112

Kõikvõimsa Armulise Jumala nimel.
112:1 Ütle: “Ta on Jumal, Üks”.
112:2 “Jumal, Igavene Mittepõhjustatud Põhjus Kõigile Olenditele.”
112:3 “Ta ei sigita ega ole ise sigitatud,”
112:4 “Ega ole kedagi, kes oleks Temaga võrdväärne.”