18

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
18:1 Kiitus kuulub Jumalale, kes saatis alla oma sulasele seaduse.
(Ja ei ole pannud sellesse kõrvalekaldumist.)
18:2 Otsene, et see võiks hoiatada karmi karistuse eest Tema kohalolus ning tuua rõõmusõnumeid usklikele, kes õiglaseid tegusid teevad, et neile on suurepärane autasu.
18:3 Nad jäävad sellesse alatiseks.
18:4 Ja et hoiatada neid, kes ütlevad: “Jumal on võtnud poja”.
18:5 Neil pole mitte mingit teadmist selle kohta. Ega olnud nende isadel. Tohutu on sõna, mis nende suudest väljub. Nad räägivad vaid valet.
18:6 Seejärel sa ehk aegajalt hävitad oma hinge kurbusest, neil järgi käies, kui nad sellesse jutustusse ei usu?
18:7 Me tegime selle, mis on maa peal, kaunistuseks sellele, et võiksime nad proovile panna, milline neist on parim tegudes.
18:8 Ja Me saame tegema selle, mis selle peal on, viljatuks maapinnaks.

18:9 Kui sa arvad, et koopa kaaslased ning vastav kirjutis olid imelood Meie tunnustähtede hulgas:
18:10 (Siis kui noored koopas pelgupaiga võtsid ning ütlesid:
“Meie Isand, anna meile halastus Sinult endalt ning aita meid välja meie olukorrast tunnustähega!”
18:11 Seejärel Me katsime kinni nende kõrvad koopas paljudeks aastateks.
18:12 Seejärel tõstsime Me nad üles, et võiksime teada, milline kahest osapoolest arvutab paremini, et kui kauaks nad ajaliselt jäänud olid.)
18:13 Me jutustame sulle nende juhtumi tões. Nad olid noored, kes uskusid oma Isandasse ning Me suurendasime neid juhatuses.
18:14 Ja Me tugevdasime nende südamed, kui nad vastu seisid ning ütlesid: “Meie Isand on Taevaste ning Maa Isand. Me ei hüüa Tema kõrval mitte ühegi jumala poole, sest siis ütleksime hoolimatu vale”.
18:15 “Sellised meie inimestest on tõstnud jumalateks teised peale Tema. Oh, kui nad vaid oleksid selle kohta selge volituse toonud!
Ja kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta!”/
18:16 “Ja siis kui te tõmbute eemale nendest ning sellest, mida nad peale Jumala teenivad: otsige varjupaika koopas, teie Isand laotab teile laiali oma halastusest ning varustab teid teie olukorras kõigega, mida te vajate.”
18:17 (Ja sa näeksid päikest kui see ilmub: see kaldub eemale nende koopast paremale, ja kui see lahkub, see möödub neist vasakult, ja nad on selle eest suletud alas.
See on Jumala tunnustähtede hulgast.
Keda Jumal juhatab: tema on õigesti juhatatud. Ja keda Ta eksitusse saadab: temale ei saa sa leidma mitte ühtegi juhatavat liitlast.
18:18 Ja sa arvaksid, et nad on ärkvel kui nad on magamas.
Ja Me põhjustame neid pöörama paremale ning vasakule.
Ja nende koer oli oma kahte käppa lävepakule välja sirutamas.
Oleksid sa neid lähemalt uurinud, sa oleksid neist ära pööranud joostes ning olnud nende suhtes kabuhirmus.)
18:19 Ja seega Me tõstsime nad üles, et nad võiksid üksteist endi hulgas küsitleda.
Kõneleja nende seast ütles: “Kui kauaks olete te jäänud?”
Nad ütlesid: “Me oleme jäänud päevaks või osaks päevast”.
Nad ütlesid: “Teie Isand teab kõige paremini, kauaks te olete jäänud. Ja saatke üks endi hulgast linna koos selle teie rahaga. Ja las ta vaatab, milline toit seal puhtaim on ning las ta toob teile sealt toiduvaru. Ja las ta olla ettevaatlik ning ärge laske mitte kedagi teist teadvel olla!”
18:20 “Nad – kui nad teid avastavad – viskavad teid kividega surnuks või pööravad teid tagasi nende usutunnistusele. Ja siis ei saaks te olema edukad mitte kunagi.”/
18:21 “Ja seega Ta tegi meid nendega tuttavaks, et nad võiksid teada, et Jumala lubadus on tõde ning et tund – selle suhtes pole kahtlust.”/
Kui nad üksteisega oma olukorra üle vaidlesid, siis nad ütlesid: “Püstitage nende auks monument!”
Nende Isand teab nendesse puutuvalt kõige paremini.
Need, kes jäid peale nende olukorra suhtes, ütlesid: “Me ehitame nende auks ülistamiskoha”.
18:22 Nad saavad ütlema: “Kolm, neljas neist nende koer!” ja nad saavad ütlema: “Viis, kuues neist nende koer!”, oletades nähtamatu kohta. Ja nad saavad ütlema: “Seitse, kaheksas neist nende koer”.
Ütle: “Minu Isand teab nende arvukust kõige paremini. Mitte ükski ei tea neid, välja arvatud vähesed”.
Nii et ära vaidle nende suhtes muidu kui ilmse väitega. Ja ära küsi nende kohta arvamust mitte kelleltki neist.
18:23 (Ja ära ütle mitte millegi kohta: “Ma teen seda homme”.
18:24 Vaid siis, kui Jumal peaks soovima.
Ja meenuta oma Isandat kui unustad ning ütle: “See võib olla, et minu Isand juhatab mind veatus otsustamises lähemale kui see”.)
18:25 Ja nad olid jäänud oma koopasse kolmesajaks aastaks. Ja nad suurenesid üheksa võrra.
18:26 Ütle: “Jumal teab kõige paremini, kui kauaks nad olid jäänud.
Temale kuulub taevaste ning maa nähtamatu: kuidas Ta seda näeb ning kuidas Ta kuuleb!
Neil pole mitte ühtegi liitlast Tema kõrval.
Ja Ta ei omista partnerlust oma otsustes mitte kellelegi”.

18:27 Ja retsiteeri seda, mida sulle on inspireeritud sinu Isanda seadusest. Seal pole mitte kedagi, et muuta Tema sõnu.
Ja sa ei saa leidma mitte ühtegi pelgupaika Tema kõrval.
18:28 Ja tee oma hing kannatlikuks kõrvuti nendega, kes hüüavad oma Isandale hommikul ning õhtul, otsides Tema nägu.
Ja ärgu sinu silmad neid eksitagu, ihaldades selle maailma elu kaunistusi.
Ja ära kuuletu temale, kelle südame Me oleme teinud hoolimatuks Meie meeldetuletuse suhtes ning järgib oma tühist iha, ja kelle olukord on ülemäärasuses.
18:29 Ja ütle: “Tõde on teie Isandalt. Nii et kes iganes soovib: las ta usub. Ja kes iganes soovib: las ta eitab”.
Me oleme patustajatele ette valmistanud tule, selle seinad neid ümbritsemas. Ja kui nad otsivad abi, antakse neile abi läbi vee, mis on kui keev vask, mis nägusid põletab.
Kuri jook ning kuri padi.
18:30 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad: Me ei lase kaotsi minna tegude autasu temale, kes teeb head.
18:31 Neile on aiad alalise eluasemega, millede all voolavad jõed. Nad on seal kaunistatud kullast käevõrudega ja kannavad rohelisi peenest siidist rõivaid, lamades seal tõstetud diivanite peal.
Suurepärane autasu ning kaunis padi.

18:32 Ja esita neile üks näide: kaks meest.
Me tegime ühele neist kaks viinamarjaaeda ning ümbritsesime mõlemad datlipalmidega ja asetasime nende vahele viljapõllu.
18:33 Mõlemad aiad tootsid oma vilju ning mitte miski nendest polnud riknenud.
Ja Me põhjustasime voolama nende keskel jõe.
18:34 Ja tal olid viljad. Ja ta ütles oma kaaslasele kui ta temaga vestles: “Ma olen varanduselt suurem kui sina ning olen mõjuvõimsam inimeste seas”.
18:35 Ja ta läks oma aeda, olles eksitanud oma hinge, üteldes: “Ma ei arva, et see kunagi kaob”.
18:36 “Ja ma ei arva, et Tund on tulemas. Ja juhul kui mind tuuakse tagasi minu Isanda juurde: ma leian endale kindlasti isegi veelgi paremaid asju.”
18:37 Tema kaaslane ütles talle temaga vesteldes: “Kas sa eitad Teda, kes lõi sind tolmust, seejärel piisast vedelikust, seejärel kujundas su inimeseks?”
18:38 “Aga mis minusse puutub: Ta on Jumal, minu Isand. Ja ma ei omista mitte mingit partnerlust koos oma Isandaga mitte kellelegi.”
18:39 “Ja, oh, et kui sa olid minemas oma aeda, oleksid sa vaid ütelnud: ´See, mida Jumal on soovinud. Pole tugevust muud kui Jumalas´.
Kui sa näed mind endast vähemana jõukuses ning lastes:”
18:40 “see võib olla, et minu Isand annab mulle parema kui sinu aed ning saadab selle peale saatuselöögi taevast, nii et see muutub libedaks pinnaseks,”
18:41 “või selle vesi läheb sügavale maa alla, nii et sa pole võimeline seda leidma.”
18:42 Ja selle viljad said ümbritsetud.
Ja ta hakkas oma peopesasid üles ning alla pöörama, kõige järele, mida ta seal kulutanud oli. Aga see oli laastatud.
Ja ta ütles: “Oleks, et ma poleks omistanud partnerlust mitte kellelegi koos oma Isandaga!”
18:43 Ja tal polnud mitte ühtegi gruppi teda aitamas peale Jumala.
Ja ta ei saanud aidata iseennast.
18:44 Seejärel, kaitsmine kuulub Jumalale, Tõele! Ta on parim autasus ning parim lõplikus tulemuses.
18:45 Ja esita neile näide sellest maisest elust: nagu vesi, mida Me taevast alla saadame. Seejärel seguneb see maa taimestikuga: see muutub kuivadeks varteks, mida tuul laiali pillutab.
Ja Jumal on Kõikvõimas üle kõige.
18:46 Jõukus ning lapsed on selle maailma elu kaunistused. Aga õiglased teod, mis jäävad püsima, on paremad sinu Isanda silmis auhinnana ning paremad lootusena.

18:47 Ja päeval, mil Me mäed liikuma paneme ning sa näed maad esile kerkimas ja Me nad kokku kogume, nii et Me ei jäta neist mitte kedagi välja.
18:48 Ja nad saavad olema seatud sinu Isanda ette liigitatuna:
“Te olete Meie juurde tulnud nii, nagu Me lõime teid esimesel korral.
Ometi, te väitsite, et Me ei teinud teile kokkulepitud kohtumist!”
18:49 Ja seadus tuuakse esile.
Ja sa saad nägema kurjategijaid kartlikena selle suhtes, mis selles on.
Ja nad saavad ütlema: “Häda meile! Mis seadus see on, et see ei jäta välja ei väikest ega suurt, vaid on kõik arvesse võtnud?”
Ja nad saavad leidma esitletuna kõik, mida nad teinud olid.
Ja sinu Isand ei tee ülekohut mitte kellelegi.

18:50 Ja kui Me ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale”, siis nad kõik alistusid, välja arvatud Saatan. Ta oli džinnide hulgast ning ta oli hoolimatult reetlik oma Isanda korralduse suhtes.
Kas te võtate teda ning tema järelkasvu liitlastena Minu asemel? Aga nad on teile vaenlased.
Kuri vahetus patustajatele!
18:51 Ma ei teinud neid tunnistajateks taevaste ning maa loomisele ega nende enda loomisele. Ja Ma ei võta neid, kes eksiteele viivad, toetajatena.
18:52 Ja päev, mil Ta ütleb: “Hüüdke Minu partnereid, kelle kohta te väitnud olete”. Seejärel nad hüüavad neid, aga nad ei vasta neile.
Ja Me saame tegema nende vahele hävingu koha.
18:53 Ja kurjategijad saavad nägema tuld ning mõistavad, et nad on sellesse langemas ning ei leia sellest mitte ühtegi põgenemist.

18:54 Ja Me oleme selles Koraanis inimestele lahti seletanud kõiksugused näited. Aga inimolend on eelkõige vaidlushimuline.
18:55 Ja mis takistas inimesi uskumast – kui juhatus nendeni tuli – ning küsimast andestust oma Isandalt?
Kas nad ootavad, et nende juurde tuleks see, mis juhtus varasemate inimestega või et karistus neile näost näkku tuleks?
18:56 Ja Me saadame sõnumitoojaid vaid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena. Aga need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, vaidlevad tühisuses, et seeläbi tõde kummutada ja võtavad nöökimiseks Minu tunnustähed ning selle, mille suhtes neid hoiatamas ollakse.
18:57 Ja kes on rohkem ebaõiglane, kui tema, kellele tema Isanda tunnustähti meelde tuletatakse, aga kes neist ära pöörab ning unustab selle, mida tema käed talle ette on saatnud?
Me asetame nende südamete peale katted, et nad seda ei mõistaks, ja kurtuse nende kõrvadesse kui sa neid juhatusele kutsud.
Nii et nad ei saa seejärel olema mitte kunagi õigesti juhatatud.
18:58 Aga sinu Isand on Andestaja, Halastuse Valdaja.
Oleks Ta neid noomimas selle eest, mida nad pälvinud on, Ta kiirendaks neile karistust.
Tõde on: neil on üks kokkulepitud kohtumine.
Nad ei saa leidma selle kõrval mitte ühtegi pelgupaika.
18:59 Ja need linnad Me hävitasime kui nad valet tegid.
Ja Me seadsime kokkulepitud tähtaja nende purustamisele.

18:60 Ja siis kui Mooses oma noorele mehele ütles: “Ma ei peatu enne, kui ma kahe mere kokkupuutekohta jõuan, isegi kui see terve igaviku aega võtab”.
18:61 Seejärel, kui nad jõudsid nende kokkupuutekohta, unustasid nad oma kala ning see leidis oma tee vooluse kaudu tagasi merre.
18:62 Ja kui nad olid edasi läinud, ütles ta oma noorele mehele: “Too meile meie lõuna. Me oleme kohanud palju vaeva oma sellel teekonnal”.
18:63 Ta ütles: “Kas sa nägid kui me kivi juures puhkasime? Siis ma unustasin meie kala. Ja see oli kurat, kes mind unustama pani, et seda meeles pidada. Ja see leidis oma tee tagasi merre imepäraselt.”
18:64 Ta ütles: “See on see, mida me otsinud oleme!”
Ja nad pöörasid tagasi, järgnedes enda jälgedele.
18:65 Ja nad leidsid ühe sulase Meie sulaste hulgast, kellele Me olime andnud halastuse Meilt ning olime õpetanud teadmisi enda kohalolust.
18:66 Mooses ütles talle: “Kas ma võin sulle järgneda, et õpetaksid mulle mõnda sellest, mida sinule on õpetatud veatust otsustamisest?”
18:67 Ta ütles: “Sa ei ole võimeline minuga kannatlik olema”.
18:68 “Ja kuidas saaksidki sa olla kannatlik sellega, mida sa ei ole kogemusega ümbritsenud?”
18:69 Ta ütles: “Sa saad mu leidma – kui Jumal peaks soovima – kannatlikuna. Ja ma ei ole sulle allumatu mitte üheski olukorras”.
18:70 Ta ütles: “Kui sa peaksid mulle järgnema, siis ära küsi minult mitte ühegi asja kohta enne, kuni ma selgitan sulle meeldetuletuse sellest”.
18:71 Nii et nad (duaalne) asusid teele. Kui nad olid ühe paadi pardale astunud, tegi ta sellesse augu.
Ta ütles: “Kas tegid sellesse augu, et uputada selle inimesed? Sa oled teinud midagi kohutavat!”
18:72 Ta ütles: “Kas ma ei ütelnud sulle, et sa ei suuda minuga kannatlik olla?”
18:73 Ta ütles: “Ära noomi mind selle eest, mida ma unustasin ega koorma mind minu olukorras raskustega”.
18:74 Nii et nad asusid teele. Kui nad kohtasid üht poissi, ta tappis ta.
Ta ütles: “Kas oled tapnud süütu hinge muu kui hinge eest? Sa oled teinud midagi ebamoraalset!”
18:75 Ta ütles: “Kas ma ei ütelnud sulle, et sa ei suuda minuga kannatlik olla?”
18:76 Ta ütles: “Kui ma küsin sinult millegi kohta pärast seda, siis ära hoia mind enda seltskonnas. Sul saab siis olema põhjus minu üle”.
18:77 Nii et nad asusid teele. Kui nad olid jõudnud ühe linna inimesteni, küsisid nad selle elanikelt toitu, aga nad keeldusid neid võõrustamast.
Ja nad leidsid selles ühe seina, mis oli kokkuvarisemise äärel. Ja ta seadis selle püstiseks.
Ta ütles: “Oleksid sa soovinud, sa võinuks selle eest tasu küsida”.
18:78 Ta ütles: “See on sinu ja minu lahkuminek. Ma informeerin sind nende asjade tõlgendustest, millega sa kannatlik ei suutnud olla”.
18:79 “Mis puutub paati: see kuulus vaestele inimestele, kes merel töötavad ning ma soovisin selle rikkuda, sest seal oli tulemas kuningas, kes iga paadi jõuga võtab.”
18:80 “Ja mis puutub poissi: tema vanemad olid usklikud ja me kartsime, et ta rõhub neid ülemäärase ning eitamisega.”
18:81 “Ja me võtsime nõuks, et nende Isand annaks neile vahetuseks parema kui tema puhtuses ning lähema halastuses.”
18:82 “Ja mis puutub seina: see kuulus kahele isatule poisile selles linnas ning seal oli selle all varandus neile. Ja nende isa oli õiglane. Ja sinu Isand soovis, et nad jõuaksid täisikka ning tooksid välja oma varanduse halastusena sinu Isandalt.
Ja mitte miski sellest, mida ma tegin, ei olnud minu enda järgi.
See on tõlgendus sellest, millega sa ei suutnud kannatlik olla.”

18:83 Ja nad küsivad sinult Kahesarvelise kohta.
Ütle: “Ma retsiteerin teile meeldetuletuse temast:”
18:84 Me seadsime ta maa peal sisse ning andsime talle vahendid kõigeks.
18:85 Seejärel ta järgnes vahenditele.
18:86 Kui ta oli jõudnud päikese lahkumiseni ning leidis selle lahkumas tumedas allikas ja leidis lähedusest inimesed, Me ütlesime: “Oo, Kahesarveline! Sa peaksid kas karistama või tegema head neile”.
18:87 Ta ütles: “Mis puutub temasse, kes teeb valet: me karistame teda”.
Seejärel tuuakse ta tagasi tema Isanda juurde, kes karistab teda põlastusväärse karistusega.
18:88 “Ja mis puutub temasse, kes usub ning töötab õigluses: temale on autasu headuses ning me räägime kergendusega talle oma korraldusest.”
18:89 Seejärel ta järgnes vahenditele.
18:90 Kui ta oli jõudnud päikese ilmumiseni, leidis ta selle ilmumas inimeste kohale, kellele Me polnud määranud mitte ühtegi katet peale selle.
18:91 Seega!
(Ja Me oleme ümbritsenud teadmistega selle, mis on koos sellega.)
18:92 Seejärel ta järgnes vahenditele.
18:93 Kui ta oli jõudnud kahe barjääri vahele ning leidis nende kõrval inimesed, kes vaevu kõnet mõistsid,
18:94 nad ütlesid: “Oo, Kahesarveline! Ya´juj ja Ma´juj teevad korruptsiooni maa peal. Nii et kas me võime määrata sulle väärilise tasu, tingimusel, et sa meie ning nende vahele barjääri teed?”
18:95 Ta ütles: “See, millesse minu Isand mind sisse on seadnud, on parem. Aga aidake mind jõuga, ma teen teie ning nende vahele tammi”.
18:96 “Tooge mulle rauamaaki.”
Kui ta oli kahe avause vahel tasandanud, ütles ta: “Puhuge!”
Kui ta oli teinud tule, ütles ta: “Tooge mulle sulavaske, et sinna valada”.
18:97 Seejärel nad ei saanud sellest üle ronida ja nad ei saanud sellest läbi kaevata.
18:98 Ta ütles: “See on halastus minu Isandalt. Aga kui minu Isanda lubadus aset leiab, teeb Ta selle tolmuks. Ja minu Isanda lubadus on tõde”.

18:99 Ja Me jätame nad sel päeval, et lainetada üksteise peal. Ja kui sarve puhutakse, siis Me kogume nad kokku kokkutulekuna.
18:100 Ja Me näitame Põrgut neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid,
18:101 neile, kelle silmad olid katte all Mind meenutamast ning kes olid võimetud kuulma.
18:102 Kas need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, mõtlesid, et nad võisid võtta Minu sulaseid liitlastena Minu asemele?
Me oleme ette valmistanud Põrgu tervituskingitusena neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
18:103 Ütle: “Kas peaksime teid informeerima suurimatest kaotajatest tegudes?”
18:104 “Need, kelle pingutused on eksituses selles maises elus, samal ajal kui nad arvavad, et nad teevad häid töid!”
18:105 Sellised on need, kes eitavad oma Isanda tunnustähti ning Temaga kohtumist. Nende tööd on tühisus ning Me ei omista neile Ülestõusmispäeval mitte mingit kaalu.
18:106 See on nende autasu – Põrgu – sest nad eitasid ja nöökisid Meie tunnustähti ning Meie sõnumitoojaid.
18:107 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, neil on paradiisiaiad tervituskingitusena.
18:108 Nad elunevad nendes igavesti. Nad ei soovi, et nende elukohta muudetaks.
18:109 Ütle: “Kui meri oleks tint minu Isanda sõnadele: meri saaks tühjaks enne kui minu Isanda sõnad otsa lõppeks”.
Isegi kui Me selle sarnase lisaks tooksime.
18:110 Ütle: “Ma olen vaid surelik nagu teie. Mulle on inspireeritud, et teie Jumal on vaid Üks Jumal. Ja kes iganes ootab oma Isandaga kohtumist: las ta teeb õiglast tööd ning ärgu omistagu oma Isanda teenistusel partnerlust mitte kellelegi”.