17

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
17:1 Ülistus olgu Temale, kes toimetas oma teenri öösel
puutumatust ülistamise kohast ülimasse ülistamise kohta,
mille ümbrust Me õnnistanud oleme,
nii et Me võiksime näidata talle mõndasid oma tunnustähti.
Tõepoolest, Ta on Kuulja, Nägija.
17:2 Ja Me andsime Moosesele seaduse
ning tegime selle juhatuseks Iisraeli Lastele:
“Ärge võtke Minu asemele kaitsjaid”.
17:3 Järeltulijad nendest, keda Me koos Noaga kandsime.
Ta oli tänulik teener.
17:4 Ja Me määrasime Iisraeli Lastele seaduses, et
“Te saate maa peal kaks korda korruptsiooni tegema;
ja te muutute väga kõrgeks ning võimsaks”.
17:5 Seejärel kui lubadus esimesest saabus,
siis Me tõstsime nende vastu üles Meie väga võimsad teenrid,
kes viisid läbi otsingu eluasemetesse.
Ja see on lubadus, mis on täidetud.
17:6 Seejärel Me tagastasime teile teie iseseisvuse nendest,
ja aitasime teid rikkuse ning poegadega,
ja Me tegime teid veelgi mõjuvõimsamaks.
17:7 Kui te teete head, siis teete te head oma hingedele,
ja kui te teete halba, siis see on neile.
Seejärel kui lubadus teisest korrast tuleb,
täidavad nad teie näod kurbusega,
ja sisenevad ülistamise kohta nagu esimeselgi korral,
ja nad tõmbavad maha kõik, mis oli üles tõstetud.
17:8 See võib olla, et teie Isand saab teile armu osutama.
Aga kui te lähete tagasi, läheme Meie samuti tagasi.
Ja Me tegime põrgu vangikongiks nendele,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
17:9 See Koraan juhatab selle juurde, mis on kõige sirgeseljalisem,
ja annab sõnumeid usklikele, kes õiglaseid tegusid teevad,
et neil saab olema külluslik autasu.
17:10 Ja et nendele, kes Pärastellu ei usu,
oleme Me ette valmistanud valusa karistuse.
17:11 Ja inimene hüüab kurja poole nagu ta hüüab hea poole.
Ja inimene on kärsitu.
17:12 Ja Me tegime öö ning päeva kahe tunnustähena:
Me kustutame öö tunnustähe,
ja Me teeme nägemist andva päeva tunnustähe,
et võiksite otsida oma Isanda soosingut,
ja et võiksite teada aastate numbrit ning arvestust.
Ja kõik Me oleme liigitanud ning detailseks teinud selge seletusega.
17:13 Ja Me oleme kinnitanud iga inimolendi saatuse tema kaelale.
Ja Ülestõusmispäeval Me toome talle esile määruse,
mille ta leiab lahtirullimata.
17:14 Loe oma määrust!
Sinu hingest sel päeval piisab arvepidajana sinu vastu.
17:15 Kes iganes oli õigesti juhatatud,
oli vaid õigesti juhatatud tema hinge jaoks.
Ja kes iganes eksitusse läks, läks eksitusse vaid selle vastu.
Ja mitte ükski kandja ei kanna teise koormat.
Ja Me ei karista, kuni Me oleme üles tõstnud sõnumitooja.
17:16 Ja kui Me soovime mõne linna hävitada,
laseme Me selle ülikülluslikel seda valitseda,
aga nad on hoolimatult reetlikud selles,
seega sõna muutub siduvaks selle peal,
seejärel Me hävitame selle täielikult.
17:17 Ja kui palju generatsioone oleme Me hävitanud alates Noast?
Ja Jumalast piisab teadliku ning nägijana oma teenrite üleastumiste üle.
17:18 Kes iganes ihaldab lühiajalist,
Me kiirendame talle seda, mida ta soovib,
seejärel Me määrame talle põrgu kohaks,
kuhu ta saab jõudma häbistatult ning kõrvale heidetult.
17:19 Ja kes iganes ihaldab Pärastelu
ning pingutab selle nimel, nagu see väärib,
ja on usklik,
siis nende pingutus on hinnatud.
17:20 Me abistame mõlemaid sinu Isanda küllusest.
Ja sinu Isanda küllus ei ole piiratud.
17:21 Vaata, kuidas Me mõnda neist üle teiste eelistanud oleme.
Ja Pärastelu saab olema suurem tasemetes ning suurem eelistuses.
17:22 Ära tee koos Jumalaga teist jumalat,
et sa ei leiaks end häbistatuna, mahajäetuna.
17:23 Ja sinu Isand on määranud,
et sa ei peaks teenima kedagi peale Tema;
ja oma vanemate suhtes hea asjaajamine.
Kui üks või mõlemad neist vanasse ikka jõuavad koos sinuga,
siis ära ütle ptüi neile,
ega ära tõuka neid eemale,
aga ütle neile lahkeid ütlusi.
17:24 Ja alanda neile alandlikkuse tiib armulikult,
ja ütle: “Minu Isand, ole nende suhtes armulik,
kuna nad on mind üles kasvatanud, kui ma väike olin”.
17:25 Teie Isand teab kõige paremini, mis teie hingedes on.
Peaksid sa olema õiglane,
siis Ta on Andestaja neile, kes meeleparandusse pööravad.
17:26 Ja anna sugulasele tema vääriline,
ja puudust kannatajale,
ja teelisele.
Aga ära üleliigselt raiska.
17:27 Raiskajad on kuradite vennad,
ja kurat oli lipitseja oma Isandale.
17:28 Aga kui sa neist ära pöörad,
otsides oma Isanda õnnistusi, mida sa eeldad,
siis räägi nendega leebete sõnadega.
17:29 Ja ära tee oma kätt aheldatuks oma kaela külge,
ega ära ava seda täielikult lahti laotades,
nii et muutud meeleheitlikuks ning kahetsed.
17:30 Sinu Isand laiendab ning kitsendab ande kellele Ta soovib.
Ta on oma teenritest teadvel, nägemas.
17:31 Ja ära tapa oma lapsi laostumise kartuses.
Me varustame neile ja teile.
Nende tapmine on suur viga.
17:32 Ja ära lähene ebaseaduslikule seksuaalvahekorrale.
See on seksuaalne ebamoraalsus ning kuri tee.
17:33 Ja ära tapa hinge, mille Jumal ebaseaduslikuks teinud on,
välja arvatud õigusemõistmisel.
Ja kes iganes on ebaõiglaselt tapetud,
siis Me oleme andnud volituse tema liitlasele,
nii et ärgu ta tehku üleliigset tapmises,
sest teda toetatakse.
17:34 Ja ära lähene isatu omandile,
välja arvatud sellega, mis on parem,
kuni ta täisikka jõuab.
Ja täida tõotus, sest tõotus toob suure vastutuse.
17:35 Ja täida mõõt, kui sa mõõdad,
ja kaalu kaaluga, mis on tasakaalus.
See on hea ning parem tõlgendus.
17:36 Ja ära järgi seda, mille kohta sul teadmist pole,
sest kuulmise, nägemise ja südame –
kõigi nende eest oled sa vastutav.
17:37 Ja ära kõnni maa peal upsakalt,
sa ei saa maad lõhestada,
ega saa sa ulatuma mägedeni kõrguses.
17:38 Kõik see, selle kurjus on vastik sinu Isanda silmis.
17:39 See on sellest,
mida sinu Isand sulle elutarkusest inspireerinud on.
Ja ära tee koos Jumalaga teist jumalat,
et sind ei heidetaks põrgusse, laiduväärselt ning pagendatuna.
17:40 Kas teie Isand on siis eristanud teid poegade järgi,
ja võtnud inglite hulgast naisterahvad?
Te olete hiiglaslikku ütlemist ütlemas!
17:41 Ja Me oleme lahti seletanud selles Koraanis,
et nad võiksid kuulda võtta,
aga see suurendab neid vaid vastumeelsuses.
17:42 Ütle: “Kui seal oleks jumalad koos Temaga, nagu nad ütlevad,
siis nad oleksid otsinud teed Trooni Isanda vastu”.
17:43 Olgu Ta ülistatud!
Ja Ta on ülendatud üle selle, mida nad ütlevad läbi suure ülendamise.
17:44 Teda ülistavad seitse taevast, maa ja kes iganes nendes on.
Ja seal pole ühtegi asja, mis Tema kiituseks ei ülista,
aga teie ei mõista nende ülistusi.
Ta on Kaastundlik, Andestav.
17:45 Ja kui sa Koraani retsiteerid,
Me asetame sinu ning nende vahele, kes ei usu, nähtamatu barjääri.
17:46 Ja Me asetame nende südamete peale katted,
et nad sellest aru ei saaks,
ja kurtuse nende kõrvadesse.
Ja kui sa meenutad oma Isandat üksi Koraanis,
jooksevad nad ära, keerates oma seljad vastumeelsusest.
17:47 Me teame kõige paremini,
mida nad kuulevad kui nad sind kuulamas on.
Ja kui nad privaatselt nõu peavad, mil üleastujad ütlevad:
“Te järgite vaid meest, kes on nõiutud!”
17:48 Vaata, kuidas nad sulle näiteid esitavad,
ja eksiteele lähevad,
ega suuda leida teed.
17:49 Ja nad ütlevad: “Kui me oleme luud ning osakesed,
kas meid tõstetakse üles uue loominguna?”
17:50 Ütle: “Isegi kui te kivid või raud olete”.
17:51 “Või looming, mis teie rinnus suursugune on.”
Ja nad saavad ütlema: “Kes meid tagasi toob?”
Ütle: “Tema, kes algatas teid esimesel korral”.
Nad raputavad sulle oma päid ning ütlevad: “Millal saab see olema?”
Ütle: “See võib olla, et see on lähedal”.
17:52 Päeval, mil Ta teid hüüab,
ja te saate vastama koos Tema kiitusega,
ja te saate arvama, et te viibisite vaid lühikese aja.
17:53 Ja ütle Mu teenritele, et nad ütleks seda, mis on parim.
Kurat provotseerib kurjusele nende vahel.
Kurat on inimolendile avatud vaenlane.
17:54 Teie Isand teab teid kõige paremini.
Kui Ta soovib, siis Ta õnnistab teid,
või kui Ta soovib, siis Ta karistab teid.
Ja Me ei ole sind saatnud kui valvurit nende üle.
17:55 Ja su Isand teab kõige paremini, kes on taevastes ning maal.
Ja Me eelistasime mõndasid prohveteid üle teiste.
Ja Me andsime Taavetile Psalmid.
17:56 Ütle: “Hüüdke neid, keda te Tema kõrval väitnud olete.
Neil pole jõudu, et kannatusi teie pealt eemaldada või muuta”.
17:57 “Need, keda te hüüate –
nemad ise on otsimas lähimat teed oma Isandani,
ja nad loodavad Tema õnnistust ning kardavad Tema karistust”.
Teie Isanda karistust tuleks karta!
17:58 Ja pole ühtegi linna,
mida Me enne Ülestõusmispäeva ei hävitaks
või karmi karistusega ei karistaks.
See on kirjutatud seadusesse.
17:59 Ja mis muu Meid tunnustähti saatmast tagasi hoidis,
kui see, et vana aja inimesed nendesse ei uskunud.
Ja Thamudile Me andsime ettenägemisvõimega emase kaameli,
aga nad tegid talle ülekohut.
Ja Me saadame tunnustähti vaid hoiatusena.
17:60 Ja kui Me sulle ütlesime: “Sinu Isand ümbritseb inimkonda”.
Ja Me tegime nägemuse, mida Me sulle näitasime,
samuti puu, mis Koraanis neetud on,
vaid usu salgamise vahendina inimkonnale.
Ja Me hoiatame neid.
See suurendas neid vaid suures ülemäärasuses.
17:61 Ja kui Me inglitele ütlesime: “Alistuge Aadamale”.
Nad alistusid, välja arvatud Saatan.
Ta ütles: “Kas peaksin alistuma sellele, keda Sa savist loonud oled!”
17:62 Ta ütles: “Kas Sa näed seda, keda Sa üle minu austanud oled?
Kui Sa annad mulle ajapikendust kuni Ülestõusmispäevani,
ma saan omastama tema järelkasvu, välja arvatud mõned”.
17:63 Ta ütles: “Lahku!
Ja kes iganes neist sulle järgneb –
põrgu saab olema tasu teile kõigile,
tasu, mis igati välja teenitud”.
17:64 “Ja ahvatle oma häälega, keda iganes sa neist saad,
ja mobiliseeri kõik oma jõud ning mehed nende vastu,
ja ole nende kaaslane nende rikkuses ning lastes,
ja luba neile”.
Aga kurat lubab neile vaid pettust.
17:65 “Minu teenrid – nende vastu pole sul mitte mingit volitust.”
Ja sinu Isandast piisab Kaitsjana.
17:66 Teie Isand on Üks, kes sõidutab teie jaoks laevu merel,
et võiksite otsida Tema varustamisest.
Ta on teie suhtes Armulik.
17:67 Ja kui kannatused teid merel puudutavad,
siis äkitselt kõik need, keda te hüüate, haihtuvad teist, peale Tema. Seejärel, kui Ta teid maale toimetab, te pöörate ära.
Ja inimene on salgav.
17:68 Kas te tunnete end turvaliselt,
et Ta ei pane tükikest maad teid alla neelama,
või et Ta teie vastu keeristormi ei saada?
Siis te ei leiaks endile mitte ühtegi kaitsjat.
17:69 Või kas te tunnete end turvaliselt,
et Ta ei saada teid sellesse tagasi teisel korral,
saates teie vastu tormituule,
uputades teid teie eitamise tõttu?
Siis te ei leiaks endile Meie vastu mõttekaaslast.
17:70 Me oleme austanud Aadama Lapsi,
ja Me kandsime neid maal ning merel,
ja varustasime neid heade asjadega,
ja eelistasime neid suursuguse eelistusega
üle paljude nendest, keda Me loonud oleme.
17:71 Päeval, mil Me kõiki inimesi nende liidri kaudu hüüame:
kellele iganes antakse tema määrus tema paremasse kätte,
need saavad oma määrust lugema,
ja neile ei tehta vähimatki ülekohut.
17:72 Ja kes iganes on pime siin, saab olema pime Pärastelus,
ja teelt kaugemal eksituses.
17:73 Ja nad võrgutaksid sind eemale sellest,
mida Me sulle inspireerisime,
et sa leiutaksid Meie kohta muud kui see,
ja siis nad võtaksid sind kui sõpra.
17:74 Ja poleks see olnud, et Me su püsivaks tegime,
sa oleksid natuke nende poole kaldunud.
17:75 Seejärel oleksime Me pannud sind maitsma
kahekordset karistust selles elus ning kahekordset karistust surmas. Seejärel poleks sa leidnud ühtegi abilist Meie vastu.
17:76 Ja nad ajaksid sind maalt välja, et sind sellest ära pöörata.
Aga seejärel oleksid nad jäänud pärast sind vaid viivuks.
17:77 Selline oli praktika nendega,
keda Me enne sind Meie sõnumitoojatest saatsime.
Ja sa ei saa leidma ühtegi muutust Meie praktikas.
17:78 Täida kohustust päikese ühtesulamisel kuni öö pimenemiseni; ja Koraan koidikul – Koraanile koidikul ollakse tunnistajaks.
17:79 Ja osa ööst, püsi ärkvel selles, kui lisandusena sulle,
see võib olla, et sinu Isand annab sulle kiiduväärt positsiooni.
17:80 Ja ütle: “Minu Isand,
põhjusta mind sisenema õigest sissepääsust
ning lahkuma õigest väljapääsust,
ja määra mulle Sinult endalt abistav volitus”.
17:81 Ja ütle: “Tõde on tulnud ning tühisus on kadunud!”
Tühisus on määratud kaduma.
17:82 Ja Me saadame Koraanis alla selle,
mis on tervenemine ning õnnistus usklikele.
Ja see ei suurenda üleastujaid muus kui vaid kaotuses.
17:83 Ja kui Me inimest õnnistame,
ta pöörab ära ning jääb eemalviibivaks oma küljel.
Ja kui kurjus teda puudutab, on ta ilma lootuseta.
17:84 Ütle: “Igaüks teeb, nagu ta näeb sobilikuna.
Ja teie Isand teab kõige paremini teda, kes on teele juhatatud”.
17:85 Ja nad küsivad sinult Vaimu kohta.
Ütle: “Vaim on läbi minu Isanda korralduse.
ja teile on antud teadmist vaid väga vähe”.
17:86 Ja kui Me soovime,
Me võtame ära selle, mida Me sulle inspireerisime.
Seejärel sa ei leiaks endale selles Meie vastu kaitsjat.
17:87 Vaid läbi halastuse sinu Isandalt.
Tema heldus sinule on suur.
17:88 Ütle: “Kui inimkond ja džinnid peaksid kokku kogunema,
et tuua sarnane sellele Koraanile,
nad ei suudaks tuua selle sarnast,
kuigi nad üksteisele abiks oleksid”.
17:89 Ja Me oleme selles Koraanis
seletanud inimkonnale lahti kõik näited,
aga enamus inimestest keelduvad olema muud kui eitajad.
17:90 Ja nad ütlevad: “Me ei hakka sind uskuma seni,
kuni sa paned allika maa seest esile purskama meie jaoks”.
17:91 “Või et sul on aed palmipuudest ning viinamarjadest,
ja sa paned jõed sellest rikkalikult läbi voolama.”
17:92 “Või et sa paned taeva meie peale tükkideks kukkuma
– nagu sa väitnud oled –
või et sa tood Jumala ning inglid meie ette.”
17:93 “Või et sul on luksuslik maja,
või et sa tõused taevasse.
Ja me ei hakka sinu tõusmisesse uskuma,
kuni sa tood alla meile määruse, mida me lugeda saame.”
Ütle: “Ülistus olgu minu Isandale!
Kas ma olen midagi muud kui surelik sõnumitooja?”
17:94 Ja seal takistas inimesi uskumast, kui juhatus nendeni tuli,
vaid see, et nad ütlesid:
“Kas Jumal on tõstnud üles sureliku sõnumitooja?”
17:95 Ütle: “Kui maal oleksid inglid turvalisuses ringi jalutamas,
Me oleksime neile taevast ingli sõnumitoojana alla saatnud”.
17:96 Ütle: “Jumalast piisab tunnistajana minu ja teie vahel.
Ta on oma teenritest teadvel, nägemas”.
17:97 Ja tema, keda Jumal juhatab, on õigesti juhatatud.
Ja tema, keda Ta eksitusse saadab,
neile ei saa sa leidma ühtegi liitlast Tema kõrval.
Ja Me kogume nad Ülestõusmispäeval nende nägude peal.
Pimedad, tummad ning kurdid – nende eluase on põrgu.
Millal iganes see vaibub, Me suurendame neile põrgutuld.
17:98 See on nende autasu, sest nad salgasid Meie tunnustähed,
ja nad ütlesid: “Kui me oleme luud ning osakesed,
kas meid tõstetakse üles uue loominguna?”
17:99 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Jumal, kes lõi taevad ning maa, on võimeline looma nende sarnase?
Ja Ta on seadnud neile ettemääratud aja, milles pole kahtlust.
Aga üleastujad keelduvad kõigest peale eitamise.
17:100 Ütle: “Kui te omaksite minu Isanda õnnistuste varakambreid,
siis te hoiaksite neid tagasi hirmust kulutamise ees”.
Ja inimolend on ihne.
17:101 Ja Me andsime Moosesele üheksa selget tunnustähte.
Nii et küsi Iisraeli Laste käest.
Kui ta nende juurde tuli ning Vaarao ütles talle:
“Ma pean sind üheks, kes nõiutud, oo, Mooses!”
17:102 Ta ütles: “Sa oled mõistnud, et neid saadab alla vaid
taevaste ning maa Isand kui vahenditena intuitsiooniks.
Ja ma pean sind üheks, kes hukatusele määratud, oo, Vaarao!”
17:103 Ja ta soovis nad maalt välja ajada.
Nii et Me uputasime tema ning kõik need, kes koos temaga.
17:104 Ja Me ütlesime Iisraeli Lastele pärast seda:
“Elunege maa peal.
Seejärel, kui teise lubaduse aeg saabub,
Me toome teid kokku kui segatud rahvamurru”.
17:105 Ja tões oleme Me selle alla saatnud,
ja tões on see alla tulnud.
Ja Me saatsime su vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
17:106 Koraaniga, mille Me jaotanud oleme,
nii et sa võiksid seda inimestele etappidena retsiteerida;
ja Me saatsime selle alla järk-järgulise ilmutusena.
17:107 Ütle: “Usu sellesse või ära usu.
Need, kellele olid antud teadmised enne seda,
kui seda neile loetakse,
nad langevad maha lõugade peale alistunult.
17:108 Ja nad ütlevad: “Ülistus olgu meie Isandale!
Meie Isanda lubadus on täidetud!”
17:109 Ja nad langevad maha lõugade peale nuttes.
Ja see suurendab neid alandlikkuses.
17:110 Ütle: “Hüüdke Jumalat või hüüdke Kõikvõimsat,
läbi mille iganes te hüüate, Temale kuuluvad kõige kaunimad nimed”.
Ja ära ole valjuhäälne oma kohustust täites, ega vaikne selles,
aga järgi teed seal vahel.
17:111 Ja ütle: “Kiitus kuulub Jumalale, kes pole võtnud poega,
ega ole Tal partnerit ülemvõimus,
ega ole Tal liitlast nõrkuse tõttu”.
Ja ülista Teda ülistusega.