast alla oleme saatnud, nii et maa taimed sellega segunevad, ja see muutub kuivaks jäänukiks, olles tuule poolt liigutatud. Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
18:46 Rikkus ja pojad on selle maise elu ilu. Aga õiglased teod, mis maha jäävad, on paremad autasu jaoks sinu Isandaga, ja paremad lootuseks.
18:47 Ja Päeval, mil Me liigutame mägesid, ja te näete maad tasasena, ja Me kogume nad kokku; nii et Me ei jäta kedagi neist välja.
18:48 Ja nad pannakse välja teie Isanda ette nagu kolonn: “Te olete Meie juurde tulnud, nagu Me teid esimesel korral loonud olime. Siiski, te väitsite, et Me ei teinud teile kokkulepitud kohtumist!”
18:49 Ja seadus pannakse välja, nii et te näete kriminaale kartlikena tingituna sellest, mis selles on. Ja nad ütlevad: “Häda meile! Mis on selle seadusega, et see ei jäta välja mitte midagi väikest ega suurt, aga on selle arvestanud”. Ja nad leidsid selle esile tooduna, mida nad teinud olid. Ja teie Isand ei tee kellelegi ülekohut.
18:50 Ja Me ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale”. Nii et nad kõik alistusid, välja arvatud Saatan. Ta oli džinnide hulgast, ja ta oli hoolimatult reetlik oma Isanda käsu suhtes. Kas te võtaksite teda ja tema järelkasvu liitlastena Minu kõrvale, samal ajal kui nad teie vaenlased on? Armetu on asendus üleastujatele!
18:51 Ma ei teinud neid taevaste ja maa loomisele tunnistajateks, ega nende enda loomisele. Ega võta Ma eksitajaid abilisteks.
18:52 Päeval, mil Ta ütleb: “Hüüdke oma partnerite poole, kelle kohta te väitnud olete”. Nii et nad hüüdsid neid, aga nad ei vastanud neile. Ja Me tegime nende vahele barjääri.
18:53 Ja kriminaalid nägid tuld, ja nad mõistsid, et neid pannakse selle sisse, ja nad ei leidnud ühtegi teed, et seda ära hoida.
18:54 Ja Me oleme lähetanud selles Koraanis inimestele kõikidest näidetest; aga inimolend on olnud alati kõige argumenteerivam.
18:55 Ja mis takistas inimesi uskumast, kui juhatus nendeni tuli, ja otsimast andestust oma Isandalt? Kas nad ootavad, et nendeni tuleks see, mis juhtus vanaaja inimestega, või et karistus tuleks neile näost näkku?
18:56 Ja Me ei saada sõnumitoojaid muidu kui rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena. Aga need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, hakkavad vaidlema valskust kasutades, et sellega tõde varjutada. Ja nad võtavad nöökimiseks Minu tunnustähed ning selle, mille suhtes neid hoiatati!
18:57 Ja kes on nurjatum kui tema, kellele tema Isanda tunnustähti meelde tuletatakse, aga ta pöördub neist ära, ja ta unustab, mis tema käed teinud on. Me tegime katted nende südamete peale seda mõistmast, ja kurtuse nende kõrvadesse. Ja kui sa neid juhatusele kutsud, ei saa nad kunagi juhatatud olema.
18:58 Ja sinu Isand on andestav, koos õnnistusega. Kui Ta peaks inimesi selle järgi hindama, mida nad juba teeninud on, siis Ta kiirendaks neile karistust. Ei, neil on kokkulepitud kohtumine, peale mida ei saa nad leidma põgenemist.
18:59 Ja need linnad, Me hävitasime need, kui nad patustasid. Ja Me seadsime nende purustamisele kokkulepitud aja.
18:60 Ja Mooses ütles oma noortele: “Ma ei peatu enne, kuni ma kahe mere kokkupuutekohta jõuan, või veedan eluaja seda proovides”.
18:61 Aga kui nad jõudsid vahepealsesse kokkupuutekohta, unustasid nad oma kala ja see oli võimeline leidma tee vooluse kaudu tagasi merre.
18:62 Ja kui nad läksid veelgi kaugemale edasi, ütles ta oma noortele: “Tooge meile meie lõuna; me oleme leidnud oma sellel teekonnal palju vaeva”.
18:63 Ta ütles: “Kas sa mäletad, kui me kivi peal puhkasime? Ma unustasin kala; ja see oli kurat, kes mind unustama pani seda meeles pidada. See tegi imepäraselt oma tee tagasi merre!”
18:64 Ta ütles: “See on see, mida me otsinud oleme!” Nii et nad läksid oma jälgi mööda tagasi.
18:65 Nii et nad kohtusid ühe Meie teenriga, kellele Me olime andnud oma õnnistuse ja Me olime talle õpetanud teadmisi Meilt.
18:66 Mooses ütles talle: “Kas ma võin sulle järgneda, nii et sa õpetaksid mulle juhatusest, mida sulle õpetatud on?”
18:67 Ta ütles: “Sa ei ole võimeline minuga kannatlikuks jääma”.
18:68 “Ja kuidas saad sa olla kannatlik sellega, mille kohta sulle ühtegi uudist pole antud?”
18:69 Ta ütles: “Sa saad mu kannatlikuna leidma, Jumala soovil. Ja ma ei tõrgu ühestki sinu korraldusest”.
18:70 Ta ütles: “Kui sa mulle järgned, siis ära küsi ühegi asja kohta enne, kui ma seda sulle selgitan”.
18:71 Nii et nad rändasid edasi, kuni nad sisenesid ühte paati. Ja ta tegi sellesse augu. Ta ütles: “Kas sa tegid sellesse augu, et uputada selle inimesed? Sa oled teinud midagi kohutavat!”
18:72 Ta ütles: “Kas ma ei ütelnud sulle, et sa ei saa suutma minuga kannatlik olla?”
18:73 Ta ütles: “Andesta mulle, mis ma unustasin, ja ära ole karm mu palve suhtes sinule”.
18:74 Nii et nad rändasid edasi, kuni kohtasid noorukit, ja ta tappis ta. Ta ütles: “Kas oled tapnud süütu isiku ilma õigusemõistmiseta? Sa oled teinud midagi kohutavat!”
18:75 Ta ütles: “Kas ma ei ütelnud sulle, et sa ei saa suutma minuga kannatlik olla?”
18:76 Ta ütles: “Kui ma küsin sinult millegi kohta pärast seda, siis ära hoia mind enda seltskonnas. Sul saab siis olema põhjus minu üle”.
18:77 Nii et nad rändasid edasi, kuni jõudsid ühe linna inimesteni. Nad palusid toitu selle inimestelt, aga nad keeldusid neid võõrustamast. Seejärel leidsid nad seina, mis oli kokkukukkumise äärel, nii et ta püstitas selle. Ta ütles: “Kui sa oleksid tahtnud, võinuksid sa küsida selle eest tasu!”
18:78 Ta ütles: “Selle tõttu lähevad meie teed nüüd lahku. Ma informeerin sind nende asjade tähendustest, millega sa ei suutnud kannatlik olla”.
18:79 “Mis puutub paati, siis see kuulus ühtedele vaestele inimestele, kes olid merel töötamas, nii et ma tahtsin seda vigastada, kuna seal oli kuningas tulemas, kes võtab iga paadi jõuga.”
18:80 “Ja mis puutub noorukisse, siis tema vanemad olid usklikud, nii et me olime mures, et ta rõhub neid oma patustamise ja mitte uskumisega.”
18:81 “Nii et me tahtsime, et nende Isand asendaks ta neile ühega, kes on puhtuses parem kui tema ja lähem õnnistusele.”
18:82 “Ja mis puutub seina, siis see kuulus kahele orvust poisile linnas, ja selle all oli neile varandus, ja nende isa oli hea mees, nii et sinu Isand tahtis, et nad jõuaksid oma iseseisvusesse ja tooksid välja oma varanduse õnnistusena sinu Isandalt. Ja mitte miski sellest, mida ma tegin, ei olnud minu enda järgi. See on selle tähendus, millega sa ei suutnud kannatlik olla.”
18:83 Ja nad küsivad sinult Kahesarvelise kohta, ütle: “Ma saan teile retsiteerima ühe mälestuse temast”.
18:84 Me oleme hõlbustanud tema jaoks maal, ja Me oleme andnud talle vahendid kõikidele asjadele.
18:85 Nii et ta järgis vahendeid.
18:86 Kuni ta jõudis päikeseloojanguni, ta leidis selle kuuma allikasse loojumas, ja ta leidis ühed inimesed selle lähedal. Me ütlesime: “Oo, Kahesarveline, embkumb, kas sa karistaksid, või teeksid neile head”.
18:87 Ta ütles: “Mis puutub temasse, kes on teinud valet, me saame teda karistama. Seejärel viiakse ta tagasi oma Isanda juurde ja Ta karistab teda kohutava karistusega”.
18:88 “Ja mis puutub temasse, kes usub ning head teeb, siis tal saab olema autasu headuses, ja me räägime talle lihtsalt oma plaanist.”
18:89 Seejärel ta järgis vahendeid.
18:90 Nii et kui ta jõudis päikesetõusuni, leidis ta selle tõusmas inimestele, kellele Me ei teinud ühtegi katet peale selle.
18:91 Nii see oli, ja Me teadsime ajas ette seda, mida ta nõuks võtab.
18:92 Seejärel ta järgis vahendeid.
18:93 Kuni ta jõudis piirkonda kahe barjääri vahel, ta ei leidnud kedagi nende kõrval, välja arvatud inimesed, kes suutsid vaevu aru saada millestki, mida räägiti.
18:94 Nad ütlesid: “Oo, Kahesarveline, Gog ja Magog on maa hävitajad, nii et kas me peaksime sulle kiidukõne tegema, et sa saad meile tegema meie ja nende vahele barjääri?”
18:95 Ta ütles: “Mida minu Isand mulle andnud on, on kaugelt parem. Nii et aidake mind jõuga ja ma teen teie ja nende vahele barjääri”.
18:96 “Tooge mulle rauamaaki.” Kuni ta kahe seina vahel tasandas, ütles ta: “Puhu”; kuni ta kollet tegi, ütles ta: “Tooge mulle tõrva, nii et ma saan selle üle valada”.
18:97 Nii et nad ei saanud sellest üle tulla, ja nad ei saanud sellesse auku teha.
18:98 Ta ütles: “See on õnnistus minu Isandalt. Aga kui mu Isanda lubadus tuleb, teeb Ta sellest puru. Ja minu Isanda lubadus on tõde”.
18:99 Ja Me jätsime nad kuni selle päevani, et lainetada nagu lained üksteise peal. Ja sarve puhuti, nii et Me kogusime nad kokku.
18:100 Ja Me panime välja põrgu sel Päeval avalikult neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
18:101 Neile, kelle silmad olid kaetud Minu mäletamise suhtes, ja nad olid võimetud kuulma.
18:102 Kas need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, mõtlevad, et nad võivad võtta Minu teenreid liitlastena Minu kõrvale?
Me oleme ette valmistanud põrgu elukohaks neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
18:103 Ütle: “Kas peaksime teid informeerima suurimatest kaotajatest?”
18:104 “Need, kelle jõupingutused maises elus raisatud said, samal ajal kui nad arvasid, et nad olid head tegemas!”
18:105 Nemad on need, kes salgasid oma Isanda tunnustähed ja Tema kohtumise. Nii et nende tööd olid tühisus, ja Me ei anna neile mingit väärtust Ülestõusmispäeval.
18:106 See on nende kompensatsioon – põrgu; selle eest, mida nad salgasid, ja Minu tunnustähtede ning Minu sõnumitoojate pilkamiseks võtmise eest!
18:107 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad, neil saavad olema aiad elukohaks.
18:108 Elunedes selles. Nad ei saa tahtma, et neid sellest välja kolitaks.
18:109 Ütle: “Kui meri oleks tindikaev minu Isanda sõnadele, siis meri jookseks tühjaks enne, kui mu Isanda sõnad otsa lõppeks”; isegi kui Me tooksime teise selle sarnase kui pikenduse.
18:110 Ütle: “Ma olen vaid surelik nagu teie, olles inspireeritud, et teie Jumal on Üks Jumal. Nii et kes iganes ootab oma Isandaga kohtumist, siis las ta teeb õiglaseid tegusid, ja ärgu ta teenigu kedagi oma Isand kõrval”.