17

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
17:1 Ülistus olgu Temale, kes toimetas oma sulase öösel puutumatust ülistamise kohast parimasse ülistamise kohta, mille ümbrust Me õnnistanud oleme, nii et Me võiksime talle näidata mõndasid oma tunnustähti.
Ta on Kuulja, Nägija.
17:2 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning tegime selle juhatuseks Iisraeli Lastele: “Ärge võtke Minu asemele kaitsjatena”
17:3 “järeltulijaid nendest, keda Me koos Noaga kandsime.”
Ta oli üks tänulik sulane.
17:4 Ja Me määrasime Iisraeli Lastele seaduses, et: “Te saate maa peal kaks korda korruptsiooni tegema ja muutute väga kõrgeks ning võimsaks”.
17:5 Seejärel, kui saabus lubadus esimesest, tõstsime Me nende vastu üles Meie väga võimsad sulased, kes viisid läbi otsingu eluasemetesse.
Ja see on lubadus, mis on täidetud.
17:6 Seejärel Me tagastasime teile teie iseseisvuse nendest ja aitasime teid rikkuse ning poegadega ja tegime teid veelgi mõjuvõimsamateks.
17:7 Kui te teete head, te teete head oma hingedele, ja kui te teete halba, see on neile.
Seejärel, kui lubadus hilisemast tuleb, et nad häbistavad teie näod ning sisenevad ülistamiskohta nagu nad sisenesid sellesse esimesel korral ning nad tõmbavad maha maha tõmbamisega kõik, mille nad vallutavad:
17:8 see võib olla, et teie Isand halastab teile.
Aga kui teie lähete tagasi, läheme Meie samuti tagasi.
Ja Me tegime Põrgu vangikongiks neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.

17:9 See Koraan/retsiteering juhatab selle juurde, mis on kõige sirgeseljalisem ja annab rõõmusõnumeid usklikele, kes õiglaseid tegusid teevad, et neil saab olema külluslik autasu
17:10 ning et need, kes ei usu Pärastellu: Me oleme neile ettevalmistanud valusa karistuse.
17:11 Ja inimene hüüab kurja järele läbi oma hüüde hea järele.
Ja inimene on kärsitu.
17:12 Ja Me tegime öö ning päeva kahe tunnustähena: Me kustutame öö tunnustähe ning teeme nägemist andva päeva tunnustähe, et võiksite otsida oma Isanda soosingut ja et võiksite teada aastate numbrit ning arvestust.
Ja kõik oleme Me liigitanud ning detailseks teinud selge seletusega.
17:13 Ja igale inimesele Me oleme kinnitanud tema saatuse tema kaelale. Ja Me saame tooma esile tema jaoks Ülestõusmispäeval määruse, mille ta leiab lahtirullimata:
17:14 “Loe oma määrust! Sinu hingest sel päeval piisab arvepidajana sinu vastu.”
17:15 Kes iganes oli õigesti juhatatud: ta oli vaid õigesti juhatatud tema hinge jaoks.
Ja kes iganes läks eksitusse: ta vaid läks eksitusse selle vastu.
Ja mitte ükski kandja ei kanna teise koormat.
Ja Me ei karista kuni Me oleme üles tõstnud sõnumitooja.
17:16 Ja kui Me võtame nõuks mõne linna hävitada, laseme Me selle ülikülluslikel seda valitseda. Aga nad on hoolimatult reetlikud selles, seega sõna muutub siduvaks selle peal ning Me hävitame selle hävitamisega.
17:17 Ja kui palju põlvkondi oleme Me hävitanud alates Noast?
Ja Jumalast piisab teadliku ning nägijana oma sulaste üleastumiste üle.
17:18 Kes iganes ihaldab lühiajalist, Me kiirendame talle selles, mida Me soovime, kellele me soovime. Seejärel Me määrame talle Põrgu. Ta saab seal põlema süüdimõistetult, kõrvaleheidetult.
17:19 Ja kes iganes ihaldab Pärastelu ning pingutab selle nimel pingutamisega ning on usklik, sellised: nende pingutus on hinnatud.
17:20 Kumbagi Me abistame – neid ja teisi – sinu Isanda küllusest. Ja sinu Isanda küllus ei ole piiratud.
17:21 Vaata, kuidas Me oleme eelistanud mõnda neist üle teiste.
Ja Pärastelu saab olema suurem tasemetes ning suurem eelistuses.

17:22 Ära tee koos Jumalaga teist jumalat, et sa ei leiaks end häbistatuna, mahajäetuna.
17:23 Ja sinu Isand on määranud, et sa ei teeniks mitte midagi peale Tema.
Ja oma vanemate suhtes hea käitumine. Kui üks või mõlemad neist jõuavad vanasse ikka koos sinuga, ära ütle neile ptüi ega ära tõuka neid eemale, aga räägi nendega väärikate sõnadega.
17:24 Ja alanda neile leebuse tiib tingituna halastusest ning ütle: “Minu Isand, halasta neile nagu nemad mind üles kasvatasid kui ma väike olin”.
17:25 Teie Isand teab kõige paremini, mis teie hingedes on. Peaksid sa olema õiglane: Ta on andestav neile, kes pööravad meeltparandades.
17:26 Ja anna sugulasele tema vääriline, ja puuduses kannatajale ning teelisele. Aga ära pilla ekstravagantsuses.
17:27 Pillajad on kuradite vennad. Ja kurat on lipitseja oma Isanda suunas.
17:28 Aga kui sa neist ära pöörad, otsides halastust oma Isandalt, mida sa eeldad, siis räägi nendega leebete sõnadega.
17:29 Ja ära tee oma kätt aheldatuks oma kaela külge ega ära ava seda täieliku avamisega, nii et muutud meeleheitlikuks, paljaks.
17:30 Sinu Isand laiendab ning kitsendab varustamist kellele Ta soovib. Ta on oma sulastest teadvel, nägemas.
17:31 Ja ära tapa oma lapsi kartes laostumist. Me varustame neile ning teile. Nende tapmine on suur viga.
17:32 Ja ära lähene ebaseaduslikule seksuaalvahekorrale. See on seksuaalne ebamoraalsus ning kuri tee.
17:33 Ja ära tapa hinge, mille Jumal on teinud ebaseaduslikuks, välja arvatud õigusemõistmisel.
Ja kes iganes on ebaõiglaselt tapetud, Me oleme andnud volituse tema liitlasele, aga ärgu ta tehku üleliigset tappes, ta on toetatud.
17:34 Ja ära lähene isatu omandile, välja arvatud koos sellega, mis on parem, kuni ta täisikka jõuab.
Ja täida tõotus, tõotus toob suure vastutuse.
17:35 Ja täida mõõt kui mõõdad ning kaalu kaaluga, mis on tasakaalus. See on hea ning parem tõlgendus.
17:36 Ja ära järgi seda, mille kohta sul ei ole teadmist, sest kuulmise, nägemise ning südame – kõigi nende eest oled sa vastutav.
17:37 Ja ära kõnni maa peal upsakalt. Sa ei saa maad lõhestada ega saa sa ulatuda mägedeni kõrguses.
17:38 Kõik see, selle kurjus on vastik sinu Isanda silmis.
17:39 See on sellest, mida sinu Isand on sulle inspireerinud elutarkusest.

Ja ära tee koos Jumalaga teist jumalat, et sind ei heidetaks Põrgusse hukkamõistetu, pagendatuna.
17:40 On teie Isand siis eristanud teid läbi poegade ning võtnud inglite hulgast naisterahvad?
Te olete hiiglaslikku ütlemist ütlemas!
17:41 Ja Me oleme lahti seletanud selles Koraanis, et nad kuulda võtaksid, aga see suurendab neid vaid vastumeelsuses.
17:42 Ütle: “Kui seal oleksid jumalad koos Temaga, nagu nad ütlevad, siis nad oleksid otsinud teed Trooni Isanda vastu”.
17:43 Ülistus olgu Talle! Ja ülendatud on Ta üle selle, mida nad ütlevad, läbi suure ülendamise.
17:44 Seitse taevast ja maa ning kes iganes on nendes: ülistavad Teda. Ja seal pole mitte midagi, välja arvatud, et ülistab Tema kiituseks. Aga teie ei mõista nende ülistust.
Ta on Kaastundlik, Andestav.
17:45 Ja kui sa retsiteerid Koraani/retsiteeringut, Me asetame sinu ning nende vahele, kes Pärastellu ei usu, nähtamatu barjääri.
17:46 Ja Me asetame nende südamete peale katted, et nad sellest aru ei saaks ning kurtuse nende kõrvadesse. Ja kui sa meenutad oma Isandat üksi Koraanis/retsiteeringus: nad pööravad oma seljad vastumeelsuses.
17:47 Me teame kõige paremini, mida nad tähele panevad kui nad sind kuulavad.
Ja kui nad kohtuvad salajastel vestlustel kui patustajad ütlevad: “Te järgite vaid meest, kes on nõiutud!”
17:48 Vaata, kuidas nad sulle näiteid esitavad ning eksiteele lähevad ega suuda leida teed:
17:49 Ja nad ütlevad: “Kui me oleme luud ning tolm, kas meid tõstetakse üles uude loomingusse?”
17:50 Ütle: “Isegi kui olete kivid või raud”
17:51 “või mõni loodud asi millestki, mis on suurepärane teie rinnus.”
Ja nad saavad ütlema: “Kes saab meid tagasi tooma?”
Ütle: “Tema, kes tegi teid esimesel korral”.
Seejärel saavad nad raputama oma päid sinu peale ning ütlevad: “Millal saab see olema?”
Ütle: “See võib olla, et see on lähedal,”
17:52 “päeval, mil Ta saab teid hüüdma ning te saate vastama Teda ülistades. Ja te saate mõtlema, et te viibisite vaid viivu”.
17:53 Ja ütle Minu sulastele, et nad ütleksid seda, mis on parim.
Kurat provotseerib kurjusele nende vahel. Kurat on inimolendile avalik vaenlane.
17:54 Teie Isand teab teid kõige paremini.
Kui Ta soovib, Ta halastab teile. Või kui Ta soovib, Ta karistab teid.
Ja Me ei ole saatnud sind kui valvurit nende üle.
17:55 Ja sinu Isand teab kõige paremini neid, kes on taevastes ning maal.
Ja Me eelistasime mõndasid prohveteid üle teiste. Ja Me andsime Taavetile Psalmid.
17:56 Ütle: “Hüüdke neid, keda te Tema kõrval väitnud olete: neil pole võimu, et eemaldada või muuta teie kannatusi”.
17:57 “Need, keda te hüüate: nemad ise on otsimas lähimat teed oma Isandani, lootes Tema halastust ning kartes Tema karistust”.
Teie Isanda karistust tuleks karta!
17:58 Ja pole mitte ühtegi linna, mida Me enne Ülestõusmispäeva ei hävitaks või karmi karistusega ei karistaks.
See on kirjutatud seadusesse.
17:59 Ja Meid hoidis tagasi tunnustähti saatmast vaid see, et vana aja inimesed keeldusid neid tunnistamast.
Ja Me andsime Thamudile ettenägemisvõimega emase kaameli, aga nad tegid talle ülekohut.
Ja Me saadame tunnustähti vaid selleks, et teha nad kartlikuks.
17:60 Ja kui Me ütlesime sulle: “Sinu Isand ümbritseb inimkonda”.
Ja Me tegime nägemuse, mida Me sulle näitasime, ning puu, mis Koraanis neetud on, vaid usu salgamise vahendiks inimkonnale.
Ja Me hoiatame neid.
See ei suurendanud neid muus kui suures ülemäärasuses.

17:61 Ja kui Me inglitele ütlesime: “Alistuge Aadamale”, nad alistusid, välja arvatud Saatan.
Ta ütles: “Kas peaksin alistuma sellele, mida Sa oled loonud savist!”
17:62 Ta ütles: “Näed Sa seda, keda Sa üle minu austanud oled? Kui Sa annad mulle ajapikendust kuni Ülestõusmispäevani, ma omastan tema järglased, välja arvatud mõned”.
17:63 Ta ütles: “Lahku! Ja kes iganes neist sulle järgneb: Põrgu on teie autasu. Autasu, mis igati välja teenitud”.
17:64 “Ja ahvatle keda sa neist saad oma häälega. Ja kogu kokku kõik oma jõud ning mehed nende vastu. Ja ole nende partner nende rikkuses ning lastes. Ja luba neile”.
Aga kurat lubab neile vaid pettust.
17:65 “Minu sulased: nende vastu pole sul mitte mingit volitust.”
Ja sinu Isandast piisab kaitsjana.

17:66 Teie Isand on Tema, kes sõidutab teie jaoks laevu merel, et võiksite otsida Tema heldekäelisusest. Ta on halastav teie suunas.
17:67 Ja kui kannatused teid puudutavad merel, on kadunud kõik need, keda te hüüate, välja arvatud Tema üksi. Seejärel, kui Ta päästab teid maale, te pöörate ära.
Ja inimene on lipitseja.
17:68 Kas te tunnete turvalisust, et Ta ei pane tükikest maad teid alla neelama või ei saada teie vastu keeristormi? Siis te ei leiaks endile mitte ühtegi kaitsjat.
17:69 Või kas te tunnete turvalisust, et Ta ei too teid tagasi selle juurde teisel korral, saates teie vastu tormituule ning uputades teid teie eitamise tõttu? Siis te ei leiaks endile Meie vastu mitte ühtegi poolehoidjat.
17:70 Me oleme austanud Aadama Lapsi. Ja Me kandsime neid maal ning merel ja varustasime neid heade asjadega ning eelistasime neid suursuguse eelistusega üle paljude nendest, keda Me loonud oleme.
17:71 Päeval, mil Me hüüame kõiki inimesi koos nende liidriga: kellele iganes antakse tema määrus tema paremasse kätte: sellised saavad oma määrust lugema. Ja neile ei tehta vähimatki ülekohut.
17:72 Ja kes iganes on pime siin, saab olema pime Pärastelus ning teelt kaugemal eksituses.

17:73 Ja nad meelitaksid sind eemale sellest, mida Me sulle inspireerisime, et sa leiutaksid Meie kohta muud kui see.
Ja siis nad võtaksid sind kui sõpra.
17:74 Ja poleks see olnud, et Me olime teinud su püsivaks, sa oleksid natuke nende poole kaldunud.
17:75 Seejärel oleksime Me pannud sind maitsema kahekordset elus ning kahekordset surmas. Seejärel ei oleks sa leidnud endale Meie vastu mitte ühtegi abilist.
17:76 Ja nad ajaksid sind maalt välja, et sind sellelt ära pöörata. Aga seejärel ei jääks nad pärast sind kauemaks kui viivuks.
17:77 Nende toimimisviis, keda Me olime saatnud enne sind Meie sõnumitoojatest. Ja sa ei saa leidma Meie toimimisviisis mitte ühtegi muudatust.
17:78 Täida kohustust päikese ühtesulamisel kuni öö pimenemiseni ja Koraan/retsiteering koidikul – Koraanile/retsiteeringule koidikul ollakse tunnistajaks –
17:79 ning osa ööst, püsi ärkvel selles, kui lisandusena sulle.
See võib olla, et sinu Isand tõstab su kiiduväärsele positsioonile.
17:80 Ja ütle: “Minu Isand, põhjusta mind sisenema õigest sissepääsust ning lahkuma õigest väljapääsust. Ja määra mulle abistav volitus Sinult”.
17:81 Ja ütle: “Tõde on tulnud ning tühisus on ära kadunud!”
Tühisus on määratud ära kaduma.

17:82 Ja Me saadame alla selles Koraanis/retsiteeringus selle, mis on tervenemine ning halastus usklikele. Aga see ei suurenda patustajaid muus kui vaid kaotuses.
17:83 Ja kui Me inimest õnnistame, ta pöörab ära ning jääb eemalviibivaks oma küljel.
Ja kui kurjus teda puudutab, ta on ilma lootuseta.
17:84 Ütle: “Igaüks teeb nagu ta näeb sobivat. Ja teie Isand teab kõige paremini teda, kes on teele juhatatud”.
17:85 Ja nad küsivad sinult Vaimu kohta.
Ütle: “Vaim on läbi minu Isanda korralduse. Ja teile on antud teadmist vaid väga vähe”.
17:86 Ja kui Me soovime, Me võtame ära selle, mis Me sulle inspireerisime. Seejärel sa ei leiaks endale selles Meie vastu kaitsjat.
17:87 Vaid läbi halastuse sinu Isandalt. Tema heldus sinule on suur.
17:88 Ütle: “Kui inimkond ning džinnid peaksid kokku kogunema, et tuua sarnane sellele Koraanile/retsiteeringule, nad ei suudaks tuua selle sarnast isegi kui nad üksteist aitaksid”.
17:89 Ja Me oleme lahti seletanud inimkonnale selles Koraanis/retsiteeringus kõik näited. Aga enamus inimesi keelduvad olema muud kui eitajad.
17:90 Ja nad ütlevad: “Me ei hakka sind uskuma seni, kuni sa paned allika maa seest esile purskama meie jaoks”
17:91 “või et sul on palmipuude ning viinamarjade aed ja sa paned jõed sellest esile purskama esile purskamisega”
17:92 “või et sa paned kukkuma taeva – nagu sa oled väitnud – meie peale tükkidena või et sa tood Jumala ning inglid meie ette käenduseks”
17:93 “või et sul on luksuslik maja või et sa tõused taevasse. Ja me ei hakka uskuma sinu tõusmist, kuni sa tood alla meile määruse, mida me lugeda saame.”
Ütle: “Ülistus olgu minu Isandale! Olen ma midagi muud kui surelik sõnumitooja!”
17:94 Ja seal hoidis tagasi inimesi uskumast, kui juhatus nendeni tuli, vaid see, et nad ütlesid: “Kas Jumal on tõstnud üles sureliku sõnumitoojana?”
17:95 Ütle: “Kui maal oleksid inglid turvalisuses ringi jalutamas, Me oleksime alla saatnud neile taevast ingli sõnumitoojana”.
17:96 Ütle: “Jumalast piisab tunnistajana minu ning teie vahel. Ta on oma sulastest teadvel, nägemas”.
17:97 Ja tema, keda Jumal juhatab: tema on õigesti juhatatud. Ja tema, kelle Ta eksitusse saadab: neile ei saa sa leidma mitte ühtegi liitlast Tema kõrval.
Ja Me kogume nad Ülestõusmispäeval nende nägude peal. Pimedad, tummad ning kurdid. Nende eluase on Põrgu. Millal iganes see vaibub, Me suurendame neile põrgutuld.
17:98 See on nende autasu, sest nad salgasid Meie tunnustähed ning ütlesid: “Kui me oleme luud ja tolm, kas meid tõstetakse üles uue loominguna?”
17:99 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Jumal, kes lõi taevad ning maa, on võimeline looma nende sarnase; ja on seadnud neile tähtaja, milles pole kahtlust?
Aga patustajad keelduvad kõigest peale eitamise.

17:100 Ütle: “Kui te omaksite minu Isanda halastuse varakambreid, siis te hoiaksite neid tagasi hirmust kulutamise ees”.
Ja inimolend on ihne.

17:101 Ja Me andsime Moosesele üheksa selget tunnustähte, nii et küsi Iisraeli Laste käest.
Kui ta tuli nende juurde ning Fir´awn ütles talle: “Ma pean sind üheks, kes nõiutud, oo, Mooses!”
17:102 Ta ütles: “Sa oled mõistnud, et neid saadab alla vaid taevaste ning maa Isand, kui vahendina intuitsiooniks. Ja ma pean sind üheks, kes hukatusele määratud, oo, Fir´awn!”
17:103 Ja ta soovis nad maalt välja ajada. Seega Me uputasime tema ning kõik need, kes koos temaga.
17:104 Ja Me ütlesime Iisraeli Lastele pärast seda: “Elunege sel maal. Seejärel, kui saabub lubadus Pärastelust, toome Me teid kokku segatud rahvamassina”.

17:105 Ja tões oleme Me selle alla saatnud ning tões on see alla tulnud – ja Me saatsime sinu vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana –
17:106 ja jaotatud retsiteeringuna/Koraanina, et sa retsiteeriksid seda inimestele etappide kaupa.
Ja Me saatsime selle alla järkjärgulise allasaatmisena.
17:107 Ütle: “Uskuge sellesse või ärge uskuge.”
Need, kellele olid antud teadmised enne seda: kui seda neile loetakse, nad langevad maha lõugadele alistunult.
17:108 Ja nad ütlevad: “Ülistus olgu meie Isandale! Meie Isanda lubadus on täidetud!”
17:109 Ja nad langevad maha lõugadele nuttes. Ja see suurendab neid alandlikkuses.
17:110 Ütle: “Hüüdke Jumalat või hüüdke Kõikvõimsat, läbi mille iganes te hüüate: Temale kuuluvad kõige kaunimad nimed”.
Ja ära ole valjuhäälne oma kohustust täites ega vaikne selles, aga järgi teed seal vahel.
17:111 Ja ütle: “Kiitus kuulub Jumalale, kes pole võtnud mitte ühtegi poega ega ole Tal partnerit ülemvõimul ega ole Tal liitlast tingituna nõrkusest”.
Ja ülista Teda ülistamisega.