113

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
113:1 Ütle: “Ma otsin pelgupaika Koidiku Isandas”
113:2 “kurjuse eest, mille Ta lõi,”
113:3 “ja pimeduse kurjuse eest siis kui see langeb,”
113:4 “ja keerdsõlmede puhujate kurjuse eest,”
113:5 “ja kadestaja kurjuse eest siis kui ta kadestab.”