17

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
17:1 Ülistus olgu Temale, kes toimetas oma sulase öösel puutumatust ülistamise kohast parimasse ülistamise kohta, mille ümbrust Me õnnistanud oleme, nii et Me võiksime talle näidata mõndasid oma tunnustähti.
Ta on Kuulja, Nägija.
17:2 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning tegime selle juhatuseks Iisraeli Lastele: “Ärge võtke Minu asemele kaitsjatena”
17:3 “järeltulijaid nendest, keda Me koos Noaga kandsime.”
Ta oli üks tänulik sulane.
17:4 Ja Me määrasime Iisraeli Lastele seaduses, et: “Te saate maa peal kaks korda korruptsiooni tegema ja muutute väga kõrgeks ning võimsaks”.
17:5 Seejärel, kui saabus lubadus esimesest, tõstsime Me nende vastu üles Meie väga võimsad sulased, kes viisid läbi otsingu eluasemetesse.
Ja see on lubadus, mis on täidetud.
17:6 Seejärel Me tagastasime teile teie iseseisvuse nendest ja aitasime teid rikkuse ning poegadega ja tegime teid veelgi mõjuvõimsamateks.
17:7 Kui te teete head, te teete head oma hingedele ning kui te teete halba, siis see on neile.
Seejärel, kui lubadus teisest korrast tuleb, täidavad nad teie näod kurbusega ning sisenevad ülistamiskohta nagu esimeselgi korral ning nad tõmbavad maha kõik, mis oli üles tõstetud.
17:8 See võib olla, et teie Isand halastab teile.
Aga kui te lähete tagasi, läheme Meie samuti tagasi.
Ja Me tegime Põrgu vangikongiks neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.

17:9 See Koraan juhatab selle juurde, mis on kõige sirgeseljalisem ja annab rõõmusõnumeid usklikele, kes õiglaseid tegusid teevad, et neil saab olema külluslik autasu.
17:10 Ja et nendele, kes Pärastellu ei usu: Me oleme neile ettevalmistanud valusa karistuse.
17:11 Ja inimene hüüab kurja järele läbi oma hüüde hea järele.
Ja inimene on kärsitu.
17:12 Ja Me tegime öö ning päeva kahe tunnustähena: Me kustutame öö tunnustähe ning teeme nägemist andva päeva tunnustähe, et võiksite otsida oma Isanda soosingut ja et võiksite teada aastate numbrit ning arvestust.
Ja kõik Me oleme liigitanud ning detailseks teinud selge seletusega.
17:13 Ja igale inimesele Me oleme kinnitanud tema saatuse tema kaelale. Ja Me saame tooma esile tema jaoks Ülestõusmispäeval määruse, mille ta leiab lahtirullimata:
17:14 “Loe oma määrust! Sinu hingest sel päeval piisab arvepidajana sinu vastu.”
17:15 Kes iganes oli õigesti juhatatud: ta vaid oli õigesti juhatatud tema hinge jaoks.
Ja kes iganes läks eksitusse: ta vaid läks eksitusse selle vastu.
Ja mitte ükski kandja ei kanna teise koormat.
Ja Me ei karista kuni Me oleme üles tõstnud sõnumitooja.
17:16 Ja kui Me soovime mõne linna hävitada, laseme Me selle ülikülluslikel seda valitseda. Aga nad on hoolimatult reetlikud selles,
seega sõna muutub siduvaks selle peal ning Me hävitame selle hävitamisega.
17:17 Ja kui palju põlvkondi oleme Me hävitanud alates Noast?
Ja Jumalast piisab teadliku ning nägijana oma sulaste üleastumiste üle.
17:18 Kes iganes ihaldab lühiajalist, Me kiirendame talle selles, mida ta soovib. Seejärel Me määrame talle Põrgu. Ta saab seal põlema süüdimõistetult ning kõrvaleheidetult.
17:19 Ja kes iganes ihaldab Pärastelu ning pingutab selle nimel pingutamisega ning on usklik, sellised: nende pingutus on hinnatud.
17:20 Me abistame mõlemaid sinu Isanda küllusest. Ja sinu Isanda küllus ei ole piiratud.
17:21 Vaata, kuidas Me mõnda neist üle teiste eelistanud oleme.
Ja Pärastelu saab olema suurem tasemetes ning suurem eelistuses.

17:22 Ära tee koos Jumalaga teist jumalat, et sa ei leiaks end häbistatuna, mahajäetuna.
17:23 Ja sinu Isand on määranud, et sa ei peaks teenima mitte midagi peale Tema. Ja oma vanemate suhtes hea käitumine.
Kui üks või mõlemad neist vanasse ikka jõuavad koos sinuga, siis ära ütle neile ptüi ega ära tõuka neid eemale, aga räägi nendega väärikate sõnadega.
17:24 Ja alanda neile leebuse tiib halastusest ning ütle: “Minu Isand, halasta neile nagu nemad mind üles kasvatasid kui ma väike olin”.
17:25 Teie Isand teab kõige paremini, mis teie hingedes on. Peaksid sa olema õiglane: Ta on andestav neile, kes pööravad meeltparandades.
17:26 Ja anna sugulasele tema vääriline, ja puuduses kannatajale ning teelisele. Aga ära pilla ekstravagantsuses.
17:27 Pillajad on kuradite vennad. Ja kurat on lipitseja oma Isandale.
17:28 Aga kui sa neist ära pöörad, otsides halastust oma Isandalt, mida sa eeldad, siis räägi nendega leebete sõnadega.
17:29 Ja ära tee oma kätt aheldatuks oma kaela külge ega ära ava seda täieliku avamisega, nii et muutud meeleheitlikuks, paljaks.
17:30 Sinu Isand laiendab ning kitsendab varustamist kellele Ta soovib. Ta on oma sulastest teadvel, nägemas.
17:31 Ja ära tapa oma lapsi, kartes laostumist. Me võimaldame neile ning teile. Nende tapmine on suur viga.
17:32 Ja ära lähene ebaseaduslikule seksuaalvahekorrale. See on seksuaalne ebamoraalsus ning kuri tee.
17:33 Ja ära tapa hinge, mille Jumal ebaseaduslikuks teinud on, välja arvatud õigusemõistmisel.
Ja kes iganes on ebaõiglaselt tapetud, Me oleme andnud volituse tema liitlasele, aga ärgu ta tehku üleliigset tappes, ta on toetatud.
17:34 Ja ära lähene isatu omandile, välja arvatud sellega, mis on parem, kuni ta täisikka jõuab.
Ja täida tõotus, tõotus toob suure vastutuse.
17:35 Ja täida mõõt kui mõõdad ning kaalu kaaluga, mis on tasakaalus. See on hea ning parem tõlgendus.
17:36 Ja ära järgi seda, mille kohta sul teadmist pole, sest kuulmise, nägemise ning südame – kõigi nende eest oled sa vastutav.
17:37 Ja ära kõnni maa peal upsakalt. Sa ei saa maad lõhestada ega saa sa ulatuda mägedeni kõrguses.
17:38 Kõik see, selle kurjus on vastik sinu Isanda silmis.
17:39 See on sellest, mida sinu Isand sulle elutarkusest inspireerinud on.

Ja ära tee koos Jumalaga teist jumalat, et sind ei heidetaks Põrgusse hukkamõistetu, pagendatuna.
17:40 Kas teie Isand on siis soosinud teid poegadega ning võtnud inglite hulgast naisterahvad?
Te olete hiiglaslikku ütlemist ütlemas!
17:41 Ja Me oleme selles Koraanis lahti seletanud, et nad võiksid kuulda võtta, aga see suurendab neid vaid vastumeelsuses.
17:42 Ütle: “Kui seal oleks jumalad koos Temaga, nagu nad ütlevad, siis nad oleksid otsinud teed Trooni Isanda vastu”.
17:43 Ülistus olgu Talle! Ja ülendatud on Ta üle selle, mida nad läbi suure ülendamise ütlevad.
17:44 Seitse taevast, maa ning kes iganes nendes on ülistavad Teda.
Ja seal pole mitte ühtegi asja, välja arvatud, et ülistab Tema kiituseks. Aga teie ei mõista nende ülistamist.
Ta on Kaastundlik, Andestav.
17:45 Ja kui sa Koraani retsiteerid, Me asetame nähtamatu barjääri sinu ning nende vahele, kes Pärastellu ei usu.
17:46 Ja Me asetame nende südamete peale katted, et nad sellest aru ei saaks ning kurtuse nende kõrvadesse. Ja kui sa meenutad Koraanis oma Isandat üksi, pööravad nad oma seljad vastumeelsuses.
17:47 Me teame kõige paremini, mida nad tähele panevad kui nad sind kuulavad.
Ja kui nad kohtuvad salajastel vestlustel kui patustajad ütlevad: “Te järgite vaid meest, kes on nõiutud!”
17:48 Vaata, kuidas nad sulle näiteid esitavad ning eksiteele lähevad
ega suuda leida teed.
17:49 Ja nad ütlevad: “Kui me oleme luud ning tolm, kas meid tõstetakse üles uude loomingusse?”
17:50 Ütle: “Isegi siis kui te olete kivid või raud”
17:51 “või mõni loodud asi, mis teie rinnus suurepärane on.”
Ja nad saavad ütlema: “Kes toob meid tagasi?”
Ütle: “Tema, kes tegi teid esimesel korral”.
Seejärel nad raputavad sulle oma päid ning ütlevad: “Millal saab see olema?”
Ütle: “See võib olla, et see on lähedal,”
17:52 “päeval, mil Ta teid hüüab ning te Teda ülistades vastate.
Ja te arvate, et te viibisite vaid lühikese aja.”
17:53 Ja ütle Mu sulastele, et nad ütleks seda, mis on parim.
Kurat provotseerib kurjusele nende vahel. Kurat on inimolendile avalik vaenlane.
17:54 Teie Isand teab teid kõige paremini. Kui Ta soovib, Ta halastab teie peale. Või kui Ta soovib, Ta karistab teid.
Ja Me ei ole saatnud sind valvurina nende üle.
17:55 Ja sinu Isand teab kõige paremini neid, kes on taevastes ning maal.
Ja Me eelistasime mõndasid prohveteid üle teiste. Ja Me andsime Taavetile Psalmid.
17:56 Ütle: “Hüüdke neid, keda te Tema kõrval väitnud olete: neil pole võimu, et eemaldada või muuta teie kannatusi”.
17:57 “Need, keda te hüüate: nemad ise on otsimas lähimat teed oma Isandani, lootes Tema halastust ning kartes Tema karistust”.
Teie Isanda karistust tuleks karta!
17:58 Ja pole mitte ühtegi linna, mida Me enne Ülestõusmispäeva ei hävitaks või karmi karistusega ei karistaks.
See on kirjutatud seadusesse.
17:59 Ja Meid hoidis tagasi tunnustähti saatmast vaid see, et vana aja inimesed keeldusid neid tunnistamast.
Ja Me andsime Thamudile ettenägemisvõimega emase kaameli, aga nad tegid talle ülekohut.
Ja Me saadame tunnustähti vaid selleks, et teha nad kartlikuks.
17:60 Ja kui Me sulle ütlesime: “Sinu Isand ümbritseb inimkonda”.
Ja Me tegime nägemuse, mida Me sulle näitasime ning puu, mis Koraanis neetud on, vaid usu salgamise vahendiks inimkonnale.
Ja Me hoiatame neid.
See suurendas neid vaid suures ülemäärasuses.

17:61 Ja kui Me inglitele ütlesime: “Alistuge Aadamale”, nad alistusid, välja arvatud Saatan.
Ta ütles: “Kas peaksin alistuma sellele, mida Sa oled loonud savist!”
17:62 Ta ütles: “Näed Sa seda, keda Sa üle minu austanud oled? Kui Sa annad mulle ajapikendust kuni Ülestõusmispäevani, ma omastan tema järglased, välja arvatud mõned”.
17:63 Ta ütles: “Lahku! Ja kes iganes neist sulle järgneb: Põrgu on teie autasu. Autasu, mis igati välja teenitud”.
17:64 “Ja ahvatle oma häälega, keda sa neist saad. Ja kogu kokku kõik oma jõud ning mehed nende vastu. Ja ole nende partner nende rikkuses ning lastes. Ja luba neile”.
Aga kurat lubab neile vaid pettust.
17:65 “Minu sulased: nende vastu pole sul mitte mingit volitust.”
Ja sinu Isandast piisab kaitsjana.

17:66 Teie Isand on Tema, kes sõidutab teie jaoks laevu merel, et võiksite otsida Tema heldekäelisusest. Ta on halastav teie suunas.
17:67 Ja kui kannatused teid merel puudutavad, siis äkitselt kõik need, keda te hüüate, haihtuvad teist, peale Tema. Seejärel, kui Ta teid maale toimetab, te pöörate ära.
Ja inimene on lipitseja.
17:68 Kas te tunnete end turvaliselt, et Ta ei pane tükikest maad teid alla neelama või teie vastu keeristormi ei saada? Siis te ei leiaks endile mitte ühtegi kaitsjat.
17:69 Või kas te tunnete end turvaliselt, et Ta ei too teid tagasi selle juurde teisel korral, saates teie vastu tormituule ning uputades teid teie eitamise tõttu? Siis te ei leiaks endile Meie vastu mitte ühtegi poolehoidjat.
17:70 Me oleme austanud Aadama Lapsi. Ja Me kandsime neid maal ning merel ja varustasime neid heade asjadega. Ja eelistasime neid suursuguse eelistusega üle paljude nendest, keda Me loonud oleme.
17:71 Päeval, mil Me kõiki inimesi koos nende liidriga hüüame: kellele iganes antakse tema määrus tema paremasse kätte: sellised saavad oma määrust lugema. Ja neile ei tehta vähimatki ülekohut.
17:72 Ja kes iganes on pime siin, saab olema pime Pärastelus ning teelt kaugemal eksituses.

17:73 Ja nad meelitaksid sind eemale sellest, mida Me sulle inspireerisime, et sa leiutaksid Meie kohta muud kui see.
Ja siis nad võtaksid sind sõbrana.
17:74 Ja poleks see olnud, et Me olime su püsivaks teinud, sa oleksid natuke nende poole kaldunud.
17:75 Seejärel oleksime Me pannud sind maitsma kahekordset selles elus ning kahekordset surmas. Seejärel poleks sa leidnud mitte ühtegi abilist Meie vastu.
17:76 Ja nad ajaksid sind maalt välja, et sind sellelt ära pöörata. Aga seejärel oleksid nad jäänud pärast sind vaid viivuks.
17:77 Nende toimimisviis, keda Me enne sind Meie sõnumitoojatest saatnud olime. Ja sa ei saa leidma mitte ühtegi muudatust Meie toimimisviisis.
17:78 Täida kohustust päikese ühtesulamisel kuni öö pimenemiseni ja Koraan koidikul – Koraanile koidikul ollakse tunnistajaks –
17:79 ning osa ööst, püsi ärkvel selles, kui lisandusena sulle.
See võib olla, et sinu Isand tõstab su kiiduväärsele positsioonile.
17:80 Ja ütle: “Minu Isand, põhjusta mind sisenema õigest sissepääsust ning lahkuma õigest väljapääsust. Ja määra mulle abistav volitus Sinult”.
17:81 Ja ütle: “Tõde on tulnud ning tühisus on kadunud!”
Tühisus on määratud kaduma.

17:82 Ja Me saadame Koraanis alla selle, mis on tervenemine ning halastus usklikele. Aga see ei suurenda patustajaid muus kui vaid kaotuses.
17:83 Ja kui Me inimest õnnistame, ta pöörab ära ning jääb eemalviibivaks oma küljel.
Ja kui kurjus teda puudutab, ta on ilma lootuseta.
17:84 Ütle: “Igaüks teeb omal moel. Ja teie Isand teab kõige paremini teda, kes on teele juhatatud”.
17:85 Ja nad küsivad sinult Vaimu kohta.
Ütle: “Vaim on läbi minu Isanda korralduse. Ja teile on antud teadmist vaid väga vähe”.
17:86 Ja kui Me soovime, Me võtame ära selle, mis Me sulle inspireerisime. Seejärel sa ei leiaks endale selles Meie vastu kaitsjat.
17:87 Vaid läbi halastuse sinu Isandalt. Tema heldus sinule on suur.
17:88 Ütle: “Kui inimkond ning džinnid peaksid kokku kogunema, et tuua sarnane sellele Koraanile, nad ei suudaks tuua selle sarnast isegi kui nad üksteist aitaksid”.
17:89 Ja Me oleme selles Koraanis inimkonnale lahti seletanud kõik näited. Kuid enamus inimesi keelduvad olema muud kui eitajad.
17:90 Ja nad ütlevad: “Me ei hakka sind uskuma seni, kuni sa paned allika maa seest esile purskama meie jaoks”
17:91 “või et sul on aed palmipuudest ning viinamarjadest ning sa paned jõed sellest esile purskama esile purskamisega”
17:92 “või et sa paned taeva meie peale tükkideks kukkuma, nagu sa väitnud oled, või et sa tood Jumala ning inglid meie ette käenduseks”
17:93 “või et sul on luksuslik maja või et sa tõused taevasse. Ja me ei hakka sinu tõusmist uskuma, kuni sa tood alla meile määruse, mida me lugeda saame.”
Ütle: “Ülistus olgu minu Isandale! Kas ma olen midagi muud kui surelik sõnumitooja?”
17:94 Ja seal takistas inimesi uskumast, kui juhatus nendeni tuli, vaid see, et nad ütlesid: “Kas Jumal on tõstnud üles sureliku sõnumitoojaks?”
17:95 Ütle: “Kui maal oleksid inglid turvalisuses ringi jalutamas, Me oleksime neile taevast ingli sõnumitoojana alla saatnud”.
17:96 Ütle: “Jumalast piisab tunnistajana minu ning teie vahel. Ta on oma sulastest teadvel, nägemas”.
17:97 Ja tema, keda Jumal juhatab: tema on õigesti juhatatud. Ja tema, kelle Ta eksitusse saadab: neile ei saa sa leidma mitte ühtegi liitlast Tema kõrval.
Ja Me kogume nad Ülestõusmispäeval nende nägude peal. Pimedad, tummad ning kurdid. Nende eluase on Põrgu. Millal iganes see vaibub, Me suurendame neile põrgutuld.
17:98 See on nende autasu, sest nad salgasid Meie tunnustähed ning ütlesid: “Kui me oleme luud ja tolm, kas meid tõstetakse üles uude loomingusse?”
17:99 Kas nad ei ole kaalutlenud, et Jumal kes lõi taevad ning maa, on võimeline looma nende sarnase; ja on seadnud neile ettemääratud aja, milles pole kahtlust?
Aga patustajad keelduvad kõigest peale eitamise.

17:100 Ütle: “Kui te omaksite minu Isanda halastuse varakambreid, siis te hoiaksite neid tagasi hirmust kulutamise ees”.
Ja inimolend on ihne.

17:101 Ja Me andsime Moosesele üheksa selget tunnustähte, nii et küsi Iisraeli Laste käest. Kui ta nende juurde tuli ning Fir´awn talle ütles: “Ma pean sind üheks, kes nõiutud, oo, Mooses!”
17:102 Ta ütles: “Sa oled mõistnud, et neid saadab alla vaid taevaste ning maa Isand, kui vahendina intuitsiooniks. Ja ma pean sind üheks, kes hukatusele määratud, oo, Fir´awn!”
17:103 Ja ta soovis nad maalt välja ajada. Seega Me uputasime tema ning kõik need, kes koos temaga.
17:104 Ja Me ütlesime Iisraeli Lastele pärast seda: “Elunege sel maal. Seejärel, kui saabub lubadus Pärastelust, toome Me teid kokku segatud rahvamurruna”.

17:105 Ja tões oleme Me selle alla saatnud ning tões on see alla tulnud
– ja Me saatsime su vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana –
17:106 ja jaotatud retsiteeringuna/Koraanina, et sa retsiteeriksid seda inimestele etappide kaupa.
Ja Me saatsime selle alla järkjärgulise allasaatmisena.
17:107 Ütle: “Uskuge sellesse või ärge uskuge.”
Need, kellele olid antud teadmised enne seda: kui seda neile loetakse, nad langevad maha lõugadele alistunult.
17:108 Ja nad ütlevad: “Ülistus olgu meie Isandale! Meie Isanda lubadus on täidetud!”
17:109 Ja nad langevad maha lõugadele nuttes. Ja see suurendab neid alandlikkuses.
17:110 Ütle: “Hüüdke Jumalat või hüüdke Kõikvõimsat, läbi mille iganes te hüüate: Temale kuuluvad kõige kaunimad nimed”.
Ja ära ole valjuhäälne oma kohustust täites ega vaikne selles, aga järgi teed seal vahel
17:111 ja ütle: “Kiitus kuulub Jumalale, kes pole võtnud ei poega ega ole Tal partnerit ülemvõimul ega ole Tal liitlast tingituna nõrkusest”.
Ja ülista Teda ülistamisega.