15

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
15:1 ALR.
Need on tunnustähed seadusest ja selgest Koraanist.
15:2 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, saavad lõpptulemusena soovima, et nad oleksid alistunud!
15:3 Jäta nad sööma ning nautima, samal ajal kui lootus neid kõrvale juhib – nad saavad teada saama.
15:4 Ja Me ei hävitanud mitte ühtegi linna, välja arvatud, et sellel oli kokkulepitud määrus.
15:5 Mitte ükski kogukond ei saa oma tähtaega kiirendada ega saa nad seda viivitada.
15:6 Ja nad ütlevad: “Oo, sina, kellele Meeldetuletus alla on saadetud! Sa oled kurjast vaimust vaevatud.”
15:7 “Miks ei too sa meile ingleid, kui oled nendest, kes tõtt räägib?”
15:8 Me saadame alla inglid vaid tões. Ja siis ei antaks neile enam ajapikendust.
15:9 Me saatsime alla Meeldetuletuse ning Me oleme selle järelevaatajad.
15:10 Ja Me saatsime enne sind varasemate inimeste sektide hulka.
15:11 Ja neile ei tulnud mitte ühtegi sõnumitoojat muidu, kui et nad teda nöökisid.
15:12 Sedasi Me laseme sellel immitseda kurjategijate südametesse.
15:13 Nad ei usu sellesse.
Ja varasemate inimeste toimimisviisid on tulnud ning läinud.
15:14 Ja oleksime Me avanud nende kohal värava taevas ning nad oleksid jätkanud sellesse tõusmist,
15:15 nad oleksid ütelnud: “Meie nägemine on joobunud. Ei, me oleme inimesed, keda on nõiutud!”
15:16 Ja Me oleme seadnud taevasse tähtkujud ning oleme teinud need vaatajatele meeldivateks,
15:17 ja oleme neid kaitsnud iga neetud saatana eest,
15:18 välja arvatud selliste, mis varastavad kuulmise: selge leek järgneb talle.
15:19 Ja maa Me laotasime laiali ning heitsime sellesse püsivad mäed ning põhjustasime selles kasvama igat sorti tasakaalustatud asju.
15:20 Ja Me oleme teinud sellesse teie jaoks elatisvahendid ning need, kellele teie ei ole varustajad.
15:21 Ja kõikidele asjadele – vaid koos Meiega on selle varandused.
Ja Me saadame neid alla vaid määratud koguses.
15:22 Ja Me saadame viljastavad tuuled tolmendama ning saadame alla vee taevast: Me anname seda teile joomiseks.
Ja need pole teie, kes on selle ladustajad.
15:23 Ja Me anname elu ja Me anname surma.
Ja Meie oleme pärijad.
15:24 Ja Me teame esimesi teie hulgast ning Me teame viimaseid.
15:25 Ja sinu Isand, Tema kogub nad kokku.
Ta on Elutark, Teadev.

15:26 Ja Me oleme loonud inimese häält tegevast savist, kuuma muda settest.
15:27 Ja džinni lõime Me varem raevukast lõõskavast tulest.
15:28 Ja kui teie Isand inglitele ütles: “Ma olen loomas surelikku häält tegevast savist, kuuma muda settest”.
15:29 “Nii et kui Ma olen talle kuju andnud ning olen puhunud temasse enda Vaimust, siis langege maha, alistunult temale.”
15:30 Seejärel inglid alistusid, kõik nad koos,
15:31 välja arvatud Saatan, tema keeldus olemast koos nendega, kes alistuvad.
15:32 Ta ütles: “Oo, Saatan! Mis sind vaevab, et sa ei ole koos nendega, kes alistuvad?”
15:33 Ta ütles: “Ma ei ole alistumas surelikule, kelle Sa oled loonud häält tegevast savist, kuuma muda settest”.
15:34 Ta ütles: “Lahku siit, sa oled neetud!”
15:35 “Ja needus on sinu peal kuni Kohtumõistmispäevani.”
15:36 Ta ütles: “Minu Isand, anna mulle tähtajapikendust kuni päevani, mil nad üles tõstetakse”.
15:37 Ta ütles: “Oled nende hulgast, kellele on antud tähtajapikendust,”
15:38 “kuni päevani, mil kokkulepitud kohtumise aeg.”
15:39 Ta ütles: “Minu Isand, et Sa oled saatnud mu eksitusse, ilustan ma neile selle, mis on maa peal. Ja ma saan eksitama nad kõik,”
15:40 “välja arvatud Sinu puhtsüdamlikud sulased nende hulgast.”
15:41 Ta ütles: “See on sirge tee Minu juurde”.
15:42 “Minu sulased – sul pole volitust neist mitte ühegi vastu, välja arvatud nende vastu, kes järgivad sind eksitatute hulgast.”
15:43 Ja Põrgu on nende kokkulepitud kohtumine – nende kõigi.
15:44 Sellel on seitse väravat. Ja igale väravale on määratud portsjon.
15:45 Need, kes on kaalutletud kartuses, on aedades ning allikates:
15:46 “Sisenege nendesse rahus ning turvalisuses!”
15:47 Ja Me eemaldame vaenulikkuse, mis nende südametes oli.
Nagu vennad, diivanitel üksteise vastas.
15:48 Ükski väsimus ei saa neid puudutama. Ega eemaldata neid sellest.
15:49 Informeeri Mu sulaseid, et Ma olen Andestav, Kõige Halastavam,
15:50 Ja et Mu karistus on valus karistus.

15:51 Ja informeeri neid Abrahami külalistest,
15:52 kui nad tema juurde sisenesid ning ütlesid: “Rahu!”
Ta ütles: “Me kardame teid”.
15:53 Nad ütlesid: “Ära karda. Me toome sulle rõõmusõnumeid õpetatud pojast”.
15:54 Ta ütles: “Toote te mulle rõõmusõnumeid, kuigi ma olen jõudnud vanasse ikka? Mille kohta te siis toote rõõmusõnumeid?”
15:55 Nad ütlesid: “Me toome sulle rõõmusõnumeid tões, nii et ära ole nendest, kes meeleheitel”.
15:56 Ta ütles: “Ja kes heidaks meelt oma Isanda halastuse suhtes, peale nende, kes eksituses?”
15:57 Ta ütles: “Mis on seejärel teie juhtum, oo, sõnumitoojad?”
15:58 Nad ütlesid: “Meid on saadetud kurja tegevate inimeste juurde,”
15:59 “välja arvatud Loti perekond. Nemad päästame me kõik koos,”
15:60 “välja arvatud tema naise, kelle Me oleme määranud, et ta oleks nende hulgas, kes maha jäävad.”
15:61 Nii et kui sõnumitoojad Loti maja juurde tulid,
15:62 ta ütles: “Te olete tundmatud inimesed”.
15:63 Nad ütlesid: “Tõde on: me toome sulle selle, mille suhtes nad kahtlesid”.
15:64 “Ja me toome sulle tõe. Ja me räägime tõtt:”
15:65 “lahku koos oma perega öö hilistel tundidel. Ja sina järgne neile kohe nende selja taga ning ära lase mitte kellelgi teist ümber pöörata. Ja minge, kuhu teid on kästud”.
15:66 Ja Me tegime ta teadlikuks olukorrast, et nende inimeste juur saab olema hommikuks läbi lõigatud.
15:67 Ja linnainimesed tulid rõõmustades.
15:68 Ta ütles: “Need on mu külalised, nii et ärge häbistage mind!”
15:69 “Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning ärge tehke mulle häbi!”
15:70 Nad ütlesid: “Kas me ei keelanud sulle kogu inimkonda?”
15:71 Ta ütles: “Need on mu tütred, kui peate midagi tegema”.
15:72 Sinu elu nimel, nad on oma joobes, uitamas pimedalt!
15:73 Nii et üks plahvatus võttis nad päikesetõusul.
15:74 Ja Me tegime selle kõrgeimast kohast selle madalaima ning lasime selle peale väävlist kive sadada.
15:75 Selles on tunnustähed neile, kes põhjalikult uurivad.
15:76 Ja see on iidse tee peal.
15:77 Selles on üks tunnustäht usklikele.

15:78 Ja metsa kaaslased olid patustajad.
15:79 Nii et Me maksime neile kätte. Ja nad on selge tee peal.
15:80 Ja kivise tee kaaslased salgasid sõnumitoojaid.
15:81 Ja Me tõime neile oma tunnustähed, aga nad olid nende suhtes vastuhäälestatud.
15:82 Ja nad uuristasid eluasemeid mägedest, tundes turvalisust.
15:83 Aga üks plahvatus võttis nad hommikul,
15:84 ja neile ei tulnud kasuks see, mida nad pälvisid.
15:85 Ja Me lõime taevad ning maa ja selle, mis on nende vahel, vaid tões.
Ja Tund on tulemas, nii et ole kannatlik hea kannatlikkusega.
15:86 Sinu Isand, Ta on Teadlik Looja.
15:87 Ja Me oleme andnud sulle paaridest seitse ning hiiglasliku Koraani.
15:88 Ära pinguta oma silmadega selle suunas, millist naudingut Me mõndadele neist andnud oleme ning ära kurvasta nende pärast.
Ja langeta oma käsivars usklikele.
15:89 Ja ütle: “Ma olen selge hoiataja”.
15:90 Nagu Me saatsime alla nende peale, kes jagunevad,
15:91 nende, kes teevad Koraani osadeks.
15:92 Sinu Isanda nimel, Me saame küsitlema neid kõiki
15:93 selle suhtes, mida nad tegid.
15:94 Nii et avalda, mida sul on kästud ning pööra ära ebajumalakummardajatest.
15:95 Meist piisab sulle nöökijate vastu.
15:96 Need, kes teevad koos Jumalaga teise jumala: nad saavad teada saama.
15:97 Ja Me teame, et sinu rind on kitsendatud selle pärast, mida nad ütlevad,
15:98 aga ülista oma Isanda kiituseks ning ole nende hulgas, kes alistuvad,
15:99 Ja teeni oma Isandat, kuni veendumus sinuni tuleb.