11

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
11:1 ALR.
Üks määrus, mille tunnustähed on täiustatud, seejärel liigitatud ning detailseks tehtud, Ühelt, kes Elutark, Ekspert.
11:2 “Et te ei teeniks muud peale Jumala.
(Ma olen teile Temalt hoiataja ning rõõmusõnumite kandja),”
11:3 “ja et te otsiksite oma Isanda andestust, seejärel pööraksite Tema poole. Ta põhjustab teid nautima häid ande kuni määratud tähtajani. Ja Ta annab igale heldekäelisele oma heldekäelisusest.
Aga kui te peaksite ära pöörama: Ma kardan teile suure päeva karistust!”
11:4 “Jumala juurde on teie naasemine.
Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.”
11:5 Tõde on: nad kõverdavad oma rindkered, et nad võiksid Tema eest peituda.
Kas see ei ole, et kui nad katavad endid oma riietega, Ta teab, mida nad salajas hoiavad ning mida nad avaldavad?
Ta teab, mis on rindkeredes.
11:6 Ja maapealsete olendite ülalpidamine lasub vaid Jumalal.
Ja Ta teab nende asukohta ning panipaika. Kõik on selges määruses.
11:7 Ja Tema see on, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga ja Tema Troon on vete kohal, et Ta võiks teid proovile panna, milline teie seast on parim tegudes.
Ja kui sa ütled: “Teid tõstetakse üles pärast surma”, ütlevad need, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed: “See on vaid ilmselge maagia.”
11:8 Ja kui Me viivitame neile karistust kuni arvestatud ajani, ütlevad nad: “Mis seda tagasi hoiab?”
Tõde on: päeval, mil see neile tuleb, ei ole selle ära pööramist ning nad saavad olema ümbritsetud sellest, mida nad nöökisid.
11:9 Ja kui Me põhjustame inimese Meie halastust maitsma, seejärel kutsume selle temalt tagasi: ta on ilma lootuseta, lipitsev.
11:10 Ja kui Me põhjustame teda maitsma armu pärast raskusi, mis teda mõjutasid, ütleb ta: “Kurjus on minust lahkunud!” Ta muutub juubeldavaks, uhkeks.
11:11 Välja arvatud need, kes on kannatlikud ning õiglaseid tegusid teevad: nendele on andestus ning suur autasu.
11:12 Ja see võib olla, et sa jätad osa sellest, mida sulle inspireeritud on ning su rindkere on kitsendatud, et nad ütlevad: “Oh, kui vaid varandus olnuks tema peale alla saadetud või üks ingel oleks koos temaga tulnud!”
Sina oled vaid hoiataja.
Ja Jumal on Hooldaja üle kõikide asjade.
11:13 Või kas nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud!”
Ütle: “Siis tooge kümme väljamõeldud peatükki nagu see ning hüüdke, keda te saate, peale Jumala, kui olete tõetruud!”
11:14 Seejärel, kui nad sulle ei vasta, siis tea, et see on alla saadetud Jumala teadmistega ning et seal pole jumalat peale Tema.
Kas sa siis alistuksid?
11:15 Kes iganes ihaldavad selle maailma elu ning selle kaunistusi: Me tasume neile nende tegemised selles ja nad ei jää ilma.
11:16 Sellised on need, kellele pole Pärastelus mitte midagi peale tule.
Ja tühine on see, mida nad selles sepitsesid.
Ja tühisus on see, mida nad tegid.
11:17 On siis tema, kes on selgetel asitõenditel oma Isandalt …
(Ja üks tunnistaja Temalt retsiteerib seda,
ja enne seda Moosese seadust, kui näidist ning halastust.)
sellised usuvad sellesse.
Ja kes iganes selle salgab osapooltest: tuli on tema kohtumispaik.
Ja ära ole kahtluses selle suhtes.
See on tõde sinu Isandalt, aga enamus inimesi ei usu.
11:18 Ja kes on rohkem ebaõiglane, kui tema, kes mõtleb välja vale Jumala kohta?
Sellised saavad olema toodud nende Isanda ette ning tunnistajad saavad ütlema: “Nemad on need, kes oma Isanda kohta valetasid”.
Tõde on: Jumala needus on patustajate peal.
11:19 Need, kes Jumala tee hülgavad ning selle kõveraks teeksid ja Pärastelu eitajad on.
11:20 Sellised ei ole maa peal põgenenud ning neil pole mitte ühtegi liitlast Jumala kõrval. Nende jaoks on karistus kahekordistatud. Nad ei olnud võimelised kuulma ega saanud nad näha.
11:21 Sellised on need, kes oma hinged kaotasid. Ja mida nad leiutasid, on nende juurest hulkuma läinud.
11:22 Väljaspool kahtlust, Pärastelus on nad suurimas kaotuses.
11:23 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad ja alandavad end oma Isanda ees: sellised on aia kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
11:24 Näide nendest kahest fraktsioonist on kui pime ning kurt ja nägija ning kuulja. On nad samad kui võrrelda?
Kas te siis ei võtaks kuulda!

11:25 Ja Me saatsime Noa tema inimeste juurde: “Ma olen teile selge hoiataja!”
11:26 “Ärge teenige mitte midagi muud peale Jumala!
Ma kardan teile valusa päeva karistust.”
11:27 Lugupeetavad, kes olid hoiatuse suhtes ükskõiksed tema inimeste hulgas, ütlesid: “Me näeme sind vaid meiesuguse surelikuna. Ja me ei näe, et sind järgiks mõni peale nende, kes on madalaimad meie hulgas esmamulje põhjal.
Ja me ei näe teis üle meie mitte mingit heldekäelisust.
Tõde on: me peame teid valetajateks”.
11:28 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Olete te kaalutlenud, et kui ma olen selgetel asitõenditel oma Isandalt ning mulle on tulnud halastus Tema kohalolust, et te võiksite selle suhtes pimestatud olla?
Kas peaksime teid sundima seda vastu võtma, samas kui te selle suhtes vastumeelsust tunnete?”
11:29 Ja: “Oo, mu inimesed! Ma ei küsi teilt vara selle eest, minu autasu lasub vaid Jumalal. Ja ma ei ole ära pööramas neid, kes hoiatust kuulda võtavad. Nad saavad kohtuma oma Isandaga.
Aga ma näen, et te olete ignorantsed inimesed.”
11:30 Ja: “Oo, mu inimesed! Kes päästaks mind Jumala käest, kui ma nad ära pööran? Kas te siis ei võtaks kuulda!”
11:31 “Ega ütle ma teile, et mul on Jumala varandused. Ega tea ma nähtamatut ega ütle ma, et ma ingel olen. Ega ütle ma neile, keda teie silmad põlgavad, et Jumal neile mitte midagi head ei anna. Jumal teab kõige paremini, mis nende hingedes on.
Sellisel juhul oleksin patustajatest.”
11:32 Nad ütlesid: “Oo, Noa! Sa oled meiega vaielnud ja väga palju meiega vaielnud, seega too meile, mida oled lubanud, kui oled nende hulgast, kes tõtt räägivad”.
11:33 Ta ütles: “See on Jumal, kes selle teile toob, kui Ta soovib. Ja te ei saa põgeneda”.
11:34 Ja: “Minu siiras nõuanne ei tuleks teile kasuks, kui mina sooviksin teile siirast nõu anda, aga Jumal sooviks teid eksiteele viia. Tema on teie Isand ning Tema juurde tuuakse teid tagasi.”
11:35 Või kas nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud”?
Ütle: “Kui ma olen selle välja mõtelnud, siis minu peal olgu minu kuritegu. Aga ma olen süütu sellest, mida teie teete”.
11:36 Ja Noale inspireeriti: “Mitte ükski sinu inimestest ei hakka uskuma peale nende, kes juba usuvad. Ja ära kurvasta selle pärast, mida nad teinud on”.
11:37 “Ja ehita laev Meie silme ning Meie instruktsioonide all. Ja ära räägi Minuga nende nimel, kes on valet teinud. Nad uputatakse.“
11:38 Ja ta ehitas laeva. Ja iga kord kui lugupeetavad tema inimeste hulgast möödusid, nad pilkasid teda.
Ta ütles: “Kui teie meid pilkate, siis saame meie teid niisamuti pilkama, nagu teie pilkate.”
11:39 “Ja te saate teadma, kellele tuleb karistus, mis teda häbistab ning kelle peale laskub alaline karistus.”
11:40 Ja kui Meie korraldus tuli ning kamber purskas, Me ütlesime:
“Kanna sellesse paar igast liigist ja oma perekond – välja arvatud tema, kelle vastu on sõna välja antud, ja tema, kes usub.”
Aga seal uskusid koos temaga vaid üksikud.
11:41 Ja ta ütles: “Minge pardale! Jumala nimel olgu selle teekond ning ankrupaik. Minu Isand on Andestav, Kõige Halastavam.”
11:42 Ja see seilas koos nendega keset laineid kui mägesid.
Ja Noa hüüdis oma pojale, kes isoleeritud paigas oli: “Oo, mu poeg! Tule pardale koos meiega ning ära ole koos nendega, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad!”
11:43 Ta ütles: “Ma võtan varjupaiga mäe sees, mis mind vee eest kaitseb.”
Ta ütles: “Seal pole ühtegi sel päeval, kes Jumala määruse eest kaitseb, välja arvatud teda, kellele Ta halastanud on”.
Ja lained tulid nende vahele ning ta oli nende hulgas, kes uppus.
11:44 Ja üteldi: “Oo, maa! Neela oma vesi.” ja: “Oo, taevas! Lõpeta.”
Ja vesi vaibus ning käsk oli täidetud.
Ja see peatus Al-Judis.
Ja üteldi: “Eemale patustavatest inimestest!”
11:45 Ja Noa hüüdis oma Isandat ning ütles: “Minu Isand, minu poeg on mu perekonnast, aga Sinu lubadus on tõde, ja Sina oled kõige õiglasem õigusemõistjatest.”
11:46 Ta ütles: “Oo, Noa! Ta pole sinu perekonnast, ta on ühest ebaõiglasest teost, nii et ära küsi Minult selle kohta, mille kohta sul teadmisi pole. Ma manitsen sind, et sa ei oleks ignorantide hulgas.”
11:47 Ta ütles: “Minu Isand, Sinus otsin ma varjupaika, et ma ei küsiks Sinult seda, mille kohta mul teadmisi pole. Ja kui Sa mulle ei andesta ega halasta, saan olema kaotajate hulgas!”
11:48 Üteldi: “Oo, Noa! Lasku rahus Meie juurest. Ja õnnistused sulle ning rahvastele nendest, kes koos sinuga. Ja rahvastele, kellele Me naudingu anname. Seejärel puudutab neid valus karistus Meilt.”
11:49 See on nähtamatute uudiste hulgas, millega me sind inspireerime. Sa ei teadnud seda, ei sina ega su inimesed enne seda.
Seega ole kannatlik, lõpp saab olema neile, kes kaalutletud kartuses.

11:50 Ja `Aadile nende vend Hud.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Te olete vaid leiutamas.”
11:51 “Oo, mu inimesed! Ma ei küsi teilt mitte ühtegi tasu selle eest. Minu tasu lasub vaid Temal, kes mind algatas. Kas te siis ei juurdleks!”
11:52 Ja: “Oo, mu inimesed! Otsige oma Isanda andestust, seejärel pöörake Tema poole. Ta saadab taeva teile rikkalikult ning lisab vägevust teie vägevusele. Ja ärge pöörake ära kui kurjategijad.”
11:53 Nad ütlesid: “Oo, Hud! Sa pole toonud meile selgeid asitõendeid ning me ei jäta oma jumalaid sinu ütlusi aluseks võttes. Ja me ei usu sind.”
11:54 “Me ütleme vaid, et mõni meie jumalatest on sind kurjusega vaevanud.”
Ta ütles: “Ma hüüan Jumala tunnistajaks. Ja olge tunnistajateks, et ma olen süütu sellest, millele teie partnerlust omistate”
11:55 “Tema kõrval. Seega plaanige mu vastu – teie kõik – seejärel ärge andke mulle hingetõmbe aega.”
11:56 “Ma olen pannud enda usalduse Jumalasse: minu Isandasse ning teie Isandasse. Seal pole olendit, keda Ta selle otsmikutuka kaudu ei omaks. Minu Isand on sirge tee peal.”
11:57 “Nii et, kui te ära pöörate, siis ma olen teile kohale toimetanud selle, millega mind teie juurde saadeti.
Ja minu Isand paneb teile järgnema inimesed, kes pole nagu teie.
Ja te ei saa Teda vähimalgi määral kahjustada.
Minu Isand on Haldaja kõige üle!”
11:58 Ja kui Meie korraldus saabus, siis Me päästsime läbi oma halastuse Hudi ning need, kes koos temaga hoiatust kuulda võtnud olid. Ja Me päästsime nad võimsast karistusest.
11:59 Ja selline oli ´Aadi juhtum. Nad eirasid oma Isanda tunnustähti ning vastandusid Tema sõnumitoojatele ja järgnesid iga jonnaka türanni juhtimisele.
11:60 Ja neile järgnes needus selles maailmas ning Ülestõusmispäeval.
Tõde on: ´Aad eitas enda Isandat.
Kas see polnud: eemale ´Aadist, Hudi inimestest?

11:61 Ja Thamudile nende vend Saleh.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Ta tõi teid olemaolusse maast ning seadis teid selles sisse, seega otsige oma Isanda andestust ning pöörake Tema poole.
Minu Isand on lähedal, reageeriv.”
11:62 Nad ütlesid: “Oo, Saleh! Sa oled olnud meie hulgas üks, kelle peale loodeti enne seda! Kas sa keelad meil teenida seda, mida meie isad teenisid? Me oleme skeptilises kahtluses selle suhtes, millesse sa meid kutsud.”
11:63 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Olete te kaalutlenud, et kui ma olen selgetel asitõenditel oma Isandalt ning minuni on tulnud halastus Temalt, siis kes aitaks mind Jumala vastu, kui ma Talle sõnakuulmatu oleksin? Siis te ei suurendaks mind milleski muus, kui kaotuses!”
11:64 Ja: “Oo, mu inimesed! See on Jumala kaamel, kui tunnustäht teile. Nii et jätke ta toituma Jumala maast ning ärge puudutage teda kurjusega, sest muidu võtab teid lähedalolev karistus.”
11:65 Seejärel nad veristasid ta jõhkral viisil.
Ja ta ütles: “Nautige oma elamutes kolm päeva. See on lubadus, mida ei tunnistata valeks.”
11:66 Ja kui Meie korraldus tuli, päästsime Me oma halastusega selle päeva häbistamise eest Saleh´i ning need, kes koos temaga hoiatust kuulda olid võtnud.
Sinu Isand on Võimas, Suursugune.
11:67 Ja üks plahvatus võttis need, kes valet tegid. Ja hommik leidis nad lamamas oma elamutes,
11:68 justkui nad poleks seal kunagi elanud.
Tõde on: Thamud eitas oma Isandat.
Kas see polnud: eemale Thamudist?

11:69 Ja Meie sõnumitoojad tulid rõõmusõnumitega Abrahami juurde, nad ütlesid: “Rahu!”
Ta ütles: “Rahu!”, ja ta ei viivitanud, et tuua küpsetatud vasikas.
11:70 Aga kui ta nägi, et nende käed selle poole ei läinud, võõristas ta neid ning tundis kartust.
Nad ütlesid: “Ära karda, meid on saadetud Loti inimeste juurde.”
11:71 Ja tema naine oli seismas ning ta naeris, kui Me talle rõõmusõnumeid Iisakust andsime, ja pärast Iisakut Jakobist.
11:72 Ta ütles: “Oh häda mulle! Kas peaksin kandma last, kui olen üks vana naine? Ja see – mu abikaasa – on üks vana mees. See on üks imestamisväärne asi!”
11:73 Nad ütlesid: “Kas imestad Jumala korralduse üle? Jumala halastus ning Tema õnnistused on teie peal, oo, maja inimesed!
Ta on Kiiduväärne, Hiilgav.”
11:74 Ja kui kartus oli Abrahamist lahkunud ning rõõmusõnumid temani jõudsid, hakkas ta Meiega Loti inimeste kaitseks väitlema.
11:75 Abraham oli pika meelega, lahke, patukahetseja.
11:76 “Oo, Abraham! Pööra sellest ära! Sinu Isanda korraldus on tulnud. Ja neile on tulnud karistus, mida ei saa tõrjuda.”
11:77 Ja kui Meie sõnumitoojad Loti juurde tulid, oli ta mures nende pärast ning tundis nende pärast ebamugavust.
Ja ta ütles: “See on üks saatuslik päev.”
11:78 Ja tema inimesed tulid tema juurde joostes tema suunas.
Ja nad olid teinud kurja enne seda.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Need on minu tütred – need on teile puhtamad. Nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning ärge häbistage mind minu külaliste suhtes. Kas teie hulgas ei ole siis mõnda ausameelset meest?”
11:79 Nad ütlesid: “Sa tead, et meil pole õigust sinu tütardele. Ja sa tead, mida me ihaldame!”
11:80 Ta ütles: “Kui mul oleks vaid jõudu teie vastu või ma võiksin leida peavarju koos tugevate toetajatega!”
11:81 Nad ütlesid: “Oo, Lot! Me oleme sinu Isanda sõnumitoojad. Nad ei ulatu sinuni.”
Ja: “Rända koos oma perega öö varjus ning ärgu ükski teie seast ümber pööraku, välja arvatud sinu naine – tema peale saab langema see, mis nende peale langeb. Nende kokkulepitud kohtumine on hommikul. Kas siis hommik ei ole lähedal?”
11:82 Ja kui Meie korraldus tuli, tegime Me selle kõrgeimast kohast selle madalaima ning lasime selle peale sadada kive väävlikivist, mis kuhjatud kihtidena,
11:83 märgistatud Sinu Isanda silme all. Ja need pole kunagi patustajatest kaugel.

11:84 Ja Madyanile nende vend Shu´ayb.
Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Teenige Jumalat! Teil pole jumalat peale Tema. Ärge tüssake mõõdu ning kaaluga. Ma näen teid külluses ning ma kardan teile karistust päevast, mis on ümbritsev”.
11:85 Ja: “Oo, mu inimesed! Täitke mõõt ning kaaluge õiglaselt! Ja ärge jätke inimesi ilma nende asjadest. Ja ärge pange toime kurja maa peal, tehes korruptsiooni.”
11:86 “See, mis teile alles jääb Jumalalt, on teile parem, kui peaksite olema usklikud. Ja ma ei ole hooldaja teie üle.”
11:87 Nad ütlesid: “Oo, Shu´ayb! Kas sinu kohustus käsib sind, et me jätaks selle, mida meie isad teenisid või et me ei teeks oma varaga, kuidas soovime? Sina oled see pika meelega, ausameelne!”
11:88 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Olete te kaalutlenud, et kui ma olen selgetel asitõenditel oma Isandalt ning Ta võimaldab mulle häid ande, siis ma ei tahaks vastanduda teile selles, milles ma teid keelan. Ma soovin vaid õiget asjade korraldust, nii palju, kui ma võimeline olen. Ja minu edu on vaid läbi Jumala. Temasse olen ma pannud oma usalduse ning Tema poole ma pööran.”
11:89 Ja: “Oo, mu inimesed! Ärgu minu erimeelsus põhjustagu teid kurja tegema, et teie peale ei langeks see, mis langes Noa inimeste peale või Hudi inimeste peale või Saleh inimeste peale, ja Loti inimesed polnud teist kaugel.”
11:90 “Ja otsige andestust oma Isandalt, seejärel pöörake Ta poole.
Minu Isand on Halastav, Armastav.”
11:91 Nad ütlesid: “Oo, Shu´ayb! Me ei mõista paljut sellest, mida sa räägid ning me näeme sind meie hulgas nõrgana. Ja kui poleks sinu perekonda, me oleks su kividega surnuks visanud. Ja sul pole võimu meie üle.”
11:92 Ta ütles: “Oo, mu inimesed! Kas minu perekond on teie poolt rohkem austatud kui Jumal, samas kui te olete Ta endi selja taha heitnud? Minu Isand ümbritseb seda, mida te teete.”
11:93 Ja: “Oo, mu inimesed! Töötage vastavalt enda võimsusele, mina olen töötamas. Te saate teadma, kellele tuleb karistus, mis teda alandab ning kes on valetaja. Ja vaadake, ma olen koos teiega vaatamas.”
11:94 Ja kui Meie korraldus tuli, päästsime Me Shu´aybi ning need, kes koos temaga hoiatust kuulda olid võtnud, läbi halastuse Meilt.
Ja üks plahvatus võttis need, kes olid valet tegemas. Seega hommik leidis nad lamamas oma eluasemetes,
11:95 justkui nad poleks seal kunagi elanud.
Kas see polnud: eemale Madyanist, nagu Thamud ära võeti?

11:96 Ja Me saatsime Moosese koos Meie tunnustähtede ning selge volitusega
11:97 Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde.
Aga nad järgisid Fir´awni korraldusi. Ja Fir´awni korraldused ei olnud ausameelsed.
11:98 Ta läheb Ülestõusmispäeval oma inimeste eesotsas ning juhib nad tulle. Ja kuri on saabumispaik, millesse saabutakse!
11:99 Ja neile järgneb needus siin ning Ülestõusmispäeval. Kuri on antud kingitus!

11:100 Need on uudiste hulgast linnade kohta, mida Me sulle jutustame. Mõned seisavad siiani ning mõned on ära pühitud.
11:101 Ja Tema ei eksitanud neid, aga nad ise eksitasid enda hinged.
Ja nende jumalad, kelle poole nad Jumala kõrval hüüdsid, ei tulnud neile kasuks mitte milleski kui sinu Isanda korraldus saabus.
Ja nad ei suurendanud neid milleski muus, kui vaid hävingus.
11:102 Ja selline on sinu Isanda võtmine, kui ta võtab linnu ning need on üleastujad. Tema võtmine on valulik, jõuline.
11:103 Selles on tunnustäht neile, kes Pärastelu karistust kardavad.
See on päev, millele inimkond saab olema kokku kogutud.
Ja see on päev, millele ollakse tunnistajaks.
11:104 Ja Me viivitame seda vaid määratud tähtajani.
11:105 Päeval, mil see tuleb, ei räägi ükski hing muidu, kui Tema loal.
Ja nende hulgas on armetu ning õnnelik.
11:106 Mis puutub nendesse, kes on armetud – tulle! Neil on selles oigamine ning ulgumine.
11:107 Nad elunevad selles igavesti, senikaua, kuni püsivad taevad ning maa, välja arvatud, mida sinu Isand peaks soovima.
Sinu Isand teeb, mida Ta soovib.
11:108 Ja mis puutub nendesse, kes on õnnelikud – aeda! Nad elunevad selles igavesti, senikaua, kuni püsivad taevad ning maa, välja arvatud, mida sinu Isand peaks soovima, andmine ilma katkemiseta.
11:109 Seega ära ole kahtluses selle suhtes, mida sellised teenivad. Nad teenivad vaid seda, mida nende isad enne neid teenisid. Ja Me tasume neile nende osa täielikult ilma vähendamata.
11:110 Ja Me andsime Moosesele seaduse, seejärel selle üle vaieldi. Ja kui poleks olnud, et sõna sinu Isanda poolt oli juba antud, oleks see nende vahel koheselt lõpetatud.
Ja nad on selle suhtes tõsises kahtluses.
11:111 Ja su Isand kompenseerib igaühele nende tööd täies mahus.
Ta on teadvel sellest, mida nad teevad.
11:112 Nii et ole sirgeseljaline, nagu sind kästud on, samuti tema, kes koos sinuga kahetsenud on.
Ja ärge üle astuge, Ta näeb, mida te teete.
11:113 Ja ära toetu nendele, kes valesti teevad, muidu saab sind puudutama tuli (ja teil pole Jumala kõrval mitte ühtegi liitlast), seejärel teid ei aidata.
11:114 Ja täida kohustust päeva kahes otsas ning öötundidel.
Head teod võtavad ära kurja.
See on meeldetuletus nendele, kes meenutavad.
11:115 Ja ole kannatlik, sest Jumal ei lase heategijate auhinnal raisku minna.
11:116 Ja kui vaid põlvkondade hulgas enne teid oleks olnud jäänuk nendest, kes maa peal korruptsiooni keelanuks, välja arvatud need vähesed, keda Me nende hulgast päästsime!
Ja need, kes tegid valet, järgnesid sellele, mida neile seal küllusest antud oli. Ja nad olid kurjategijad.
11:117 Ja sinu Isand ei hävitanud linnasid ebaõiglaselt, siis kui nende inimesed õigesti tegid.
11:118 Ja kui sinu Isand oleks soovinud, Ta võinuks teha inimkonna ühe kogukonnana. Aga nad ei lakka eriarvamusel olemast.
11:119 Välja arvatud tema, kellele sinu Isand halastab – ja selle jaoks Ta nad lõi.
Ja sinu Isanda sõna on täidetud: “Ma saan täitma Põrgu džinnide ning inimestega kahasse!”
11:120 Ja kõik, mida Me jutustame sulle uudistest sõnumitoojate kohta, on, et Me võiksime su südame seeläbi kindlaks teha. Ja selles on tulnud sulle tõde ning manitsus, ja meeldetuletus usklikele.
11:121 Ja ütle neile, kes ei usu: “Töötage vastavalt oma võimsusele. Mina olen töötamas.”
11:122 “Ja oodake. Meie oleme ootamas.”
11:123 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa nähtamatu. Ja Tema juurde naaseb kogu olukord.
Nii et teeni Teda ning pane Temasse oma usaldus.
Ja teie Isand pole teadmatuses sellest, mida te teete.