113

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
113:1 Ütle: “Ma otsin pelgupaika Koidiku Isandas”
113:2 “kurjuse eest, mida Ta lõi”
113:3 “ja öö kurjuse eest kui see pimeneb”
113:4 “ja nende kurjuse eest, kes keerdsõlmi puhuvad”
113:5 “ja kadestaja kurjuse eest kui ta kadestab.”