14

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
14:1 ALR.
Ühe määruse Me saatsime alla sulle, et sa tooksid inimkonna esile pimedustest valgusesse, läbi nende Isanda loa, teele Võimsalt, Kiiduväärselt.
14:2 Jumal see on, kellele kuulub kõik, mis on taevastes ning maal.
Ja häda karmist karistusest neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
14:3 neile, kes armastavad selle maailma elu üle pärastelu ja hülgavad Jumala tee ning püüavad selle vildakaks teha. Sellised on ülimas eksituses.
14:4 Ja Me saatsime sõnumitooja vaid tema inimeste keeles, et ta võiks neile selgeks teha.
Jumal saadab eksiteele, kelle Ta soovib ning juhatab, keda Ta soovib. Ja Ta on Võimas, Elutark.

14:5 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtedega: “Too oma rahvas esile pimedustest valgusesse ning meenuta neile Jumala päevi”.
Selles on tunnustähed igaühele, kes kannatlik, tänulik.
14:6 Ja siis kui Mooses oma inimestele ütles: “Meenutage Jumala armu teie suunas mil Ta teid Fir´awni inimeste käest päästis. Nad olid teid vaevamas halvima karistusega, ja nad tapsid teie pojad ning jätsid ellu teie naised. Ja selles oli hiiglaslik test teie Isandalt”.
14:7 “Ja siis kui teie Isand teadustas: ´Juhul kui olete tänulikud – Ma suurendan teid. Aga juhul kui eitate – Minu karistus on karm´.”
14:8 Ja Mooses ütles: “Juhul kui eitate – teie ning kõik, kes on maa peal – siis teadke, et Jumal on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne”.

14:9 Kas teieni ei ole jõudnud uudised nendest, kes enne teid: Noa inimesed ja ´Aad ja Thamud ning need, kes pärast neid, keda mitte keegi peale Jumala ei tea?
Nende sõnumitoojad tulid nende juurde selgete asitõenditega, aga nad panid endi käed oma suudele ning ütlesid: “Me eitame seda, millega teid saadetud on. Ja me oleme skeptilises kahtluses selle suhtes, millele te meid kutsute”.
14:10 Nende sõnumitoojad ütlesid: “Saab seal olla kahtlusi Jumala – taevaste ning maa algataja – suhtes? Ta kutsub teid, et Ta võiks andestada teile mõned teie üleastumised ja viivitada teid määratud tähtajani”.
Nad ütlesid: “Te olete vaid surelikud nagu meie, kes pööraks meid ära sellelt, mida meie isad teenisid. Tooge meile selge volitus”.
14:11 Nende sõnumitoojad ütlesid neile: “Me oleme tõepoolest vaid surelikud nagu teie, aga Jumal asetab oma armu kelle peale Ta soovib oma sulastest. Ja see on meile, et tuua teile volitus ainult läbi Jumala loa. Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse”.
14:12 “Ja miks me ei peaks panema oma usaldust Jumalasse kui Ta on meid juhatanud meie teedel?
Ja me saame olema kannatlikud selles, milles te meid takistate.
Ja las need, kes panevad oma usaldust tões, panevad oma usalduse Jumalasse.”
14:13 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlesid oma sõnumitoojatele: “Me ajame teid välja meie maalt või te naasete meie usutunnistuse juurde!”
See oli siis mil nende Isand neile inspireeris: “Me hävitame patustajad”
14:14 “ning põhjustame teid elunema sel maal pärast neid.”
See on temale, kes kardab Mu positsiooni ning kardab Mu hoiatusi.
14:15 Ja nad otsisid võitu, aga iga kangekaelne türann kaotas.
14:16 Tema kannul on põrgu ning talle antakse juua roiskunud veest.
14:17 Ta kugistab seda juua, aga seda ei saa neelata. Ja surm tuleb talle kõikjalt, aga ta ei sure. Ja tema kannul on karm karistus.
14:18 Üks näide nendest, kes eitavad oma Isandat: nende tööd on nagu tuhk raevukas tuules tormisel päeval – neil puudub kontroll selle üle, mida nad on välja teeninud millestki.
Selline on ülim eksitus.
14:19 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal lõi taevad ning maa tões?
Juhul kui Ta soovib, Ta eemaldab teid ning toob uue loomingu.
14:20 Ja see ei ole keeruline Jumala jaoks.

14:21 Ja nad saavad ilmuma Jumala ette kõik koos.
Ja need, kes olid põlatud, saavad ütlema neile, kes olid ülbed: “Me olime teie järgijad, kas saate meile milleski abiks olla Jumala karistuse vastu?”
Nad saavad ütlema: “Oleks Jumal meid juhatanud, me oleksime teid juhatanud. See on meile sama, kas me ahastame või oleme kannatlikud, meile pole varjupaika”.
14:22 Ja kurat saab ütlema siis kui olukord lõpetatud on: “Jumal lubas teile tõese lubaduse. Ja mina lubasin teile, aga ma murdsin oma lubaduse. Ja mul oli volitus teie vastu vaid teid kutsuda, aga te vastasite mulle. Nii et ärge süüdistage mind, aga süüdistage iseendid. Mina ei saa teid aidata ega saa teie mind aidata. Ma eitan, et te mind partnerina üles seadsite enne seda. Patustajad: neile on valus karistus”.
14:23 Ja need, kes hoiatust kuulda võtsid ning õiglaseid tegusid tegid, pannakse sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed, elunedes nendes igavesti oma Isanda loal. Nende tervitus selles on: “Rahu!”

14:24 Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal tõi esile ühe näite?
Hea sõna on nagu hea puu: selle juur kindel ja selle oksad taevas.
14:25 See toob oma viljad iga kord, läbi oma Isanda loa.
Ja Jumal esitab näiteid inimkonnale, et nad võiksid kuulda võtta.
14:26 Ja näide halvast sõnast on nagu halb puu: juurtega maast välja tõmmatud, sel pole mitte mingit stabiilsust.
14:27 Jumal tugevdab neid, kes hoiatust kuulda võtavad kindla sõnaga seoses selle maailma eluga ning seoses pärasteluga.
Ja Jumal saadab patustajad eksiteele.
Ja Jumal teeb, nagu Ta soovib.

14:28 Kas sa ei ole kaalutlenud neid, kes vahetasid Jumala armu eitamise vastu ning tõid oma inimesed alla hukatuse teele?
14:29 Põrgu on see, kus nad põlevad. Ja kuri on lõplik elukoht.
14:30 Ja nad teevad võrdseid Jumalale, et nad võiksid hüljata Tema tee.
Ütle: “Nautige endid: teie teekonna lõpp on tuli”.
14:31 Ütle Mu sulastele, kes hoiatust kuulda võtavad, et nad täidaksid kohustust ja kulutaksid salaja ning avalikult sellest, mida Me neile võimaldanud oleme, enne kui tuleb päev, milles pole ei kauplemist ega sõprust.

14:32 Jumal on Üks, kes lõi taevad ning maa ja saatis taevast alla vee. Ja Ta tõi esile mõned viljad varustamisena teile. Ja Ta tegi teenistusvalmiks teile laevad, et sõita merel, läbi Tema korralduse. Ja Ta tegi teenistusvalmiks teile jõed.
14:33 Ja Ta tegi teenistusvalmiks teile päikese ning kuu, mõlemad lakkamatutena. Ja Ta tegi teenistusvalmiks teile öö ning päeva.
14:34 Ja Ta annab teile kõigest, mida te Temalt küsite.
Ja juhul kui peaksite loendama Jumala õnnistusi, te poleks võimelised neid kokku arvutama.
Inimolend on patustaja, lipitseja.

14:35 Ja siis kui Abraham ütles: “Minu Isand, tee see turvaliseks maaks ja hoia mind ning mu poegi eemal loodud asjade teenimisest”.
14:36 “Minu Isand, nad on eksitanud paljusid inimestest.
Aga kes iganes mind järgib: ta on minust.
Ja kes iganes mulle ei kuuletu: Sa oled Andestav, Kõige Halastavam.”
14:37 “Meie Isand, ma olen sisse seadnud osa oma järeltulijatest viljatusse orgu Sinu puutumatu maja lähedale, Meie Isand, et nad täidaksid kohustust.
Pane inimeste südamed nende poole kalduma ning varusta neid mõndade viljadega, et nad võiksid olla tänulikud.”
14:38 “Meie Isand, Sina tead, mida me varjame ning mida me avaldame.”
Ja mitte miski pole maal ega taevas Jumala eest varjatud.
14:39 “Ülistus kuulub Jumalale, kes on andnud mulle minu vanas eas Ismaeli ja Iisaku. Minu Isand on palve kuulja.”
14:40 “Minu Isand, tee mind üheks, kes täidab kohustust, ja osad minu järeltulijatest. Meie Isand, ja aktsepteeri mu palve.”
14:41 “Meie Isand, andesta mulle, minu vanematele ning usklikele päeval, mil arvestamine aset leiab.”

14:42 Ja ära arva, et Jumal on teadmatuses sellest, mida patustajad teevad. Ta vaid on andmas neile ajapikendust päevani, mil silmad on vaatamas,
14:43 pingutades edasi. Nende pead tõstetud, võimetud mujale vaatama. Ja nende südamed tühjad.
14:44 Ja hoiata inimkonda päeva eest, mil karistus nende peale tuleb ning need, kes valet teevad, saavad ütlema: “Meie Isand, viivita meid lühikeseks ajaks, me saame vastama Su kutsele ning järgime sõnumitoojaid!”
Kas te ei vandunud enne seda, et te kestate igavesti?
14:45 Ja te elasite nende elamutes, kes enda hinged eksitanud olid ning see oli teile selgeks tehtud, mis Me nendega teinud olime.
Ja Me olime esitanud teile näited.
14:46 Ja nad on skeemitanud oma skeemi, aga nende skeem on Jumala ees. Ja juhul kui nende skeemitamine oleks, et kaotada sellest mäed:
14:47 ära arva, et Jumal põrub enda lubaduses oma sõnumitoojatele.
Jumal on Võimas, võimeline kätte maksma.
14:48 Päeval, mil maa teise maa vastu vahetatakse, nagu ka taevad, ning nad Jumala, Ühe, Ülima ette ilmuvad
14:49 ja sa näed kurjategijaid sel päeval ahelatesse kokku seotuna,
14:50 nende riided pigist ning tuli nende nägusid katmas,
14:51 et Jumal võiks autasustada igat hinge selle eest, mida see välja teeninud on.
Jumal on vilgas arvestamises.
14:52 See on selge info edastamine inimkonnale.
Ja et nad oleksid hoiatatud seeläbi.
Ja et nad võiksid teada, et Ta on vaid Üks Jumal.
Ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.