16

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
16:1 Jumala korraldus saab tulema, nii et ära kiirusta seda.
Ülistus olgu Talle!
Ja ülendatud on Ta üle selle, mida nad partnerluseks peavad.
16:2 Ta saadab alla inglid koos Vaimuga oma korraldusega
kelle peale Ta soovib oma teenritest:
“Hoiata, et pole jumalat peale Minu”.
Nii et olge kaalutletud kartuses Minu suhtes”.
16:3 Ta lõi taevad ja maa tões.
Ülendatud on Ta üle selle, mida nad partnerluseks peavad.
16:4 Ta lõi inimolendi vedeliku tilgast,
aga seejärel ta läheb selgelt opositsiooni.
16:5 Ja Ta lõi kariloomad,
teile on nendes soojus ning hüved,
ja nendest te sööte.
16:6 Ja nendes on teile ilu, kui te nad koju puhkama toote,
ja kui te nad välja karjamaale sööma viite.
16:7 Ja nad kannavad teie koormaid maadele,
kuhu te poleks olnud võimelised ulatuma
muidu kui suure pingutusega.
Sinu Isand on Kaastundlik, Armulik.
16:8 Ja hobused, muulad ning eeslid,
et võiksite nendega sõita,
ja kaunistusena;
ja Ta loob, mida te ei tea.
16:9 Ja Jumalal lasub teekonna kujundus;
ja osad neist kalduvad kõrvale.
Ja oleks Ta soovinud, Ta võinuks teid kõiki juhatada.
16:10 Tema see on, kes saadab alla vee taevast.
Teile on sellest jook,
ja sellest on põõsastikud, milles te oma karju karjatate.
16:11 Ta põhjustab kasvama teile seeläbi viljasaagi,
ja oliivid, palmipuud ning viinamarjad,
ja kõiki sorti puuvilju;
selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
16:12 Ja Ta on teie jaoks ametisse määranud öö ning päeva.
Ja päike, kuu ning tähed on ametisse määratud läbi Tema korralduse.
Selles on tunnustähed inimestele, kes mõtlevad.
16:13 Ja mida Ta teile maa peale mitmesugustes värvides istutas.
Selles on tunnustähed inimestele, kes kuulda võtavad.
16:14 Ja Tema see on, kes määras ametisse mere,
et võiksite sellest õrna liha süüa,
ja sellest välja tuua pärleid, mida te kannate;
ja te näete laevu seda kündmas;
ja et võiksite otsida Tema küllusest,
ja et võiksite olla tänulikud.
16:15 Ja Ta on heitnud maale kindlalt püsivad mäed,
et see koos teiega ei kõiguks,
ja jõed ning teed, et võiksite olla õigesti juhatatud.
16:16 Ja maamärgid.
Ja läbi tähe on nad õigesti juhatatud.
16:17 On siis Tema, kes loob,
samasugune kui tema, kes ei loo?
Kas te siis ei võtaks kuulda!
16:18 Ja kui te loendaksite Jumala õnnistusi,
te poleks võimelised neid kokku arvestama.
Jumal on Andestav, Armulik.
16:19 Ja Jumal teab, mida te salajas hoiate ning mida te avaldate.
16:20 Ja need, kelle poole nad Jumala kõrval hüüavad,
ei loo mitte ühtegi asja,
aga nad ise on loodud!
16:21 Nad on surnud, mitte elus;
ja nad ei taju, mil nad tõstetud saavad.
16:22 Teie Jumal on Üks Jumal.
Ja need, kes Pärastellu ei usu, nende südamed ei tunne ära,
ja nad on ülbed.
16:23 Väljaspool kahtlust,
Jumal teab, mida nad salajas hoiavad ning mida nad avaldavad.
Ta ei armasta ülbet.
16:24 Ja kui neile üteldakse: “Mis on see, mida teie Isand alla saatis?”
Ütlevad nad: “Varasemate inimeste legendid!”
16:25 Et nad võiksid täies mahus Ülestõusmispäeval kanda
oma koormaid,
ja osa nende koormatest, keda nad ilma teadmisteta eksiteele viisid. Tõde on: kurjus on see, mida nad kannavad.
16:26 Need, kes enne neid, skeemitasid.
Seejärel tuli Jumal nende elamute peale vundamendist,
seega katus kukkus nende peale nende kohalt,
ja karistus tuli nende peale ilma, et nad oleksid tähele pannud.
16:27 Seejärel, Ülestõusmispäeval Ta alandab neid ning ütleb:
“Kus on Minu partnerid, kelle nimel te vaenulikud olite?”
Need, kes omavad teadmisi, saavad ütlema:
“Täna on alandus ning kurjus nende peal,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid”.
16:28 Need, keda inglid võtavad ajal, mil nad oma hingi eksitavad:
“Armuandmist! Me pole teinud midagi kurja!”
“Tõesõnu, Jumal teab, mida te tegite.”
16:29 “Sisenege põrgu väravatest, elunedes selles igavesti.”
Kuri on ülbete elutee.
16:30 Ja saab olema üteldud neile, kes kaalutletud kartuses olid:
“Mida teie Isand alla saatis?”
Nad saavad ütlema: “Kogu headuse”.
Nendele, kes teevad head selles maailmas, on selles hea.
Ja Pärastelu kodu on parem.
Ja suurepärane on nende kodu, kes kaalutletud kartuses.
16:31 Igavese eluaseme aiad, millesse nad sisenevad,
millede all voolavad jõed.
Neil saab nendes olema, mida iganes nad soovivad.
Sedasi autasustab Jumal neid, kes on kaalutletud kartuses.
16:32 Neid, keda inglid võtavad samal ajal, kui nad on olnud head,
nad saavad ütlema: “Rahu olgu teie peal!
Sisenege aeda selle eest, mida te teinud olete”.
16:33 Kas nad on ootamas, et inglid nende juurde tuleksid,
või korraldus sinu Isandalt neile tuleks?
Samuti tegid need, kes enne neid.
Ja Jumal ei eksitanud neid,
aga nad ise eksitasid endi hinged.
16:34 Ja seal langes nende peale kurjus selle eest, mida nad tegid,
ja seal ümbritses neid see, mida nad nöökisid.
16:35 Ja need, kes omistasid partnerlust, ütlesid:
“Oleks Jumal soovinud,
me poleks teeninud mitte midagi muud Tema kõrval,
ei meie ega meie isad,
ega oleks me keelanud midagi vastupidiselt Temale”.
Samuti tegid need, kes enne neid.
Ja kas on sõnumitoojate peal muu, kui selge kohale toimetamine?
16:36 Ja Me oleme üles kasvatanud igas kogukonnas sõnumitooja: “Teenige Jumalat ning hoidke eemale ebajumalatest”.
Ja nende hulgas oli tema, keda Jumal juhatas,
ja nende hulgas oli tema, kelle suhtes eksitamine muutus siduvaks.
Nii et reisige maa peal,
ja vaadake, milline oli lõplik tulemus eitajatele.
16:37 Kuigi sa ihaldad nende juhatust,
Jumal ei hakka juhatama teda, keda Ta uitama jätab.
Ja neil pole abilisi.
16:38 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevamaid vandeid,
et Jumal ei tõsta üles teda, kes sureb.
Tõesti, see on lubadus, mis on Tema peal siduv,
aga enamus inimesi ei tea.
16:39 Et Ta võiks teha neile selgeks selle,
milles nad lahkarvamusel olid,
ja et need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
võiksid teada, et nad olid valetajad.
16:40 Meie ütlus millelegi, kui Me seda kavatseme, on,
et Me vaid ütleme sellele: “Ole!” Ja see on.
16:41 Ja neile, kes lähevad maapakku Jumala põhjusel,
pärast seda, kui neile oli ülekohut tehtud,
Me saame nad kenasti sisse seadma selles maailmas
(ja Pärastelu autasu on suurem, kui nad vaid teaksid).
16:42 Need, kes on kannatlikud,
ja enda Isandasse oma usalduse asetavad.
16:43 Ja Me saatsime enne sind vaid mehi, keda Me inspireerisime
(ja küsi Meeldetuletuse inimestelt, kui sa ei tea)
16:44 Koos selgete tõendite ning üleskirjutistega.
Ja Me saatsime sulle alla Meeldetuletuse,
et sa teeksid arusaadavaks inimkonnale, mis on neile alla saadetud,
ja et nad võiksid peegeldada.
16:45 Kas need, kes kurjust skeemitavad, tunnevad turvalisust,
et Jumal ei pane maad neid alla neelama,
või et karistus ei tule neile ilma et nad märkaks?
16:46 Või et Ta neid nende une pealt ei võta?
Ja neile ei saa olema pääsemist.
16:47 Või et Ta ei võta neid läbi aeglase allakäigu?
Ja teie Isand on Kaastundlik, Armuline.
16:48 Kas nad ei ole kaalutlenud, mida Jumal asjadest loonud on,
pöörates nende varje paremale ning vasakule, alistunult Jumalale?
Ja nad on alandlikuks muudetud.
16:49 Ja Jumalale alistub see,
mis on taevastes ning see, mis maal olendite hulgast
ning inglid.
Ja nad ei ole ülbed.
16:50 Nad kardavad oma Isandat nende kohal,
ja teevad, mida neil kästakse.
16:51 Ja Jumal ütles: “Ärge võtke kahte jumalat.”
Ta on vaid Üks Jumal,
“Ja Mina, kartke mind”.
16:52 Ja Temale kuulub see, mis on taevastes ning maal.
Ja Temale kuulub püsiv süsteem.
Kas te siis saate olema kaalutletud kartuses muust kui Jumalast?
16:53 Ja mida iganes te omate armust: see on Jumalalt.
Siis kui ebameeldivused teid vaevavad:
Tema poole palvetate te pühalikult.
16:54 Seejärel, kui Ta eemaldab teilt ebameeldivused,
siis osa teie hulgast omistab oma Isandale partnerlust!
16:55 Et nad võiksid eitada seda, mida Me neile andnud oleme.
Nii et nautige iseend, te saate teada saama.
16:56 Ja nad teevad sellele, mille kohta neil teadmist pole,
portsjoni sellest, mida Me neile võimaldanud oleme.
Jumala nimel, teilt hakatakse küsima selle kohta,
mida te leiutanud olete!
16:57 Ja nad määravad Jumalale tütred
– olgu Ta ülistatud! –
ja nendele on see, mida nemad ihaldavad.
16:58 Ja kui üks neist saab rõõmusõnumeid tütrest,
muutub ta nägu tumedaks
ja ta surub alla kurbuse.
16:59 Ta peidab end inimeste eest
halbade uudiste tõttu, mis ta saanud on.
Kas jätta ta koos häbiga,
või matta ta liiva sisse?
Tõde on: armetu on see, kuidas nad hindavad!
16:60 Neile, kes Pärastellu ei usu, on halvim näide,
ja Jumalale on kõige kõrgem näide;
ja Ta on Suursugune, Elutark.
16:61 Ja kui Jumal oleks võtmas inimesi vastutusele
nende ebaõigluse tõttu,
siis Ta ei jätaks sellele ainsatki olendit.
Aga Ta viivitab neile määratud ajani;
ja kui nende aeg tuleb, ei saa nad seda viivitada ühtegi tundi,
ega saa nad seda enneta.
16:62 Ja nad määravad Jumalale seda, mis neile ei meeldi;
ja nende keeled kirjeldavad valet, et nendele saab olema parim.
Kahtlemata, neile saab olema tuli ning nad unustatakse.
16:63 Jumala nimel,
Me saatsime sõnumitoojaid kogukondadele enne sind,
aga kurat ilustas neile nende tegemised.
Ja ta on nende liitlane sel päeval,
ja neil saab olema valus karistus.
16:64 Ja Me saatsime alla seaduse sinu peale vaid selleks,
et sa võiksid neile selgitada seda, milles nad lahkarvamusel on;
ja juhatuse ning õnnistusena inimestele, kes usuvad.
16:65 Ja Jumal saatis alla vee taevast,
ja andis elu seeläbi maale pärast selle surma.
Selles on tunnustäht inimestele, kes kuulevad.
16:66 Ja teile on kariloomades õppetund:
Me anname teile juua sellest,
mis on nende kõhtudes seeditud toidu ning vere vahel –
puhas piim, mis on maitsev joojatele.
16:67 Ja palmipuude ning viinamarjade viljadest
te teete tugevat jooki ning head andi.
Selles on tunnustäht inimestele, kes mõtlevad.
16:68 Ja sinu Isand inspireeris mesilast:
“Võta eluasemed mägedest ning puudest
ja sellest, mida nad rajavad”.
16:69 “Seejärel söö igat sorti viljast,
ja järgi oma Isanda kerget teed”.
Selle kõhust eraldub vedelik, erinevate värvidega,
milles on tervenemine inimestele.
Selles on tunnustäht inimestele, kes peegeldavad.
16:70 Ja Jumal lõi teid,
seejärel Ta võtab teid.
Ja teie hulgas on tema, kes naaseb jõuetu eani,
nii et ta ei tea – peale oma teadmiste – mitte midagi.
Jumal on Teadev, Võimeline.
16:71 Ja Jumal on eelistanud mõnda teist üle teiste andidega varustamises.
Need, keda rohkem on eelistatud,
ei anna üle oma ande nendele, keda nende parem käsi omab,
et nad võiksid selles võrdseks saada.
Kas see on siis Jumala arm, mida nad eitavad?
16:72 Ja Jumal on teinud teile naised teie endi seast,
ja Ta on teinud teile teie naistest pojad ning lapselapsed,
ja Ta on võimaldanud headest andidest teie jaoks.
Kas see on siis tühisus, millesse nad usuvad,
ja Jumala armu nad eitavad?
16:73 Ja teenivad Jumala asemel pigem seda,
mis ei oma mitte midagi taeva või maa andidest,
ja ei saa midagi teha?
16:74 Nii et ärge tooge näiteid Jumalale.
Jumal teab ja teie ei tea.
16:75 Jumal esitab ühe näite:
ori, keda omatakse ning kellel pole võimu mitte millegi üle,
ja tema, keda Me heade andidega Meilt varustanud oleme,
ja kulutab sellest salaja ning avalikult.
Kas nad on võrdsed?
Kiitus kuulub Jumalale!
Aga enamus neist ei tea.
16:76 Ja Jumal esitab ühe näite:
kaks meest: üks neist on tumm,
kellel pole võimu mitte millegi üle,
ja ta on koormaks oma eestkostjale.
Kuhu iganes ta teda suunab, ta ei too midagi head.
Kas ta on võrdne ühega, kes käsib õiglust ning on sirgel teel?
16:77 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa seninägematu,
ja olukord Tunniga on vaid nagu silmapilgutus või lähemal.
Jumal on suuteline kõikideks asjadeks.
16:78 Ja Jumal tõi teid esile teie emade kõhtudest mitte midagi teadvatena.
Ja tegi teile kuulmise, silmanägemise ning südame,
et võiksite olla tänulikud.
16:79 Kas nad pole kaalutlenud linde,
kes on tehtud teenistusvalmiks taeva atmosfääris?
Seal hoiab neid ainult Jumal.
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
16:80 Ja Jumal tegi teile teie elamutest elukoha,
ja tegi teile kariloomade nahkadest elamud,
mille te leiate olevat kerged päeval, mil te rändate
ning päeval, mil te ajutiselt peatute;
ja nende villast, karusnahast ning karvadest sisustuse ning kaubad kuni ajani.
16:81 Ja Jumal tegi teile varjulised kohad sellest, mida Ta loonud on,
ja tegi teile mägedest pelgupaigad,
ja tegi teile rõivad, et kaitsta teid kuumuse eest,
ja rõivad, et kaitsta teid teie võimsuse eest.
Sedasi Ta täiustab oma armu teie suunas,
et võiksite alistuda.
16:82 Ja kui nad ära pööravad,
siis sinu peal on vaid selge kohale toimetamine.
16:83 Nad tunnevad Jumala armu ära,
seejärel nad eitavad seda.
Ja enamik neist on need,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
16:84 Ja päeval, mil Me tõstame üles igast kogukonnast tunnistaja, siis ühtegi luba ei anta neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid,
ega lasta neil teha parandusi.
16:85 Ja kui need, kes tegid valet, karistust näevad:
seda ei kergendata neile,
ega anta neile hingetõmbeaega.
16:86 Ja kui need, kes partnerlust omistasid,
oma partnereid näevad, ütlevad nad:
“Meie Isand, need on meie partnerid,
kelle poole me Sinu asemel hüüdsime”.
Aga nad tagastavad neile vastuse: “Te olete valetajad!”
16:87 Ja nad pakuvad Jumalale alistumist sel päeval.
Ja see, mille nad leiutanud olid, jätab nad maha.
16:88 Neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid,
ja Jumala tee hülgasid,
Me lisame neile karistuse üle karistuse
selle eest, mida nad korruptsiooni sepitsesid.
16:89 Ja päeval, mil Me tõstame igas kogukonnas
tunnistaja nende vastu nende endi hulgast
– ja Me oleme toonud sinu kui tunnistaja nende vastu –
ja Me saatsime alla seaduse sinu peale
kui selgituse kõikide asjade kohta,
ja juhatuse ning õnnistusena,
ja rõõmusõnumitena alistunutele.
16:90 Jumal käsib õiglust,
ja head asjaajamist,
ja andmist sugulastele,
ning keelab seksuaalset ebamoraalsust,
ja loomuvastasust,
ja sektantlikku fanatismi.
Ta manitseb teid, et võiksite kuulda võtta.
16:91 Ja täitke lubadus Jumalale, kui lubate,
ja ärge murdke oma tõotusi pärast nende kinnitamist,
kui olete teinud Jumalast käendaja enda üle.
Jumal teab, mida te teete.
16:92 Ja ärge olge nagu naine, kes oma kudumi lahti harutab
– pärast seda, kui ta on selle tugevaks teinud – lõngaks,
võttes oma vandeid vahendina pettuseks teie vahel,
kuna kogukond on suurema-arvulisem kui teine kogukond.
Jumal vaid testib teid seeläbi.
Ja Ta teeb teile Ülestõusmispäeval selgeks selle,
milles te lahkarvamusel olite.
16:93 Ja oleks Jumal soovinud,
Ta oleks teinud teid üheks kogukonnaks,
aga Ta saadab eksitusse, keda Ta soovib,
ja juhatab, keda Ta soovib.
Ja teilt hakatakse küsima selle kohta, mida te tegite.
16:94 Ja ärge võtke oma vandeid vahendina pettuseks teie vahel,
nii et jalg libastub pärast seda, kui see on kindlaks tehtud,
ja te maitsete kurjust Jumala teelt ära pöörates,
ja seal on teile hiiglaslik karistus.
16:95 Ja ärge vahetage tõotust Jumalale odava hinna vastu.
Mis on koos Jumalaga, on parem teile, kui te vaid teaksite.
16:96 Mis on koos teiega, sellel on lõpp,
ja mis on koos Jumalaga, see jääb alles.
Ja Me saame tasuma kannatlikele nende autasud
vastavalt parimale sellest, mida nad tegid.
16:97 Kes iganes teeb õiglaseid tegusid
– kas mees või naine – ja on usklik,
sellised paneme Me elama head elu.
Ja Me saame neid autasustama
vastavalt parimale sellest, mida nad tegid.
16:98 Ja kui sa Koraani retsiteerid,
otsi varjupaika Jumalas väljaheidetud kuradi eest.
16:99 Tal pole volitust nende vastu,
kes hoiatust kuulda võtavad,
ja kes enda Isandasse oma usalduse panevad.
16:100 Tema volitus on vaid nende vastu,
kes teda liitlasena võtavad,
ja nende, kes temale partnerlust omistavad.
16:101 Ja kui Me vahetame tunnustähe välja teise tunnustähe vastu
– ja Jumal teab kõige paremini, mida Ta järkjärgult alla saadab –
ütlevad nad: “Sa oled vaid leiutamas!”
Tõde on: enamus neist ei tea.
16:102 Ütle: “Püha Vaim tõi selle alla sinu Isandalt tões,
et see võiks tugevdada neid, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja kui juhatus ning rõõmusõnumid neile, kes on alistunud”.
16:103 Ja Me oleme teadvel, et nad ütlevad: “Surelik õpetab teda”.
Selle keel, kellele nad viitavad, on mitte-araabia,
aga see on puhas araabia keel.
16:104 Need, kes Jumala tunnustähtedesse ei usu,
Jumal ei juhata neid,
ja neile on valus karistus.
16:105 Valede leiutamisega tegelevad vaid need,
kes ei usu Jumala tunnustähtedesse – ja need on valetajad.
16:106 Kes iganes eitab Jumala, pärast oma usku
– välja arvatud tema, kes on selleks sunnitud,
aga kelle süda leiab puhkust usus –
ja kes iganes paisutab oma rinna eitamisele:
nende peal on raev Jumalalt,
ja neil saab olema hiiglaslik karistus.
16:107 Sellepärast, et nad valisid selle maailma elu üle Pärastelu,
ja sellepärast, et Jumal ei juhata inimesi,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
16:108 Nemad on need, kelle südamed on Jumal kinni katnud,
ja nende kuulmise
ja nende nägemise.
Ja nad ei ole teadvel.
16:109 Ilma kahtluseta, Pärastelus on nad kaotajad.
16:110 Seejärel sinu Isand
– nendele, kes lähevad maapakku pärast seda,
kui nad on pandud usku salgama,
seejärel pingutavad ning on kannatlikud –
teie Isand on pärast seda Andestav, Armuline.
16:111 Päeval, mil iga hing tuleb iseenda eest väitlema,
ja igale hingele tasutakse täies ulatuses selle eest, mida ta tegi,
ja neile ei tehta ebaõiglust.
16:112 Ja Jumal esitab ühe näite:
linn, mis oli turvaline ning rahulolev,
selle annid olid sellele tulemas külluslikult igast küljest.
Aga see eitas Jumala soosingu,
nii et Jumal pani selle maitsma nälga ning hirmu
selle tõttu, mida nad teinud olid.
16:113 Ja sõnumitooja nende endi seast oli neile tulnud,
aga nad eitasid ta,
seejärel võttis karistus nad ajal, kui nad üleastujad olid.
16:114 Nii et sööge Jumala eraldistest – heast ning seaduslikust,
ja olge tänulikud Jumala armu eest,
kui see on tõepoolest Tema, keda te teenite.
16:115 Ta on vaid teinud ebaseaduslikuks teile
korjuse, vere ning sealiha,
ja selle, mis pühendatud muule kui Jumalale.
Aga kes iganes on sunnitud, otsimata allumatust või üleastumist,
siis Jumal on Andestav, Armulik.
16:116 Ja ärge ütelge, nagu teie keeled vääralt kirjeldavad:
“See on seaduslik ning see on keelatud”,
et leiutada valesid Jumala kohta.
Need, kes Jumala kohta valesid leiutavad, ei saa olema edukad.
16:117 Lühike nauding,
ja neil saab olema valus karistus.
16:118 Ja neile, kes on juudiusulised,
tegime Me ebaseaduslikuks selle, mida Me sulle varem jutustasime. Ja Meie ei eksitanud neid,
aga nad eksitasid enda hinged.
16:119 Seejärel on sinu Isand neile,
kes tegid kurja tingituna ignorantsusest,
seejärel kahetsesid pärast seda ning tegid head,
sinu Isand on pärast seda Andestav, Armulik.
16:120 Abraham oli liider, pühendunult kohusetundlik Jumalale,
kaldumas tõe poole,
ja ta ei olnud ebajumalakummardajate hulgast.
16:121 Tänulik oma õnnistuste eest.
Ta valis ta ning juhatas ta sirgele teele.
16:122 Ja Me andsime talle head selles maailmas,
ja Pärastelus on ta sirgeseljaliste hulgas.
16:123 Seejärel Me inspireerisime sind:
“Järgi Abrahami usutunnistust,
kaldumas tõe poole,
ja ta ei olnud ebajumalakummardajate hulgast”.
16:124 Sabat oli määratud vaid neile,
kes selle suhtes lahkarvamusele läksid,
ja teie Isand saab nende vahel kohut mõistma Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles nad lahkarvamusel olid.
16:125 Kutsu oma Isanda teele
koos elutarkuse ning asjakohase manitsusega,
ja vaidle nendega koos sellega, mis on parim.
Sinu Isand, Tema teab kõige paremini, kes Tema teelt ära on eksinud,
ja Tema teab kõige paremini õigesti juhatatuid.
16:126 Ja kui sa kätte maksad:
maksa kätte võrdväärselt sellega, millega sind oli vaevatud.
Aga kui sa oled kannatlik, siis see on parem kannatlikule.
16:127 Ja ole kannatlik.
Ja sinu kannatlikkus on vaid läbi Jumala.
Ja ära kurvasta nende pärast.
Ja ära ole masenduses sellest, mida nad skeemitavad.
16:128 Jumal on koos nendega, kes on kaalutletud kartuses.
Ja nendega, kes on heategijad.