14

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
14:1 ALR.
Üks määrus, mille Me sulle alla saatsime, et sa tooksid inimkonna esile pimedusest valgusesse, läbi nende Isanda loa, teele Võimsalt, Kiiduväärselt.
14:2 Jumal see on, kellele kuulub kõik, mis on taevastes ning maal.
Ja häda karmist karistusest neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
14:3 neile, kes armastavad selle maailma elu üle Pärastelu ja hülgavad Jumala tee ning püüavad seda vildakaks teha.
Sellised on ülimas eksituses.
14:4 Ja Me saatsime sõnumitooja vaid tema inimeste keeles, et ta võiks neile selgitada.
Jumal saadab eksiteele, keda Ta soovib. Ning juhatab, keda Ta soovib.
Ja Ta on Võimas, Elutark.

14:5 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtedega: “Too oma rahvas esile pimedusest valgusesse ning meenuta neile Jumala päevi”.
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.
14:6 Ja kui Mooses ütles oma inimestele: “Meenutage Jumala armu teie suunas kui Ta teid Fir´awni inimeste käest päästis. Nad olid teid vaevamas halvima karistusega, tappes teie poegi ning jättes ellu vaid teie naisi. Ja selles oli hiiglaslik test teie Isandalt”.
14:7 Ja kui teie Isand teadustas: “Kui te olete tänulikud – Ma suurendan teid. Aga kui te eitate – Minu karistus on karm”.
14:8 Ja Mooses ütles: “Kui te eitate – teie ning kõik, kes on maa peal – siis teadke, et Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne”.
14:9 Kas teieni ei ole jõudnud uudised nendest, kes enne teid: Noa inimesed ja ´Aad ja Thamud ning need, kes pärast neid, keda mitte keegi peale Jumala ei tea?
Nende sõnumitoojad tulid nende juurde selgete asitõenditega, aga nad panid endi käed oma suudele ning ütlesid: “Me eitame seda, millega sind saadetud on. Ja me oleme kahtlemas selle suhtes, millesse sa meid kutsud”.
14:10 Nende sõnumitoojad ütlesid: “Saab seal olla kahtlust Jumala – taevaste ning maa algataja suhtes? Ta kutsub teid, et Ta võiks teile mõned teie üleastumistest andestada ja et teid määratud tähtajani viivitada”.
Nad ütlesid: “Te olete vaid surelikud nagu meie, kes pööraks meid ära sellelt, mida meie isad teenisid. Tooge meile selge volitus”.
14:11 Nende sõnumitoojad ütlesid neile: “Me oleme tõepoolest vaid surelikud nagu teie, aga Jumal asetab oma armu kelle peale Ta soovib oma sulastest. Ja see on meile, et tuua teile volitus – ainult läbi Jumala loa. Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse”.
14:12 “Ja miks me ei peaks panema oma usaldust Jumalasse, kui Ta on meid juhatanud meie teedel?
Ja me saame olema kannatlikud selles, milles te meid takistate.
Ja las need, kes panevad oma usaldust tões, panevad oma usalduse Jumalasse.”
14:13 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid, ütlesid oma sõnumitoojatele: “Me ajame teid meie maalt välja või te naasete meie usutunnistuse juurde!”
See oli siis, mil nende Isand neile inspireeris: “Me hävitame patustajad!”
14:14 “Ja Me põhjustame teid elunema sellel maal pärast neid. See on temale, kes kardab Mu positsiooni ning kardab Mu hoiatusi.”
14:15 Ja nad otsisid võitu, aga iga kangekaelne türann pandi kaotama.
14:16 Tema kannul on Põrgu ning talle antakse juua roiskunud veest.
14:17 Ta proovib seda juua, aga seda ei saa neelata. Ja surm tuleb talle kõikjalt, aga ta ei sure. Ja tema kannul on võimas karistus.
14:18 Üks näide nendest, kes eitavad oma Isandat: nende tööd on nagu tuhk käredas tuules tormisel päeval, nad ei saa omada mitte midagi sellest, mida nad teenivad.
Selline on kaugeim eksitus.
14:19 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal lõi taevad ning maa tões?
Kui Ta soovib, Ta eemaldab teid ning toob uue loomingu.
14:20 Ja see ei ole keeruline Jumalale.
14:21 Ja nad saavad kõik koos üles kerkima Jumala ette.
Ja need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid ülbed: “Me olime teie järgijad, kas saate meile milleski abiks olla Jumala karistuse vastu?”
Nad saavad ütlema: “Oleks Jumal meid juhatanud, me oleksime teid juhatanud. See on meile sama, kas me ahastame või oleme kannatlikud, meile pole varjupaika”.
14:22 Ja kurat saab ütlema siis kui olukord lõpetatud on:
“Jumal lubas teile tõese lubaduse.
Ja mina lubasin teile, aga ma murdsin oma lubaduse.
Ja mul oli volitus teie vastu teid vaid kutsuda, aga te vastasite mulle.
Nii et ärge süüdistage mind, aga süüdistage iseendid.
Mina ei saa teid aidata ega saa teie mind aidata.
Ma eitan, et te mind partnerina üles seadsite enne seda.
Patustajatele saab olema valus karistus”.
14:23 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, pannakse sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Nad elunevad nendes igavesti oma Isanda loal.
Nende tervitus selles on: “Rahu!”

14:24 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal tõi esile ühe näite?
Hea sõna on nagu hea puu, selle juur on kindel ja selle oksad on taevas.
14:25 See kannab oma vilju igal hooajal, oma Isanda loal.
Ja Jumal esitab näiteid inimkonnale, et nad võiksid kuulda võtta.
14:26 Ja näide halvast sõnast on nagu halb puu, mis juurtega maast välja tõmmatud. Sel pole mitte mingit stabiilsust.
14:27 Neid, kes hoiatust kuulda võtavad, tugevdab Jumal kindla sõnaga selle maailma eluga seonduvalt ning Pärasteluga seonduvalt.
Ja Jumal saadab patustajad eksiteele.
Ja Jumal teeb, nagu Ta soovib.
14:28 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes vahetasid Jumala armu eitamise vastu ning tõid oma inimesed alla hukatuse teele?
14:29 Põrgu on see, kus nad põlevad. Ja kuri on lõplik elukoht.
14:30 Ja nad teevad võrdseid Jumalale, et nad võiksid hüljata Tema tee.
Ütle: “Nautige endid: teie teekonna lõpp on tuli”.
14:31 Ütle Mu sulastele, kes hoiatust kuulda võtavad, et nad täidaksid kohustust ja kulutaksid salaja ning avalikult sellest, mida Me neile võimaldanud oleme, enne kui tuleb päev, milles pole ei kauplemist ega sõprust.

14:32 Jumal on Üks, kes lõi taevad ning maa ja saatis alla vee taevast, tuues sedasi välja viljad varustamisena teile. Ja Ta tegi teenistusvalmiks teie jaoks laevad, et sõita merel läbi Tema korralduse. Ja Ta tegi teenistusvalmiks teie jaoks jõed.
14:33 Ja Ta tegi teenistusvalmiks teie jaoks päikese ning kuu, mõlemad lakkamatutena. Ja Ta tegi teenistusvalmiks teie jaoks öö ning päeva.
14:34 Ja Ta annab teile kõigest, mida te Temalt küsite. Ja kui te peaksite loendama Jumala õnnistusi, siis te ei oleks võimelised neid kokku arvutama.
Inimolend on patustaja, lipitseja.
14:35 Ja kui Abraham ütles: “Minu Isand, tee see turvaliseks maaks ja hoia mind ning mu poegi eemal loodud asjade teenimisest”.
14:36 “Minu Isand, nad on eksitanud paljusid inimeste hulgast.
Aga kes iganes mind järgib: ta on minust.
Ja kes iganes mulle ei kuuletu: Sa oled Andestav, Kõige Halastavam.”
14:37 “Meie Isand, ma olen sisse seadnud osa oma järeltulijatest viljatusse orgu Sinu puutumatu maja lähedale, Meie Isand, et nad täidaksid kohustust.
Pane inimeste südamed nende poole kalduma ning varusta neid mõndade viljadega, et nad võiksid olla tänulikud.”
14:38 “Meie Isand, Sina tead, mida me varjame ning mida me avaldame.”
Ja mitte miski pole maal ega taevas Jumala eest varjatud.
14:39 “Ülistus kuulub Jumalale, kes on andnud mulle minu vanas eas Ismaeli ja Iisaku. Minu Isand on palve kuulja.”
14:40 “Minu Isand, tee mind üheks, kes täidab kohustust, ja osad minu järeltulijatest. Meie Isand, ja aktsepteeri.”
14:41 “Meie Isand, andesta mulle, minu vanematele ning usklikele päeval, mil kohtumõistmine aset leiab.”
14:42 Ja ära arva, et Jumal on teadmatuses sellest, mida patustajad teevad. Ta on vaid neile ajapikendust andmas kuni päevani, mil kõik silmad vaatavad,
14:43 pingutades edasi. Nende pead tõstetud, võimetud mujale vaatama. Ja nende südamed tühjad.
14:44 Ja hoiata inimkonda päeva eest, mil karistus nende peale tuleb ning need, kes teevad valet, ütlevad: “Meie Isand, viivita seda meile lühikeseks ajaks, me paneme Su kutset tähele ning järgime sõnumitoojaid!”
Kas te ei vandunud enne seda, et te kestate igavesti?
14:45 Ja te elasite nende elamutes, kes enda hinged eksitanud olid ning see oli teile selgeks tehtud, mis Me nendega teinud olime.
Ja Me olime teile näidised esile toonud.
14:46 Ja nad on skeemitanud oma skeemi, aga nende skeem on Jumala ees. Ja kui nende skeemitamine oleks, et lõpetada mägede eksisterimine:
14:47 ära arva, et Jumal põrub enda lubaduses oma sõnumitoojatele.
Jumal on Võimas, võimeline tasuma.
14:48 Päeval, mil maa teise maa vastu vahetatakse, nagu ka taevad, ja nad Jumala, Ühe, Ülima ette kerkivad.
14:49 Ja sa näed kurjategijaid sel päeval ahelatesse kokku seotuna.
14:50 Nende riided on pigist ning tuli on katmas nende nägusid,
14:51 et Jumal võiks autasustada igat hinge, selle eest, mida see pälvinud on.
Jumal on vilgas arvestamises.
14:52 See on selge info edastamine inimkonnale. Ja et nad oleksid seeläbi hoiatatud. Ja et nad võiksid teada, et Ta on vaid Üks Jumal.
Ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.