18

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
18:1 Kiitus kuulub Jumalale, kes saatis alla seaduse oma teenrile.
(Ja ei ole pannud sellesse kõrvalekaldumist.)
18:2 Otsene,
et see võiks hoiatada karmi karistuse eest Tema kohalolus,
ja tuua rõõmusõnumeid usklikele, kes õiglaseid tegusid teevad,
et neil on suurepärane autasu.
18:3 Nad jäävad sellesse alatiseks.
18:4 Ja et hoiatada neid, kes ütlevad: “Jumal on võtnud poja”.
18:5 Neil pole mitte mingit teadmist selle kohta,
ega olnud nende isadel.
Tohutu on sõna, mis nende suudest väljub.
Nad räägivad vaid valet.
18:6 Seejärel sa ehk aegajalt hävitad oma hinge
– neil järgi käies – kurbusest,
kui nad sellesse jutustusse ei usu.
18:7 Me tegime selle, mis on maa peal, kaunistuseks sellele,
et võiksime nad proovile panna,
milline neist on parim tegudes.
18:8 Ja Me teeme selle, mis selle peal on, viljatuks maapinnaks.
18:9 Kui sa arvad, et koopa elanikud,
ja vastav kirjutis,
olid imelood Meie tunnustähtede hulgas:
18:10 (Siis kui noored koopas pelgupaiga võtsid ning ütlesid:
“Meie Isand, anna meile õnnistus Sinult endalt,
ja aita meid välja meie olukorrast tunnustähega!”
18:11 Seejärel Me katsime kinni nende kõrvad koopas paljudeks aastateks.
18:12 Seejärel tõstsime Me nad üles,
et võiksime teada, milline kahest osapoolest arvutab paremini,
et kui kauaks nad ajaliselt jäänud olid.)
18:13 Me räägime sulle nende juhtumi tões.
Nad olid noored, kes uskusid enda Isandasse,
ja Me suurendasime neid juhatuses.
18:14 Ja Me tugevdasime nende südamed, kui nad seisid
ning ütlesid: “Meie Isand on taevaste ning maa Isand,
me ei hüüa Tema kõrval mitte ühegi jumala poole,
sest siis oleksime ütlemas liiderlikku valet”.
18:15 “Need meie inimesed on tõstnud jumalateks teised peale Tema.
Oh, kui nad vaid oleks selle kohta selge volituse toonud!
Ja kes on rohkem ebaõiglane, kui tema, kes Jumala kohta valet leiutab?”
18:16 “Ja siis, kui te neist eemale tõmbute,
ning sellest, mida nad peale Jumala teenivad:
otsige varjupaika koopas,
teie Isand laotab teile laiali oma õnnistustest
ja varustab teid teie olukorras kõigega, mida te vajate.”
18:17 (Ja sa näeksid päikest,
kui see ilmub, see kaldub eemale nende koopast paremale,
ja kui see lahkub, see möödub neist vasakult,
ja nad on selle eest suletud alas.
See on Jumala tunnustähtede hulgast.
Keda Jumal juhatab, on õigesti juhatatud.
Ja keda Ta eksitusse saadab, temale ei saa sa leidma ühtegi juhatavat liitlast.
18:18 Ja sa arvaksid, et nad on ärkvel, kui nad on magamas.
Ja Me põhjustame neid pöörama paremale ning vasakule.)
Ja nende koer oli oma kahte käppa lävepakule välja sirutamas.
Oleks sa neid lähemalt uurinud,
siis sa oleks neist ära pööranud joostes,
ja nende suhtes kabuhirmus olnud.
18:19 Ja seega Me tõstsime nad üles,
et nad võiksid üksteist endi hulgas küsitleda.
Kõneleja nende seast ütles: “Kui kauaks olete te jäänud?”
Nad ütlesid: “Me oleme jäänud päevaks või osaks päevast”.
Nad ütlesid: “Teie Isand teab kõige paremini, kauaks te olete jäänud.
Ja saatke üks endi hulgast linna koos teie rahaga,
ja las ta vaatab, milline toit seal puhtaim on,
ja las ta toob teile sealt toiduvaru.
Ja las ta olla ettevaatlik,
ja ärge laske mitte kellelgi teist teadlikuks saada!”
18:20 “Nad – kui nad teid avastavad – viskavad teid kividega surnuks
või pööravad teid tagasi nende usutunnistusele.
Ja siis ei saaks te mitte kunagi edukad olema.”
18:21 “Ja seega Ta tegi meid nendega tuttavaks,
et nad võiksid teada, et Jumala lubadus on tõde,
ja et tund – selle suhtes pole kahtlust.”
Kui nad üksteisega oma olukorra üle vaidlesid,
siis nad ütlesid: “Püstitage nende auks monument!”
Nende Isand teab nendesse puutuvalt kõige paremini.
Need, kes nende olukorra suhtes peale jäid, ütlesid:
“Me ehitame nende auks ülistamiskoha”.
18:22 Nad saavad ütlema: “Kolm, neljas on nende koer”,
ja nad saavad ütlema: “Viis, kuues on nende koer”,
oletades seninägematut.
Ja nad saavad ütlema: “Seitse, kaheksas on nende koer”.
Ütle: “Minu Isand teab nende arvukust kõige paremini.
Ükski ei tea neid, välja arvatud vähesed”.
Nii et ära vaidle nende suhtes muidu, kui ilmnenud väitega,
ja ära küsi nende kohta arvamust mitte kelleltki neist.
18:23 (Ja ära ütle mitte millegi kohta: “Ma teen seda homme”.
18:24 Vaid siis, kui Jumal peaks soovima.
Ja meenuta oma Isandat, kui unustad ning ütle:
“See võib olla, et minu Isand juhatab mind veatus otsustamises lähemale kui see”.)
18:25 Ja nad olid jäänud oma koopasse kolmesajaks aastaks!
Ja nad suurenesid üheksa võrra.
18:26 Ütle: “Jumal teab kõige paremini, kui kauaks nad jäänud olid.
Temale kuulub taevaste ning maa seninägematu.
Kuidas Ta näeb seda ning kuidas Ta kuuleb!
Neil pole mitte ühtegi liitlast Tema kõrval.
Ja Ta ei omista partnerlust oma otsustes mitte kellelegi”.
18:27 Ja retsiteeri, mida sulle su Isanda seadusest inspireerinud on.
Seal pole kedagi, et muuta Tema sõnu.
Ja sa ei saa leidma mitte ühtegi pelgupaika peale Tema.
18:28 Ja tee oma hing kannatlikuks
kõrvuti nendega, kes hüüavad oma Isandat koidikul ning hämarikul
Tema heakskiitu otsides.
Ja ärgu sinu silmad neid eksitagu, selle maailma elu kaunistusi ihaldades.
Ja ära kuuletu temale, kelle südame Me Meie meeldetuletuse suhtes hoolimatuks oleme teinud,
ja kes oma tühist iha järgib,
ja kelle olukord on ülemäärasuses.
18:29 Ja ütle: “Tõde on teie Isandalt.
Nii et kes iganes soovib, las ta usub,
ja kes iganes soovib, las ta eitab”.
Me oleme üleastujate jaoks ette valmistanud tule,
selle seinad neid ümbritsemas.
Ja kui nad otsivad abi, antakse neile abi läbi vee,
mis on nagu keev vask, mis nägusid põletab.
Kuri jook,
ja kuri padi.
18:30 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad, Me ei raiska tema tegude autasu, kes head teeb.
18:31 Neile on aiad alalise eluasemega, millede all voolavad jõed.
Nad on seal kaunistatud kullast käevõrudega,
ja kannavad rohelisi peenest siidist rõivaid,
ja istuvad tõstetud diivanite peal.
Suurepärane autasu
ja kaunis padi.
18:32 Ja esita neile üks näide kahest mehest:
Me tegime ühele neist kaks viinamarjaaeda,
ning ümbritsesime mõlemad datlipalmidega,
ja asetasime nende vahele viljapõllu.
18:33 Mõlemad aiad tootsid oma vilju
ja mitte miski nendest polnud riknenud.
Ja Me põhjustasime jõe nende vahelt läbi voolama.
18:34 Ja tal olid viljad,
nii et ta ütles oma kaaslasele, kui ta temaga vestles:
“Ma olen varanduselt suurem kui sina,
ja olen mõjuvõimsam inimeste seas”.
18:35 Ja ta läks oma aeda, olles end eksitanud.
Ta ütles: “Ma ei arva, et see kunagi kaob”.
18:36 “Ja ma ei arva, et tund tulemas on.
Ja juhul, kui mind tagasi minu Isanda juurde tuuakse,
leian ma endale kindlasti isegi veelgi paremaid asju.”
18:37 Tema kaaslane ütles talle temaga vesteldes:
“Kas sa eitad Teda, kes lõi sind tolmust,
seejärel piisast vedelikust,
seejärel kujundas sinu meheks?”
18:38 “Aga mis minusse puutub: Ta on Jumal, minu Isand,
ja ma ei omista partnerlust koos oma Isandaga mitte kellelegi.”
18:39 “Ja kui sa oma aeda läksid, sa oleksid pidanud ütlema:
´See, mida Jumal on soovinud;
pole tugevust muud kui Jumalas.´
Kui sa näed mind vähemana jõukuses ning lastes:”
18:40 “See võib olla, et minu Isand annab mulle parema kui sinu aed,
ja saadab selle peale saatuselöögi taevast,
nii et see muutub täiesti viljatuks.”
18:41 “Või selle vesi läheb sügavale maa alla,
nii et sa pole võimeline seda leidma.”
18:42 Ja selle viljad said ümbritsetud.
Ja ta hakkas oma peopesasid üles ning alla pöörama,
kõige järele, mida ta seal kulutanud oli,
aga see oli laastatud.
Ja ta ütles: “Oleks, et ma poleks mitte kellelegi partnerlust omistanud koos oma Isandaga!”
18:43 Ja tal polnud ühtegi gruppi teda aitamas, peale Jumala.
Ja ta ei saanud aidata iseennast.
18:44 Seejärel, kaitsmine kuulub Jumalale, Tõele!
Tema on parim autasustamises ning parim lõplikus tulemuses.
18:45 Ja esita neile näide sellest maisest elust,
mis on nagu vesi, mida Me taevast alla saadame,
seejärel seguneb see maa taimestikuga,
ja see muutub kuivadeks varteks, mida tuul laiali pillutab.
Ja Jumal on Kõikvõimas üle kõige.
18:46 Jõukus ning lapsed on selle maailma elu kaunistused,
aga õiglased teod, mis jäävad püsima,
on paremad auhinnaks sinu Isanda silmis,
ja paremad lootuseks.
18:47 Ja päeval, mil Me mäed liikuma paneme,
ja sa näed maad esile kerkimas,
ja Me nad kokku kogume.
Me ei jäta neist mitte kedagi välja.
18:48 Ja nad saavad olema seatud sinu Isanda ette liigitatuna:
“Te olete Meie juurde tulnud nii,
nagu Me teid esimesel korral loonud olime.
Ometi, te väitsite, et Me ei teinud teile kokkulepitud kohtumist!”
18:49 Ja seadus asetatakse maha,
ja sa saad nägema kurjategijaid kartlikena selle suhtes, mis selles on.
Ja nad saavad ütlema: “Häda meile!
Mis seadus see on, et see ei jäta välja ei väikest ega suurt,
vaid on kõik arvesse võtnud?”
Ja nad leiavad esitletuna kõik, mida nad teinud olid.
Ja teie Isand ei tee ülekohut mitte kellelegi.
18:50 Ja kui Me ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale”,
siis nad kõik alistusid, välja arvatud Saatan.
Ta oli džinnide hulgast,
ja ta oli hoolimatult reetlik oma Isanda korralduse suhtes.
Kas te võtate teda ning tema järelkasvu liitlastena Minu asemel?
Aga nad on teile vaenlased.
Kuri vahetus üleastujatele!
18:51 Ma ei teinud neid tunnistajateks taevaste ning maa loomisele,
ega nende enda loomisele.
Ja Ma ei võta eksitajaid toetajatena.
18:52 Ja päev, mil Ta ütleb:
“Hüüdke minu partnereid, kelle kohta te väitnud olete”.
Nii et nad hüüavad neid, aga nad ei vasta neile.
Ja Me tegime nende vahele koha hävinguks.
18:53 Ja kurjategijad saavad nägema tuld,
ja nad mõistavad, et nad on sellesse langemas
ning ei leia sellest mitte ühtegi põgenemist.
18:54 Ja Me oleme selles Koraanis inimestele lahti seletanud kõik näited.
Aga inimolend on eelkõige vaidlushimuline.
18:55 Ja mis takistas inimesi uskumast, kui juhatus nendeni tuli,
ja küsimast andestust oma Isandalt?
Kas nad ootavad, et nende juurde tuleks see,
mis juhtus eelmiste inimestega,
või et karistus neile näost näkku tuleks?
18:56 Ja Me saadame sõnumitoojaid vaid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena.
Aga need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
hakkavad vaidlema tühisuses, et seeläbi tõde kummutada.
Ja nad nöögivad Minu tunnustähti
ning seda, mille suhtes neid hoiatamas ollakse.
18:57 Ja kes on rohkem nurjatu kui tema,
kellele tema Isanda tunnustähti meelde tuletatakse,
aga ta pöörab neist ära,
ja unustab selle, mida tema käed talle ette on saatnud?
Me asetame nende südamete peale katted, et nad seda ei mõistaks,
ja kurtuse nende kõrvadesse,
kui sa neid juhatusele kutsud.
Nii et nad ei saa olema kunagi õigesti juhatatud.
18:58 Aga sinu Isand on Andestaja, Õnnistuse Valdaja.
Kui Ta sooviks neid noomida selle eest, mida nad pälvinud on,
siis Ta kiirendaks neile karistust.
Tõde on: neil on kokkulepitud kohtumine.
Peale seda ei leia nad mitte ühtegi pelgupaika.
18:59 Ja Me hävitasime need linnad, kui nad valet tegid.
Ja Me seadsime nende purustamisele kokkulepitud tähtaja.
18:60 Ja kui Mooses oma noorele mehele ütles:
“Ma ei peatu enne, kui ma kahe mere kokkupuutekohta jõuan,
isegi kui see terve igaviku aega võtab”.
18:61 Seejärel, kui nad nende kokkupuutekohta jõudsid,
unustasid nad oma kala,
ja see oli võimeline leidma tee vooluse kaudu tagasi merre.
18:62 Ja kui nad olid edasi läinud, ütles ta oma noorele mehele:
“Too meile meie lõuna.
Me oleme kohanud palju vaeva oma sellel teekonnal”.
18:63 Ta ütles: “Kas sa ei näinud, kui me kivi juures puhkasime?
Ma unustasin kala.
Ja see oli kurat, kes pani mind unustama, et seda meeles pidada.
Ja see leidis oma tee tagasi merre imepäraselt.”
18:64 Ta ütles: “See on see, mida me otsinud oleme!”
Ja nad pöörasid tagasi, järgnedes enda jälgedele.
18:65 Ja nad kohtusid ühe Meie teenriga,
kellele Me olime andnud oma õnnistuse,
ja olime õpetanud teadmisi enda kohalolust.
18:66 Mooses ütles talle: “Kas ma võin sulle järgneda,
et sa õpetaksid mulle mõnda sellest,
mida sulle veatust otsustamisest õpetatud on?”
18:67 Ta ütles: “Sa ei ole võimeline minuga kannatlik olema”.
18:68 “Ja kuidas saaksid sa olla kannatlik sellega,
mida sa ei ole ümbritsenud kogemusega?”
18:69 Ta ütles: “Sa saad mu leidma – kui Jumal peaks soovima – kannatlikuna.
Ja ma ei ole sulle allumatu mitte üheski olukorras”.
18:70 Ta ütles: “Kui sa peaksid mulle järgnema,
siis ära küsi minult mitte ühegi asja kohta enne,
kuni ma selgitan sulle meeldetuletuse sellest”.
18:71 Nii et nad asusid teele.
Kui nad olid ühe paadi pardale astunud, tegi ta sellesse augu.
Ta ütles: “Kas sa oled teinud sellesse augu, et uputada selle inimesed?
Sa oled teinud midagi kohutavat!”
18:72 Ta ütles: “Kas ma ei ütelnud sulle, et sa ei suuda minuga kannatlik olla?”
18:73 Ta ütles: “Ära noomi mind selle eest, mida ma unustasin,
ega koorma mind minu olukorras raskustega”.
18:74 Nii et nad asusid teele.
Kui nad olid kohanud üht poissi, ta tappis ta.
Ta ütles: “Kas oled tapnud süütu hinge muu kui hinge eest?
Sa oled teinud midagi ebamoraalset!”
18:75 Ta ütles: “Kas ma ei ütelnud sulle, et sa ei suuda minuga kannatlik olla?”
18:76 Ta ütles: “Kui ma küsin sinult millegi kohta pärast seda,
siis ära hoia mind enda seltskonnas.
Sul saab siis olema põhjus minu üle”.
18:77 Nii et nad asusid teele.
Kui nad olid jõudnud ühe linna inimesteni,
küsisid nad selle elanikelt toitu,
aga nad keeldusid neid võõrustamast.
Ja nad leidsid selles ühe seina, mis oli kokkukukkumise äärel,
ja ta seadis selle püstiseks.
Ta ütles: “Kui sa oleksid soovinud,
sa oleksid võinud selle eest tasu küsida”.
18:78 Ta ütles: “Selle tõttu lähevad meie teed nüüd lahku.
Ma informeerin sind nende asjade tõlgendustest,
millega sa ei suutnud kannatlik olla”.
18:79 “Mis puutub paati,
siis see kuulus vaestele inimestele, kes merel töötavad,
ja ma soovisin selle rikkuda,
sest seal oli kuningas tulemas, kes võtab iga paadi jõuga.”
18:80 “Ja mis puutub poissi,
siis tema vanemad olid usklikud,
ja me kartsime, et ta rõhub neid oma patustamise ning eitamisega.”
18:81 “Ja me võtsime nõuks,
et nende Isand annaks neile asenduseks puhtama kui tema
ning lähemal õnnistusele.”
18:82 “Ja mis puutub seina,
siis see kuulus kahele isatule poisile selles linnas,
ja seal oli selle all neile varandus.
Ja nende isa oli õiglane,
ja sinu Isand soovis, et nad jõuaksid täisikka
ning tooksid välja oma varanduse õnnistusena sinu Isandalt.
Ja mitte miski sellest, mida ma tegin, ei olnud minu enda järgi.
See on tõlgendus sellest, millega sa ei suutnud kannatlik olla.”
18:83 Ja nad küsivad sinult Kahesarvelise kohta.
Ütle: “Ma retsiteerin teile meeldetuletuse temast”.
18:84 Me seadsime ta sisse maal,
ja andsime talle vahendid kõigeks.
18:85 Seejärel ta järgnes vahenditele.
18:86 Kui ta jõudis kohta, kus päike loojub,
ja leidis selle loojumas tumedasse allikasse,
ja leidis lähedusest inimesed.
Me ütlesime: “Oo, Kahesarveline!
Embkumb, kas sa karistaksid, või teeksid neile head”.
18:87 Ta ütles: “Mis puutub temasse, kes teeb valet:
me karistame teda”.
Seejärel tuuakse ta tagasi oma Isanda juurde,
kes karistab teda põlastusväärse karistusega.
18:88 “Ja mis puutub temasse, kes usub ning töötab õigluses:
temale on autasu headuses”,
ja Me räägime talle meie korraldusest kergusega.”
18:89 Seejärel ta järgnes vahenditele.
18:90 Kui ta jõudis kohta, kus päike tõuseb,
leidis ta selle tõusmas inimeste kohale,
kellele Me polnud määranud mitte ühtegi katet selle eest.
18:91 Seega!
(Ja Meie teadmised ümbritsevad seda, mis on koos temaga.)
18:92 Seejärel ta järgnes vahenditele.
18:93 Kui ta jõudis piirkonda kahe barjääri vahel,
ja leidis nende vahel inimesed, kes vaevu mõistsid kõnet,
18:94 Nad ütlesid: “Oo, Kahesarveline!
Ya´juj ja Ma´juj teevad korruptsiooni maa peal,
nii et kas me võime sulle määrata väärilise tasu,
kui sa meie ja nende vahele barjääri teed?”
18:95 Ta ütles: “See, mida minu Isand mulle andnud on, on parem.
Aga aidake mind jõuga,
ma teen teie ning nende vahele barjääri”.
18:96 “Tooge mulle rauamaaki.”
Kui ta oli kahe seina vahel tasandanud, ütles ta: “Puhuge!”
Kui ta oli teinud tule, ütles ta: “Tooge mulle sulavaske, et sinna valada”.
18:97 Seejärel nad ei saanud sellest üle tulla,
ja nad ei saanud sellest läbi kaevata.
18:98 Ta ütles: “See on õnnistus minu Isandalt.
Aga kui minu Isanda lubadus aset leiab, teeb Ta selle tolmuks.
Ja minu Isanda lubadus on tõde”.
18:99 Ja Me jätame nad kuni selle päevani,
et lainetada nagu lained üksteise peal.
Ja sarve puhutakse,
ja Me kogume nad kokku justkui kokkutuleku.
18:100 Ja Me näitame põrgut neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid.
18:101 Neile, kelle silmad olid kaetud Minu meenutamise suhtes,
ja kes olid võimetud kuulma.
18:102 Kas need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, mõtlevad,
et nad võivad võtta Minu teenreid kui liitlasi Minu asemel?
Me oleme ette valmistanud põrgu tervituskingitusena neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
18:103 Ütle: “Kas peaksime teid informeerima suurimatest kaotajatest tegudes?”
18:104 “Need, kelle pingutused selles maises elus eksituses olid,
samal ajal kui nad arvasid, et nad head tegid!”
18:105 Sellised on need, kes eitavad oma Isanda tunnustähti ning Temaga kohtumist.
Nende tööd on tühisus,
ja Me ei määra neile mitte mingit kaalu Ülestõusmispäeval.
18:106 See on nende autasu – põrgu – sest nad eitasid,
ja tegid nalja Minu tunnustähtede ning Minu sõnumitoojate üle.
18:107 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad,
neil saavad olema paradiisi aiad tervituskingitusena.
18:108 Nad elunevad nendes igavesti.
Nad ei soovi, et nende elukohta muudetaks.
18:109 Ütle: “Kui meri oleks tindikaev minu Isanda sõnadele,
siis meri jookseks tühjaks enne, kui minu Isanda sõnad otsa lõppeks”; isegi kui Me selle sarnase lisaks tooksime.
18:110 Ütle: “Ma olen vaid surelik nagu teie.
Mulle on inspireeritud, et teie Jumal on vaid Üks Jumal.
Nii et kes iganes oma Isandaga kohtumist ootab,
siis tehku ta õiglaseid tegusid,
ja ärgu ta omistagu oma Isanda teenistusel partnerlust mitte kellelegi”.