13

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
13:1 ALMR,
need on tunnustähed seadusest.
Ja see, mida sulle sinu Isandalt alla on saadetud, on tõde,
aga enamus inimesi ei usu.
13:2 Jumal see on, kes tõstis üles taevad
ilma sammasteta, mida te näha võite,
seejärel Ta võttis oma koha troonil,
ja Ta tegi teenimisvalmiks päikese ning kuu,
kumbki kulgemas kuni määratud tähtajani.
Ta haldab kõiki olukordi,
Ta liigitab ja teeb detailseks tunnustähed,
et võiksite olla kindlad oma Isandaga kohtumise suhtes.
13:3 Ja Tema see on, kes laotas laiali maa,
ja asetas sellesse kindlalt püsivad mäed ning jõed,
ja igat sorti viljadest Ta tegi seal kahesed paarid.
Ta katab öö päevaga.
Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
13:4 Ja maa peal on üksteisega külgnevad maa-alad,
ja aiad viinamarjapuudest,
ja põllukultuurid,
ja datlipalmid,
ühest tüvest ning muud kui ühest tüvest,
niisutatud samast veeallikast.
Ja mõnda neist Me eelistame toodangus teiste ees.
Selles on tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
13:5 Ja kui sa oled üllatunud, siis üllatav on nende ütlemine:
“Kas siis, kui me oleme tolm, saame olema uus loodu!”
Need on nemad, kes on salanud enda Isanda.
Ja sellistel saavad olema ahelad ümber nende kaelte.
Ja sellised on tule elanikud, selle sees saavad nad elunema igavesti.
13:6 Ja nad kiirustavad sinu poole koos kurjusega enne head,
kui nende sarnased on juba tulnud ning läinud enne neid.
Ja näited nendest, kes olid enne neid, on juba antud.
Ja sinu Isand on täis andestamist inimkonna suhtes,
vaatamata nende ebaõiglusele.
Ja sinu Isand on karm kättemaksus.
13:7 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ütlevad:
“Oh, kui vaid tunnustäht olnuks talle tema Isandalt alla saadetud!”
Sa oled vaid hoiataja,
ja igale inimesele on teejuht.
13:8 Jumal teab, mida iga naine kannab,
ja kui lühike või pikk on tema rasedus.
Ja koos Temaga on kõik mõõdetud.
13:9 Seninägematu ja nähtava Teadja,
Suursugune, Kõige Kõrgem.
13:10 See on sama teie hulgas,
kas keegi teist deklareerib avalikult, mida ta ütleb või varjab seda;
kas ta on peitmas öös või minemas avalikult päeval.
13:11 Tal on ülevaatajad enne teda ja peale teda,
hoidmas seda läbi Jumala korralduse.
Jumal ei muuda seda, mis on koos inimestega,
kuni nemad seda muudavad, mis on nende hingedes.
Ja kui Jumal soovib kurja inimestele,
siis seal pole selle eemale tõukamist,
ja neil pole tema kõrval ühtegi liitlast.
13:12 Tema see on, kes näitab teile välku hirmu ning lootusena.
Ja toodab raskeid pilvi.
13:13 Ja kõu ülistab Tema kiituseks,
ja inglid on Tema ees aukartuses,
ja Ta saadab välgunooli ning lööb nendega, keda Ta soovib.
Ometi on nad endiselt Jumala üle vaidlemas,
samas kui Ta on karm karistamises.
13:14 Temale kuuluvad siiraimad palved.
Ja need, kelle poole nad Tema kõrval hüüavad, ei vasta neile milleski;
nagu see, kes asetab oma käed vette lahtiselt, et juua,
võtmata arvesse, et see ei jõua kunagi tema suhu.
Nende hüüe, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad,
pole muud kui eksituses.
13:15 Ja Jumalale on alistunud kõik, kes on taevastes ning maal
– omal tahtel või vastu tahtmist –
nagu teevad nende varjud hommikuti ning õhtuti.
13:16 Ütle: “Kes on taevaste ning maa Isand?”
Ütle: “Jumal”.
Ütle: “Kas olete võtnud Tema kõrvale liitlased,
kellel pole mingit jõudu, et teha endale kasu ega kahju?”
Ütle: “Kas pime ja nägija on võrdsed?
Või kas pimedus ja valgus on võrdsed?
Kas nad teevad Jumalale partnereid,
kes loovad sarnast Tema loomingule –
siis kogu looming näib neile sama?”
Ütle: “Jumal on looja kõigele!
Ja Ta on Üks, Ülim”.
13:17 Ta saadab alla vett taevast,
nii et jõesängid voolavad vastavalt nende mahutavusele,
seejärel kannab tulv paisuvat vahtu.
Ja sellest, millest nad tules põletavad, et teha ehteid või tööriistu,
tekib sarnast vahtu.
Sedasi toob Jumal esile tõe ja valskuse.
Mis puutub vahtu, siis see praagitakse välja kui prügi,
ja mis puutub sellesse, mis inimestele kasu toob,
siis see jääb maa peale alles.
Sedasi esitab Jumal näiteid.
13:18 Nendele, kes oma Isandale vastavad, on parim.
Mis puutub nendesse, kes pole Talle vastanud,
kui neile kuuluks kõik, mis on maa peal, ning selle sarnane veel,
nad sooviksid maksta selle lunarahaks, et olla päästetud.
Neile langeb osaks kuri arvete õiendamine,
ja nende eluase on põrgu – milline armetu eluase.
13:19 Kas on tema, kes teab, et see,
mis on alla saadetud sulle sinu Isandalt, on tõde
sarnane temaga, kes on pime?
Kuulda võtavad vaid need, kes intuitsiooni omavad.
13:20 Need, kes täidavad Jumalale antud lubaduse,
ja nad ei murra pühalikku lepingut.
13:21 Ja need, kes lähevad kaasa sellega,
millega Jumal on käskinud kaasa minna,
ja kardavad oma Isandat,
ja on kartuses arvete tasumise kurjuse suhtes.
13:22 Ja need, kes on kannatlikud otsides oma Isanda heakskiitu,
ja täidavad kohustust,
ja kulutavad salaja ning avalikult sellest,
millega Me neid varustanud oleme,
ja saavad kurjusest üle heaga –
nendel saab olema ülim eluase.
13:23 Aiad igavese eluasemega,
millesse nad sisenevad koos nendega, kes on heategijad
nende isade, nende paariliste ning nende järglaste hulgast.
Ja inglid saavad sisenema nende peale igast väravast.
13:24 “Rahu olgu teie peal selle eest, et te kannatlikud olite!
Ja viimne eluase on tõepoolest suurepärane.”
13:25 Mis puutub nendesse, kes oma lubaduse Jumalale murravad,
olles selle kohta pühaliku lepingu sõlminud,
ja katkestavad selle, millega Jumal on käskinud kaasa minna,
ja põhjustavad korruptsiooni maa peal –
nende peal on needus,
ja neil saab olema kuri eluase.
13:26 Jumal annab annid, kellele Ta soovib, ja Ta on Võimekas.
Ja nad juubeldavad selle maailma elu üle.
Aga selle maailma elu võrreldes Pärasteluga on vaid põgus nauding.
13:27 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, ütlevad:
“Oh, kui talle oleks vaid tunnustäht alla saadetud tema Isandalt!”
Ütle: “Jumal eksitab, keda Ta soovib,
ja juhatab enda juurde sellised, kes tagasi pööravad”.
13:28 Need, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja kelle südamed leiavad tuge Jumala meenutamisest.
Tõde on: Jumala meenutamisest leiavad südamed tuge.
13:29 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad,
nendel on õndsus ja hea teekonna lõpp.
13:30 Seega, Me oleme saatnud sind ühe kogukonna juurde,
– kogukonnad on tulnud ja läinud enne seda –
et sa retsiteeriksid neile seda, mida Me sulle inspireerisime.
Aga nad eitavad Kõikvõimast.
Ütle: “Ta on minu Isand, pole jumalat peale Tema,
Temasse asetan ma enda usalduse ja Temale ma tuginen”.
13:31 Ja kui Koraani kasutataks, et panna mägesid liikuma,
või et tekitada lõhesid maa sisse,
või et panna surnud rääkima,
tõde on: Jumalale kuulub kogu juhtimine.
Kas need, kes hoiatust kuulda võtavad, ei tea,
et kui Jumal oleks soovinud,
Ta oleks kogu inimkonda juhatanud?
Mis puutub nendesse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on:
õnnetused ei lõpeta nende löömist
selle eest, mida nad sepitsenud on,
või nende kodude lähedale tulemist,
kuni Jumala lubadus tõeks saab.
Jumal ei murra kokkulepitud kohtumist.
13:32 Ja seal nöögiti sõnumitoojaid enne sind.
Ja Ma andsin ajapikendust neile,
kes hoiatuse suhtes ükskõiksed olid.
Seejärel Ma võtsin nad.
Ja kuidas oli Mu karistus?
13:33 See on Tema, kes seisab iga hinge kohal
selle eest, mida see pälvinud on –
aga ikkagi teevad nad Jumalale partnereid.
Ütle: “Nimetage need!”
Või kas te informeerite Teda sellest, mida Ta ei tea maa peal,
või on see lihtsalt sõnadega eputamine?
Tõde on, nende skeemitamine on tehtud näima meelepärasena
nendele, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
ja nad on teelt kõrvale juhitud.
Ja keda iganes Jumal eksiteele saadab,
sellel ei saa olema teejuhti.
13:34 Neil on karistus selle maailma elus,
ja Pärastelu karistus on veelgi raskem.
Ja neil pole ühtegi kaitsjat Jumala vastu.
13:35 Näide aiast,
mis on lubatud neile, kes on kaalutletud kartuses,
on et selle all voolavad jõed,
ja selle toit on lakkamatu, nagu on selle vari.
Selline on lõplik tulemus neile,
kes on kaalutletud kartuses.
Samas kui lõplik tulemus neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, on tuli.
13:36 Ja need, kellele Me olime seaduse andnud varasemalt,
juubeldavad selle üle, mis sulle on alla saadetud,
ja osapoolte hulgas on tema, kes salgab osa sellest.
Ütle: “Mind on vaid kästud teenida Jumalat,
ja mitte omistada partnerlust Talle.
Tema juurde ma kutsun.
Ja Tema juurde on minu naasemine”.
13:37 Ja seega oleme Me selle avaldanud araabiakeelse seadusena.
Ja kui sa järgid nende tühiseid ihasid
pärast teadmisi, mis on sulle tulnud,
sul ei saa olema Jumala vastu ühtegi liitlast ega kaitsjat.
13:38 Ja Me saatsime sõnumitoojaid enne sind.
Ja Me tegime neile naisi ning järelkasvu.
Ja sõnumitoojale oli tuua tunnustäht ainult läbi Jumala loa.
Igaks perioodiks on määrus.
13:39 Jumal kõrvaldab, mida Ta soovib,
ja Ta kinnitab.
Ja koos Temaga on seaduse alus.
13:40 Ja kui Me laseme sul näha midagi sellest,
mida Me neile lubame,
või Me võtame su:
aga sinu peal on vaid kätte toimetamine.
Ja Meie peal on arvete tasumine.
13:41 Kas nad ei ole kaalutlenud, kuidas Me toome maa,
vähendades seda selle äärtest?
Kui Jumal kohut mõistab, siis pole kriitikut Tema kohtumõistmisele.
Ja Ta on vilgas arvete tasumises.
13:42 Ja seal on plaane teinud need, kes tegid plaane enne neid,
aga Jumalale kuulub kogu plaanide tegemine.
Ta teab, mida iga hing pälvib.
Ja ateistid saavad teada, kellele on parim eluase.
13:43 Ja need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
ütlevad: “Sa pole sõnumitooja”.
Ütle: “Jumal on piisav tunnistajana minu ning teie vahel.
Ja kellel iganes on teadmised seadusest”.