16

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
16:1 Jumala korraldus saab tulema, nii et ära otsi selle kiirendamist.
Ülistus olgu Talle!
Ja ülendatud on Ta üle selle, millele nad partnerlust omistavad.
16:2 Ta saadab alla inglid koos Vaimuga läbi oma korralduse kelle peale Ta soovib oma sulastest: “Hoiata, et pole jumalat peale Minu, seega olge Minu suhtes kaalutletud kartuses”.
16:3 Ta lõi taevad ja maa tões.
Ülendatud on Ta üle selle, millele nad partnerlust omistavad.
16:4 Ta lõi inimolendi vedeliku tilgast, aga seejärel on ta avalik vastuvaidleja.
16:5 Ja Ta lõi kariloomad, teile on nendes soojus ning hüved, ja nendest te sööte,
16:6 ja teile on nendes ilu kui te nad koju puhkama toote ning kui te nad välja karjamaale sööma viite,
16:7 ja nad kannavad teie koormaid maadele, kuhu te poleks olnud võimelised ulatuma, välja arvatud suure pingutusega.
Teie Isand on Helde, Kõige Halastavam.
16:8 Ja hobused, muulad ning eeslid, et võiksite nendega ratsutada,
ja kaunistuseks.
Ja Ta loob, mida te ei tea.
16:9 Ja Jumalal lasub teekonna kujundus.
Ja osad neist kalduvad kõrvale.
Ja oleks Ta soovinud, Ta oleks juhatanud teid kõiki.
16:10 Tema see on, kes saadab alla vee taevast. Teile on sellest jook ning sellest on põõsastikud, milles te oma karju karjatate.
16:11 Ta põhjustab kasvama teile seeläbi viljasaaki, oliive, palmipuid, viinamarju ja kõiksuguseid vilju.
Selles on tunnustäht inimestele, kes peegeldavad.
16:12 Ja Ta tegi teie jaoks teenistusvalmiks öö ning päeva.
Ja päike, kuu ning tähed on tehtud teenistusvalmiks läbi Tema korralduse.
Selles on tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
16:13 Ja mida Ta istutas teie jaoks maa peale mitmesugustes värvides.
Selles on tunnustäht inimestele, kes kuulda võtavad.
16:14 Ja Tema see on, kes tegi teenistusvalmiks mere:
et võiksite süüa sellest õrna liha,
ja sellest välja tuua pärleid, mida te kannate,
ja te näete laevu seda kündmas,
ja et võiksite otsida Tema heldekäelisusest,
ja et võiksite olla tänulikud.
16:15 Ja Ta heitis maale:
kindlalt püsivad mäed, et see koos teiega ei kõiguks,
ja jõed ning teed, et võiksite olla õigesti juhatatud,
16:16 ja maamärgid.
Ja läbi tähe on nad õigesti juhatatud.
16:17 On siis Tema, kes loob, samasugune kui tema, kes ei loo?
Kas te siis ei võtaks kuulda!
16:18 Ja kui te loendate Jumala õnnistusi, te pole võimelised neid kokku arvestama.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
16:19 Ja Jumal teab, mida te salajas hoiate ning mida te avaldate.
16:20 Ja need, kelle poole nad hüüavad Jumala kõrval, ei loo mitte ühtegi asja, aga nad ise on loodud,
16:21 surnud, mitte elamas, ja ei taju kui nad saavad olema tõstetud.
16:22 Teie Jumal on Üks Jumal.
Ja need, kes ei usu Pärastellu, nende südamed ei tunne ära ning nad on ülbed.
16:23 Väljaspool kahtlust, Jumal teab, mida nad salajas hoiavad ning mida nad avaldavad.
Ta ei armasta ülbeid.
16:24 Ja kui neile üteldakse: “Mis on see, mille teie Isand alla saatis?” ütlevad nad: “Varasemate inimeste legendid”,
16:25 et nad võiksid kanda oma koormad täies mahus Ülestõusmispäeval, ja osa nende koormatest, keda nad ilma teadmisteta eksiteele viisid.
Tõde on: kurjus on see, mida nad kannavad.
16:26 Need, kes enne neid, skeemitasid. Seejärel tuli Jumal nende elamutesse vundamendist, seega katus langes nende peale nende kohalt ja karistus tuli nende peale ilma, et nad oleksid märganud.
16:27 Seejärel Ülestõusmispäeval Ta alandab neid ning ütleb: “Kus on Minu partnerid, kelle tõttu te vastandumas olite?”
Need, kes omavad teadmisi, saavad ütlema: “Täna on alandus ning kurjus nende peal, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgasid”.
16:28 Need, keda inglid võtavad ajal, mil nad oma hingi eksitavad, lükates edasi alistumist: “Me ei olnud mitte midagi kurja tegemas!”
“Tõepoolest, Jumal teab, mida te tegite,”
16:29 “sisenege Põrgu väravatest, elunedes selles igavesti.”
Kuri on ülbete eluase.
16:30 Ja saab olema üteldud neile, kes olid kaalutletud kartuses:
“Mida teie Isand alla saatis?”
Nad saavad ütlema: “Kogu headuse”.
Neile, kes teevad head selles maailmas, on selles hea.
Ja Pärastelu kodu on parem.
Ja suurepärane on nende kodu, kes kaalutletud kartuses:
16:31 alalise eluaseme aiad, kuhu nad sisenevad, millede all voolavad jõed. Neile on seal mida iganes nad soovivad.
Sedasi autasustab Jumal neid, kes kaalutletud kartuses.
16:32 Need, keda inglid võtavad heas seisundis, nad saavad ütlema:
“Rahu olgu teie peal! Sisenege aeda selle eest, mida tegite”.
16:33 Kas nad on ootamas, et inglid nende juurde tuleksid või korraldus sinu Isandalt neile tuleks?
Sedasi tegid need, kes enne neid.
Ja Jumal ei eksitanud neid, aga nad ise eksitasid endi hinged.
16:34 Ja seal langes nende peale kurjus selle eest, mida nad tegid.
Ja seal ümbritses neid see, mida nad nöökisid.
16:35 Ja need, kes omistasid partnerlust, ütlesid: “Oleks Jumal soovinud, me poleks teeninud mitte midagi muud Tema kõrval – ei meie ega meie isad – ega oleks me keelanud midagi vastupidiselt Temale”.
Sedasi tegid need, kes enne neid.
Ja kas on sõnumitoojate peal muud kui selge info edastamine?
16:36 Ja Me oleme üles tõstnud igas kogukonnas sõnumitooja: “Teenige Jumalat ning hoidke eemale ebajumalatest”.
Ja nende hulgas oli tema, keda Jumal juhatas ning nende hulgas oli tema, kelle suhtes eksitus siduvaks muutus.
Nii et rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujatele.
16:37 Kuigi sa ihaldad nende juhatust: Jumal ei hakka juhatama teda, kelle Ta uitama jätab.
Ja neil pole abilisi.
16:38 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et Jumal ei tõsta üles teda, kes sureb. Tõepoolest, see on lubadus, mis on Tema peal siduv (aga enamus inimesi ei tea),
16:39 et Ta võiks teha neile selgeks selle, milles nad eristusid, ja et need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed, võiksid teada, et nad olid valetajad.
16:40 Meie ütlus millelegi, kui Me seda kavatseme, on, et Me vaid ütleme sellele: “Ole!” ja see on.
16:41 Ja need, kes lähevad maapakku Jumala põhjusel pärast seda kui neile oli ülekohut tehtud, Me seame nad kenasti sisse selles maailmas (ja Pärastelu autasu on suurem, kui nad vaid teaksid),
16:42 need, kes on kannatlikud ning enda Isandasse oma usalduse panevad.
16:43 Ja Me saatsime enne sind vaid mehi, keda Me inspireerisime
(ja küsi Meeldetuletuse inimestelt, kui sa ei tea)
16:44 selgete asitõendite ning üleskirjutistega.
Ja Me saatsime sulle alla Meeldetuletuse, et sa teeksid inimkonnale arusaadavaks, mis on neile alla saadetud, ja et nad võiksid peegeldada.
16:45 Kas need, kes kurjust skeemitavad, tunnevad turvalisust:
et Jumal ei pane maad neid alla neelama,
või et karistus tuleb neile ilma et nad tajuks,
16:46 või võtab nad nende une pealt ja neile pole põgenemist,
16:47 või võtab nad läbi aeglase allakäimise?
Ja teie Isand on Helde, Kõige Halastavam.
16:48 Kas nad ei ole kaalutlenud, mida Jumal asjadest loonud on, pöörates nende varjusid paremale ning vasakule, alistunult Jumalale? Ja nad on alandatud.
16:49 Ja Jumalale alistub, mis on taevastes ning mis on maal olendite hulgast, samuti inglid. Ja nad ei ole ülbed.
16:50 Nad kardavad oma Isandat nende kohal ning teevad, mida neil kästakse.
16:51 Ja Jumal ütles: “Ärge võtke kahte jumalat.”
Ta on vaid Üks Jumal.
“Ja Mind: kartke mind”.
16:52 Ja Temale kuulub see, mis on taevastes ning maal.
Ja Temale kuulub alaline doktriin.
Kas olete siis kaalutletud kartuses millestki muust kui Jumalast?
16:53 Ja mis iganes teil on armust: see on Jumalalt.
Siis kui kannatus teid puudutab: Tema poole te palvetate siiralt.
16:54 Seejärel, kui Ta eemaldab teilt selle kannatuse, siis osad teist omistavad oma Isandale partnerlust,
16:55 et nad võiksid eitada seda, mida Me neile andnud oleme.
Nii et nautige end: te saate teada saama.
16:56 Ja nad teevad sellele, mille kohta neil teadmisi pole, portsjoni sellest, mida Me neile võimaldanud oleme. Jumala nimel, teilt hakatakse küsima selle kohta, mida te leiutanud olete!
16:57 Ja nad määravad Jumalale tütred – olgu Ta ülistatud!
Ja neile on see, mida nad ihaldavad?
16:58 Ja kui üks neist saab rõõmusõnumid tütrest: ta nägu tõmbub mustaks ning ta hoiab tagasi kurvastust.
16:59 Ta peidab end inimeste eest tingituna rõõmusõnumite kurjusest, et kas jätta ta põlgusega või matta ta liiva sisse.
Tõde on: kuri on see, kuidas nad hindavad!
16:60 Nendest, kes Pärastellu ei usu, on halvim näide. Ja Jumalast on kõige kõrgem näide.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
16:61 Ja oleks Jumal inimesi vastutusele võtmas nende ebaõigluse eest: Ta ei jätaks selle peale ainsatki olendit.
Aga Ta viivitab neid nimetatud tähtajani. Ja kui nende tähtaeg tuleb, ei saa nad seda viivitada mitte ühtegi tundi, ega saa nad seda ennetada.
16:62 Ja nad määravad Jumalale selle, mis neile endale ei meeldi.
Ja nende keeled kirjeldavad valet, et neile on parim.
Väljaspool kahtlust, neile on tuli ning nad unustatakse.
16:63 Jumala nimel, Me saatsime sõnumitoojaid kogukondadele enne sind. Aga kurat ilustas neile nende tegemised. Ja ta on nende liitlane sel päeval. Ja neil on valus karistus.
16:64 Ja Me saatsime alla seaduse sinu peale vaid selleks, et sa teeksid neile selgeks selle, milles nad lahkarvamusel on, ja juhatuse ning halastusena inimestele, kes usuvad.
16:65 Ja Jumal saatis alla vee taevast ning andis elu seeläbi maale pärast selle surma.
Selles on tunnustäht inimestele, kes kuulevad.
16:66 Ja teile on kariloomades õppetund: Me anname teile juua sellest, mis on nende kõhtudes seeditud toidu ning vere vahel – puhas piim, maitsev joojatele.
16:67 Ja palmipuude ning viinamarjade viljadest te teete tugevat jooki ning tervislikku tagavara.
Selles on tunnustäht inimestele, kes juurdlevad.
16:68 Ja sinu Isand inspireeris mesilast: “Tee eluasemed mägedest, puudest ning sellest, mida nad ehitavad,”
16:69 “seejärel söö igat sorti viljast ja järgi oma Isanda kerget teed”.
Nende kõhust tuleb välja vedelik – erinevate värvidega – milles on tervenemine inimestele.
Selles on tunnustäht inimestele, kes peegeldavad.
16:70 Ja Jumal lõi teid, seejärel Ta võtab teid. Ja teie hulgas on tema, kes naaseb jõuetu eani, nii et ta ei tea – peale oma teadmiste – mitte midagi.
Jumal on Teadev, Võimeline.
16:71 Ja Jumal eelistas mõnda teist üle teiste andides. Need, keda on rohkem eelistatud, ei anna üle oma ande neile, keda nende paremad käed omavad, et nad võiksid selles võrdsed olla. On see siis Jumala arm, mida nad eitavad?
16:72 Ja Jumal on teinud teile naised teie endi seast. Ja tegi teile teie naistest pojad ning lapselapsed. Ja tegi teile annid headest asjadest. On see siis tühisus, millesse nad usuvad ning Jumala armu nad eitavad,
16:73 teenides Jumala asemel pigem seda, mis ei oma neile mitte mingeid ande ei taevastest ega maalt?
Ja nad on võimetud.
16:74 Nii et ärge esitage näiteid Jumalale. Jumal teab ja teie ei tea.
16:75 Jumal esitab ühe näite: ori, keda omatakse ning kellel pole võimu mitte millegi üle, ja tema, keda Me oleme varustanud heade andidega Meilt ning kes kulutab sellest salaja ning avalikult. Kas nad on võrdsed?
Kiitus kuulub Jumalale! Aga enamus neist ei tea.
16:76 Ja Jumal esitab ühe näite: kaks meest: üks neist tumm – kellel pole võimu mitte millegi üle – ning koormaks oma heategijale. Kuhu iganes ta teda suunab, ta ei tule mitte millegi heaga. Kas ta on võrdne ühega, kes nõuab õiglust ning on sirgel teel?
16:77 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa nähtamatu.
Ja olukord Tunniga on vaid nagu silmapilgutus, või on lähemal.
Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
16:78 Ja Jumal tõi teid esile teie emade kõhtudest mitte midagi teadvatena ja tegi teile kuulmise, nägemise ning südamed, et võiksite olla tänulikud.
16:79 Kas nad pole kaalutlenud linde, kes tehtud teenistusvalmiks taeva atmosfääris?
Seal hoiab neid vaid Jumal.
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
16:80 Ja Jumal tegi teile teie elamutest elukoha. Ja tegi teile kariloomade nahkadest elamud, mille te leiate olevat kerged päeval, mil te rändate ning päeval, mil te ajutiselt peatute; ja nende villast, nende karusnahast ning nende karvadest sisustuse ning kaubad kuni ajani.
16:81 Ja Jumal tegi teile varjulised kohad sellest, mida Ta loonud on.
Ja tegi teile mägedest pelgupaigad. Ja tegi teile rõivad, et kaitsta teid kuumuse eest ning rõivad, et kaitsta teid teie võimsuse eest. Sedasi Ta täiustab oma armu teie suunas, et võiksite alistuda.
16:82 Ja kui nad ära pööravad: aga sinu peal on vaid selge info edastamine.
16:83 Nad tunnevad Jumala armu ära, seejärel nad eitavad seda.
Ja enamik neist on need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
16:84 Ja päeval, mil Me tõstame üles igast kogukonnast tunnistaja, ei anta luba neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid. Ega lasta neil teha parandusi.
16:85 Ja kui need, kes valet tegid, karistust näevad: seda ei kergendata neile ega anta neile hingetõmbeaega.
16:86 Ja kui need, kes partnerlust omistasid, oma partnereid näevad, ütlevad nad: “Meie Isand, need on meie partnerid, kelle poole me Sinu asemel hüüdsime”.
Aga nad tagastavad neile vastuse: “Te olete valetajad!”
16:87 Ja nad pakuvad Jumalale alistumist sel päeval.
Ja see, mille nad leiutanud olid, jätab nad maha.
16:88 Need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed ning hülgasid Jumala tee: Me saame neid suurendama karistuses üle karistuse selle eest, mida nad korruptsiooni sepitsesid.
16:89 Ja päev, mil Me tõstame igast kogukonnast tunnistaja nende vastu nende endi hulgast. Ja Me toome sinu kui tunnistaja nende vastu.
Ja Me saatsime alla sinu peale seaduse selgitusena kõikide asjade kohta. Ja juhatuse, halastuse ning rõõmusõnumitena alistunutele.
16:90 Jumal käsib õiglust, head käitumist ning andmist sugulastele. Ja keelab seksuaalset ebamoraalsust, pahelisust ning sektantlikku fanatismi.
Ta manitseb teid, et võiksite kuulda võtta.
16:91 Ja täitke tõotus Jumalale kui tõotate. Ja ärge murdke oma vandeid pärast nende kinnitamist kui olete teinud Jumalast käendaja enda üle.
Jumal teab, mida te teete.
16:92 Ja ärge olge nagu naine, kes oma kudumi lõngaks lahti harutab pärast seda kui ta on selle tugevaks teinud, võttes oma vandeid vahendiks pettusele teie vahel, kuna üks kogukond on suuremaarvulisem kui teine kogukond.
Jumal vaid proovib teid seeläbi.
Ja Ta teeb teile selgeks Ülestõusmispäeval selle, milles te lahkarvamusel olite.
16:93 Ja oleks Jumal soovinud, Ta oleks teinud teid ühe kogukonnana.
Aga Ta saadab eksitusse keda Ta soovib ning juhatab, keda Ta soovib.
Ja teilt hakatakse küsima selle kohta, mida te tegite.
16:94 Ja ärge võtke oma vandeid vahendina pettuseks teie vahel, nii et jalg libastub pärast seda kui see on olnud kindel.
Ja te maitsete kurjust Jumala teelt ära pööramise eest ning seal on teile hiiglaslik karistus.
16:95 Ja ärge vahetage tõotust Jumalale odava hinna vastu. Mis on koos Jumalaga, on teile parem, kui te vaid teaksite.
16:96 Mis on koos teiega, sellel on lõpp. Ja mis on koos Jumalaga, see jääb.
Ja Me saame tasuma kannatlikele nende autasu vastavalt parimale sellest, mida nad tegid.
16:97 Kes iganes töötab õigluses – kas mees või naine – ja on usklik: sellised paneme Me elama head elu ja Me autasustame neid vastavalt parimale sellest, mida nad tegid.
16:98 Ja kui sa Koraani retsiteerid: otsi varjupaika Jumalas väljaheidetud kuradi eest.
16:99 Tal pole volitust nende vastu, kes hoiatust kuulda võtavad ning enda Isandasse oma usalduse panevad.
16:100 Tema volitus on vaid nende vastu, kes teda liitlasena võtavad ning nende vastu, kes talle partnerlust omistavad.
16:101 Ja kui Me vahetame tunnustähe välja teise tunnustähe vastu
– ja Jumal teab kõige paremini, mida Ta järkjärgult alla saadab – ütlevad nad: “Sa oled vaid leiutamas!”
Tõde on: enamus neist ei tea.
16:102 Ütle: “Püha Vaim tõi selle alla sinu Isandalt tões, et see võiks tugevdada neid, kes hoiatust kuulda võtavad ja juhatuse ning rõõmusõnumitena alistunutele”.
16:103 Ja Me oleme teadvel, et nad ütlevad: “Surelik õpetab teda”.
Selle keel, kellele nad viitavad, on välismaine, aga see on puhas araabia keel.
16:104 Need, kes ei usu Jumala tunnustähtedesse: Jumal ei juhata neid ning neile on valus karistus.
16:105 Nad vaid leiutavad valet, kes ei usu Jumala tunnustähtedesse.
Ja sellised on valetajad:
16:106 kes iganes eitab Jumala pärast oma usku, välja arvatud tema, kes on selleks sunnitud, kuid kelle süda leiab tuge usus.
Ja kes iganes laiendab oma rinna eitamisele: nende peal on raev Jumalalt ning neil on hiiglaslik karistus,
16:107 sest nad valisid selle maailma elu üle Pärastelu ja sest, et Jumal ei juhata inimesi, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
16:108 Sellised on need, kelle südamed on Jumal kinni katnud, ja nende kuulmise ning nende nägemise. Ja sellised on mitteteadvel.
16:109 Väljaspool kahtlust, Pärastelus on nad kaotajad.
16:110 Seejärel sinu Isand – nendele, kes lähevad maapakku pärast seda, kui nad on tehtud subjektiks usu salgamise vahenditele, seejärel pingutavad ning on kannatlikud – sinu Isand on pärast seda Andestav, Kõige Halastavam.
16:111 Päev, mil iga hing tuleb iseenda eest väitlema ning igale hingele tasutakse täies ulatuses selle eest, mida ta tegi. Ja neile ei tehta ebaõiglust.
16:112 Ja Jumal esitab ühe näite: linn, mis turvaline, heaolus, selle annid tulemas sellele külluslikult igast küljest.
Aga see eitas Jumala soosingut, seega Jumal pani selle maitsma riietust näljast ning hirmust selle tõttu, mida nad sepitsesid.
16:113 Ja sõnumitooja nende endi hulgast oli neile tulnud, aga nad eitasid teda, seejärel karistus võttis nad ajal, mil nad patustajad olid.
16:114 Nii et sööge Jumala andidest – heast ning seaduslikust,
ja olge tänulikud Jumala armu eest, kui see on Tema, keda te teenite.
16:115 Ta on vaid teinud teile ebaseaduslikuks korjuse, vere ning sealiha, ja selle, mis pühendatud muule kui Jumalale.
Aga kes iganes on sunnitud, ei ihaldades ega üleastudes: Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
16:116 Ja ärge ütelge, nagu teie keeled vääralt kirjeldavad: “See on seaduslik ning see on keelatud”, et leiutada valet Jumala kohta.
Need, kes Jumala kohta valet leiutavad, ei saa edenema.
16:117 Lühike nauding ning neil on valus karistus.
16:118 Ja neile, kes on juudiusulised, tegime Me ebaseaduslikuks selle, mida Me sulle varem jutustasime. Ja Meie ei eksitanud neid, aga nemad ise eksitasid endi hinged.
16:119 Seejärel on sinu Isand neile, kes tegid kurja tingituna ignorantsusest, seejärel kahetsesid pärast seda ning tegid õigust:
sinu Isand on pärast seda Andestav, Kõige Halastavam.
16:120 Abraham oli eeskuju, pühendunult kohusetundlik Jumalale,
kaldumas tõe poole. Ja ta ei olnud ebajumalakummardajatest.
16:121 Üks, kes tänulik oma soosingute eest.
Ta valis ta ning juhatas ta sirgele teele.
16:122 Ja Me andsime talle head selles maailmas.
Ja Pärastelus on ta õiglaste hulgas.
16:123 Seejärel Me inspireerime sind: “Järgi Abrahami usutunnistust, kaldumas tõe poole. Ja ta ei olnud ebajumalakummardajatest”.
16:124 Sabat oli määratud vaid neile, kes selle suhtes lahkarvamusele läksid.
Ja sinu Isand saab nende vahel kohut mõistma Ülestõusmispäeval seoses sellega, milles nad lahkarvamusel olid.
16:125 Kutsu oma Isanda teele elutarkuse ning sündsa manitsusega.
Ja vaidle nendega koos sellega, mis on parim.
Sinu Isand, Tema teab kõige paremini, kes Tema teelt ära on eksinud.
Ja Ta teab kõige paremini õigesti juhatatuid.
16:126 Ja kui te kätte maksate: makske kätte sarnasega sellele, millega teid oli vaevatud. Aga kui olete kannatlikud, see on parem kannatlikele.
16:127 Ja ole kannatlik. Ja sinu kannatlikkus on vaid läbi Jumala.
Ja ära kurvasta nende pärast. Ja ära ole masenduses sellest, mida nad skeemitavad.
16:128 Jumal on koos nendega, kes on kaalutletud kartuses ning nendega, kes on heategijad.