15

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
15:1 ALR,
need on tunnustähed seadusest ja selgest Koraanist.
15:2 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
saavad lõpptulemusena soovima, et nad oleksid alistunud!
15:3 Jäta nad sööma ning nautima,
samal ajal kui lootus neid kõrvale juhib –
nad saavad teada saama.
15:4 Ja Me ei ole hävitanud ühtegi linna,
välja arvatud, et sellel oli kokkulepitud määrus.
15:5 Ükski kogukond ei saa oma tähtaega kiirendada,
ega saa nad seda viivitada.
15:6 Ja nad ütlevad:
“Oo, sina, kellele Meeldetuletus alla on saadetud!
Sa oled kurjast vaimust vaevatud.”
15:7 “Miks ei too sa meile ingleid,
kui oled nende hulgast, kes tõtt räägib?”
15:8 Me saadame alla inglid vaid tõega,
ja siis ei antaks neile enam tähtajapikendust.
15:9 Me saatsime alla Meeldetuletuse,
ja Me oleme selle järelevaatajad.
15:10 Ja Me saatsime enne sind varasemate inimeste sektide hulka.
15:11 Ja neile ei tulnud mitte ühtegi sõnumitoojat
ilma, et nad oleksid teda nöökinud.
15:12 Sedasi Me laseme sellel immitseda kurjategijate südametesse.
15:13 Nad ei usu sellesse.
Ja varasemate inimeste toimimisviisid on tulnud ning läinud.
15:14 Ja oleksime Me avanud nende kohal värava taevas,
ja nad oleksid jätkanud sellesse tõusmist,
15:15 Oleksid nad ütelnud: “Meie nägemine on joobunud.
Ei, me oleme inimesed, keda on nõiutud!”
15:16 Ja Me oleme seadnud taevasse tähtkujud,
ja oleme teinud need vaatajatele meeldivateks.
15:17 Ja Me oleme need kaitsnud iga neetud saatana eest.
15:18 Välja arvatud sellised, mis varastavad kuulmise –
nähtav leek järgneb talle.
15:19 Ja maa Me oleme välja venitanud,
ja heitnud sellesse püsivad mäed,
ja põhjustanud selles kasvama igat sorti tasakaalustatud asju.
15:20 Ja Me oleme teinud teile sellesse elatisvahendid,
ja neile, kellele teie ei ole varustajad.
15:21 Ja kõikidele asjadele – vaid koos Meiega on selle varandused.
Ja Me saadame neid alla vaid määratud koguses.
15:22 Ja Me saadame viljastavad tuuled tolmendama,
ja saadame alla vee taevast,
Me anname seda teile joomiseks,
ja need pole teie, kes on selle laohoidjad.
15:23 Ja Me anname elu ning Me anname surma.
Ja Meie oleme pärijad.
15:24 Ja Me teame esimesi teie hulgast,
ja Me teame viimaseid.
15:25 Ja sinu Isand, Tema kogub nad kokku.
Ta on Elutark, Teadev.
15:26 Ja Me oleme loonud inimese kõlavast savist,
kuuma muda settest.
15:27 Ja džinni lõime Me varem raevukast lõõskavast tulest.
15:28 Ja kui teie Isand inglitele ütles:
“Ma olen loomas surelikku kõlavast savist,
kuuma muda settest”.
15:29 “Nii et kui Ma olen talle kuju andnud,
ja olen puhunud temasse enda Vaimust,
siis langege maha, alistunult temale.”
15:30 Seejärel inglid alistusid, kõik nad koos.
15:31 Välja arvatud Saatan,
ta keeldus olemast nende hulgas, kes alistusid.
15:32 Ta ütles: “Oo, Saatan!
Mis sind vaevab, et sa ei ole koos nendega, kes alistuvad?”
15:33 Ta ütles: “Ma ei ole alistumas surelikule,
kelle Sa oled loonud kõlavast savist, kuuma muda settest”.
15:34 Ta ütles: “Seega lahku siit, sa oled neetud!”
15:35 “Ja needus on sinu peal kuni Kohtumõistmispäevani.”
15:36 Ta ütles: “Minu Isand, anna mulle tähtajapikendust
kuni päevani, mil nad üles tõstetakse”.
15:37 Ta ütles: “Sa oled nende hulgast,
kellele on antud tähtajapikendust”.
15:38 “Kuni päevani, mil kokkulepitud kohtumise aeg.”
15:39 Ta ütles: “Minu Isand, et Sa oled saatnud mu eksitusse,
ilustan ma neile selle, mis on maa peal.
Ja ma saan eksitama nad kõik”.
15:40 “Välja arvatud puhtsüdamlikud teenrid nende hulgast.”
15:41 Ta ütles: “See on sirge tee Minu juurde”.
15:42 “Minu teenrid – sul pole volitust neist ühegi vastu,
välja arvatud nende, kes järgivad sind eksitatute hulgast.”
15:43 “Ja põrgu on nende kokkulepitud kohtumine – nende kõigi.”
15:44 “Sellel on seitse väravat,
ja igale väravale on määratud portsjon.”
15:45 “Need, kes on kaalutletud kartuses, on aedades ja allikates.”
15:46 “Sisenege nendesse rahus ning turvalisuses!”
15:47 Ja Me eemaldame vaenulikkuse, mis nende südametes oli.
Nagu vennad, diivanitel üksteise vastas.
15:48 Ükski väsimus ei saa neid puudutama,
ega eemaldata neid sellest.
15:49 Informeeri Mu teenreid, et Ma olen Andestaja, Armulik.
15:50 Ja et Mu karistus on valus karistus.
15:51 Ja informeeri neid Abrahami külalistest.
15:52 Kui nad tema juurde sisenesid ja ütlesid: “Rahu!”
Ta ütles: “Me oleme teie suhtes kartuses”.
15:53 Nad ütlesid: “Ärge kartke.
Me toome teile rõõmusõnumeid õpetatud pojast”.
15:54 Ta ütles: “Toote te mulle rõõmusõnumeid,
kuigi ma olen jõudnud vanasse ikka?
Mille kohta te siis toote rõõmusõnumeid?”
15:55 Nad ütlesid: “Me toome sulle rõõmusõnumeid tões,
nii et ära ole nende hulgas, kes ahastuses”.
15:56 Ta ütles: “Ja kes ahastaks oma Isanda armu suhtes,
peale eksituses olijate?”
15:57 Ta ütles: “Mis on seejärel teie juhtum, oo, sõnumitoojad?”
15:58 Nad ütlesid: “Meid on saadetud ühtede kurja tegevate inimeste juurde”.
15:59 “Välja arvatud Loti perekond,
me saame päästma nad kõik.”
15:60 “Välja arvatud tema naise.
Me oleme määranud, et ta on nende hulgas, kes maha jäävad.”
15:61 Nii et kui sõnumitoojad Loti maja juurde tulid.
15:62 Ta ütles: “Te olete ühed tundmatud inimesed”.
15:63 Nad ütlesid: “Tõde on:
me toome sulle selle, mille suhtes nad kahtlesid”.
15:64 “Ja me toome sulle tõe,
ja me oleme otsekohesed.”
15:65 “Nii et las su perekond lahkub öö hilistel tundidel,
ja sina järgne neile kohe nende selja taga,
ja ära lase kellelgi teist ümber pöörata,
ja minge, kuhu teid on kästud”.
15:66 Ja Me tegime ta teadlikuks olukorrast,
et nende inimeste juur saab olema läbi lõigatud hommikuks.
15:67 Ja linnainimesed tulid rõõmustades.
15:68 Ta ütles: “Need on mu külalised,
nii et ärge pange mind piinlikku olukorda!”
15:69 “Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
ja ärge häbistage mind!”
15:70 Nad ütlesid: “Kas me ei keelanud sulle kogu inimkonda?”
15:71 Ta ütles: “Need on mu tütred, kui peate midagi tegema”.
15:72 Sinu elu nimel, nad on oma joobes uitamas pimeduses!
15:73 Nii et plahvatus võttis nad päikesetõusul.
15:74 Ja Me tegime selle kõrgeimast kohast selle madalaima,
ja Me lasime nende peale väävlist kive sadada.
15:75 Selles on tunnustähed neile, kes põhjalikult uurivad.
15:76 Ja see on kauaaegse tee peal.
15:77 Selles on tunnustäht usklikele.
15:78 Ja metsa elanikud olid üleastujad.
15:79 Nii et Me maksime neile kätte. Ja nad on selge tee peal.
15:80 Ja kivise maaala elanikud eitasid sõnumitoojaid.
15:81 Ja Me tõime neile oma tunnustähed,
aga nad olid nende vastu häälestatud.
15:82 Ja nad uuristasid eluasemeid mägedest, tundes turvalisust.
15:83 Aga plahvatus võttis nad hommikul.
15:84 Ja neile ei toonud kasu see, mida nad teenisid.
15:85 Ja Me lõime taevad ning maa
ja selle, mis on nende vahel vaid tõega.
Ja Tund on tulemas, nii et ole kannatlik hea kannatlikkusega.
15:86 Sinu Isand, Ta on Teadev Looja.
15:87 Ja Me oleme andnud sulle paaridest seitse,
ja hiiglasliku Koraani.
15:88 Ära pinguta oma silmadega selle suunas,
millist naudingut Me mõnele nende hulgast andnud oleme,
ja ära kurvasta nende pärast,
ja langeta oma käsivars usklikele.
15:89 Ja ütle: “Ma olen selgitav hoiataja”.
15:90 Nagu Me saatsime alla nende peale, kes jagunevad.
15:91 Need, kes teevad Koraani osadeks.
15:92 Sinu Isanda nimel, Me saame küsima neilt kõigilt.
15:93 Selle suhtes, mida nad tegid.
15:94 Nii et teadusta, mis sul on kästud,
ja pööra ära ebajumalakummardajatest.
15:95 Meist piisab sulle nöökijate vastu.
15:96 Nende, kes teevad Jumalaga teise jumala.
Nad saavad teada saama.
15:97 Ja Me teame, et su rind on nende ütlustest pinges.
15:98 Nii et ülista oma Isanda kiituseks,
ja ole nende hulgas, kes alistuvad.
15:99 Ja teeni oma Isandat, kuni veendumus sinuni tuleb.