14

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
14:1 ALR,
Üks määrus, mille Me sulle alla saatsime,
et sa tooksid inimkonna esile pimedusest valgusesse,
läbi nende Isanda loa,
teele Suursuguselt, Kiiduväärselt.
14:2 Jumal see on, kellele kuulub kõik, mis on taevastes ning maal.
Ja häda karmist karistusest neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
14:3 Neile, kes armastavad selle maailma elu üle Pärastelu,
ja hülgavad Jumala tee,
ja püüavad seda vildakaks teha.
Sellised on ülimas eksituses.
14:4 Ja Me saatsime sõnumitooja vaid tema inimeste keeles,
et ta võiks neile selgeks teha.
Jumal saadab eksiteele, keda Ta soovib,
ja juhatab, keda Ta soovib.
Ja Ta on Suursugune, Elutark.
14:5 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtedega:
“Too oma rahvas esile pimedusest valgusesse,
ja meenuta neile Jumala päevi”.
Selles on tunnustähed igale kannatlikule, tänulikule.
14:6 Ja kui Mooses ütles oma inimestele:
“Meenutage Jumala õnnistusi endi suunas,
kui Ta teid Vaarao inimeste käest päästis.
Nad olid teid vaevamas halvima karistusega,
ja nad tapsid teie poegi,
ja vägistasid teie naisi.
Ja selles oli hiiglaslik test teie Isandalt”.
14:7 Ja kui teie Isand teadustas:
“Kui te olete tänulikud, siis Ma suurendan teid,
aga kui te eitate, Minu karistus on karm”.
14:8 Ja Mooses ütles: “Kui te eitate,
– teie ning kõik, kes on maa peal –
siis teadke, et Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne”.
14:9 Kas teieni ei ole jõudnud uudised nendest, kes enne teid:
Noa, ´Aadi ning Thamudi inimesed,
ja need, kes pärast neid, keda keegi peale Jumala ei tea?
Nende sõnumitoojad tulid nende juurde selgete tõenditega,
aga nad panid oma käed oma suudele ning ütlesid:
“Me eitame seda, millega sind saadetud on.
Ja me oleme kahtlemas selle suhtes, millesse sa meid kutsud”.
14:10 Nende sõnumitoojad ütlesid:
“Saab seal olla kahtlust Jumala – taevaste ning maa algataja suhtes?
Ta kutsub teid, et Ta võiks teile mõned teie pattudest andestada,
ja et teid määratud tähtajani viivitada”.
Nad ütlesid: “Te olete lihtsalt surelikud nagu meie,
kes soovivad meid ära pöörata sellelt, mida meie isad teenisid.
Tooge meile selge volitus”.
14:11 Nende sõnumitoojad ütlesid neile:
“Me oleme tõepoolest vaid surelikud nagu teie,
aga Jumal asetab oma armu, kelle peale Ta oma teenritest soovib.
Ja see on meile, et tuua teile volitus, ainult läbi Jumala loa.
Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse”.
14:12 “Ja miks me ei peaks oma usaldust Jumalasse panema,
kui Ta on meid juhatanud meie teedel?
Ja me saame olema kannatlikud selle suhtes,
milles te meid takistate.
Ja las need, kes panevad oma usaldust tões,
panevad oma usalduse Jumalasse.”
14:13 Ja need, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed,
ütlesid oma sõnumitoojatele:
“Me ajame teid meie maalt välja,
või te naasete meie usutunnistuse juurde!”
See oli siis, mil nende Isand neile inspireeris:
“Me hävitame üleastujad!”
14:14 “Ja Me põhjustame teie elunemise sel maal pärast neid.
See on temale, kes kardab Minu positsiooni,
ja kardab Minu hoiatusi.”
14:15 Ja nad otsisid võitu,
aga iga kangekaelne türann pandi kaotama.
14:16 Tema kannul on põrgu,
ja talle antakse juua roiskunud veest.
14:17 Ta proovib seda juua, aga seda ei saa neelata;
ja surm tuleb talle kõikjalt, aga ta ei sure;
ja tema kannul on võimas karistus.
14:18 Üks näide nendest, kes eitavad oma Isandat:
nende tööd on nagu tuhk käredas tuules tormisel päeval,
nad ei oma midagi sellest, mida nad teenivad.
Selline on kaugeim eksitus.
14:19 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal lõi taevad ning maa tões?
Kui Ta sooviks, siis Ta kõrvaldaks teid ning tooks uue loomingu.
14:20 Ja see pole Jumalale keeruline.
14:21 Ja nad saavad kerkima Jumala ette kõik koos.
Ja need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes ülbed olid:
“Me olime teie järgijad,
kas saate meile milleski abiks olla Jumala karistuse vastu?”
Nad saavad ütlema:
“Oleks Jumal meid juhatanud, siis me oleksime teid juhatanud.
See on meile sama, kas me ahastame või oleme kannatlikud,
sest meile pole varjupaika”.
14:22 Ja kurat saab ütlema siis kui olukord lõpetatud on:
“Jumal lubas teile tõese lubaduse.
Ja mina lubasin teile, aga ma murdsin oma lubaduse.
Ja mul oli volitus teie vastu teid vaid kutsuda, aga te vastasite mulle.
Nii et ärge süüdistage mind, aga süüdistage iseendid.
Mina ei saa teid aidata ega saa teie mind aidata.
Ma eitan, et te mind partnerina üles olete seadnud enne seda. Üleastujatele saab olema valus karistus”.
14:23 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad
ning õiglaseid tegusid teevad,
pannakse sisenema aedadesse, mille all voolavad jõed.
Nad elunevad nendes igavesti oma Isanda loal.
Nende tervitus selles on: “Rahu!”
14:24 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal tõi esile ühe näite?
Hea sõna on nagu hea puu,
selle juur on kindel ja selle oksad on taevas.
14:25 See kannab oma vilju igal hooajal läbi oma Isanda loa.
Ja Jumal esitab näiteid inimkonnale, et nad võiksid kuulda võtta.
14:26 Ja näide halvast sõnast on nagu halb puu,
mis juurtega maast välja tõmmatud.
Sel pole mitte mingit stabliilsust.
14:27 Neid, kes hoiatust kuulda võtavad,
tugevdab Jumal kindla sõnaga
selle maailma eluga seonduvalt
ja Pärasteluga seonduvalt.
Ja Jumal saadab üleastujad eksiteele.
Ja Jumal teeb, nagu Ta soovib.
14:28 Kas sa ei ole kaalutlenud neid,
kes vahetasid Jumala õnnistused salgamise vastu,
ja tõid oma inimesed alla hukatuse teele?
14:29 Põrgu on see, kus nad saavad põlema –
milline armetu koht, kuhu paikseks jääda.
14:30 Ja nad teevad võrdseid Jumalale,
et nad võiksid hüljata Tema tee.
Ütle: “Nautige endid, sest teie teekonna lõpp on tuli”.
14:31 Ütle Minu teenritele, kes hoiatust kuulda võtavad,
et nad täidaksid kohustust,
ja kulutaksid salaja ning avalikult sellest,
mida Me neile võimaldanud oleme,
enne kui tuleb päev, milles pole ei kauplemist ega sõprust.
14:32 Jumal on Üks, kes lõi taevad ning maa,
ja saatis alla taevast vee,
tuues nõnda välja puuviljad kui annid teile;
ja Ta tegi teenistusvalmiks teie jaoks laevad,
et sõita merel läbi Tema korralduse;
ja Ta tegi teenistusvalmiks teie jaoks jõed.
14:33 Ja Ta tegi teenistusvalmiks teie jaoks päikese ning kuu, mõlemad lakkamatutena;
ja Ta tegi teenistusvalmiks teie jaoks öö ning päeva.
14:34 Ja Ta annab teile kõigest, mida te Temalt küsite.
Ja kui peaksite loendama Jumala õnnistusi,
siis te ei oleks võimelised neid kokku arvutama.
Inimolend on üleastuja, mitte uskuv.
14:35 Ja kui Abraham ütles: “Minu Isand, tee see turvaliseks maaks,
ja hoia mind ning mu poegi eemal valmistatud asjade teenimisest”.
14:36 “Minu Isand, nad on eksitanud paljusid inimeste hulgast.
Aga kes iganes mind järgib, siis ta on minust.
Ja kes iganes minule ei kuuletu, siis Sina oled Andestav, Armulik.”
14:37 “Meie Isand, ma olen sisse seadnud osa oma järeltulijatest
viljatusse orgu Sinu puutumatu maja lähedale.
Meie Isand, et nad täidaksid kohustust.
Pane inimeste südamed nende poole kalduma,
ja võimalda neile puuvilju, et nad võiksid tänulikud olla.”
14:38 “Meie Isand, Sina tead, mida me varjame
ning mida me deklareerime.”
Ja mitte miski pole maal ega taevas Jumala eest varjatud.
14:39 “Ülistus kuulub Jumalale,
kes on andnud mulle minu vanas eas Ismaeli ja Iisaku.
Minu Isand on palvete kuulja.”
14:40 “Minu Isand, tee mind üheks, kes täidab kohustust,
ja osad minu järeltulijatest.
Meie Isand, aktsepteeri minu palve.”
14:41 “Meie Isand, andesta mulle, minu vanematele ning usklikele
päeval, mil kohtumõistmine aset leiab.”
14:42 Ja ära arva, et Jumal on teadmatuses sellest,
mida üleastujad teevad.
Ta vaid annab neile ajapikendust
kuni päevani, mil kõik silmad vaatavad.
14:43 Ponnistades edasi,
nende pead erksad,
võimetud mujale vaatama,
ja nende südamed tühjad.
14:44 Ja hoiata inimkonda päeva suhtes,
mil karistus nende peale tuleb,
ja need, kes teevad valet, saavad ütlema:
“Meie Isand, viivita seda meile lühikeseks ajaks,
me paneme Su kutset tähele ning järgime sõnumitoojaid!”
Kas te ei vandunud enne seda, et te saate kestma igavesti?
14:45 Ja te elasite nende elamutes, kes enda hinged eksitanud olid,
ja see oli teile selgeks tehtud, mis Me nendega tegime.
Ja Me olime teile näidised esile toonud.
14:46 Ja nad on plaaninud oma plaani,
aga nende plaanimine on Jumala ees.
Ja kui nende plaanimine oleks, et lõpetada mägede eksisteerimine:
14:47 Ära arva, et Jumal saab põruma
oma lubaduses enda sõnumitoojatele.
Jumal on Suursugune, võimeline kätte maksma.
14:48 Päeval, mil maa teise maa vastu vahetatakse, nagu ka taevad, ja nad kerkivad Jumala, Ühe, Ülima ette:
14:49 Ja sa näed kurjategijaid sel päeval ahelatesse kokku seotuna.
14:50 Nende riided on pigist,
ja tuli katmas nende nägusid.
14:51 Et Jumal võiks autasustada igat hinge,
selle eest, mida see pälvinud on.
Jumal on vilgas arvestamises.
14:52 See on selge teabeedastus inimkonnale.
Ja et nad on seeläbi hoiatatud,
ja et nad võiksid teada, et Ta on vaid Üks Jumal,
ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.