113

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
113:1 Ütle: “Ma otsin pelgupaika koidiku Isandas”
113:2 “Kurjuse eest, mida Ta loonud on.”
113:3 “Ja öö kurjuse eest, kui see pimeneb,”
113:4 “Ja nende kurjuse eest, kes keerdsõlmi puhuvad,”
113:5 “Ja kadestaja kurjuse eest, kui ta kadestab.”