11

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
11:1 ALR.
Üks määrus, mille tunnustähed on kategoriseeritud ning detailideni lahti seletatud, ühelt, kes Elutark, Ekspert.
11:2 “Et te ei teeniks muud peale Jumala – Ma olen teile Temalt hoiataja ning rõõmusõnumite kandja -”
11:3 “ja et otsiksite oma Isanda andestust, seejärel pööraksite Tema poole. Ta põhjustab teid nautima häid ande kuni määratud tähtajani. Ja Ta annab igale heldekäelisele oma heldekäelisusest. Aga juhul kui te ära pöörate: ma kardan teile suure päeva karistust!”
11:4 “Jumala juurde on teie naasemine.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.”
11:5 Tõde on: nad kõverdavad oma rindkered, et nad võiksid Ta eest peituda. Kas see ei ole, et siis kui nad katavad endid oma riietega, Ta teab, mida nad salajas hoiavad ning mida nad avaldavad? Ta teab, mis rinnus.
11:6 Ja maapealsete olendite ülalpidamine lasub vaid Jumalal. Ja Ta teab nende asukohta ning panipaika. Kõik on selges määruses.
11:7 Ja Tema see on, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga/ajastuga – ja Tema troon on vete kohal – et Ta võiks teid proovile panna, milline teie seast on parim tegudes.
Ja juhul kui sa ütled: “Teid tõstetakse üles pärast surma”, ütlevad need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: “See on vaid ilmselge maagia.”
11:8 Ja juhul kui Me viivitame neile karistust kuni arvestatud ajani, ütlevad nad: “Mis seda tagasi hoiab?”
Tõde on: päeval, mil see neile tuleb, pole selle ära pööramist nende pealt. Ja nad saavad olema ümbritsetud sellest, mida nad nöökisid.
11:9 Ja juhul kui Me põhjustame inimese maitsma Meie halastust, seejärel kutsume selle temalt tagasi: ta on ilma lootuseta, lipitsev.
11:10 Ja juhul kui Me põhjustame ta maitsma armu pärast seda kui raskused teda puudutanud on, ütleb ta: “Kurjus on minust lahkunud!” Ta on juubeldav, uhke.
11:11 Välja arvatud need, kes kannatlikud ning õiglaseid tegusid teevad: neile on andestus ning suur autasu.
11:12 Ja see võib olla, et sa jätad osa sellest, mida sulle inspireeritud on ning su rindkere on kitsendatud, et nad ütlevad: “Oh, et vaid varandus olnuks tema peale alla saadetud või üks ingel oleks tulnud koos temaga!”
Sina oled vaid hoiataja. Ja Jumal on hooldaja üle kõikide asjade.
11:13 Juhul kui nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud!”, ütle: “Siis tooge kümme väljamõeldud peatükki nagu see ning hüüdke, keda saate, peale Jumala, juhul kui peaksite olema tõetruud!”
11:14 Seejärel, juhul kui nad ei vasta teile: teadke, et see on alla saadetud Jumala teadmistega, ja et pole jumalat peale Tema. Kas seejärel oleksite alistunud (muslim)?
11:15 Kes iganes ihaldavad selle maailma elu ning selle kaunistusi: Me tasume neile nende tegemised selles ja nad ei jää ilma selles.
11:16 Sellised on need, kellele pole pärastises elus mitte midagi peale tule. Ja tühine on see, mida nad selles sepitsesid. Ja tühisus on see, mida nad tegid.
11:17 On siis tema, kes selgetel asitõenditel oma Isandalt … (Ja üks tunnistaja Temalt retsiteerib seda. Ja enne seda Moosese seadust kui näidist ning halastust.) Sellised usuvad sellesse. Ja kes iganes selle salgab osapooltest: tuli on tema kohtumispaik. Ja ära ole kahtluses selle suhtes. See on tõde sinu Isandalt, aga enamus inimesi ei usu.
11:18 Ja kes on ebaõiglasem kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta?
Sellised tuuakse nende Isanda ette ning tunnistajad ütlevad: “Sellised on need, kes valetasid oma Isanda vastu”.
Tõde on: Jumala needus on patustajate peal.
11:19 Need, kes Jumala tee hülgavad ning selle kõveraks teeksid ja pärastise elu eitajad on.
11:20 Nad ei saa põgendeda maa peal. Ja neile pole Jumala kõrval mitte ühtegi liitlast. Karistus kahekordistatakse neile. Nad ei olnud võimelised kuulma ja nad ei näinud.
11:21 Sellised on need, kes endi hinged kaotavad. Ja neist kaob see, mida nad välja olid mõtelnud.
11:22 Väljaspool kahtlust, pärastises elus on nad suurimas kaotuses.
11:23 Need, kes hoiatust kuulda võtavad, õiglaseid tegusid teevad ja oma Isanda ees alandlikuks muutuvad: sellised on aia kaaslased. Nad elunevad selles igavesti.
11:24 Näide neist kahest fraktsioonist on kui pime ning kurt ja nägija ning kuulja. On nad samad kui võrrelda? Kas te siis ei võtaks kuulda!

11:25 Ja Me saatsime Noa tema inimeste juurde: “Ma olen teile selge hoiataja,”
11:26 “et te ei teeniks muud peale Jumala! Ma kardan teile valusa päeva karistust.”
11:27 Seejärel ütlesid lugupeetavad, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimestest: “Me näeme sind vaid meiesuguse surelikuna. Ja me ei näe, et sind järgiks mõni peale nende, kes madalaimad meie seast esmamulje põhjal. Ja me ei näe teis üle meie mitte mingit heldekäelisust. Tõde on: me peame teid valetajateks”.
11:28 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Olete te kaalutlenud: juhul kui ma olen selgetel asitõenditel oma Isandalt ning mulle on tulnud halastus Tema kohalolust, samas mitte teadaolevana teile, kas peaksime teile seda peale suruma, samas kui te selle suhtes vastumeelsed olete?”
11:29 Ja: “Oo, mu inimesed! Ma ei küsi teilt selle eest vara, minu autasu lasub vaid Jumalal. Ja ma ei aja ära neid, kes hoiatust kuulda võtavad. Nad kohtuvad oma Isandaga.
Aga ma näen, et te olete ignorantsed inimesed.”
11:30 Ja: “Oo, mu inimesed! Kes päästaks mind Jumala käest juhul kui ma nad ära pööran? Kas te siis ei võtaks kuulda!”
11:31 “Ega ütle ma teile: ´mul on Jumala varandused´. Ega: ´mul on teadmised nähtamatust´. Ega ütle ma: ´ma olen ingel´. Ega ütle ma neile, keda teie silmad põlgavad, et Jumal neile mitte midagi head ei anna. Jumal teab kõige paremini, mis nende hingedes. Sellisel juhul oleksin patustajatest.”
11:32 Nad ütlesid: “Oo, Noa! Sa oled meiega vaielnud, ja oled tihti meiega vaielnud, nii et too meie peale, millega meid ähvardanud oled, juhul kui peaksid olema nendest, kes tõtt räägivad”.
11:33 Ta ütles: “See on Jumal, kes selle teie peale toob, juhul kui Ta peaks soovima. Ja te ei saa põgeneda”.
11:34 “Ja minu siiras nõuanne ei tuleks teile kasuks, juhul kui mina sooviksin teile siirast nõu anda, juhul kui Jumal sooviks teid eksiteele viia. Tema on teie Isand! Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.”
11:35 Või kas nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud”?
Ütle: “Juhul kui peaksin olema selle välja mõtelnud, siis minu peal olgu minu kuritegu, aga ma olen süütu kuritegudest, mida teie korda saadate”.
11:36 Ja Noale inspireeriti: “Mitte ükski sinu inimestest ei hakka uskuma, välja arvatud kes juba usub. Ja ära kurvasta selle pärast, mida nad teinud on”.
11:37 “Ja ehita laev Meie silme ning Meie instruktsioonide all. Ja ära räägi Minuga nendest, kes valet teevad. Nad uputatakse.“
11:38 Ja ta oli ehitamas laeva. Ja iga kord, mil lugupeetavad tema inimestest möödusid, nad pilkasid teda.
Ta ütles: “Juhul kui teie meid pilkate, siis pilkame meie teid niisamuti nagu teie pilkate.”
11:39 “Ja varsti te teate, kellele tuleb karistus teda häbistama, ja tema peale laskub alaline karistus.”
11:40 Seni kuni Meie korraldus saabus ning kamber purskas, Me ütlesime: “Lasti sellesse paar igast liigist ja oma perekond, välja arvatud tema, kelle vastu on sõna välja antud, ja tema, kes usub.”
Aga koos temaga uskusid vaid üksikud.
11:41 Ja ta ütles: “Minge pardale! Jumala nimel olgu selle teekond ning ankrupaik. Minu Isand on Andestav, Kõige Halastavam.”
11:42 Ja see seilas koos nendega keset laineid kui mägesid.
Ja Noa hüüdis oma pojale, ja ta oli eraldatud: “Oo, mu poeg! Tule pardale koos meiega ning ära ole koos nendega, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad!”
11:43 Ta ütles: “Ma otsin endale varjupaiga mäe sees, see kaitseb mind vee eest.”
Ta ütles: “Pole kedagi sel päeval, kes Jumala korralduse eest kaitseb, välja arvatud teda, kellele Ta halastanud on”.
Ja lained tulid nende kahe vahele, seega ta oli nendest, kes uputati.
11:44 Ja üteldi: “Oo, maa! Neela oma vesi.” ja: “Oo, taevas! Lõpeta.”
Ja vesi vaibus. Ja korraldus oli täidetud. Ja see peatus Al-Judis.
Ja üteldi: “Eemale patustavatest inimestest!”
11:45 Ja Noa hüüdis oma Isandat ning ütles: “Minu Isand, minu poeg on mu perekonnast, aga Sinu lubadus on tõde, ja Sina oled kõige õiglasem õigusemõistjatest.”
11:46 Ta ütles: “Oo, Noa! Ta pole sinu perekonnast. Ta on ühest ebaõiglasest teost, nii et ära küsi Minult selle kohta, mille kohta sul teadmisi pole. Ma manitsen sind, et sa poleks ignorantidest.”
11:47 Ta ütles: “Minu Isand, Sinus otsin ma varjupaika, et ma ei küsiks Sinult seda, mille kohta mul teadmisi pole. Ja välja arvatud, et Sa andestad ning halastad mulle, olen kaotajatest!”
11:48 Üteldi: “Oo, Noa! Lasku rahus Meie juurest. Ja õnnistused sinu peale ning rahvaste peale nendest, kes koos sinuga. Ja rahvad, kellele Me naudingu anname, seejärel puudutab neid Meilt üks valus karistus.”
11:49 Need on uudised nähtamatust, millega me sind inspireerime. Sa ei teadnud seda – ei sina ega sinu inimesed – enne seda. Seega ole kannatlik. Lõpp on neile, kes kaalutletud kartuses.

11:50 Ja `Aadile nende vend Hud.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Te vaid fabritseerite.”
11:51 “Oo, mu inimesed! Ma ei küsi teie käest selle eest mitte mingit autasu. Mul pole autasu, välja arvatud Temalt, kes mind algatas. Kas te siis ei juurdleks!”
11:52 Ja: “Oo, mu inimesed! Otsige oma Isanda andestust, seejärel pöörake kahetsedes Tema poole. Ta saadab taeva teile rikkalikult ning lisab vägevust teie vägevusele. Ja ärge pöörake ära kurjategijaina.”
11:53 Nad ütlesid: “Oo, Hud! Sa pole toonud meile selgeid asitõendeid. Ja me ei jäta oma jumalaid sinu ütlemiste peale. Ja me ei usu sind.”
11:54 “Me ei ütle muud, välja arvatud, et mõni meie jumalatest on võtnud sind kurjusega.”
Ta ütles: “Ma hüüan Jumala tunnistajaks. Ja olge tunnistajaiks, et ma olen süütu sellest, millele teie partnerlust omistate”
11:55 “Tema kõrval. Seega skeemitage mu vastu – teie kõik – seejärel ärge andke mulle hingetõmbeaega.”
11:56 “Ma olen pannud oma usalduse Jumalasse: minu Isandasse ning teie Isandasse. Pole olendit, välja arvatud, et Ta omab seda selle otsmikututi kaudu. Minu Isand on teel, mis sirge.”
11:57 “Seejärel, juhul kui ära pöörate: ma olen teile kohale toimetanud selle, millega mind teie juurde oli saadetud. Ja mu Isand paneb järgnema teile inimesed muud kui teie. Ja te ei saa Teda vähimalgi määral kahjustada. Minu Isand on hooldaja kõige üle!”
11:58 Ja siis kui Meie korraldus saabus: Me päästsime Hudi ning need, kes olid hoiatust kuulda võtnud koos temaga, läbi halastuse Meilt. Ja Me päästsime nad karmist karistusest.
11:59 Ja selline oli ´Aad. Nad eirasid oma Isanda tunnustähti ning vastandusid Tema sõnumitoojatele ja järgnesid iga jonnaka türanni juhtimisele.
11:60 Ja neile järgnes needus selles maailmas. Ja Ülestõusmispäeval…
Tõde on: ´Aad eitas oma Isandat. Kas see ei olnud: eemale ´Aadist, Hudi inimestest?

11:61 Ja Thamudile nende vend Saleh.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Ta tõi teid olemaolusse maast ning seadis teid selles sisse, seega otsige oma Isanda andestust ning pöörake kahetsedes Tema poole.
Minu Isand on lähedal, reageeriv.”
11:62 Nad ütlesid: “Oo, Saleh! Sa oled olnud meie seas üks, kelle peale loodeti enne seda! Kas keelad meil teenida seda, mida meie isad teenisid? Me oleme skeptilises kahtluses sellest, millesse sa meid kutsud.”
11:63 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Olete te kaalutlenud: juhul kui ma olen selgetel asitõenditel oma Isandalt ning minuni on tulnud halastus Temalt, siis kes aitaks mind Jumala vastu, juhul kui ma Talle sõnakuulmatu oleksin? Siis te ei suurendaks mind muus kui kaotuses!”
11:64 Ja: “Oo, mu inimesed! See on Jumala kaamel, tunnustähena teile. Nii et jätke ta toituma Jumala maast ning ärge puudutage teda kurjusega, sest muidu võtab teid lähedalolev karistus.”
11:65 Seejärel nad veristasid ta jõhkral kombel.
Ja ta ütles: “Nautige oma elamutes kolm päeva. See on lubadus, mida ei tunnistata valeks.”
11:66 Nii et siis kui Meie korraldus saabus, päästsime Me Saleh ning need, kes olid hoiatust kuulda võtnud koos temaga, läbi halastuse Meilt, ja selle päeva häbistamise eest.
Sinu Isand: Ta on Võimas, Suursugune.
11:67 Ja plahvatus võttis need, kes valet tegid. Ja hommik leidis nad lamamas oma elamutes
11:68 justkui nad poleks seal kunagi elanud.
Tõde on: Thamud eitas oma Isandat. Kas see ei olnud: eemale Thamudist?

11:69 Ja Meie sõnumitoojad tulid Abrahami juurde rõõmusõnumitega, nad ütlesid: “Rahu!”
Ta ütles: “Rahu!”, ja ta ei viivitanud, et tuua küpsetatud vasikas.
11:70 Aga siis kui ta nägi, et nende käed selle poole ei läinud, võõristas ta neid ning tundis kartust nende vastu.
Nad ütlesid: “Ära karda. Meid on saadetud Loti inimeste juurde.”
11:71 Ja tema naine oli seismas, ja ta naeris, ja Me andsime talle rõõmusõnumid Iisakust, ja pärast Iisakut Jakobist.
11:72 Ta ütles: “Oh häda mulle! Kas peaksin kandma last, samas kui olen üks vana naine, ja see – mu abikaasa – on üks vana mees? See on üks imestamisväärne asi!”
11:73 Nad ütlesid: “Kas imestad Jumala korralduse üle? Jumala halastus ning Tema õnnistused on teie peal, oo, maja inimesed! Ta on Kiiduväärne, Suurepärane.”
11:74 Ja siis kui kartus oli Abrahamist lahkunud ning rõõmusõnumid temani jõudsid, hakkas ta Meiega Loti inimeste kaitseks väitlema.
11:75 Abraham oli pikameelne, lahke, patukahetseja.
11:76 “Oo, Abraham! Hülga see! Sinu Isanda korraldus on saabunud. Ja neile on tulnud karistus, mida ei saa tõrjuda.”
11:77 Ja siis kui Meie sõnumitoojad Loti juurde tulid, oli ta mures nende pärast ning tundis nende pärast ebamugavust. Ja ta ütles: “See on üks saatuslik päev.”
11:78 Ja tema inimesed tulid tema juurde, joostes ta suunas. Ja nad olid teinud kurja enne seda.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Need on mu tütred – nemad on teile puhtamad. Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning ärge häbistage mind mu külaliste suhtes. Kas teie seas ei ole siis mõnda ausameelset meest?”
11:79 Nad ütlesid: “Sa tead, et meil pole õigust sinu tütardele. Ja sa tead, mida me ihaldame!”
11:80 Ta ütles: “Oleks et mul oleks jõudu üle teie või võiksin leida peavarju koos tugevate toetajatega!”
11:81 Nad ütlesid: “Oo, Lot! Me oleme sinu Isanda sõnumitoojad. Nad ei ulatu sinuni.” Ja: “Rända koos oma perega öö varjus ning ärgu ükski teie seast ümber pööraku, välja arvatud sinu naine – tema peale langeb see, mis nende peale langeb. Nende kokkulepitud kohtumine on hommikul. Kas siis hommik ei ole lähedal?”
11:82 Ja siis kui Meie korraldus saabus, tegime Me selle kõrgeimast kohast selle madalaima ning lasime selle peale sadada kive väävlikivist kokku kuhjatud kihtidena,
11:83 märgistatuna Sinu Isanda silme all. Ja see pole patustajatest kaugel.

11:84 Ja Madyanile nende vend Shu´ayb.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalust peale Tema. Ärge tüssake mõõdu ning kaaluga. Ma näen teid külluses. Aga ma kardan teile karistust päevast, mis ümbritsev”.
11:85 Ja: “Oo, mu inimesed! Täitke mõõt ning kaaluge õiglaselt. Ja ärge jätke inimesi ilma nende asjadest. Ja ärge pange toime kurja maa peal korruptsiooni tehes.”
11:86 “See, mis jääb alles Jumalalt, on teile parem, juhul kui peaksite olema usklikud. Aga mina ei ole hooldaja teie üle.”
11:87 Nad ütlesid: “Oo, Shu´ayb! Kas sinu kohustus käsib sind, et me jätaks selle, mida teenisid meie isad või et me teeme seoses oma varaga mida me soovime? Sina oled see pika meelega, ausameelne!”
11:88 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Olete te kaalutlenud: juhul kui ma olen selgetel asitõenditel oma Isandalt ning Ta võimaldab mulle head varustamist Temalt… Ja ma ei ihalda vastanduda teile selles, milles ma teid keelan.  Ma vaid ihaldan õiget asjade korraldust – nii palju kui ma võimeline olen. Ja pole mul edu, välja arvatud koos Jumalaga. Temasse olen ma pannud oma usalduse ning Tema poole ma pööran.”
11:89 Ja: “Oo, mu inimesed! Ärgu minu lahkarvamus põhjustagu teid kurja tegema, et teie peale ei langeks see, mis langes Noa inimeste peale. Või Hudi inimeste peale. Või Saleh inimeste peale. Ja Loti inimesed pole teist kaugel.”
11:90 “Ja otsige oma Isanda andestust, seejärel pöörake Tema poole.
Minu Isand on Halastav, Armastav.”
11:91 Nad ütlesid: “Oo, Shu´ayb! Me ei mõista paljut sellest, mida räägid. Ja me näeme sind meie seas nõrgana. Ja poleks su perekonda, me oleks su kividega surnuks visanud. Ja sul pole võimu meie üle.”
11:92 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Kas minu perekond on suurema võimuga teie üle kui Jumal? Ja Tema olete te jätnud endi selja taha! Minu Isand ümbritseb teie tegemisi.”
11:93 Ja: “Oo, mu inimesed! Töötage vastavalt oma võimsusele, mina olen töötamas. Te saate teada, kellele tuleb karistus, mis teda alandab ning kes on valetaja. Ja vaadake, ma olen koos teiega vaatamas.”
11:94 Ja siis kui Meie korraldus saabus, päästsime Me Shu´aybi ning need, kes olid hoiatust kuulda võtnud koos temaga, läbi halastuse Meilt.
Ja plahvatus võttis need, kes olid valet tegemas. Seega hommik leidis nad lamamas oma eluasemetes
11:95 justkui nad poleks seal kunagi elanud.
Kas see ei olnud: eemale Madyanist, nagu Thamud ära võeti?

11:96 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtede ning selge volitusega
11:97 Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde.
Aga nad järgisid Fir´awni korraldusi. Ja Fir´awni korraldused ei olnud ausameelsed.
11:98 Ta läheb Ülestõusmispäeval oma inimeste eesotsas ning juhib nad tulle. Ja kuri on saabumispaik, millesse saabutakse!
11:99 Ja neile järgneb needus siin ning Ülestõusmispäeval. Kuri on antud kingitus.

11:100 See oli uudistest linnade kohta, mida Me sulle jutustasime. Neist osad püsivad siiani ning osad on ära pühitud.
11:101 Ja Tema ei eksitanud neid, aga nad ise eksitasid endi hinged. Ja nende jumalad, kelle poole nad Jumala kõrval hüüdsid, ei tulnud neile kasuks mitte milleski siis kui sinu Isanda korraldus saabus. Ja nad ei suurendanud neid, välja arvatud hävingus.
11:102 Ja selline on sinu Isanda võtmine siis kui ta võtab linnu ning need on üleastujad. Tema võtmine on valulik, jõuline.
11:103 Selles on tunnustäht neile, kes pärastise elu karistust kardavad.
See on päev, millele inimkond kokku kogutakse. Ja see on päev, millele ollakse tunnistajaks.
11:104 Ja Me viivitame seda vaid määratud tähtajani.
11:105 Päeval, mil see tuleb, ei räägi mitte ükski hing, välja arvatud Tema loal. Ja nende seas on armetu ning õnnelik.
11:106 Mis puutub nendesse, kes armetud – tulle! Neil on selles oigamine ning ulgumine,
11:107 elunedes selles igavesti, senikaua kuni püsivad taevad ning maa, välja arvatud, mida sinu Isand soovib. Sinu Isand teeb, mida soovib.
11:108 Ja mis puutub nendesse, kes õnnelikud – aeda, elunedes selles igavesti, senikaua kuni püsivad taevad ning maa, välja arvatud, mida sinu Isand peaks soovima. Andmine ilma katkemiseta.
11:109 Seega, ära ole kahtluses selle suhtes, mida sellised teenivad. Nad teenivad vaid nagu nende isad enne teenisid. Ja Me tasume neile nende osa täielikult ilma vähendamata.
11:110 Ja Me andsime Moosesele seaduse, seejärel selle üle vaieldi. Ja poleks olnud, et sõna sinu Isandalt oli juba antud, see oleks nende vahel lahendatud. Ja nad on selle suhtes skeptilises kahtluses.
11:111 Ja sinu Isand kompenseerib igaühele nende tööd täies mahus. Ta on teadvel sellest, mida nad teevad.
11:112 Nii et ole sirgeseljaline nagu sind kästud on. Samuti tema, kes kahetseb koos sinuga. Ja ärge üle astuge. Ta näeb, mida te teete.
11:113 Ja ärge tuginege neile, kes valet teevad, muidu puudutab teid tuli (ja teil pole Jumala kõrval mitte ühtegi liitlast), seejärel teid ei aidataks.
11:114 Ja täida kohustust päeva kahes otsas ning öötundidel. Heateod eemaldavad kurje tegusid.
See on meeldetuletus neile, kes meenutavad.
11:115 Ja ole kannatlik, sest Jumal ei lase heategijate auhinnal raisku minna.
11:116 Ja oh, et oleks olnud põlvkondade seas enne teid jäänuk neist, kes keelanuks korruptsiooni maal, välja arvatud need vähesed, keda Me neist päästsime!
Ja need, kes tegid valet, järgnesid sellele, mida neile seal küllusest antud oli ning olid kurjategijad.
11:117 Ja sinu Isand ei hävitanud linnasid ebaõiglaselt – siis kui nende inimesed õigesti tegid.
11:118 Ja oleks sinu Isand soovinud, Ta võinuks teha inimkonna ühe kogukonnana. Aga nad ei lakka eriarvamusel olemast,
11:119 välja arvatud tema, kellele sinu Isand halastab. Ja selle jaoks Ta nad lõi. Ja sinu Isanda sõna saab täidetud: “Ma täidan põrgu džinnide ning inimestega kahasse.”
11:120 Ja kõik, mida Me jutustame sulle uudistest sõnumitoojate kohta, on, et Me võiksime su südame seeläbi kindlaks teha. Ja selles on tulnud sulle tõde ning manitsus, ja meeldetuletus usklikele.
11:121 Ja ütle neile, kes ei usu: “Töötage vastavalt oma võimsusele. Mina olen töötamas.”
11:122 “Ja oodake. Meie oleme ootamas.”
11:123 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa nähtamatu. Ja Tema juurde naaseb kogu olukord. Nii et teeni Teda ning pane oma usaldus Temasse. Ja sinu Isand pole teadmatuses teie tegemistest.